Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Ritskes, Saeke 
 2 jun 1752Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45363
2
Goffes, Trijntje 
 2 jun 1760Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72870
3
Draaisma, Trijntje Sybrens 
 2 jun 1765Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101004
4
Martens, IJessche 
 2 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45289
5
Cornelis, Tjitske 
 2 jun 1768Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88364
6
Johannes, Ritske 
 2 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79576
7
Hendriks, Aaltje 
 2 jun 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56134
8
Visser, Pieter Jans 
 2 jun 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89321
9
Miedema, Berend Klaases 
 2 jun 1776Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37952
10
Brouwer, Gerben Klazes 
 2 jun 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834
11
Reitsma, Tjamke Alles 
 2 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43891
12
Kuipers, Engbert Hendriks 
 2 jun 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7854
13
Zijlstra, Minne Louws 
 2 jun 1778Stiem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91631
14
Koolman, Gerrit Jans 
 2 jun 1779 I48392
15
Goitsens, Sybren 
 2 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1651
16
Heeringa, Gosse Dirks 
 2 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37893
17
Kikstra, Wytske Klazes 
 2 jun 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2396
18
Woudstra, Pieter Martens 
 2 jun 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91149
19
Meer, Trijntje Jacobs van der 
 2 jun 1788Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66834
20
Dijkstra, Trijntje Leenderts 
 2 jun 1789Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63913
21
Riddersma, Sipkje Elzes 
 2 jun 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59902
22
Wuffen, Pieter Reinders 
 2 jun 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
23
Vlaskamp, Gerrit Arends 
 2 jun 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94668
24
Martens, Akke 
 2 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2205
25
Terpstra, Jelle Tjallings 
 2 jun 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39325
26
Tuuk, Taeke Popkes van der 
 2 jun 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7757
27
Jelles, Sjouke 
 2 jun 1794Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98862
28
Wiersma, Jeltje Lowyses 
 2 jun 1795Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104698
29
Spoelstra, Wybe Geerts 
 2 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105218
30
Hager, Yke Feddes 
 2 jun 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74277
31
Kreeft, Hendrika Cecilia Paulina 
 2 jun 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101671
32
Reitsma, Ytje Sjoerds 
 2 jun 1797Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93297
33
Riemersma, Trijntje Riemers 
 2 jun 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12330
34
de Vries, Kasper Johannes 
 2 jun 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35800
35
Egly, Lijsabeth Hendriks 
 2 jun 1799St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5810
36
Visser, Wytske Pieters 
 2 jun 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13949
37
Bakker, Geertje Tiedes 
 2 jun 1803Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31024
38
Koopmans, Gelske Gelts 
 2 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5317
39
Ploeg, Klaaske Lases van der 
 2 jun 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69433
40
Boersma, Kunske Taekes 
 2 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6454
41
Hofman, Froukje Dirks 
 2 jun 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13696
42
Seeger(s), Johan Heinrich 
 2 jun 1805Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17278
43
Douwes, Grietje 
 2 jun 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44902
44
Dijkstra, Lieuwe Tetmans 
 2 jun 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62913
45
Allema, Aaltje Klazes 
 2 jun 1810Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35889
46
Zondervan, Aede Andries 
 2 jun 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87029
47
Aarnout, Lucas Pieters 
 2 jun 1813Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48939
48
Dijkman, Trijntje Pieters 
 2 jun 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I375
49
Vries, Antje Gerbens de 
 2 jun 1813Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I356
50
Brouwers, Willem Pieters 
 2 jun 1815 I53353

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Bauke 
 2 jun 1762Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6299
2
Dirks, Obbe 
 2 jun 1799Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97034
3
Martens, Klaas 
 2 jun 1802Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78638
4
Kroodsma, Douwe Lieuwes 
 2 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96232
5
Martens, Grietje 
 2 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17142
6
Salverda, Aatje Taekes 
 2 jun 1813Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50566
7
Hendriks, Hiltje 
 2 jun 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4836
8
Nieuwenhuis, Berend Sjoerds 
 2 jun 1815Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84638
9
Mey, Janke Jans van der 
 2 jun 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45097
10
Klinse, Douwe Gerrits van der 
 2 jun 1817Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56599
11
Wal, Hendrik Jacobs van der 
 2 jun 1818Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40816
12
Brouwers, Waling Lammerts 
 2 jun 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53244
13
van Gent, Beletje 
 2 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50162
14
Adema, Pybe Ates 
 2 jun 1821Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87203
15
Anders, Doetje 
 2 jun 1823Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86772
16
Luttendorp, Marten Hendriks 
 2 jun 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79132
17
Wallendal, Ottje Jacobs 
 2 jun 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11990
18
Zandstra, Jochum Roels 
 2 jun 1823 I62650
19
Stelpstra, Bontje Jacobs 
 2 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24370
20
Willems, Geertje 
 2 jun 1825 I60050
21
Miedema, Jantje Fokkes 
 2 jun 1826 I61754
22
Toremans, Romkje Wouters 
 2 jun 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90502
23
Andries, Baukje 
 2 jun 1827Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9153
24
de Jong, Jan Okkes 
 2 jun 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95580
25
Veenstra, Klaas Zets 
 2 jun 1828Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88994
26
Postma, Geeltje Johannes 
 2 jun 1829Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50271
27
Sakes, Aaltje 
 2 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45391
28
Posthumus, Ytske Pieters 
 2 jun 1831Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14349
29
Veenstra, Aukje Baukes 
 2 jun 1831Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63641
30
Sterkenburg, Eelkjen Ynzes 
 2 jun 1832Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1711
31
Kamminga, Pieter Kornelis 
 2 jun 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5320
32
Hiemstra, Lammert Jacobs 
 2 jun 1834Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38591
33
Nijp, Doetje Christoffels 
 2 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3763
34
Heins, Aafke 
 2 jun 1835Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67491
35
Molenaar, Klaas Foppes 
 2 jun 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17556
36
Wal, Andries Sjoerds van der 
 2 jun 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83455
37
Hoekstra, Afke Fokkes 
 2 jun 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8840
38
Crans, Neeltje Justus 
 2 jun 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31594
39
Faber, Gerben Sybes 
 2 jun 1841Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22961
40
Huizenga, Liebbe Sjoerds 
 2 jun 1841Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33551
41
Wal, Jan Jans van der 
 2 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26371
42
Engga, Baukje Rienks 
 2 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33319
43
Harmens, Stijntje 
 2 jun 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37992
44
Rienks, Foeke Hessels 
 2 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67342
45
Palma, Gerrit Gerlofs 
 2 jun 1844Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11497
46
Postma, Jan Eiberts 
 2 jun 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24531
47
Meer, Pieter Jans van der 
 2 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8321
48
Prins, Rinske Piers 
 2 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26130
49
Faber, Eke Hendriks 
 2 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5825
50
Tasma, Ulbe Tjipkes 
 2 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27157

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Annes, Luycke 
Teeckes, Eets 
 2 jun 1672Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91452
I91453
2
Ruierds, Minne 
Hilbrands, Dieuwke 
 2 jun 1712Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70615
I70616
3
Diddes, Liebbe 
Willems, Trijntje 
 2 jun 1715Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67730
I67731
4
Dirks, Gerrit 
Ennes, Houkje 
 2 jun 1720St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88722
I88723
5
Bouwes, Doede 
Idses, Trijntje 
 2 jun 1737Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95770
I95772
6
Josua, Claes 
Panberg, Lijsbeth 
 2 jun 1737Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82434
I82435
7
Pieters, Johannes 
Everts, Geiske 
 2 jun 1737Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43506
I43507
8
Sydses, Oege 
Hessels, Grietje 
 2 jun 1737Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65792
I65793
9
de Vries, Wytse Wybes 
Jacobs, Eelkjen 
 2 jun 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89164
I89165
10
Doekes, Dirk 
Klases, Afke 
 2 jun 1748Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90400
I90401
11
Jacobs, Douwe 
Schregardus, Jetske 
 2 jun 1748Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73150
I73151
12
Jans, Hans 
Sioerds, Aaltje 
 2 jun 1748Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95046
I95047
13
Eelkes, Hans 
Lolkes, Antie 
 2 jun 1754Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88750
I88751
14
Gaukes, Rinse 
Ydes, Stijntje 
 2 jun 1754Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59462
I59463
15
Simons, Pieter 
Edes, Grietje 
 2 jun 1762Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75843
I75844
16
Abrahams, Jan 
Sakes, Aaltje 
 2 jun 1765Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84551
I84552
17
Hansis, Holke 
Oedsis, Sytske 
 2 jun 1765Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90492
I90493
18
Hoekstra, Jan Jurjens 
Pieters, Jantje 
 2 jun 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1327
I1328
19
Jans, Jelle 
Eelties, Hiltie 
 2 jun 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67191
I67192
20
Lieuwes, Ype 
Lieuwes, Trijntje 
 2 jun 1765Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55586
I55587
21
Lourens, Pybe 
Pieters, Wytske 
 2 jun 1765Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87096
I87097
22
Visser, Tiemen Jans 
Bakker, Vroukje Harmens 
 2 jun 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78236
I59518
23
Wops, Claas 
Kuik, Hendrikje Clazes 
 2 jun 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72642
I72643
24
Wops, Klaas 
Cuyck, Hendrikje Klazes 
 2 jun 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41292
I41293
25
Zierx, Rein 
Jarigs, Grytje 
 2 jun 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57741
I57742
26
Jarings, Eeltje 
Jurjens, Reinou 
 2 jun 1770Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69860
I69861
27
Hoeksema, Hindrik Jans 
Hindriks, Cornelia 
 2 jun 1771Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107798
I107799
28
Jans, Pijter 
Jacobs, Leuitske 
 2 jun 1771Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91454
I91455
29
Jurjens, Jakob 
Jakobs, Klaaske 
 2 jun 1771Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91374
I91375
30
Klamer, Klaas Geerts 
Hindriks, Hindrikje 
 2 jun 1771Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95879
I95880
31
Sijdses, Salves 
Wikkes, Ytje 
 2 jun 1771Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45415
I40884
32
Binnes, Jelle 
Pytters, Rinske 
 2 jun 1776Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80296
I80297
33
de Boer, Oene Hessels 
Feitzes, Trijntje 
 2 jun 1776Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66761
I66762
34
Geldersma, Jan Pieters 
Jakobs, Lysbet 
 2 jun 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82876
I82877
35
Halbes, Wytse 
Sjoerds, Pyttje 
 2 jun 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72906
I72907
36
Joostens, Sjoerd 
Boonstra, Akke Hylkes 
 2 jun 1776Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72415
I72416
37
Meer, Dirk Ruurds van der 
Gosses, Grietje 
 2 jun 1776Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75524
I75525
38
Miedema, Jacob Goffes 
Reinders, Riemke 
 2 jun 1776Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94583
I94584
39
Boelings, Tabe Annes 
Wiersma, Antje Johannes 
 2 jun 1782Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104338
I45908
40
Kingma, Jan Johannes 
AEdes, Antje 
 2 jun 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10816
I10817
41
Klaver, Jan Minnes 
de Jong, Heiltje Salvus 
 2 jun 1782Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82228
I82229
42
Spoelstra, Jan Brugts 
Sjoerds, Trijntie 
 2 jun 1782Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6200
I6201
43
Holdinga, Johannes Sytzes 
Kornelis, Antje 
 2 jun 1791Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75722
I75723
44
Oosterkamp, Jannes Thyssen 
Baas, Trijntjen Bartelds 
 2 jun 1791Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75669
I75670
45
Althusius, Johannes Jans 
de Vries, Jantje Tjerks 
 2 jun 1793Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85516
I85517
46
Bogtstra, Jan Klazes 
Peerdemans, Heiltje 
 2 jun 1793Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64464
I64465
47
Pijters, Lieuwe 
Dirks, Gatske 
 2 jun 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94953
I52362
48
Teekes, Durk 
Friesema, Doekeltje Hendriks 
 2 jun 1793Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96677
I96678
49
Amiraal, Einte Jochums 
Hendriks, Antje 
 2 jun 1799Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14983
I14985
50
Bloemsma, Nammen Roelofs 
Wagenveld, Elisabeth Coenraads 
 2 jun 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3083
I3087

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hogenbrugh, Oene 
 2 jun 1695Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102095
2
Tjalles, Tys 
 2 jun 1700Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43019
3
Piers, Watse 
 2 jun 1707Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36311
4
Cornelis, Sipke 
 2 jun 1709Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90107
5
Mey, Goffe Jans van der 
 2 jun 1715Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46891
6
Thijssens, Pieter 
 2 jun 1721Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58704
7
Fokkes, Eelke 
 2 jun 1737Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95367
8
Jans, Albert 
 2 jun 1737Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84549
9
Reen, Klaas Sijbes 
 2 jun 1737Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71409
10
Willems, Gertje 
 2 jun 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32368
11
Jacobs, Jan 
 2 jun 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46509
12
Noteboom, Romkjen Tjallings 
 2 jun 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46787
13
Geerts, Sjoukje 
 2 jun 1748Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85186
14
Geerts, Sjoukje 
 2 jun 1748Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76345
15
Steensma, Anne Wybes 
 2 jun 1748Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103656
16
Jogchems, Fopke 
 2 jun 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19097
17
Pieters, Trijntje 
 2 jun 1755Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49448
18
Fransens, Pope 
 2 jun 1756Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15541
19
Bosma, Jan Berents 
 2 jun 1763Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84234
20
Jelles, Hessel 
 2 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43175
21
Lieuwes, Mark 
 2 jun 1765 I85291
22
Rengers, Geeske 
 2 jun 1765Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76656
23
van Assen, Maria Jans 
 2 jun 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103916
24
Kroon, Wiebe Jelles 
 2 jun 1771Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82240
25
Soepboer, Minke Douwes 
 2 jun 1771Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55271
26
Veenstra, Harmen Jans 
 2 jun 1776Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41556
27
Wiersma, Janke Douwes 
 2 jun 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14317
28
Blom, Andries Jacobs 
 2 jun 1782Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42678
29
Gosses, Willem 
 2 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32393
30
Hiemstra, Jitske Jarigs 
 2 jun 1782Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49554
31
Jacobs, Beerend 
 2 jun 1782Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3910
32
Jans, Pier 
 2 jun 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99409
33
Leistra, Simkje Freerks 
 2 jun 1782Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11363
34
Meyer, Gjalt Jans 
 2 jun 1782Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47363
35
Okkema, Klaaske Pieters 
 2 jun 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39214
36
Steenwijk, Hinke Petrus (van) 
 2 jun 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95217
37
Tietes, Baukje 
 2 jun 1782Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39645
38
Gaykema, Jantje Egberts 
 2 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87502
39
Meulen, Gooitske Johannes van der 
 2 jun 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50732
40
Brug, Jelle Cornelis van den 
 2 jun 1791Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81967
41
de Groot, Janke Aukes 
 2 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35807
42
Leest, Metske Sijbes van der 
 2 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20699
43
Steeg, Lucas Pieters van der 
 2 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6467
44
Reiding, Pieter Jans 
 2 jun 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42202
45
Terpstra, Wybren Jinzes 
 2 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10379
46
Westerbaan, Pieter Lieuwes 
 2 jun 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6674
47
Monsma, Jan Symens 
 2 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19871
48
Fennema, Heere Aukes 
 2 jun 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11993
49
de Vries, Oege Keimpes 
 2 jun 1799Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33960
50
Dijkstra, Nieske Pieters 
 2 jun 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106479

1 2 Volgende»