Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 215

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Annes, Zwaantjen 
 2 mrt 1730Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70080
2
van Wicheren, Harmanus Gerrits 
 2 mrt 1753Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91283
3
Sinnema, Anne Eelzes 
 2 mrt 1754Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11352
4
Ritskes, Sjabbe 
 2 mrt 1755Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15410
5
Terpstra, Tjitske Annes 
 2 mrt 1757Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17014
6
Piers, Claas 
 2 mrt 1759Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52642
7
Jorritsma, Jorrit Meintes 
 2 mrt 1760Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95055
8
Dirks, Cornelisje 
 2 mrt 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77840
9
Swaluwe, Fokjen Jans 
 2 mrt 1762Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95154
10
Jans, Aukjen 
 2 mrt 1763Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66198
11
Roosma, Janke Reins 
 2 mrt 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40726
12
van Hettinga, Antje Sijtses 
 2 mrt 1766Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86653
13
Mieringa, Heinse Uitses 
 2 mrt 1767Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113201
14
Ritskes, Jantje 
 2 mrt 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18797
15
Dirks, Tziedske 
 2 mrt 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I289
16
de Vries, Tjitske Jacobs 
 2 mrt 1775Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83751
17
Groot, Johannes Wybrens de 
 2 mrt 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8237
18
Anjuma, Jan Gerbens 
 2 mrt 1777Ewier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21837
19
Stiensma, Marten Jans 
 2 mrt 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106062
20
Abes, Pijttje 
 2 mrt 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79752
21
Kamstra, Bauke Folkerts 
 2 mrt 1779Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42419
22
Poortinga, Rinze Gerbens 
 2 mrt 1779Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10351
23
Wijgers, Volkerd 
 2 mrt 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77648
24
Banga, Jan Idzerdts 
 2 mrt 1782Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75232
25
Bernarda, Oege Tiedes 
 2 mrt 1783Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71535
26
Borger, Eeltje Jacobs 
 2 mrt 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3859
27
Faber, Cornelis Reins 
 2 mrt 1783Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111760
28
Wal, Jantje IJsbrands van der 
 2 mrt 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16617
29
Lourensz, Akke Ulrichs 
 2 mrt 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106201
30
Steenhuis, Froukje Sikkes 
 2 mrt 1785Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44666
31
Reitsma, Antje Ritskes 
 2 mrt 1786Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76501
32
Bosma, Janke Tjeerds 
 2 mrt 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33674
33
Nannes, Rinske 
 2 mrt 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95599
34
Wassenaar, Hitje Lolkes 
 2 mrt 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11659
35
Oberman, Thomas Carels 
 2 mrt 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10891
36
Hiemstra, Pope Jans 
 2 mrt 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98874
37
Braaksma, Baukje Jelles 
 2 mrt 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2055
38
Buurstra, Sape Gooitzens 
 2 mrt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6573
39
Nieuwland, Teunis Gerrits 
 2 mrt 1791Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85731
40
Terpstra, Fokeltje Jans 
 2 mrt 1791Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4365
41
Alberda, Albert Willems 
 2 mrt 1792Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61073
42
Bottinga, Antje Jelles 
 2 mrt 1792Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16727
43
Burggraaf, Janke Jans 
 2 mrt 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108644
44
Peiffer, Hans Pieters 
 2 mrt 1792Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92739
45
Ploeg, Taeke Willems van der 
 2 mrt 1792Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2348
46
Keimpema, Berber Harmens (aka Heslinga) van 
 2 mrt 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4718
47
Meinema, Anne Jennes 
 2 mrt 1795Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32032
48
Jans, Jan 
 2 mrt 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45861
49
Kuipers, Jochum Annes 
 2 mrt 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33116
50
Meer, Tjitske Gerrits van der 
 2 mrt 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81501

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 185

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Abrahams, Eelke 
 2 mrt 1786 I91720
2
Klases, Jan 
 2 mrt 1792Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66947
3
Meiles, Aaltje 
 2 mrt 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36310
4
Sipkes, Jan 
 2 mrt 1809Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65386
5
Heyde, Gryttje Wytzes van der 
 2 mrt 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43274
6
Visbeek, Grietje Douwes 
 2 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8268
7
Braaksma, Jacob Jelkes 
 2 mrt 1814Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86547
8
Heide, Cornelis Fransen van der 
 2 mrt 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3330
9
Meer, Ruurd Abolonies van der 
 2 mrt 1814Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92914
10
Boonstra, Pieter Wobbes 
 2 mrt 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2121
11
Pietters, Juke 
 2 mrt 1816Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72453
12
de Leeuw, Berent Daniels 
 2 mrt 1817 I49391
13
Harmse, Geertruijd 
 2 mrt 1817City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102596
14
Adema, Haring Jantjes 
 2 mrt 1820Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3097
15
Faber, Hendrik Jans 
 2 mrt 1820Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7689
16
Bokkinga, Pietje Bokkes 
 2 mrt 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1398
17
Straatsma, Tjeerd Oenzes 
 2 mrt 1821Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6437
18
Keizer, Gerrit Gerrits 
 2 mrt 1822 I78451
19
van Hazinga, Hendrikjen Ottes 
 2 mrt 1822 I57470
20
Westra, Wigle Jans 
 2 mrt 1823Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58562
21
Dirks, Attje 
 2 mrt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7421
22
Geerts, Wypkjen 
 2 mrt 1824Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108105
23
Douwes, Gatske 
 2 mrt 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47652
24
Harmens, Trijntje 
 2 mrt 1825Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111202
25
Sjoukes, Neeltje 
 2 mrt 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55144
26
Boelens, Maaike Romkes 
 2 mrt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14569
27
Hornstra, Thomas Jans 
 2 mrt 1826Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89179
28
Zijlstra, Cornelis Pieters 
 2 mrt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6372
29
Feikes, Pietje 
 2 mrt 1827Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95338
30
Hoekema, Abe Willems 
 2 mrt 1828Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42421
31
Woudma, Pietje Thijsses 
 2 mrt 1830 I49956
32
Terpstra, Jan Eilderts 
 2 mrt 1832 I51385
33
Tijmstra, Tjitske Sjoerds 
 2 mrt 1833Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105964
34
Bomers, Jan Gerrits 
 2 mrt 1834Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96712
35
Bosje, Hendrik Dirks 
 2 mrt 1834 I61538
36
Lepstra, Klaaske Dirks 
 2 mrt 1834Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95838
37
Reitsma, Gerrit Ates 
 2 mrt 1834Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83972
38
van Hermelen, Pieter 
 2 mrt 1834Everdingen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109160
39
Kooi, Maaike Jans van der 
 2 mrt 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5771
40
Wal, Jan Foppes van der 
 2 mrt 1835St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45896
41
Cornelis, Aaltje 
 2 mrt 1837Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69996
42
Vellinga, Ate Meinderts 
 2 mrt 1837Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69394
43
Dijkstra, Alle Klazes 
 2 mrt 1838Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70983
44
Wiedema, Dieuwke Tjommes 
 2 mrt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9086
45
Wierda, Geertje Oenes 
 2 mrt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39835
46
Terpstra, Klaas Klazes 
 2 mrt 1840Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107539
47
Zuidema, Antje Berends 
 2 mrt 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27402
48
de Vries, Tjitske Ybeles 
 2 mrt 1842Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76747
49
Vogellander, Pietje Joukes 
 2 mrt 1842 I75865
50
Dankert, Gerbentje Gerbens 
 2 mrt 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12017

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 65

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hellinga, Luitzen Eelzes 
Schilsma, Trijntien Martens 
 2 mrt 1707Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45733
I45734
2
Cornelis, Gerben 
Annes, Tjetske 
 2 mrt 1710Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70991
I70992
3
Johannes, Nanne 
Johannes, Wintje 
 2 mrt 1710Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67998
I67997
4
Douwes, Wybren 
Sytses, Neeltje 
 2 mrt 1732Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90113
I90114
5
Minnerts, Eingbert 
Ybels, Geeske 
 2 mrt 1732Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106738
I106737
6
Klases, Bartle 
Tjalkes, Feykjen 
 2 mrt 1734Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105361
I105362
7
Gabes, Taeke 
Jans, Mettje 
 2 mrt 1738Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86946
I86947
8
Beekhuis, Hermannus 
Heeres, Aleida 
 2 mrt 1762Noordlaren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94409
I94410
9
Bosch, Siebe Sipkes 
Hoekstra, Taetske Sjoukes 
 2 mrt 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I836
I2041
10
Martens, Pytter 
Minnes, Wikke 
 2 mrt 1766Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76109
I104052
11
Duursma, Kornelis Diemers 
Duursma, Rinske Durks 
 2 mrt 1777Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41079
I41080
12
Laverman, Piebe Gosses 
de Haan, Mayke Everts 
 2 mrt 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81217
I81233
13
Pot, Feike Karstens 
Abels, Fenje 
 2 mrt 1777Niekerk/Oldekerk/Faan, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112668
I112669
14
Brouwer, Petrus P. zn 
Joha, Fokelijna 
 2 mrt 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26225
I43984
15
Louws, Jan 
Saakes, Sjoukje 
 2 mrt 1783Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98721
I98722
16
Hinnes, Jelte 
Lantinga, Dieuke Sikkes 
 2 mrt 1788Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4442
I17979
17
Hof, Rienk Rienks 
Brouwer, Vroukje Pieters 
 2 mrt 1788Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53937
I53938
18
Brouwer, Johannes 
Heins, Antje 
 2 mrt 1794Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47102
I47103
19
Hoekstra, Kornelis Reinders 
Wynzens, Fyke 
 2 mrt 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38897
I80373
20
Rosenberg, Jacobus Hendricus 
Weits, Aaltje Hendriks 
 2 mrt 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84038
I84039
21
Breursma, Oene Oeges 
Nettinga, Trijntje Piers 
 2 mrt 1800Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93403
I93404
22
Dijkstra, Rienk Gerrits 
Arjens, Antje 
 2 mrt 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50908
I50909
23
Emans, Wouter 
van Soest, Gerrigje 
 2 mrt 1800Amerongen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98047
I98048
24
Holwerda, Jan Sakes 
Dijkstra, Lijsbeth Cornelis 
 2 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1869
I1870
25
Jisses, Sake 
IJsbrands, Lutske 
 2 mrt 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106643
I106644
26
Klaver, Minne Jans 
Hager, Sara Dirks 
 2 mrt 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3853
I100087
27
Rusticus, Sjouke Hotzes 
de Boer, Anna Meinderts 
 2 mrt 1800Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83701
I83702
28
Tuinen, Albert Ritskes van 
Miedema, Geertje Bouwes 
 2 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14225
I14227
29
Westra, Pieter Willems 
Kloostra, Japke Klazes 
 2 mrt 1805Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35968
I35969
30
Baarda, Pieter Joekes 
Jans, Nieske 
 2 mrt 1807Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72451
I72457
31
Baarda, Gerlof Sipkes 
Formstra, Doetje Jans 
 2 mrt 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67863
I90329
32
Heeringa, Gosse Pieters 
Hoekstra, Dirkje Jans 
 2 mrt 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37950
I37951
33
Heins, Willem Jans 
Wagenaar, Trijntje Hendriks 
 2 mrt 1822Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58173
I58174
34
Hulzinga, Wybe Gosses 
Hoekstra, Saapke Tabes 
 2 mrt 1824Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82904
I82903
35
Eisenga, Eize Gerrits 
Roukema, Tjitske Foekes 
 2 mrt 1826Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54708
I54709
36
Reinhart, Baltus Salomons 
Boers, Henderina 
 2 mrt 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63093
I63094
37
Aenee, Botto Wiglius Schultetus 
Twijnstra, Aaltje Jans 
 2 mrt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64131
I12991
38
de Vries, Klaas Klazes 
Hettema, Pietje Sjoeks 
 2 mrt 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67986
I39862
39
Kuipers, Hendrik Jacobs 
Terpstra, Trijntje Geerts 
 2 mrt 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48906
I48905
40
Bruils, Ellens Lambertus 
Muller, Neeltje Jans 
 2 mrt 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47160
I47163
41
Elzinga, Pieter Piers 
Wassenaar, Tiettje Gerbens 
 2 mrt 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60446
I60447
42
Posthuma, Wopke Sywerds 
Mellema, Janke Jacobs 
 2 mrt 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40166
I40167
43
Kuur, Hendrik Sjoerds van der 
Porte, Dieuke Sakes 
 2 mrt 1844Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20088
I20087
44
Germeraad, Willem Gerrits 
Klooster, Antje IJes 
 2 mrt 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18819
I18821
45
Meindertsma, Meindert Pieters 
de Boer, Sibbeltje Folkerts 
 2 mrt 1848Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31590
I31592
46
Planting, Sieds Reids 
Overdijk, Trientje Sipkes 
 2 mrt 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42345
I42346
47
Rienks, Sieds Rienks 
Roorda, Ybeltje Dirks 
 2 mrt 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31717
I11901
48
Swart, Johannes Ruurds 
Plat, Aafke Binnes 
 2 mrt 1850Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2648
I2593
49
Vorst, Juriaan 
Swart, Maartje 
 2 mrt 1851Zaandam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107841
I107839
50
Mulder, Johannes 
Jonker, Geertje (Gertie) 
 2 mrt 1861Avereest, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99498
I99499

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feddes, Romkje 
 2 mrt 1690Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83787
2
Tiallings, Jan 
 2 mrt 1704Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I729
3
Johannes, Hette 
 2 mrt 1721Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5520
4
Oennes, Evert 
 2 mrt 1727Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94128
5
Sierds, Hyke 
 2 mrt 1727Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43989
6
Stelwagen, Arjaantie 
 2 mrt 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46162
7
Abrahams, Sybren 
 2 mrt 1732Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49371
8
Jantiens, Mintie 
 2 mrt 1732Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89621
9
Luitjes, Ruuwert 
 2 mrt 1732Wolvega/Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71228
10
Sjolles, Heerke 
 2 mrt 1732Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73109
11
Symens, Lijsbet 
 2 mrt 1735Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91252
12
Goffes, Doetje 
 2 mrt 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14694
13
Sijes, Neeltje 
 2 mrt 1738Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47892
14
Veen, Durk Ouwes van der 
 2 mrt 1738Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87191
15
Jans, Tjalke 
 2 mrt 1740Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103273
16
Rodenburg, Machteltje 
 2 mrt 1742Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86726
17
de Groot, Thomas Anskes 
 2 mrt 1749Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69850
18
Laverman, Sije Gosses 
 2 mrt 1749Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81215
19
Pybes, Albert 
 2 mrt 1749Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81384
20
Binnema, Johannes Binnes 
 2 mrt 1755Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65008
21
Bosch, Dieuwke Lieuwes 
 2 mrt 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12433
22
Bruinsma, Jan Hoites 
 2 mrt 1755Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88042
23
Galama, Aaltje Gerryts 
 2 mrt 1755Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91331
24
Jans, Grietje 
 2 mrt 1755Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13754
25
Tjerks, Willemke 
 2 mrt 1755Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16725
26
Krijnes, Baukjen 
 2 mrt 1757Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77683
27
van Kammen, Janke Hendriks 
 2 mrt 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90384
28
Alberts, Hieltie 
 2 mrt 1760Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43307
29
Goot, Pieter Gorrits van der 
 2 mrt 1760Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61599
30
Spijksma, Bote Piers 
 2 mrt 1760Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10683
31
Beenes, Rinse 
 2 mrt 1763Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5457
32
Arjens, Grietje 
 2 mrt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66069
33
de Jong, Eelke Jelles 
 2 mrt 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62403
34
Dreyer, Pieter Arjens 
 2 mrt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I625
35
Johannis, Hendrick 
 2 mrt 1766Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19317
36
Klazes, Anne 
 2 mrt 1766Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7362
37
Laversma, Oege Sybes 
 2 mrt 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56677
38
Sippens, Jelle Thomas 
 2 mrt 1766Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74732
39
Sytsma, Diedert Siedses 
 2 mrt 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I814
40
Wal, Jan Jansen van der 
 2 mrt 1766Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61880
41
Pot, Baukje Pieters 
 2 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15478
42
Ritskes, Ysbrand 
 2 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33035
43
Woldinga, Ebel Everts 
 2 mrt 1776Noordwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109701
44
Arjens, Sijke 
 2 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43105
45
Bakker, Aaltje Hiddes 
 2 mrt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6027
46
Douma, Harmen Douwes 
 2 mrt 1777Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104995
47
Fokkema, Kornelis Fokkes 
 2 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I899
48
Haag, Elske Hendriks van der 
 2 mrt 1777Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30439
49
Mey, Liebbe Beerts van der 
 2 mrt 1777Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46890
50
Ruitenschild, Meintje Johannes 
 2 mrt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86893

1 2 Volgende»