Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Martens, Lijsbet 
 17 nov 1729Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99533
2
Rommerts, Eeke 
 17 nov 1746Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104423
3
Mey, Froukje Jans van der 
 17 nov 1758Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45098
4
Broeksma, Harmen Bienses 
 17 nov 1764Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88307
5
Rensma, Nieske Theunis 
 17 nov 1767Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90908
6
Dijkstra, Sara Symens 
 17 nov 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45983
7
Smits, Keimpe Klazes 
 17 nov 1771Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77954
8
Hiddinga, Pieter Paulus 
 17 nov 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21152
9
Kingsbergen, Rommert Piebes 
 17 nov 1772Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37923
10
Pyters, Hendrikje 
 17 nov 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78546
11
Dijkstra, Dieuke Eeltjes 
 17 nov 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I282
12
Pyters, Minne 
 17 nov 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78547
13
Joha, Wouter Antonius 
 17 nov 1780Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106830
14
Sikma, Minke Sijes 
 17 nov 1783Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98607
15
Bousma, Dieuwke Baltus 
 17 nov 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15222
16
Jochums, Lieuwe 
 17 nov 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46089
17
Walle, Gelske Tjisses de 
 17 nov 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7028
18
Klamer, Bareld Lucas 
 17 nov 1788Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65563
19
Lepstra, Feite Durks 
 17 nov 1789Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1296
20
Schuurmans, Wybe Jentjes 
 17 nov 1789Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75778
21
Hoekstra, Antje Gaeles 
 17 nov 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102237
22
Wallendal, Johannes Roelofs 
 17 nov 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14690
23
Auwema, Roelfke Jakobs 
 17 nov 1792Lettelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103065
24
Hoekstra, Sjoerd Harmens 
 17 nov 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5999
25
Sakes, Gerben 
 17 nov 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4482
26
Lautenbach, Berend Cornelis 
 17 nov 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79362
27
Pettinga, Gerardus Gerbrandus 
 17 nov 1794Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23415
28
Schregardus, Frederik Frederiks 
 17 nov 1794Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65727
29
Jansma, Jan Wybrens 
 17 nov 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20869
30
Velde, Jan Gerbens van der 
 17 nov 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13612
31
Westra, Aukjen Nammens 
 17 nov 1796Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88065
32
Andringa, Grietje Johannes 
 17 nov 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42470
33
Dekker, Barendina 
 17 nov 1797Sint Maartensdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108477
34
Blok, Engel Sakes 
 17 nov 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67111
35
de Boer, Jan Tijmens 
 17 nov 1801Lagemeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111118
36
Jong, Jan Gerbens de 
 17 nov 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12000
37
Feikens, Taekjen Sipkes 
 17 nov 1803Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62777
38
Jans, Tjeerd 
 17 nov 1803Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45078
39
Martens, Jannigje 
 17 nov 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79087
40
Brouwer, Pietje Halbes 
 17 nov 1804Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12927
41
Jong, Frans Gerbens de 
 17 nov 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12001
42
de Kuur, Pietje Luitzina Pieters 
 17 nov 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64186
43
Jongsma, Jan Symens 
 17 nov 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I294
44
Stienstra, Dirk Feyes 
 17 nov 1805Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33847
45
Nieuwenhuis, Grietje Ulbes 
 17 nov 1806Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70544
46
Dijkema, Lutske Sjoerds 
 17 nov 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I327
47
Wal, Jurjen Andries van der 
 17 nov 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54412
48
Klom, Gerrit Harmens 
 17 nov 1808Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69371
49
Werkman, Harm Pieters 
 17 nov 1808Middelstum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111162
50
Dijkman, Roelof Sikkes 
 17 nov 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I367

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Poelstra, Frans Willems 
 17 nov 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51840
2
Sprietsma, Gerlof Jacobs 
 17 nov 1779Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56961
3
Sytzes, Hotze 
 17 nov 1786Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105247
4
Tijsses, Froukje 
 17 nov 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69414
5
Lolles, Grietje 
 17 nov 1806Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70582
6
Sakes, Anna 
 17 nov 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18119
7
Jans, Romkje 
 17 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18764
8
Jans, Maaike 
 17 nov 1808Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72609
9
Lammerts, Saske 
 17 nov 1809Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96770
10
Gerbens, Rixtje 
 17 nov 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59697
11
Brouwer, Hette Thomas 
 17 nov 1812Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99379
12
de Vries, Jakob Jeltes 
 17 nov 1815 I71730
13
Ley, Rienk Hendriks van der 
 17 nov 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3653
14
Mellema, Tjitske Igles 
 17 nov 1816Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20133
15
Pot, Pieter Jitzes 
 17 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15043
16
Sjoerds, Grietje 
 17 nov 1816 I45469
17
Miedema, Jan Lieuwes 
 17 nov 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89520
18
Brouwer, Arnoldus Johannes 
 17 nov 1822Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58787
19
Dijkstra, Douwe Oeges 
 17 nov 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10578
20
Stellingwerf, Dirk Jelles 
 17 nov 1822Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40106
21
Bouma, Jantje Tjepkes 
 17 nov 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23488
22
Jochems, Henke 
 17 nov 1823Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81529
23
Huizinga, Antje Jans 
 17 nov 1824Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2405
24
Stikkersma, Dirk Ballings 
 17 nov 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43142
25
Pieters, Minke 
 17 nov 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12155
26
Roorda, Taeke Alberts 
 17 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6575
27
Bik, Grietje Pieters 
 17 nov 1826Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108358
28
Cate, Akke Siebes ten 
 17 nov 1826Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69747
29
Klaver, Mintje Gatzes 
 17 nov 1826Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3022
30
Reinders, Grietje 
 17 nov 1826Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105971
31
van Huizen, Gerrit Jans 
 17 nov 1826Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96774
32
Zuidema, Bote Pieters 
 17 nov 1826 I36341
33
de Jong, Jeltje Sjoerds 
 17 nov 1827Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67080
34
Ewal, Arend Pieters 
 17 nov 1827Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68713
35
Damsma, Haayke Geerts 
 17 nov 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105321
36
Broersma, Feyke Melles 
 17 nov 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19993
37
Hendriks, Neeltje 
 17 nov 1829Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69976
38
Jasper, Albert Eelkes 
 17 nov 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96289
39
Boonstra, Jochum Hendriks 
 17 nov 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2293
40
van Driesum, Antje Pieters 
 17 nov 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24249
41
de Jong, Auke Mintjes 
 17 nov 1832Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20218
42
Omges, Hindrik Jans 
 17 nov 1832Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100901
43
Oreel, Maria Klazes 
 17 nov 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97401
44
Hoekstra, Sijke Harmens 
 17 nov 1834Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31139
45
Meyer, Hendrik Eintes 
 17 nov 1834 I60091
46
Kooy, Tjitske Dirks 
 17 nov 1835 I75738
47
Vellema, Maaike Tiedes 
 17 nov 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32517
48
Dantuma, Ykje Siegers 
 17 nov 1836 I18501
49
Jansma, Pieterkje Piers 
 17 nov 1836Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9821
50
van Gelder, Sybren Kornelis 
 17 nov 1837Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99920

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 91

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Minnes, Gribbert 
Gerbens, Aef 
 17 nov 1672Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48103
I48104
2
Cornelis, Jan 
Sipkes, Yetske 
 17 nov 1713Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78565
I78566
3
Jans, Feytse 
Lykles, Grietje 
 17 nov 1715Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51969
I51970
4
Jelles, Meinte 
Sickes, Aafke 
 17 nov 1726Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72404
I72405
5
Douwes, Sjoerd 
Broers, Grietje 
 17 nov 1728Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90881
I90882
6
Alberts, Egbert 
Sjoerds, Janke 
 17 nov 1737Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93055
I93056
7
Arents, Lammert 
Jansen, Grietje 
 17 nov 1737Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73953
I73954
8
Lamberts, Jarig 
Walings, Knierke 
 17 nov 1737St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73975
I73976
9
Idses, Jacob 
Ettes, Froukje 
 17 nov 1743Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43596
I43597
10
Noteboom, Tjalling Sijes 
van Egten, Sijke Jilderts 
 17 nov 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46786
I44487
11
de Jong, Anthonij 
Jans, Marijke 
 17 nov 1748Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67815
I67816
12
Jacobs, IJsaak 
Harmens, Antje 
 17 nov 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87419
I87420
13
Linses, Jan 
Arents, Grietje 
 17 nov 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72822
I72823
14
Pyters, Iede 
Walings, Tziedske 
 17 nov 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93239
I93240
15
Horneus, Johannes 
Jans, Ytske 
 17 nov 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111049
I111050
16
Scheltema, Schelte Pijters 
Swart, Abeltje Meines de 
 17 nov 1765Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19356
I4790
17
Tiedes, Gatse 
Andries, Willemke 
 17 nov 1765Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76236
I76237
18
Miedema, Simon Reins 
Wijngaarden, Janke Gerbrands 
 17 nov 1770Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103648
I103649
19
Aukes, Pieter 
Eintes, Hitje 
 17 nov 1771Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90689
I90690
20
Meinerts, Symen 
Tjeerds, Aatje 
 17 nov 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19333
I19334
21
Renses, Jan 
Feyes, Wytzke 
 17 nov 1771Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97452
I97453
22
Visser, Fredrik 
Dallange, Johanna 
 17 nov 1771Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49530
I49531
23
Weyer, Sikke Dirks 
Sjerks, Trijntje 
 17 nov 1776Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57618
I57619
24
Zimmerman, Johan Jacobus 
Wymstra, Romkje Foppes 
 17 nov 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73790
I73788
25
de Nysloot, Anne Aukes 
Corvinus, Trijntje Jelles 
 17 nov 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106352
I106353
26
Elzinga, Hendrik Geerts 
Tjeerds, Baukje 
 17 nov 1782Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74682
I74683
27
Sjerps, Gerke 
Sybouts, Bontje 
 17 nov 1782Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88439
I88440
28
Smeding, Jacob Douwes 
Postma, Antje Taekes 
 17 nov 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6350
I5282
29
van Kuiken, Evert Jans 
Jacobs, Grietje 
 17 nov 1784Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92202
I75815
30
Geerligs, Harmen Hendriks 
Brouwer, Joukjen Minnes 
 17 nov 1793Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35410
I35411
31
Hemminga, Adolph Aizes 
Douwes, Frederikje 
 17 nov 1793Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60543
I60544
32
Prins, Pier Pieters 
Viersen, Aukje Jans 
 17 nov 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41970
I17793
33
Schregardus, Alle Dirks 
Terpstra, Aafke Broers 
 17 nov 1793Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92505
I92506
34
Rauwerda, Auke Klases 
Uiterdijk, Blijke Jurjens 
 17 nov 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74592
I74593
35
Huizinga, Cornelis Taekes 
Jelmers, Doetje 
 17 nov 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16489
I16490
36
Kamstra, Bartel Bonnes 
Koenes, Sytske 
 17 nov 1805Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73198
I73196
37
Nieuwenhuis, Ulbe Jittes 
Lolles, Grietje 
 17 nov 1805Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70581
I70582
38
Roorda, Botte Jacobs 
Westra, Antje Sjoerds 
 17 nov 1805Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50583
I6810
39
Smits, Freerk Dirks 
Holwerda, Maaike Taekes 
 17 nov 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9391
I45885
40
Sneekstra, Pieter Sibolts 
Bultstra, Fettje Aukes 
 17 nov 1805Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90832
I90831
41
Uitterdijk, Hendrik Drevis 
Roorda, Janke Alberts 
 17 nov 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35904
I14221
42
Wiarda, Sybren Hyltjes 
Stellingwerf, Jeltje Ymes 
 17 nov 1805Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75018
I75019
43
Delfstra, Wyger Gooitsens 
Elderhuis, Akke Egberts 
 17 nov 1813Mairie Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59027
I59028
44
Postma, Wierd Wierds 
Tol, Aaltje Teyes 
 17 nov 1813Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69971
I69972
45
Postuma, Oetze Dirks 
Pieters, Seelie 
 17 nov 1814Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101487
I101488
46
Wullink, Evert 
Buitenweerd, Gizabeth 
 17 nov 1814Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84109
I84110
47
Boonstra, Jelke Folkerts 
Ley, Janke Rochus van der 
 17 nov 1815Mairie Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67663
I67664
48
Balder, Aarjen 
Weijers, Maartje 
 17 nov 1816Broek op Langedijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110943
I110944
49
Nieuwland, Jouke Pieters 
Vlint, Hiske Durks 
 17 nov 1816Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96474
I96475
50
Swart, Pieter Louws de 
Wassenaar, Neltje Jans 
 17 nov 1816Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3883
I3881

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 74

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Jelle 
 17 nov 1700Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42307
2
Ottes, Wybren 
 17 nov 1715Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76876
3
Pieters, Acke 
 17 nov 1715Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90194
4
Pothumus, Trijntie Hibbes 
 17 nov 1715Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58738
5
Sjoerds, Hiltje 
 17 nov 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43965
6
Wytzes, Bauke 
 17 nov 1731Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92967
7
Hardenberg, Hendrik Lammerts 
 17 nov 1734Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111006
8
Alberts, Hebeltje 
 17 nov 1737Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78196
9
AEdes, Jan 
 17 nov 1741Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88398
10
Ruurds, Douwe 
 17 nov 1741Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19055
11
Geerts, Roekes 
 17 nov 1743Eenrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107497
12
Jacobs, Andries 
 17 nov 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45866
13
Jacobs, Aukjen (aka Aafke) 
 17 nov 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95311
14
Alberts, Rouke 
 17 nov 1747Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88782
15
Ities, Aukje 
 17 nov 1748Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85960
16
Oenzes, Eijttie 
 17 nov 1754Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44639
17
Pyters, Hessel 
 17 nov 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49824
18
Jacobs, Trijntje 
 17 nov 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78430
19
Johannes, Eelkjen 
 17 nov 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109320
20
Koudenburg, Trijntje Gerrits 
 17 nov 1765Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84565
21
Rollema, Eeltje Dirks 
 17 nov 1765Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94693
22
Tammes, Auke 
 17 nov 1765St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77402
23
Teunis, Renske 
 17 nov 1765Saaksum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91278
24
Veenstra, Trijntje Klases 
 17 nov 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70179
25
War, Tjeerd Ages 
 17 nov 1765Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93311
26
Bilstra, Trijntje Allerts 
 17 nov 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79737
27
Abma, Oedske Freerks 
 17 nov 1771Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58966
28
Eelkema, Doetje Pieters 
 17 nov 1771Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54779
29
Madhuizen, Engbert Wytzes 
 17 nov 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96256
30
Folkerts, Tjitske 
 17 nov 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95472
31
Kornelis, Sijke 
 17 nov 1778Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57814
32
Bosma, Dieuwke Watzes 
 17 nov 1782Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61898
33
Buis, Eeltje Gerrits (aka Boes) 
 17 nov 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9793
34
Crap, Ymkje Teunis 
 17 nov 1782St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48071
35
Jans, Jantie 
 17 nov 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43728
36
Pautsma, Thijs Wybrens 
 17 nov 1782Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13831
37
Smit, Alle Haaitjes 
 17 nov 1782Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111440
38
Venema, Eelkjen Franses 
 17 nov 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105872
39
Zuidema, Johanna 
 17 nov 1785City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111348
40
Henstra, Sieds Taekes 
 17 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63667
41
Boersma, Liskje Gerryts 
 17 nov 1793Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83513
42
Dijkstra, Gerrit Jans 
 17 nov 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5803
43
Palsma, Jacob Andles 
 17 nov 1793Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73218
44
Roorda, Jan Alberts 
 17 nov 1793Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9220
45
Sjoerds, Pijtje 
 17 nov 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46724
46
Abbinga, Abe Gerbens 
 17 nov 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5909
47
Ha(a)k, Jeltje Pieters 
 17 nov 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95396
48
Jong, Klaas Sjoerds de 
 17 nov 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11318
49
Koopmans, Houkje Jans 
 17 nov 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5501
50
Mulder, Hilbert Klases 
 17 nov 1799Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99500

1 2 Volgende»