Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 148

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kingma, Antje Pieters 
 17 jun 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107227
2
Akker, Trijntje Rintjes van den 
 17 jun 1770Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1919
3
de Vries, Johannes Sjoerds 
 17 jun 1774Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94508
4
Strikwerda, Symen Piers 
 17 jun 1774Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111016
5
Prins, Aafke Piers 
 17 jun 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10451
6
Laan, Antje Jans van der 
 17 jun 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34352
7
Tuinstra, Rienkje Eeltjes 
 17 jun 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86966
8
Westra, Gaatse Gerbens 
 17 jun 1778Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103615
9
Boer, Jan Jacobs 
 17 jun 1781Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108975
10
Fokken, Willempje Jans 
 17 jun 1781Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107081
11
Post, Klaas Klazes 
 17 jun 1781Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17726
12
Sybes, Dirk 
 17 jun 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78880
13
Boekhout, Jetske Harmanus 
 17 jun 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59908
14
Fransbergen, Froukje Engberts 
 17 jun 1785Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93963
15
Kramer, Wypkje Luurtses 
 17 jun 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6570
16
Broersma, Jan Jacobs 
 17 jun 1788Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111264
17
Krottje, Froukje Gerrits 
 17 jun 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39940
18
Ploegstra, Akke Feikes 
 17 jun 1788Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2355
19
Dijkstra, Geertje Thomas 
 17 jun 1790Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104417
20
Koning, Trijntje Andries 
 17 jun 1791Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65803
21
Kuipers, Dirkje Pieters 
 17 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4816
22
Wynia, Trijntje Popes 
 17 jun 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31203
23
Zeilstra, Feite Tjipkes 
 17 jun 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18724
24
Faber, Kornelis Reimers 
 17 jun 1798Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42423
25
Broekens, Marten Gerbens 
 17 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2158
26
Dijkstra, Gerben Reinders 
 17 jun 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15392
27
Boorsma, Paulus Tymens 
 17 jun 1800Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98296
28
Vis, Romke Sipkes 
 17 jun 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82030
29
Bouma, Grietje Kornelis 
 17 jun 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5719
30
Krottje, Antje Beerends 
 17 jun 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3823
31
Bulthuis, Marieke Hindriks 
 17 jun 1804Heveskes, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110373
32
Kuipers, Rinske Pieters 
 17 jun 1805Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5227
33
Holwerda, Abe Jippes 
 17 jun 1806Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13734
34
Tjepkema, Etje Cornelis 
 17 jun 1807Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48836
35
Haak, Pieter Rinses van der 
 17 jun 1810Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82606
36
Jellema, Pieter Reinders 
 17 jun 1810Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20599
37
Dirks, Jitse 
 17 jun 1811Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42962
38
Sjoukes, Jacob 
 17 jun 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78280
39
Beetsma, Fimke Wobbes 
 17 jun 1813Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60493
40
Klein, Johannes Jacobs de 
 17 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7725
41
Monsma, Wytske Pieters 
 17 jun 1813Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26363
42
Andriessen, Sipke Doekes 
 17 jun 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39822
43
Annen, Marrigje 
 17 jun 1815Meppen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100945
44
Hoogland, Ytje Watzes 
 17 jun 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26356
45
Hoogstra, Roelof Hendriks 
 17 jun 1817 I47258
46
Tenckinck, Hendrikus Gerhardus 
 17 jun 1817Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108513
47
van Berkum, Sipke 
 17 jun 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27195
48
Wielinga, Reinder Lieuwes 
 17 jun 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4149
49
Buursma, Tjalling Douwes 
 17 jun 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16167
50
van Veen, Jeltje Sybrens 
 17 jun 1819Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110753

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Baukes, Ulbe 
 17 jun 1778Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69713
2
Dijk, Jan Hindriks 
 17 jun 1795Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103075
3
Sippes, Pieter 
 17 jun 1796Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93210
4
Engbringhoff, Herm. Henrich 
 17 jun 1797 I33986
5
Johannes, Dirk 
 17 jun 1808Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79559
6
Rengers, Geeske 
 17 jun 1808Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76656
7
Jong(h), Ype Jitzes de 
 17 jun 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18209
8
Eelkes, Klaaske 
 17 jun 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67991
9
Snoek, Bernardus Arcerius 
 17 jun 1813 I65050
10
Timmersma, Sytske Jacobs 
 17 jun 1813Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39816
11
Wijbrens, Antie 
 17 jun 1814Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106903
12
Torenmans, Gerben Gerbens 
 17 jun 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14034
13
Aning, Berend 
 17 jun 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78680
14
Meer, Mient Keimpes van der 
 17 jun 1818Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13880
15
Sjoerds, Vroukje 
 17 jun 1818Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26794
16
Ferwerda, Berber Willems 
 17 jun 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16132
17
Hidma, Teunis Sjoerds 
 17 jun 1820Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95041
18
Jans, Sjoukje 
 17 jun 1820Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93453
19
Rinkema, Baukjen Taekes 
 17 jun 1820Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53018
20
Douwes, Rinske 
 17 jun 1821Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42316
21
Palstring, Hendrik Gerrits 
 17 jun 1821 I79261
22
Wurdema, Dirk Hendriks 
 17 jun 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8894
23
Dijkstra, Bauke Pieters 
 17 jun 1822Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97044
24
Hettema, Antje 
 17 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7537
25
Spoelhof, Willem Reins 
 17 jun 1823 I79187
26
de Jong, Louw Ates 
 17 jun 1824 I52674
27
Gijlstra, Wybe Adrianus 
 17 jun 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7242
28
Sioerds, Teetske 
 17 jun 1824Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99380
29
Katsma, Siemen Gerrits 
 17 jun 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87355
30
Kuipers, Johannes Jacobs 
 17 jun 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104685
31
Werkman(s), Pieter Lolkes 
 17 jun 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14430
32
Ploeg, Arend Sakes van der 
 17 jun 1826 I33789
33
Boonstra, Pieter Feikes 
 17 jun 1828Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8709
34
Kooi, Willem Jans 
 17 jun 1828Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109357
35
Kooij, Willem Jans 
 17 jun 1828Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96759
36
Visbeek, Gerrit Douwes 
 17 jun 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8265
37
Zeinenga, Piebe Durks 
 17 jun 1828 I81490
38
Broersma, Freerk Poppes 
 17 jun 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14949
39
Akkerhof, Folkert Tjallings 
 17 jun 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5977
40
Zuidema, Pieter Jacobs 
 17 jun 1831Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90549
41
Kloosterman, Siemen Dirks 
 17 jun 1832Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52054
42
Palstring, Tjepke Gerrits 
 17 jun 1832 I79268
43
Smid, Jan Gerbens 
 17 jun 1832 I54670
44
Hettinga, Thewis Uiltjes 
 17 jun 1835 I49760
45
Klok, Wytske Jans 
 17 jun 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16889
46
Miedema, Teye Sytzes 
 17 jun 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48642
47
Laan, Jelle Roelofs van der 
 17 jun 1838Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16338
48
Miedema, Tjitske Teyes 
 17 jun 1840Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10995
49
Postma, Antje Abes 
 17 jun 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3719
50
Beld, Fennigje van den 
 17 jun 1841Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84143

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gros, Valentijn 
Hindriks, Wendeltje 
 17 jun 1692City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41452
I41453
2
Jilderts, Jurjen 
Eewerts, Minke 
 17 jun 1694Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91355
I91356
3
Dirks, Lolke 
Johannis, Nieske 
 17 jun 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42877
I42878
4
Pyters, Oege 
Teunis, Antie 
 17 jun 1703Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87591
I87592
5
Saakes, Jelle 
Kornelis, Fookeltje 
 17 jun 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83031
I83032
6
Teunis, Jan 
Pieters, Antie 
 17 jun 1731Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103486
I103487
7
Gerryts, Ludzer 
Geerts, Antje 
 17 jun 1736Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67917
I67918
8
Mekkes, Ringer 
Arjens, Geeske 
 17 jun 1736Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99611
I99612
9
Cornelis, Boke 
Roels, Sibbelke 
 17 jun 1742Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104848
I104849
10
Louws, Riemer 
Wybrens, Klaaske 
 17 jun 1742Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75786
I75787
11
Rutgers, Harmen 
Sjoerds, Tjidske 
 17 jun 1742Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75079
I75081
12
Wybes, Tjeerd 
Gerrits, Antje 
 17 jun 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88916
I43440
13
de Beer, Rinse Geerts 
Jans, Trijntje 
 17 jun 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44533
I44534
14
Geerts, Rinse 
Jans, Trijntje 
 17 jun 1759Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79838
I79839
15
Ynia, Fokke Jacobus 
Zybes, Tjitske 
 17 jun 1759Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65937
I65938
16
Hendriks, Feike 
Ysses, Harmina 
 17 jun 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86264
I86265
17
Jans, Douwe 
Gerryts, Japke 
 17 jun 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104098
I92369
18
Ruirds, Willem 
Harkes, Antje 
 17 jun 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93692
I93694
19
Ruirds, Willem 
Harkes, Antje 
 17 jun 1764Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106612
I106613
20
Sypts, Freerk 
Joukes, Gertje 
 17 jun 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91914
I91915
21
Wybes, Bartel 
Pijtters, Elksje 
 17 jun 1764Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89295
I89297
22
Baukes, Gerben 
Douwes, Jantje 
 17 jun 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90398
I90399
23
Jurriens, Jan 
Bonnes, Fokje 
 17 jun 1770Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48592
I89526
24
Nijdam, Bote Sybrens 
Steenstra, Geertje Thomas 
 17 jun 1770Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74968
I74969
25
Osinga, Klaas Klases 
Baarda, Lolkje Gerlofs 
 17 jun 1770Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74299
I74300
26
Osinga, Klaas Klases 
Baarda, Lolkje Gerlofs 
 17 jun 1770Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78098
I78097
27
Sioerds, Jan 
Meyes, Hylkjen 
 17 jun 1770Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66239
I66240
28
Boorsma, Douwe Rintjes 
Andles, Antie 
 17 jun 1781Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74554
I74555
29
Klaver, Wybe Tammes 
Johannes, Geeske 
 17 jun 1781Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91910
I91912
30
Nammens, Feike 
Walings, Grijtje 
 17 jun 1781Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2353
I1210
31
Witteveen, Gauke Tobias 
Pytters, Sytske 
 17 jun 1781Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59356
I59357
32
Bijstra, Hemke Alberts 
Piers, Fetje 
 17 jun 1787Fochteloo Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106986
I106987
33
Dirks, Hendrik 
Sybes, Aagtje 
 17 jun 1787Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43659
I43660
34
Fellinga, Gerrit Binnes 
Bos, Jitske Jans 
 17 jun 1787Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87952
I87953
35
Heringa, Jodocus Petruszoon 
Semler, Maria Louisa 
 17 jun 1787Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48294
I48295
36
Jans, Johannes 
Eintes, Rinske 
 17 jun 1787Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36832
I36833
37
Reiding, Gerben Reids 
Brandsma, Sijke Annes 
 17 jun 1787Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63657
I63658
38
Hijma, Abe Heins 
Dirks, Grietje 
 17 jun 1792Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I871
I3534
39
Melcher, Klaas Hendriks 
Sjoukes, Antje 
 17 jun 1792Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80202
I80203
40
Visser, Meindert Jans 
Jans, Aafke 
 17 jun 1797Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59744
I95052
41
Aagtjes, Johannes Jans 
Regnerus, Anna 
 17 jun 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88467
I88470
42
de Haan, Klaas Jans 
Vaatstra, Antje Teyes 
 17 jun 1798Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38441
I38442
43
Elzinga, Hendrik Lucas 
van Dijk, Aafke Abes 
 17 jun 1798Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47024
I47025
44
Hoekstra, Lammert Martens 
Engelsman, Bregje Gerrits 
 17 jun 1798Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85938
I85939
45
Rusticus, Jacob Hotzes 
Ykema, Marij Ykes 
 17 jun 1798Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95035
I95036
46
Vries, Jan Bouwens de 
Friesema, Lysbert Tjeerds 
 17 jun 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4943
I4941
47
Boonstra, Ruurd Folkerts 
Bijlstra, Folkje Jans 
 17 jun 1804Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59029
I59030
48
de Roos, Willem Lammerts 
Vellinga, Mintje Oepkes 
 17 jun 1804Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74750
I74751
49
Hoekstra, Sybren Jans 
Morra, Akke Theunis 
 17 jun 1804Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41190
I41191
50
Stiemsma, Yme Uilkes 
Stiemsma, Froukjen Klaases 
 17 jun 1804Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42230
I42231

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Sybrens, Willem 
 17 jun 1691Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42303
2
Piers, Gerben 
 17 jun 1694Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49552
3
Eeltjes, Trijntje 
 17 jun 1714Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93640
4
Haaijes, Tiete 
 17 jun 1714Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103752
5
Tabes, Jelske 
 17 jun 1729Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104343
6
Fedriks, Antie 
 17 jun 1731Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99756
7
Jans, Oene 
 17 jun 1731Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83517
8
Jelkes, Hebeltje 
 17 jun 1731Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89859
9
Gerrijts, Gerben 
 17 jun 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45946
10
Jans, Aaltje 
 17 jun 1736Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50321
11
Tjommes, Eijttie 
 17 jun 1736Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42902
12
Gerrits, Pijter 
 17 jun 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43443
13
Haebles, Aaltje 
 17 jun 1742Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96050
14
Veen, Rudmer Sjierks van der 
 17 jun 1742Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91422
15
Meinerts, Doede 
 17 jun 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44107
16
Wielinga, Trijntje Jippes 
 17 jun 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1791
17
Bontekoe, Arend 
 17 jun 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53583
18
Dijkstra, Aukje Eltjens 
 17 jun 1759Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84849
19
Heringa, Adriaantje Kornelis 
 17 jun 1759Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15463
20
Johannes, Auke 
 17 jun 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60467
21
Lieuwes, Romkjen 
 17 jun 1759Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73449
22
Bennema, Jouw Jans 
 17 jun 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1860
23
Hendriks, Aafke 
 17 jun 1764St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98244
24
Liebes, Afke 
 17 jun 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46401
25
Ynses, Minke 
 17 jun 1764Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44553
26
Libbes, Antje 
 17 jun 1768Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59555
27
Jongsma, Gerrit Piers 
 17 jun 1769Oudemirdum/Nijemirdum/Sondel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65512
28
Kallenkoot, Albert Jans 
 17 jun 1770Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75671
29
Mokma, Jan Gerbens 
 17 jun 1770Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1665
30
Pluim, Metje 
 17 jun 1770Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104940
31
Postuma, Pieter Pieters 
 17 jun 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35010
32
Pytters, Martjen 
 17 jun 1770Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29503
33
Scheersma, Aukje Teunis 
 17 jun 1770Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6576
34
Slot, Jan Pieters 
 17 jun 1770Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2578
35
Wytzes, Gertje 
 17 jun 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67870
36
Boersma, Rinse Fokkes 
 17 jun 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9336
37
de Vries, Tjalling Klazes 
 17 jun 1781Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77856
38
Johannes, Moerke 
 17 jun 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47657
39
Klazes, Klaaske 
 17 jun 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43931
40
Klazes, Thomas 
 17 jun 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43932
41
Laverman, Jan Jacobs 
 17 jun 1781Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96693
42
Wassenaar, Klaas Boyens 
 17 jun 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63747
43
Bouwes, Jan 
 17 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42581
44
Broersma, Hiltje Jans 
 17 jun 1787Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14012
45
Brouwer, Klaas Ottes 
 17 jun 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9618
46
Iedema, Sas Minnolts 
 17 jun 1787Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13028
47
Oostergo, Baukje Dirks 
 17 jun 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85137
48
Swart, Jantie Symons 
 17 jun 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21590
49
Terpstra, Froukje Ettes 
 17 jun 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6194
50
Tolsma, Auke Doekeles 
 17 jun 1787Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67410

1 2 Volgende»