Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Annes, Dirk 
 18 jul 1743Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70799
2
Reinders, Hitje 
 18 jul 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2851
3
Epkes, Jogchem 
 18 jul 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46294
4
Hibma, Klaas Pieters 
 18 jul 1765Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70253
5
Hiemstra, Baukje Pieters 
 18 jul 1770Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40195
6
Terpstra, Jitze Eelkes 
 18 jul 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1455
7
Velde, Martinus Kornelis van der 
 18 jul 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98881
8
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
 18 jul 1773 I45637
9
Klases, IJmkje 
 18 jul 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80327
10
Eilerts, Douwe 
 18 jul 1777Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66426
11
Westra, Sicco (Sikke) Wijtzes 
 18 jul 1780Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91949
12
Kooistra, Jilt Minnes 
 18 jul 1783Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54643
13
Glazema, Klaaske Jans 
 18 jul 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90461
14
Tamminga, Isaac Ytzens 
 18 jul 1785Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19745
15
Dijk, Taeke Jans van 
 18 jul 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I716
16
Boersma, Janke Pieters 
 18 jul 1787Terkaple Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91030
17
Bousma, Baukje Pieters 
 18 jul 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19269
18
Bons, Thomas Jentjes 
 18 jul 1789IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31736
19
Olijnsma, Gerben Kornelis 
 18 jul 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46362
20
Jouksma, Jeltje Joukes 
 18 jul 1790Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2495
21
Algra, Jochum Tjeerds 
 18 jul 1793Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59727
22
Buwalda, Jan Sybrens 
 18 jul 1793Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66324
23
Tromp, Fokeltje Machiels 
 18 jul 1793Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12913
24
Lyklema, Sytske Tjallings 
 18 jul 1794Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45488
25
Dijkstra, Jan Rienks 
 18 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9977
26
Meulen, Gerrit Symons van der 
 18 jul 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14064
27
Ploeg, Grietje Dirks van der 
 18 jul 1797Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50510
28
Wobbes, Pieter 
 18 jul 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44554
29
Hesseling, Jan Hessels 
 18 jul 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27619
30
Foppes, Sijtske 
 18 jul 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78118
31
Wijnstra, Oege Tomas 
 18 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6040
32
Hollander, Pieter Jacobs 
 18 jul 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31921
33
Tapernon, George 
 18 jul 1806Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60483
34
Igles, Hinke 
 18 jul 1807Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47720
35
Andree, Abeltje Jans 
 18 jul 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I776
36
Dijkstra, Willem Luitzens 
 18 jul 1808Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60966
37
Graaf, Maaike Gerrits de 
 18 jul 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2725
38
Schaaf, Antje Alderts van der 
 18 jul 1812Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61202
39
Boonstra, Antje Cornelis 
 18 jul 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26365
40
Rienks, Jan Rienks 
 18 jul 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26366
41
Vellema, Tiede Fransen 
 18 jul 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6691
42
Botinga, Willemke Sjoerds 
 18 jul 1814IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63134
43
Meulen, Harke Jelles van der 
 18 jul 1814 I54045
44
Steeg, Yttje Foppes van der 
 18 jul 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19173
45
Kuperus, Trijntje Jans 
 18 jul 1816Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48877
46
Woud, Trijntje Bouwes van der 
 18 jul 1816 I54219
47
Martens, Sibrand Pieter Brouwer 
 18 jul 1817Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33133
48
Pautsma, Trijntje Tjepkes 
 18 jul 1817Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55796
49
Teitsma, Geertje Bokkes 
 18 jul 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8998
50
Krome, Eltje Jans 
 18 jul 1818Nieuweschans, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85231

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 126

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hetses, Aukjen 
 18 jul 1765 I94155
2
Arents, Geertje 
 18 jul 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87325
3
Harmens, Ymkje 
 18 jul 1806Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77332
4
Itskema, Aafke Jans 
 18 jul 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82553
5
Jurriens, Jan 
 18 jul 1811Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48592
6
Lantinga, Hiltje Jans 
 18 jul 1812Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88500
7
Luxen, Jochem Simons 
 18 jul 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4800
8
Brouwer, Halbe Wytses 
 18 jul 1819Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72902
9
Tomas, Lysbet 
 18 jul 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21004
10
Woude, Bauke Gerbens van der 
 18 jul 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6287
11
Ulbes, Maayke 
 18 jul 1820Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100317
12
Monsma, Eelke Rinses 
 18 jul 1822 I58224
13
Wiersma, Otte Scheltes 
 18 jul 1822Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82565
14
Schaaf, Yde Gerbens van der 
 18 jul 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13785
15
Martens, Trijntje 
 18 jul 1828St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40880
16
Andringa, Willem Lammerts 
 18 jul 1829 I63682
17
van Keimpema, Rinske Alberts 
 18 jul 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79793
18
Huizinga, Cornelis Taekes 
 18 jul 1830 I16489
19
Huizinga, Kornelis Taekes 
 18 jul 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35700
20
Sloten, Tjalle Taekes van 
 18 jul 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6243
21
Smids, Jan Annes 
 18 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76514
22
Vellinga, Theunis Sybrens 
 18 jul 1831Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33596
23
Bokma, Ritske Dirks 
 18 jul 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2040
24
Freerks, Akke 
 18 jul 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59603
25
Hooghiemstra, Eeke Renzes 
 18 jul 1832Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58659
26
Mulder, Baukje Yges 
 18 jul 1832Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57949
27
Steensma, Sjoerd Christiaans 
 18 jul 1832Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102462
28
Stiensma, Sjoerd Christiaans 
 18 jul 1832 I74643
29
Smids, Johannes 
 18 jul 1833 I60188
30
Feenstra, Janke Wytzes 
 18 jul 1834Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88035
31
Heide, Dirk Hendriks van der 
 18 jul 1835Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63512
32
Molenaar, Cornelis Wopkes 
 18 jul 1835Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88670
33
Jentjes, Saakje 
 18 jul 1836Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71423
34
Hellinga, Frouwkjen Dirks 
 18 jul 1839Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102323
35
de Vries, Saapke Tjeerds 
 18 jul 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69677
36
Smit, Pier Dirks 
 18 jul 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7916
37
Sytzes, Trijntje 
 18 jul 1841Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64522
38
de Haan, Mayke Everts 
 18 jul 1842Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81233
39
Oberman, Thomas Carels 
 18 jul 1843Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10891
40
van Vliet, Eelkje Hayes 
 18 jul 1844Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37705
41
Kiestra, Janke Olpherts 
 18 jul 1846Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93217
42
Krol, Klaas Jans 
 18 jul 1846 I62377
43
Leystra, Rigtje Freerks 
 18 jul 1848Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17897
44
Dijkstra, Lolke Sijes 
 18 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68712
45
Kleiterp, Pieter Pieters 
 18 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76641
46
Faber, Keimpe Jarigs 
 18 jul 1850Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20096
47
Boersma, Antje Taekes 
 18 jul 1851Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50831
48
Hellinga, Anne Feikes 
 18 jul 1853Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7109
49
de Roos, Trijntje Epkes 
 18 jul 1854 I54359
50
Vries, Albert Louws de 
 18 jul 1856 I18798

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Auckes, Oeds 
Sioerdts, Lijsbert 
 18 jul 1717Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76765
I76766
2
Hijlcama, Jan 
van Asperen, Hiltje 
 18 jul 1723Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105596
I105598
3
Romkes, Sierd 
Hopkes, Ytie 
 18 jul 1734Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46682
I46672
4
Dirks, Jelmer 
Eeltjes, Doetje 
 18 jul 1745Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76650
I76651
5
Jacobs, Ruurd 
Jentjes, Baukjen 
 18 jul 1745Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105436
I105437
6
Bouwes, Douwe 
Willems, Dietske 
 18 jul 1748Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66151
I66152
7
Johannes, Rintse 
Hanses, Elske 
 18 jul 1751Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95758
I95759
8
Lolles, Gerrit 
Eelkes, Antje 
 18 jul 1751Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84074
I84075
9
Geerts, Oebele 
Binnes, Aukje 
 18 jul 1756Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49660
I49661
10
Sijbolts, Anne 
Nannings, Froukjen 
 18 jul 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75590
I75591
11
Willems, Reinder 
Hitman, Trijntje Teunis 
 18 jul 1756Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85977
I85978
12
Jacobs, Gerrit 
Harmens, Sijke 
 18 jul 1762Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76288
I85719
13
Johannes, Jan 
Ruurds, Sydske 
 18 jul 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86258
I86259
14
Paulus, Gerryt 
Jacobs, Trijntie 
 18 jul 1762Oostrum/Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90067
I90068
15
Franzes, Tjipke 
Sytzes, Tetje 
 18 jul 1765Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1676
I1675
16
Lues, Fokke 
Tulp, Reurtje Gaatses 
 18 jul 1770Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42836
I42837
17
Swart, Willem Hylles Postumus 
Reeling, Yke Nicolaas 
 18 jul 1773Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3857
I3858
18
Kienstra, Jan Franses 
Brouwer, Trijntje Pieters 
 18 jul 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37999
I38000
19
Reinders, Rinse 
Teunis, Antje 
 18 jul 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87129
I87130
20
Willems, Marten 
Johannes, Johantie 
 18 jul 1784Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98369
I98370
21
Dijkstra, Homme Jacobs 
Sikkes, Dirkje 
 18 jul 1790Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65392
I65393
22
Willems, Jan 
Sijbes, Sjoerdtje 
 18 jul 1790Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97314
I97315
23
Jepma, Evert Klazes 
Klaazes, Teatske 
 18 jul 1802Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67408
I67409
24
Sikma, Cornelis Aukes 
Wal, Yke Ales van der 
 18 jul 1812Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64715
I64719
25
Hofman, Jan Lieuwes 
Wytses, Rinske 
 18 jul 1813Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104528
I104526
26
Flootman, Hendrik Harmens 
Engbrenghof, Elisabeth Gerrits 
 18 jul 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5749
I1725
27
Bij, Tjeerd Martens van der 
Dijkstra, Aukje Aukes 
 18 jul 1824Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22895
I22896
28
Vries, Hendrik Eintes de 
Valk, Akke Thijsses 
 18 jul 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10864
I10866
29
Stienstra, Jogchum Gaeles 
Groothof, Dieuke Jacobs 
 18 jul 1826Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92237
I48928
30
Bouwman, Willem Roelfs 
Lappenberg, Anna Margaretha 
 18 jul 1829Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64731
I64732
31
Ploeg, Doen Lieuwes van der 
Riemersma, Catharina Hendriks 
 18 jul 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7778
I7770
32
Minnema, Jasper Douwes 
Boersma, Jantje Berends 
 18 jul 1839Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76860
I76861
33
Ringenaldus, Albertus Gerrits 
Douma, Klara Feddes 
 18 jul 1840Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58009
I58010
34
Meek, Luitzen Kornelis 
Groot, Haebeltje Piers de 
 18 jul 1846Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104110
I13775
35
Meyer, Jelle Harts 
Hiemstra, Wijke Fokkes 
 18 jul 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39892
I39893
36
Wijngaarden, Arjen Jans 
Landman, Dieuke Pieters 
 18 jul 1850Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34348
I19064
37
Holwerda, Wiebe Reiners 
Wielen, Johanna Dirks van der 
 18 jul 1856Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13391
I12850
38
Lep, Sjouke Wygers 
Stienstra, Rinske Hendriks 
 18 jul 1867Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85757
I85758
39
Clewits, Simon Ritskes 
Martens, Janke Sibrands 
 18 jul 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33145
I33142
40
Visser, Einte Eeltjes 
Dijkstra, Antje Annes 
 18 jul 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14515
I14516
41
Wassenaar, Theunis Minnes 
Pasma, Feikje Eeltjes 
 18 jul 1874Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63419
I63418
42
De Spelder, Elias 
Frik, Anna Elizabeth 
 18 jul 1883Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105893
I105896
43
Krips, Doeke Franses 
Wondaal, Akke Hermanus 
 18 jul 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17814
I17796
44
Postma, Jelle Keimpes 
Verbeek, Otje Pieters 
 18 jul 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33776
I25703

Doop

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Kuyck, Jan Ewerts 
 18 jul 1641Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78158
2
Tietes, Jan 
 18 jul 1675Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46764
3
Everts, Jeltje 
 18 jul 1706Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94114
4
Gerryts, Sioert 
 18 jul 1717Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82597
5
Wybrens, Jillert 
 18 jul 1723Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47312
6
Weide, Rein Gatzes van der 
 18 jul 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105347
7
Symens, Minke 
 18 jul 1751Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47640
8
Tjipkes, Sjoukjen 
 18 jul 1751Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52913
9
Veenma, Feitze Jelles 
 18 jul 1751Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7134
10
Wey, Sytze Jans van der 
 18 jul 1751Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52844
11
Yedes, Johanna 
 18 jul 1751Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79973
12
Johannes, Hindrikje 
 18 jul 1754Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1530
13
Mients, Joukjen 
 18 jul 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93037
14
Tempel, Jakob Johannes 
 18 jul 1756Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94298
15
Bijlsma, Sipke Jelles 
 18 jul 1762Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95337
16
Boelstra, Tjeerd Sijdzes 
 18 jul 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31455
17
Harms, Grietje 
 18 jul 1762Opwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99048
18
Laverman, Hidde Gosses 
 18 jul 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81220
19
Mei, Trijntje Oepts van der 
 18 jul 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105550
20
Tjallings, Hiltje 
 18 jul 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7356
21
Visser, Jacob Jans 
 18 jul 1762Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96431
22
Plat, Binne Klazes 
 18 jul 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2592
23
Douwes, Welmoed 
 18 jul 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39949
24
Hellema, Antje Baukes 
 18 jul 1773Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44542
25
Hijenga, Jacob Sipkes 
 18 jul 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27719
26
Meulen, Beitske Fokkes van der 
 18 jul 1773Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60462
27
Rozema, Trijntie Pieters 
 18 jul 1773Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58432
28
Dijkstra, Lutske Pieters 
 18 jul 1779Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29495
29
Hellinga, Marten Hendriks 
 18 jul 1779Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11701
30
Pieters, Tietje 
 18 jul 1779Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103952
31
Postuma, Sybrigje Sybes 
 18 jul 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85754
32
Terpstra, Aukje Nannes 
 18 jul 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3166
33
van Dijk, Fetje Hendriks 
 18 jul 1779Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65031
34
Zondervan, Pieter Lieuwes 
 18 jul 1779Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100230
35
de Jong, Mettje Lieuwes 
 18 jul 1784Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51143
36
Loonstra, Bintje Heines 
 18 jul 1784Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2386
37
Meulen, Age Douwes van der 
 18 jul 1784Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48047
38
Sjoerds, Hyke 
 18 jul 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45118
39
Hiemstra, Janke Botes 
 18 jul 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45718
40
Jansma, Meindert Jans 
 18 jul 1790Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21039
41
Johannes, Johannes 
 18 jul 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79208
42
Kooy, Trijntje Jans van der 
 18 jul 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7142
43
van Vlie, Jannigje Johannes 
 18 jul 1790Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94743
44
Duursma, Cornelis Jans 
 18 jul 1797Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99960
45
Althof, Antje Aukes 
 18 jul 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101859
46
Braaksma, Jan Lubberts 
 18 jul 1802Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103088
47
Kalma, Petrus Jetses 
 18 jul 1802Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71443
48
Tanja, Gerlantje Gerlofs 
 18 jul 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12456
49
War, Sjouke Tjeerds 
 18 jul 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93310