Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Zijlstra, Pietje Jelles 
 18 mei 1746Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111545
2
Dirks, Gerben 
 18 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44867
3
Reitsma, Libbe Harmens 
 18 mei 1757Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85482
4
Bokkinga, Hendrik Bokkes 
 18 mei 1758Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I917
5
Dijkstra, Hendrik Baukes 
 18 mei 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3636
6
Nammens, Antie 
 18 mei 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62350
7
Jonker, Ymkje Durks 
 18 mei 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67906
8
Wassenaar, Aaltje Pieters 
 18 mei 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21972
9
Vlas, Aaltje Johannes 
 18 mei 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72661
10
Dirks, Sijke 
 18 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10923
11
Bouwes, Pieter 
 18 mei 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14344
12
Prins, Antje Piers 
 18 mei 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10452
13
Stenekes, Engeltje Berends 
 18 mei 1779Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41156
14
Geest, Jitze Klases van der 
 18 mei 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36125
15
Heide, Grietje Berends van der 
 18 mei 1783Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56975
16
de Beer, Eelkje Baukes 
 18 mei 1785Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84499
17
Douwes, Rinze 
 18 mei 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43187
18
Broersma, Hiltje Jans 
 18 mei 1787Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14012
19
Swart, Jantie Symons 
 18 mei 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21590
20
de Jager, Willem 
 18 mei 1788Eversdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108747
21
Feenstra, Trijntie Tjeerds 
 18 mei 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89875
22
Dijkstra, Jentje Wybes 
 18 mei 1790Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70929
23
Beekman, Maria 
 18 mei 1791Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100922
24
Pieters, Tomas 
 18 mei 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49867
25
Anema, Trijntje Sibrens 
 18 mei 1792Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47672
26
Walstra, Jan Cornelis 
 18 mei 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21181
27
Zijlstra, Geertje Jans 
 18 mei 1793Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84467
28
Haarsma, Gijsbert Pieters 
 18 mei 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47669
29
de Jong, Hendrik Anes 
 18 mei 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81062
30
Dijkhuis, Martje Pieters 
 18 mei 1795Houwerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108378
31
Hellema, Ruurd Yemes 
 18 mei 1795Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47667
32
Hotzes, Tjalle 
 18 mei 1795Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52549
33
van Schepen, Feike Hendriks 
 18 mei 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36378
34
Vlaander, Jannetje 
 18 mei 1795Kerkwerve, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112882
35
Wiltjes, Ytzen 
 18 mei 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43603
36
Kloosterman, Dieuke Sapes 
 18 mei 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67691
37
Kuipersma, Jan Feddes 
 18 mei 1796Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30523
38
Bekius, Bottje Joukes 
 18 mei 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12898
39
Ferwerda, Sytze Gerrits 
 18 mei 1798Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2324
40
Loon, Jan Glastra van 
 18 mei 1798Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14749
41
Henstra, Sander Johannes 
 18 mei 1800Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71775
42
Jong, Klaas Ypes de 
 18 mei 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18211
43
Bijl, Oeds Martens van der 
 18 mei 1802Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38845
44
Popkes, Sioerd 
 18 mei 1802Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50177
45
Zaturdag, Hotze Jantjes 
 18 mei 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10050
46
Bosch, Sjieuke Jelles 
 18 mei 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8038
47
Pieters, Pytie 
 18 mei 1804Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17718
48
Pieters, Symen 
 18 mei 1804Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17719
49
Keizer, Tjeerd Alberts 
 18 mei 1808Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48703
50
Dijkstra, Klaas Wytzes 
 18 mei 1809Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57604

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Annes, Antie 
 18 mei 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55103
2
Feddes, Arriaantje 
 18 mei 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71280
3
Hillebrands, Hendrik 
 18 mei 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44837
4
Bokma, Bokke Dirks 
 18 mei 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74899
5
Dirks, Grietje 
 18 mei 1813Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3534
6
Tjerks, Tryntje 
 18 mei 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4182
7
Wagenaar, Schelte Berends 
 18 mei 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9464
8
Hoites, Trijntje 
 18 mei 1814Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91529
9
Deelstra, Herre Lieuwes 
 18 mei 1815Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73275
10
Jans, Richtje 
 18 mei 1816Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92074
11
Huisman, Tetje Jelmers 
 18 mei 1818Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76649
12
Olivier, Trijntje Alefs 
 18 mei 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7460
13
Bos, Bauke Pieters 
 18 mei 1820Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48618
14
Noordenbos, Arjen Jans 
 18 mei 1820 I21250
15
de Roos, Henderica 
 18 mei 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89722
16
Gerbens, Neeltje 
 18 mei 1821Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92056
17
Jurjens, Sjoertje 
 18 mei 1821 I68467
18
Terpstra, Antje Broers 
 18 mei 1824Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54631
19
Bouma, Klaaske Lammerts 
 18 mei 1829Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28280
20
Dijk, Janke Paulus van 
 18 mei 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14633
21
Boorsma, Maartje Wiebes 
 18 mei 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11186
22
Hovinga, Symen Jans 
 18 mei 1830Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20659
23
Miedema, Antje Dirks 
 18 mei 1830Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28844
24
Woude, Saakje Pieters van der 
 18 mei 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16243
25
Bakker, Baukje Sybes 
 18 mei 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99202
26
Wielinga, Berber Aebes 
 18 mei 1832Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96559
27
Dijkstra, Meindert Pieters 
 18 mei 1833Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94989
28
Kloosterman, Jan Douwes 
 18 mei 1834Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96748
29
Paulus, Doutsen 
 18 mei 1837Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46953
30
Baarda, Gerlofke Sipkes 
 18 mei 1839 I67610
31
Jakobs, Klaaske 
 18 mei 1839Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81479
32
Kooi, Jouke Hendriks van der 
 18 mei 1839City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27102
33
Schraagsma, Nieskje Abrahams 
 18 mei 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109597
34
Eelkema, Doetje Pieters 
 18 mei 1841Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54779
35
Siderius, Grietje Jans 
 18 mei 1841Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51378
36
de Vries, Wynzen Metskes 
 18 mei 1842Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88301
37
Plaats, Sytske Martens van der 
 18 mei 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40955
38
Miedema, Hendrik Jacobs 
 18 mei 1843Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13325
39
Koopmans, Sjieuwke Alberts 
 18 mei 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12923
40
Martens, Tjitske 
 18 mei 1844 I48119
41
Keizer, Lijsbert Alberts 
 18 mei 1846Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11913
42
Hiddema, Hette AEbeles 
 18 mei 1847 I5077
43
Kroese, Ruurdtje Nannes 
 18 mei 1847 I61084
44
Hofman, Trijntje Taekes 
 18 mei 1848Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26060
45
Sybrandi, Rienk Sybrens 
 18 mei 1848Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107743
46
Hoekstra, Hiske Arjens 
 18 mei 1849Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23211
47
Hibma, Jetske Gerbens 
 18 mei 1850Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96097
48
Groot, Sybren Klazes de 
 18 mei 1851St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19961
49
Koopmans, Ykje Ydes 
 18 mei 1852 I42221
50
Holwerda, Jan Jacobs 
 18 mei 1853Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103927

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 815

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jetsis, Pylger 
Pyters, Trijntie 
 18 mei 1710Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102367
I102368
2
Wiarda, Sijbren Hijlkes 
Willems, Wikjen 
 18 mei 1721Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92406
I92407
3
Alberts, Ritske 
Pijters, Jantje 
 18 mei 1732Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44211
I88889
4
Jans, Teeke 
Ydes, Beitske 
 18 mei 1732Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92198
I92199
5
Lubberts, Olbrandt 
Zaapes, Trijntie 
 18 mei 1732Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113409
I113410
6
Martens, Sierk 
Jans, Antje 
 18 mei 1732Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72610
I72611
7
Pijtters, Johannes 
Harmens, Aagtje 
 18 mei 1732Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100673
I100674
8
Symens, Tjerk 
Martens, Arriaantje 
 18 mei 1732St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65666
I65665
9
Johannis, Keimpe 
Egberts, Aafke 
 18 mei 1736Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75167
I104151
10
Fokes, Reiner 
Andries, Romkje 
 18 mei 1738Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98952
I98953
11
Geeles, Gerrit 
Beerents, Yetske 
 18 mei 1738Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94402
I94403
12
Hayes, Sjoerd 
Liepkes, Bieukjen 
 18 mei 1738Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77325
I77326
13
Hindriks, Wijbe 
Alberts, Hindrikje 
 18 mei 1738Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109847
I109848
14
Mentjes, Auke 
Johannes, Pietie 
 18 mei 1738Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6364
I6363
15
Tjallings, Liuwe 
Oetses, Akke 
 18 mei 1738Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102643
I102644
16
Tjamkes, Anne 
Sierks, Trijntje 
 18 mei 1738Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71485
I71486
17
Ykes, Tjedze 
Sieberens, Hinke 
 18 mei 1738Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74224
I74225
18
Eelties, Meindert 
Freerks, Doetje 
 18 mei 1749Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107398
I107397
19
Feyes, Tjeerd 
Gerbens, Baukjen 
 18 mei 1749Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65837
I65838
20
Ietes, Johannis 
Jans, Gerritje 
 18 mei 1749Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92374
I92375
21
Jans, Albert 
Jans, Grietje 
 18 mei 1749Aduard, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107516
I107517
22
Jans, Pyter 
Feykes, Lysbert 
 18 mei 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90523
I90524
23
Jentjes, Frans 
Sjoerds, Baukje 
 18 mei 1749Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44459
I44460
24
Sjoukes, Sjoerd 
Gerbens, Klaaske 
 18 mei 1749Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108289
I108290
25
Tabes, Tiete 
Ruirds, Mijnu 
 18 mei 1749Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58731
I58732
26
Tijallings, Claes 
Douwes, Lysbet 
 18 mei 1749Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66265
I66266
27
Heins, Freerk 
Heins, Yttje 
 18 mei 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91927
I91935
28
Nannes, Jacob 
Arjens, Dieuke 
 18 mei 1750Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110933
I110934
29
Pijtters, Meindert 
Zipkes, Antie 
 18 mei 1750Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103917
I103918
30
Ritskes, Taeke 
Aeges, Antie 
 18 mei 1750Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44649
I44650
31
Pijters, Rintie 
Dirks, Maijke 
 18 mei 1751Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73726
I73727
32
Hendrikszn, Jacob 
Jans, Hijlkje 
 18 mei 1753Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86816
I86817
33
Andries, Wopke 
Hendriks, Nieske 
 18 mei 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21655
I21658
34
Arjens, Tjerk 
Hendriks, Ytje 
 18 mei 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42260
I45270
35
Dirks, Arend 
Harmens, Aaltje 
 18 mei 1755Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89527
I59514
36
Eldering, Harmanus 
Hunia, Johanna 
 18 mei 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86316
I86317
37
Folkerts, Remmelt 
Popkes, Antje 
 18 mei 1755Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64263
I64264
38
Freerks, Hijlke 
Sweytses, Antje 
 18 mei 1755Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53473
I53474
39
Jans, Anne 
Juriens, Trijntje 
 18 mei 1755Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70706
I70707
40
Jilkes, Wessel 
Wouters, Minke 
 18 mei 1755Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47955
I47956
41
Paulus, Tjeerd 
Reiners, Meinke 
 18 mei 1755Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69991
I69992
42
Theunis, Dirk 
Willems, Rinske 
 18 mei 1755Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86051
I86052
43
Tieerds, Wijger 
Aates, Antie 
 18 mei 1755Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91535
I91536
44
Cornelis, Dirk 
Claases, Wapke 
 18 mei 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77832
I77839
45
Dykmans, Gerryt 
Willems, Catharina 
 18 mei 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53587
I53588
46
Hessels, Willem 
Franses, Rixje 
 18 mei 1760Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71878
I71879
47
Jacobs, Hidde 
IJpes, Henke 
 18 mei 1760Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108793
I108794
48
Klases, Jan 
Ates, Jeltje 
 18 mei 1760Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93481
I93482
49
Pijters, Boijen 
Jans, Baukje 
 18 mei 1760Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44876
I44877
50
Reynders, Jacob 
Jans, Ybeltie 
 18 mei 1760Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79719
I79720

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 96

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sipkes, Jouk 
 18 mei 1673Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42751
2
Jennes, Saakje 
 18 mei 1684Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83809
3
Aarnts, Sije 
 18 mei 1727Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90948
4
Baukes, Bauckje 
 18 mei 1727Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43226
5
Klazes, Pijter 
 18 mei 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80154
6
Harmens, Antje 
 18 mei 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59515
7
Makkes, Jacob 
 18 mei 1732Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71711
8
Dirks, Akke 
 18 mei 1738Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56278
9
Fokkes, Aan 
 18 mei 1738Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94335
10
Gerrits, Etske 
 18 mei 1738Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46523
11
Martens, Lijsbet 
 18 mei 1738Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86606
12
Thomas, Tjalle 
 18 mei 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43005
13
Aukes, Gaatske 
 18 mei 1739Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45297
14
Doekes, Pijter 
 18 mei 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43162
15
Kooij, Willem Jans 
 18 mei 1744Oostwold/Hogemeeden/Lagemeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96759
16
Arents, Wybe 
 18 mei 1749Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82935
17
Hommes, Berber 
 18 mei 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75678
18
Wiersma, Andries Meinderts 
 18 mei 1750Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6995
19
Mients, Trijntje 
 18 mei 1755Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51213
20
Postmus, Taeke Taekes 
 18 mei 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I860
21
Tolsma, Mintje Hendriks 
 18 mei 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102970
22
Wal, Geertje Sipkes van der 
 18 mei 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36514
23
Jans, Jitske 
 18 mei 1759 I92818
24
Beilanus, Matthijs Casparus 
 18 mei 1760Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112952
25
Eelers, Catharina Antoons 
 18 mei 1760Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74942
26
Hoekstra, Sytske Lykeles 
 18 mei 1760Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45955
27
Jellema, Jolle Reinders 
 18 mei 1760Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86711
28
Boersma, Jan Feikes 
 18 mei 1766Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I703
29
Bokkes, Tjalling 
 18 mei 1766Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39327
30
Hanzes, Jeltie 
 18 mei 1766Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44045
31
Plaats, Neeltje Klazes van der 
 18 mei 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79602
32
Veenstra, Herre Jans 
 18 mei 1766Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89568
33
Wal, Evert Klazes van der 
 18 mei 1766Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92035
34
Visser, Jitske Thomas 
 18 mei 1775Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50777
35
Alles, Sytske 
 18 mei 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93908
36
Beintum, Sytze Jans 
 18 mei 1777Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47090
37
Boonstra, Lykele Alderts 
 18 mei 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91103
38
Braaksma, Antje Cornelis 
 18 mei 1777Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16117
39
Dotinga, Aaltje Sytses 
 18 mei 1777Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102263
40
Eeltjes, Grijttje 
 18 mei 1777Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44441
41
Hager, Sara Dirks 
 18 mei 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100087
42
Hayma, Wytske Hayes 
 18 mei 1777Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26159
43
Riewal, Neeltje Everts 
 18 mei 1777Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70868
44
Scheltema, Hotze Scheltes 
 18 mei 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16010
45
Schotanus, Bauke Jans 
 18 mei 1777Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40241
46
Tjalles, Baukje 
 18 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6116
47
Tromp, Lieuwkjen Migchiels 
 18 mei 1777Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113645
48
Walle, Hendrik Sakes de 
 18 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7037
49
Walstra, Tjipke Hendriks 
 18 mei 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56135
50
Boonstra, Sierd Rinses 
 18 mei 1783Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1787

1 2 Volgende»