Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 177

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kamstra, Tjalling Watzes 
 16 nov 1749Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
2
Wal, Wobbeltje Jans 
 16 nov 1757Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95913
3
Pytters, Jeltje 
 16 nov 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49209
4
Hovinga, Tjeerd Alberts 
 16 nov 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58687
5
Bruinsma, Jan Hommes 
 16 nov 1775Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63936
6
Koopal, Aukje Reimers 
 16 nov 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69835
7
Stienstra, Anne Gerrits 
 16 nov 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9580
8
Keuning, Klaas Klases 
 16 nov 1776Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9954
9
Lijkeles, Trijntje 
 16 nov 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43627
10
Sinnema, Janke Sinnes 
 16 nov 1777Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71886
11
Buma, Klaaske Jans 
 16 nov 1779Bornwerderhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6434
12
de Jong, Dirk Klases 
 16 nov 1779Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26241
13
Wytzes, Jacob 
 16 nov 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46820
14
Hoogland, Saapke Pieters 
 16 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13682
15
Kuipers, Grietje Jans 
 16 nov 1783Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84469
16
Rinses, Cornelis 
 16 nov 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44068
17
Ypes, Jacob 
 16 nov 1784Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23528
18
Boersma, Dietske Pieters 
 16 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40376
19
Hellinga, Pieter Johannes 
 16 nov 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31395
20
Hellinga, Ymkje Dirks 
 16 nov 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10961
21
Rijpma, Pieter Ennes 
 16 nov 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85610
22
Wiersma, Doetje Ouwes 
 16 nov 1787Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107392
23
Dijkstra, Vrouwkje Douwes 
 16 nov 1788Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10577
24
de Boer, Saapke Jans (aka Luksen) 
 16 nov 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40625
25
Haga, Hyke Jans 
 16 nov 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48577
26
Faber, Rinse Douwes 
 16 nov 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16298
27
Jarigs, Sjoerd 
 16 nov 1792Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78079
28
Arjens, Jakob 
 16 nov 1794Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95076
29
van Dijk, Meinte Mients 
 16 nov 1794Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87300
30
Witteveen, Wytske Gaukes 
 16 nov 1794Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59351
31
Appeldoorn, Welmoed Gerbens 
 16 nov 1795Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80786
32
de Bruijn, Petronella 
 16 nov 1795Herwijnen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109911
33
Veenma, Montje Feitzes 
 16 nov 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7132
34
Viersen, Eelke Feddes 
 16 nov 1796Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104008
35
Dijkstra, Jan Rintjes 
 16 nov 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60835
36
Buursma, Hiltje Minzes 
 16 nov 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5361
37
Kroodsma, Trijntje Hanses 
 16 nov 1800Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7802
38
Donker, Luitjen Jans 
 16 nov 1801Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109217
39
Paesen, Jacob Ates 
 16 nov 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55339
40
de Jong, Lijsbeth Freerks 
 16 nov 1803Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87434
41
Vellinga, Dirk Willems 
 16 nov 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79479
42
Visser, Jeltje Martens 
 16 nov 1804Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59556
43
Heeringa, Dirk Gosses 
 16 nov 1805Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80517
44
Jurjens, Jelle 
 16 nov 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98306
45
Jong, Antje Jans de 
 16 nov 1806Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5885
46
Dijkman, Fokke Klazes 
 16 nov 1807Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I355
47
Sytzes, Klaasje 
 16 nov 1807St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79907
48
Dijkstra, Harmen Harmens 
 16 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2499
49
Tolsma, Beert Arjens 
 16 nov 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81391
50
Ploeg, Geert Alderts van der 
 16 nov 1810Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110545

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hendriks, Anne 
 16 nov 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49959
2
Hendriks, Tieerd 
 16 nov 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74535
3
Jantjes, Oeble 
 16 nov 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6558
4
Dirks, Jarig 
 16 nov 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74366
5
Teunis, Reinder 
 16 nov 1809St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77535
6
Bouma, Lolke Gaeles 
 16 nov 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7833
7
Hoekstra, Taede Jans 
 16 nov 1813Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95513
8
Wytzes, Hendrikje 
 16 nov 1814Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65900
9
Oosterling, Taekeltje Andries 
 16 nov 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19040
10
Beetsolts, Johannes Godfried 
 16 nov 1818Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10978
11
Staal, Sikko 
 16 nov 1818City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107059
12
Westra, Hinne Roels 
 16 nov 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60074
13
Boersma, Jan Cornelis 
 16 nov 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2604
14
Hellinga, Aukjen Tjipkes 
 16 nov 1819Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88205
15
Hessels, Aafke 
 16 nov 1819Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67308
16
Joha, Philippus 
 16 nov 1819Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87910
17
Douwes, Aukje 
 16 nov 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86627
18
Wallinga, Hessel Abes 
 16 nov 1820Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43049
19
Westra, Obbe Thomas 
 16 nov 1821Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40213
20
Tamminga, Aaltje Fransens 
 16 nov 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20013
21
de Jong, Jan Lieuwes 
 16 nov 1823Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47637
22
Siderius, Dirk Everts 
 16 nov 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12930
23
Johannes, Hittje 
 16 nov 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14330
24
Martens, Aaltje 
 16 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12475
25
Tolsma, Baukje Hendriks 
 16 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12447
26
de Vries, Rinske Bouwes 
 16 nov 1826Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73903
27
Jubstra, Jantje Meines 
 16 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7664
28
Meindersma, Trijntje Wiggers 
 16 nov 1826Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85609
29
Oosterbaan, Melle Gerrits 
 16 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2316
30
Ritskes, Jantje 
 16 nov 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18797
31
Woudwijk, Harke Baukes 
 16 nov 1826Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75720
32
Wybes, Antje 
 16 nov 1826Peins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41010
33
Elsma, Jakle Sytzes 
 16 nov 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96208
34
Sytsma, Pietje Siedzes 
 16 nov 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27410
35
Berg, Kornelis Johannes van den 
 16 nov 1829Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96621
36
Beekman, Pieter Johannisse 
 16 nov 1830Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100925
37
Westra, Klaas Abes 
 16 nov 1830Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19772
38
Stapert, Johannes Rintjes 
 16 nov 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81457
39
van Houten, Gerrit Johannes 
 16 nov 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43577
40
Vries, Lijsbeth Tjerks (aka Stuur) de 
 16 nov 1831Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2046
41
Jelles, Wopkjen 
 16 nov 1832Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75040
42
Wagemaker, Cornelia Arijsdr 
 16 nov 1832Oud-Beijerland, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63315
43
Annema, Auke Bouwes 
 16 nov 1833 I68130
44
Sjoerds, Bregtje 
 16 nov 1835Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68653
45
Gorter, Tabe Dirks 
 16 nov 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11193
46
Jong, Jan Johannes de 
 16 nov 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16750
47
Lelia, Aaltje Rinderts 
 16 nov 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5659
48
Oosterling, Renske Jans 
 16 nov 1839Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1338
49
Vries, Willem Oenes de 
 16 nov 1840Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19479
50
Zittema, Wijke Lykeles 
 16 nov 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37137

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 111

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Montes, Buwe 
Minnes, Itie 
 16 nov 1668Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19981
I19982
2
Bontekoe, Cornelis Jakobs 
Benedictus, Lijsbet 
 16 nov 1704Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82805
I82806
3
Bouwes, Wierd 
Harrits, Wytske 
 16 nov 1708Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101140
I101141
4
Martens, Marten Sybrens 
Hendriks, Jitske 
 16 nov 1720 I48128
I48129
5
Eelses, Eeltie 
Pyters, Trintie 
 16 nov 1727Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75008
I75009
6
Gabes, Hendrik 
Pijbes, Grietje 
 16 nov 1727Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73316
I73317
7
Heidanus, Jurjen Jurjens 
Jans, Dieuke 
 16 nov 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43991
I43996
8
Jaargs, Jurjen 
Freerks, Tjitske 
 16 nov 1738Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103762
I103763
9
Minnes, Lieuwe 
Lolkes, Wytske 
 16 nov 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98532
I98533
10
Thomas, Jelle 
Klases, Trijntje 
 16 nov 1738Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96855
I96856
11
Adams, Sipke 
Piers, Grietje 
 16 nov 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42710
I42711
12
Jacobs, Jan 
Benedix, Vetje 
 16 nov 1755Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96433
I96434
13
Libbes, Harmen 
Thomas, Antie 
 16 nov 1755Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81026
I81027
14
Alberts, Jacob 
Peters, Marregjen 
 16 nov 1760Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95486
I95487
15
Aukes, Hans 
Sybrens, Claaske 
 16 nov 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82616
I82617
16
Glas, Marten Jeppes 
Sijmens, Arriaantje 
 16 nov 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92445
I92446
17
Harmens, Abe 
Durks, Lysbet 
 16 nov 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47194
I47195
18
Molenaar, Claas 
Rijkema, Elysibeth 
 16 nov 1760Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80026
I80027
19
Sybrens, Oeds 
Lenses, Luikje (Lieuwkje) 
 16 nov 1760Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21299
I21300
20
Tjitzes, Haring 
Kerstes, IJcke 
 16 nov 1760Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68646
I68647
21
Eyberts, Hendrik 
Alberts, Claeske 
 16 nov 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105463
I105464
22
IJes, Bote 
Klases, Lysbet 
 16 nov 1766Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87357
I87358
23
Keimpes, Jouke 
Meles, Janke 
 16 nov 1766Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88117
I88118
24
Saakes, Bartel 
Pytters, Seeske 
 16 nov 1766Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83926
I83927
25
Wopkes, Reimer 
Tjeerds, Trijntje 
 16 nov 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66045
I66046
26
de Haan, Willem Wiebes 
Daatis, Fokjen 
 16 nov 1777Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95153
I95159
27
Fritses, Kornelis 
Gerbens, Aaltje 
 16 nov 1777Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80689
I80691
28
Wygers, Hendrik 
Cornelis, Antje 
 16 nov 1777De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96859
I96860
29
Aesges, Jacob 
Sjoerds, Froukjen 
 16 nov 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75294
I75295
30
Alberts, Wiebe 
Martens, Tjitske 
 16 nov 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87065
I87066
31
Douwes, Johannes 
Jans, Folkjen 
 16 nov 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90069
I90070
32
Lurks, Jasper 
Jacobs, Sijtske 
 16 nov 1783Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84579
I84580
33
Minzes, Tiete 
Gerryts, Geertje 
 16 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86410
I86411
34
Sipma, Oebele Binnes 
Roelofs, Grytje 
 16 nov 1783Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107003
I107005
35
Wal, Lammert Sybes van der 
Tjerks, Grietje 
 16 nov 1783Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61338
I61339
36
Wijngaarden, Klaas Jelles 
Rozeboom, Adriaantje Dirks 
 16 nov 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62381
I62382
37
Algera, Gerke Gerbens 
Johannes, Trijntje 
 16 nov 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10762
I10763
38
Jans, Albert 
Ysbrands, Grietje 
 16 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82032
I82033
39
Teitsma, Frans Fransen 
Bakker, Ytje Pieters 
 16 nov 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3848
I3849
40
Venema, Gabe Jans 
Jogchems, Trijntje 
 16 nov 1788Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23913
I23914
41
Beernds, Sijtze 
de Haan, Antje Andries 
 16 nov 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18009
I18010
42
Bosma, Hans Sierks 
Arends, Klaaske 
 16 nov 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60147
I60148
43
de Vries, Anne Gooitzens 
Meyer, Trijntje Cornelis 
 16 nov 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30733
I30734
44
Gerryts, Douwe 
Wijngaarden, Antje Jans 
 16 nov 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90040
I42539
45
Gjolts, Sipke 
Durks, Lolkjen 
 16 nov 1794Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51798
I51799
46
Jans, Hindrik 
Wopkes, Geertje 
 16 nov 1794Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65931
I65932
47
van Waart, Petrus 
Clazes, Wytske 
 16 nov 1794Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107675
I107677
48
Danhof, Gerrit Geerts 
Freerks, Jantje 
 16 nov 1795Hornhuizen/Kloosterburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99848
I99849
49
Akkerman, Jochem Harmens 
Korver, Hendrikje Hylkes 
 16 nov 1800St. Johannesga/Delfstrahuizen/Rohel/Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67328
I67329
50
Bokma, Dirk Bokkes 
Dijkstra, Janke Cornelis 
 16 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1649
I2268

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 71

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Kuyken, Kornelis Jacobs 
 16 nov 1699St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73710
2
Arents, Bauktjen 
 16 nov 1704Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111378
3
Reinerts, Pijtter 
 16 nov 1721Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31460
4
Tjeerts, Hendrik 
 16 nov 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87936
5
Annes, Jeltje 
 16 nov 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78259
6
Sjoerds, Ruurd 
 16 nov 1732Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57083
7
Harmens, Ate 
 16 nov 1738Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10782
8
Sjoukes, Geertje 
 16 nov 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10925
9
Thyssen, Tjeertje 
 16 nov 1738Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44395
10
Freerks, Einte 
 16 nov 1749Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43390
11
Jops, Wybe 
 16 nov 1749Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79427
12
de Vries, Johannes Tjeerds 
 16 nov 1755Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58206
13
Stad, Jacob Berends 
 16 nov 1755Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99846
14
Tabes, Hiltie 
 16 nov 1755Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43915
15
Harmens, Aaltje 
 16 nov 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50547
16
Ram, Teunis Jakobs 
 16 nov 1760Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80391
17
van Wieren, Lolke Jacobs 
 16 nov 1760Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100316
18
Holwerda, Tjitske Rienks 
 16 nov 1763Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106090
19
Andries, Sjoerdje 
 16 nov 1764Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65966
20
Rienks, Maijke 
 16 nov 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43920
21
van Bachum, Elisabeth Gerbrandus 
 16 nov 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71651
22
Bakstra, Teunes Pieters 
 16 nov 1766Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82913
23
Heslinga, Gertje Sybrens 
 16 nov 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48881
24
Jans, Ruurd 
 16 nov 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86256
25
Nauta, Gerrit Sikkes 
 16 nov 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97275
26
Overdijk, Sipke Wopkes 
 16 nov 1766Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42347
27
Slager, Roelof Lammerts 
 16 nov 1766Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109670
28
van Gorkum, Dirk Hendriks 
 16 nov 1766Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110988
29
Rinderts, Evert 
 16 nov 1770Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97925
30
Baan, Sytske Oedzes van der 
 16 nov 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87963
31
Algra, Sijke Gosses 
 16 nov 1777Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67970
32
Bilstra, Pietje Siedzes 
 16 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2526
33
de Jong, Baukje Gjalts 
 16 nov 1777Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84617
34
Dijkstra, Wytze Klazes 
 16 nov 1777Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57606
35
Haagsma, Sjirk Jacobs 
 16 nov 1777Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61597
36
Haga, Iede Jans 
 16 nov 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48575
37
Heistra, Reinskje Annes 
 16 nov 1777Cornwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94930
38
Kuiken, Arjen Jansen (aka Goor) 
 16 nov 1777St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79674
39
Kuiphof, Pieter Harmens 
 16 nov 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5232
40
Wybrens, Trijntje 
 16 nov 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44952
41
Boer, Antje Aukes de 
 16 nov 1783Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7435
42
Bouma, Schelte Cornelis 
 16 nov 1783Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7413
43
Buurstra, Sipke Gooitzens 
 16 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6569
44
Dijkstra, Douwe Pieters 
 16 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6033
45
Hoekstra, Jan IJsbrands 
 16 nov 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6218
46
Huizinga, Hendrik Tijssens 
 16 nov 1783Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10761
47
Minnema, Trijntje Jacobs 
 16 nov 1783Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4849
48
Rijpma, Ynske Klazes 
 16 nov 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50449
49
Faber, Symontje Jacobs 
 16 nov 1788Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63430
50
Sinnema, Petrus Annes 
 16 nov 1788Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9492

1 2 Volgende»