Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Sjoerds, Hiltje 
 17 okt 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43965
2
Westerdijk, Antie Johannes 
 17 okt 1745 I89187
3
Fransen, Rinske 
 17 okt 1755Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85883
4
Witholt, Arend Winter 
 17 okt 1757Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79070
5
Kloosterman, Sape Jimmes 
 17 okt 1764Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67694
6
Allema, Wopkjen Hendriks 
 17 okt 1766Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36306
7
Meulen, Tjitske Kaspers van der 
 17 okt 1768Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68381
8
Prom, Johannes Aukes 
 17 okt 1768Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107731
9
Hoites, Rikstje 
 17 okt 1769Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72452
10
Johannes, Riemke 
 17 okt 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43503
11
Baggelaar, Sybren Oedzes 
 17 okt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45173
12
AEdema, Hiltje Douwes 
 17 okt 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83576
13
Meester, Roelof Klazes 
 17 okt 1772St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64951
14
Noteboom, Sytske Foekes 
 17 okt 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40296
15
Ruitinga, Aafke Harmens 
 17 okt 1772Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65690
16
Clases, Dieuke 
 17 okt 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7192
17
de Wrede, Teye Douwes 
 17 okt 1773Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73846
18
Friesema, Zaake Jacobs 
 17 okt 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7177
19
Lettinga, Rinske Sytzes 
 17 okt 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1139
20
Sijtzes, Elske 
 17 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50518
21
de Jong, Hyltje Jelles 
 17 okt 1778Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103954
22
Bergsma, Martzen Karels 
 17 okt 1779Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94448
23
Doyema, Mink Jacobs 
 17 okt 1779Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71874
24
Rijpstra, Japke Doekes 
 17 okt 1779Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2682
25
Rus, Luitjen Ytjes 
 17 okt 1779Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85956
26
Bij, Wypkjen Hendriks van der 
 17 okt 1780Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106941
27
Zondervan, Aaltje Klazes 
 17 okt 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81307
28
Meinsma, Romke Jans 
 17 okt 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65814
29
de Jong, Elske Gerbens 
 17 okt 1786Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80571
30
Berger, Gertje Thomas 
 17 okt 1787Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34580
31
Ley, Monte Martens van der 
 17 okt 1787Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68989
32
de Vries, Antje Hinkes 
 17 okt 1788Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59948
33
Faber, Symontje Jacobs 
 17 okt 1788Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63430
34
Kroodsma, Ankje Jans 
 17 okt 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7385
35
Meer, Sjoerdje Jacobs van der 
 17 okt 1790Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38436
36
Ploeg, Akke Eeltjes van der 
 17 okt 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5931
37
Kroodsma, Jitske Abrahams 
 17 okt 1794Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36304
38
Miedema, Maaike Keimpes 
 17 okt 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22053
39
Wiersma, Geertje Wybes 
 17 okt 1795Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109128
40
Holwerda, Albertje Taekes 
 17 okt 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27341
41
Woude, Antje Jennes van der 
 17 okt 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13454
42
Miedema, Klaaske Hendriks 
 17 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7732
43
Glas, Jan Hendriks 
 17 okt 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9661
44
Brandt, Willem 
 17 okt 1799Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111102
45
Postma, Klaaske Eesges 
 17 okt 1799Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13660
46
Wagenaar, Antje Willemszoon 
 17 okt 1799Jisp, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110946
47
Dokter, Gerben Jacobs 
 17 okt 1800Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77713
48
Schregardus, Antje Alles 
 17 okt 1801Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36594
49
Streekstra, Jan Pieters 
 17 okt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9887
50
Vries, Sybrigje Wytzes de 
 17 okt 1802Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2376

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 142

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerbens, Grietje 
 17 okt 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55951
2
Hansjurgens, Anna Maria 
 17 okt 1801 I39768
3
Alberts, Andersje 
 17 okt 1804Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3666
4
Pieters, Uilkjen 
 17 okt 1804Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102446
5
Toremans, Franciscus Xaverius Marcus 
 17 okt 1804Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102309
6
Gerbens, Rixtje 
 17 okt 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59698
7
Joukes, Sipke 
 17 okt 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42626
8
Jitses, Douwe 
 17 okt 1808Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82763
9
Crans, Justus (Joost) 
 17 okt 1809Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76038
10
Peerdemans, Heiltje 
 17 okt 1809Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64465
11
Lourens, Marten 
 17 okt 1810Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70079
12
Bakker, Jochem Pieters 
 17 okt 1812Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75603
13
Hessels, Sytske 
 17 okt 1812Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75013
14
Renses, Jenke 
 17 okt 1812 I75833
15
Feenstra, Jan Harings 
 17 okt 1813Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24820
16
Ark, Simon Pieters van der 
 17 okt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42508
17
Ebeles, Tjimke 
 17 okt 1814Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77340
18
Postma, Sybe Obes 
 17 okt 1815Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105851
19
Wessels, Janna 
 17 okt 1818Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63880
20
Visser, Pieter Pieters 
 17 okt 1821Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89669
21
Ondersma, Ysbrand Romkes 
 17 okt 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6757
22
Zeilstra, Trijntje Tjeerds 
 17 okt 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27319
23
Dijkstra, Trijntje Gerrits 
 17 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8495
24
Ferwerda, Theunis Klazes 
 17 okt 1825Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65929
25
Holder, Johannes Arjens 
 17 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12474
26
Tjepkes, Tjamke 
 17 okt 1825Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45225
27
Dijkstra, Dirk Pieters 
 17 okt 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49513
28
Keizer, Arjen Romkes 
 17 okt 1826St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91116
29
van Kuiken, Evert Jans 
 17 okt 1826Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92202
30
Dijkstra, Jeltje Jacobus 
 17 okt 1827Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20056
31
Kloosterman, Seerske Dirks 
 17 okt 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52053
32
Peterson, Neeltje Pieters 
 17 okt 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70835
33
Riedstra, Riemer Uilkes 
 17 okt 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72576
34
Poortinga, Dirk Dirks 
 17 okt 1830Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16225
35
Meinsma, Yme Minzes 
 17 okt 1831Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35973
36
Hoogterp, Dirk Bartels 
 17 okt 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76132
37
Beintema, Sjieuwke Klazes 
 17 okt 1836Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15295
38
Damstra, Wentje Dirks 
 17 okt 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16765
39
Dantuma, Yke Pieters 
 17 okt 1838 I58911
40
Woude, Jan Klazes van der 
 17 okt 1839City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27231
41
Morra, Akke Theunis 
 17 okt 1840Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41191
42
de Jong, Dirk Sybes 
 17 okt 1841 I63363
43
Hofman, Fokke Baukes 
 17 okt 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5180
44
Hoogstra, Aafke Michiels 
 17 okt 1841 I61476
45
Westra, Halbe Lubberts 
 17 okt 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2023
46
Tietes, Minke 
 17 okt 1843Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26956
47
Duinen, Antje Johannes van 
 17 okt 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21554
48
Johannes, Janke 
 17 okt 1844Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41098
49
Terpstra, Jitze Eelkes 
 17 okt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9030
50
Zee, Wiebrand Hessels van der 
 17 okt 1844Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107558

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dotinga, Sytse Thomas 
Jacobs, Hendrikjen 
 17 okt 1717Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59314
I59315
2
Baukes, Pytter 
Ates, Tettie 
 17 okt 1723Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94878
I94879
3
Ritskes, Dirk 
Willems, Tjitske 
 17 okt 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10885
I10884
4
Ruurts, Durk 
Jacobs, Tjitske 
 17 okt 1751Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86681
I86682
5
Westra, Jan 
Pesma, Dieuwke 
 17 okt 1762Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101353
I101354
6
Smits, Dirk Ulbes 
Hoornstra, Dieuwke Freerks 
 17 okt 1767Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9387
I9388
7
Reiners, Harmen 
Sikkes, Gepke 
 17 okt 1773Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73828
I73829
8
Steen, Coenraad van der 
Harmens, Jeltje 
 17 okt 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70341
I70342
9
Hendriks, Claas 
Willems, Hiltje 
 17 okt 1774Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30925
I35658
10
Hoekema, Hendrik Tjeerds 
Jetzes, Aafke 
 17 okt 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45008
I45009
11
Klases, Jan 
Jans, Acke 
 17 okt 1779Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66947
I66948
12
Douwes, Broer 
Jacobs, Antie 
 17 okt 1784Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81794
I81795
13
Hoeksma, Bouwe Alberts 
Haukes, Hijcke 
 17 okt 1784Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76942
I76943
14
Prins, Sjoerd Doekes 
Gerrits, Doetje 
 17 okt 1784Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10446
I10447
15
Tjebbes, Dedde 
Lieuwes, Antje 
 17 okt 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91152
I91153
16
Spoelhof, Willem Reins 
Kornelis, Wytske 
 17 okt 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2346
I2345
17
Cahai, Yzak 
Hoekstra, Vroukje Sakes 
 17 okt 1802Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50490
I80051
18
Jelkes, Pytter 
Wierdsma, Jeltje Bouwes 
 17 okt 1802Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36191
I36192
19
Roest, Klaas 
Verwaal, Teuntje 
 17 okt 1811Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98790
I98791
20
Schuurmans, Wybe Jentjes 
Veer, Lipkjen Gabes van der 
 17 okt 1812Mairie Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75778
I75779
21
Visser, Pieter Tomas 
van Driesum, Maaike 
 17 okt 1813Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64498
I64499
22
Wierda, Auke Annes 
Roorda, Dirkje Jacobs 
 17 okt 1816Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7155
I6554
23
Kootstra, Dirk Douwes 
Miedema, Nieske Ruurds 
 17 okt 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10812
I10811
24
Sybesma, Pieter Reitzes 
van Dijk, Eelkjen Willems 
 17 okt 1822Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66191
I66192
25
Hiddema, Monte Pieters 
Rensma, Meinouw Sytzes 
 17 okt 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5834
I8636
26
Roorda, Sybren Annes 
Boekema, Wikje Alberts 
 17 okt 1829Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34752
I34753
27
Mellema, Sybe Boeles 
Olivier, Antje Jans 
 17 okt 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47593
I47595
28
Posthumus, Wybren Klazes 
Braaksma, Antje Lubberts 
 17 okt 1835Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13711
I90958
29
Krol, Mark Jans 
Jas, Hiltje Hendriks van der 
 17 okt 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37698
I37699
30
Tuinstra, Auke (Oscar) Caspers 
Staalstra, Aagtje Ypes 
 17 okt 1841Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31986
I31988
31
Alberts, Harm 
Niehuis, Hindrikje Geerts 
 17 okt 1846Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108808
I108813
32
Lyklama, Tjalling Lykeles 
Galema, Grietje Jochems 
 17 okt 1850Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58554
I58553
33
Iestra, Sybren Willems 
Kerkhof, Mintje Alles 
 17 okt 1857Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60341
I60342
34
de Boer, Gerrit Nannes 
Tilma, Hiske Fransen 
 17 okt 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31554
I31551
35
Groot, Klaas Sjoerds de 
Humalda, Lijsbeth Klases 
 17 okt 1867Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6884
I50678
36
Hettema, Tetman Hettes 
Werff, Alberta Hermanna Geertruida 
 17 okt 1867Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50669
I62193
37
Oosterwal, Martinus Rinzes 
Burmans, Sibregje Doekes 
 17 okt 1869Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82123
I102281
38
Herrema, Jan (John) Stevens 
Marra, Dieuwke (Dorothy) Romkes 
 17 okt 1872Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108871
I108872
39
Straatsma, Andries Eeltjes 
Veenstra, Klaaske Geerts 
 17 okt 1872Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9012
I55923
40
Lamringh, Klaas (Nicholas) Gerben Hantjes 
Wallendal, Sjoukje (Josie) Roelofs 
 17 okt 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26889
I26890
41
de Vries, Jelle Jans 
Dijkstra, Maaike Hedzers 
 17 okt 1891Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103435
I57015
42
Wiersma, Bauke (Robert) Geerts 
van Straten, Jacoba Freerks 
 17 okt 1900Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109196
I109197
43
Dijkstra, Sjabbe Taekes 
Wassenaar, Aafke Georgius 
 17 okt 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24455
I71451
44
Congert, Lieuwe Jacobus 
Kok, Janke Johannes 
 17 okt 1907Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73250
I40771
45
Tichelaar, Hermanus Geerts 
de Vries, Renske Wybes 
 17 okt 1907Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73818
I35363
46
Jensma, Syds Watzes 
Heeringa, Yfke Hyltjes 
 17 okt 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37610
I37611
47
Hollander, Sipke Zweitses 
van Donselaar, Willemina 
 17 okt 1912Driebergen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54757
I83139
48
Donkers, Hendrik 
Dijkstra, Tjeerdje Dirks 
 17 okt 1917The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111924
I22918

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gribberts, Pyter 
 17 okt 1668Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88374
2
Baukes, Ulbe 
 17 okt 1688Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69713
3
Sybes, Douwe 
 17 okt 1717Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3631
4
Sybrens, Wopke 
 17 okt 1717Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90669
5
Baukes, Pier 
 17 okt 1728Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33211
6
Karstens, Harmen 
 17 okt 1728Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47250
7
Kingma, Johannes Jans 
 17 okt 1728Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10917
8
Ydes, Antie 
 17 okt 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93081
9
Lap, Gerke Alles 
 17 okt 1745IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70659
10
Symons, Philippus 
 17 okt 1745Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79038
11
Andries, Aaltje 
 17 okt 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43098
12
Dijkstra, Pieter Douwes 
 17 okt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5120
13
Dirks, Geertje 
 17 okt 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81505
14
Dirks, Neeltje 
 17 okt 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67353
15
Hendriks, Auke 
 17 okt 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88359
16
Ruirds, Pietie 
 17 okt 1751Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1374
17
Spar, Rinske Jitses 
 17 okt 1751Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20989
18
Halma, Nammen Nammens 
 17 okt 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30189
19
Meindersma, Trijntje Wiggers 
 17 okt 1756Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85609
20
de Vries, Tjibbe Jacobs 
 17 okt 1762Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86392
21
Gjalts, Pietje 
 17 okt 1762Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55125
22
Hessels, Meinert 
 17 okt 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43513
23
Lolles, Gerrit 
 17 okt 1762Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35477
24
Pieters, Maaike 
 17 okt 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67925
25
Tjerks, Vroukjen 
 17 okt 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81951
26
Sterkenburg, Romkjen Harmens 
 17 okt 1770Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60577
27
de Roos, Henderica 
 17 okt 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89722
28
Bennema, Japke Anes 
 17 okt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4431
29
Bergsma, Baukje Hendriks 
 17 okt 1773Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46157
30
Engelsman, Bregje Gerrits 
 17 okt 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85939
31
Menksma, Gerben Sakes 
 17 okt 1773Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101057
32
Tiekersma, Tietje Sipkes 
 17 okt 1773Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26354
33
Tjeerds, Lijsbet 
 17 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44648
34
Annes, Heert 
 17 okt 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13014
35
Dijkstra, Janke Cornelis 
 17 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2268
36
Jong, Tetje Jans de 
 17 okt 1779Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I322
37
Kramer, Willem Jans 
 17 okt 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40800
38
Kuiken, Steven Martens 
 17 okt 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78102
39
Leyenaar, Minke Jans 
 17 okt 1779Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70636
40
Post, Rinse Jans 
 17 okt 1779Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107434
41
Rienks, Jantje 
 17 okt 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6074
42
Tjipkes, Trijntje 
 17 okt 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45352
43
Boersma, Sijbren Hoites 
 17 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7470
44
Boersma, Tijs Taekes 
 17 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6448
45
Bousma, Yttje Baltes 
 17 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15221
46
Dijk, Janke Jans tra 
 17 okt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14632
47
Dijkstra, Arjen Jans 
 17 okt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52047
48
Jans, Bouwe 
 17 okt 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80944
49
Pieters, Jan 
 17 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44209
50
Smid, Antje Reynders 
 17 okt 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62950

1 2 Volgende»