Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gerrits, Antie 
 19 jun 1756Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95448
2
Meinderts, Freerk 
 19 jun 1756 I32024
3
Bosch, Marijke Hendriks 
 19 jun 1771Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45324
4
Westerhuis, Taeke Pieters 
 19 jun 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95483
5
Pieters, Pietje 
 19 jun 1772Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10185
6
Jans, Lysbet 
 19 jun 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99253
7
Boekhout, Saakje Wattes 
 19 jun 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56903
8
de Boer, Rinske Pieters 
 19 jun 1782Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29908
9
Pyters, Hylke 
 19 jun 1785Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2896
10
Hijma, Pietje Jans 
 19 jun 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1416
11
Tang, Trijntje Dirks 
 19 jun 1787Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55618
12
Boersma, Maartje Hoites 
 19 jun 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7473
13
Atzes, Fetse 
 19 jun 1789Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43284
14
Willems, Bauke 
 19 jun 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95007
15
Ates, Gijsbert 
 19 jun 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77079
16
Ley, Jan Rienks van der 
 19 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19081
17
Veenma, Jacob Feitzes 
 19 jun 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7139
18
Wiegersma, Dirkje Aebes 
 19 jun 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98320
19
Hijma, Dirk Abes 
 19 jun 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3474
20
Roorda, Janke Jacobs 
 19 jun 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20961
21
Eisma, Anke Willems 
 19 jun 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13326
22
Brouwers, Schelte Pieters 
 19 jun 1796Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20032
23
Kalma, Jacob Jetzes 
 19 jun 1796Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31539
24
Oosten, Pieter Douwes van 
 19 jun 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6912
25
Stolte, Maria Jacoba Philips 
 19 jun 1797Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79520
26
Boer, Froukje Tjeerds de 
 19 jun 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5923
27
Bootsma, Gerben Foekes 
 19 jun 1799Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97178
28
Keimpsma, Akke Sytzes 
 19 jun 1799Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76863
29
Strikwerda, Jan Ulbes 
 19 jun 1799Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90776
30
Wever, Gertie Lammerts 
 19 jun 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101554
31
Sloten, Meindert Pieters van 
 19 jun 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8588
32
Sloten, Rinske Pieters van 
 19 jun 1800Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8589
33
Kikstra, Klaas Wytzes 
 19 jun 1801Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3102
34
Abma, Tjeerd Harmens 
 19 jun 1804Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70270
35
Jansma, Sjoukje Harmens 
 19 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12010
36
Posthumus, Riemke Reinders 
 19 jun 1804Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75341
37
Stellema, Kornelis Tjerks 
 19 jun 1805Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22801
38
Kikstra, Trijntje Wytzes 
 19 jun 1807Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3101
39
Westra, Gabe Egberts 
 19 jun 1807Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64914
40
de Vries, Gertje Thijsses 
 19 jun 1808Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92184
41
Kas, Klaaske Jans 
 19 jun 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5480
42
Wierstra, Joukje Jans 
 19 jun 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32379
43
Jonker, Jan Bartels 
 19 jun 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14013
44
Akkerman(s), Lutske Alles 
 19 jun 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26181
45
Kolk, Arjen Arjens van der 
 19 jun 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83825
46
Meulen, Liepke Lolkes van der 
 19 jun 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26262
47
Vries, Piebe Minnes de 
 19 jun 1813 I12201
48
Bekius, Hylkje Johannes 
 19 jun 1814Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101866
49
de Roos, Jiske Epkes 
 19 jun 1814Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54363
50
Dijkstra, Pieter Jacobs 
 19 jun 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26574

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Swart, Maaike Johannes 
 19 jun 1786Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7029
2
Folkerts, Antje 
 19 jun 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47534
3
Doedes, Eeltje 
 19 jun 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44874
4
Louws, Riemer 
 19 jun 1807Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75786
5
Meiles, Lolkje 
 19 jun 1807Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91459
6
Gerrits, Joukje 
 19 jun 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1847
7
Jensma, Teunis Gerlofs 
 19 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2644
8
Feitsma, Jan Klases 
 19 jun 1810Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99943
9
Mientes, Tietje 
 19 jun 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71219
10
Sjierds, Klaas 
 19 jun 1811Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88530
11
Tjallings, Hiltje 
 19 jun 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7356
12
Doitsma, Francoisa Johanna 
 19 jun 1813Zoutkamp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97478
13
Jans, Janke 
 19 jun 1814Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86073
14
Jantjes, Tytje 
 19 jun 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48827
15
Minnolts, Taetske 
 19 jun 1816Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15722
16
Oosterbaan, Tietje Jans 
 19 jun 1817Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96364
17
Reinders, Tjitske 
 19 jun 1817Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75736
18
Henstra, Johannes Heinses 
 19 jun 1820Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71776
19
Jonker, Gerrit Hendriks 
 19 jun 1820Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90474
20
Meulen, Keimpe Gerrits van der 
 19 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2976
21
Waltje, Hendrik Klazes 
 19 jun 1820 I32640
22
Riemers, Meike 
 19 jun 1821 I58305
23
Hof, Douwe Cornelis 
 19 jun 1822Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103474
24
Boer, Trijntje Goffes de 
 19 jun 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21329
25
Jeltes, Aaltje 
 19 jun 1823Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97019
26
Jongerhuis, Freerk Durks Kramer 
 19 jun 1823Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51351
27
Kuiken, Gerrit Jans 
 19 jun 1823St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97633
28
Meelburg, Sybe Dirks 
 19 jun 1823 I79074
29
Meer, Jan Jelles van der 
 19 jun 1823Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92493
30
Bloemendal, Jan Jochums 
 19 jun 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22639
31
Bruinsma, Gerbrig Sikkes 
 19 jun 1824 I57673
32
Boersma, Pietje Dirks 
 19 jun 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80774
33
Bijlsma, Sipke Jelles 
 19 jun 1826Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95337
34
Steeg, Meindert Pieters (aka Kikkert) van der 
 19 jun 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39349
35
Willems, Sijtske 
 19 jun 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93795
36
Boonstra, Dirk Harrits 
 19 jun 1827Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84221
37
Tjepkema, Pieter Tjepkes 
 19 jun 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4032
38
Vries, Sake Sytzes de 
 19 jun 1828Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15766
39
Minnema, Trijntje Ykes 
 19 jun 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33784
40
Terpstra, Daniel Klazes 
 19 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46707
41
Bosch, Anke Dirks 
 19 jun 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83225
42
Paulus, Trijntje 
 19 jun 1830Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10823
43
Stienstra, Sije Jans 
 19 jun 1830Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80350
44
Greben, Antje Sjoerds 
 19 jun 1831 I21851
45
Baarda, Dieuwke Sipkes 
 19 jun 1832Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67862
46
Hessels, Menke 
 19 jun 1833Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63041
47
Walburg, Meindert Tjebbes 
 19 jun 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26795
48
Ferwerda, Simon Gooitsens 
 19 jun 1834Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86012
49
Sjaardema, Pier Douwes 
 19 jun 1834Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109866
50
Fokkens, Baukje Fokkes 
 19 jun 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18171

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 95

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jeppes, Rochus 
Tjeerds, Lysbet 
 19 jun 1711Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85562
I85563
2
Meinerts, Ljumme 
Dirks, Sytske 
 19 jun 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76136
I76137
3
Metskes, Jan 
Andries, Trijntje 
 19 jun 1729Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74474
I74475
4
Hendriks, Dirck 
Ysacks, Claeske 
 19 jun 1735Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75171
I75172
5
Minnes, Ruurd 
Hanses, Klaaske 
 19 jun 1740Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70613
I70614
6
Nuttes, Andries 
Jans, Aaltje 
 19 jun 1746Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43242
I43243
7
Pyters, Hendrik 
Wybes, Trijntie 
 19 jun 1746Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71642
I71643
8
Knoll, Petrus Isack 
Faber, Jetske Reinouw Elisabeth 
 19 jun 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98445
I98446
9
Sytses, Jarig 
Willems, Martjen 
 19 jun 1750Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92518
I92519
10
Banga, Jan Idses 
Harkes, Mayke 
 19 jun 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58630
I75229
11
AEbes, Sytze 
Jurjens, Trijntje 
 19 jun 1757Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33220
I33221
12
Fransen, Foppe 
Gerrits, Janke 
 19 jun 1757Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5170
I16744
13
Hendriks, Pieter 
Oedses, Jeltje 
 19 jun 1757Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46394
I46395
14
Hindriks, Hinderikus 
Bruchts, Aaltijn 
 19 jun 1757Nuis, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104744
I104743
15
Jans, AEde 
Pijters, Akke 
 19 jun 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1215
I1218
16
Paulus, Durk 
Tomas, Trijnje 
 19 jun 1757Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87483
I87484
17
Tamminga, Dirk Anes 
Sioeds, Aafke 
 19 jun 1757Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75922
I75923
18
Tjipkes, Jan 
Hendriks, Baukjen 
 19 jun 1757Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85618
I85619
19
Klazes, Sieger 
Sijtses, Saapke 
 19 jun 1759Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72656
I72657
20
Bienses, Harke 
Bosch, Sytske Tjerks van den 
 19 jun 1763Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103558
I103559
21
Havinga, Jan 
Bruins, Janneke 
 19 jun 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67006
I67007
22
Sanders, Ruurd 
Bouwes, Trijntje 
 19 jun 1768Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59731
I59732
23
Slotegraaf, Jelmer Harmens 
Jakobs, Tjitske 
 19 jun 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75075
I75076
24
Andries, Klaas 
Tjibbes, Teetske 
 19 jun 1774Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84620
I84621
25
Hedmans, Beernd 
Alles, Rinske 
 19 jun 1774Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49001
I49002
26
Minnema, Jan Freerks 
Heidanus, Dieuke Jurjens 
 19 jun 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75600
I44005
27
Visser, Johannes Hommes 
Wijbrens, Antie 
 19 jun 1774Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106902
I106903
28
Bottinga, Offe Jetzes 
Everts, Antje 
 19 jun 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66385
I66387
29
Kooy, Jan Hendriks van der 
Jacobs, Lijsbeth 
 19 jun 1785Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5370
I5371
30
Krol, Jan Sjoerds 
Johannes, Ytje 
 19 jun 1785Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70051
I70052
31
Landstra, Gerben Pieters 
Elsloo, Feikje Feikes 
 19 jun 1785Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68311
I68312
32
Baltjes, Haie Pijtters 
Hanja, Trijntje Sijbrens 
 19 jun 1791Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73984
I73985
33
Brouwer, Pieter Coenraads 
Keizer, Antje Arjens 
 19 jun 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92979
I77459
34
Ley, Lipke Krijns bij de 
Hoogterp, Antje Klazes 
 19 jun 1791Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10000
I10001
35
Rispens, Wybe Reinders 
Bootsma, Hiltje Johannes 
 19 jun 1791Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68947
I68948
36
Dijkstra, Andries Pieters 
Homan, Jelske Arends 
 19 jun 1796Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31928
I75713
37
Groen, Hendrik Ykes 
de Jong, Nieske Klazes 
 19 jun 1796Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54925
I54926
38
Jans, Jan 
Jans, Bontje 
 19 jun 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52244
I52245
39
Leegsma, Sybe Cornelis 
Koldijk, Eetske Reids 
 19 jun 1796Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102871
I102872
40
Westra, Jan Jans 
Viersen, Bontje Jans 
 19 jun 1796Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33173
I33175
41
Boomsma, Tijs Broers 
Dijkstra, Rinske Sjoukes 
 19 jun 1803Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23084
I23085
42
Ekema, Tomas Dirks 
Gerlofsma, Grietje Tjerks 
 19 jun 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11084
I11083
43
Groenewoud, Gerben Reinders 
Hijma, Pietje Abes 
 19 jun 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7729
I7730
44
Posthumus, Wytze Gosses 
Balstra, Trijntje Fokkes 
 19 jun 1803Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107531
I107532
45
Noordenbos, Ulbe Annes 
Wendelaar, Neeltje Mients 
 19 jun 1808Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10291
I10292
46
Visser, Gerben Wiegers 
Osinga, Ybeltje Wybes 
 19 jun 1808Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68886
I68881
47
Visser, Watse Ages 
Hoogterp, Emkje Eeuwes 
 19 jun 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55301
I55302
48
Bekius, Evert Allerts 
Bokma, Japke Bokkes 
 19 jun 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31575
I31582
49
Keizer, Wytse Martens 
Altena, Jeltje Wiebes 
 19 jun 1811Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82934
I82933
50
Steinfort, Jan Jakobs 
Huitinga, Jetske Douwes 
 19 jun 1811Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55642
I55643

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 62

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Jeltes, Grietje 
 19 jun 1698Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43871
2
Edes, Titie 
 19 jun 1701Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94094
3
Harts, Nutte 
 19 jun 1712Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82601
4
Oebles, Johannes 
 19 jun 1712Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88152
5
Tammes, Geertje 
 19 jun 1716Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43844
6
Beernts, Sybren 
 19 jun 1718Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36414
7
Wybes, Antje 
 19 jun 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43043
8
Clases, Wientie 
 19 jun 1735Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89823
9
Fokkes, Antje 
 19 jun 1735Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95366
10
Jakobs, Liebe 
 19 jun 1735Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86578
11
Piebinga, Hester 
 19 jun 1737Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60267
12
Saterdag, Hotze Jantjens 
 19 jun 1740Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14708
13
Jaspers, Martzen Pieter 
 19 jun 1746Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110254
14
Johannes, Hiltje 
 19 jun 1746Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66016
15
Kloosterman, Romke Jans 
 19 jun 1746Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1904
16
Gorter, Jacob Dirks 
 19 jun 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88484
17
Hedzers, Tjitske 
 19 jun 1757Warga/Wartena/Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89547
18
IJedes, Amarins 
 19 jun 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73735
19
Tjeerds, Aukjen 
 19 jun 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31910
20
Wiersma, Otte Scheltes 
 19 jun 1757Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82565
21
Form, Tetje van der 
 19 jun 1759Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91383
22
Boekhout, Harmanus Jacobs 
 19 jun 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74891
23
Dijkstra, Harmen Rinzes 
 19 jun 1763Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104525
24
Wiersma, Sije Hanses 
 19 jun 1763Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44552
25
Wildervank, Agneta Bauwijna 
 19 jun 1763Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99565
26
Ritskes, Geeske 
 19 jun 1767Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46991
27
Arjens, Klaas 
 19 jun 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45311
28
Bouman, Otto Albert 
 19 jun 1768Eexta, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99564
29
Dijkstra, Hendrik Steffens 
 19 jun 1768Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100677
30
Renderts, Marten 
 19 jun 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46570
31
Schaafsma, Lieuwe Oenes 
 19 jun 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19197
32
Eeltjes, Lolkje 
 19 jun 1774Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41696
33
Ferwerda, Sytze Andries 
 19 jun 1774Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91081
34
Harmens, Jakob 
 19 jun 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3459
35
Koopal, Sjoerd Reimers 
 19 jun 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44530
36
Loojenga, Johannes Wybes 
 19 jun 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6786
37
Reimers, Wopke 
 19 jun 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44531
38
Wiersma, Maaike Pieters 
 19 jun 1774Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7316
39
Beekmans, Lokke Lammerts 
 19 jun 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25418
40
Hommema, Houkjen Tjeerds 
 19 jun 1785Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88525
41
Kampstra, Freerk Brongers 
 19 jun 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101257
42
Tjepkema, Johannes Tjepkes 
 19 jun 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79816
43
Freerks, Antje 
 19 jun 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32018
44
Lettinga, Grietje Klases 
 19 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50496
45
Lykeles, Grietje 
 19 jun 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10750
46
Miedema, Sieds Taekes 
 19 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6188
47
Snijder, Antje Jelles 
 19 jun 1793Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10824
48
Annema, Bouwe Jarigs 
 19 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10537
49
Jongsma, Antje Symons 
 19 jun 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1959
50
Miedema, Sytske Jans 
 19 jun 1796Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107186

1 2 Volgende»