Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jetsma, Klaas Jetzes 
 17 jul 1754Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78803
2
Weert, Gurbe Durks de 
 17 jul 1755Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11227
3
Annes, Gerben 
 17 jul 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17678
4
Bloemsma, Nammen Roelofs 
 17 jul 1771 I3083
5
de Boer, Tjeerd Jippes 
 17 jul 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42696
6
Reinders, Tjitske 
 17 jul 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75736
7
Jans, Doede 
 17 jul 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1991
8
Gerks, Marij 
 17 jul 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50158
9
Koldijk, Antje Jans 
 17 jul 1773Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78918
10
Kas, Jan Johannes 
 17 jul 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1384
11
de Vries, Jeltie Jans 
 17 jul 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81055
12
Oevering, Eelkje Abes 
 17 jul 1777Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82416
13
Hopping, Marike Beerents 
 17 jul 1778Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79277
14
de Vries, Jacob Jelgers 
 17 jul 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49294
15
Douma, Ruurd Ages 
 17 jul 1781Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47132
16
Vries, Pieter Pieters de 
 17 jul 1781Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7105
17
Leyenaar, Marijke Jans 
 17 jul 1782Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50199
18
Baarsma, Fokeltje Sjierks 
 17 jul 1783Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56958
19
Mey, Foppe Jans van der 
 17 jul 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13127
20
Douma, Lieuwkje Sybrens 
 17 jul 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25683
21
Groot, Froukje Piers de 
 17 jul 1786Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7336
22
Meinsma, Yme Minzes 
 17 jul 1787Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35973
23
Papma, Gerben Johannes 
 17 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45870
24
Wijnstra, Welmoed Ates 
 17 jul 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8301
25
Veldema, Tijttje Hendriks 
 17 jul 1790Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12179
26
Kuiken, Antje Jans 
 17 jul 1791St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92100
27
Jacobs, Jeltie 
 17 jul 1792Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94379
28
Oosterkamp, Thijs Jannes 
 17 jul 1792Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75655
29
de Monchy, Engel Pieter 
 17 jul 1793Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100001
30
Veen, Grietje Oeges van der 
 17 jul 1793Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92239
31
Vliet, Ruurd Jelles van 
 17 jul 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9321
32
Hemminga, Antje Scheltes 
 17 jul 1795Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91666
33
Tilma, Fopke Piers 
 17 jul 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5445
34
Smits, Johannes Jans 
 17 jul 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5428
35
Hoekstra, Wikke Jans 
 17 jul 1797Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62038
36
Assen, Froukje Petrus van 
 17 jul 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7412
37
Dijkstra, Renze Arjens 
 17 jul 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79558
38
Flokstra, Jakob Alberts 
 17 jul 1798Haule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36250
39
Rispens, Rinze Willems 
 17 jul 1798Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61613
40
Olijnsma, Grietje Kornelis 
 17 jul 1799Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46365
41
Post, Klaas Klazes 
 17 jul 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17723
42
Watzema, Lieuwkjen Jacobs 
 17 jul 1802Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10168
43
Jans, Willem 
 17 jul 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45150
44
Foppes, Sijtske 
 17 jul 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78119
45
de Vries, Tjipke Jans 
 17 jul 1806Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88202
46
Oosterhof, Trijntje Sanders 
 17 jul 1806Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65986
47
Vellinga, Wytske Jans 
 17 jul 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7128
48
Ferwerda, Jetske Sytzes 
 17 jul 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20894
49
Knol, Jeltje Jakobs 
 17 jul 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41438
50
Sinnema, Jetze Tjibbes 
 17 jul 1810Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81121

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 120

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Douma, Baukjen Binnerts 
 17 jul 1810Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84267
2
Pytters, Sikjen 
 17 jul 1811Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75702
3
Terpstra, Jan Klazes 
 17 jul 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97774
4
Cornelis, Hinke 
 17 jul 1815Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3061
5
de Kleine, Benjamin Binnerts 
 17 jul 1815Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41617
6
Sybrens, Tjitske 
 17 jul 1818Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91121
7
Zijbrens, Tjietske 
 17 jul 1818Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89690
8
Posthumus, Gerhardina 
 17 jul 1821Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62090
9
Wiersma, Trijntje Harmens 
 17 jul 1821 I64517
10
Steeg, Sjoukje Daams van der 
 17 jul 1822Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76607
11
Kas, Ytje Dirks 
 17 jul 1823 I79200
12
Dolstra, Trijntje Gerrits 
 17 jul 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27243
13
Freerks, Maaike 
 17 jul 1829 I76895
14
Gerlach, Aaltje Frederiks Wouters 
 17 jul 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24656
15
Meer, Tjitske Gerrits van der 
 17 jul 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81501
16
Bosje, Hendrikje Alberts 
 17 jul 1833St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4318
17
Stienstra, Melis Goverts 
 17 jul 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12795
18
Graansma, Wopkjen Siebes 
 17 jul 1834Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85995
19
Hillebrants, Oets Jans 
 17 jul 1834Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75701
20
Braaksma, Taeke Boyens 
 17 jul 1836Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6797
21
Meer, Tietje Hendriks van der 
 17 jul 1837Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74290
22
de Jong, Jacob Hanses 
 17 jul 1838 I49940
23
Wiegersma, Antje Pieters 
 17 jul 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I143
24
Wal, Ytje Folkerts van der 
 17 jul 1839 I53796
25
Heide, Gerrit Gaeles van der 
 17 jul 1843Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49054
26
Wagenaar, Sjoukje Hendriks 
 17 jul 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5766
27
Westerhof, Eesger Hendriks 
 17 jul 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82649
28
de Vries, Hans Reitjes 
 17 jul 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75605
29
Reinders, Durkje Sikkes 
 17 jul 1847Koolstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44583
30
Lyzenga, Gerrit Wouters 
 17 jul 1849Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48809
31
Popma, Oebele Bruins 
 17 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90489
32
Reinhart, Baltus Salomons 
 17 jul 1849Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63093
33
Reitsma, Baukje Pieters 
 17 jul 1849Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79843
34
Terwal, Jietje Pieters 
 17 jul 1851Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7717
35
Germeraad, Geertje Willems 
 17 jul 1852Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18824
36
Meulen, Ynse Sipkes van der 
 17 jul 1852 I50663
37
Palma, Willem Gerlofs 
 17 jul 1852 I11500
38
Wijma, Sybren Abrahams 
 17 jul 1852Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94976
39
Dijkstra, Gerrit Jans 
 17 jul 1853Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25103
40
Woude, Klaas Pieters van der 
 17 jul 1853Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103144
41
Wildeboer, Marinus Klaassens 
 17 jul 1854Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64088
42
Zandberg, Beert Lubberts 
 17 jul 1854Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100991
43
Klok, Pieter Simons 
 17 jul 1855Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53189
44
Talma, Stillborn Klazes 
 17 jul 1855 I52833
45
Eerdes, Eelkjen 
 17 jul 1856Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70477
46
Krol, Romkje Jochums 
 17 jul 1857 I8947
47
Bachum, Agnieta Johannes van 
 17 jul 1860Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10164
48
Dijkman, Roelof Sikkes 
 17 jul 1860Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I367
49
Hoekstra, Gerritje Klazes 
 17 jul 1860 I76795
50
Douma, Hendrik Lases 
 17 jul 1861Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4497

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Scheltema, Pyter Scheltes 
Swerms, Trijntie Hotses 
 17 jul 1729Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74263
I74264
2
Saskers, Fokke 
Wytzes, Hiltje 
 17 jul 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43317
I43318
3
Hesselius, Gentius (Jentje) Bernardus 
Smeding, Tjitske 
 17 jul 1746Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50736
I50737
4
Jelmers, Willem 
Sybes, Gerbrig 
 17 jul 1746Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95987
I95988
5
Scheltes, Jelte 
Gerbens, Jetske 
 17 jul 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43873
I43874
6
Katsma, Claas Simons 
Pyters, Jiesseltje 
 17 jul 1767Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72174
I72175
7
Oosterbaan, Johannes Johannis 
Jans, Yttje 
 17 jul 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91983
I91984
8
Hendriks, Engbert 
Everts, Grietje 
 17 jul 1774Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47321
I47320
9
Sijtses, Auke 
Pieters, Trijntie 
 17 jul 1774Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88599
I88600
10
Meulen, Arjen Rinses van der 
Rintjes, Abeltje 
 17 jul 1776Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80937
I80938
11
Bennema, Auke Jans 
Gerrits, Sieuwke 
 17 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7502
I7501
12
Jong(h), Klaas Jitzes de 
Bottinga, Sjoukje Tomas 
 17 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15733
I15734
13
Johannes, Douwe 
Teunes, Yttje 
 17 jul 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60126
I103128
14
Woudwijk, Oebele Jeens 
Mients, Antje 
 17 jul 1791Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34179
I34180
15
Westerbeek, Johannes Harmens 
Wielinga, Antje Hotses 
 17 jul 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78987
I78988
16
Cate, Abraham Adams ten 
Ververda, Wiedsche Wiegers 
 17 jul 1808Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101378
I101379
17
Zijlstra, Folkert Wiggers 
Smedema, Klaaske 
 17 jul 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61411
I61412
18
Bakker, Douwe Karstens 
Britzel, Janna Jurjens 
 17 jul 1814Mairie Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53290
I53291
19
Eekkerk, Coenraad Hendriks 
Meinema, Baukje Klazes 
 17 jul 1821Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23239
I23240
20
Okken, Writser Okkes 
Kleine, Aaltje Pieters 
 17 jul 1831Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100937
I100938
21
Stellingsma, Pieter Jans 
Bijlsma, Tjitske Jans 
 17 jul 1831Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67208
I67209
22
Wenselaar, Marten Jarigs 
Kamstra, Rinske Jacobs 
 17 jul 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75154
I30797
23
Kingma, Jacob Jans 
Kramer, Antje Willems 
 17 jul 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40799
I40798
24
de Wit, Cornelis Jans 
Nawijn, Henrietta 
 17 jul 1834Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22493
I22494
25
Jans, Josephus 
van Dam, Jitske Jans 
 17 jul 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101543
I101525
26
Bouma, Pieter Klazes 
Tolsma, Grytje Aukes 
 17 jul 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37630
I37636
27
Dijkstra, Pieter Liebes 
Weiland, Taetske Sipkes 
 17 jul 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12847
I24169
28
Zwart, Jan Pieters de 
Loonstra, Antje Piebes 
 17 jul 1858Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10509
I10436
29
Pakkebier, Hendrikus 
Weevers, Johanna Mechtelina 
 17 jul 1868Aalten, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93701
I93702
30
Maas, Derk 
Elsing, Adriana Hendrika 
 17 jul 1872City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97611
I97612
31
Boer, Pieter Douwes de 
Andrae, Janke Roelofs 
 17 jul 1880Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16816
I17103
32
Tuuk, Taeke Geerts van der 
de Vries, Symkje Alberts 
 17 jul 1884Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27968
I73660
33
Holwerda, Fedde Pieters 
Tulp, Jantje Gaatzes 
 17 jul 1886Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24581
I24580
34
Waasdorp, Leonardus 
Miedema, Geertje Johannes 
 17 jul 1897Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33853
I24935
35
Wagenaar, Jan Sjoerds 
Kuipers, Pietertje Minnes 
 17 jul 1901Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52090
I87651
36
Dijkstra, Bauke Symens 
Dijkstra, Lieuwkje Reitzes 
 17 jul 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24432
I33890
37
Aarnout, Gerrit Pieters 
van Ek, Cornelia Pieters 
 17 jul 1920Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27548
I27545

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Douwes, Focke 
 17 jul 1698Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99096
2
Wijtzes, Hoijte 
 17 jul 1701Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78414
3
Jacobs, Riemke 
 17 jul 1712Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79834
4
Wijtzes, Trijntje 
 17 jul 1712Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78419
5
Dotinga, Tomas Zytzes 
 17 jul 1718Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59312
6
Eekes, Klaas 
 17 jul 1735Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46355
7
Inses, Eelk 
 17 jul 1735Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103274
8
Pytters, Wijbren 
 17 jul 1735Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45204
9
Allerts, Pijter 
 17 jul 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45822
10
Fokkes, Eelke 
 17 jul 1740Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65549
11
Hanecroot, Cuniera 
 17 jul 1740Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12988
12
Rinses, Cornelis 
 17 jul 1746Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47801
13
Rinses, Sape 
 17 jul 1746Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74696
14
de Heer, Antje Gerbens 
 17 jul 1757St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4723
15
Terpstra, Ette Jacobs 
 17 jul 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6193
16
Berger, Antie Wytzes 
 17 jul 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61005
17
Boonstra, Antje Alles 
 17 jul 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6060
18
Gerlofs, Klaaske 
 17 jul 1763Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91538
19
Stoker, Lieuwe Martens 
 17 jul 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1243
20
Sytsma, Sybe Sytzes 
 17 jul 1763Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13125
21
Visbeek, Aaltje Tjeerds 
 17 jul 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22484
22
Wijma, Johannes Douwes 
 17 jul 1763Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41697
23
Broersma, Grietje Melles 
 17 jul 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19670
24
Broersma, Jitze Melles 
 17 jul 1768Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19995
25
Cornelis, Tjitske 
 17 jul 1768Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88364
26
Dirks, Sara 
 17 jul 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3854
27
Johannis, Sjoerdt 
 17 jul 1768Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19318
28
Jouwsma, Taeke Tjerks 
 17 jul 1768Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98906
29
Nammens, Sybe 
 17 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79488
30
de Vries, Elske Kornelis 
 17 jul 1774Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90692
31
de Vries, Tjidze Ykes 
 17 jul 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74208
32
Harrits, Hendrik 
 17 jul 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96243
33
Jans, Gerk 
 17 jul 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96091
34
Jans, Lysbet 
 17 jul 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99253
35
Wiersma, Sjoerd Jurks 
 17 jul 1774Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72433
36
Wijnsma, Anne Harrits 
 17 jul 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96239
37
Veen, Luitzen Gijsberts van der 
 17 jul 1777Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74179
38
Beer, Gerlof Rinzes de 
 17 jul 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15725
39
Borger, Hijke Aukes 
 17 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44095
40
Kat, Jan Jacobs 
 17 jul 1785Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101305
41
Meer, Fetje Douwes van der 
 17 jul 1785Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41725
42
Rinsma, Detje Folkerts 
 17 jul 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6933
43
de Jong, Pier Pieters 
 17 jul 1791Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83703
44
Ferwerda, Jan Gerrits 
 17 jul 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29747
45
Jelles, Trijntje 
 17 jul 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46045
46
Metzlar, Rommert Kiers 
 17 jul 1791Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18050
47
Venekamp, Wipkje Ballings 
 17 jul 1791Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68746
48
Elzinga, Lieuwe Reinders 
 17 jul 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2371
49
Heeres, Aaltje Jans 
 17 jul 1796Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83708
50
Heeringa, Gosse Pieters 
 17 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37950

1 2 Volgende»