Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 230

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Dirkje 
 19 mrt 1742Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70565
2
Kooistra, Hedzer Rienks 
 19 mrt 1750Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76727
3
Aukes, Jan 
 19 mrt 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49236
4
Beernts, Arjen 
 19 mrt 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76841
5
Bokkinga, Tjitske Bokkes 
 19 mrt 1754Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42803
6
Hidma, Teunis Sjoerds 
 19 mrt 1757Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95041
7
Gerrits, Tryntje 
 19 mrt 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89791
8
Hendriks, Lijsbeth 
 19 mrt 1767Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18959
9
Born, Gorrytje Andries 
 19 mrt 1773Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1178
10
Andries, Sjoukje 
 19 mrt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37996
11
Foppes, Melle 
 19 mrt 1776Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89914
12
Reinders, Bauke 
 19 mrt 1776Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89308
13
Buursema, Tunnis Fokkes 
 19 mrt 1782Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108502
14
Faber, Rinske Klazes 
 19 mrt 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102360
15
Leistra, Simkje Freerks 
 19 mrt 1782Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11363
16
Borger, Reinder Jans 
 19 mrt 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76838
17
Joukes, Tjitske 
 19 mrt 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81199
18
Lettinga, Gerrit Klases 
 19 mrt 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42686
19
Oosterhof, Marten Ruurds 
 19 mrt 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95825
20
Jelles, Dedde 
 19 mrt 1785Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42232
21
Reitsma, Hans Gerrits 
 19 mrt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27966
22
de Boer, Rinze Foppes 
 19 mrt 1786Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64901
23
Koning, Neeltje Willems 
 19 mrt 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66091
24
Dobma, Douwe Klazes 
 19 mrt 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11119
25
Radema, Doetje Everts (aka Hemrika) 
 19 mrt 1787Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10512
26
Rinsma, Rinze Lammerts 
 19 mrt 1787Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58274
27
Tjeerds, Cornelis 
 19 mrt 1787Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89409
28
Ypee, Kornelis Tjeerds 
 19 mrt 1787Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91408
29
Feenstra, Sweitze Wybrens 
 19 mrt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8574
30
Ferwerda, Johannes Hendriks 
 19 mrt 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46102
31
Ytsens, Antie 
 19 mrt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43599
32
Hoekema, Jacobus Andreas 
 19 mrt 1789Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56211
33
Bijzet, Marieke Ferdinants 
 19 mrt 1790Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66760
34
Elzinga, Eke Folkerts 
 19 mrt 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22951
35
Wagenaar, Andries Jans 
 19 mrt 1790Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79730
36
Klazes, Klaas 
 19 mrt 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78993
37
Roo, Rinske AElses de 
 19 mrt 1791Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4918
38
Bottinga, Antje Piers 
 19 mrt 1792Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17133
39
Top, Jakob Rijpkes 
 19 mrt 1792Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110158
40
Regnerus, Doetje Jacobs 
 19 mrt 1793Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7064
41
Patrouilje, Janke Pieters 
 19 mrt 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I677
42
Hulder, Trijntje Jacobs 
 19 mrt 1795Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94490
43
Poutsma, Bartelt Yzaaks 
 19 mrt 1795Elsloo Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74983
44
Bakker, Pieter Jans 
 19 mrt 1796Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18964
45
Feenstra, Jacob Jans 
 19 mrt 1796Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2403
46
Wiersma, Jacob Klazes 
 19 mrt 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37313
47
Ypes, Janke 
 19 mrt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3413
48
Groothof, Andries Pieters 
 19 mrt 1797Uitwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90272
49
Jepma, Baukje Sasses 
 19 mrt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44546
50
Akkerman(s), Jacob Klazes 
 19 mrt 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10655

1 2 3 4 5 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Teunes, Marijke 
 19 mrt 1780Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73928

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 228

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Aukes, Jan 
 19 mrt 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49236
2
Warnders, Sikke 
 19 mrt 1793Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100855
3
Ynia, Fokke Jacobus 
 19 mrt 1806Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65937
4
van Gelder, Cornelis Douwes 
 19 mrt 1808Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65667
5
Folkerts, Uilkjen 
 19 mrt 1809Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69269
6
Jobs, Sytze 
 19 mrt 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40934
7
Annes, Aaltje 
 19 mrt 1811Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88815
8
Homan, Jelske Arends 
 19 mrt 1811Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75713
9
Gerbens, Antje 
 19 mrt 1812Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86456
10
Huisinga, Gerk Roelofs 
 19 mrt 1812Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60580
11
Jacobs, Taeke 
 19 mrt 1812Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84437
12
Flink, Anskjen Simens 
 19 mrt 1813Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106602
13
Dijkstra, Minze Rinderts 
 19 mrt 1814 I51994
14
Wallendal, Johannes Roelofs 
 19 mrt 1814Maagdenburg, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14690
15
Hettema, Andries Hettes 
 19 mrt 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6543
16
Wynia, Ruurdje Sybrens 
 19 mrt 1815Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107742
17
Boyenga, Renske Tjallings 
 19 mrt 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16704
18
Adema, Janke Gerrits 
 19 mrt 1818Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75048
19
Boersma, Watze Jans 
 19 mrt 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27170
20
Woude, Antje Jans van der 
 19 mrt 1819Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55473
21
Bijlsma, Ate Baukes 
 19 mrt 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42273
22
Pieters, Jeltje 
 19 mrt 1820 I66144
23
Yntema, Hessel Douwes 
 19 mrt 1820 I71988
24
Dijkstra, Wybe Jobs 
 19 mrt 1821Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6358
25
Pot, Klaas Pieters 
 19 mrt 1823Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15030
26
Dirks, Antie 
 19 mrt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13713
27
Hallema, Sierk Klazen 
 19 mrt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85127
28
Orsma, Gerrit Jelles 
 19 mrt 1824Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91330
29
Rinkema, Geeskje Berends 
 19 mrt 1825Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73526
30
Vos, Cornelis (Knellijs) Jans 
 19 mrt 1825t Zand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112735
31
Spoelstra, Antje Wybes 
 19 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105220
32
Steensma, Jan Metskes 
 19 mrt 1827 I69225
33
Zee, Wietse Sibles van der 
 19 mrt 1827Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90788
34
de Graaf, Ruurd Durks 
 19 mrt 1828Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86669
35
de Jong, Kasper Roelofs 
 19 mrt 1828Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53814
36
Post, Jan Jans 
 19 mrt 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61298
37
Ley, Maaike Jans van der 
 19 mrt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16445
38
Boersma, Minne Oenzes 
 19 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20164
39
Helmus, Lykele Hendriks 
 19 mrt 1831Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100240
40
Housma, Auke Klazes 
 19 mrt 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28477
41
Cornelis, Trijn 
 19 mrt 1832Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111965
42
Dijkstra, Symen Taekes 
 19 mrt 1832City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9850
43
Boerma, Aafke Jans 
 19 mrt 1833Zuidwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93989
44
Dijkstra, Trijntje Johannes 
 19 mrt 1835 I18278
45
Sloterdijk, Tietje Eizes 
 19 mrt 1836Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68748
46
Aardenburg, Itske (Ida) Cornelis 
 19 mrt 1837City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107149
47
Popkes, Anje 
 19 mrt 1837Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69602
48
Spanjaard, Maria Johanna 
 19 mrt 1837Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63193
49
Vries, Tjeerd Eintes de 
 19 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10865
50
Andries, Bontje 
 19 mrt 1838Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113200

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Geerts, Jan 
Wierds, Rixtie 
 19 mrt 1702Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92552
I92553
2
Harmens, Johannes 
Joukes, Jikke 
 19 mrt 1716Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74914
I74915
3
Jans, Doeke 
Taekes, Sikke 
 19 mrt 1719Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106891
I106892
4
Schonenburg, Johannes Johannis 
Tonnis, Dieuwke 
 19 mrt 1719Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26032
I26033
5
Cornelis, Dirk 
Dirks, Tryntie 
 19 mrt 1730Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91240
I91239
6
Sickes, Willem 
Clases, Sjoerdtje 
 19 mrt 1730Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93792
I93793
7
Geerts, Douwe 
Pytters, Akke 
 19 mrt 1741Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69889
I69890
8
Jans, Goitsen 
Wybes, Antje 
 19 mrt 1745Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83991
I83992
9
Jeppes, Bauke 
Jans, Fetje 
 19 mrt 1747St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108430
I108431
10
IJnses, Focke 
Idserts, Antjen 
 19 mrt 1752Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83741
I83742
11
Tjidzes, Jencke 
Reyns, Titie 
 19 mrt 1752Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106085
I106086
12
Benes, Jan 
Jurjens, Dievertje 
 19 mrt 1758Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90023
I90024
13
Jans, Lammert 
Jans, Hendrikjen 
 19 mrt 1758Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64949
I64950
14
Wytzes, Jacob 
Pieters, Antje 
 19 mrt 1758Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49356
I49357
15
Eisema, Jacob Douwes 
Tjerks, Claaske 
 19 mrt 1769Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97449
I97450
16
Jacobs, Jacob 
Annes, Tjitske 
 19 mrt 1769Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96269
I96270
17
Kuiken, Marten Arjens 
Winselaar, Hendrikje Jarigs 
 19 mrt 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74512
I74513
18
Meinarda, Engel 
Borgh, Amelia Henrejetta Wilhelmina de Sigers ter 
 19 mrt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52704
I52705
19
Wassenaar, Boyen Klasen 
Reinders, Jannigje 
 19 mrt 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63749
I63750
20
Durks, Ate 
Bruins, Wytske Reinders 
 19 mrt 1775Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90100
I90099
21
Heeres, Hinderik 
Freriks, Tonniske 
 19 mrt 1775Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96795
I96796
22
Jans, Dirk 
Teekes, Trijntje 
 19 mrt 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76320
I94355
23
Tietes, Gerben 
Piers, Trijntje 
 19 mrt 1775Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96101
I96102
24
Dolstra, Hendrik Gerrits 
Tjitzes, Grietje 
 19 mrt 1780Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58655
I58656
25
Schotanus, Jan Baukes 
Jacobs, Evertje 
 19 mrt 1780Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70617
I70618
26
Wormeester(s), Arend 
Bouwmeester(s), Elisabeth 
 19 mrt 1780Eibergen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104281
I104282
27
Boitsma, Doede Johannes 
Pieters, Sijke 
 19 mrt 1786Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63965
I63966
28
Bottinga, Jelle Thomas 
Tjerks, Willemke 
 19 mrt 1786Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16724
I16725
29
Kits, Abraham Besselse 
Zegers, Harmijntje 
 19 mrt 1791Voorthuizen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109888
I109889
30
Bil, Jan Klases 
Arjens, Trijntje 
 19 mrt 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32259
I79584
31
Wal, Eelke Jacobs van der 
Velde, Dieuwke Wytzes van der 
 19 mrt 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101640
I101641
32
Kok, Daniel 
Stienstra, Eke Pieters 
 19 mrt 1809City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66921
I66922
33
Scheltema, Hotze Scheltes 
Dijkstra, Feikje Cornelis 
 19 mrt 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16010
I16011
34
Kuipers, Frans Pieters 
Pool, Jetske Jacobus 
 19 mrt 1811Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44083
I44082
35
Weele, Willem van der 
van Gorsel, Geertje 
 19 mrt 1811Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109812
I109813
36
Donia, Pieter Jakles 
Steensma, Klaaske Annes 
 19 mrt 1812Almenum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103647
I103646
37
Gelders, Tjeerd Harmens 
Marum, Trijntje Feyes van 
 19 mrt 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7400
I7399
38
Zee, Tjeerd Jans van der 
Kornelis, Aaltje 
 19 mrt 1815Mairie Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86166
I86157
39
Poelstra, Haantje Tjebbes 
Kuur, Gatske Luitzens van der 
 19 mrt 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24721
I24722
40
Plat, Rinze Lazes 
de Groot, Tettje Klazes 
 19 mrt 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70386
I70385
41
Brameyer, Beerent Lieuwes 
Braaksma, Eeuwkjen Hilles 
 19 mrt 1825Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82156
I82157
42
Westerbaan, Jan Aants 
Reitsma, Ytje Sjoerds 
 19 mrt 1826Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93317
I93297
43
Jongsma, Klaas Douwes 
Prins, Tjietske Pieters 
 19 mrt 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109991
I109992
44
Schaaf, Tjerk Hendriks van der 
Oudt, Pietje Jans van 
 19 mrt 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10058
I10060
45
Brons, Bronno Tjerks 
Wal, Antje Andries van der 
 19 mrt 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48438
I51307
46
de Vries, Allardus Romkes 
Hooghiemstra, Tjeerdtje Hillebrands 
 19 mrt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64078
I64079
47
Iedema, Douwe Pieters 
Bilstra, Klaaske Franses 
 19 mrt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63598
I63599
48
Kloosterman, Tjeerd Fokkes 
Tjoelker, Klaaske Ates 
 19 mrt 1831Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62851
I62852
49
Meer, Harmen Jans van der 
Kooistra, Atje Jans 
 19 mrt 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35781
I35782
50
van Wieren, Heine Dirks 
Kooy, Jitske Jans 
 19 mrt 1831Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96752
I96755

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 90

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Willemtie 
 19 mrt 1671Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105232
2
Sijboltsma, Antje Sijbrens 
 19 mrt 1702Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77599
3
Carolus, Pieter Jelles 
 19 mrt 1719IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71487
4
Meinerts, Gerlof 
 19 mrt 1724Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46439
5
Rommerts, Jurjen 
 19 mrt 1724Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46591
6
Sijes, Philippus 
 19 mrt 1724Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74400
7
Aarns, Gosse 
 19 mrt 1730Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57428
8
Hendriks, Baukje 
 19 mrt 1730Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83748
9
Noordenbos, Anne Ulbes 
 19 mrt 1730Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47865
10
Eidsma, Cornelia Johannes 
 19 mrt 1739Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89090
11
van Loenen, Johannes Bernhardus 
 19 mrt 1739City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69032
12
Boer, Jan Keimpes de 
 19 mrt 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11622
13
Bosch, Sytske Tjerks van den 
 19 mrt 1741Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103559
14
Rodmers, Rodmer 
 19 mrt 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78190
15
Schuringa, Berend Taedes 
 19 mrt 1741Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74734
16
Swart, Abeltje Meines de 
 19 mrt 1741Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4790
17
Tjallings, Klaas 
 19 mrt 1741Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38992
18
Lieuwes, Jan 
 19 mrt 1747Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105200
19
Reidsma, Trijntje Sybrens 
 19 mrt 1747Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66337
20
Schilstra, Geertje Jans 
 19 mrt 1747Nijega/Elahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110761
21
Bienses, Marten 
 19 mrt 1748Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11097
22
Bottinga, Pier Thomas 
 19 mrt 1752Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23567
23
Brouwer, Sytse Hendriks 
 19 mrt 1752Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56675
24
Jans, Sjoerd 
 19 mrt 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77910
25
Jaspers, Jan 
 19 mrt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47078
26
Lammerts, Saske 
 19 mrt 1752Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96770
27
Pytters, Baukjen 
 19 mrt 1752Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103836
28
Wal, Minke Aukes van der 
 19 mrt 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53584
29
Fenema, Jan Wijgers 
 19 mrt 1753Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98581
30
Hendriks, Sieurtie 
 19 mrt 1755Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74936
31
Pieters, Grietje 
 19 mrt 1756Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86315
32
Dankert, Gerben Klazes 
 19 mrt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12022
33
Miersma, Hette Joostens 
 19 mrt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2626
34
Wijtzes, Jitske 
 19 mrt 1758Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70956
35
Willems, Trijntje 
 19 mrt 1758Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85826
36
Pytters, Grietje 
 19 mrt 1759Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91690
37
Kuiphof, Andries Harmens 
 19 mrt 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5230
38
Marks, Klaaske 
 19 mrt 1769Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62759
39
Pot, Jitse Pieters 
 19 mrt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15031
40
Sakema, Lisabet Jelles 
 19 mrt 1769Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84378
41
van Oordt, Catharina Elizabeth 
 19 mrt 1769Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100011
42
Althof, Auke Wytses 
 19 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45533
43
de Ham, Harmen Jans 
 19 mrt 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55617
44
Donia, Harmen Dirks 
 19 mrt 1775Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106189
45
Fleur, Sikke Daniels la 
 19 mrt 1775Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96992
46
Heegstra, Jacobje Michiels 
 19 mrt 1775Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111678
47
Hiddinga, Sjoukje Rientzes 
 19 mrt 1775Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38249
48
Kleiterp, Franske Pieters 
 19 mrt 1775Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51757
49
Kuiken, Arjen Arjens 
 19 mrt 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75997
50
Martens, Jeltje 
 19 mrt 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78253

1 2 Volgende»