Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 174

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Piers, Attje 
 16 sep 1718Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82955
2
Oeges, Sijtske 
 16 sep 1739Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17644
3
Harings, Jacob 
 16 sep 1759Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98309
4
Gerbens, Gertje 
 16 sep 1763 I67725
5
Ytsma, Sytse Fokkes 
 16 sep 1764Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72602
6
Groen, Trijntje Gerrits 
 16 sep 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32260
7
Jelles, Simon 
 16 sep 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43178
8
Pytters, Sikjen 
 16 sep 1772Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75702
9
Wijnja, Antje Romkes 
 16 sep 1772Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70914
10
Braaksma, Popke Sjoerds 
 16 sep 1773Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21558
11
Hoekstra, Lammert Martens 
 16 sep 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85938
12
Tiekersma, Tietje Sipkes 
 16 sep 1773Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26354
13
Walburg, Meindert Tjebbes 
 16 sep 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26795
14
Kuiper, Tietje Johannes 
 16 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38979
15
Tullener, Willem Johannes 
 16 sep 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92607
16
Boomsma, Dirkje Pieters 
 16 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46555
17
Haanstra, Anne Arjens 
 16 sep 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10423
18
Piers, Jasper 
 16 sep 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44563
19
Wierstra, Jan Gerbens 
 16 sep 1776Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5619
20
Keuning, Goikje Myntjes 
 16 sep 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54486
21
Hovinga, Sytze Klazes 
 16 sep 1779Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13648
22
Schuttinga, Stijntje Geerts 
 16 sep 1779Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110517
23
Dijk, Alle Rompts aka Aldijk 
 16 sep 1780Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52467
24
Bosklopper, Houkjen Tjeerds 
 16 sep 1781Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42418
25
de Wit, Aaltje Jans 
 16 sep 1782Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72949
26
Jaalstra, Foeke Lieuwes (aka Jale) 
 16 sep 1782Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111272
27
Swart, Yfke Johannes 
 16 sep 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7030
28
Hiemstra, Anne Pieters 
 16 sep 1786Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17445
29
Jorritsma, Rinske Willems 
 16 sep 1789Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49088
30
Haanstra, Klaas Sakes 
 16 sep 1791Ruigahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87944
31
Rinnerts, Aaltje 
 16 sep 1791Rien Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44527
32
Ploegsma, Jan Wobbes 
 16 sep 1792Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104763
33
Zweep, Marten Jacobs van der 
 16 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19228
34
Wey, Benne van der 
 16 sep 1795Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58792
35
Rijpma, Paulus Ruurds 
 16 sep 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6822
36
Stolte, Bregje Philippus 
 16 sep 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79518
37
Symens, Krijn 
 16 sep 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70497
38
Gerbens, Aukje 
 16 sep 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45930
39
Pieters, Govert 
 16 sep 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45315
40
Werf, Hendrik Tietes van der 
 16 sep 1802Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48313
41
Man, Jacoba Dirks de 
 16 sep 1803Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10394
42
Miedema, Antje Dirks 
 16 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10622
43
van Dam, Pieter Jans 
 16 sep 1804Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104840
44
Bijlsma, Reinder Paulus 
 16 sep 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10016
45
Dijk, Valentijn Fransen van 
 16 sep 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5835
46
Bruinsma, Klaas Sytzes 
 16 sep 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37896
47
Ploeg, Doen Lieuwes van der 
 16 sep 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7778
48
Koopmans, Trijntje Pieters 
 16 sep 1808Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71344
49
Dijkman, Grietje Pieters 
 16 sep 1810Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I373
50
Jong, Antje Andries de 
 16 sep 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20129

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Sikkes, Jacob 
 16 sep 1808Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64981
2
Allerts, Fokeltje 
 16 sep 1810St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33919
3
Anskes, Gaabe 
 16 sep 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44823
4
Bakker, Lieuwe Pieters 
 16 sep 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35661
5
Binnes, Antje 
 16 sep 1811Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18507
6
Baukes, Antje 
 16 sep 1812Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110430
7
Wal, Ale Gaatzes van der 
 16 sep 1813Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64720
8
Koster, Catarina Hendriks 
 16 sep 1814St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78570
9
Bouma, Jan Kornelis 
 16 sep 1816Gent, Belgium Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47141
10
Jochums, Pytie 
 16 sep 1816Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91291
11
Nicolaas, Eva 
 16 sep 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91785
12
Admiraal, Trijntje Jochums 
 16 sep 1820Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56214
13
Bos, Jantje Jakobs 
 16 sep 1820Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63423
14
Rijpstra, Pieter Gerrits 
 16 sep 1821Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6695
15
Hinnes, Rinske (Hinke) 
 16 sep 1822Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106606
16
Meyer, Aaltje Piebes 
 16 sep 1822Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89898
17
Boersma, Jan Dirks 
 16 sep 1823Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10535
18
Huizinga, Jetske Willems 
 16 sep 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52345
19
Terpstra, Goffe Jans 
 16 sep 1824 I37619
20
Rijpma, Enne (Enneus) Pieters 
 16 sep 1825Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60014
21
Broersma, Maaike Cornelis 
 16 sep 1826Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104782
22
Kooistra, Gosse Teyes 
 16 sep 1826Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97814
23
Koopmans, Jantje Jacobs 
 16 sep 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18950
24
Nicolay, Sjoerd Watses 
 16 sep 1827 I31993
25
Tolsma, Sytske Jans 
 16 sep 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49737
26
van Dijken, Jan Jans 
 16 sep 1827Wolfsbarge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111228
27
Lavooij, Maria 
 16 sep 1828Kruiningen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107923
28
Weg, Tijs Jans van der 
 16 sep 1828Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5597
29
Warnders, Willem Berends 
 16 sep 1831Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64667
30
Wiel, Tamme Hendriks van der 
 16 sep 1831 I66759
31
Romar, Johanna Sophia 
 16 sep 1833Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100553
32
Pasma, Jan Jans 
 16 sep 1834Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26280
33
Siderius, Gerrit Doekes 
 16 sep 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78130
34
Helbig, Grietje Martinus 
 16 sep 1835Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76406
35
van Kleffens, Sieds Eelkes 
 16 sep 1835Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61948
36
Kamp, Klaas van der 
 16 sep 1839Stad aan t Haringvliet, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110350
37
Kooi, Teetske Hedzers van der 
 16 sep 1839Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7794
38
Mulder, Jantje Jakobs 
 16 sep 1840Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46845
39
Zwager, Dirk Jans (aka Dijkstra) 
 16 sep 1840Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28906
40
Jans, Aaltje 
 16 sep 1842Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40963
41
Kooistra, Rinske Jacobs 
 16 sep 1842Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20993
42
Pot, Ynske Klazes 
 16 sep 1842Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23114
43
Bijlsma, Hiltje Johannes 
 16 sep 1843Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103340
44
Jouwstra, Wybren Sierks 
 16 sep 1844 I61254
45
Postma, Imke Jacobs 
 16 sep 1844Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5934
46
Hovinga, Dirkje Symens 
 16 sep 1845Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77790
47
Noordijk, Margaretha 
 16 sep 1845Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107247
48
Hiemstra, Anke Klazes (aka Bouta) 
 16 sep 1846Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74725
49
Jong, Grietje Minnes de 
 16 sep 1846Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20843
50
Reitsma, Baukjen Hylles 
 16 sep 1846Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80170

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Mellinga, Ysbrand Hotses 
Wopkes, Trijntje 
 16 sep 1708Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104876
I104877
2
Jelles, Oene 
Tjerks, Trijntje 
 16 sep 1731Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79170
I79172
3
Reen, Jaan Ypes 
Douwes, Klaaske 
 16 sep 1753Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71413
I71414
4
Habbema, Johannes 
Postma, Zwaantje 
 16 sep 1759Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64271
I64272
5
Jans, Sybbe 
Saakes, Akke 
 16 sep 1759Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78712
I78711
6
Uytzens, Claas 
Joekes, Janke 
 16 sep 1759Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66609
I66610
7
Ates, Watse 
Sijbes, Lijsbet 
 16 sep 1764Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68882
I68883
8
Bruinsma, Bastiaan Keimpes 
Clases, Gryttje 
 16 sep 1764Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89082
I89085
9
Heinses, Teeke 
Lieuwes, Trijntje 
 16 sep 1764Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98946
I98947
10
Cornelis, Sibe 
Rimmerens, Sibbeltje 
 16 sep 1770Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76042
I76043
11
Harings, Jan 
Ballings, Lutske 
 16 sep 1770Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82814
I82815
12
Harmens, Foppe 
Melles, Jeltje 
 16 sep 1770Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82559
I82560
13
Hofman, Willem Willems 
Diemers, Sydske 
 16 sep 1770Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102548
I102549
14
Jans, Laas 
Jenties, Gertie 
 16 sep 1770Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71580
I71581
15
Harpes, Auke 
Iggeles, Antje 
 16 sep 1785Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70199
I92848
16
Boersma, Bartle Jans 
Douwes, Rigtje 
 16 sep 1787Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70273
I70274
17
Tabes, Hendrik Jans 
Martens, Bontje 
 16 sep 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45355
I45356
18
Bandsma, Jan Sapes 
Everts, Jantje 
 16 sep 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86998
I86999
19
Jorritsma, Jacob Tjallings 
Abma, Lipkjen Gerbens 
 16 sep 1794IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99896
I99897
20
Andriessen, Doeke Andries 
Haentjes, Rixtje 
 16 sep 1798Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39823
I39824
21
Huizen, Hendrik Sybes van 
Kok, Jitske Jans 
 16 sep 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5345
I5344
22
Venstra, Minne Dirks 
Velde, Pietje Wytzes van der 
 16 sep 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35663
I35664
23
Jong, Sybe Jurjens de 
Hoekstra, Doetje Pieters 
 16 sep 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11191
I11192
24
Oosterwal, Harke Rinses 
Oenes, Jitske 
 16 sep 1804Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76779
I76780
25
Rasschen, Albertus 
Jelgersma, Sytske Bernardus 
 16 sep 1804Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94310
I94312
26
de Boer, Jelmer Alberts 
Grijpstra, Trijntje Jans 
 16 sep 1810Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70108
I70109
27
de Jong, Wybe Gerrits 
Ferwerda, Wieltje (Wijke) Jans 
 16 sep 1810Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108037
I108038
28
Elzinga, Fokke Alberts 
Willems, Maartje 
 16 sep 1810Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63638
I105521
29
Feitsma, Jacob Heins 
Dijkstra, Tjitske Aukes 
 16 sep 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64577
I64578
30
Hoogakker, Wybren Heerkes 
Talma, Grietje Rinderts 
 16 sep 1810Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55887
I55888
31
Tenckinck, Wibrandus Jacobus 
Mantingh, Lammyna 
 16 sep 1812Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108517
I108518
32
Hazewindus, Gerrit Meines 
Driest, Sjoerdtje Jans 
 16 sep 1813Mairie Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75645
I75646
33
Cnossen, Jelle Sjirks 
de Jager, Johanneske Symons 
 16 sep 1814Mairie Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68317
I68306
34
Boonstra, Heere Gerrits 
Weide, Geertje Rienks van der 
 16 sep 1815Mairie Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76896
I76908
35
Dijkstra, Hendrik Sjoerds 
Zijlstra, Baukje Egberts 
 16 sep 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95589
I95590
36
Wob(be)ma, Jacob Freerks 
Schoenmaker, Aaltje Willems 
 16 sep 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67924
I67930
37
de Boer, Hyltje Jacobs 
Hibma, Grietje Jochums 
 16 sep 1821Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83331
I83333
38
Regnerus, Johannes Douwes 
Wiersma, Doetje Tjerks 
 16 sep 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6830
I29245
39
Storenbrink, Gerben Hiddes 
Kempenaar, Taetske Keimpes 
 16 sep 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97273
I97281
40
Vries, Dirk Gerrits de 
Dijk, Trijntje Ates van 
 16 sep 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
I6230
41
Stroosnijder, Willem 
van Kruiningen, Dina 
 16 sep 1841Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107123
I107125
42
Maan, Dirk Klazes van der 
Jansma, Pietje Lieuwes 
 16 sep 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13374
I13377
43
Halma, Albert Sierks 
Holwerda, Antje Meines 
 16 sep 1848Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8453
I10370
44
Meyer, Wiebe Hendriks 
Deinum, Geertje Hendriks 
 16 sep 1848Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29681
I29682
45
Roorda, Taeke Philippus 
Wiersma, Lutske Ebes 
 16 sep 1848Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92879
I92880
46
Top, Jakob Rijpkes 
Zigterman, Ida Popkes 
 16 sep 1848Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110158
I110162
47
Torenmans, Romke Pieters 
Reitsma, Geertruida Jans 
 16 sep 1848Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51736
I15794
48
Algra, Halbe Jochums 
Jongsma, Tjitske Sjoerds 
 16 sep 1853Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23974
I23975
49
Brolsma, Jan Gerrits 
de Jong, Grietje 
 16 sep 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11175
I51189
50
Vries, Sake Sytzes de 
Gros, Trijntje Annes 
 16 sep 1854Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15767
I8506

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 76

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Thomas, Hinke 
 16 sep 1694Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91486
2
Minnes, Foppe 
 16 sep 1725Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74565
3
Roels, Martsen (aka Brugts) 
 16 sep 1725Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75080
4
Attes, Feijke 
 16 sep 1731Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45840
5
Gerryts, Jan 
 16 sep 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101044
6
Klases, Sijtze 
 16 sep 1731Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41615
7
Heerkes, Jan 
 16 sep 1736Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86214
8
Jans, Grytje 
 16 sep 1736Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72237
9
Lous, Sake 
 16 sep 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46396
10
Nammens, Sydse 
 16 sep 1736Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2241
11
Minnes, Eeke 
 16 sep 1742Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69182
12
Tekelis, Sjoerd 
 16 sep 1744Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19337
13
Wallen, Theodora Jacoba van der 
 16 sep 1751Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100021
14
Jansen, Tietje 
 16 sep 1753Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103657
15
Klazes, Hiske 
 16 sep 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95566
16
Melles, Jan 
 16 sep 1753Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90233
17
Wassenaar, Ane Cornelis 
 16 sep 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70404
18
Dijk, Jan Ates van 
 16 sep 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3574
19
Martens, Maaike 
 16 sep 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23501
20
Karssen, Dirk 
 16 sep 1761Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107853
21
Brandsma, Bernardus Annes 
 16 sep 1764Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55761
22
Jans, Fopke 
 16 sep 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46013
23
Kempenaar, Keimpe Heines 
 16 sep 1764Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89061
24
Wiersma, Douwe Ynses 
 16 sep 1764Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110875
25
Bruinsma, Tjaltje Johannes 
 16 sep 1770Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15939
26
Jansma, Andries Symens 
 16 sep 1770Piaam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96228
27
Mients, Gatske 
 16 sep 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51217
28
Pool, Maaike Jacobs 
 16 sep 1770Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10514
29
Rijskamp, Aaltje Jans 
 16 sep 1770Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103070
30
de Jong, Haye Jochems 
 16 sep 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50004
31
Jochums, Doejtje 
 16 sep 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50016
32
Jochums, Hendrik 
 16 sep 1781Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50015
33
Jonker, Tonis 
 16 sep 1781Elkerzee, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109380
34
Uilkema, Ymkje Sybrens 
 16 sep 1781Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82288
35
Zijlstra, Aaltje Poppes 
 16 sep 1781Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100618
36
Zweep, Grietje Geerts van der 
 16 sep 1781Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100202
37
Dijk, Pieter Baukes van 
 16 sep 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6666
38
Feenstra, Rymer Ruurds 
 16 sep 1787Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110425
39
Havinga, Grietje Jans 
 16 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66999
40
Postma, Wytske Tjallings 
 16 sep 1787Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37108
41
Prummel, Grietje Jans 
 16 sep 1787Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109818
42
Tuinstra, Antje Jans 
 16 sep 1787Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86280
43
Vries, Eelke Oeges de 
 16 sep 1787Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4680
44
Akkerhof, Feyke Folkerts 
 16 sep 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5674
45
Appelhof, Jantje Ritskes 
 16 sep 1792Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44662
46
Balt, Jan Coenraads 
 16 sep 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39125
47
de Ruiter, Tjerk Gaukes 
 16 sep 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93998
48
Hiemstra, Jifke Botes 
 16 sep 1792Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65004
49
Lolkema, Grietje Pieters 
 16 sep 1792Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7527
50
Radema, Grietje Molles 
 16 sep 1792Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69585

1 2 Volgende»