Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Johannes, Douwe 
 17 aug 1690De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3783
2
Wijbes, Aukje (Akke) 
 17 aug 1750Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92820
3
Hopperus, Ank Sapes 
 17 aug 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88415
4
Teunis, Grietje 
 17 aug 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2627
5
Hoekstra, Aukje Egberts 
 17 aug 1768Wyckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65513
6
Bootsma, Geertje Rinzes 
 17 aug 1769Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96120
7
Ploeg, Albert Pieters van der 
 17 aug 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70429
8
Fransens, Kaaltje (Kareltje) 
 17 aug 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I865
9
Wybes, Tijke 
 17 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99207
10
Sybrens, Jetse 
 17 aug 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78312
11
Hendriks, Tjitske 
 17 aug 1775Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100085
12
de Jong, Krijne Aukes 
 17 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43060
13
Geertruid, Anna 
 17 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50182
14
Viersen, Jelske Ypes 
 17 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7341
15
Baukes, Thomas 
 17 aug 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45666
16
Wopkes, Anskjen 
 17 aug 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90131
17
Bosje, Hendrikje Pieters 
 17 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48201
18
Dijkstra, Jacob Gerbens 
 17 aug 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30200
19
Bloemsma, Tryntie Roelofs 
 17 aug 1785Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3086
20
Algra, Halbe Jochums 
 17 aug 1786Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16052
21
Dijk, Pieter Baukes van 
 17 aug 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6666
22
Ypey, Frans Klazes 
 17 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6875
23
Jaalstra, Antje Siegers 
 17 aug 1788Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72804
24
Westerhuis, Pieter Sipkes 
 17 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6777
25
Lautenbach, Hendrik Kornelis 
 17 aug 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65719
26
Wiegersma, Geertje Douwes 
 17 aug 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107101
27
Fijlstra, Grietje Jacobs 
 17 aug 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20080
28
Hoitsma, Popkje Jacobus 
 17 aug 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77655
29
Bouma, Detje Gerrits 
 17 aug 1794Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4682
30
Haanstra, Taeke Jans 
 17 aug 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26826
31
Meulen, Antje Lolkes van der 
 17 aug 1794Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6427
32
Roskam, Marinus 
 17 aug 1794Oosterland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110801
33
Koopmans, Dirk Ydes 
 17 aug 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I795
34
Tjerks, Pieter 
 17 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44716
35
Wever, Wybe Lammerts 
 17 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97400
36
Heide, Aukje Klazes van der 
 17 aug 1797Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28631
37
Koopmans, Janke Hiddes 
 17 aug 1798Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12916
38
Poelstra, Klaas Klazes 
 17 aug 1799Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29464
39
Hendriks, Tjalle 
 17 aug 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46035
40
Tinga, Johanna Pieters 
 17 aug 1801Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73192
41
Visser, Rinske Pieters 
 17 aug 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9593
42
Plantinga, Lijsbert Paulus 
 17 aug 1805Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101751
43
Gulmans, Jan Jacobs 
 17 aug 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85710
44
Rodenhuis, Syds Sjoukes 
 17 aug 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36747
45
Mellema, Moeder Sybrens 
 17 aug 1807Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86896
46
Swart, Jan Pieters 
 17 aug 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1698
47
de Vries, Teitje Heeres 
 17 aug 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109944
48
Hemkes, Willemke Hendriks 
 17 aug 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5133
49
Zittema, Jan Lykeles 
 17 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37124
50
Mey, Jan Jans van der 
 17 aug 1812Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26269

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 124

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Geerts, Grietje 
 17 aug 1786 I85181
2
Piers, Antje 
 17 aug 1787Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7429
3
Sipkes, Aldert 
 17 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45592
4
Reinders, Aaltje 
 17 aug 1806Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110050
5
Hommes, Martzen 
 17 aug 1807Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70300
6
Jans, Klaaske 
 17 aug 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15004
7
Boer, Rienk Jans de 
 17 aug 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9610
8
Ottes, Fetje 
 17 aug 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46510
9
Rinses, Wobbe 
 17 aug 1811Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88238
10
de Jong, Gjalt Folkerts 
 17 aug 1814Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84625
11
Klok, Wytske Johannes 
 17 aug 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47109
12
Koehoorn, Willem Jans 
 17 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9435
13
Harmens, Anne 
 17 aug 1816 I85840
14
Symens, Beitske 
 17 aug 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10929
15
Wal, Jelle Eelkes van der 
 17 aug 1816Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96487
16
Blijstra, Klaaske Klazes 
 17 aug 1817Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83899
17
Heide, Gosse Douwes van der 
 17 aug 1818Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108100
18
Jepma, Taetske Kornelis 
 17 aug 1818Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107767
19
Pietersma, Jan Pieters 
 17 aug 1821Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94287
20
Wierda, Klaas Folkerts 
 17 aug 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27215
21
Kroodsma, Janke Lieuwes 
 17 aug 1822Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67832
22
Beetzolts, Eduard Martinus Godfried 
 17 aug 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10981
23
Kloppenburg, Jan Pieters 
 17 aug 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72332
24
Postma, Aaltje Jacobs 
 17 aug 1826Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34112
25
Schuurmans, Dieuwke Jobs 
 17 aug 1826Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41736
26
Swettema, Antje Reimers 
 17 aug 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35232
27
Bos, Jan Geerts 
 17 aug 1827Rohel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95725
28
Bouma, Pier Kornelis 
 17 aug 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6867
29
de Vries, Albert Jacobs 
 17 aug 1827Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89329
30
Douwes, Tryntje 
 17 aug 1827Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49215
31
Eggers, Pieter Hendriks 
 17 aug 1827Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39537
32
Keimpenaar, Syds Sjoerds 
 17 aug 1827 I51663
33
Venema, Grietje Pieters 
 17 aug 1827 I70111
34
Postma, Enne Pieters 
 17 aug 1828Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8879
35
Jelkes, Tetje 
 17 aug 1830 I60763
36
Bosch, Marijke Hendriks 
 17 aug 1831Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45324
37
Hoekstra, Sjouke IJsbrands 
 17 aug 1832s-Hertogenbosch, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6223
38
Rengers, Trijntje Oeges 
 17 aug 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34356
39
Werf, Jochem Jans van der 
 17 aug 1832Eesterga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95918
40
Doedes, Aaltje 
 17 aug 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81014
41
Wagenaar, Jacob Jans 
 17 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52088
42
Dijkstra, Feikje Cornelis 
 17 aug 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16011
43
Harms, Jantje 
 17 aug 1840Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96726
44
Wuffen, Lammegien 
 17 aug 1840Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98170
45
de Boer, Maartje Martens 
 17 aug 1841St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39007
46
Ferwerda, Stillborn Johannes 
 17 aug 1841Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24161
47
Bijker, Atje Hendriks 
 17 aug 1844Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49101
48
de Koster, Machiel 
 17 aug 1844Driewegen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110602
49
Velde, Grietje Gerbens van der 
 17 aug 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26458
50
Germeraad, Sytze Pieters 
 17 aug 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50979

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 49 van 49

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Fokkes, Jarich 
Meinerts, Trijntie 
 17 aug 1656Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83781
I83789
2
Freerks, Hein 
Pyters, Antje 
 17 aug 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91925
I91926
3
Harmens, Heyn 
Nuttes, Neeltie 
 17 aug 1732Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82604
I82580
4
Heringa, Gosewinus 
Romkes, Riemkje 
 17 aug 1748Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94172
I94173
5
Jans, Sjoerd 
Cierds, Tjidske 
 17 aug 1749Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66755
I66756
6
Libbes, Fedde 
Klases, Grietje 
 17 aug 1749Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44348
I44349
7
Jans, Minne 
Sydses, Antje 
 17 aug 1755Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85178
I85179
8
Engbringhoff, Gerrit 
Nefickmans, Christine 
 17 aug 1766 I33991
I33992
9
Haebes, Hessel 
Binnes, Trijntje 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60361
I60362
10
Sierds, Folkert 
Anskes, Eke 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66131
I66132
11
van Kleffens, Gerardus Siedses 
Smedema, Trijntje Paulus 
 17 aug 1777Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98189
I98190
12
Veen, Klaas Gerks van der 
Luitjens, Murkje 
 17 aug 1777Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74664
I74665
13
Laan, Gerben Jakobs van der 
Kuik, Grietje Dirks 
 17 aug 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95290
I95291
14
Popkes, Roelof 
Tijmens, Hinke 
 17 aug 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84645
I84646
15
Sonnema, Fedde Adams 
Posthuma, Seeske Jacobs 
 17 aug 1783Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65740
I65741
16
Wuffen, Reinder Egberts 
Zijlman, Elisabeth Pieters 
 17 aug 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49629
I49630
17
Zee, Ulbe Ruurds van der 
Sjirks, Eelkjen 
 17 aug 1783Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64356
I64357
18
Faber, Jacob Beerends 
Lieuwes, Trijntje 
 17 aug 1788Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63432
I63433
19
Knossens, Tjeerd Wiebes 
Visser, Grietje Eeltjes 
 17 aug 1788Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100314
I100315
20
Beintum, Jan Clases 
van Zelling, Aaltje Berends 
 17 aug 1794Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47084
I89820
21
Kamminga, Pieter Pieters 
Tresling, Corneliske Cornelis 
 17 aug 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346
I76551
22
Maan, Klaas Lieuwes van der 
Rochus, Taetske 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13370
I13371
23
Osseman, Johannes (Jan) 
Vlietstra, Geeske aka Fleestra 
 17 aug 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70488
I70489
24
Wagenaar, Sybren Feites 
Bruinsma, Aaltje Sipkes 
 17 aug 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61240
I61239
25
Hagedoorn, Karst Hendriks 
Siewerts, Hendrikje 
 17 aug 1806Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34075
I34076
26
Propstra, Kornelis Alberts 
Veenstra, Elizabeth Jacobs 
 17 aug 1815Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68100
I68101
27
Flothman, Herman 
Rijpma, Eelkje Tjeerds 
 17 aug 1817Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42438
I42439
28
Dijkstra, Minne Gerbens 
Rynks, Gelske Thijsses 
 17 aug 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38537
I38536
29
Bosgra, Tiete Okkes 
Graanstra, Grietje Harmanus 
 17 aug 1833Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99953
I99954
30
Meyer, Jan Gjalts 
Kingma, Joacomina Tjommes 
 17 aug 1833Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47362
I47361
31
Jong, Pieter Johannes de 
Boer, Jannigje Ouwes de 
 17 aug 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5966
I9219
32
Tjepkema, Myntje Roelofs 
Fopma, Sjoukje Roelofs 
 17 aug 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54001
I54002
33
Meulen, Gerrit Hendriks van der 
Broersma, Grietje Tjeerds 
 17 aug 1839Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3618
I3617
34
Seeger(s), Johan Heinrich 
Sterk, Baukje Pieters 
 17 aug 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17278
I17279
35
Groteler, Gerhard 
Meijerink, Roelfien 
 17 aug 1843Arkel/Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107825
I107826
36
de Jong, Geert Andries 
Ley, Antje Montes van der 
 17 aug 1844Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68983
I68984
37
Stapert, Maile Jelles 
Hoek, Trijntje Dirks van der 
 17 aug 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78762
I105294
38
de Rapper, Jacob 
Stiemsma, Antje Uilkes 
 17 aug 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42226
I42227
39
Glas, Johannes Kornelis 
de Graaf, Jeltje Dirks 
 17 aug 1850Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96438
I96439
40
Vlaskamp, Wybren Tjitzes 
de Vries, Ankje Wybes 
 17 aug 1855Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25382
I25383
41
de Laar, Hendrik van 
Roest, Marijtje 
 17 aug 1866Woerden, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67068
I67069
42
Visbeek, Dirk Hendriks 
Hofstra, Cecilia Edes 
 17 aug 1878Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8294
I9923
43
Hoekstra, Jan Ritskes 
Akkerman, Hiltje Klazes 
 17 aug 1882Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101654
I53559
44
Wouda, Jan Pieters 
Turkstra, Grietje Halbes 
 17 aug 1882Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18534
I83248
45
Bosma, Anne Wybes 
Bakker, Janke Gaukes 
 17 aug 1884Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41836
I41837
46
Rienks, Frans Bienzes 
Braaksma, Antje Douwes 
 17 aug 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18712
I29206
47
Nieuwenhuis, Gerrit Albertus 
Koopmans, Klaaske Jans 
 17 aug 1901Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69365
I64460
48
Wybenga, Jan Jans 
Wybenga, Akke Bavius 
 17 aug 1916Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35306
I40229
49
Bruggink, Raymond 
Dijkstra, Tjitske (Thressa) Annes 
 17 aug 1922Detroit, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36649
I18290

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Gerben 
 17 aug 1645 I36411
2
Sijdses, Ysbrandt 
 17 aug 1727Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45439
3
Clases, Bonne 
 17 aug 1732Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82939
4
Rykles, Trijntje 
 17 aug 1732Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69998
5
Regnerus, Grietje Lieuwes 
 17 aug 1744Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80553
6
Boer, Aukje Siedses ma 
 17 aug 1749Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7486
7
Jans, Lijsbert 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48862
8
Kalkhuis, Willem Marcus 
 17 aug 1749Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85493
9
Tamminga, Ytzen Jans 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I453
10
Wassenaar, Neeltje Gerrits 
 17 aug 1749Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48626
11
Hogendijk, Klaas Pieters 
 17 aug 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6086
12
Jakobs, Aaltie 
 17 aug 1753Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51898
13
Pijters, Jan 
 17 aug 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44160
14
Daniels, Antje 
 17 aug 1755Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99126
15
Klases, Doetje 
 17 aug 1755Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71745
16
Syboltsma, Lolkje Sybrens 
 17 aug 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7471
17
Weert, Gurbe Durks de 
 17 aug 1755Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11227
18
AEdes, Grietje 
 17 aug 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1507
19
Feyes, Tepske 
 17 aug 1760Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47335
20
Heddema, Johannes Hedzers 
 17 aug 1760Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45465
21
Odolphi, Oeds Jacobs 
 17 aug 1760Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102525
22
Tjalles, Thijs 
 17 aug 1763Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6368
23
Hendriks, Rientje 
 17 aug 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46088
24
Toremans, Johanna 
 17 aug 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102302
25
de Groot, Jan Jans 
 17 aug 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39524
26
Elzinga, Symkje Jelles 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57
27
Faber, Jan Wytzes 
 17 aug 1777Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76211
28
Fransen, Antie 
 17 aug 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4880
29
Hof, Sytze Cornelis 
 17 aug 1777Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15544
30
Lautenbach, Janke Jacobus 
 17 aug 1777Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100762
31
Baarsma, Fokeltje Sjierks 
 17 aug 1783Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56958
32
Dijkstra, Antje Pieters 
 17 aug 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18676
33
Feykes, Trijntje 
 17 aug 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46924
34
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 17 aug 1783Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91327
35
Kooistra, Jilt Minnes 
 17 aug 1783Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54643
36
Nicolai, Anne Remkes 
 17 aug 1783Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58711
37
Woude, Gosse Halbes van der 
 17 aug 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29950
38
Bouma, Maaike Jans 
 17 aug 1788Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98706
39
de Wind, Eibert Meinderts 
 17 aug 1788St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74144
40
Douma, Gertje Jacobs 
 17 aug 1788Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102105
41
Douwes, Rinske 
 17 aug 1788Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42316
42
Hofman, Gatze Gerrits 
 17 aug 1788Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65806
43
Holder, Yetske Johannes 
 17 aug 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12477
44
Joukes, Jasper 
 17 aug 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47021
45
Tjerks, Durk 
 17 aug 1788Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79455
46
Tuinstra, Schelte Elles 
 17 aug 1788Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68267
47
Waardenburg, Elisabeth Hendriks 
 17 aug 1791Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25894
48
Siertsema, Hemme Jakobs 
 17 aug 1794Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64729
49
Slingerland, Bastiaantje 
 17 aug 1794Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98789
50
Jansen, Catrina Elisabeth 
 17 aug 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92891

1 2 Volgende»