Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 156

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lieuwes, Evert 
 19 mei 1689Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79149
2
Hooyenga, Jelle Rinzes 
 19 mei 1738Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89546
3
Maan, Willem Lieuwes van der 
 19 mei 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44804
4
de Vries, Teunes Willems 
 19 mei 1764Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72600
5
Bosch, Tytje Dirks 
 19 mei 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52845
6
Veen, Hinne Alles van der 
 19 mei 1766Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76225
7
Sikkens, Abele Hendriks 
 19 mei 1772Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56974
8
Jacobs, Rinske 
 19 mei 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1454
9
Homans, Trijntje Christoffels 
 19 mei 1782Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4270
10
Wierda, Pieter Ruurds 
 19 mei 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14169
11
Jans, Jouke 
 19 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43639
12
Brouwer, Klaas Ottes 
 19 mei 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9618
13
de Vries, Jouke Martens 
 19 mei 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67690
14
Vliet, Ate Heins van der 
 19 mei 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41161
15
Labots, Hendrik 
 19 mei 1790Velp, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98954
16
Foekema, Aukjen Johannes 
 19 mei 1791Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87301
17
Kool, Beerend Jacobs 
 19 mei 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54082
18
Brandsma, Tjitske Jelles 
 19 mei 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39903
19
Jonkman, Hendrik Roels 
 19 mei 1794Compagnie Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81072
20
de Vries, Jochum Jelles 
 19 mei 1797Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95721
21
Jans, Johannes 
 19 mei 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46170
22
Hellinga, Symen Annes 
 19 mei 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6518
23
Miedema, Dirk Hendriks (aka Coopmans) 
 19 mei 1800Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10662
24
Venema, Wypkjen Pieters 
 19 mei 1800Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3557
25
Helder, Trijntje Baukes 
 19 mei 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6907
26
Helder, Trijntje Thomas 
 19 mei 1801Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23448
27
Paal, Rense Freerks van der 
 19 mei 1801Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88813
28
Feenstra, Sikke Wybrens 
 19 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8579
29
Meyer, Yttje Jans 
 19 mei 1803Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81603
30
Baarsma, Thijs Reins 
 19 mei 1804Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75506
31
Martens, Elsje Elisabeth 
 19 mei 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48121
32
Miedema, Jan Klases 
 19 mei 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6276
33
Sinia, Jakob Gerrits 
 19 mei 1805Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55571
34
Zeebastiana, Hendrik Jans Dekker de 
 19 mei 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9800
35
Gorter, Antje Bernardus 
 19 mei 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1427
36
Groot, Jeltje Sjoerds de 
 19 mei 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6136
37
Koopmans, Akke Pieters 
 19 mei 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2690
38
Tamminga, Jan Martens 
 19 mei 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7628
39
Wuring, Klaas Jans 
 19 mei 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5869
40
Dijkstra, Trijntje Heerkes 
 19 mei 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55489
41
Kalverboer, Kornelis Alles 
 19 mei 1811Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41073
42
Borger, Pieter Eeltjes 
 19 mei 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51315
43
de Rijder, Jacomijna 
 19 mei 1815Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111105
44
Veen, Gaele Jacobus van der 
 19 mei 1815Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51991
45
Kooi, Teetske Keimpes van der 
 19 mei 1816Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62821
46
Ottema, Rienik Jentjes 
 19 mei 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79669
47
Stelpstra, Lijsbeth Jacobs 
 19 mei 1817Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13238
48
Swart, Jitske Feijes de 
 19 mei 1817 I1631
49
Postma, Hendrik Sierds 
 19 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27246
50
Wassenaar, Antje Stevens 
 19 mei 1819St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63362

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Lucas, Markus 
 19 mei 1781Rodehaan, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110110
2
Ekema, Paulus Dirks 
 19 mei 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62128
3
Pekel, Tjitske Jans 
 19 mei 1811Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49237
4
Jelkes, Janke 
 19 mei 1813 I32641
5
Beenen, Klaas Hendriks 
 19 mei 1814Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71688
6
Cornelis, Maartje 
 19 mei 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57523
7
de Vries, Janke Wybes 
 19 mei 1814Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35932
8
Gerrits(en), Derkje 
 19 mei 1815Oosterbeek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85271
9
Dirks, Jannigje 
 19 mei 1816St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77534
10
Postma, Gerrit Gerrits 
 19 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479
11
Wagenaar, Grietje Kornelis 
 19 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26564
12
Douwes, Grietje 
 19 mei 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6557
13
Faber, Reimer Tetmans 
 19 mei 1818Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93397
14
Bergsma, Johannes Arjens 
 19 mei 1819Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91699
15
Huizinga, Grietje Tietes 
 19 mei 1822 I20212
16
Kaijzer, Meente Pieters 
 19 mei 1822Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96418
17
Pierson, Sjeuwke Dirks 
 19 mei 1822Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44868
18
Ockes, Lijsbeth 
 19 mei 1823Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82504
19
Talsma, Wopke Rinderts 
 19 mei 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41724
20
Douma, Trijntje Alberts 
 19 mei 1825Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86902
21
de Jong, Maria 
 19 mei 1826Hekelingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63296
22
Wybenga, Sybe Wybes 
 19 mei 1826 I49225
23
Keizer, Trijntje Romkes 
 19 mei 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45017
24
Siderius, Jan Everts 
 19 mei 1827Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17663
25
Sipma, Antje Klazes 
 19 mei 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26013
26
Heide, Tettje Jans van der 
 19 mei 1830Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71371
27
Berghuis, Pybe Eeltjes 
 19 mei 1832 I28235
28
Sybenga, Sjoukje Tjeerds 
 19 mei 1832Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98681
29
Veldman, Hendrik Willems 
 19 mei 1832Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112891
30
Bontekoe, Jan Harings 
 19 mei 1833Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90552
31
Dijk(e)ma, Tjeerd Jans 
 19 mei 1833Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91881
32
Dijkstra, Jan Sipkes 
 19 mei 1833 I77876
33
Braak, Dieuwke Jacobs 
 19 mei 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17748
34
Lyklama, Lykele Klazes 
 19 mei 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50039
35
Zijlstra, Rinske Jans 
 19 mei 1835Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86003
36
Postma, Jan Jans 
 19 mei 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100601
37
Pranger, Akke Klazes 
 19 mei 1836 I58912
38
Stiensma, Marten Jans 
 19 mei 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106062
39
van Althuis, Rinske Tjipkes 
 19 mei 1837Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32508
40
Vellema, Joeke Dirks 
 19 mei 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7955
41
Westra, Hilbrand Halbes 
 19 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82111
42
Rotgers, Hinke 
 19 mei 1839Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89022
43
Vellinga, Pieter Ages 
 19 mei 1839 I3262
44
Werkhoven, Doetje Gabes 
 19 mei 1839Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3993
45
Zoodsma, Jan Falentijns 
 19 mei 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I854
46
Wisma, Hinke Rientzes 
 19 mei 1840Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41485
47
Hiemstra, Tjetske Martens 
 19 mei 1841Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4054
48
Lettinga, Antje Sytses 
 19 mei 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83081
49
Andrae, Jan Andries 
 19 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I804
50
Heyer, Christoffel (Christiaan Heyers) 
 19 mei 1842Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111039

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 836

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ruerdts, Hidde 
Harmens, Romckien 
 19 mei 1695Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81208
I81209
2
Jurjens, Jan 
Tjepkes, Trijntie 
 19 mei 1698Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80837
I80838
3
Clases, Merk 
Doens, Engel 
 19 mei 1715St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70416
I70417
4
Heeres, Klaas 
Pyters, Tryntje 
 19 mei 1715Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80147
I80149
5
Jans, Simon 
Eelkes, Saapke 
 19 mei 1715Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4804
I4805
6
Luitzens, Meindert 
Heerkes, Jantje 
 19 mei 1715Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43540
I43541
7
Foppes, Minne 
Sioerds, Antje 
 19 mei 1719Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74567
I74568
8
Fookes, Anne 
Johannis, Geeske 
 19 mei 1720Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74060
I74061
9
Pijters, Claas 
Hendriks, Sijtske 
 19 mei 1722Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87826
I87827
10
Feyes, Jelle 
Tjeerds, Dieuke 
 19 mei 1726Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104860
I104861
11
Jans, Servaas 
Johannes, Ymkje 
 19 mei 1731Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90438
I90439
12
Aukes, Jacob 
Paulus, Dominica 
 19 mei 1735Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87529
I105838
13
Klazes, Ruurd 
Jelkes, Sepk 
 19 mei 1735Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88757
I88758
14
Zytzes, Reinder 
Keimpes, Dieuwke 
 19 mei 1735Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77323
I77324
15
Bouwes, Johannes 
Wygers, Rinske 
 19 mei 1737Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73924
I73925
16
Fokels, Doekel 
Binderts, Antje 
 19 mei 1737Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89601
I89602
17
Hendriks, Geert 
Douwes, Anke 
 19 mei 1737Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92869
I92870
18
Hessels, Gerben 
Ales, Tijtje 
 19 mei 1737Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74548
I74549
19
Dirx, Douwe 
Jans, Antje 
 19 mei 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89185
I89186
20
Gerrits, Pyter 
Tjibbes, Fettje 
 19 mei 1743Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112614
I112615
21
Rienks, Tjeerd 
Jans, Jetske 
 19 mei 1743Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80503
I80504
22
Ripperts, Andrys 
Tjeerds, Fokeltje 
 19 mei 1743Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98259
I98260
23
Rudolphi, Allardus 
Puls, Jeltje 
 19 mei 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73244
I87350
24
Sipkes, Durk 
Piers, Gerbrig 
 19 mei 1743Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105562
I105563
25
Willems, Pyter 
Pyters, Sibbeltje 
 19 mei 1743Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112057
I112058
26
Jans, Bartel 
Gerbens, Tytje 
 19 mei 1746Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47092
I47093
27
Klaases, Poulus 
Jans, Trijntje 
 19 mei 1746Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89121
I89122
28
Pijters, Former 
Heres, Maijke 
 19 mei 1746Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44240
I44241
29
Pyters, Wiltje 
Meinderts, Goikjen 
 19 mei 1747Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85019
I85020
30
Andries, Dirk 
Pieters, Fransje 
 19 mei 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72635
I72636
31
Harmens, Bendert 
Dirks, Tryntje 
 19 mei 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42734
I45227
32
Iemes, Jacob 
Claases, Marijke 
 19 mei 1748Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66837
I66838
33
Jans, Boyen 
Jans, Wytske 
 19 mei 1748Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91404
I91405
34
Jans, Hendrik 
Cornelis, Corneliske 
 19 mei 1748Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80208
I80209
35
Johannes, Lolke 
Binses, Jeltje 
 19 mei 1748Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72889
I72890
36
Pytters, Sjerp 
Jakles, Trijntje 
 19 mei 1748Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74413
I74414
37
Watzes, Jacob 
Sjoerds, Gertje 
 19 mei 1748Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82167
I82173
38
Wijbes, Douwe 
Allerts, Trijntje 
 19 mei 1748Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70716
I70717
39
Pyters, Ruirdt 
Molles, Joukje 
 19 mei 1751Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76638
I76639
40
Syes, Ype 
Hessels, Berber 
 19 mei 1751Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43572
I43573
41
Gravius, Jan Freerks 
Geerts, Sytske 
 19 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86240
I86241
42
Hendriks, Casper 
Jans, Jantje 
 19 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89725
I89726
43
Jacobs, Jan 
Fookes, Lysbet 
 19 mei 1754Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91657
I91656
44
Jans, Jacob 
Hendriks, Maaike 
 19 mei 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100880
I100879
45
Jans, Minke 
Pyters, Diuke 
 19 mei 1754Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109780
I109781
46
Philippus, Symon 
Scheltes, Trijntje 
 19 mei 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78068
I78067
47
Rimmerts, Klaas 
Douwes, Teecke 
 19 mei 1754Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83955
I83956
48
Sijmens, Jacob 
Harmens, Martsen 
 19 mei 1754Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95537
I95538
49
Siksma, Sikke Meintes 
Jacobs, Jitske 
 19 mei 1754Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21876
I21877
50
Ubles, Binne 
Abrahams, Tjemke 
 19 mei 1754Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107006
I107007

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 107

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Johannes, Sibbeltje 
 19 mei 1647Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82780
2
Botes, Hijlke 
 19 mei 1661Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67881
3
Feddes, Gerben 
 19 mei 1667Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83795
4
Thijsses, Ietske 
 19 mei 1700Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76571
5
Tiedes, Oege 
 19 mei 1702Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69112
6
Hendriks, Sjouke 
 19 mei 1726Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69341
7
Okkes, Jentie 
 19 mei 1726Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78532
8
Wallinga, Tryntie Hessels 
 19 mei 1735Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43054
9
Taekes, Jacob 
 19 mei 1737Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91200
10
Veenstra, Ritske Migchiels 
 19 mei 1737Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69790
11
Schaaf, Jelmer Klazes van der 
 19 mei 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88134
12
Tjommes, Jan 
 19 mei 1740Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47097
13
AEdes, Andries 
 19 mei 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78385
14
Klazes, Sytske 
 19 mei 1743Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78006
15
Ubles, Pijtje 
 19 mei 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86586
16
Woude, Bauke Gerbens van der 
 19 mei 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6287
17
Meints, Wilhelmina 
 19 mei 1745Midwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98444
18
Foppes, Tjitske 
 19 mei 1746Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96209
19
Martens, Minke 
 19 mei 1746Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75817
20
Tenckink, Egbertus Henricus 
 19 mei 1746Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57825
21
Alberts, AEbe 
 19 mei 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43299
22
Klases, Jiskjen 
 19 mei 1748Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96479
23
Roelofs, Lijsbeth 
 19 mei 1748Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11142
24
Wagenaar, Jan Scheltes 
 19 mei 1748Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5628
25
Klazes, Lysbet 
 19 mei 1752Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15492
26
Pompsma, Tetje Jans 
 19 mei 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19655
27
Lettinga, Dirk Piers 
 19 mei 1755Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33213
28
Sipkema, Wopke Sipkes 
 19 mei 1755Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88605
29
de Vries, Heere Jacobs 
 19 mei 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53206
30
Postma, Jacob Jacobs 
 19 mei 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74801
31
Kooy, Lieuwe Ulbes van der 
 19 mei 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4453
32
Tuuk, Sybe Taekes van der 
 19 mei 1765Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19260
33
Vlas, Aaltje Johannes 
 19 mei 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72661
34
Bosch, Aant Jakobs 
 19 mei 1771Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75257
35
Dijkstra, Antje Johannes 
 19 mei 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55241
36
Hollander, Simon Jans 
 19 mei 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79516
37
Martens, Renske 
 19 mei 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89517
38
Reitsma, Gerben Eeltjes 
 19 mei 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55955
39
Veenstra, Harmen Klazes 
 19 mei 1771Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62604
40
Hiemstra, Jitske Martens 
 19 mei 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49053
41
Johannes, Beitske 
 19 mei 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8234
42
Johannes, Dieuke 
 19 mei 1775Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6574
43
Bonne, Cornelis Iensen 
 19 mei 1776Hoorn, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52770
44
de Boer, Adriaantje Gosses 
 19 mei 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64605
45
Klamer, Grietje Klases 
 19 mei 1776Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95852
46
Ley, Lubbe Roels van der 
 19 mei 1776Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110394
47
Mellema, Igle Sybes 
 19 mei 1776Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6733
48
Prins, Ytje Pieters 
 19 mei 1776Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5704
49
Schaaf, Jeltje Hanzes van der 
 19 mei 1776Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83946
50
Sinnema, Gerrit Eelzes 
 19 mei 1776Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16721

1 2 3 Volgende»