Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 226

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Algra, Tytje Simons 
 17 mrt 1736Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72347
2
Lieuwes, Bouwe 
 17 mrt 1739Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90422
3
Kooi, Hylkjen Jans van der 
 17 mrt 1760Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1907
4
Gorter, Sjoukje Johannes 
 17 mrt 1763Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77861
5
Andringa, Johannes Nammens 
 17 mrt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11198
6
Talsma, Jan Jans 
 17 mrt 1772Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7793
7
Alberts, Derkje 
 17 mrt 1773Middelbert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111234
8
Pieters, Grietje 
 17 mrt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6787
9
van Dijk, Gooitzen Rudmers 
 17 mrt 1773Zwartveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40844
10
Wopkes, Geertje 
 17 mrt 1773Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65932
11
Kuiper, Jan Martens 
 17 mrt 1774Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83998
12
Vellema, Neeltje Dirks 
 17 mrt 1774Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6332
13
Straatsma, Oenze Tjeerds 
 17 mrt 1775Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6433
14
Pieters, Tijs 
 17 mrt 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88181
15
Postma, Doekle Sybrens 
 17 mrt 1777Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71330
16
Hoekstra, Willemke Hendriks 
 17 mrt 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1890
17
Kramer, Hiltje Luurtses 
 17 mrt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9294
18
Bekius, Attje 
 17 mrt 1781Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87751
19
Groot, Aagje Gerrits 
 17 mrt 1781Westzaan, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112536
20
Gerrits, Hessel 
 17 mrt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2614
21
de Vries, Ruurd Wopkes 
 17 mrt 1783Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32347
22
Piers, Pietje 
 17 mrt 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45772
23
Dijkstra, Aaltje Ruurds 
 17 mrt 1784Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58714
24
Herder, Pietje Hessels 
 17 mrt 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92176
25
Huitema, Joukje Piekes 
 17 mrt 1785Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102171
26
Reuversma, Atje Hanzes 
 17 mrt 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14410
27
Sinnema, Dieuke Sippes 
 17 mrt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62766
28
Tempel, Hein Aukes 
 17 mrt 1785St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15225
29
Graaf, Durk Rinzes de 
 17 mrt 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2797
30
Broersma, Ebbe Heddes 
 17 mrt 1787Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71149
31
de Haan, Hessel Rinderts 
 17 mrt 1788Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26858
32
Dijkstra, Aukje Walings 
 17 mrt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77822
33
Laskewitz, Hendrik Johannes 
 17 mrt 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20236
34
Miersma, Jetske Hettes 
 17 mrt 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2625
35
Postma, Trijntje Jacobs 
 17 mrt 1788Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18767
36
Boersma, Antje Everts 
 17 mrt 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3525
37
de Jonge, Willem Janse 
 17 mrt 1790Krabbendijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108713
38
Hoogstra, Pietje Pieters 
 17 mrt 1790Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10317
39
Foppes, Roelof 
 17 mrt 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79529
40
Harmens, Jan 
 17 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50698
41
Vries, Sytske Arjens de 
 17 mrt 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2447
42
Nicolai, Taeke Atzes 
 17 mrt 1795Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57375
43
Tolsma, Maayke Rinzes 
 17 mrt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I710
44
Dijkstra, Marijke Pieters 
 17 mrt 1796Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102352
45
Hogendijk, Sjoukje Klases 
 17 mrt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5859
46
Boersma, Sipke Jans 
 17 mrt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43669
47
Tamminga, Trijntje Fransen 
 17 mrt 1798Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48269
48
Meulen, Engbert Martinus van der 
 17 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11454
49
Westra, Hylke Jans 
 17 mrt 1800Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57691
50
Tjerks, Ruurd 
 17 mrt 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44717

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 215

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Levy, Salomon 
 17 mrt 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74680
2
Bergmans, Ymkje Jans 
 17 mrt 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18720
3
Luijtjens, Ariaantje 
 17 mrt 1812Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74831
4
Sytsma, Jantje Reinders 
 17 mrt 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80062
5
Andrae, Ymkje Roelofs 
 17 mrt 1813Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26231
6
Kamstra, Sake Tijsses 
 17 mrt 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6147
7
de Groot, Pieter Pieters 
 17 mrt 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41062
8
Faber, Auke Johannes 
 17 mrt 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23548
9
Poelstra, Sieberen Sjoukes 
 17 mrt 1814Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10285
10
Ypes, Sibbeltje 
 17 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49320
11
Garnier, Dirk Tjerks 
 17 mrt 1815Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99480
12
Werff, Trijntje Wytzes van der 
 17 mrt 1815Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89814
13
Feikes, Ytje 
 17 mrt 1816Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69107
14
van Dijk, Sjoerd Lieuwes 
 17 mrt 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26423
15
Hoekema, Luutske Sytzes 
 17 mrt 1818Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5638
16
Hemkes, Gerrit Hendriks 
 17 mrt 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27290
17
Feenstra, Teede Ouwes 
 17 mrt 1821Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23939
18
de Boer, Ynze Klases 
 17 mrt 1822Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66781
19
Peterzoon, Helena Pieters 
 17 mrt 1823Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4843
20
Bakker, Jacob Aukes 
 17 mrt 1824 I77513
21
Dijkstra, Jakob Jakobs 
 17 mrt 1825 I56324
22
Huizinga, Thijs Lambertus 
 17 mrt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89727
23
Kootstra, Marten Jentes 
 17 mrt 1825Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67583
24
Ozinga, Louw Ariens 
 17 mrt 1825Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51371
25
Rekker, Wieger Tjallings 
 17 mrt 1825Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10260
26
Tjepkema, Minne Sydses 
 17 mrt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79723
27
Hoekstra, Geert Hepkes 
 17 mrt 1826Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68449
28
Boonstra, Trijntje Feikes 
 17 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17876
29
Feenstra, Fokeltje Jans 
 17 mrt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61657
30
Huberts, Jan Harmens 
 17 mrt 1827Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87123
31
Ypma, Jackele Sjoerds 
 17 mrt 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
32
Boersma, Ate Hendriks 
 17 mrt 1828Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94381
33
Kuperus, Jan Ynzes 
 17 mrt 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57282
34
Hilleman, Pieter 
 17 mrt 1829Ellemeet, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112625
35
Wiersma, Louwe Romkes 
 17 mrt 1829Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100414
36
Wynia, Ymkjen Jans 
 17 mrt 1829Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111503
37
de Vries, Jarig Pieters 
 17 mrt 1830St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73706
38
Dijkstra, Rinze Jaspers 
 17 mrt 1830 I77498
39
de Rook, Sytske Abeles 
 17 mrt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50284
40
Kloosterman, Gerrit Jans 
 17 mrt 1831Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96734
41
Tibstra, Tjitske Minnes 
 17 mrt 1831Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I585
42
Klaprot, Hendrik Jans 
 17 mrt 1832Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45119
43
Dijkstra, Hein Meinderts 
 17 mrt 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11367
44
van Kooten, Jan Berends 
 17 mrt 1835Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112132
45
Hoornstra, Siemen Douwes 
 17 mrt 1838Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25173
46
Akkerhof, Stillborn Tjallings 
 17 mrt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14608
47
Cornelis, Trijntje 
 17 mrt 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79415
48
Dijkstra, Oege Douwes 
 17 mrt 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2500
49
Memmeler, Trijntje Hendriks 
 17 mrt 1840Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30822
50
Alberts, Lijsbert 
 17 mrt 1841Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29949

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Heeres, Ede 
Liomus, Maycke 
 17 mrt 1678Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94090
I94091
2
Wypkes, Hans 
Yemes, Jetske 
 17 mrt 1709Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72648
I72649
3
Hindrix, Lammert 
Binnes, Grietje 
 17 mrt 1726Midwolde/Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107069
I107070
4
Pytters, Folkerdt 
Zaskers, Tjitske 
 17 mrt 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30322
I30323
5
Riemersma, Jacobus 
de Haan, Anna 
 17 mrt 1743Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84050
I84051
6
Rienks, Pybe 
Gosses, Durkjen 
 17 mrt 1750Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49174
I49175
7
Daniels, Waling 
Jans, Taedske 
 17 mrt 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64556
I64557
8
Klases, Jochem 
Jans, Antie 
 17 mrt 1754Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76601
I76602
9
Prins, Syger Harmens 
Annes, Lysbeth 
 17 mrt 1754Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100345
I100346
10
Sybbrens, Reiner 
Piers, Sytske 
 17 mrt 1757Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87175
I87176
11
Faber, Auke Johannes 
Klaases, Aaltje 
 17 mrt 1771Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23548
I23549
12
Thijssen, Jacob 
Gerbens, Martzen 
 17 mrt 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88345
I88346
13
de Vries, Jan Gerkes 
Hendriks, Sieurtie 
 17 mrt 1776Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74935
I74936
14
Geerts, Oenne 
Kaspers, Weltje 
 17 mrt 1776Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80508
I80509
15
Grouwstra, Bauke Willems 
Algra, Houwkjen Gerks 
 17 mrt 1793Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43896
I43897
16
Hoop, Jan van der 
Bierens, Elisabeth 
 17 mrt 1793Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100005
I100006
17
Jonkman, Roel Hendriks 
Rykeles, Antje 
 17 mrt 1793Schurega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81076
I81077
18
Kasje, Heerke Jans 
Klooster, Marijke Jacobs 
 17 mrt 1793Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35412
I35413
19
Nieuwenhuis, Douwe Ages 
Algra, Sijke Gosses 
 17 mrt 1793Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67969
I67970
20
Roelfs, Hendrik 
Willems, Jeltje 
 17 mrt 1793Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4437
I4438
21
Akkerman(s), Alle Symons 
Veenstra, Neeltje Sipkes 
 17 mrt 1799Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7650
I7649
22
de Vries, Pieter Minnes 
de Swart, Fokeltje Lieuwes 
 17 mrt 1799Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69098
I69099
23
Snijder, Auke Hendriks 
Kortstra, Aaltje Abels 
 17 mrt 1799Oldeberkoop/Nijeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62871
I62872
24
Swart, Sjouke Jans 
Bekker, Grietje Jans 
 17 mrt 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53812
I53813
25
Berg, Jan Harmens 
Siebes, Engeltje 
 17 mrt 1805Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83266
I83267
26
Brongersma, Klaas Klaassen 
Bennema, Elizabeth Jacobs 
 17 mrt 1805Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109513
I109514
27
Hylkema, Hylke Zweitses 
Bou(w)ma, Teelke Stases 
 17 mrt 1813Mairie Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42325
I42326
28
Dekkinga, Anne Teunis 
Tulp, Grietje Rinses 
 17 mrt 1814Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10814
I10562
29
Uitterdijk, Jan Heines 
Minnema, Dieuwke Wiegers 
 17 mrt 1815Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63121
I63122
30
Zijlstra, Heine Jans 
Hiemstra, Trijntje Bienzes 
 17 mrt 1816Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94252
I65160
31
Boersma, Symen Jelles 
Bandsma, Saapke Baukes 
 17 mrt 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93230
I93231
32
Bijlsma, Eeltje Jentjes 
Terpstra, Wypkje Klases 
 17 mrt 1819Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78921
I79076
33
de Jong, Tiete Johannes 
Haarsma, Douwtje Pieters 
 17 mrt 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97621
I97622
34
van Dijk, Pieter Gaeles 
Cornelis, Trijntje 
 17 mrt 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79414
I79415
35
Wierdsma, Gerryt Foppes 
Veen, Gatske Oeges van der 
 17 mrt 1824Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66679
I66680
36
Stienstra, Govert Hommes 
Lune, Tjeerdtje Melis van der 
 17 mrt 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6388
I7838
37
Bekius, Johannes Jans 
Poelstra, Hendrikje Ofkes 
 17 mrt 1837Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69477
I69466
38
Brouwers, Pieter Pieters 
Binnema, Sjoukje Doedes 
 17 mrt 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31443
I31444
39
Stienstra, Sieds Jacobs 
Haan, Geertje Klases de 
 17 mrt 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92
I881
40
Holwerda, Abe Jippes 
Kooy, Hyke Hessels 
 17 mrt 1843Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13734
I9847
41
de Boer, Jan Rinks 
Mieringa, Fokje Uitzes 
 17 mrt 1849Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113191
I113192
42
Jansen, Johannes 
Plange, Johanna 
 17 mrt 1849Wageningen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56103
I56104
43
Koopal, Sybrand Martens 
Bijlsma, Klaasje Taekes 
 17 mrt 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70694
I77923
44
Elzinga, Pieter Reins 
Joekema, Jitske Joekes 
 17 mrt 1854Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73159
I73158
45
Buursma, Tjalling Minzes 
Meer, Gertje Jans van der 
 17 mrt 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5367
I5244
46
Cuperus, Reinder Jans 
Meulen, Jitske Jacobus van der 
 17 mrt 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30618
I52927
47
Zandburg, Roel Ebes 
Herder, Aaltje Dirks 
 17 mrt 1860Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37925
I58865
48
Aalfs, Duurt 
Bakker, Antje 
 17 mrt 1866Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103492
I103493
49
de Haan, Tabe Sytzes 
Postma, Grietje Wybes 
 17 mrt 1866Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100650
I100630
50
Nieuwland, Berend Gaukes 
de Vries, Antje Pieters 
 17 mrt 1866Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65854
I65855

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 112

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Martens, Jan 
 17 mrt 1678Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48100
2
Sipkes, Grietje 
 17 mrt 1678Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42752
3
Tomas, Saakjen 
 17 mrt 1700Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87532
4
Pytters, Doetje 
 17 mrt 1709Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88369
5
Spiering, Claas Louwrins 
 17 mrt 1715Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77735
6
Aans, Antje 
 17 mrt 1726Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94210
7
Hyltjes, Abe 
 17 mrt 1737Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71102
8
Jans, Ane 
 17 mrt 1737Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46207
9
Willems, Hoite 
 17 mrt 1737Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86984
10
Harmens, Foppe 
 17 mrt 1743Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82559
11
Rinsma, Pieter Folkerts 
 17 mrt 1743Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43355
12
Bijlsma, Jan Cornelis 
 17 mrt 1748Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4969
13
Meinema, Jouke Jans 
 17 mrt 1748Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52668
14
Olivier, Alef Lourens 
 17 mrt 1748Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14663
15
Palles, Lieuwe 
 17 mrt 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28237
16
Schat, Douwe Jacobs 
 17 mrt 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41290
17
Gerbens, Antje 
 17 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89005
18
Gerbens, Antje 
 17 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45507
19
Gerbens, Baukje 
 17 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8753
20
Gerbens, Gerrit 
 17 mrt 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89006
21
Tjaarda, Tjeerd Jans 
 17 mrt 1754Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100868
22
Visser, Trijntje Pieters 
 17 mrt 1757Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47897
23
Schrijver, Aafke Coenraads 
 17 mrt 1758Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9
24
Jans, Aukjen 
 17 mrt 1763Oudehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66198
25
Acronius, Bodes Wybes 
 17 mrt 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86531
26
Andries, Wytske 
 17 mrt 1765Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55342
27
Aukes, IJtje 
 17 mrt 1765Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80736
28
Brik, Aaltje Harmens 
 17 mrt 1765Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39369
29
Cornelis, Marijke 
 17 mrt 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5506
30
Hiemstra, Anke Klazes (aka Bouta) 
 17 mrt 1765Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74725
31
Martens, Sjoerdtje 
 17 mrt 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2415
32
Piebes, Sipke 
 17 mrt 1765Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81387
33
Pol, Jan Jelkes van der 
 17 mrt 1765Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52420
34
Pybes, Rinske 
 17 mrt 1765Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81386
35
Sjoerds, Rinske 
 17 mrt 1765Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86393
36
Wepkes, Grietje 
 17 mrt 1765Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84512
37
Jans, Tytje 
 17 mrt 1767Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102397
38
Iggles, Gryttje 
 17 mrt 1768Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75864
39
Baaima, Bauke Louws 
 17 mrt 1770Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66214
40
Blok, Sake Romkes 
 17 mrt 1771Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67116
41
Dijkstra, Pieter Jelles 
 17 mrt 1771Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97872
42
Hantuma, Tjitske Dirks 
 17 mrt 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90217
43
Koning, Neeltje Willems 
 17 mrt 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66086
44
Lieuwes, Trijntje 
 17 mrt 1771St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78436
45
Olivier, Aukje Martinus 
 17 mrt 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44347
46
Pot, Jitje Pieters 
 17 mrt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2476
47
Velde, Janke Gerbens van der 
 17 mrt 1771Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113062
48
Martens, Gerben 
 17 mrt 1772Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111143
49
Jans, Baukje 
 17 mrt 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43770
50
Jans, Meindert 
 17 mrt 1776Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88403

1 2 3 Volgende»