Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Mey, Pietje Jans van der 
 17 mei 1752Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45096
2
Symons, Baukjen 
 17 mei 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49794
3
Bobeldijk, Arien 
 17 mei 1767Obdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82677
4
Faber, Ruurd Sybouts 
 17 mei 1771Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100633
5
de Oude, Jantje Luitjens 
 17 mei 1772Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62762
6
Baan, Doekle Heeres van der 
 17 mei 1773Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95018
7
de Boer, Ouwe Martens 
 17 mei 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48252
8
Goytzema, Coop Gooitzens 
 17 mei 1773Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72667
9
Koopal, Sjoerd Reimers 
 17 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44530
10
Reimers, Wopke 
 17 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44531
11
Wiersma, Maaike Pieters 
 17 mei 1774Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7316
12
Wiersma, Sjoerd Jurks 
 17 mei 1774Wijgeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72433
13
Peterson, Johannes Pieters 
 17 mei 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98648
14
Wybrandi, Cornelis Gentiuszn 
 17 mei 1775Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52701
15
Hilwerda, Sipke Willems 
 17 mei 1778Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9366
16
Sprongsma, Ytje Wybes 
 17 mei 1778Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55378
17
de Vries, Sjoerd Jeppes 
 17 mei 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80134
18
Klazes, Jacob 
 17 mei 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65437
19
Radersma, Haike Andries 
 17 mei 1787Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11280
20
Bakker, Rinske Heins 
 17 mei 1789Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7848
21
Ferwerda, Trijntje Jans 
 17 mei 1789Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69263
22
Warrenaar, Arij 
 17 mei 1789Hoogvliet, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109987
23
Krafft, Johanna 
 17 mei 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74848
24
Wiedema, Hotske Ruurds 
 17 mei 1791Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61872
25
Faber, Klaaske Minnes 
 17 mei 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73189
26
Kaper, Tettje Cornelis 
 17 mei 1792Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72764
27
van Dijk, Eeltje Tjeerds 
 17 mei 1792Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39861
28
Dijkstra, Johannes Oeges 
 17 mei 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21708
29
Porte, Andries Pieters 
 17 mei 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10061
30
Reitsma, Gjalt Gerrits 
 17 mei 1796Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73625
31
Tasma, Evert Johannes 
 17 mei 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7403
32
Leen, Pieter Reins 
 17 mei 1797Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106322
33
Rinnerts, Pietje 
 17 mei 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44525
34
Wustman, Jan Hendrik 
 17 mei 1798Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107627
35
Faber, Beerent Tjeerds 
 17 mei 1800Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89976
36
Jelles, Jeltje 
 17 mei 1800Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42234
37
Hiemstra, Sipke Botes 
 17 mei 1801Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15875
38
Sandra, Andries Dirks 
 17 mei 1803Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83023
39
Smeding, Geert Johannes 
 17 mei 1803Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2988
40
Bosma, Gerben Marinus 
 17 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44219
41
Koopmans, Jan Gerbens 
 17 mei 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13589
42
Bakker, Poppe Kornelis 
 17 mei 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36215
43
Fiat, Harm Tiemens 
 17 mei 1807Garsthuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110903
44
de Rooij, Martinus 
 17 mei 1808Sprang, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63814
45
Hoekstra, Janke Douwes 
 17 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42489
46
Vellinga, Wytske Symens 
 17 mei 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48262
47
Kornelis, Liesbeth 
 17 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43089
48
Vechter, Peter Hendriks 
 17 mei 1810Westernieland, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108165
49
IJskamp, Pyter Jurjens 
 17 mei 1811Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26812
50
Timmermans, Dieuke Sakes 
 17 mei 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7550

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hylkes, Antje 
 17 mei 1772 I14976
2
Aates, Seyke 
 17 mei 1782Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101684
3
Tysses, Ybeltje 
 17 mei 1801Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37453
4
Pieters, Jacob 
 17 mei 1806Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45723
5
Saegers, Joan Georg 
 17 mei 1807Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17953
6
Johannes, Acke 
 17 mei 1808Bovenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102161
7
Pieters, Douwe 
 17 mei 1809Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66003
8
Sjoiks, Jan 
 17 mei 1809 I90209
9
Thees, Antje 
 17 mei 1811Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95743
10
Boorsma, Jacob Nannings 
 17 mei 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89444
11
Jeltema, Dieuke Klazes 
 17 mei 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15861
12
de Klein, Tjeske Johannes 
 17 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30366
13
Abrahams, Lijsbeth 
 17 mei 1815Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89944
14
Snoek, Akke Douwes 
 17 mei 1818Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71085
15
Dirks, Aukje 
 17 mei 1819Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86001
16
Kik, Jacob 
 17 mei 1820Gennep, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107957
17
Knijff, Reino Johannes 
 17 mei 1820Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1528
18
Porte, Sake Pieters 
 17 mei 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12363
19
Poortinga, Moeder Iebes 
 17 mei 1822Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93946
20
de Kuur, Pietje Luitzina Pieters 
 17 mei 1823 I64186
21
Roeda, Dirk Foppes 
 17 mei 1825Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3292
22
Barwegen, Hylkje Jans 
 17 mei 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1617
23
Boonstra, Wobbe Lieuwes 
 17 mei 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2475
24
Dijkstra, Ybeltje Ebeles 
 17 mei 1826 I56980
25
Annes, Mettje 
 17 mei 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88995
26
Westra, Luitjen Tomas 
 17 mei 1827Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58073
27
Bokma, Albert Wybes 
 17 mei 1828Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48470
28
Broekens, Joannis Hermanus 
 17 mei 1828Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106253
29
Baukes, Antje 
 17 mei 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19750
30
Vries, Sijmon Bouwens de 
 17 mei 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10046
31
Botstra, Taede Andries 
 17 mei 1830Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73140
32
Hamstra, Klara Anthoons 
 17 mei 1830 I48653
33
Kramer, Durk Jans 
 17 mei 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53042
34
Bosma, Hinne Klazes 
 17 mei 1831 I59610
35
Wijnstra, Welmoed Ates 
 17 mei 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8301
36
Bruinsma, Jan Tjeerds 
 17 mei 1832Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79273
37
Lemke, Gerben Anes 
 17 mei 1832Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92986
38
Heistra, Reinskje Annes 
 17 mei 1836Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94930
39
Zwaagstra, Riemke Johannes 
 17 mei 1836Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96477
40
Memerda, Antje Ritskes 
 17 mei 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10611
41
Ploeg, Grietje Dirks van der 
 17 mei 1837 I50510
42
de Boer, Rintje Bleinsma 
 17 mei 1838 I31775
43
Hulshoff, Sierd Hendriks 
 17 mei 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84011
44
Lune, Hendrikje Wiegers van der 
 17 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6991
45
Postma, Sierd Martens 
 17 mei 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35085
46
Veen, Antje Ales van der 
 17 mei 1838Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106604
47
Ypma, Tjitske Tjipkes 
 17 mei 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8439
48
de Jong, Wieger Hendriks 
 17 mei 1839Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71803
49
Los, Johannes 
 17 mei 1839Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17720
50
Ploeg, Antje Renderts van der 
 17 mei 1839Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94910

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 785

1 2 3 4 5 ... 16» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Gerrits, Hendrick 
Jans, Pijtie 
 17 mei 1668Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72690
I72691
2
Baarda, Durk Gerlofs 
Steinphorten, Lolkjen Hessels 
 17 mei 1696Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74305
I74306
3
Pytters, Dirck 
Tuensen, Hendrickie 
 17 mei 1702Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70444
I70445
4
Jantjes, Joeke 
Romkes, Rinske 
 17 mei 1704Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88537
I88538
5
Pijtters, Reijner 
Nammens, Tietje 
 17 mei 1705Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1470
I1312
6
Mey, Jan Beerts van der 
Goffes, Antje 
 17 mei 1711Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46895
I46896
7
Tjetses, Rienk 
Lieppes, Anskjen 
 17 mei 1711Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90109
I90110
8
Sijbolts, Jakle 
Klases, Tjieske 
 17 mei 1716Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96213
I96215
9
Gerrijts, Jan 
Deddis, Maeike 
 17 mei 1721Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72606
I72607
10
Annes, Hilbrand 
Wybes, Baukjen 
 17 mei 1722Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95302
I95303
11
Jacobs, Jan 
Jans, Meintske 
 17 mei 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77370
I77373
12
Juriens, Evert 
Sieerps, Yetske 
 17 mei 1722Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91353
I91354
13
Anes, Lieuwe 
Hanses, Aafke 
 17 mei 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101037
I101039
14
Bockes, Jan 
Gerbens, Trijntje 
 17 mei 1733Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94337
I94338
15
Egberts, Tyde 
Oedses, Rinske 
 17 mei 1733Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86785
I86786
16
Gerbens, Teunis 
Jans, Sjeuw 
 17 mei 1733St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94350
I94352
17
Dirks, Stinnert 
Sygers, Aukje 
 17 mei 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36431
I44597
18
Jacobs, Jacob 
Siegers, Antje 
 17 mei 1739Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84274
I84275
19
Jans, Harmen 
Clases, Ytie 
 17 mei 1739Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111203
I111204
20
Jantjes, Taeke 
Jans, Antje 
 17 mei 1739Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80279
I80280
21
Luitjens, Reitse 
Lieuwes, Trijntie 
 17 mei 1739Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106837
I106838
22
Meines, Oeds 
Westerhof, Riemke Sytses 
 17 mei 1739Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95087
I95088
23
Melles, Walter 
Douwes, Trijntje 
 17 mei 1739Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70124
I70125
24
Johannis, Abe 
Johannis, Hiltje 
 17 mei 1744Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91627
I91628
25
Klaasen, Klaas 
Hessels, Sieuke 
 17 mei 1744Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80772
I80773
26
Nannes, Sjoerd 
Sijbrens, Gertje 
 17 mei 1744Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52105
I52106
27
Rienks, Abe 
Claases, Aaltje 
 17 mei 1744Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87260
I87261
28
Willems, Gerryt 
Gerryts, Trijntje 
 17 mei 1744Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93474
I93475
29
Lous, Lou 
Hansen, Pijtje 
 17 mei 1745Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75946
I75947
30
Rienks, Romke 
Johannis, Ytje 
 17 mei 1745Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66416
I66417
31
Sikkes, Wijbe 
Rinzes, Maaike 
 17 mei 1747Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83314
I83315
32
Broederiks, Hidde 
Tijssen, Baukjen 
 17 mei 1750Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87221
I87222
33
Clases, Daam 
AEdes, Bregtje 
 17 mei 1750Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76619
I76620
34
Feddes, Jetse 
Mientes, Tietje 
 17 mei 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71218
I71219
35
Louwrins, Auke 
Jans, Anna Lucia 
 17 mei 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82182
I82183
36
Straatsma, Albert Tjeerds 
Tietes, Nyeltie 
 17 mei 1750Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49228
I49229
37
Straatsma, Oense Tjeerds 
Willems, Klaaske 
 17 mei 1750Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6435
I6436
38
Sybrens, Wopke 
Ottes, Vokeltje 
 17 mei 1750Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90669
I76095
39
Schreiber, Conrad (Coenraad Schrijver) 
Willems, Imke 
 17 mei 1754Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10
I11
40
Freerks, Syds 
Binnerts, Maijke 
 17 mei 1759Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I812
I42769
41
Meints, Teye 
Jeens, Elske 
 17 mei 1759Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86374
I86375
42
Durks, Heere 
Eyberts, Trijntje 
 17 mei 1761Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91581
I91582
43
Ennes, Doede 
Pieters, Bouke 
 17 mei 1761Engelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111229
I111230
44
Everts, Hendrik 
Fransen, Ytie 
 17 mei 1761Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88521
I88522
45
Hendriks, Reinje 
Ates, Ariaantje 
 17 mei 1761Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98451
I98452
46
Hommes, Sjoerd 
Aukes, Sjoukje 
 17 mei 1761Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68195
I68196
47
Lases, Pytter 
Alberts, Lysbet 
 17 mei 1761St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69438
I69439
48
Pyters, Ritske 
Klazes, Janke 
 17 mei 1761Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87495
I87496
49
Pyters, Tjalling 
Jacobs, Maertsen 
 17 mei 1761Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110785
I110786
50
Romkes, Jan 
Taekes, Berber 
 17 mei 1761Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97584
I97585

1 2 3 4 5 ... 16» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 88

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Alles, Steven 
 17 mei 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93191
2
Roelofs, Antje 
 17 mei 1716Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1575
3
Walinghs, Trijntie 
 17 mei 1716Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44048
4
Worps, Grijtje 
 17 mei 1723Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80404
5
Gosses, Sytske 
 17 mei 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16473
6
Lieuwes, Laas 
 17 mei 1739Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31918
7
Martens, Doetje 
 17 mei 1744Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45988
8
Boersma, Wigle Sybes 
 17 mei 1750Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9663
9
de Boer, Albert Jelmers 
 17 mei 1750Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68552
10
Eeltjes, Gerrit 
 17 mei 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11719
11
Foekes, Neeltje 
 17 mei 1750Langweer/Teroele/Indijken/Boornzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100368
12
Gosses, Johannes 
 17 mei 1750Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86740
13
Zuiderhof, Albert Hattums 
 17 mei 1750Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105018
14
Douwes, Gerlske 
 17 mei 1759Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2813
15
Hiddes, Vrouwkje 
 17 mei 1759Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85949
16
Kloosterman, Rinse Gelts 
 17 mei 1759Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49111
17
Blo(e)m, Jacob Fopkes 
 17 mei 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87487
18
Bloemendal, Jochum Fopkes 
 17 mei 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41122
19
Dijkstra, Antje Baukes 
 17 mei 1761Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38720
20
Dokter, Gepkje Gerbens 
 17 mei 1761Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77705
21
Fopkes, Hittie 
 17 mei 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96132
22
Fopkes, Klaske 
 17 mei 1761Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96131
23
Jellema, Rouke Joostes 
 17 mei 1761Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51722
24
Tjessema, Dirk Klazes 
 17 mei 1761Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105297
25
Jochums, Jeltje 
 17 mei 1767Lollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84471
26
Akkerman(s), Klaas Sijmons 
 17 mei 1772Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11548
27
Akkerman(s), Marten Siemons 
 17 mei 1772Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11547
28
Dijkstra, Rinske Jacobs 
 17 mei 1772Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8966
29
Fennema, Folke Folkerts 
 17 mei 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68540
30
Hiemstra, Sjerp Rinkes 
 17 mei 1772Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98462
31
Sibma, Trijntje Melles 
 17 mei 1772Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59189
32
Wouwenaar, Tiede Egberts 
 17 mei 1772Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6029
33
Cuperus, Pieter Douwes 
 17 mei 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65994
34
de Jong, Jan Lieuwes 
 17 mei 1778Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47637
35
Dirks, Trijntje 
 17 mei 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45136
36
Hendriks, Sybren 
 17 mei 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19125
37
Noordenbos, Ulbe Annes 
 17 mei 1778Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10291
38
Postuma, Oetze Dirks 
 17 mei 1778Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101487
39
Steensma, Gellantje Martens 
 17 mei 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9969
40
Stelma, Jan Gerrits 
 17 mei 1778Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31095
41
van Sloten, Tjitske Ruurds 
 17 mei 1778Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5216
42
Willems, Elizabet 
 17 mei 1778Gasselte, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110107
43
Ytzens, Marieke 
 17 mei 1778Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47711
44
Ewal, Dirk Pieters 
 17 mei 1786Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5311
45
Douwma, Sjoerd Douwes 
 17 mei 1787Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62199
46
Wieringa, Pietje Jacobs 
 17 mei 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21878
47
Wieringa, Wymer Jacobs 
 17 mei 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58465
48
Benedictus, Nuttet 
 17 mei 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42561
49
Bokma, Neeltje Bokkes 
 17 mei 1789Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74888
50
Bokma, Sieuwke Gerbens 
 17 mei 1789Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107559

1 2 Volgende»