Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Visser, Trijntje Rientses 
 18 sep 1752Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103169
2
Mients, Joukje 
 18 sep 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93038
3
Sipkes, Sybe 
 18 sep 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67860
4
Tjeerds, Gerrit 
 18 sep 1763Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44657
5
Hayema, Reinder Hayes 
 18 sep 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59600
6
Sytses, Abraham 
 18 sep 1764Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36305
7
Boersma, Arjen Hendriks 
 18 sep 1766Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96558
8
Dirks, Marten 
 18 sep 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78014
9
Westerhuis, Hubert Ates 
 18 sep 1770Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10664
10
Wassenaar, Binderd Jobs 
 18 sep 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46884
11
Oosterbaan, Wybren Fongers 
 18 sep 1773Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66580
12
Plantinga, Paulus Minnes 
 18 sep 1775Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101754
13
Jong, Bauke Klazes de 
 18 sep 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3021
14
Cornelis, Pieter 
 18 sep 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5121
15
de Schelde, Adriana van 
 18 sep 1779Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109769
16
Porte, Gerrit Pieters 
 18 sep 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6233
17
Dalhuisen, Hendrik Alberts 
 18 sep 1780Oene, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72704
18
Schepers, Jan Albert 
 18 sep 1783Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10855
19
Jorritsma, Trijntje Willems 
 18 sep 1784Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29937
20
Beek, Pieter Gerardus van der 
 18 sep 1785Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10426
21
Cleyenburg, Anna Pieters 
 18 sep 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86692
22
Riemersma, Pieter Jans 
 18 sep 1785Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23158
23
Vries, Harmen Alderts de 
 18 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12966
24
Laverman, Gosse Sijes 
 18 sep 1786Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21879
25
Mey, Romke Jans van der 
 18 sep 1786Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41795
26
Koopmans, Albert Melles 
 18 sep 1787Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71848
27
Sybesma, Brant Sybes 
 18 sep 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69489
28
Boorsma, Eelkje Paulus 
 18 sep 1788Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13649
29
Bouwer, Minke Machiels 
 18 sep 1788Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89346
30
Hemrica, Akke Pieters 
 18 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78495
31
Hogerhuis, Pieter Sjoerds 
 18 sep 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6662
32
Jiljes, Jurjen 
 18 sep 1788Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80306
33
van Steinvoorn, Geertje Pieters 
 18 sep 1788Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68143
34
Elzinga, Wate Harmens 
 18 sep 1789Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15523
35
Wierda, Sytze Jans 
 18 sep 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10416
36
Bijlsma, Trijntje Jentjes 
 18 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78922
37
Viersen, Durk Ypes 
 18 sep 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7343
38
Wal, Watze Dirks van der 
 18 sep 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1402
39
Ploeg, Jetske Hillebrands van der 
 18 sep 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5375
40
Jong, Folkert Jans de 
 18 sep 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13008
41
van Popta, Folkertje Wypkes 
 18 sep 1793Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110987
42
Veen, Jelle Roels van der 
 18 sep 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62644
43
Botma, Ype Kornelis 
 18 sep 1795Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36615
44
Kuik, Dirk Dirks 
 18 sep 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4724
45
Miedema, Dirk Douwes 
 18 sep 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3476
46
Vermeulen, Ide Jacobs 
 18 sep 1796Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87313
47
Wyminga, Klaas Roels 
 18 sep 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95711
48
Hoekstra, Dirkje Freerks 
 18 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43397
49
Woude, Sjoukje Ates van der 
 18 sep 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85872
50
Brouwer, Sjoukje Jacobus 
 18 sep 1798Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75613

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jeppes, Wytske 
 18 sep 1718Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110722
2
Jans, Lammert 
 18 sep 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68858
3
Harkes, Jan 
 18 sep 1807Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66796
4
Martens, Arjen 
 18 sep 1807St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29470
5
Wagenaar, Jacob Sjoerds 
 18 sep 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1496
6
Poppes, Brechtje 
 18 sep 1808Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100589
7
Teitsma, Frans Fransen 
 18 sep 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3848
8
Molenaar, Doede Tjerks 
 18 sep 1814Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108094
9
Jans, Jantje 
 18 sep 1816Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13883
10
Pieters, Geertje 
 18 sep 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98322
11
Ferwerda, Gerben Jans 
 18 sep 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68380
12
Martens, Grietje 
 18 sep 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18782
13
van Loenen, Jitske Folkerts 
 18 sep 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85483
14
Meer, Luitjen Hendriks van der 
 18 sep 1823Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13741
15
Sytsma, Nammen Sytzes 
 18 sep 1823Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111619
16
Huizinga, Hendrik Willems 
 18 sep 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15307
17
Boeles, Jetse 
 18 sep 1826Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19345
18
Bos, Ulbe Dirks 
 18 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39629
19
de Boer, Oene Hessels 
 18 sep 1826 I66761
20
Durks, Sentien 
 18 sep 1826Nijelamer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102556
21
Haanstra, Uilkje Jans 
 18 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97642
22
Hettema, Tjietske Hettes 
 18 sep 1826Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81396
23
Kooistra, Ame Lieuwe 
 18 sep 1826Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106782
24
Miedema, Jouke Gerbens 
 18 sep 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10103
25
Osinga, Trijntje Wiebes 
 18 sep 1826Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109869
26
Pamboer, Antje Gerbens 
 18 sep 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97537
27
Pieters, Berber 
 18 sep 1826 I66200
28
Sybenga, Jan Jacobs 
 18 sep 1826Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98672
29
Sytses, Jantje 
 18 sep 1826Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92886
30
van Loon, Sjoerd Jans 
 18 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40804
31
Gorter, Taeaetske Doris 
 18 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8408
32
Rendeloop, Trijntje Johannes 
 18 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16044
33
Tichelaar, Jelmer Pieters 
 18 sep 1827Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75542
34
van Dijk, Tjeerd Jacobus 
 18 sep 1827Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39865
35
Westra, Lubbert Liepkes 
 18 sep 1827Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31894
36
Berg, Wybe Alberts van der 
 18 sep 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65899
37
Hiemstra, Jitske Martens 
 18 sep 1829Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49053
38
Bouma, Jan Bouwes 
 18 sep 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35440
39
Bouma, Anne Folkerts 
 18 sep 1833Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7325
40
Jensma, Sytze Jans 
 18 sep 1834Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50306
41
Reitsma, Pieter Lieuwes 
 18 sep 1834 I47626
42
Boersma, Stillborn Lykles 
 18 sep 1835Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107667
43
Swart, Dirk Piebes 
 18 sep 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47902
44
van Warners, Heinse Rienks 
 18 sep 1840Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84525
45
Zeilinga, Ynske Martens 
 18 sep 1840Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91311
46
Beetzolts, Renske Johannes 
 18 sep 1842Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17552
47
Hiemstra, Yttje Hendriks 
 18 sep 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50861
48
Brandsma, Bokke Luitzens 
 18 sep 1843Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11976
49
Oenes, Geeske 
 18 sep 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51944
50
Tjepkema, Geertje Jans 
 18 sep 1843 I41241

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jellis, Leendert 
Jans, Trijntie 
 18 sep 1729St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89949
I89950
2
Haytses, Harntje 
Jans, Maike 
 18 sep 1735Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102676
I102677
3
Jacobs, Yede 
Johannes, Catharina 
 18 sep 1735Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90451
I90452
4
Pieters, Jacob 
Abrahams, Popke 
 18 sep 1735Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101358
I101359
5
Tomas, Jentie 
Kerstes, Acke 
 18 sep 1748Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97382
I97383
6
Aukes, Eeltje 
Piers, Sjurtje 
 18 sep 1757Oosthem/Abbega/Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76187
I76188
7
Bartels, Sake 
Feddes, Aafke 
 18 sep 1757Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81954
I81956
8
Cristiaans, Pieter 
Reyns, Rink 
 18 sep 1757Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106100
I106101
9
Jacobs, Douwe 
Joris, Mettje 
 18 sep 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70819
I70820
10
Sytses, Jacob 
Sytses, Doedtje 
 18 sep 1757Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70211
I70212
11
Gerbens, Pyter 
Jans, Antje 
 18 sep 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91361
I91362
12
Jacobs, Pieter 
Tjallings, Trijntje 
 18 sep 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78047
I78048
13
Meinerts, Jurrien 
Pieters, Hebeltie 
 18 sep 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93785
I93786
14
Pijters, Broer 
Hessels, Tryntje 
 18 sep 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44373
I44374
15
Sybrens, Gerk 
Jelles, Sjoukje 
 18 sep 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88904
I88905
16
Harings, Jelte 
Gepkes, Grietje 
 18 sep 1768Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6947
I6948
17
Johannes, Jan 
Fransen, Antje 
 18 sep 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102789
I102790
18
Koning, Jan Jans 
Bottes, Aatje 
 18 sep 1768Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81986
I81987
19
Crolis, Jelle Pijters 
Knossen, Jeltje Annes 
 18 sep 1774IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97108
I97109
20
Weits, Jacob 
Beerns, Rixtie 
 18 sep 1774Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58834
I58835
21
Bruinsma, Hillebrand Jelles 
Noordhof, Willemke Johannes 
 18 sep 1785Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104422
I104424
22
Smid, Cornelis Jelles 
de Jong, Wytske Jitses 
 18 sep 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82797
I82798
23
Venema, Age Lieuwes 
Jans, Jeltje 
 18 sep 1785Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82751
I82752
24
Gerryts, Beerend 
Jelmers, Reurdje 
 18 sep 1791Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82301
I82302
25
Lammerts, Saske 
Heemstra, Ettje Arjens 
 18 sep 1791Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96770
I96771
26
de Groot, Jurjen Sipkes (aka Spinstra) 
Stok, Pietje Sjoerds 
 18 sep 1803Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45454
I45455
27
Hofman, Durk Pieters 
Bruinsma, Japke Koenraads 
 18 sep 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13689
I13691
28
Kijlstra, Oebele Rinzes 
Posthuma, Riemke Jurjens 
 18 sep 1803Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102011
I102012
29
Meirink, Bartel Fokkes 
Florison, Rixtia Laurentius 
 18 sep 1810Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107146
I107147
30
Halma, Piebe Taekes 
de Jong, Jents Okkes 
 18 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10287
I43797
31
Leistra, Willem Johannes 
Monsma, Maaike Klazes 
 18 sep 1811Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49025
I7449
32
Sipsma, Jakob Johannes 
Klazes, Martha 
 18 sep 1813Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97079
I97080
33
Woude, Doeke Jennes van der 
Bijlsma, Luitske Jacobs 
 18 sep 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39875
I39874
34
Hamstra, Harmen Sytses 
Walle, Gelske Romkes de 
 18 sep 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11216
I11214
35
Stienstra, Rienk Sjoerds 
Piersma, Grietje Harings 
 18 sep 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70545
I70563
36
Vries, Hendrik Alberts de 
Velde, Fetje Sakes van der 
 18 sep 1817Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2120
I4480
37
Duursma, Cornelis Jans 
Reitsma, Minke Gerrits 
 18 sep 1819Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99960
I99959
38
Zwerver, Jacob Melles 
Reitsma, Trijntje Gerrits 
 18 sep 1819Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38724
I38725
39
Venema, Sweitze Jans 
Boerema, Froukje Popkes 
 18 sep 1825Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86862
I86863
40
Jaarsma, Kornelis Willems 
Wiedema, Baukje Gerrits 
 18 sep 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12184
I12183
41
Groen, Klaas Jans 
Potter, Trijntje Abrahams 
 18 sep 1828City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103585
I103586
42
Zijlstra, Jan Rienders 
Miedema, Ytje Joukes 
 18 sep 1828Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13738
I10109
43
Barwegen, Rienk Jans 
de Vries, Symke Andries 
 18 sep 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36796
I36797
44
Pijnacker, Jan Kornelis 
Wech, Minke Ruurds (aka Weistra) van der 
 18 sep 1830Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17580
I19757
45
Wybrandi, Klaas Tigler 
Brouwer, Sjoukje 
 18 sep 1831Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52709
I52710
46
Klingenberg, Gerrit Jan 
Borgers, Fennegien 
 18 sep 1835Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111060
I111061
47
Jongsma, Ate Jarigs 
de Vries, Stijntje Klazes 
 18 sep 1838Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96448
I96449
48
Meindersma, Fetze Eelkes 
Meindertsma, Antje Pytters 
 18 sep 1851Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85007
I85016
49
Fennema, Wybren Pieters 
Buis, Antje Eeltjes (aka Boes) 
 18 sep 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11798
I11797
50
Heidanus, Sierd Abrahams 
Huizinga, Aaltje Willems 
 18 sep 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15613
I15614

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 72

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heddes, Eelkjen 
 18 sep 1687Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36403
2
Folkerts, Anne 
 18 sep 1698Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68544
3
Taeaekes, Poope 
 18 sep 1701Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76570
4
Tammes, Anne 
 18 sep 1701Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88390
5
Jans, Fooke 
 18 sep 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64835
6
Jans, Rinske 
 18 sep 1718Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105812
7
Piers, Attje 
 18 sep 1718Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82955
8
Iedes, Gerrijt 
 18 sep 1729Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80818
9
Jans, AEde 
 18 sep 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1215
10
Jurjens, Fettje 
 18 sep 1729Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18831
11
Willems, Bauwkje 
 18 sep 1735Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94635
12
Karssen, Arend Dirkzen 
 18 sep 1739Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107849
13
Meinders, Antje 
 18 sep 1740Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99525
14
Arjens, Janke 
 18 sep 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91934
15
Gerrits, Dirkje 
 18 sep 1746Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48151
16
Hollander, Jan Simons 
 18 sep 1746Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38990
17
Harmens, Tryntje 
 18 sep 1748Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101806
18
Rintjes, Dirk 
 18 sep 1751Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63591
19
Postma, Makke Makkes 
 18 sep 1757Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75066
20
Rengenerus, Reinder Lieuwes 
 18 sep 1757Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80556
21
Valentijns, Grietje 
 18 sep 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16303
22
Bouwes, Antje 
 18 sep 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14658
23
Cornelis, Jannigje 
 18 sep 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78890
24
Dirks, Grietje 
 18 sep 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62054
25
Hendriks, Tetje 
 18 sep 1763Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35755
26
Idzerda, Otto Aalderts 
 18 sep 1763Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35188
27
Lases, Ymke 
 18 sep 1763Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10685
28
Feyes, Sipke 
 18 sep 1768Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47336
29
Holwerda, Hans Jacobs 
 18 sep 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99203
30
Jans, Hiltje 
 18 sep 1768Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98195
31
Klazes, Trijntje 
 18 sep 1768Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87965
32
Mooi, Geertje Lukas 
 18 sep 1768Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44936
33
Roelofs, Harmen 
 18 sep 1768Nijehaske/Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73850
34
Sijbrants, Jebge 
 18 sep 1768Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96794
35
Ferwerda, Gerrit Hettes 
 18 sep 1771Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46189
36
Feddema, Paulus Jacobs 
 18 sep 1774Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11864
37
Jacobs, Jitske 
 18 sep 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82548
38
Ketelaar, Maaike Pieters 
 18 sep 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46332
39
Nauta, Jeltje Klazes 
 18 sep 1774Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73761
40
Andringa, Tjitske 
 18 sep 1777Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106658
41
Dijkstra, Dieuke Ytes 
 18 sep 1785Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90220
42
Dijkstra, Pieter Dirks 
 18 sep 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5864
43
Schaaf, Geeske Joukes 
 18 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5470
44
Tuininga, Jacob Klazes 
 18 sep 1785Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53370
45
Karssen, Jan 
 18 sep 1788Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107846
46
Bijlsma, Sijke Isaaks 
 18 sep 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30793
47
de Haan, Johannes Simons 
 18 sep 1791Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41008
48
Helder, Pieter Baukes 
 18 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6903
49
Hoekstra, Foekje Tjitzes 
 18 sep 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29748
50
Holwerda, Geertje Jans 
 18 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5198

1 2 Volgende»