Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 183

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Lijsbeth 
 17 sep 1717Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47012
2
Warman, Andries Gjalts 
 17 sep 1750Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74797
3
Spar, Rinske Jitses 
 17 sep 1751Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20989
4
Swart, Trijntje Johannes 
 17 sep 1759Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65668
5
Folkerts, Willem 
 17 sep 1761Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2491
6
Bangma, Lieukjen Sikkes 
 17 sep 1762Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103866
7
Pieters, Maaike 
 17 sep 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67925
8
Jans, Sibbeltje 
 17 sep 1763Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3626
9
Steenstra, Sipke Pieters 
 17 sep 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9595
10
Cornelis, Tjitske 
 17 sep 1769Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88365
11
Hallema, Gerrit Worps 
 17 sep 1769Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30368
12
Overdijk, Romkje Wopkes 
 17 sep 1773Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61263
13
Salverda, Philippus Sybes 
 17 sep 1773Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89072
14
Keizer, Willem Gerrits 
 17 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38978
15
Pijtters, Arjen 
 17 sep 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46007
16
Westerveld, Tiete Hayes 
 17 sep 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53951
17
Jans, Jantie 
 17 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43727
18
de Vries, Akke Pieters 
 17 sep 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68206
19
Sjoerds, Doetje 
 17 sep 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7221
20
Talma, Linse Klazes 
 17 sep 1784Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52823
21
Sinnema, Rinze Annes 
 17 sep 1785Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11357
22
Beer, Trijntje Rinzes de 
 17 sep 1786Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15726
23
Bonga, Gerrit Sijes 
 17 sep 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80357
24
Hendriks, Pyttje 
 17 sep 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44272
25
Veenstra, Tjible Wouters 
 17 sep 1786Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58508
26
Hamstra, Jeltje Geerts 
 17 sep 1787Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7753
27
Jong, Grietje Anes de 
 17 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19514
28
Schaaf, Grietje Jilderts van der 
 17 sep 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I470
29
Algra, Doede Jisses 
 17 sep 1788Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51547
30
Broersma, Ybeltje Jakobs 
 17 sep 1789Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108492
31
Kas, Jan Jans 
 17 sep 1789Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35127
32
Schuringa, Pietertje Franses 
 17 sep 1789Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64422
33
Miersma, Teunis Hettes 
 17 sep 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5262
34
Schaaf, Jeltje Eilderts van der 
 17 sep 1790Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6839
35
Betzama, Geertrui Johannes 
 17 sep 1791Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87893
36
Feenstra, Albert Dirks 
 17 sep 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3538
37
Wassenaar, Jacob Sjoerds 
 17 sep 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99276
38
Faber, Lykle Tjeerds 
 17 sep 1792Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45487
39
Schaaf, Johannes Eebes van der 
 17 sep 1792Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73081
40
Feddema, Antje Eits 
 17 sep 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45797
41
Hettema, Jan Andries 
 17 sep 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6547
42
Bakker, Pieter Lieuwes 
 17 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35659
43
Boersma, Geert Hendriks 
 17 sep 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10402
44
Leystra, Freerk Klazes 
 17 sep 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10156
45
Miedema, Rixtje Meiles 
 17 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47888
46
de Leeuw, Berent Daniels 
 17 sep 1800Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49391
47
Bos, Jantje Hilberts 
 17 sep 1801Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111868
48
Kroes, Baukje Alberts 
 17 sep 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82031
49
Sipkes, Harmen 
 17 sep 1801St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77892
50
Buuren, Tjetje Gerrits 
 17 sep 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96952

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Meer, Sijke van der 
 17 sep 1785 I82457
2
Pijters, Harmen 
 17 sep 1789De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101687
3
Roelofs, Wijtske 
 17 sep 1798 I92146
4
Pijtters, Jantie 
 17 sep 1800Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68167
5
Mey, Froukje Jans van der 
 17 sep 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43564
6
Geerts, Gertje 
 17 sep 1807 I65755
7
Nutterts, Trijntje 
 17 sep 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I575
8
Outgers, Foekjen 
 17 sep 1808Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42898
9
Harmens, Wybe 
 17 sep 1810Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39598
10
Mey, Taeke Fedderiks van der 
 17 sep 1811Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88579
11
Simons, Aede 
 17 sep 1811Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90292
12
Bakker, Jacob Dirks 
 17 sep 1812Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53614
13
Kootstra, Jeltje Eebeles 
 17 sep 1812Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101165
14
Wierda, Jan Sytzes 
 17 sep 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19728
15
Hessels, Siemen Jans 
 17 sep 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27686
16
Nannes, Sibbeltje 
 17 sep 1814 I32736
17
de Valk, Rinze Walings 
 17 sep 1815Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103041
18
Berg, Meindert Lykeles 
 17 sep 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9324
19
Gorter, Harmen Folkerts 
 17 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93109
20
Koopmans, Harmen Ennes 
 17 sep 1818Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57946
21
Meinema, Jantje Cornelis 
 17 sep 1820Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94764
22
Grofsmid, Tabe AEdes 
 17 sep 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78395
23
Lijkles, Fokeltje 
 17 sep 1822Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70155
24
Stelwagen, Johanna Hendriks 
 17 sep 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7497
25
Vries, Sieds Bouwens de 
 17 sep 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10045
26
Wal, Douwe Jippes van der 
 17 sep 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9187
27
Kooistra, Binne Romkes 
 17 sep 1825Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52592
28
Wedzinga, Andries Klazes 
 17 sep 1825Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18866
29
Dantuma, Trijntje Roelofs 
 17 sep 1826Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106825
30
Kloosterman, Sape Jimmes 
 17 sep 1826 I67694
31
Palsma, Hendrik Andles 
 17 sep 1826 I13181
32
Tjipkes, Teuntje 
 17 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84059
33
Velde, Pieter Klazes van der 
 17 sep 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104503
34
Visser, Pieter Thijssen 
 17 sep 1826Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90709
35
Woude, Symen Jans van der 
 17 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18867
36
Boelens, Trijntje Boeles 
 17 sep 1827Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19244
37
Brandsma, Trijntje Oebeles 
 17 sep 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24031
38
Schaaf, Jan Wiegers van der 
 17 sep 1827Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108921
39
Muller, Durk Durks 
 17 sep 1828 I75302
40
Poortema, Anje Jakobs 
 17 sep 1828Hornhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110166
41
Kuipers, Tjerk Jacobs 
 17 sep 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83361
42
Veenhof, Harmen 
 17 sep 1829Leersum, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98051
43
Rinses, Vroukje 
 17 sep 1830Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53016
44
Oenses, Grytje 
 17 sep 1831Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92515
45
Willems, Trijntie 
 17 sep 1831Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72333
46
Miedema, Klaaske Hendriks 
 17 sep 1832Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7732
47
Minderts, Grietje 
 17 sep 1832Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52386
48
Sterk, Geertje Andries 
 17 sep 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24464
49
Twijnstra, Tetje Jacobs 
 17 sep 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11066
50
Keizer, Aafke Hendriks 
 17 sep 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48941

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sijtses, Jakob 
Hendriks, Sijtske 
 17 sep 1730IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99905
I99906
2
Jacobs, Abraham 
Jochems, Leentje 
 17 sep 1738Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69131
I69132
3
Sikkes, Oege 
Freerks, Attje 
 17 sep 1741Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66398
I66399
4
Lolkes, Pieter 
Pybes, Antje 
 17 sep 1743Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62021
I62023
5
Alberts, Jelmer 
Douwes, Nieske 
 17 sep 1747Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68554
I68555
6
Bedts, Johannes 
Kaspers, Eelkjen 
 17 sep 1748Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102592
I102593
7
Giolts, Klaas 
Dirks, Jantje 
 17 sep 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71747
I71748
8
Hendriks, Johannes 
Wybes, Sjoukjen 
 17 sep 1752Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107535
I107536
9
Jans, AEde 
Ruurds, Antje 
 17 sep 1752Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1215
I1216
10
Jarigs, Gerrit 
Jurjens, Geeske 
 17 sep 1752Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75289
I75290
11
Beernts, Frans 
Jacobs, Maaike 
 17 sep 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97150
I97151
12
Boo(r)nstra, Hendrik Meines 
Ymes, Frouwkjen 
 17 sep 1775Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100330
I100336
13
Koopmans, Melle Rinzes 
Alberts, Harmke 
 17 sep 1780Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71852
I71853
14
Ber, Klaas Wierds van den 
Werf, Anna Subina Jans van der 
 17 sep 1786Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94949
I94948
15
Brugman, Johan Coenraad 
Panhuis, Antje 
 17 sep 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84040
I84041
16
de Boer, Doeke Idzerts 
Teenstra, Tjitske Eedsges 
 17 sep 1786Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85559
I72342
17
Harmens, Jurjen 
Jelles, Baukjen 
 17 sep 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93650
I93651
18
Lemkema, Feiko 
Leiksma, Trijntje 
 17 sep 1786Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102538
I102537
19
Berkenbosch, Roelof Martens 
Wolters, Grietje 
 17 sep 1792Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70077
I70078
20
Stienstra, Jochum Jans 
Rinsma, Baukje Folkerts 
 17 sep 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6008
I6009
21
Boonstra, Lykele Alderts 
Boonstra, Trijntje Joukes 
 17 sep 1798Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91103
I72509
22
Albertsma, Doekle Annes 
Jepkema, Grietje Rienks 
 17 sep 1809Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87722
I47236
23
de Valk, Waling Johannes 
Wudma, Metje Jochums 
 17 sep 1811Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103028
I46298
24
Patrouilje, Sybe Pieters 
Graaf, Pietje Gerrits de 
 17 sep 1812Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10517
I450
25
Dobma, Douwe Klazes 
Brolsma, Jantje Jans 
 17 sep 1814Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11119
I11139
26
Kalma, Homme Jetzes 
Rispens, Jeltje Wybes 
 17 sep 1814Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68945
I68946
27
Tichelaar, Auke Johannes 
Reitsma, Beitske Klazes 
 17 sep 1814Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3833
I3834
28
Binnema, Doede Johannes 
Boelstra, Janke Tjeerds 
 17 sep 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31445
I31446
29
Swart, Sjoerd Martens 
Wal, Feikje Andries van der 
 17 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1714
I5928
30
Ypey, Anne Klases 
Swart, Jetske Jans 
 17 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6870
I6869
31
Dijkstra, Hendrik Sjoerds 
van Hoek, Wypkje Jans 
 17 sep 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40066
I40067
32
de Jong, Wabe Jacobs 
Meulen, Jisk Jans van der 
 17 sep 1835Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61684
I61685
33
Dijkman, Jacob Nammens 
Vries, Sjoerdtje Jans de 
 17 sep 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I126
I128
34
Keizer, Tjeerd Alberts 
Kingma, Antje Lieuwes 
 17 sep 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48703
I26397
35
Bakker, Bauke Jans 
Bosch, Trijntje Gerrits 
 17 sep 1836Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66535
I6712
36
Leest, Pieter Harms van der 
van Dam, Sjoukje Alderts 
 17 sep 1836Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57657
I57658
37
Feenstra, Anne Minnes 
Rotsma, Klaasje Jelles 
 17 sep 1840Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94438
I106262
38
Krol, Klaas Jans 
Dijkstra, Sjoukje Sjoerds 
 17 sep 1842Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62377
I36186
39
Postra, Lippe Berends 
Boorsma, Grietje Nannings 
 17 sep 1842Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35985
I35986
40
Haarsma, Bauke Meinderts 
Tjerkstra, Stintje Jans 
 17 sep 1847Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10644
I10649
41
Bereboom, Barteld Jans 
Eibes, Jeltje Jans 
 17 sep 1857Roden, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111442
I111444
42
van Ek, Cornelis Willems 
Woudsma, Trijntje Arends 
 17 sep 1864Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106916
I12332
43
de Wal, Pieter Eelkes 
Zijlstra, Grietje Martens 
 17 sep 1874Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65020
I65021
44
Damsma, Jacob Hendriks 
Ley, Harmke Hendriks van der 
 17 sep 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59083
I18474
45
Wybenga, Job Meinderts 
Wassenaar, Antje Arjens 
 17 sep 1891Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32239
I32240
46
Boorsma, Kornelis Jacobs 
Dijkstra, Hiltje Harmens 
 17 sep 1930Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106617
I100311
47
Hijma, Hidde (Henry) Abes 
Akkerhof, Antje Folkerts 
 17 sep 1931Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16874
I4767
48
Zoodsma, Bauke 
Verhoef, Johanna 
 17 sep 1957Maarssen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4205
I4206

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tialles, Sijke 
 17 sep 1693Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43015
2
Tialles, Tijs 
 17 sep 1694Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43016
3
Jacobs, Tjipke 
 17 sep 1724Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96069
4
Aardenburg, Cornelis 
 17 sep 1726Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107154
5
Doecles, Antje 
 17 sep 1726Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71127
6
Attes, Feijke 
 17 sep 1730Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45839
7
Reits, Maike 
 17 sep 1730Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111604
8
Clases, Claaske 
 17 sep 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I134
9
Clases, Dieuke 
 17 sep 1740Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I133
10
Harmens, Minne 
 17 sep 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23827
11
Clases, Rinske 
 17 sep 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88141
12
Eiberts, Romke 
 17 sep 1747Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110255
13
Arjens, Ysbrand 
 17 sep 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85458
14
de Braak, Jarig Gerrits 
 17 sep 1752Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75287
15
Eeltjes, Gerrit 
 17 sep 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43939
16
Gaasterland, Sytze Kornelis 
 17 sep 1752Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85930
17
Pijtters, Geert 
 17 sep 1752Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66533
18
Tijsses, Froukje 
 17 sep 1752Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69414
19
Tjalles, Jantje 
 17 sep 1755Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42112
20
Coopmans, Eeke Jeltes 
 17 sep 1758IJsbrechtum/Tjalhuizen/Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98265
21
Fopma, Rutger Tjeerds 
 17 sep 1758St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33611
22
Gerkes, Riemkje 
 17 sep 1758Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91359
23
Haitsma, Akke Sjerps 
 17 sep 1758Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71987
24
Posthuma, Seeske Jacobs 
 17 sep 1758Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65741
25
Franses, Janke 
 17 sep 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87327
26
Gerbens, Krijn 
 17 sep 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43614
27
Vries, Jakob Gerbens de 
 17 sep 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7198
28
Dijkstra, Klaas Uilkes 
 17 sep 1762Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86727
29
Dijkstra, Antje Klazes 
 17 sep 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69114
30
Grasma, Akke Jans 
 17 sep 1769Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25075
31
Jans, Johannes 
 17 sep 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80941
32
Kortstra, Roelof Abels 
 17 sep 1769Oldeholtpade/Nijeholtpade/Oldeholtwolde/Ter Idzard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73328
33
Oebeles, Tytje 
 17 sep 1769Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52972
34
Postma, Harmen Jans 
 17 sep 1769Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I801
35
Riemersma, Maaike Gerrits 
 17 sep 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45961
36
van Hagen, Willem Jacobs 
 17 sep 1769Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54650
37
Bo(u)ma, Hendrik Sierks 
 17 sep 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111425
38
Gaeles, Jan 
 17 sep 1775Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56404
39
Hendriks, Tjitske 
 17 sep 1775Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100085
40
Hoogterp, Liefke Klazes 
 17 sep 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46863
41
Keuning, Grietje Jouws 
 17 sep 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41343
42
Oosterhof, Sander Ruurds 
 17 sep 1775Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59729
43
Posthuma, Aaltje Wybrens 
 17 sep 1775Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101160
44
Rengers, Oege Roelofs 
 17 sep 1776Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34351
45
Hager, Harmke Jacobs 
 17 sep 1778Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40214
46
Damstra, Japke Fransen 
 17 sep 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4881
47
Egberts, Berber 
 17 sep 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47002
48
Koning, Piebe Willems 
 17 sep 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66088
49
Kuik, Jan Dirks 
 17 sep 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79778
50
Praamstra, Sytske Hylkes 
 17 sep 1780Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57581

1 2 Volgende»