Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Donia, Ymkje Harmens 
 19 sep 1750Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106198
2
Allerts, Philippus 
 19 sep 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79734
3
Popma, Kanke Murks 
 19 sep 1763Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91992
4
Klaver, Trijntje Jans 
 19 sep 1765Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51011
5
Arjens, Jan 
 19 sep 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67943
6
Heide, Gertje Douwes van der 
 19 sep 1773Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91586
7
Wybenga, Pieter Wybes 
 19 sep 1773Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29093
8
Hylkes, Bote 
 19 sep 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14772
9
Dijkstra, Akke Klazes 
 19 sep 1776Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99493
10
Krips, Johanna 
 19 sep 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104318
11
Kuipers, Pieter Annes 
 19 sep 1778Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104965
12
Rijkles, Fokele 
 19 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99115
13
Beintema, Douwe Johannes 
 19 sep 1779Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30551
14
Terpstra, Wybe Tjallings 
 19 sep 1779Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9951
15
Bos, Jan Geerts 
 19 sep 1781St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95725
16
Eeltjes, Grijtje 
 19 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43944
17
Hantuma, Trijntje Dirks 
 19 sep 1782Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12131
18
Stender, Jeltje Pieters 
 19 sep 1782Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91325
19
Huisman, Fokeltje Tjeerds 
 19 sep 1783Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93472
20
Melis, IJttie 
 19 sep 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79808
21
Vlieger, Wopke Rienks 
 19 sep 1785Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111787
22
Hiemstra, Welmoed Bouwes 
 19 sep 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13518
23
Koersma, Ytje Jelles 
 19 sep 1789Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102378
24
Brouwer, Jacob Minnes 
 19 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10853
25
Martens, Marten 
 19 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2204
26
Boorsma, Gabe Sikkes 
 19 sep 1792Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100199
27
Kamminga, Jantje Wybrens 
 19 sep 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7288
28
Kloosterman, Jantje Romkes 
 19 sep 1793Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62700
29
Kloostra, Sjieuwke Symons 
 19 sep 1793Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24691
30
Visser, Jelle Sjardes 
 19 sep 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96260
31
Martens, Akke 
 19 sep 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2207
32
Strikwerda, Hobbe Klazes 
 19 sep 1794Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61706
33
Wob(be)ma, Lijsbeth Jacobs 
 19 sep 1794Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67927
34
Wal, Wijke Jans van der 
 19 sep 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89703
35
Hesselius, Jentje Tjitzes 
 19 sep 1796Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68057
36
Lautenbach, Kornelis Harmens 
 19 sep 1796Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106346
37
Kooistra, Trijntje Harkes 
 19 sep 1797Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39595
38
Dijkstra, Jitske Sijes 
 19 sep 1798Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80894
39
Roo, Froukje AElses de 
 19 sep 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5415
40
Vellinga, Jan Symens 
 19 sep 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48266
41
Tamminga, Doetje Martens 
 19 sep 1801Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7626
42
Feddema, Pieter Pieters 
 19 sep 1802Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30437
43
Kloosterman, Pieter Jans 
 19 sep 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32534
44
Terpstra, Willem Klases 
 19 sep 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I459
45
Westra, Hiske Luitjes 
 19 sep 1802Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58072
46
Vlieg, Klaas Pieters 
 19 sep 1803Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61633
47
Dorhout, Trijntje Annes 
 19 sep 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1952
48
Jans, Antje 
 19 sep 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46204
49
Haas, Cornelis Rinses de 
 19 sep 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10955
50
Sybrandy, Klaas Sybrens 
 19 sep 1807Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70722

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 133

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Reeder, Johan Joost 
 19 sep 1799Oudkarspel, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75799
2
Hellema, Emkje Arjens 
 19 sep 1807Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43123
3
Staases, Cornelis 
 19 sep 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99636
4
Binnes, Houkje 
 19 sep 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10746
5
Kornelis, Jorriet 
 19 sep 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49463
6
Sipkes, Maayke 
 19 sep 1813Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94915
7
Ferwerda, Benjamyn Jacobs 
 19 sep 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104974
8
Nicolay, Klaas Sjoerds 
 19 sep 1816Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89390
9
Sipma, Johannes Pieters 
 19 sep 1817Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44418
10
Wal, Jeltje Sjoerds van der 
 19 sep 1817 I39670
11
Wijbes, Loetske 
 19 sep 1817Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83982
12
de Klein, Hiltje Johannes 
 19 sep 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45619
13
Ram, Jacobje Klases 
 19 sep 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I895
14
Dijkstra, Luitjen Alberts 
 19 sep 1819Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29936
15
Jaspers, Antje 
 19 sep 1819Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106203
16
Boersma, Johannes Tjalles 
 19 sep 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12512
17
de Boer, Trijntje Doekes 
 19 sep 1825Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96757
18
Hoolsema, Klaaske Bartelds 
 19 sep 1825Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109840
19
Loojenga, Johannes Wybes 
 19 sep 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6786
20
Andela, Ulbe Hantjes 
 19 sep 1826Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74762
21
Hoekstra, Biene Bienes 
 19 sep 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58657
22
Kramer, Antje Piers 
 19 sep 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6347
23
Walle, Douwe Tjisses de 
 19 sep 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7027
24
Wiersma, Goffe Joukes 
 19 sep 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9248
25
Bosgraaf, Freerk Tietes 
 19 sep 1827Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21072
26
Hayema, Folkert Reinders 
 19 sep 1827Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51937
27
Hoekstra, Gaele Klazes 
 19 sep 1828 I48426
28
Pytters, Saapke 
 19 sep 1828Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85118
29
Faber, Tjeerd Feers 
 19 sep 1831Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96150
30
Terpstra, Sije Reins 
 19 sep 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80888
31
Lyklama, Sjouke Klazes 
 19 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50035
32
Ferwerda, Sytze Gerrits 
 19 sep 1834Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2324
33
Plaats, Jan Gerryts van der 
 19 sep 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5880
34
Wiersma, Dirk Goslings 
 19 sep 1836Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66492
35
Boersma, Hendrik Geerts 
 19 sep 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28141
36
Vogelzang, Trijntje Jans 
 19 sep 1839Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37066
37
Huizen, Pieter Cornelis van 
 19 sep 1842 I5122
38
Ley, Sjoukje Annes van der 
 19 sep 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83292
39
Dijkstra, Douwe Douwes 
 19 sep 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I768
40
Frank, Wijke Everts 
 19 sep 1843Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100659
41
Meulen, Jelle Wybrens van der 
 19 sep 1843Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41230
42
de Jonge, Grietjen Netters 
 19 sep 1844Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85283
43
Mud, Tjitske Pieters 
 19 sep 1844 I30922
44
Veen, Jouw Harkes van der 
 19 sep 1844 I69191
45
Pieters, Aafke 
 19 sep 1845Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76523
46
Kingma, Aaltje Epkes 
 19 sep 1846 I54370
47
Vinstra, Marten Dirks 
 19 sep 1847 I37035
48
Wormeester(s), Ludolph Arends 
 19 sep 1847Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104280
49
Ley, Barber Gerbens van der 
 19 sep 1848Moddergat Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68990
50
Reitsma, Steven Johannes 
 19 sep 1849Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103010

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ates, Ecke 
Sierks, Fed 
 19 sep 1728Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70669
I70670
2
Jans, Olcher 
Keimpes, Rinskje 
 19 sep 1734Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104832
I104833
3
Siedses, Feije 
Janssen, Janke 
 19 sep 1734Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94885
I94886
4
Geerts, Hendrik 
Jans, Grietje 
 19 sep 1745Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94757
I94758
5
Abes, Ulbe 
Sybrens, Yke 
 19 sep 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94785
I94786
6
de Ham, Jan Harmens 
Clases, Jitske 
 19 sep 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83566
I83567
7
Dirks, Sybren 
Everts, Bregtje 
 19 sep 1773Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96464
I96463
8
Pyters, Hette 
Thees, Antje 
 19 sep 1773Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95741
I95743
9
Wybes, Bartel 
Piters, Antje 
 19 sep 1773Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89295
I89296
10
Jetzes, Sikke 
Steensma, Dieuwke Wiebes 
 19 sep 1779Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57034
I57035
11
Stallinga, Haantje Fekkes 
Lantinga, Dieuwke Sybrens 
 19 sep 1779Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48561
I48562
12
Kamminga, Pieter Kornelis 
Oedzes, Dieuke 
 19 sep 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5320
I43478
13
Smidt, Pieter Klasen 
Jelles, Klaasje 
 19 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66127
I39766
14
Saterdag, Jantjen Hotzes 
Harings, Jelske 
 19 sep 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14711
I14712
15
Tuinstra, Bote Willems 
Jans, Jetske 
 19 sep 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56077
I56079
16
van Ek, Ate Cornelis 
Prins, Tjitske Pieters 
 19 sep 1802Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30434
I30435
17
Visser, Jantje Willems 
Dijkstra, Minke Freerks 
 19 sep 1802Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23152
I23153
18
Bokma, Albert Bokkes 
Westra, Antje Sjoerds 
 19 sep 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6812
I6810
19
Brouwer, Arnoldus Johannes 
van Assen, Antje Harmens 
 19 sep 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58787
I58788
20
Westerhof, Jeene 
Scholten, Annigjen 
 19 sep 1816Zwollerkerspel, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108619
I108620
21
Wever, Lammert Lammerts 
Postma, Teuntje Eeltjes 
 19 sep 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84034
I84035
22
Kuiken, Klaas Arjens 
Buuren, Tjetje Gerrits 
 19 sep 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96951
I96952
23
de Boer, Sybe Wiegers 
Wal, Tjeerdje IJsbrands van der 
 19 sep 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92165
I39326
24
Heide, Bauke Wiegers van der 
Jager, Sietske Alberts 
 19 sep 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9290
I9291
25
Nauta, Bauke Sjoerds 
Krome, Eltje Jans 
 19 sep 1840Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85230
I85231
26
Homsma, Hessel Hommes 
Koolhaas, Grietje Thomas 
 19 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27698
I15073
27
Tasma, Johannes Everts 
Dijk, Janke Pieters van 
 19 sep 1857Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9795
I8061
28
Scholte, Albert Jans 
Pietens, Froukje Hendriks 
 19 sep 1863Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61360
I61361
29
Sloot, Thijs Jans 
Velda, Pietje Johannes 
 19 sep 1863Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41199
I41200
30
Fockema, Ynso Johannes 
Ley, Bottje Rienks van der 
 19 sep 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32112
I32104
31
Faber, Anne Jacobs 
Meer, Sytske Jans van der 
 19 sep 1872Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77275
I77302
32
Mosselman, Hendrik (Henry Musselman) 
Keijzer, Dina (Dena) 
 19 sep 1872Stad aan t Haringvliet, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110340
I110341
33
Postma, Brandt Wytzes 
Bons, Willemke Thomas 
 19 sep 1872Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81448
I31735
34
Sipma, Kornelis Idzes 
Woude, Antje Sijes van der 
 19 sep 1872Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53714
I63466
35
Verbeek, Otte Ruurds 
Hoekstra, Aaltje Tietes 
 19 sep 1885Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13952
I24879
36
Postma, Jilt Feyes 
Visser, Antje Hidzerts 
 19 sep 1887Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89663
I89664
37
Olivier, Louwrens Johannes 
Groot, Maaike Willems de 
 19 sep 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15019
I12603
38
Schaaf, Douwe Gerlofs 
Bouma, Jeike Lieuwes 
 19 sep 1891Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53286
I97597
39
Kiesewetter, Johan Bernard 
Zoetelief, Engelina 
 19 sep 1901Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100579
I100580
40
Bekius, Jan (John) Douwes (aka Bekins) 
Elzinga, Pietje (Nellie) Geerts 
 19 sep 1907South Blendon, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108134
I32308
41
Lettinga, Roelof Haebeles 
Posthumus, Jantje Tammes 
 19 sep 1907Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34850
I103693
42
Wiersma, Ids Doekes 
Boon, Trijntje 
 19 sep 1912Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30075
I30076
43
van Dijk, Wopke Jans 
Hiddenga, Trijntje Pieters 
 19 sep 1918Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37418
I37424
44
Roest, Hendrik van der 
Wiersma, Geertje Pieters 
 19 sep 1928Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111580
I105493

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ruirds, Feije 
 19 sep 1675Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1375
2
Arjens, Geeske 
 19 sep 1686Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2262
3
Jans, Albert 
 19 sep 1686Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2929
4
Jelles, Ane 
 19 sep 1723Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95143
5
Lykles, Baafke 
 19 sep 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45934
6
Minnes, Anne 
 19 sep 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49307
7
Tjerks, Marten 
 19 sep 1734St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70408
8
Andringa, Sybren Aukes 
 19 sep 1745Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18167
9
Gosses, Lysbert 
 19 sep 1745Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90629
10
Rijpstra, Pieter Folkerts 
 19 sep 1745Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1411
11
Sipkes, Dirk 
 19 sep 1745Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72119
12
Tijssen, Tijs 
 19 sep 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89000
13
Aalsma, Taeke Tijssen 
 19 sep 1751Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99476
14
Dussen, Pietje Gysberts van 
 19 sep 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7478
15
Jans, Meindert 
 19 sep 1751Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68176
16
de Roos, Klaas Hendriks 
 19 sep 1756Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104145
17
Pieters, Barber 
 19 sep 1756Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65583
18
Sybrandi, Jelle Sybrens 
 19 sep 1756Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94467
19
Allerts, Trijntje 
 19 sep 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79736
20
Hof, Douwe Cornelis 
 19 sep 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103474
21
Thomas, Jetske 
 19 sep 1762Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10936
22
Cuperus, Nanne Sjoerds 
 19 sep 1763Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52101
23
Hajes, Akke 
 19 sep 1773Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106326
24
Hoekstra, Antje Martens 
 19 sep 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5845
25
Lune, Melis Pieters van der 
 19 sep 1773Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7839
26
Oosterbaan, Wybren Fongers 
 19 sep 1773Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66580
27
Tolsma, Wopkje Jans 
 19 sep 1773Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48449
28
van Noord, Louw Poppes 
 19 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19091
29
Wal, Douwe Klazes van der 
 19 sep 1773Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70635
30
Wiersma, Janke Pieters 
 19 sep 1773Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34784
31
Woude, Gerben Baukes van der 
 19 sep 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6295
32
Bouma, Hijke Folkerts 
 19 sep 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33703
33
Dankert, Klaasje Taekes 
 19 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27007
34
de Vries, Jacob Jelgers 
 19 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
35
Fransen, Antje 
 19 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42674
36
Fransen, Trijntje 
 19 sep 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42673
37
de Boer, Symen Jans 
 19 sep 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40503
38
Hof, Antje Alberts 
 19 sep 1784Garsthuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110654
39
Staphorius, Aattje Jelles 
 19 sep 1784Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14788
40
Velde, Trijntje Sakes van der 
 19 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I131
41
Bloksma, Dieuwke Tietes 
 19 sep 1790IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97725
42
Bokkes, Korneliske 
 19 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42970
43
Dijkstra, Sybe Jans 
 19 sep 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21739
44
Haitsma, Rinze Wopkes 
 19 sep 1790Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90545
45
Jaarsma, Paulus Willems 
 19 sep 1790Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46957
46
Jacobs, Albert 
 19 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49164
47
Kingma, Lieuwkje Jacobs 
 19 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42774
48
Lautenbach, Hendrik Kornelis 
 19 sep 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65719
49
Nauta, Sjouke Klazes 
 19 sep 1790Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38359
50
Vennema, Jitze Geerts 
 19 sep 1790Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15257

1 2 Volgende»