Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Gaatske 
 16 okt 1735St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1160
2
Jacobs, Tjedske 
 16 okt 1747Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45528
3
Terpstra, Wytze Eelkes 
 16 okt 1756Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3325
4
Atema, Lutske Jelles 
 16 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59212
5
Groenewoud, Johannes Sjoerds 
 16 okt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7214
6
Klazes, Sjirk 
 16 okt 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47855
7
Hoekstra, Kaaltje Jilderts 
 16 okt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18684
8
Oedses, Reinu 
 16 okt 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43684
9
Wiegers, Hiske 
 16 okt 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43787
10
Wielinga, Oege Reinders 
 16 okt 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97493
11
de Vries, Minne Minnes 
 16 okt 1778Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51247
12
Meinderts, Hendrik 
 16 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45294
13
Cornelis, Sytske 
 16 okt 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79750
14
Lauerman, Wytske Minnes 
 16 okt 1779Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13746
15
Hollander, Wytske Jans 
 16 okt 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4580
16
van Dijk, Lieuwe Jacobs 
 16 okt 1780Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99878
17
Stonenbrink, Tjerkje Hiddes 
 16 okt 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86874
18
de Vries, Aart Pieters 
 16 okt 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81626
19
Rijpma, Ynske Klazes 
 16 okt 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50449
20
Cornelis, Lysbert 
 16 okt 1784 I49235
21
Poortinga, Moeder Iebes 
 16 okt 1784Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93946
22
van Bons, Grietje Ulbes 
 16 okt 1786IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100229
23
Crap, Jarig Siedses 
 16 okt 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79700
24
Hoek, Poppe Bartels van der 
 16 okt 1787Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69178
25
Jeltema, Jan Willems 
 16 okt 1788Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10415
26
Tjessema, Klaasje Durks 
 16 okt 1789Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81639
27
Pheiffer, Klaas Daniels 
 16 okt 1791Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3235
28
Pieters, Willem 
 16 okt 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45334
29
Ypes, Heerke 
 16 okt 1792Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50183
30
Olivier, Sjouke Lourens 
 16 okt 1795Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14503
31
Cornelis, Tjipke 
 16 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45251
32
Dijkstra, Maartje Harmens 
 16 okt 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57986
33
Leegsma, Geeske Wytzes (aka Leeksma) 
 16 okt 1798Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76631
34
Prosje, Mentje Feikes 
 16 okt 1798St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74145
35
Terpstra, Trijntje Sybes 
 16 okt 1798Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65683
36
Krol, Doetje Johannes 
 16 okt 1799Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104037
37
Sijens, Gosse Lammerts 
 16 okt 1799Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25643
38
Sytsma, Job Sytzes 
 16 okt 1799St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10173
39
Viersen, Aukje Feddes 
 16 okt 1799Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104009
40
Ronda, Jan Gatzes 
 16 okt 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67855
41
Boonstra, Ymkjen Jacobs 
 16 okt 1801Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23564
42
Wagenaar, Antje Sybrens 
 16 okt 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63718
43
Bruinsma, Paulus Hommes 
 16 okt 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55610
44
Keizer, Joost Everts 
 16 okt 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95315
45
Goot, Hendrik Pieters van der 
 16 okt 1804Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61591
46
Kloosterman, Dirk Wiltjes 
 16 okt 1804Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96683
47
Braak, Gerrit Gerbens 
 16 okt 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16614
48
Bruinsma, Dirk Jans 
 16 okt 1807Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16189
49
Jans, Gelske 
 16 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43712
50
Pieters, Tjitske 
 16 okt 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98629

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Harmens, Abraham 
 16 okt 1769 I66722
2
Wybes, Grietje 
 16 okt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7255
3
Brouwer, Trijntje Pieters 
 16 okt 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38000
4
Jisks, Sjoerd 
 16 okt 1805Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72390
5
van Seggeren, Hendrik 
 16 okt 1806Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83834
6
Jacobs, Antje 
 16 okt 1808Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30174
7
Joukes, Sjoerd 
 16 okt 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77227
8
Kuiken, Cornelis Jacobs 
 16 okt 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66931
9
Harmens, Jeltje 
 16 okt 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70342
10
Johannes, Hindrikje 
 16 okt 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1530
11
Kamstra, Romkje Tijsses 
 16 okt 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6146
12
Meer, Ruurd Harmens van der 
 16 okt 1813Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66842
13
Tamminga, Ytzen Martens 
 16 okt 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7625
14
Veenstra, Ritske Migchiels 
 16 okt 1813Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69790
15
Postma, Nieske Hendriks 
 16 okt 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10337
16
Ronner, Pietje Feikes 
 16 okt 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87406
17
Kuiken, Rein Hendriks 
 16 okt 1816Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62827
18
Bijl, Steffen Hanzes 
 16 okt 1818Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70345
19
Joukes, Jetske 
 16 okt 1818Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I270
20
Fiat, Tijmen Harms 
 16 okt 1819Garsthuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110907
21
Hilarides, Marten Sijtzes 
 16 okt 1820Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50565
22
Kooy, Lieuwe Ulbes van der 
 16 okt 1820Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4453
23
Pierius, Gerhardina Hajelina 
 16 okt 1820Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90916
24
Abrahams, Maike 
 16 okt 1821Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97958
25
Swart, Symen Willems 
 16 okt 1821 I77136
26
Wiersma, Dirk Alles 
 16 okt 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9023
27
Steegstra, Jelle Andries 
 16 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5511
28
Faber, Jantje Johannes 
 16 okt 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59640
29
Kloostra, Jan Ymens 
 16 okt 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79747
30
Pesman, Antje Derks 
 16 okt 1826Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110048
31
Riemersma, Sjieuke Gerrits 
 16 okt 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45962
32
Slagter, Folkert Libbes 
 16 okt 1826Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110086
33
van Dijk, Jarig Martens 
 16 okt 1826 I63914
34
Vellinga, Bindert Hayes 
 16 okt 1826 I53616
35
Woude, Ate Egberts van der 
 16 okt 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85876
36
de Haan, Sjoukje Pieters 
 16 okt 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52579
37
Groenewoud, Roode Jurjens 
 16 okt 1827Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60383
38
Leeghof, Sybrand Jans 
 16 okt 1827Nijeholtwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62244
39
Meulen, Wybe Eelkes van der 
 16 okt 1827Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52334
40
Visser, Jakob Ates 
 16 okt 1827 I39578
41
Buursma, Leentje Douwes 
 16 okt 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16162
42
Dijkstra, Jasper Cornelis 
 16 okt 1831 I38471
43
Oosterbaan, Gerben Gerrits 
 16 okt 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14044
44
Boer, Stoffeltje Tjeerds de 
 16 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7893
45
de Walle, Jan Tijsses 
 16 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27312
46
Schilstra, Jouke Keimpes 
 16 okt 1832Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4620
47
Cost, Geertijn Jans 
 16 okt 1833Vlagtwedde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97358
48
Haan, Hans Klazes de 
 16 okt 1833Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22353
49
Beintema, Klaas Willems 
 16 okt 1835Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15233
50
Halbersma, Dirk Klazes 
 16 okt 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23464

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sipckes, Aede 
Martens, Tiedt 
 16 okt 1659Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105818
I105819
2
Hoeckema, Joannes Ennis 
Lansenbergh, Maria 
 16 okt 1692Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105599
I105600
3
Sytses, Sioert 
Pyters, Tryntie 
 16 okt 1708Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94104
I94107
4
de Vries, Willem Thijssen 
Sijbes, Saapke 
 16 okt 1718Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86915
I86916
5
Folkerts, Jan 
Martens, Trijntje 
 16 okt 1742Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84002
I84003
6
Foppes, Feike 
Doedes, Aaltje 
 16 okt 1746Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95341
I95342
7
Harmens, Beernt 
Geerts, Trijntje 
 16 okt 1757Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91092
I91093
8
Idses, Jan 
Buising, Doetje Symens 
 16 okt 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70091
I70092
9
Hendriks, Hendrik 
Tjesses, Rinske 
 16 okt 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79914
I79915
10
Johannes, Sjouke 
Anes, Antie 
 16 okt 1763Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106081
I106082
11
Bosgraaf, Tiete Jans 
Ockes, Lijsbeth 
 16 okt 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82503
I82504
12
Jacobs, Jan 
Hamkes, Grietje 
 16 okt 1768Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89505
I89506
13
Jans, Durk 
Lourensis, Grietje 
 16 okt 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70703
I70704
14
Bekius, Francois Henricus 
Suidema, Geeske Steffens 
 16 okt 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52726
I52727
15
Cornelis, Pieter 
Ysebrands, Trijntje 
 16 okt 1774Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75879
I75880
16
de Wilde, Jan Siedses 
Alderds, Pietje 
 16 okt 1774Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84647
I84648
17
Hendriks, Schelte 
Damianus, Jenneke 
 16 okt 1774Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49368
I49369
18
Woude, Pieter Cornelis van der 
IJsbrands, Trijntje 
 16 okt 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49583
I49584
19
Niewold, Pieter Jans 
Ellermeijer, Catharina 
 16 okt 1779City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108376
I108377
20
Mark, Isaac Michiels van der 
Wilman, Sijke 
 16 okt 1785Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49314
I49315
21
Thomas, Johannes 
Reins, Klaaske 
 16 okt 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47826
I47827
22
Zijlstra, Gerrit 
Cock, Sijke 
 16 okt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57678
I57679
23
Borger, Anne Douwes 
Walburg, Jannigje Tjebbes 
 16 okt 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50818
I50819
24
Jurjens, Jan 
Sybrens, Taetske 
 16 okt 1791Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99474
I99475
25
Tjallings, Klaas 
Sjoerds, Aukje 
 16 okt 1791Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38992
I38993
26
de Haan, Willem Wiebes 
Swaluwe, Fokjen Jans 
 16 okt 1796Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95153
I95154
27
Gerner, Henrich 
Dreckmans, Enne 
 16 okt 1796Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93549
I93550
28
Huisman, Jan Jans 
Werf, Ekke Fokkes van der 
 16 okt 1802Scherpenzeel/Spanga/Munnekeburen/Nijetrijne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70015
I70016
29
de Vries, Harmen Wybes 
Ploeg, Minke Wopkes van der 
 16 okt 1809Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36800
I36801
30
Hiemstra, Sybren Haantjes 
Tuinstra, Pytje Jans 
 16 okt 1814Mairie Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89894
I89893
31
Jellema, Pieter Eeltjes 
Kroodsma, Janke Lieuwes 
 16 okt 1816Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67831
I67832
32
Visser, Sippe Tjeerds 
Windstra, Geeske Johannes 
 16 okt 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89055
I89051
33
van Bloois, Adriaan 
Koreman, Marguarite (Grietje) 
 16 okt 1832Dreischor, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108529
I108530
34
Smith, Sybren Cornelis 
Steensma, Sijke Jans 
 16 okt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7091
I6502
35
Bokkema, Doeke Baukes 
van Zalen, Pietje Feikes 
 16 okt 1835Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36705
I36706
36
Luxen, Eeltje Geerts 
Boersma, Rinske Gerbens 
 16 okt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I927
I14276
37
Meer, Jacob Pieters van der 
Kingma, Beitske Jans 
 16 okt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62287
I23986
38
Bosma, Pieter Annes 
Smit, Aaltje Ykes 
 16 okt 1847Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12109
I12110
39
Cuperus, Jan Aedes 
Walburg, Aaltje Alles 
 16 okt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1469
I14093
40
Veen, Pytter Wiggles van der 
Dros(t), Hiske Jans 
 16 okt 1852Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61370
I61365
41
Visser, Eeltje Eintes 
Boonstra, Saakje Kornelis 
 16 okt 1852Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14506
I14514
42
Polet, Fokke Daniels 
Woude, Klaaske Lipkes van der 
 16 okt 1862Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63840
I18995
43
Wielen, Klaas Heeres van der 
Meyer, Johanneske Jans 
 16 okt 1862Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81705
I105133
44
Tilstra, Gosse Pieters 
Hellema, Janke Arjens 
 16 okt 1869Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39672
I39678
45
Tombal, Harmanus 
Sjoerds, Catharina 
 16 okt 1869Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50374
I50373
46
Stuurman, Jurjen Alderts 
Groenhuizen, Maria Antoni 
 16 okt 1870Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105921
I105922
47
Boyenga, Gerrit (Garrett) Gelts 
Bronkhorst, Alice 
 16 okt 1879Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16712
I84870
48
Kooistra, Sytse Willems 
Papma, Jetske Hilbrands 
 16 okt 1902Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51535
I5397
49
Riewald, Hilbrands Ruurds 
Koning, Hiltje Sybrens 
 16 okt 1902Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70850
I38997
50
Vries, Jelle Lieuwes de 
Hiddema, Ytske Pieters 
 16 okt 1902Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20732
I37650

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Ramkema, Sytske Jans 
 16 okt 1691Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66802
2
Ages, Zijttje 
 16 okt 1712Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68687
3
Hendriks, Dirck 
 16 okt 1712Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75171
4
Sytses, Jilliske 
 16 okt 1712Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94080
5
Jacobs, Teunis 
 16 okt 1718Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68834
6
Eites, Grijtje 
 16 okt 1729Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45804
7
Feikes, Klaas 
 16 okt 1729St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78256
8
Geerts, Klaas 
 16 okt 1735Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102674
9
Luitjens, Pytter 
 16 okt 1735Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86320
10
Swart, Yetske Meines de 
 16 okt 1735Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1630
11
Miedema, Wytze Reinders 
 16 okt 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80446
12
Krol, Nammen Jochums 
 16 okt 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19095
13
Visser, Kornelis Gaauwes 
 16 okt 1753Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63046
14
Repkes, Grytje 
 16 okt 1757Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100126
15
Sierds, Grytje 
 16 okt 1757Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84018
16
Boomsma, Dirk Baukes 
 16 okt 1763Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44310
17
Gravius, Antje Jans (aka Huisman) 
 16 okt 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79133
18
Helder, Rienk Jans 
 16 okt 1763Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58251
19
Oudema, Oege Tjerks 
 16 okt 1763Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108866
20
Terpstra, Douwe Douwes 
 16 okt 1763Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12323
21
Tjeerds, Gerrit 
 16 okt 1763Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44657
22
Tuinstra, Oege Tjerks 
 16 okt 1763Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86800
23
Ytsma, Sytse Fokkes 
 16 okt 1764Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72602
24
Jelles, Hiltie 
 16 okt 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43176
25
Leystra, Klaas Hanses 
 16 okt 1768Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10153
26
Molenaar, Baukje Johannes 
 16 okt 1768Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45490
27
Roos, Antje Willems 
 16 okt 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86257
28
Schuurmans, Klaas Hilbrands 
 16 okt 1768Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26303
29
Sipkes, Aldert 
 16 okt 1768Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45592
30
Straatsma, Froukje Klazes 
 16 okt 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72185
31
Swart, Grietje Durks 
 16 okt 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40508
32
Tingma, Sake Jacobs (aka Timmermans 
 16 okt 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7551
33
Snethlage, Jan Willem 
 16 okt 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48448
34
Bouma, Janke Mients 
 16 okt 1774Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51219
35
Faber, Sipke Johannes 
 16 okt 1774Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54369
36
Groen, Grietje Gerrits 
 16 okt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69393
37
Hoekema, Geert Sytzes 
 16 okt 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19310
38
Lelia, Trijntje Wybes 
 16 okt 1774Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45344
39
Meulen, Symen Hillebrants van der 
 16 okt 1774Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896
40
Paauw, Gepke Gerrits 
 16 okt 1774Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38534
41
Sybrens, Jetse 
 16 okt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78312
42
van Straten, Harmen Piers 
 16 okt 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61535
43
Werf, Beitske Hendriks van der 
 16 okt 1774Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2577
44
de Vries, Harmen Wybes 
 16 okt 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36800
45
Feenstra, Willemke Dirks 
 16 okt 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2412
46
Johannes, Loltje 
 16 okt 1785Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93814
47
Jonker, Tietje Arjens 
 16 okt 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92188
48
Menninga, Heerke Willems 
 16 okt 1785Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37808
49
Pieters, Jantje 
 16 okt 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48064
50
Post, Johannes Johannes 
 16 okt 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100833

1 2 Volgende»