Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Westerhuis, Sake Ritskes 
 2 jun 1752Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45363
2
Goffes, Trijntje 
 2 jun 1760Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72870
3
Draaisma, Trijntje Sybrens 
 2 jun 1765Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101004
4
Martens, IJessche 
 2 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45289
5
Cornelis, Tjitske 
 2 jun 1768Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88364
6
Johannes, Ritske 
 2 jun 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79576
7
Wijngaard, Trijntje Doekes 
 2 jun 1772Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111331
8
Hendriks, Aaltje 
 2 jun 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56134
9
Visser, Pieter Jans 
 2 jun 1775Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89321
10
Miedema, Berend Klaases 
 2 jun 1776Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37952
11
Brouwer, Gerben Klazes 
 2 jun 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834
12
Reitsma, Tjamke Alles 
 2 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43891
13
Kuipers, Engbert Hendriks 
 2 jun 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7854
14
Zijlstra, Minne Louws 
 2 jun 1778Stiem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91631
15
Koolman, Gerrit Jans 
 2 jun 1779 I48392
16
Goitsens, Sybren 
 2 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1651
17
Heeringa, Gosse Dirks 
 2 jun 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37893
18
Kikstra, Wytske Klazes 
 2 jun 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2396
19
Woudstra, Pieter Martens 
 2 jun 1787Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91149
20
Meer, Trijntje Jacobs van der 
 2 jun 1788Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66834
21
Dijkstra, Trijntje Leenderts 
 2 jun 1789Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63913
22
Riddersma, Sipkje Elzes 
 2 jun 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59902
23
Wuffen, Pieter Reinders 
 2 jun 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
24
Vlaskamp, Gerrit Arends 
 2 jun 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94668
25
Martens, Akke 
 2 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2205
26
Terpstra, Jelle Tjallings 
 2 jun 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39325
27
Tuuk, Taeke Popkes van der 
 2 jun 1793Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7757
28
Jelles, Sjouke 
 2 jun 1794Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98862
29
Wiersma, Jeltje Lowyses 
 2 jun 1795Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104698
30
Spoelstra, Wybe Geerts 
 2 jun 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105218
31
Hager, Yke Feddes 
 2 jun 1797Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74277
32
Kreeft, Hendrika Cecilia Paulina 
 2 jun 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101671
33
Reitsma, Ytje Sjoerds 
 2 jun 1797Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93297
34
Riemersma, Trijntje Riemers 
 2 jun 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12330
35
de Vries, Kasper Johannes 
 2 jun 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35800
36
Egly, Lijsabeth Hendriks 
 2 jun 1799St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5810
37
Visser, Wytske Pieters 
 2 jun 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13949
38
Bakker, Geertje Tiedes 
 2 jun 1803Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31024
39
Koopmans, Gelske Gelts 
 2 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5317
40
Ploeg, Klaaske Lases van der 
 2 jun 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69433
41
Boersma, Kunske Taekes 
 2 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6454
42
Hofman, Froukje Dirks 
 2 jun 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13696
43
Seeger(s), Johan Heinrich 
 2 jun 1805Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17278
44
Douwes, Grietje 
 2 jun 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44902
45
Dijkstra, Lieuwe Tetmans 
 2 jun 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62913
46
Allema, Aaltje Klazes 
 2 jun 1810Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35889
47
Zondervan, Aede Andries 
 2 jun 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87029
48
Aarnout, Lucas Pieters 
 2 jun 1813Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48939
49
Dijkman, Trijntje Pieters 
 2 jun 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I375
50
Vries, Antje Gerbens de 
 2 jun 1813Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I356

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Bauke 
 2 jun 1762Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6299
2
Dirks, Obbe 
 2 jun 1799Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97034
3
Martens, Klaas 
 2 jun 1802Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78638
4
Kroodsma, Douwe Lieuwes 
 2 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96232
5
Martens, Grietje 
 2 jun 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17142
6
Salverda, Aatje Taekes 
 2 jun 1813Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50566
7
Hendriks, Hiltje 
 2 jun 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4836
8
Nieuwenhuis, Berend Sjoerds 
 2 jun 1815Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84638
9
Mey, Janke Jans van der 
 2 jun 1816Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45097
10
Klinse, Douwe Gerrits van der 
 2 jun 1817Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56599
11
Wal, Hendrik Jacobs van der 
 2 jun 1818Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40816
12
Brouwers, Waling Lammerts 
 2 jun 1820St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53244
13
van Gent, Beletje 
 2 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50162
14
Adema, Pybe Ates 
 2 jun 1821Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87203
15
Anders, Doetje 
 2 jun 1823Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86772
16
Lutgendorp, Marten Hendriks 
 2 jun 1823Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79132
17
Wallendal, Ottje Jacobs 
 2 jun 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11990
18
Zandstra, Jochum Roels 
 2 jun 1823 I62650
19
Stelpstra, Bontje Jacobs 
 2 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24370
20
Willems, Geertje 
 2 jun 1825 I60050
21
Miedema, Jantje Fokkes 
 2 jun 1826 I61754
22
Toremans, Romkje Wouters 
 2 jun 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90502
23
Andries, Baukje 
 2 jun 1827Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9153
24
de Jong, Jan Okkes 
 2 jun 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95580
25
Veenstra, Klaas Zets 
 2 jun 1828Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88994
26
Hylkes, Mayke 
 2 jun 1829Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110306
27
Postma, Geeltje Johannes 
 2 jun 1829Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50271
28
Sakes, Aaltje 
 2 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45391
29
Posthumus, Ytske Pieters 
 2 jun 1831Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14349
30
Veenstra, Aukje Baukes 
 2 jun 1831Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63641
31
Sterkenburg, Eelkjen Ynzes 
 2 jun 1832Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1711
32
Kamminga, Pieter Kornelis 
 2 jun 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5320
33
Hiemstra, Lammert Jacobs 
 2 jun 1834Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38591
34
Nijp, Doetje Christoffels 
 2 jun 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3763
35
Heins, Aafke 
 2 jun 1835Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67491
36
Molenaar, Klaas Foppes 
 2 jun 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17556
37
Wal, Andries Sjoerds van der 
 2 jun 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83455
38
Hoekstra, Afke Fokkes 
 2 jun 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8840
39
Crans, Neeltje Justus 
 2 jun 1840Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31594
40
Faber, Gerben Sybes 
 2 jun 1841Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22961
41
Huizenga, Liebbe Sjoerds 
 2 jun 1841Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33551
42
Wal, Jan Jans van der 
 2 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26371
43
Engga, Baukje Rienks 
 2 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33319
44
Harmens, Stijntje 
 2 jun 1843Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37992
45
Rienks, Foeke Hessels 
 2 jun 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67342
46
Palma, Gerrit Gerlofs 
 2 jun 1844Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11497
47
Postma, Jan Eiberts 
 2 jun 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24531
48
Meer, Pieter Jans van der 
 2 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8321
49
Prins, Rinske Piers 
 2 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26130
50
Faber, Eke Hendriks 
 2 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5825

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Annes, Luycke 
Teeckes, Eets 
 2 jun 1672Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91452
I91453
2
Ruierds, Minne 
Hilbrands, Dieuwke 
 2 jun 1712Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70615
I70616
3
Diddes, Liebbe 
Willems, Trijntje 
 2 jun 1715Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67730
I67731
4
Dirks, Gerrit 
Ennes, Houkje 
 2 jun 1720St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88722
I88723
5
Wigers, Bauke 
Joannis, Lisbeth 
 2 jun 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111857
I111858
6
Bouwes, Doede 
Idses, Trijntje 
 2 jun 1737Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95770
I95772
7
Josua, Claes 
Panberg, Lijsbeth 
 2 jun 1737Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82434
I82435
8
Pieters, Johannes 
Everts, Geiske 
 2 jun 1737Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43506
I43507
9
Sydses, Oege 
Hessels, Grietje 
 2 jun 1737Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65792
I65793
10
de Vries, Wytse Wybes 
Jacobs, Eelkjen 
 2 jun 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89164
I89165
11
Doekes, Dirk 
Klases, Afke 
 2 jun 1748Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90400
I90401
12
Jacobs, Douwe 
Schregardus, Jetske 
 2 jun 1748Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73150
I73151
13
Jans, Hans 
Sioerds, Aaltje 
 2 jun 1748Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95046
I95047
14
Eelkes, Hans 
Lolkes, Antie 
 2 jun 1754Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88750
I88751
15
Gaukes, Rinse 
Ydes, Stijntje 
 2 jun 1754Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59462
I59463
16
Simons, Pieter 
Edes, Grietje 
 2 jun 1762Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75843
I75844
17
Abrahams, Jan 
Sakes, Aaltje 
 2 jun 1765Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84551
I84552
18
Hansis, Holke 
Oedsis, Sytske 
 2 jun 1765Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90492
I90493
19
Hoekstra, Jan Jurjens 
Pieters, Jantje 
 2 jun 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1327
I1328
20
Jans, Jelle 
Eelties, Hiltie 
 2 jun 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67191
I67192
21
Lieuwes, Ype 
Lieuwes, Trijntje 
 2 jun 1765Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55586
I55587
22
Lourens, Pybe 
Pieters, Wytske 
 2 jun 1765Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87096
I87097
23
Visser, Tiemen Jans 
Bakker, Vroukje Harmens 
 2 jun 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78236
I59518
24
Wops, Claas 
Kuik, Hendrikje Clazes 
 2 jun 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72642
I72643
25
Wops, Klaas 
Cuyck, Hendrikje Klazes 
 2 jun 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41292
I41293
26
Zierx, Rein 
Jarigs, Grytje 
 2 jun 1765Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57741
I57742
27
Jarings, Eeltje 
Jurjens, Reinou 
 2 jun 1770Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69860
I69861
28
Hoeksema, Hindrik Jans 
Hindriks, Cornelia 
 2 jun 1771Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107798
I107799
29
Jans, Pijter 
Jacobs, Leuitske 
 2 jun 1771Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91454
I91455
30
Jurjens, Jakob 
Jakobs, Klaaske 
 2 jun 1771Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91374
I91375
31
Klamer, Klaas Geerts 
Hindriks, Hindrikje 
 2 jun 1771Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95879
I95880
32
Sijdses, Salves 
Wikkes, Ytje 
 2 jun 1771Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45415
I40884
33
Binnes, Jelle 
Pytters, Rinske 
 2 jun 1776Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80296
I80297
34
de Boer, Oene Hessels 
Feitzes, Trijntje 
 2 jun 1776Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66761
I66762
35
Geldersma, Jan Pieters 
Jakobs, Lysbet 
 2 jun 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82876
I82877
36
Halbes, Wytse 
Sjoerds, Pyttje 
 2 jun 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72906
I72907
37
Joostens, Sjoerd 
Boonstra, Akke Hylkes 
 2 jun 1776Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72415
I72416
38
Meer, Dirk Ruurds van der 
Gosses, Grietje 
 2 jun 1776Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75524
I75525
39
Miedema, Jacob Goffes 
Reinders, Riemke 
 2 jun 1776Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94583
I94584
40
Boelings, Tabe Annes 
Wiersma, Antje Johannes 
 2 jun 1782Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104338
I45908
41
Kingma, Jan Johannes 
AEdes, Antje 
 2 jun 1782Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10816
I10817
42
Klaver, Jan Minnes 
de Jong, Heiltje Salvus 
 2 jun 1782Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82228
I82229
43
Saces, Sjoerd 
Sybrens, Tzitske 
 2 jun 1782Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111087
I111088
44
Spoelstra, Jan Brugts 
Sjoerds, Trijntie 
 2 jun 1782Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6200
I6201
45
Holdinga, Johannes Sytzes 
Kornelis, Antje 
 2 jun 1791Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75722
I75723
46
Oosterkamp, Jannes Thyssen 
Baas, Trijntjen Bartelds 
 2 jun 1791Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75669
I75670
47
Althusius, Johannes Jans 
de Vries, Jantje Tjerks 
 2 jun 1793Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85516
I85517
48
Bogtstra, Jan Klazes 
Peerdemans, Heiltje 
 2 jun 1793Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64464
I64465
49
Pijters, Lieuwe 
Dirks, Gatske 
 2 jun 1793Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94953
I52362
50
Teekes, Durk 
Friesema, Doekeltje Hendriks 
 2 jun 1793Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96677
I96678

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 78

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hogenbrugh, Oene 
 2 jun 1695Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102095
2
Tjalles, Tys 
 2 jun 1700Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43019
3
Piers, Watse 
 2 jun 1707Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36311
4
Cornelis, Sipke 
 2 jun 1709Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90107
5
Mey, Goffe Jans van der 
 2 jun 1715Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46891
6
Thijssens, Pieter 
 2 jun 1721Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58704
7
Fokkes, Eelke 
 2 jun 1737Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95367
8
Jans, Albert 
 2 jun 1737Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84549
9
Reen, Klaas Sijbes 
 2 jun 1737Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71409
10
Strikwerda, Pier Johannes 
 2 jun 1737Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111017
11
Willems, Gertje 
 2 jun 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32368
12
Jacobs, Jan 
 2 jun 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46509
13
Noteboom, Romkjen Tjallings 
 2 jun 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46787
14
Geerts, Sjoukje 
 2 jun 1748Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85186
15
Geerts, Sjoukje 
 2 jun 1748Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76345
16
Steensma, Anne Wybes 
 2 jun 1748Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103656
17
Jogchems, Fopke 
 2 jun 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19097
18
Pieters, Trijntje 
 2 jun 1755Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49448
19
Fransens, Pope 
 2 jun 1756Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15541
20
Bosma, Jan Berents 
 2 jun 1763Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84234
21
Jelles, Hessel 
 2 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43175
22
Lieuwes, Mark 
 2 jun 1765 I85291
23
Rengers, Geeske 
 2 jun 1765Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76656
24
Rinses, Pieter 
 2 jun 1765Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72662
25
van Assen, Maria Jans 
 2 jun 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103916
26
Kroon, Wiebe Jelles 
 2 jun 1771Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82240
27
Soepboer, Minke Douwes 
 2 jun 1771Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55271
28
Veenstra, Harmen Jans 
 2 jun 1776Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41556
29
Wiersma, Janke Douwes 
 2 jun 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14317
30
Blom, Andries Jacobs 
 2 jun 1782Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42678
31
Gosses, Willem 
 2 jun 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32393
32
Hiemstra, Jitske Jarigs 
 2 jun 1782Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49554
33
Jacobs, Beerend 
 2 jun 1782Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3910
34
Jans, Pier 
 2 jun 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99409
35
Leistra, Simkje Freerks 
 2 jun 1782Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11363
36
Meyer, Gjalt Jans 
 2 jun 1782Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47363
37
Okkema, Klaaske Pieters 
 2 jun 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39214
38
Steenwijk, Hinke Petrus (van) 
 2 jun 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95217
39
Tietes, Baukje 
 2 jun 1782Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39645
40
Gaykema, Jantje Egberts 
 2 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87502
41
Meulen, Gooitske Johannes van der 
 2 jun 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50732
42
Brug, Jelle Cornelis van den 
 2 jun 1791Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81967
43
de Groot, Janke Aukes 
 2 jun 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35807
44
Jakobs, Duurt 
 2 jun 1791Holwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109475
45
Leest, Metske Sijbes van der 
 2 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20699
46
Steeg, Lucas Pieters van der 
 2 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6467
47
Reiding, Pieter Jans 
 2 jun 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42202
48
Terpstra, Wybren Jinzes 
 2 jun 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10379
49
Westerbaan, Pieter Lieuwes 
 2 jun 1793Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6674
50
Monsma, Jan Symens 
 2 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19871

1 2 Volgende»