Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 230

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Terpstra, Trijntje Jans 
 18 mrt 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11720
2
Hettes, Franske 
 18 mrt 1756Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67953
3
Lettinga, Bauke Piers 
 18 mrt 1757Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33209
4
Alberts, Jacob 
 18 mrt 1759Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86701
5
Schaaf, Willem Wybes van der 
 18 mrt 1762Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101452
6
Wiersma, Klaaske Sjerps 
 18 mrt 1764Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59243
7
Piers, Ekje 
 18 mrt 1765Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62482
8
Jans, Hindrik 
 18 mrt 1770Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65931
9
Klazes, Sytske 
 18 mrt 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32041
10
Adama, Ruurd Durks 
 18 mrt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93111
11
Klazes, Jitske 
 18 mrt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77686
12
Man, Dirk Dirks de 
 18 mrt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8965
13
Nammens, Sijke 
 18 mrt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44283
14
Stienstra, Homme Tjeerds 
 18 mrt 1774Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6385
15
Hoekstra, Grijtje Annes 
 18 mrt 1777Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76346
16
Visser, Johannes Fredriks 
 18 mrt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49534
17
Bosma, Tjeerd Jans 
 18 mrt 1778Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57209
18
Jans, Pietje 
 18 mrt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3270
19
Tjitzes, Tjitske 
 18 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43447
20
Toonstra, Gerrit Beerns 
 18 mrt 1779Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97884
21
Dijkstra, Folkert Pieters 
 18 mrt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6037
22
Heslinga, Gerben Jacobs 
 18 mrt 1780Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3165
23
Heidanus, Rixtje Arjens 
 18 mrt 1781 I67295
24
Dirks, Jan 
 18 mrt 1782Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45138
25
Visser, Trijntje Jans 
 18 mrt 1782Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99835
26
Bosch, Sipke Jans 
 18 mrt 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51594
27
Harmens, Tjitske 
 18 mrt 1783Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57506
28
Langerveld, Aaltje 
 18 mrt 1783Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63286
29
Tijsma, Tjitske Joukes 
 18 mrt 1783Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7152
30
Hiddes, Attje 
 18 mrt 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42512
31
Douma, Gerben Jacobs 
 18 mrt 1785Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35584
32
Pieters, Klaasje 
 18 mrt 1785St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90176
33
Baukes, Rigtje 
 18 mrt 1786Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44849
34
de Vries, Tijtje Harmens 
 18 mrt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50697
35
Meister, Yefke Koenraads 
 18 mrt 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2572
36
Coenradi, Janke Hattums 
 18 mrt 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68410
37
Danhof, Harmannus Hansen 
 18 mrt 1788Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112788
38
Hofstra, Jacob Ates 
 18 mrt 1789Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64622
39
Looyenga, Douwe Reins 
 18 mrt 1790Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66135
40
Algera, Tytje Gerkes 
 18 mrt 1791Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10711
41
Terpstra, Jelle Wytzes 
 18 mrt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3518
42
Veer, Geertje Ates van der 
 18 mrt 1792Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62643
43
Alkema, Aafke Hendriks 
 18 mrt 1793Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64613
44
Klaver, Antje Minnes 
 18 mrt 1793Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26952
45
Snoek, Vijverke 
 18 mrt 1795De Werken en Sleeuwijk, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108224
46
Streekstra, Feikje Pieters 
 18 mrt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9890
47
Wittingen, Maria Elizabeth (Batje) 
 18 mrt 1795Oldebroek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110706
48
Bosje, Hendrikje Alberts 
 18 mrt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4318
49
Martens, Trijntje Cornelis 
 18 mrt 1796City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71032
50
Postma, Willem Kornelis 
 18 mrt 1796Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75691

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 208

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Minnes, Gatse 
 18 mrt 1794Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3107
2
Stienstra, Keimpe Pieters 
 18 mrt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19206
3
Wopkes, Sierd 
 18 mrt 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81094
4
Jelles, Jelle 
 18 mrt 1808Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49194
5
Durks, Pyter 
 18 mrt 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2672
6
Bakker, Trijntje Jacobs 
 18 mrt 1812Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80069
7
Boom, Johannes Hotzes 
 18 mrt 1812Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88317
8
de Jong, Pieter Jansen 
 18 mrt 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90019
9
Arjens, Antje 
 18 mrt 1815St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50909
10
Johannis, Leene 
 18 mrt 1815Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109667
11
Sment, Allardus Lodewijk 
 18 mrt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3184
12
Ritzema, Sjoukje Harmanus 
 18 mrt 1820Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91890
13
Wal, Dirk Lammerts (aka Andringa) van der 
 18 mrt 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109585
14
Braaksma, Antje Klazes Oostenrijk 
 18 mrt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27460
15
Piersma, Broer Sierks 
 18 mrt 1823Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66107
16
Ber, Klaas Wierds van den 
 18 mrt 1825Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94949
17
Hendriks, Riemke 
 18 mrt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45960
18
Witteveen, Willem Gaukes 
 18 mrt 1825Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53050
19
Abitzsch, Jan Dirks 
 18 mrt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66966
20
Boersma, Pieter Thijssen 
 18 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47493
21
Huistra, Geeske IJnes 
 18 mrt 1828Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72903
22
Spanjer, Willem Klazes 
 18 mrt 1828Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74336
23
Top(stra), Romke Lieuwes 
 18 mrt 1828Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59905
24
van Boven, Janna 
 18 mrt 1828Yerseke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111823
25
Freerks, Hiltje 
 18 mrt 1829Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111365
26
Koopal, Aukje Reimers 
 18 mrt 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69835
27
Prins, Doeke Johannes 
 18 mrt 1831Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10028
28
van Hijum, Antje Ydes 
 18 mrt 1831Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60463
29
Vries, Grietje Jaspers de 
 18 mrt 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9297
30
Hoekstra, Liskje Sytzes 
 18 mrt 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87041
31
Jansma, Jan Nutterts 
 18 mrt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8210
32
Wiglenhuizen, Ruurdje Herkes 
 18 mrt 1832Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51392
33
Wijnstra, Bauke Tomas 
 18 mrt 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6041
34
Kroon, Wiebe Jelles 
 18 mrt 1834Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82240
35
Orsma, Jeltje Gerrits 
 18 mrt 1834Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48253
36
Veninga, Trijntje Tjeerds 
 18 mrt 1834Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23938
37
de Jong, Jacob Hanses 
 18 mrt 1836 I49939
38
Hansma, Dirk Johannes 
 18 mrt 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14917
39
Hoppinga, Grietje Wiegers 
 18 mrt 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14370
40
Boersma, Willem Jans 
 18 mrt 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32366
41
Friesema, Hans Taekes 
 18 mrt 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50699
42
Hellinga, Anne Siemens 
 18 mrt 1837Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6516
43
Hoogstra, Watse Klases 
 18 mrt 1838Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40194
44
Amelander, Bokke Jakobs 
 18 mrt 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8276
45
Jellema, Ybeltje Hendriks 
 18 mrt 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53374
46
Roos, Antke Ynzen 
 18 mrt 1839Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85404
47
Dijkstra, Willem Wouters 
 18 mrt 1840 I37583
48
de Vries, Sieds Bouwes 
 18 mrt 1842Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79499
49
Brens, Baukjen Roelofs 
 18 mrt 1843Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50523
50
Deinema, Grietje Jans 
 18 mrt 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83499

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tiaerds, Doeckle 
Bockes, Hylckjen 
 18 mrt 1666Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71134
I71135
2
Dircks, Hendricks 
Bijlsma, Eelkjen 
 18 mrt 1703Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75173
I75174
3
Dirks, Floris 
Dirks, Trijntje 
 18 mrt 1703Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46243
I46245
4
Folkerts, Anne 
Binnediktus, Grytje 
 18 mrt 1725Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68544
I68545
5
Gerbens, Pyter 
Willems, Eelkjen 
 18 mrt 1725Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82929
I82930
6
Rimmerts, Hans 
Durks, Janke 
 18 mrt 1730Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95031
I95032
7
Hanses, Harryt 
Jans, Sibbeltje 
 18 mrt 1731Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90095
I90096
8
IJsselstein, Sierk Sjerps 
Gerbens, Mari 
 18 mrt 1731Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104537
I104538
9
Lieuwis, Pytter 
Jans, Trijntie 
 18 mrt 1731Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75394
I75395
10
Johannis, Reiner 
Klases, Aukjen 
 18 mrt 1736Oenkerk/Giekerk/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44584
I44585
11
Schuringa, Teede Jans 
Beens, Jaike 
 18 mrt 1736Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74736
I74737
12
Pyters, Homme 
Klases, Tjetske 
 18 mrt 1742Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74487
I74488
13
Ypes, Jacob 
Aukes, Tjitske 
 18 mrt 1742Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72997
I72998
14
Jans, Andries 
Scheltes, Scheltje 
 18 mrt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20253
I4815
15
Gosses, Ale 
Wybes, Antje 
 18 mrt 1753Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82911
I82912
16
Claassen, Tjerk 
Gaukes, Sytske 
 18 mrt 1759Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94001
I94002
17
Hessels, Lammert 
Cornelis, Titie 
 18 mrt 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85827
I52534
18
Johannes, Wijbe 
Femmes, Ietske 
 18 mrt 1764Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91418
I91419
19
Damste, Jan Sinninghe 
Ludolphi, Jacomina 
 18 mrt 1768City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104795
I104796
20
Kaper, Cornelis Ynses 
Bijlsma, Froukjen IJsbrands 
 18 mrt 1781Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72767
I72768
21
Jans, Gerben 
Tietsma, Sytske Herres 
 18 mrt 1787Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63135
I63136
22
Boetes, Meine Johannes 
Reinders, Aaltje 
 18 mrt 1792Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38365
I38366
23
Fenema, Johannes 
Gravius, Maria Magdalena 
 18 mrt 1792Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49943
I49944
24
Plantinga, Binne Jeips 
Wybrens, Tjitske 
 18 mrt 1798Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96838
I96839
25
Raadsveld, Willem Arends 
Homans, Grietje Christoffels 
 18 mrt 1798Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56145
I4269
26
Terpstra, Ouwe Hylkes 
Kooi, Janke Hedzers van der 
 18 mrt 1804Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19623
I19622
27
Lourens, Wijbe 
de Vries, Antje Clases 
 18 mrt 1809City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101292
I101293
28
Aukes, Mintje 
Dijkstra, Grietje Eeltjes 
 18 mrt 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
I279
29
Beintema, Gerrit Willems 
Tamminga, Ytje Fransen 
 18 mrt 1810Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9578
I9579
30
Bos, Jacob Andries 
Timmerman, Aaltje Jans 
 18 mrt 1810Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64197
I64198
31
Jong, Arjen Jans de 
Feddema, Antje Wytzes 
 18 mrt 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13633
I13634
32
Katsma, Siemen Gerrits 
Gerbens, Aukje 
 18 mrt 1814Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87355
I111881
33
Baardolf, Pieter 
Baetens, Johanna Pieternella (aka Badens) 
 18 mrt 1818Colijnsplaat, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110008
I110009
34
Duursma, Eeuwe Jans 
Wal, Sjoukjen Jurjens van der 
 18 mrt 1819Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52391
I52392
35
Bouma, Klaas Tjerks 
Krottje, Antje Beerends 
 18 mrt 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79348
I3823
36
Hamstra, Goitzen Fokkes 
Smeding, Ypkjen Geerts 
 18 mrt 1822Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3059
I2964
37
Poortinga, Frans Iebes 
Wiersma, Nieske Sijes 
 18 mrt 1823Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93945
I93944
38
Kuipers, Johannes Jans 
Vellema, Neeltje Dirks 
 18 mrt 1826Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10607
I6332
39
de Vries, Bauke Douwes 
Vellinga, Aafke Dirks 
 18 mrt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50329
I42960
40
Koopmans, Dirk Martens 
Woude, Grietje Pieters van der 
 18 mrt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19671
I19674
41
Kooy, Jan Willems 
Kits, Geeske Tjebbes 
 18 mrt 1830Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96756
I96758
42
Spijksma, Tjeerd Aukes 
Wiersma, Maria (Marijke) Klases 
 18 mrt 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10675
I10676
43
de Hoop, Hendrik Wybes 
Scheweer, Friskjen Sipkes 
 18 mrt 1832Lemsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107605
I107594
44
Grinwis, Maarten 
Broekman, Lena 
 18 mrt 1847Ouddorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108822
I108823
45
Hellinga, Jitze Annes 
Rinkesma, Grietje Johannes 
 18 mrt 1852Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6519
I20060
46
Wierda, Sjouke Tjipkes 
Hoekstra, Grietje Jacobs 
 18 mrt 1852Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20093
I20094
47
Hemmes, Hemmo Jannes 
Brinks, Hindrikien Jans 
 18 mrt 1863Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71017
I71018
48
Bouma, Harmen Sipkes 
Dijkstra, Lena Hotses 
 18 mrt 1865Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8136
I9877
49
Flonk, Gerrit Geerts 
Dijkstra, Marijke Klases 
 18 mrt 1869Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109573
I109569
50
Damstra, Jan Geerts 
Minnema, Antje Jaspers 
 18 mrt 1875Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14393
I96472

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dirks, Jakob 
 18 mrt 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43068
2
Fransen, Jou 
 18 mrt 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43130
3
Anders, Rienk 
 18 mrt 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6979
4
Oebes, Yble 
 18 mrt 1714Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73572
5
Lammerts, Wolter 
 18 mrt 1725Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103018
6
Andris, Seyke 
 18 mrt 1731Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78443
7
Klases, Watse 
 18 mrt 1731Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44157
8
Romkes, Jan 
 18 mrt 1731Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97584
9
Stelwagen, Leonardus 
 18 mrt 1731Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46163
10
Pybes, Sjoukjen 
 18 mrt 1733Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75696
11
Jans, Pijtie 
 18 mrt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42643
12
Swart, Frouk Simons 
 18 mrt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46704
13
Wouwenaar, Egbert Tiedes 
 18 mrt 1736Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47245
14
Jans, Tjibbe 
 18 mrt 1738Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50143
15
Alberts, Yetske 
 18 mrt 1742St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85469
16
Gerryts, Bartle 
 18 mrt 1742Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45088
17
Tolsma, Eelkje Dirks 
 18 mrt 1742Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10715
18
Repkes, Sijke 
 18 mrt 1750Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84245
19
Abrahams, Eelkje 
 18 mrt 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39713
20
Bosma, Hepkje Pieters 
 18 mrt 1753Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100838
21
de Boer, Arend Kornelis 
 18 mrt 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108181
22
Hendriks, Maartje 
 18 mrt 1753Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46091
23
Jitzes, Jitske 
 18 mrt 1753Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47808
24
van Dijk, Hendrik Durks 
 18 mrt 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65551
25
Annes, Aaltje 
 18 mrt 1759Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88815
26
Bouwsma, Pieter Klazes 
 18 mrt 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19320
27
Jans, Maaike 
 18 mrt 1759Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15840
28
Pieters, Aaltie 
 18 mrt 1759Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103475
29
Pieters, Aartje 
 18 mrt 1759Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75105
30
Pieters, Gerryt 
 18 mrt 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91120
31
Spyxma, Bote Piers 
 18 mrt 1759Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50468
32
Stapert, Fentje Douwes 
 18 mrt 1759St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73103
33
Tjepkes, Sjouke 
 18 mrt 1759Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44697
34
Johannes, Monte 
 18 mrt 1760Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21092
35
Booyens, Jantje 
 18 mrt 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76999
36
de Boer, Froukje Tjeerds 
 18 mrt 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97558
37
Dijkstra, Janke Jans 
 18 mrt 1764Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67414
38
Fokkes, Jeppe 
 18 mrt 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64841
39
Fokkes, Pijter 
 18 mrt 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64842
40
Heide, Tjeerd Geerts van der 
 18 mrt 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83911
41
Hoitsma, Willem Hoites 
 18 mrt 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3073
42
Idzes, Aaltje 
 18 mrt 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104504
43
Koopmans, Hidde Taekes 
 18 mrt 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13033
44
Koopmans, Keimpe Jeltes 
 18 mrt 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68503
45
Leystra, Klaas Freerks 
 18 mrt 1764Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40818
46
Nijdam, Pierkjen Botes 
 18 mrt 1764Goenga, Gauw, Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75783
47
Piers, Geertje 
 18 mrt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45698
48
Pijpstra, Rienk Siemens 
 18 mrt 1764Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90566
49
Postema, Fokke Wiebes 
 18 mrt 1764Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100636
50
Meulen, Martinus Engberts van der 
 18 mrt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4314

1 2 3 Volgende»