Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Gelders, Neeltje Arjens 
 18 jun 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43102
2
Hendriks, Antje 
 18 jun 1764Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81766
3
Dijkstra, Jurjen Tietes 
 18 jun 1773Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60168
4
Ypes, Trijntje 
 18 jun 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50232
5
Pieters, Sjouke 
 18 jun 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71494
6
Rijpstra, Aaltje Gerrits 
 18 jun 1778Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6696
7
Toering, Roelof Harmens 
 18 jun 1778Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82774
8
Idsinga, Antje Hylkes 
 18 jun 1780Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41782
9
Jans, Reinou 
 18 jun 1782Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40496
10
Mey, Auke Jans van der 
 18 jun 1782Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82184
11
Bijlstra, Geert Geerts 
 18 jun 1783Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53146
12
Noordenbos, Trijntje Annes 
 18 jun 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47872
13
Holwerda, Wieger Renses 
 18 jun 1786Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98530
14
Laversma, Foekje Jacobs 
 18 jun 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96694
15
Boekhout, Rinske Harmanus 
 18 jun 1788Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74890
16
Rinnerts, Willem 
 18 jun 1789Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44526
17
Hellinga, Antje Sierks 
 18 jun 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5926
18
Andries, Lijsbert 
 18 jun 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44146
19
Kooistra, Pieter Johannes 
 18 jun 1791Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59019
20
Venekamp, Wipkje Ballings 
 18 jun 1791Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68746
21
Anskes, Gaabe 
 18 jun 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44823
22
Dijkstra, Doetje Douwes 
 18 jun 1793Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41486
23
Pijters, Antje 
 18 jun 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91593
24
Schuitema, Wessel Keimpes 
 18 jun 1796Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110072
25
Staal, Sjoukje Hendriks van der 
 18 jun 1796Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38848
26
Nammens, Coenraad 
 18 jun 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I125
27
Ronner, Berend Sytzes 
 18 jun 1798Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10617
28
Pieters, Gerkje 
 18 jun 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49751
29
Oedses, Haantje 
 18 jun 1802Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94358
30
Oosten, Sytske Douwes van 
 18 jun 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16341
31
Bosch, Anna Margaretha Douwes 
 18 jun 1803Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16124
32
Bruinsma, Geert Bruins 
 18 jun 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39843
33
Sjoukes, Grietje 
 18 jun 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44393
34
Gerlofsma, Jeltje Gerrits 
 18 jun 1805Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44687
35
Post, Klaas Botes 
 18 jun 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54110
36
Brouwers, Jelte Pieters 
 18 jun 1808Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20035
37
de Haan, Tettje Simons 
 18 jun 1811Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30315
38
Feenstra, Wiepkjen Wybes 
 18 jun 1814Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53423
39
Bakker, Sjieuwke Jans 
 18 jun 1815Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103298
40
Koopmans, Gelske Folkerts 
 18 jun 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13347
41
Wal, Baukje Tjammes van der 
 18 jun 1815 I12885
42
van Dusseldorp, Koenraad 
 18 jun 1816Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109904
43
Hempenius, Geert Sikkes 
 18 jun 1819Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64960
44
Torenmans, Romke Pieters 
 18 jun 1819Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51736
45
van Dijk, Jacob Doekes 
 18 jun 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27250
46
Wagen, Sijke Sjoukes van der 
 18 jun 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18778
47
Kooistra, Akke Jans 
 18 jun 1820Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4446
48
Kroon, Jantje Martens 
 18 jun 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31086
49
Breitsma, Engel Ritskes 
 18 jun 1821Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13268
50
de Jong, Janke Sijes 
 18 jun 1821Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96804

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 160

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jelles, AEble 
 18 jun 1787 I47618
2
Lieuwes, Engbert 
 18 jun 1803Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60008
3
Eibes, Jacob 
 18 jun 1806Eppenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110627
4
Jans, Foekjen 
 18 jun 1807Doniaga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107572
5
Dirks, Tetje 
 18 jun 1810Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86618
6
Pieters, Geertje 
 18 jun 1811Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76418
7
Berents, Antje 
 18 jun 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71964
8
Hoeksema, Hindrik Jans 
 18 jun 1813Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107798
9
Heeringa, Dirk Gosses 
 18 jun 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80517
10
Kornelis, Jattje 
 18 jun 1818Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73035
11
Feitzes, Minne 
 18 jun 1819Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95895
12
Seijbel, Geertruid 
 18 jun 1819Goes, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108337
13
Ypee, Kornelis Tjeerds 
 18 jun 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91408
14
Ley, Rienk Johannes van der 
 18 jun 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27299
15
Meulen, Grietje Sanders van der 
 18 jun 1820Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71777
16
Andringa, Johannes Nammens 
 18 jun 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11198
17
Bosma, Tjeerd Jans 
 18 jun 1827Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57209
18
Boersma, Gaatze Fokkes 
 18 jun 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47629
19
Yntema, Douwe Pieters 
 18 jun 1829Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92225
20
Beije, Marinus Klaasse 
 18 jun 1831Kerkwerve, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102810
21
Klaaszen, Gerritje 
 18 jun 1831Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110628
22
Schilder, Jantje Wymers (aka Schulpstra) 
 18 jun 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39919
23
Westra, Sjoerd Pieters 
 18 jun 1831Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62422
24
Abes, Grietje 
 18 jun 1832Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104967
25
Bosch, Fetze Atzes 
 18 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7821
26
de Jong, Hendrik Anes 
 18 jun 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81062
27
Tolsma, Attje Ates 
 18 jun 1834Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102271
28
Cuperus, Kornelis Fokkes 
 18 jun 1835Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11793
29
de Boer, Rintje Bleinsma 
 18 jun 1835 I31773
30
Ouwinga, Job Rentjes 
 18 jun 1835Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65564
31
Brouwer, Hans Markus Schudel aka 
 18 jun 1837 I58888
32
Klases, Wybkjen 
 18 jun 1837Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72076
33
de Klein, Taetske Johannes 
 18 jun 1838 I79761
34
Miedema, Klaas Bokkes 
 18 jun 1838Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94625
35
Ruardia, Ybeltje Ydes 
 18 jun 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50083
36
Terpstra, Jitze Oebeles 
 18 jun 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25249
37
Terpstra, Piebe Eelkes 
 18 jun 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33496
38
Vries, Gerrit Oedses de 
 18 jun 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18699
39
de Haas, Stillborn Gerrits 
 18 jun 1839Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36486
40
Gerbens, Sijke 
 18 jun 1839Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44218
41
Bloemsma, Nieske Ynzes 
 18 jun 1840 I50435
42
van Dijk, Freerk Dirks 
 18 jun 1840 I76929
43
Wester, Ytje Falks 
 18 jun 1841Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24186
44
Bokma, Rochus Alberts 
 18 jun 1842 I40954
45
Riesema, Lammert Jans 
 18 jun 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26222
46
Koster, Yke Hilbrands 
 18 jun 1843Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3670
47
Tjepkema, Halbe Alles 
 18 jun 1843Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28756
48
Plantinga, Trijntje Cornelis 
 18 jun 1844 I5281
49
Oeges, Gosse 
 18 jun 1846Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27655
50
Rengers, Anne Hendriks 
 18 jun 1846 I77098

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 86

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dykstra, Arent 
Boomsma, Janke 
 18 jun 1739Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94416
I94417
2
Hoexma, Jan Hindricks 
Eltjes, Niesjen 
 18 jun 1739City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107800
I107801
3
Harmens, Jan 
Tabes, Gertje 
 18 jun 1741Burgwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94834
I94835
4
Douwes, Romke 
Synes, Antje 
 18 jun 1752Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88703
I88704
5
Faber, Hans 
Feyes, Eentje 
 18 jun 1758Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72214
I72215
6
Deinum, Kornelis Pytters 
Harmens, Yttje 
 18 jun 1764Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111335
I111336
7
Abes, Heert 
Jans, Tettje 
 18 jun 1769Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82299
I82300
8
Annes, Harmen 
Johannis, Froukje 
 18 jun 1769Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74251
I74252
9
Clases, Gerrit 
Hogerhuis, Grietje Rieniks 
 18 jun 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78323
I78324
10
Pietters, Juke 
Baarda, Antje Hettes 
 18 jun 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72453
I72454
11
Wops, Pyter 
Kuik, Grietje Clases 
 18 jun 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66095
I66094
12
Bergsma, Jacob Wabes 
Hoites, Reinskjen 
 18 jun 1775Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91845
I91846
13
Nammens, Lykele 
Aukes, Lysbert 
 18 jun 1775Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47434
I47435
14
Bekema, Berend Sjoerds 
Jans, Trijntje 
 18 jun 1780Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5990
I5989
15
de Wit, Pieter Douwes 
Heeringa, Jantje Jelles 
 18 jun 1780Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62344
I62345
16
Jans, Ysbrand 
Sijbes, Tjamke 
 18 jun 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58091
I58092
17
Lauerman, Marten Martens 
Wygers, Jitske 
 18 jun 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71380
I71381
18
Rekker, Johannes Wygers 
Sjoerds, Sjoerdje 
 18 jun 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41783
I41784
19
Schuurmans, Sieberen Wouters 
Sybrands, Grietje 
 18 jun 1780Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57798
I57799
20
Wal, Obe Douwes van der 
Sickes, Waal 
 18 jun 1780Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110887
I110888
21
Bijlsma, Jentje Eeltjes 
Koldijk, Jetske Jans 
 18 jun 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78919
I78916
22
Bijlsma, Paulus Reins 
Koopmans, Antje Anes 
 18 jun 1786Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111021
I111023
23
de Jong, Einte Teunis 
Dirks, Trijntje 
 18 jun 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49154
I49155
24
Feenstra, Tjeerd Willems (aka Fenstra) 
Hendriks, Fimkje 
 18 jun 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70848
I70849
25
Hovinga, Pieter Willems 
Geerts, Marijke 
 18 jun 1786Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106868
I106872
26
Kamminga, Pieter Bokkes 
Joukes, Aukje 
 18 jun 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1693
I1694
27
Miedema, Jelger Jacobs 
Hessels, Pytje 
 18 jun 1786Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13768
I14733
28
Nieuwenhuis, Berend Sjoerds 
Mulder, Hillegjen Jans 
 18 jun 1786Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84638
I84639
29
Oevering, Yde Johannes 
Luitzens, Janke 
 18 jun 1786Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34732
I34733
30
Wouters, Eelke 
Lammerts, Grijtje 
 18 jun 1786Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103766
I103767
31
Bijl, Marten Rinses van der 
Bouma, Berber Oedzes 
 18 jun 1797Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62302
I62303
32
Brouwer, Taeke Thomas 
Klaasens, Geeske 
 18 jun 1797Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94776
I94777
33
de Jong, Jan Lieuwes 
Schaaf, Jeltje Hanzes van der 
 18 jun 1797Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83965
I83946
34
Stienstra, Homme Tjeerds 
Vries, Aaltje Goverts de 
 18 jun 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6385
I6386
35
Tjebbes, Hendrik 
Elles, Tetje Jans 
 18 jun 1797Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85954
I85955
36
van Schepen, Hendrik Feikes 
Zwart, Geeske Lieuwes 
 18 jun 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36379
I36388
37
Visser, Romke Popkes 
Ebeles, Tjimke 
 18 jun 1797Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77339
I77340
38
Zymens, Jillis 
Eeltjes, Maaike 
 18 jun 1797Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96274
I96273
39
Dijkstra, Jetze Ates 
Jitzes, Maaike 
 18 jun 1803Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98893
I98894
40
Kingma, Thomas Martens 
Wiersma, Trijntje Lieuwes 
 18 jun 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15664
I15665
41
Braaksma, Dirk Tammes 
Wierdstra, Moeder Tjepkes 
 18 jun 1809Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33719
I33720
42
Donia, Auke Ruurds 
Oostringa, Sybrigje Klazes 
 18 jun 1809Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15958
I15957
43
Hamersteen, Wytze Pieters 
Hanses, Sytske 
 18 jun 1809Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88752
I49638
44
Iedema, Pieter Johannes 
Pieters, Lijsbert 
 18 jun 1809Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72621
I72622
45
Koopmans, Freerk Anes 
Leen, Kenno (Kenouw) Reins 
 18 jun 1814Mairie Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56375
I56376
46
Colijn, Joos 
van Hoorn, Elisabeth 
 18 jun 1815Axel, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107345
I107346
47
Wagenaar, Jan Feddes 
Andringa, Cornelia Andries (aka Dijkstra) 
 18 jun 1815Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38783
I105878
48
Tool, Auke Aukes 
Andries, Neeltje 
 18 jun 1820Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29016
I29018
49
Kloosterman, Minse Rinses 
Kroese, Tietje Gerrits 
 18 jun 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85821
I85822
50
Ploeg, Jan Johannes van der 
Prins, Doetje Doekes 
 18 jun 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53314
I53313

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Boyens, Pijtter 
 18 jun 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44883
2
Louws, Riemer 
 18 jun 1719Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75786
3
Romkes, Antje 
 18 jun 1719Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94614
4
Tjeerdts, Bokke 
 18 jun 1730Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88900
5
Wybes, Afke 
 18 jun 1730Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6045
6
Boijens, Grietje 
 18 jun 1741Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20006
7
Gerrits, Geertje 
 18 jun 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44990
8
Mynties, Jouw 
 18 jun 1741St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69141
9
Pijters, Baaukje 
 18 jun 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44381
10
Rommerts, Hendrik 
 18 jun 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46593
11
Simons, Hiltje 
 18 jun 1746Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73347
12
Harmens, Pier 
 18 jun 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70406
13
Uilkes, Hiltje 
 18 jun 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75403
14
Pieters, Eybertje 
 18 jun 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95883
15
Lieuwes, IJde 
 18 jun 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80825
16
Luitjens, Anne 
 18 jun 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12984
17
Maan, Willem Lieuwes van der 
 18 jun 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44804
18
Oever, Geertruida ten 
 18 jun 1758City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85077
19
Boersma, Hoite Montes 
 18 jun 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19973
20
Gerritsma, Sytske Gerrits 
 18 jun 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48994
21
Rijpstra, Elias Sybrens 
 18 jun 1769Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40744
22
de Boer, Baukje Saskers 
 18 jun 1775Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92674
23
Dijkstra, Luitjen Alberts 
 18 jun 1775Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29936
24
Klazes, Nanne 
 18 jun 1775Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46709
25
Wilkes, Sibbeltje 
 18 jun 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6013
26
Boersma, Jan Stevens 
 18 jun 1780Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7124
27
Fellinga, Trijntje Klazes 
 18 jun 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107674
28
Heidanus, Jurjen Giezolds 
 18 jun 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70001
29
Hornstra, Klaas Klases 
 18 jun 1780Hoornsterzwaag/Jubbega/Schurega/Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5204
30
Kronenberg, Beitske Jans 
 18 jun 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52824
31
Rozema, Gerrit Roelofs 
 18 jun 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15516
32
Ydes, Eelkje 
 18 jun 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53038
33
Heringa, Gertje Jacobs 
 18 jun 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99226
34
Jans, Jelte 
 18 jun 1786Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43772
35
Vliet, Baukje Abrahams van der 
 18 jun 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99678
36
Bekius, Bottje Joukes 
 18 jun 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12898
37
de Jong, Johannes Kaspers 
 18 jun 1797Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53810
38
Hoekstra, Frans Jacobs 
 18 jun 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40424
39
Palstring, Jantje Hendriks 
 18 jun 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33115
40
Reitsma, Ytje Sjoerds 
 18 jun 1797Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93297
41
Tjessinga, Lydia Jelles 
 18 jun 1797Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55645
42
van Tuinen, Lolkje Rinzes 
 18 jun 1797Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70598
43
Woude, Jelle Symens van der 
 18 jun 1797Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52649
44
Woude, Saakje Gerrits van der 
 18 jun 1806Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6292
45
Meulen, Eelkje Sjoerds van der 
 18 jun 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41239
46
Oosterbaan, Jitske Gerbens 
 18 jun 1809Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14046
47
Stap, Dieuwke Abrahams 
 18 jun 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77388