Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 170

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gerrits, Rinskje 
 19 okt 1752Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75771
2
Harmens, Aaltje 
 19 okt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50547
3
Kramstra, Antje Tjeerds 
 19 okt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31911
4
Jans, Trijntje 
 19 okt 1765Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106437
5
Sinnema, Itske Eelzes 
 19 okt 1766Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16719
6
Heslinga, Wijke Scheltes 
 19 okt 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15895
7
Sinnema, Grietje Eelzes 
 19 okt 1773Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71617
8
Willems, Titie 
 19 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44814
9
van Schepen, Jouke Ymes 
 19 okt 1774Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100761
10
Heeringa, Eeke Jans 
 19 okt 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109957
11
Venema, Sietje Ages 
 19 okt 1775Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83095
12
Wybes, Trijntje 
 19 okt 1775Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99210
13
Brouwer, Halbe Wytses 
 19 okt 1776Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72902
14
Braak, Sake Jacobs 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454
15
Wieland, Gezina 
 19 okt 1777City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17721
16
Bijlstra, Jantje Jarigs 
 19 okt 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9484
17
Buis, Eeltje Gerrits (aka Boes) 
 19 okt 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9793
18
Hoekstra, Durk Lolles 
 19 okt 1782Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41860
19
Jong, Maaike Cornelis de 
 19 okt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16461
20
Winselaar, Jarig Gerryts 
 19 okt 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74276
21
Sminia, Ruurdje Harmens 
 19 okt 1790Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48853
22
Smits, Reinouw Jans 
 19 okt 1790Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57277
23
van Dalen, Wytze Hendriks 
 19 okt 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109253
24
Jelles, Reinou 
 19 okt 1791Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57010
25
Mathuizen, Janke Gjalts 
 19 okt 1791Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1788
26
Wassenaar, Anneus Jarigs 
 19 okt 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96361
27
Steenstra, Atje Gerrits 
 19 okt 1795Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81983
28
Wijgers, Antje 
 19 okt 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43511
29
Dijk, Hendrik Meinderts van 
 19 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1805
30
van Hermelen, Johanna 
 19 okt 1798Everdingen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109150
31
de Jong, Aaltje Wiegers 
 19 okt 1799Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99088
32
Jong, Klaas Sjoerds de 
 19 okt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11318
33
van Dijk, Jantje Gaeles 
 19 okt 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35746
34
Bosma, Antje Jacobs 
 19 okt 1802Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41204
35
Dijkman, Roelof Klazes 
 19 okt 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I351
36
Jansma, Nuttert Jans 
 19 okt 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5759
37
Valk, Hendrik Bontjes van der 
 19 okt 1804Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71241
38
Bergsma, Gerrit Tieles 
 19 okt 1805Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54483
39
Terpstra, Lieuwe Gerrits 
 19 okt 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1815
40
Osinga, Saakje Durks 
 19 okt 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10266
41
Zoodsma, Janke Pieters 
 19 okt 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I397
42
Andringa, Hendrikje Willems 
 19 okt 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61537
43
Hartmans, Dirk Hartmans 
 19 okt 1808Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13173
44
Hof, Gertje Reinders 
 19 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46625
45
Douma, Douwe Lieuwes 
 19 okt 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98903
46
Visser, Ytje Tjeerds 
 19 okt 1811Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102579
47
Biesma, Taetske Jitzes 
 19 okt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26295
48
Hof, Gerben Klazes 
 19 okt 1812Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91958
49
Boersma, Geertje Sybrens 
 19 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26393
50
Koehoorn, Janke Jans 
 19 okt 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24989

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 146

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jentjes, Wybe 
 19 okt 1806Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70931
2
Feddes, Foppe 
 19 okt 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71817
3
Joostens, Sjoerd 
 19 okt 1809Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72415
4
Tjessema, Dirk Klazes 
 19 okt 1809Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105297
5
Noorderbaan, Klaas Martens 
 19 okt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15213
6
Ferwerda, Pieter Jelles 
 19 okt 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14997
7
Dijkstra, Pieter Cornelis 
 19 okt 1814Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80271
8
Joekes, Tjeske 
 19 okt 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80272
9
Sjoerds, Akke 
 19 okt 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6635
10
Swierstra, Durk Barteles 
 19 okt 1816Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86839
11
Bosch, Tetje Pieters 
 19 okt 1818 I7330
12
Visser, Jan Broers 
 19 okt 1818Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101234
13
Sierds, Aafke 
 19 okt 1819Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110919
14
Dijkstra, Baukje Jacobs 
 19 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3570
15
Vries, Saake Abes de 
 19 okt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12962
16
Ontank, Jan Gerrits 
 19 okt 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16224
17
Veldhuis, Walle Huites 
 19 okt 1825IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
18
de Haan, Tietje Lippes 
 19 okt 1826 I39199
19
de Vries, Dirk Meinderts 
 19 okt 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53153
20
Douma, Sybren Oedses 
 19 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21064
21
Dreyer, Coenraad Pieters 
 19 okt 1826Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I631
22
Jongerhuis, Antje Freerks 
 19 okt 1826Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51353
23
Langerveld, Goris 
 19 okt 1828Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63287
24
Marant, Antonia 
 19 okt 1828Biervliet, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111575
25
Blijstra, Klaaske Joekes 
 19 okt 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24868
26
Vliet, Bauke Pieters van 
 19 okt 1829 I16259
27
Boonstra, Albert Thomas 
 19 okt 1830Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13362
28
Ley, Taeke Jacobs van der 
 19 okt 1831 I33662
29
Ruim, Baukje Dirks 
 19 okt 1832 I21844
30
Dokter, Sytske Gerbens 
 19 okt 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12519
31
Fierstra, Pieter Ritskes 
 19 okt 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55362
32
Jansen, Tetje Jans 
 19 okt 1833Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7123
33
van Sluis, Jacob Arjens 
 19 okt 1834 I66207
34
Schregardus, Jan Frederiks 
 19 okt 1835Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60678
35
Zijlstra, Theunis Sapes 
 19 okt 1835Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41862
36
Krol, Jan 
 19 okt 1836City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18679
37
Roos, Antje Willems 
 19 okt 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86257
38
Jensma, Aafke Theunis 
 19 okt 1837Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3290
39
Veen, Joukjen Klaazes van der 
 19 okt 1839Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76866
40
Dijkstra, Wate Rinzes 
 19 okt 1840Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879
41
Nieuwsma, Siemen Wybes 
 19 okt 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27378
42
Sytinga, Pyttje Broers 
 19 okt 1842IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40127
43
Zijlstra, Feike Jans 
 19 okt 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23635
44
Zittema, Jelle Douwes 
 19 okt 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37133
45
Hoekstra, Japke Sybes 
 19 okt 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16692
46
Bakker, Neeltje Everts 
 19 okt 1845Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26942
47
Boersma, Grietje Lieuwes 
 19 okt 1845 I11669
48
Hoek, Gepke Melles 
 19 okt 1846Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91173
49
Wal, Gerrit Hendriks van der 
 19 okt 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50422
50
Geldersma, Folkert Jacobs 
 19 okt 1847Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Johannes 
AEbeles, Aukjen 
 19 okt 1681 I3785
I3793
2
Popkes, Sybe 
Sakes, Jeltje 
 19 okt 1710Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92924
I92925
3
Rinses, Sipke 
Jouws, Fokjen 
 19 okt 1738Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94838
I94839
4
Sjoerds, Wijbren 
Martens, Antie 
 19 okt 1738Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82310
I82311
5
Fransen, Harmen 
Bienses, Trijntje (aka Bojens) 
 19 okt 1747Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3065
I3064
6
Cornelis, Pietter 
Jans, Jantzen 
 19 okt 1749Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90260
I90261
7
Fookes, Symon 
Sydses, Tetje 
 19 okt 1755Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95733
I95734
8
Post(ma), Claas Clasen 
Schierhuis, Maartje Cornelis 
 19 okt 1755St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93606
I93605
9
Douwes, Ymke 
Martens, Hyke 
 19 okt 1760 I59318
I59319
10
Jacobs, Job 
Fockes, Froukjen 
 19 okt 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51706
I51707
11
Johans, Hendrik 
Eelses, Jantje 
 19 okt 1760Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98739
I98740
12
Everts, Claas 
Johannis, Minke 
 19 okt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94535
I94536
13
Harmens, Jan 
Hendriks, Grietje 
 19 okt 1764Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102723
I102724
14
Claeses, Jacob 
Sweitses, Beitske 
 19 okt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50141
I50142
15
Dantuma, Regnerus Ybes 
Gerrits, Dirkje 
 19 okt 1766Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48150
I48151
16
Raadsveld, Arend Freerks 
Willems, Ybeltje 
 19 okt 1766Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56146
I56147
17
Willems, Tjerk 
Faases, Trintje 
 19 okt 1766Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100260
I100261
18
Dijkstra, Edzer Linses 
Hes, Trijntje Nicolaas 
 19 okt 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109624
I109625
19
Hoekstra, Gerben Douwes 
Alles, Sijke 
 19 okt 1777Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76179
I76180
20
Wassenaar, Ane Cornelis 
Arjens, Neeltje 
 19 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70404
I70405
21
Boersma, Hoite Bouwes 
Syboltsma, Lolkje Sybrens 
 19 okt 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7472
I7471
22
Overdijk, Johannes Dirks 
Koopmans, Reino Harmens 
 19 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85289
I85290
23
Helder, Thomas Jans 
Ypes, Grietje 
 19 okt 1788Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55569
I55570
24
Sevenster, Yeme Sijbes 
Hofstra, Jitske Eeltjes 
 19 okt 1788Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103221
I103222
25
Venema, Feye Minnes 
Douwes, Antje 
 19 okt 1788Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5335
I5336
26
Donga, Anthony Jans 
Smids, Antje Harmens 
 19 okt 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76298
I95393
27
Keiser, Willem Jans 
Visker, Trijntje Hindriks 
 19 okt 1802Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94671
I94672
28
Gortersma, Oene Piebes 
Visser, Doetje Klazes 
 19 okt 1806Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101752
I101753
29
Hoeben, Arnoldus 
Visser, Rinske Gerrits 
 19 okt 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47349
I49960
30
Ritzema, Pieter Jans 
Popkes, Anje 
 19 okt 1806Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69601
I69602
31
Vellinga, Wytse Jacobs 
Westra, Doetje Falks 
 19 okt 1806Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86563
I35946
32
Kalsbeek, Freerk Jitses 
Woude, Doetje Jans van der 
 19 okt 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45525
I45526
33
Wassenbergh, Arnoldus 
Krafft, Johanna 
 19 okt 1814Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74847
I74848
34
Smedema, Tabe Harmens 
Miedema, Bregtje Bokkes 
 19 okt 1815Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80182
I80183
35
Minnema, Reinder Lammerts 
Ondersma, Elske Romkes 
 19 okt 1816Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105552
I6759
36
Hallema, Sierk Klazen 
Oostergo, Rientje Dirks 
 19 okt 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85127
I85134
37
Wiersma, Klaas Wiebes 
Mug, Antje Benderts 
 19 okt 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50792
I50793
38
Toornmans, Minne Gerbens 
Stielstra, Antje Klazes 
 19 okt 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37956
I37957
39
Houtsma, Douwe Willemse 
Gerlach, Aaltje Frederiks Wouters 
 19 okt 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24655
I24656
40
Biesma, Jan Jelles 
Heide, Akke Dirks van der 
 19 okt 1822Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76365
I76366
41
Oosterbaan, Gerrit Melles 
Welmoeds, Elisabeth 
 19 okt 1822Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5273
I5886
42
Beer, Gerlof Rinzes de 
Bekius, Trijntje Allerts 
 19 okt 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15725
I27605
43
Plaats, Wybren Hendriks van der 
Bootsma, Trijntje Feikes 
 19 okt 1833Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63794
I63793
44
Groenhout, Boeye Ypes 
Dikland, Pietertje Willems 
 19 okt 1834Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102456
I102457
45
Bereboom, Barteld Jans 
Bosma, Femke Dreuwes 
 19 okt 1839Roden, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111442
I111445
46
Krap, Anne Teunis 
Keizer, Tietje Jaspers 
 19 okt 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70884
I70885
47
Man, Dirk Dirks de 
Zoodsma, Sijke Hendriks 
 19 okt 1843Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8967
I10653
48
Tulner, Willem Ritskes 
Watersma, Trijntje Pieters 
 19 okt 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105910
I105911
49
Klinkhamer, Johannes Olferts 
Bloemsma, Gaatske Egberts 
 19 okt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81768
I81771
50
Miedema, Dirk Hendriks 
Osinga, Saakje Durks 
 19 okt 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7738
I10266

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 75

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wybes, Grietie 
 19 okt 1690Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101197
2
Hotsma, Pytje Lieuwes 
 19 okt 1699Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45101
3
Baltes, Antje 
 19 okt 1704Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93184
4
Wytses, Itie 
 19 okt 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81938
5
Wijtzes, Trijntje 
 19 okt 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78418
6
Sakes, Afke 
 19 okt 1732Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4495
7
Pieters, Jansen 
 19 okt 1746Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81424
8
Egberts, Baukjen 
 19 okt 1749Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101086
9
Geerts, Johannes 
 19 okt 1749Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69995
10
Pieters, Douwe 
 19 okt 1749Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66003
11
Tijssen, Klaaske 
 19 okt 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16770
12
Bokkinga, Pietje Bokkes 
 19 okt 1752Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1398
13
Louws, Afke 
 19 okt 1755Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69706
14
Tetmans, Tjitske 
 19 okt 1755Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38458
15
Zwart, Jeltje Sakes 
 19 okt 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6144
16
Eckhart, Hendrik (aka Ekkers) 
 19 okt 1756Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60882
17
Douwes, Saapke 
 19 okt 1760Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88948
18
Faber, Watse Hajes 
 19 okt 1760Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104451
19
Meindertsma, Pieter Wiltjes 
 19 okt 1760Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85017
20
Jitses, Harmen 
 19 okt 1762Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47812
21
Dijkstra, Abe Lammerts 
 19 okt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2071
22
Folkerts, Nieske 
 19 okt 1766Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89062
23
Kooy, Jeike Marks 
 19 okt 1766Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94716
24
Liebes, Rymkje 
 19 okt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86593
25
Thomas, Frans 
 19 okt 1766Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43033
26
Hylkes, Bote 
 19 okt 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14772
27
de Jong, Wieger Wiegers 
 19 okt 1777Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48818
28
Dijkstra, Aaltje Wybes 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6205
29
Jans, Jan 
 19 okt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43726
30
Kruimelaar, Trijntje Paulus 
 19 okt 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55608
31
Schipper, Froukje Jacobs 
 19 okt 1777Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98882
32
Tilkema, Ynske Douwes 
 19 okt 1777Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106390
33
Zimmerman, Taekeltje Johans 
 19 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73792
34
Baukes, Bauke 
 19 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47202
35
Blikker, Jurjen Wybrens 
 19 okt 1783Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83843
36
Boersma, Jitze Stevens 
 19 okt 1783Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7118
37
de Goedehoop, Hanne Jans 
 19 okt 1783Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90218
38
Scheffer, Bauke Philippus 
 19 okt 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100157
39
Terpstra, Klaas Jelles 
 19 okt 1783Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101278
40
Velde, Froukje Jans van der 
 19 okt 1783Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57575
41
Felsen, Trijntje Pieters 
 19 okt 1788Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100558
42
Fokkema, Jan Lieuwes 
 19 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9744
43
Greidanus, Lijsbert Sybes 
 19 okt 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78877
44
Hemrica, Akke Pieters 
 19 okt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78495
45
Hendriks, Antje 
 19 okt 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44273
46
Huisman, Jan Egberts 
 19 okt 1788Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109656
47
Jong, Gertje Ruurds de 
 19 okt 1788Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20258
48
Miedema, Tietje Taekes 
 19 okt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84161
49
Wielsma, Jan Doekes 
 19 okt 1788Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72503
50
Zondervan, Dirk Lolles 
 19 okt 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30600

1 2 Volgende»