Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Gerben 
 19 aug 1737Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47745
2
Jetses, Thomas 
 19 aug 1746Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73418
3
Clasis, Jan 
 19 aug 1749Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55988
4
de Graaf, Dirkje Klazes 
 19 aug 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37438
5
Hesselius, Willemke Jentjes 
 19 aug 1760Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58344
6
Klases, Fokeltje 
 19 aug 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40416
7
Dijkstra, Pieter Heins 
 19 aug 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3775
8
Wierstra, Doetje Pieters 
 19 aug 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32338
9
Wierstra, Liesbeth Pieters 
 19 aug 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32339
10
Rinsma, Symen Rinses 
 19 aug 1771Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40295
11
Groenhof, Geeske Aans 
 19 aug 1773Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69066
12
Nieuwenhuis, Maaike Ages 
 19 aug 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72165
13
Meinsma, Douwe Andries 
 19 aug 1775Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76696
14
Westra, Bienze Barteles 
 19 aug 1777Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107657
15
de Boer, Tjietske Sybes 
 19 aug 1778Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84546
16
Joukes, Gertie 
 19 aug 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42616
17
de Vries, Sybren Pytters 
 19 aug 1789Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77977
18
Schregardus, Frederik Frederiks 
 19 aug 1789Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65737
19
Hiddema, Hiske Aanes 
 19 aug 1790Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39867
20
Ruurds, Lieuwe 
 19 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46598
21
van Keimpema, Trijntje Harmens 
 19 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64155
22
Viersen, Johanna Jans 
 19 aug 1791Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18202
23
Kingma, Aaltje Jans 
 19 aug 1793Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106753
24
Feenstra, Tjebbe Jans 
 19 aug 1794Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I255
25
Krol, Anne Jans 
 19 aug 1794Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58409
26
Swart, Andries Jans 
 19 aug 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6868
27
de Jong, Dieuwke Reinders 
 19 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40425
28
Kienstra, Harmen Ritskes 
 19 aug 1797Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94044
29
Visser, Monte Christiaans 
 19 aug 1797Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76055
30
Lep, Jan Hendriks 
 19 aug 1798St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51678
31
Berg, Watte Jans van der 
 19 aug 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56900
32
Bruinsma, Sjoerd Hommes 
 19 aug 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55609
33
Hoekstra, Teunis Tijsses 
 19 aug 1802Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18689
34
Raadsveld, Arend Willems 
 19 aug 1802Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56293
35
Hoekstra, Janke Cornelis 
 19 aug 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23105
36
Post, Antje Jans 
 19 aug 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61297
37
Jongsma, Ate Jarigs 
 19 aug 1805Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96448
38
Meer, Bjefke Pieters van der 
 19 aug 1805Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36750
39
Eck, Pieter Willems van 
 19 aug 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6101
40
Terpstra, Grietje Klazes 
 19 aug 1807Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107526
41
van Dirksen, Gettje Meinderts 
 19 aug 1807Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101332
42
de Groot, Sipke Jurjens 
 19 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45461
43
Huitema, Teeke Karstes 
 19 aug 1808Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34713
44
Kooi, Sytze Jurjens van der 
 19 aug 1811Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39558
45
Wal, Antje Andries van der 
 19 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51307
46
de Vries, Klaaske Johannes 
 19 aug 1813Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63674
47
Dokter, Dorothea Feikes 
 19 aug 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74846
48
Norberhuis, Folkert Uilkes 
 19 aug 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25134
49
Wey, Trijntje Johannes van der 
 19 aug 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47114
50
Elzinga, Evert Piers 
 19 aug 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24004

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Nijenhuis, Aeltjen 
 19 aug 1745Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88342
2
Aukes, Wytze 
 19 aug 1806Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45532
3
Jans, Elske 
 19 aug 1807St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57990
4
Gosses, Jochum 
 19 aug 1809Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67512
5
de Graaf, Pieter Abes 
 19 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82986
6
Dokter, Gerben Jans 
 19 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49684
7
Ruurds, Antje 
 19 aug 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94928
8
Tjerks, Marten 
 19 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70408
9
van Alles, Jacob Diemers 
 19 aug 1814Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65582
10
Martiny, Jetske Gerbens 
 19 aug 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27110
11
Oostringa, Jan Sybrens 
 19 aug 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4641
12
Werkman(s), Ruurd Pieters 
 19 aug 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14432
13
Dijkstra, Georg Frederik Jelles 
 19 aug 1818Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68501
14
Groot, Janke Sjoerds de 
 19 aug 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7508
15
Wiersma, Jan Beerts 
 19 aug 1819Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4904
16
Schmoll, Andries Johan 
 19 aug 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8935
17
Bijlsma, Antje Jacobs 
 19 aug 1821Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79096
18
de Jong, Harmen Yedes 
 19 aug 1822Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27225
19
Grondsma, Trijntje Johannes 
 19 aug 1822Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16411
20
Palstring, Hendrik Gerrits 
 19 aug 1822 I79262
21
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 19 aug 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15036
22
Zee, Kornelis Jaspers van der 
 19 aug 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79417
23
Gelders, Arjen Harmens 
 19 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5778
24
Hendriks, Aukje (Akke) 
 19 aug 1826Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48407
25
Jans, Antje 
 19 aug 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85875
26
Kamstra, Tjalling Watzes 
 19 aug 1826Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
27
Legendal, Grietje Ebels 
 19 aug 1826 I60900
28
Meinsma, Grietje Andries 
 19 aug 1826Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76665
29
Viersen, Aukje Jans 
 19 aug 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17793
30
Willems, Klaasje 
 19 aug 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86332
31
Minnes, Taetske 
 19 aug 1827Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92267
32
Woudstra, Lieuwe Sipkes 
 19 aug 1827Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92679
33
Heerma, Douwe Wierds 
 19 aug 1828Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85608
34
Schuringa, Pietertje Franses 
 19 aug 1829 I64422
35
Tuinstra, Sjouke Zandstra 
 19 aug 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81280
36
Dijkstra, Teye Pieters 
 19 aug 1831Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16657
37
de Ley, Anne Krijns bij 
 19 aug 1832 I77679
38
Siersema, Heilina Luitjens 
 19 aug 1832Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12237
39
Uiltjes, Iebeltje 
 19 aug 1832Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4619
40
Wagenaar, Hiltje Hendriks 
 19 aug 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36602
41
Voersma, Jan Eintes 
 19 aug 1833 I10302
42
Sevenster, Grietje Sybes 
 19 aug 1835Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12310
43
Germeraad, Jelle Gerrits 
 19 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36673
44
de Groot, Wop Sybrens 
 19 aug 1837 I78752
45
Boersma, Rinske Ypes 
 19 aug 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43575
46
Johannes, Lotske 
 19 aug 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4987
47
Sikma, Tieke Willems 
 19 aug 1842Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58504
48
Fennema, Hendrik Jentjes 
 19 aug 1843Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11222
49
Visser, Geertje Pieters 
 19 aug 1844Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37745
50
Gercama, Knierke Johannes 
 19 aug 1846Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103645

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Bruinsma, Hendrik Jelles 
Wielen, Marijke Aukes van der 
 19 aug 1736Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88482
I88483
2
Harts, Hendrik 
Martens, Rinske 
 19 aug 1742Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80656
I80657
3
Piers, Gerrijt 
Gerbens, Liefke 
 19 aug 1742Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80805
I106832
4
Jans, Auke 
Rykles, Aukjen 
 19 aug 1753Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82901
I82902
5
de Rooij, Antonius 
Ammon, Lucretia Magdalena 
 19 aug 1754Beekbergen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62279
I62280
6
de Boer, Feike Luitjens 
Romkes, Aaltje 
 19 aug 1759Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76268
I76270
7
Sleyt, Coenraad 
Meij, Trijntje 
 19 aug 1770Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74146
I74147
8
Hoekstra, Gerlof Foppes 
Visser, Aafke Nuttes 
 19 aug 1781Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67162
I67163
9
Hoekstra, Gerlof Foppes 
Visser, Aafke Nuttes 
 19 aug 1781Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83493
I83494
10
Johannes, Piter 
Jans, Geeske 
 19 aug 1781Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87224
I87223
11
Halma, Piebe Taekes 
Bennema, Ymkje Jans 
 19 aug 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10287
I10288
12
Hartmans, Kornelis Hartmans 
Jans, Klaaske 
 19 aug 1787Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71854
I71855
13
Meer, Jan Jelles van der 
de Groot, Antje Johannes 
 19 aug 1787Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92493
I92494
14
Pyters, Sieds 
Jans, Grietje 
 19 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46380
I46381
15
Woude, Wymer Gerbens van der 
Taekis, Trijntje 
 19 aug 1787Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4882
I4883
16
Dijk, Meindert Baukes van 
Walstra, Martje Menkes 
 19 aug 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1801
I1833
17
Gerbrandy, Jouke Gerbens 
Sjoerds, Jetske 
 19 aug 1792Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1584
I75003
18
Hettema, Andries Hettes 
Hiemstra, Antje Baukes 
 19 aug 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6543
I6545
19
Reiding, Jan Pieters 
Wibalda, Gertje Dirks 
 19 aug 1792Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90310
I90311
20
Ferwerda, Sieds Rykeles 
Krynes, Hiltje 
 19 aug 1798Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99108
I99106
21
Monsma, Jan Eelkes 
Jurks, Antje 
 19 aug 1798Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29496
I29497
22
Schuurmans, Klaas Hilbrands 
Thomas, Baukje 
 19 aug 1804Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26303
I26304
23
Boomsma, Pieter Gerrits 
Steenstra, Allegonda Elisabeth Gerrits 
 19 aug 1812Mairie Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73852
I73853
24
Vries, Pieter Pieters de 
Monsma, Maaike Eiberts 
 19 aug 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7105
I7101
25
Ploeg, Willem Geerts van der 
Spoelstra, Froukje Jans 
 19 aug 1813Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72043
I72044
26
Schregardus, Frederik Frederiks 
Huizinga, Yttje Feddes 
 19 aug 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65727
I65728
27
van Dijk, Menkes Jans 
Bouma, Antje Tjibbes 
 19 aug 1819Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32063
I32062
28
Wiel, Tamme Hendriks van der 
Bijzet, Marieke Ferdinants 
 19 aug 1819Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66759
I66760
29
Harsma, Hart Martens 
Bouma, Minke Eelkes 
 19 aug 1821Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52688
I52689
30
de Haan, Tjamme Foppes 
Heringa, Aletta 
 19 aug 1827Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48290
I48291
31
Meulen, Jan Pieters van der 
Ploeg, Pietje Willems van der 
 19 aug 1828Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25555
I25554
32
Broersma, Poppe Jans 
Miedema, Trijntje Meinderts 
 19 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3299
I5323
33
Riemersma, Gepke Riemers 
Terpstra, Dieuwke Douwes 
 19 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12321
I12322
34
Terpstra, Douwe Douwes 
Dijkstra, Grietje Rieniks 
 19 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78318
I78322
35
de Ruiter, Gerrit Harmens 
Miedema, Grietje Engberts 
 19 aug 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29532
I29533
36
Kaastra, Tjeerd Wytzes 
Bearda, Antje Gjalts 
 19 aug 1854Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41666
I41667
37
Ploeg, Marten Berends van der 
Posthuma, Grietje Eilderts 
 19 aug 1869Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97791
I97805
38
Sytsma, Waling Louws 
Hoekstra, Dirkje Kornelis 
 19 aug 1882Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2718
I2719
39
Aardema, Symon Martens 
Poort, Antje Jelles 
 19 aug 1887Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66283
I66245
40
Machiela, Anne Jacobs 
Rozendal, Sijke Pieters 
 19 aug 1897Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12889
I13138
41
Wiersma, Thijs Jans 
Schuurmans, Trijntje Lourens 
 19 aug 1897Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41581
I65679
42
Schaaf, Mient Klazes van der 
Roo, Meiltje AElzes de 
 19 aug 1899Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59457
I21419
43
Kouwe, Cornelis Jans van der 
Reitsma, Akke Jans 
 19 aug 1920Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41253
I41254
44
Postma, Ype Jelles 
Zwart, Akke Andriese 
 19 aug 1937Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66371
I107903

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heidanus, Stijntje Jurjens 
 19 aug 1688Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44015
2
Staphorstius, Allert Johannis 
 19 aug 1694Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50100
3
Reiners, Jan 
 19 aug 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90653
4
Sybrens, Janke 
 19 aug 1708Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42299
5
Joukes, Pyter 
 19 aug 1714Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31924
6
Sjardes, Hendrikie 
 19 aug 1725Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65664
7
Sipkes, Gabe 
 19 aug 1729Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70057
8
Kooystra, Ate Jouwes 
 19 aug 1731Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15408
9
Plekker, Jeltje Abrahams 
 19 aug 1742Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100792
10
Sybes, Grytje 
 19 aug 1742Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42860
11
Sijbes, Antie 
 19 aug 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45422
12
Brugts, Andries 
 19 aug 1754Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108860
13
Jans, Foske 
 19 aug 1755Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95593
14
Kornelis, Trijntje 
 19 aug 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78340
15
Tjeerds, Pyter 
 19 aug 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42691
16
Blau, Grietje Johannes 
 19 aug 1759Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83885
17
Wieringa, Bruin Wiegers 
 19 aug 1759Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95382
18
Eelkes, Janke 
 19 aug 1762Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3944
19
de Rooij, Lucretia Magdalena 
 19 aug 1763Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13303
20
Jans, Berber 
 19 aug 1764Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79082
21
Jans, Claas 
 19 aug 1764Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79077
22
Meer, Cornelis Johannes van der 
 19 aug 1764Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88156
23
Slim, Cornelis Arjens 
 19 aug 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6562
24
Wijbes, Douwe 
 19 aug 1764Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97375
25
Anes, Jelle 
 19 aug 1770Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104359
26
Bouwman, Hillechien Jans 
 19 aug 1770Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99046
27
de Vries, Gosse Jans 
 19 aug 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49405
28
Gerrits, Sybe 
 19 aug 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79242
29
Hoitsma, Janneke Jacobus 
 19 aug 1781Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63796
30
Jans, Riemer 
 19 aug 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89239
31
Meer, Keimpe Mients van der 
 19 aug 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13882
32
Meer, Pieter Mients van der 
 19 aug 1781Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7553
33
Poelstra, Jan Sjoukes 
 19 aug 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44590
34
Reuversma, Antje Hanses 
 19 aug 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7786
35
Boom, Saapke Pieters van der 
 19 aug 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76661
36
de Jong, Trijntie Lieuwes 
 19 aug 1787Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98396
37
Kuiken, Trijntje Dirks 
 19 aug 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73707
38
Meinsma, Yme Minzes 
 19 aug 1787Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35973
39
Pruik, Roelof Johannes van der 
 19 aug 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94249
40
Stelwagen, Jacob Hendriks 
 19 aug 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7498
41
Werff, Grietje Joukes van der 
 19 aug 1787Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72535
42
Bloemhof, Bote Jacobs 
 19 aug 1792Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88489
43
de Haan, Janke Gaukes 
 19 aug 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40607
44
Hempenius, Pieter Jacobs 
 19 aug 1792Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95812
45
Meinsma, Johannes Menzes 
 19 aug 1792Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36585
46
Stapert, Jan Sybes 
 19 aug 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63717
47
Stelpstra, Gerritje Sytzes 
 19 aug 1792Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10861
48
Zuurland, Aafke Johannes 
 19 aug 1792Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62712
49
Brameyer, Beerent Lieuwes 
 19 aug 1798Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82156
50
Dijkstra, Luitsen Jochems 
 19 aug 1798Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107043

1 2 Volgende»