Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 175

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Faber, Jelke Hendriks 
 18 aug 1730Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104650
2
Breursma, Oene Oeges 
 18 aug 1753Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93403
3
Fransen, Aafke 
 18 aug 1765Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99711
4
Mients, Antje 
 18 aug 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34180
5
Nieuwenhuis, Douwe Ages 
 18 aug 1768Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67969
6
Poelstra, Doetje Uiltjes 
 18 aug 1768Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92469
7
Driehuis, Teede Willems 
 18 aug 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48258
8
Jans, Johannes 
 18 aug 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80941
9
Jorritsma, Trijntje Durks 
 18 aug 1772Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97494
10
Oosterbaan, Lysbet Fongers 
 18 aug 1772Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66593
11
Keuning, Grietje Jouws 
 18 aug 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41343
12
Jacobs, Folkert 
 18 aug 1779Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2002
13
de Roos, Jan Brants 
 18 aug 1780Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57813
14
de Groot, Tettje Klazes 
 18 aug 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70385
15
Boersma, Maartie Hoites 
 18 aug 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43560
16
Meulen, Romke Jeens van der 
 18 aug 1786Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15607
17
Bearda, Gjalt Martens 
 18 aug 1787Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41668
18
Halma, Antje Pieters 
 18 aug 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44509
19
Jans, Jantje 
 18 aug 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78064
20
Hamstra, Sytse Harmens 
 18 aug 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7581
21
Bisschop, Jan Philippus 
 18 aug 1790Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93572
22
Haitsma, Rinze Wopkes 
 18 aug 1790Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90545
23
Jaarsma, Jan Dirks 
 18 aug 1790Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110225
24
Miedema, Sijke Taekes 
 18 aug 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74537
25
Mey, Pieter Harmens van der 
 18 aug 1791Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33918
26
Bouma, Jan Ottes Hendrik 
 18 aug 1792Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35623
27
Sipkes, Renskje Harkes 
 18 aug 1793Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100411
28
Krol, Jan Alberts 
 18 aug 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5678
29
Miedema, Jelle Freerks 
 18 aug 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1547
30
de Vries, Bintje Minzes 
 18 aug 1796Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58410
31
de Groot, Klaas Berends 
 18 aug 1797Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65352
32
Hoitsma, Jacob Jacobus 
 18 aug 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31233
33
Brunia, Menke Gerrits 
 18 aug 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15874
34
Dijkstra, Aukje Aukes 
 18 aug 1799Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22896
35
Bloemsma, Yede Sjoerds 
 18 aug 1801Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58430
36
de Boer, Tietje Jans 
 18 aug 1801Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73626
37
Dijk, Anne Lieuwes van 
 18 aug 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5078
38
Dorhout, Joeke Annes 
 18 aug 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2163
39
Dijkstra, Bauke Hendriks 
 18 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11943
40
Ferwerda, Johannes Hotzes 
 18 aug 1805Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2450
41
Jong, Simon Wiegers de 
 18 aug 1805Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19127
42
Miedema, Klaas Berends 
 18 aug 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42430
43
Ouwinga, Hendrikje Jobs 
 18 aug 1806Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34797
44
Wiarda, Hyltje Sybrens 
 18 aug 1806Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74999
45
Reidsma, Sierd Hendriks 
 18 aug 1807Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15573
46
Wassink, Hendrika Beerendsen 
 18 aug 1807Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109861
47
Hanewald, Anna Maria 
 18 aug 1808Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54077
48
Loonstra, Froukje Klazes 
 18 aug 1809Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6046
49
Jong, Eeltje Jans de 
 18 aug 1811Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13013
50
Kuipers, Sybe Annes 
 18 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70697

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Wytzes, Baukjen 
 18 aug 1783Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111022
2
Everts, Gauke 
 18 aug 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106274
3
Jans, Wijtske 
 18 aug 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99605
4
Hellema, Antje Doekes 
 18 aug 1811Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43161
5
Johannes, Antje 
 18 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31581
6
Wagenaar, Grietje Roelofs 
 18 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104141
7
Boonstra, Sake Cornelis 
 18 aug 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14512
8
Sjoerds, Janke 
 18 aug 1812Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86369
9
Engbringhoff, Anna Aleid 
 18 aug 1813Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33995
10
Meer, Douwe Sytses van der 
 18 aug 1814Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77595
11
Zijlstra, Grytje Pyters 
 18 aug 1814Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47906
12
Gerrits, Noltje 
 18 aug 1816Zourkamp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107814
13
Dijkstra, Thomas Jelles 
 18 aug 1817Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96853
14
Bruinsma, Fettje Bruins 
 18 aug 1818Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68962
15
de Vries, Goffe Sytzes 
 18 aug 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27194
16
Minnolts, Gryttje 
 18 aug 1818Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72878
17
de Vries, Sytske Sipkes 
 18 aug 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49097
18
Harmelink, Hendrika (aka Marissink) 
 18 aug 1819Averlo/Diepenveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110739
19
Jans, Aagtje 
 18 aug 1821Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90363
20
Visser, Fredrik Jochums 
 18 aug 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24064
21
Elsinga, Folkert Alderts 
 18 aug 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57926
22
Wyminga, Roel Jans 
 18 aug 1825Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52336
23
Anema, Schelte Anes 
 18 aug 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96997
24
Klinkert, Lijsbert Jans 
 18 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35719
25
Muurling, Pier Jochems 
 18 aug 1826 I70023
26
Sluis, Koert Jans van der 
 18 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15699
27
Wortelaar, Trijntje Baukes 
 18 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5573
28
Brouwer, Nanne Klazes 
 18 aug 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16994
29
de Klein, Jan Wybrens 
 18 aug 1828 I23449
30
de Vries, Janke Jans 
 18 aug 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33834
31
Wagenaar, Kornelis Gerbens 
 18 aug 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7052
32
Bijlsma, Ymkje Douwes 
 18 aug 1830Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62245
33
Sipma, Yfke Klazes 
 18 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12588
34
Kuik, Bauke Jacobs 
 18 aug 1832 I61862
35
Haanstra, Harmke Jans 
 18 aug 1835Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75919
36
Lentz, Hylkje Johannes 
 18 aug 1835Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86880
37
de Jongh, Beint Tammes 
 18 aug 1836 I62869
38
Ferwerda, AEbele Pieters 
 18 aug 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14856
39
Stremmelaar, Harmen Lammerts 
 18 aug 1836Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11938
40
Knol, Harmen Jacobs 
 18 aug 1837Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67330
41
Dijkstra, Geertje Willems 
 18 aug 1839Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79846
42
Tamminga, Jan Martens 
 18 aug 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7628
43
Folkertsma, Dieuwke Doekes 
 18 aug 1840 I6612
44
Vries, Geeske Oenes de 
 18 aug 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19475
45
Boer, Nanne Gerrits de 
 18 aug 1841Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18164
46
de Boer, Nanne Gerrits 
 18 aug 1841 I42495
47
Kooistra, Pietje Gerrits 
 18 aug 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78901
48
Kramer, Fokke Joukes 
 18 aug 1841 I17134
49
Stienstra, Rinse Uilkes 
 18 aug 1841Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18156
50
Kuiken, Arjen Martens 
 18 aug 1843St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78101

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 57

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jetses, Obbe 
Hoites, Grietje 
 18 aug 1695St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70397
I70398
2
Alberts, Bauke 
Sybrens, Janke 
 18 aug 1726Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46167
I46168
3
Jans, Aebe 
Pyters, Sydske 
 18 aug 1737Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80144
I80145
4
Claasses, Tjepke 
Meinerts, Luitske 
 18 aug 1748Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6056
I6055
5
Jacobs, Auke 
Bernhardus, Wytske 
 18 aug 1748Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1462
I1463
6
Reins, Gatse 
Clazes, Jetske 
 18 aug 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105349
I105350
7
Clases, Bartele 
Tietes, Jetske 
 18 aug 1754Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108786
I108787
8
Cornelis, Rients 
Oedses, Lijsbet 
 18 aug 1754Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83185
I83186
9
Deddes, Jentje 
Harmens, Antje 
 18 aug 1754Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86179
I86180
10
Jacobs, Lourens 
Hendriks, Jantje 
 18 aug 1754Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92675
I92676
11
de Vries, Henricus Johannes 
Westerdijk, Antie Johannes 
 18 aug 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45788
I89187
12
Harmens, Kornelis 
Anskes, Froukje 
 18 aug 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44074
I44075
13
Hattums, Goitzen 
Jacobs, Mettje 
 18 aug 1765Terkaple/Akmarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100646
I100647
14
Lemke, Ane Andries 
Claasens, Dirkje 
 18 aug 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92988
I92989
15
Hedmans, Anne 
Johannes, Yke 
 18 aug 1771Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72880
I72881
16
Osseman, Bartel 
de Koning, Maria 
 18 aug 1771Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70492
I70493
17
Snoek, Romke Douwes 
Jans, Folkjen 
 18 aug 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51786
I51787
18
Feites, Dirk 
Rypkes, Sibbeltje 
 18 aug 1776Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88463
I88464
19
Gerrits, Tjietze 
Wiltjes, Menke 
 18 aug 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10752
I36353
20
Lammerts, Johannes 
Keuning, Jitske Klazes 
 18 aug 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43950
I45234
21
Hilarides, Marten Sijtzes 
Salverda, Aatje Taekes 
 18 aug 1793Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50565
I50566
22
Westhoff, Franciscus Joannes 
Rits, Johanna Anthonia 
 18 aug 1797Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102907
I102908
23
Uiterdijk, Drewis Jurjens 
Mark, Grietje Willems van der 
 18 aug 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36686
I36685
24
Andringa, Jacob Fransen 
de Groot, Grietje Pieters 
 18 aug 1813Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66096
I26693
25
Boonstra, Hette Sjoukes 
Betzama, Geertrui Johannes 
 18 aug 1813Mairie Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87892
I87893
26
Groenveld, Keimpe Gosses 
Bruinsma, Sjoukje Tjerks 
 18 aug 1813IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76339
I76340
27
Hak, Pieter Jans 
Watersma, Rinske Geerts (Heerts) 
 18 aug 1813Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36381
I36385
28
Keizer, Jasper Gerrits 
Hoekstra, Japke Cornelis 
 18 aug 1813Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
I26720
29
Wijnstok, Jan Jansen 
Jongsma, Rijkje Sakes 
 18 aug 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46225
I46226
30
Velde, Johannes Gilles van der 
Siderius, Trijntje Foppes 
 18 aug 1816Mairie St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78656
I78117
31
Wijnstra, Rein Sakes 
Stallinga, Sjoukje Jacobs 
 18 aug 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112245
I112246
32
Dorhout, Joeke Annes 
Bakker, Pietje Jans 
 18 aug 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2163
I2166
33
Veenstra, Symen Sjoerds 
Smits, Duifke Ebes 
 18 aug 1827Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64252
I64253
34
Weit, Gerben Wytzes van der 
Miedema, Janke Taedes 
 18 aug 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7677
I7005
35
Algra, Jochum Halbes 
de Vries, Baukje Jelles 
 18 aug 1830Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23976
I23977
36
Geertsma, Hermanus Hendriks 
Verwerda, Trijntje Haanzes 
 18 aug 1832Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101079
I101089
37
Wijnalda, Evert Obbes 
Reitsma, Aaltje Pieters 
 18 aug 1832Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86498
I37747
38
Leeuwen, Douwe Klazes 
Sipsma, Trijntje Sybrens 
 18 aug 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63724
I63731
39
Boellner, Carl Heinrich 
Bersma, Janke (aka Johanna Catharina) Stelwagen 
 18 aug 1839Dykhausen, Ostfriesland, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95663
I95662
40
Meindersma, Pieter Ernstes 
Hofman, Trijntje Gatzes 
 18 aug 1842Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65787
I33727
41
Dijkstra, Ynse Douwes 
Kuipers, Grietje Dirks 
 18 aug 1844Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105313
I45727
42
Struiksma, Gerrit Jans 
Terpstra, Taeaetske Ouwes 
 18 aug 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19636
I19629
43
Haag, Bauke Pieters van der 
Jong, Akke Annes de 
 18 aug 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12776
I12668
44
Jong, Hendrik Sjoerds de 
Wagenaar, Trijntje Harmens 
 18 aug 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15859
I30126
45
Lont, Jan Dirks 
Laverman, Ytje Jacobs 
 18 aug 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13436
I13435
46
Staal, Sipke Anes 
Fennema, Janke Sakes 
 18 aug 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4650
I4651
47
Zandbergen, Lubbert 
Lokhorst, Grietje 
 18 aug 1860Doornspijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100987
I100988
48
Glas, Pieter Geerts van der 
Bij, Trijntje van der 
 18 aug 1866Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71362
I71363
49
Rozendal, Hindrik Jans 
Keizer, Attje Gerrits 
 18 aug 1881Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97216
I97202
50
Hovinga, Symen (Simon) Douwes 
Groenewoud, Jantje (Jennie) Rinzes 
 18 aug 1888Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19129
I19130

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 52

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Romkes, Hessel 
 18 aug 1715Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92383
2
Greidanus, Tjeerd 
 18 aug 1726Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104943
3
Ydes, Hyke 
 18 aug 1726Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86803
4
Bouta, Trijntje Theunis 
 18 aug 1743Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86204
5
Sydses, Gosse 
 18 aug 1743Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70354
6
Ebding, Christian Gerlach (aka Christiaan Vesters) 
 18 aug 1745Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3398
7
de Swart, Ruurd Meines 
 18 aug 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70526
8
Aukes, Johannes 
 18 aug 1748Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45299
9
Beenes, Abel 
 18 aug 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5454
10
Claassens, Janke 
 18 aug 1754Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75029
11
Dijkstra, Pieter Jacobs 
 18 aug 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10796
12
Leerling, Dirk Jans 
 18 aug 1754Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85472
13
Spyksma, Jacobus Piers 
 18 aug 1754Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81809
14
Ysbrants, Jan 
 18 aug 1754Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96469
15
Dijkstra, Harmen Kornelis 
 18 aug 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44076
16
Piers, Trijntje 
 18 aug 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45699
17
Pieters, Hendrik 
 18 aug 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32337
18
de Boer, Tjeerd Jippes 
 18 aug 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42696
19
de Roos, Neeltje Jans 
 18 aug 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70303
20
Joukes, Aarnt 
 18 aug 1771Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93132
21
Buma, Grietje Klazes 
 18 aug 1776Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18210
22
Hellema, Trijntje Arjens 
 18 aug 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43126
23
Terpstra, Dirk Klazes 
 18 aug 1776Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89659
24
Wiersma, Minke 
 18 aug 1776Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108925
25
Wynia, Jelle Jans 
 18 aug 1776Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74706
26
Hoekstra, Wybren Jans 
 18 aug 1782Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38197
27
Visser, Baukje Lieuwes 
 18 aug 1782Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5651
28
Elzinga, Klaas Syberens 
 18 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62375
29
Felkers, Frederik Johannes 
 18 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70239
30
Plantinga, Wytse Sierks 
 18 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52252
31
de Boer, Jeltje Andries 
 18 aug 1793Achlum/Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87017
32
Meulen, Trijntje Jeltes (aka Bakker) van der 
 18 aug 1793Deersum/Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111090
33
Reidsma, Antje Tjalles 
 18 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6456
34
Sinnema, Sara Annes 
 18 aug 1793Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11360
35
Stapert, Sytze Dirks 
 18 aug 1793Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112103
36
Visser, Sippe Tjeerds 
 18 aug 1793Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89055
37
Vries, Jelke Sakes de 
 18 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I693
38
Meulen, Teetske Jelles van der 
 18 aug 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13528
39
Steeg, Simon Sybes van der 
 18 aug 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39290
40
Stooker, Maaike Jans 
 18 aug 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87396
41
Talsma, Thijssche Retzes 
 18 aug 1799Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58319
42
van Gorkum, Anne Hendriks 
 18 aug 1799Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101031
43
Weinbeld, Hendrikje 
 18 aug 1799Elburg, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102887
44
Wobbema, Freerkje Jacobs 
 18 aug 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67926
45
Hoek, Klaas van der 
 18 aug 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85627
46
Hemkes, Stijntje Jans 
 18 aug 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6588
47
Beintema, Geertje Gerrits 
 18 aug 1811Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9576
48
Boes, Ruurd Eintes 
 18 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11716
49
Lodewijks, Willem Willems 
 18 aug 1811Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48509
50
Postma, Henke (Rinske) Sybrens 
 18 aug 1811Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60122

1 2 Volgende»