Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gosliga, Johannes Piers 
 2 mei 1734Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71624
2
Rutgers, Jouke 
 2 mei 1750Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72561
3
Pieters, Trijntje 
 2 mei 1753Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23180
4
Ley, Tjitze Nicolaas van der 
 2 mei 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48439
5
Lamringh, Gerben Tjeerds 
 2 mei 1761Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48557
6
Oosterhof, Meint Jans 
 2 mei 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56075
7
Kloosterman, Wiltje Jans 
 2 mei 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43600
8
Bottema, Jitse Willems 
 2 mei 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48169
9
Bosch, Aant Jakobs 
 2 mei 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75257
10
Tiemens, Jan 
 2 mei 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80293
11
Assen, Petrus (Pieter) Wouters van 
 2 mei 1773Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7410
12
Wiersma, Sije Dirks 
 2 mei 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3578
13
Dijkstra, Luitjen Alberts 
 2 mei 1775Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29936
14
Klazes, Nanne 
 2 mei 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46709
15
Porte, Johannes Jans 
 2 mei 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67294
16
Alberts, Janke 
 2 mei 1779Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49495
17
Schat, Trijntje Pieters 
 2 mei 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67559
18
Bouma, Japke Tjibbes 
 2 mei 1783Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98568
19
Pletting, Cornelia Jakobs 
 2 mei 1783Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51236
20
Wybes, Meike 
 2 mei 1783Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99209
21
de Boer, Aaltje Nannings 
 2 mei 1786Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57938
22
Jaarsma, Froukjen Willems 
 2 mei 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46955
23
Tjeerds, Durk 
 2 mei 1788Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88526
24
Veen, Trijntje Popkes van der 
 2 mei 1788Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52383
25
Folkertsma, Johannes Piebes 
 2 mei 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6603
26
Johannes, Jannigje 
 2 mei 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78045
27
Kingma, Lieuwkje Jacobs 
 2 mei 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42774
28
Sierds, Anna 
 2 mei 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43202
29
Hartmans, Gelske Dirks 
 2 mei 1793Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15467
30
Klok, Jan Johannes 
 2 mei 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16886
31
Stienstra, Gertje Alberts 
 2 mei 1794Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57795
32
Douwes, Valentijn 
 2 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43188
33
Leystra, Rikstje (Rigtje) Freerks 
 2 mei 1795Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28986
34
Smids, Antje Annes 
 2 mei 1795Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103136
35
Tamse, Gilles Walraven 
 2 mei 1795Middelburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107248
36
Hettema, Hette Pieters 
 2 mei 1797Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18956
37
Krottje, Grietje Beerends 
 2 mei 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3821
38
Berkenbosch, Barber Roelofs 
 2 mei 1798Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70066
39
Jacobs, Grietje 
 2 mei 1798Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99230
40
Nes, Neeltje 
 2 mei 1798Oostzaandam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112820
41
Leistra, Freerk Klazes 
 2 mei 1799Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49258
42
Wiersma, Teekele Douwes 
 2 mei 1801Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112437
43
Swartsenbergh, Salomon Jans 
 2 mei 1802Feerwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112893
44
Boersma, Neeltje Barteles 
 2 mei 1804Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70271
45
Dantuma, Regnerus Ybes 
 2 mei 1804Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48147
46
Meulen, Antje Jelles van der 
 2 mei 1804Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13531
47
Fondse, Jacob 
 2 mei 1805Kerkwerve, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108545
48
Folkertsma, Pietje Piebes 
 2 mei 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6607
49
Meer, Thomas Hendriks van der 
 2 mei 1806Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102965
50
Visser, Tjeerd Kornelis 
 2 mei 1807Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97129

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Bekius, Francois Henricus 
 2 mei 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52726
2
Wijberens, Bauwe 
 2 mei 1809Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107601
3
de Back, Maria 
 2 mei 1811Groede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108672
4
Dirks, Rentje 
 2 mei 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85158
5
Keizer, Evert Joosten 
 2 mei 1812St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95316
6
Voersma, Johannes Sasses 
 2 mei 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10736
7
Velde, Anne Kornelis van der 
 2 mei 1813 I39060
8
Roorda, Botte Bottes 
 2 mei 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50585
9
Velde, Marten Klazes van der 
 2 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16539
10
Huizinga, Johannes Tjallings 
 2 mei 1815Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105871
11
Jakobs, Anje 
 2 mei 1816Muntendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111351
12
Pieters, Laas 
 2 mei 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69434
13
Gerbens, Meintje 
 2 mei 1818 I62449
14
Hiemstra, Jan Martens 
 2 mei 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4190
15
Willems, Trijntje 
 2 mei 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85826
16
Aukes, Sikke 
 2 mei 1820Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89790
17
Kroeger, Christoffel 
 2 mei 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104443
18
Dantuma, Meindert Roelofs 
 2 mei 1822Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53725
19
de Jong, Gerardus Sjoerds 
 2 mei 1822 I55080
20
de Jong, Pieter Sytses 
 2 mei 1823Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96523
21
Maames, Doetje 
 2 mei 1823Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106393
22
Martens, Grietje 
 2 mei 1823Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51512
23
Meulen, Hendrik Lolkes van der 
 2 mei 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27337
24
Mulder, Yda Adams 
 2 mei 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91385
25
Dantuma, Albert Roelofs 
 2 mei 1824Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18513
26
Tomas, Baukje 
 2 mei 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47881
27
Woude, Jacob Sijes van der 
 2 mei 1825Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49581
28
Doedes, Eke 
 2 mei 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87473
29
Zoutman, Rienk Edzers 
 2 mei 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56652
30
de Vries, Joost Pieters 
 2 mei 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46551
31
Amelander, Antje Bokkes 
 2 mei 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21235
32
Feenstra, Pieter Klazes 
 2 mei 1829Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80492
33
Meekma, Klaas Jacobs 
 2 mei 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5551
34
Lettinga, Rinske Sytzes 
 2 mei 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1139
35
Smits, Geertje Andries 
 2 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20254
36
Wassenaar, Arjen Klazes 
 2 mei 1831 I77542
37
Sixma, Seeske Wopkes 
 2 mei 1832Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39482
38
Damstra, Lysbert Aans 
 2 mei 1833Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90623
39
Helder, Yfke Pieters 
 2 mei 1833Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34640
40
Herder, Joukjen Gerkes 
 2 mei 1833Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73489
41
Kieviet, Klaasje Gerbens 
 2 mei 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63391
42
Meulen, Jeltje Hendriks van der 
 2 mei 1834Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105309
43
Algera, Sytske Syes 
 2 mei 1835Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39251
44
Gijsel, Magalijna 
 2 mei 1835Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107121
45
Heidanus, Jurjen Zacharias 
 2 mei 1835 I36130
46
Goodijk, Klaas Roelofs 
 2 mei 1836Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106191
47
Heide, Geertje Douwes van der 
 2 mei 1836Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108107
48
Eizinga, Gerrit Jans 
 2 mei 1837Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96667
49
Koolhaas, Eke Willems 
 2 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6642
50
Akkerman, Maaike Symens 
 2 mei 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15806

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Span, Willem Jansen 
Bavius, Wypkjen 
 2 mei 1706Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57087
I57088
2
Aans, Beern 
Hopkes, Gatske 
 2 mei 1723Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46673
I46671
3
Kiestra, Olphert Oepkes 
Attema, Aaltje Ebbinks 
 2 mei 1728Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47222
I47223
4
Abes, Hylkke 
Reynders, Jannetje 
 2 mei 1734Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71104
I71105
5
Herres, Tjiebe 
Harings, Tettje 
 2 mei 1734Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103026
I103027
6
Johannes, Outger 
Reins, Antje 
 2 mei 1734Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99119
I99120
7
Luitjen, Jan 
Pieters, Elisabeth 
 2 mei 1745Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62246
I62247
8
Rogges, Wijbe 
Fokkes, Seelje 
 2 mei 1745Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100648
I100649
9
Bruins, Ynte 
Abes, Aetske 
 2 mei 1750Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103965
I103966
10
Clases, Anders 
Ates, Neeltje 
 2 mei 1750Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74955
I74956
11
Durks, Beern 
Jacobs, Symentje 
 2 mei 1751Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95414
I95415
12
Feikes, Marten 
Lupkes, Aafke 
 2 mei 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43850
I43851
13
Pyters, Andries 
Jans, Berber 
 2 mei 1751Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79441
I79442
14
Sierds, Halbe 
Jans, Antje 
 2 mei 1751Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91822
I91823
15
Timmer, Gerrit 
Weert, Alida den 
 2 mei 1751Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107855
I107856
16
Hessels, Foke 
Ennes, Sijtske 
 2 mei 1756Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89027
I89028
17
Hilles, Andries 
Harmens, Corneliske 
 2 mei 1756Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100337
I100339
18
Kerstes, Roel 
Sybrens, Minke 
 2 mei 1756Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68400
I68401
19
Minnes, Franke 
Foppes, Sibbeltje 
 2 mei 1756Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108302
I108303
20
Mouwe, Roeloff 
Cours, Stijntjen 
 2 mei 1756Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95494
I95498
21
Strikwerda, Pier Johannes 
Aedes, Durkjen 
 2 mei 1756Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111017
I111018
22
Wybes, Eelke 
Harings, Aaltje 
 2 mei 1756Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75071
I75072
23
Vis, Hendrik 
van Kleef, Gerritje 
 2 mei 1762Epe, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112685
I112686
24
Westerhuis, Rinse Gerrits 
Lubberts, Lutske 
 2 mei 1773Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41435
I41436
25
Jacobs, Jan 
Johannes, Hitje 
 2 mei 1779Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83938
I83939
26
Jans, Hendrik 
Lurks, Riemke 
 2 mei 1779Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56597
I56598
27
Lols, Gerrijt Clasens 
Hindriks, Geeske 
 2 mei 1779Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101479
I101480
28
Jacobs, Douwe 
Jalkes, Leutske 
 2 mei 1781Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92079
I92080
29
Doornbos, Sikke Luitjes 
Knol, Anje Freerks 
 2 mei 1784Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109703
I109704
30
Kuipers, Tjerk Jacobs 
Douwes, Rinske 
 2 mei 1784Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83361
I83362
31
Lettinga, Bauke Piers 
Jans, Rixtje 
 2 mei 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33209
I33210
32
Schraagsma, Abraham Jacobs 
Klaazes, IJttie 
 2 mei 1784Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96891
I96892
33
Bosch, Douwe Pieters 
Aukes, Catharina Elisabeth 
 2 mei 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21855
I21856
34
Dirks, Pier 
Ewal, Trijntje Dirks 
 2 mei 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32287
I6469
35
Faber, Pieter Luitjes 
Dortman, Hendrikje Walkes 
 2 mei 1790Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82446
I82447
36
Martens, Klaas 
Molenaar, Pierkje Reins 
 2 mei 1790Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78638
I78639
37
Woude, Gerrit Ludzers van der 
Ates, Geertje 
 2 mei 1790Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52489
I52490
38
Stoffer, Arent Hendriks (aka Arend Gerritsen) 
de Graaf, Annetje Hendriks 
 2 mei 1793Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102888
I102889
39
Atsma, Sjoerd Atses 
Sikma, Minke Jacobs 
 2 mei 1798Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72578
I32638
40
Dijkstra, Uilke Reitses 
Hoekstra, Grijtje Annes 
 2 mei 1802Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76342
I76346
41
Heinema, Jan Louws 
Feenstra, Wytske Joukes (aka Visser) 
 2 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50654
I50655
42
Mei, Thomas Jitzes van der 
Elzinga, Grietje Harmens 
 2 mei 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88257
I88258
43
Bakker, Freerk Heins 
Kooystra, Ybeltje Ates 
 2 mei 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15414
I15413
44
Douma, Gerben Jacobs 
de Jong, Antje Meinderts 
 2 mei 1811Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35584
I35585
45
Ferwerda, Kornelis Pieters 
Bijland, Trijntje Jans 
 2 mei 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105172
I105171
46
Franken, Pieter Egberts (aka Posthuma) 
Schaap, Geertje Jans 
 2 mei 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51831
I93575
47
Hendriksma, Alle Hendriks 
Venema, Korneliske Klazes 
 2 mei 1811Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26047
I26048
48
Hofstra, Dirk Pieters 
Hoekstra, Rinske Jans 
 2 mei 1811Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96309
I96310
49
Hofstra, Douwe Gerbens 
Sjoerds, Lijsbeth 
 2 mei 1811Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111077
I111078
50
Meinsma, Gerke Gerbens 
Ganzinga, Antje Jetzes 
 2 mei 1811Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29302
I29303

1 2 3 4 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jeltes, Schelte 
 2 mei 1686Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4806
2
Bonga, Uijlckje Pijters 
 2 mei 1695Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73385
3
Jans, Taeaetske 
 2 mei 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43745
4
Abes, Welmoed 
 2 mei 1723Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47156
5
Hendriks, Willem 
 2 mei 1723Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45006
6
Wybes, Trijntie 
 2 mei 1723Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71643
7
Edses, Tjeerd 
 2 mei 1734Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88068
8
Harmens, Pijtje 
 2 mei 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59516
9
Mients, Henderik 
 2 mei 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46455
10
Aalses, Sibbeltje 
 2 mei 1745Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84626
11
Jacobs, Fokeltje 
 2 mei 1745Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113899
12
Kuipers, Katharina (Kaatje) Pieters 
 2 mei 1745Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49179
13
Rinders, Roelof 
 2 mei 1745Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98612
14
Terpstra, Taeke Wigbolts 
 2 mei 1745Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75484
15
Jelles, Wybren 
 2 mei 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45952
16
Willems, Hendrik 
 2 mei 1751Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81383
17
Klazes, Claaske 
 2 mei 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45235
18
Luitsens, Marike 
 2 mei 1756Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44200
19
Bottinga, Offe Jetzes 
 2 mei 1762IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66385
20
Sydses, Janke 
 2 mei 1762Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85018
21
Tjipkes, Hiske 
 2 mei 1762Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92868
22
van Vliet, Haye Klases 
 2 mei 1764Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91382
23
Wygers, Marten 
 2 mei 1766Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104373
24
Beerents, Gerryt 
 2 mei 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101893
25
Buschman, Anna Maria 
 2 mei 1773Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108908
26
Doedes, Pietje 
 2 mei 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37633
27
Donia, Ymkje Harmens 
 2 mei 1773Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106198
28
Heidanus, Marten Sacharias 
 2 mei 1773Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44011
29
Jobs, Jan 
 2 mei 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79434
30
Lelia, Lysbeth Wybes 
 2 mei 1773Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45345
31
Westra, Egbert Edzes 
 2 mei 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64915
32
Fredriks, Tjietske 
 2 mei 1778Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106375
33
Boer, Naentske Pieters de 
 2 mei 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4900
34
Eilerts, AEsge 
 2 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58753
35
Schregardus, Machiel Frederiks 
 2 mei 1779Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65733
36
Tjeerds, Lieuwkje 
 2 mei 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44647
37
Bijl, Durk Meinderts van der 
 2 mei 1784Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109121
38
Hiemstra, Trijntje Gerbens 
 2 mei 1784Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53147
39
Memerda, Binne Ritskes 
 2 mei 1784Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7017
40
Spoelstra, Jentje Andries 
 2 mei 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39939
41
Swierstra, Baaije Nannes 
 2 mei 1784Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44761
42
van Sloten, Gosse Geerts 
 2 mei 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55173
43
Zwiers, Geertien 
 2 mei 1784Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112913
44
de Boer, Fokke Tjebbes 
 2 mei 1790Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100408
45
Elzinga, Eke Folkerts 
 2 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22951
46
Elzinga, Geert Dirks 
 2 mei 1790Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4461
47
Evenhuis, Derk Aaldriks 
 2 mei 1790Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112569
48
Hof, Meint Pieters 
 2 mei 1790Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110291
49
Meyer, Hendrikjen Jakobs 
 2 mei 1790Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109657
50
Sipkes, Klaaske 
 2 mei 1790Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61789

1 2 Volgende»