Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Postma, Thijs Thijssens 
 19 nov 1744Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58695
2
Jacobs, Trijntje 
 19 nov 1755Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97045
3
Wierstra, Ruurd Pieters 
 19 nov 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12410
4
Douma, Frytsen Douwes 
 19 nov 1758Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73482
5
Gerrits, Antie 
 19 nov 1760Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45976
6
Sipkema, Sytse Jochems 
 19 nov 1765 I55240
7
Veen, Pieter Lieuwes van der 
 19 nov 1765Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89261
8
Folkerts, Antje 
 19 nov 1766 I47534
9
Struiksma, Andries Gaatzes 
 19 nov 1766Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76232
10
Jans, Aagtje 
 19 nov 1767Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I880
11
Harrents, Aaltje 
 19 nov 1771Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39794
12
Vis, Sipke Cornelis 
 19 nov 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45016
13
Sytsma, Sytze Thomas 
 19 nov 1773Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86751
14
Kuik, Dirk Dirks 
 19 nov 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4174
15
Straatsma, Marten Klazes 
 19 nov 1774Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72187
16
Sakes, Janke 
 19 nov 1777Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5643
17
Tanja, Jeltje Klazes 
 19 nov 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64757
18
de Wilde, Tjalling Pieters 
 19 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33444
19
Sinnema, Wytze Sippes 
 19 nov 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31037
20
Staal, Antje Johannes 
 19 nov 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4582
21
Zee, Marten Johannes van der 
 19 nov 1784Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94202
22
Jaarsma, Lipkjen Wybrens 
 19 nov 1785Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61255
23
de Vries, Tiete Lolkes 
 19 nov 1786Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94826
24
Mug, Aafje Piebes 
 19 nov 1786Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39782
25
Ruisch, Arnoldus Elles 
 19 nov 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34250
26
Visscher, Christoffer J. 
 19 nov 1786Obergum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111302
27
Heidanus, Abraham Sierds 
 19 nov 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4283
28
Draaisma, Wytze Ruurds 
 19 nov 1789Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83883
29
Pieters, Bokke 
 19 nov 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19159
30
Raap, Adrianus Floris 
 19 nov 1789Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41209
31
Wijngaarden, Mintje Pieters 
 19 nov 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78549
32
de Vries, Teetske Tjibbes 
 19 nov 1793Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86381
33
Huizen, Jan Sybes van 
 19 nov 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5424
34
Steinfort, Aaltje Lieuwes 
 19 nov 1795Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79176
35
Zee, Jacob Douwes van der 
 19 nov 1795St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39358
36
Boonstra, Grietje Hotzes 
 19 nov 1796Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105104
37
Hoekstra, Hendrikje Johannes 
 19 nov 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53002
38
Veldema, Jan Hendriks 
 19 nov 1796Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12177
39
Palma, Rinske Jans 
 19 nov 1798Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10088
40
Wagen, Ybeltje Piers van der 
 19 nov 1798Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62915
41
Heide, Attje Dirks van der 
 19 nov 1799Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63511
42
Voersma, Jan Eintes 
 19 nov 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10302
43
Schaafstra, Tjitske Mients 
 19 nov 1800Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22709
44
Kortstra, Abel Roelofs 
 19 nov 1801Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71200
45
Vellinga, Aafke Dirks 
 19 nov 1801Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42960
46
Beerns, Klaas Beerns (aka Boonstra) 
 19 nov 1802Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97251
47
Visser, Tietje Hendriks 
 19 nov 1802Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71586
48
Wybenga, Evert Cornelis 
 19 nov 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5568
49
Loonstra, Martje Pieters 
 19 nov 1804Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94714
50
Vellema, Joeke Fransen 
 19 nov 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6135

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjerks, Sytse 
 19 nov 1805Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93046
2
Uylkes, Trijntje 
 19 nov 1807Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44781
3
Jans, Grietje 
 19 nov 1808Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77137
4
Johannes, Harmen 
 19 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2487
5
Klazes, Saapke 
 19 nov 1809Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63712
6
Garmts, Anje 
 19 nov 1811Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100904
7
Heins, Lisk 
 19 nov 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89743
8
Kimstra\Kampstra)Keimpema, Sjoerd Keimpes (aka 
 19 nov 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74390
9
Ynses, Tjeeske 
 19 nov 1814Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41336
10
Gerbens, Gerrit 
 19 nov 1815 I71248
11
Heyde, Reinder Hendriks van der 
 19 nov 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96871
12
Klaassen, Itje 
 19 nov 1815Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110056
13
Betsz, Anna 
 19 nov 1816 I57303
14
Gelders, Feye Tjeerds 
 19 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18897
15
Liepkes, Tettje 
 19 nov 1819Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80557
16
Algera, Gerke Gerbens 
 19 nov 1822Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10762
17
Talsma, Jan Renderts 
 19 nov 1823Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18188
18
Terpstra, Janke Eeltjes 
 19 nov 1823Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100138
19
Adams, Dirkje 
 19 nov 1826 I67057
20
de Haas, Antje Jitzes 
 19 nov 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80904
21
Hendriks, Trintjen 
 19 nov 1826 I74990
22
de Feijter, Aarnout 
 19 nov 1827Ellewoutsdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108553
23
Ludzers, Aafke 
 19 nov 1827Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56304
24
de Jong, Wieger Hendriks 
 19 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81069
25
Jentjes, Sytske 
 19 nov 1829 I81075
26
de Vries, Ulbe Jeltes 
 19 nov 1830 I64941
27
Sybesma, Rutger Gooitzens 
 19 nov 1831 I38504
28
Bosch, Jan Gerrits 
 19 nov 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11891
29
Boer, Geert Geerts 
 19 nov 1834Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102758
30
Jaarsma, Kornelis Willems 
 19 nov 1834Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12184
31
Tilkema, Emkje Douwes 
 19 nov 1834Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75258
32
Kuiken, Akke Wymers 
 19 nov 1836 I61025
33
Meulen, Folkert Bouwes van der 
 19 nov 1836Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75941
34
Reitsma, Stillborn Cornelis 
 19 nov 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64755
35
Rolsma, Aaltje Gabes 
 19 nov 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5411
36
Akkerman(s), Stillborn Symens 
 19 nov 1840Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15812
37
Oosterling, Hendrik Tjepkes 
 19 nov 1840 I41272
38
Boorsma, Abe Annes 
 19 nov 1841 I77694
39
Vlietstra, Geeske aka Fleestra 
 19 nov 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70489
40
Hiemstra, Dirkje Hendriks 
 19 nov 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33
41
Ozinga, Johannes Meinderts 
 19 nov 1842Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106505
42
Jarichs, Tjitske 
 19 nov 1843Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70912
43
Reitsma, Thomas Harmens 
 19 nov 1845Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36216
44
Schaar, Rientje Tietes van der 
 19 nov 1845Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68769
45
de Boer, Betting Alberts 
 19 nov 1846Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104059
46
Geldersma, Jelle Folkerts 
 19 nov 1846Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4826
47
Jansen, Dietje Michiels 
 19 nov 1846Westernieland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103383
48
Plaats, Lourens Klazes van der 
 19 nov 1846St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62731
49
Stienstra, Dieuwke Sybes 
 19 nov 1846Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57595
50
Wiersma, Wobbina 
 19 nov 1847Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104906

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dreyer, Aris Pieters 
Sickes, Rinscke 
 19 nov 1637Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I715
I714
2
Jellis, Sytze 
Jans, Frouckjen 
 19 nov 1724Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78967
I78968
3
Cornelis, Tiete 
Jetses, Neeltje 
 19 nov 1741Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20239
I20238
4
Caspers, Jacob 
Wybrens, Meyntien 
 19 nov 1747Oldeberkoop/Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67226
I67227
5
Dijken, Dietert 
Cock, Anna 
 19 nov 1747City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85086
I85087
6
Jacobs, Johannes 
Wybes, Antie 
 19 nov 1747Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77946
I77947
7
Lefring, Leffert Hendriks 
Reytses, Antje 
 19 nov 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71171
I71172
8
Durks, Jan 
Johannes, Tijtje 
 19 nov 1752Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85474
I85475
9
Keimpes, Jelte 
Eeltjes, Geertje 
 19 nov 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79112
I79113
10
Boelens, Willem 
Hania, Trijntje 
 19 nov 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96160
I96161
11
Botes, Hans 
Syes, Antje 
 19 nov 1758Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95697
I95698
12
Dirks, Taeke 
Cornelis, Janneke 
 19 nov 1758Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69386
I69385
13
Alberts, Gerardus 
Pieters, Tjitske 
 19 nov 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68683
I68685
14
Heringa, Meint Joukes 
Yes, Trijntje 
 19 nov 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105188
I105191
15
Jans, Sjoerd 
Klases, Ybeltje 
 19 nov 1769Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99366
I99367
16
Lammerts, Eesge 
Alderts, Doedtje 
 19 nov 1769Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82655
I82656
17
Wadman, Hendrik Folkerts 
Jans, Antie 
 19 nov 1775Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82499
I82500
18
Wassenaar, Luitjen Obbes 
Ages, Taetske 
 19 nov 1775Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103757
I103758
19
Holwerda, Klaas Wybes 
Gerrits, Atje 
 19 nov 1780Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88739
I108025
20
Hubert, Isaac 
van Vollenhoven, Catharina Maria 
 19 nov 1780Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100018
I100019
21
Klinkhamer, Johannes Jacobs 
Olcherts, Martje 
 19 nov 1780Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55549
I55550
22
Willems, Jan 
Jans, Tietje 
 19 nov 1780Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41346
I41347
23
Dijkstra, Jan Takeles 
Hessels, Trijntje 
 19 nov 1786Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94551
I94552
24
Goinga, Pieter Sydzes 
Wal, Tjerkje Gjalts van der 
 19 nov 1786Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71628
I71629
25
Hospes, Jacob Roels 
Zwaagstra, Wobbigje Elings 
 19 nov 1786Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96840
I96841
26
Smits, Tiet Helm 
Klazes, Doutje 
 19 nov 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64139
I64140
27
van Douwen, Jan Wybes 
Klaver, Rinske Eintes 
 19 nov 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60549
I60550
28
Velde, Jacob Heins van der 
Minses, Baatje 
 19 nov 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65491
I65492
29
Vliet, Hein Ates van der 
Jans, Trijntje 
 19 nov 1786Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85491
I85492
30
Grashuis, Machiel Albertus 
Jans, Hillegjen 
 19 nov 1795City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109520
I109521
31
Bouma, Anne Djoerds 
Alles, Aukje 
 19 nov 1797Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62405
I62406
32
Dijkstra, Keimpe Sybes 
Aukes, Jeltje 
 19 nov 1797Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39667
I51514
33
Feddema, Wytse 
Vlietstra, Ytje Aukes 
 19 nov 1797Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49358
I49359
34
Johannes, Ritske 
Hoekstra, Ariaantje Jacobs 
 19 nov 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79576
I13897
35
Klinkert, Hendrik Jans 
Visser, Jitske Thomas 
 19 nov 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50776
I50777
36
Schouwerwou, Wiltje Pieters 
Joukes, Dieuwke 
 19 nov 1797Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62014
I62015
37
Tjitses, Oebele Tjitses 
Terpstra, Antje Klazes 
 19 nov 1797Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77165
I77166
38
Elzinga, Pier Pieters 
Louws, Tetje 
 19 nov 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24006
I24007
39
Feitsma, Minne Martens 
Budstra, Ynskje Aukes 
 19 nov 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81125
I81126
40
Grilk, Jacob Gerrits 
Elles, Tetje Jans 
 19 nov 1809Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85958
I85955
41
de Jong, Jacob Nuttes 
Visser, Martje Eelzes 
 19 nov 1812Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51002
I51003
42
Folkertsma, Johannes Hiddes 
Plaats, Jents Martens van der 
 19 nov 1812Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6229
I6838
43
Noorman, Jan Jans 
Bolhuis, Lijsabet Jacobs 
 19 nov 1812Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110623
I110624
44
Molen, Louw Sytzes van der 
Uiltje, Jantje Johannes 
 19 nov 1814Mairie Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58866
I58868
45
Ottema, Hendrik Ottes 
Ploeg, Trijntje Pieters van der 
 19 nov 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70821
I78174
46
Zijlstra, Ente Dirks 
Swart, Aafke Symons 
 19 nov 1814Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77132
I77133
47
Bijlsma, Hedzer Wouters 
Dijkstra, Sibbeltje Jakobs 
 19 nov 1815Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54477
I54478
48
Iedema, Pieter Pieters 
Ytsma, Maaike Hendriks 
 19 nov 1815Mairie Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61746
I61747
49
Visser, Sybe Ages 
Heeringa, Elisabeth Jacobs 
 19 nov 1815Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7874
I7865
50
Graanstra, Pieter Johannes 
Bijker, Trijntje Hendriks 
 19 nov 1816Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49104
I49102

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 55

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Rienx, Oense 
 19 nov 1671Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80601
2
Adams, IJebel 
 19 nov 1711Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42760
3
Alberts, Sijke 
 19 nov 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6718
4
Lolles, Sjoerd 
 19 nov 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44173
5
Willems, Broer 
 19 nov 1741Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50948
6
Bentes, Grytje 
 19 nov 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104666
7
Hendriks, Eilert 
 19 nov 1747Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66424
8
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 19 nov 1747Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44529
9
Wijga, Johannes Innes 
 19 nov 1749St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76997
10
Joutes, Grijetie 
 19 nov 1751Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47399
11
Gerbens, Abe 
 19 nov 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97677
12
Katsma, Sybe Siemens 
 19 nov 1752IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94266
13
Alberts, Lijsbert 
 19 nov 1758Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29949
14
Tammes, Yeve 
 19 nov 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78499
15
Feerks, Douwe 
 19 nov 1759Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94925
16
Aukes, Trientje 
 19 nov 1760Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93312
17
Dijkema, Bregtje Klazes 
 19 nov 1762Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88230
18
Attema, Jolke Ates 
 19 nov 1769De Knijpe/Het Meer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69746
19
Hiemstra, Antje Baukes 
 19 nov 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6545
20
Hiemstra, Sjouke Hoekes 
 19 nov 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76455
21
Hoekstra, Dieuwke Sakes 
 19 nov 1769Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58688
22
Meer, Hendrik Sijes van der 
 19 nov 1769Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68720
23
Pieters, Korneliske 
 19 nov 1769Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108178
24
Wielen, Jan Rienks van der 
 19 nov 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6067
25
Banga, Uilkje Cornelis 
 19 nov 1775Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22052
26
Feddema, Gepke Wytses 
 19 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2309
27
Jong, Trijntje Jans de 
 19 nov 1775Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2402
28
Klazes, Sape 
 19 nov 1775Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43926
29
Meulen, Grietje Sanders van der 
 19 nov 1775Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71777
30
Monsma, Trijntje Gerrits 
 19 nov 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102432
31
Bakker, Jan Sybrens 
 19 nov 1780Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102107
32
de Vries, Tjepke Tjibbes 
 19 nov 1780Idskenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81638
33
Hoyenga, Rinse Jelles 
 19 nov 1780Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1766
34
Palma, Ynse Sybes 
 19 nov 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3465
35
Paulus, Eelkje 
 19 nov 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78217
36
Siderius, Syger Everts 
 19 nov 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17668
37
Vries, Sjoukje Pieters de 
 19 nov 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6103
38
Walstra, Martzen Klazes 
 19 nov 1780Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40504
39
Wepkes, Janke 
 19 nov 1780Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19870
40
van Dijk, Willem Dirks 
 19 nov 1786Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77817
41
van Loon, Rikjen Glastra 
 19 nov 1789Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96162
42
Bouwer, Berber Klazes 
 19 nov 1797Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56792
43
Dijk, Hendrik Meinderts van 
 19 nov 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1805
44
Hoitsma, Lieuwe Willems 
 19 nov 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80995
45
Kooistra, Doedtje Koerts 
 19 nov 1797Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93301
46
Postma, Reinouw Jilderts 
 19 nov 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5158
47
Tilstra, Gosse Wytzes 
 19 nov 1797Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52131
48
Tolsma, Hendrik Jans 
 19 nov 1797Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8766
49
Winter, Jantje 
 19 nov 1797Hattem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110713
50
Bontekoe, Antje Taekes 
 19 nov 1809Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7299

1 2 Volgende»