Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Heerckes, Heercke 
 16 aug 1675Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92037
2
Engbringhoff, Jan Herm. 
 16 aug 1722 I33985
3
Willems, Pleuntje 
 16 aug 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9715
4
Leerling, Dirk Jans 
 16 aug 1754Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85472
5
Anes, Jacob 
 16 aug 1755Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78175
6
Keizer, Lijsbert Jacobs 
 16 aug 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77938
7
de Blaauw, Wypkje Klasen 
 16 aug 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104638
8
Willems, Tjitske 
 16 aug 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44799
9
Klei, Johannes Everts van der 
 16 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33287
10
Hoekstra, Ariaantje Jacobs 
 16 aug 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13897
11
Gaeles, Claas 
 16 aug 1777Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56405
12
Proost, Steven Eizes 
 16 aug 1780Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77421
13
de Boer, Folkert Sybes 
 16 aug 1785Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31593
14
Hotzes, Alle 
 16 aug 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43570
15
Swart, Aaltje Lieuwes 
 16 aug 1785Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7016
16
de Graaf, Adriana van 
 16 aug 1787Puttershoek, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63256
17
Stienstra, Cornelis Jans 
 16 aug 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43636
18
Regnerus, Teunis Jacobs 
 16 aug 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7061
19
de Vries, Sybrig Jans 
 16 aug 1789Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74931
20
Slim, Arjen Cornelis 
 16 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6563
21
Venema, Grietje Pieters 
 16 aug 1790Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70111
22
Zijlstra, Klaaske Eekes 
 16 aug 1790Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60949
23
Tamsma, Arjen Ernstes 
 16 aug 1791Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23879
24
van Drunen, Bastiaan 
 16 aug 1792De Werken en Sleeuwijk, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108223
25
Ysbrands, Aaltje 
 16 aug 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95973
26
Brok(sma), Sytske Heins 
 16 aug 1794Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50557
27
Bouma, Pieter Klazes 
 16 aug 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37630
28
Sipma, Sipke Aukes 
 16 aug 1798Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54614
29
de Braak, Pieter Jarigs 
 16 aug 1799Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75275
30
Tietes, Sjoerd 
 16 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42793
31
van Laten, Jan Frans 
 16 aug 1799Emden, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110617
32
Dijkstra, Grietje Heins 
 16 aug 1800Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41007
33
Roukema, Gerrit Lieuwes 
 16 aug 1800Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20085
34
Gijlstra, Stijntje Adrianus 
 16 aug 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7246
35
Sandra, Eelkje Dirks 
 16 aug 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83022
36
Stienstra, Grietje Annes 
 16 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9582
37
Dijkema, Leentje Sjoerds 
 16 aug 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1964
38
Dijkstra, Sjoukje Doedes 
 16 aug 1803Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44872
39
de Wal, Froukje Pieters 
 16 aug 1804Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70518
40
Jans, Antje 
 16 aug 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45082
41
Eeltjes, Gerrijt 
 16 aug 1807Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46965
42
Woude, Eelkje Jans van der 
 16 aug 1807Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54484
43
de Vries, Joost Pieters 
 16 aug 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46551
44
Folkertsma, Klaas Eeltjes 
 16 aug 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6601
45
Fennema, Hylke Eeltjes 
 16 aug 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4631
46
Fennema, Hylkje Eeltjes 
 16 aug 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44766
47
Piersma, Antje Pieters 
 16 aug 1809Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109030
48
Steegstra, Lijsbert Andries 
 16 aug 1809Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5513
49
Keizer, Gerrit Willems 
 16 aug 1811Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38970
50
Zeemans, Sytze Kreins 
 16 aug 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40778

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 152

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Krijns, Douwe 
 16 aug 1772 I94243
2
Reinders, Pietje 
 16 aug 1805Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61088
3
Sytses, Floriske 
 16 aug 1806Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67201
4
Heins, Auke 
 16 aug 1808St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94301
5
Dirks, Sjouke 
 16 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39035
6
Dijk, Tietje Joukes van 
 16 aug 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11710
7
Elzinga, Lammert Theunis 
 16 aug 1814 I64305
8
Sipkes, Saapke 
 16 aug 1816Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72912
9
de Haan, Heere Tietes 
 16 aug 1817 I46777
10
van Wijk, Christina Alberdina 
 16 aug 1817Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111349
11
Brandsma, Ytzen Johannes 
 16 aug 1818Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95434
12
Tjepkema, Johannes Tjepkes 
 16 aug 1818Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79816
13
Boonstra, Pieter Piers 
 16 aug 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3207
14
Klazes, Welmoed 
 16 aug 1819Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2716
15
Jans, Dieuke 
 16 aug 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55466
16
Schat, Dieuwke Reinders 
 16 aug 1822St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13164
17
Zijlstra, Baukje Egberts 
 16 aug 1822Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95590
18
Ploeg, Johannes Gerbens van der 
 16 aug 1823Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2008
19
Boonstra, Jacob Meiles 
 16 aug 1825Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47607
20
Epema, Jogchum Brugts 
 16 aug 1825Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84081
21
Salverda, Trijntje Wybes 
 16 aug 1825Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71875
22
Hovinga, Jetske (aka Ietske Bakker) Rienks 
 16 aug 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78206
23
Kooystra, Gerben Rienks 
 16 aug 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111199
24
Mellema, Jacob Hoites 
 16 aug 1826Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40170
25
Straatsma, Albert Klazes 
 16 aug 1826Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93350
26
Swart, Klaas Gerrits 
 16 aug 1826Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85971
27
de Wilde, Jan Siedses 
 16 aug 1828Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84647
28
Ploegstra, Wopke Luitjens 
 16 aug 1828 I64684
29
Boersma, Hiltje Wopkes 
 16 aug 1829Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50054
30
Noorthoek, Dina 
 16 aug 1829Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100926
31
Jakobs, Aaltien 
 16 aug 1830Zweeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99768
32
Slager, Lieuwe Jans 
 16 aug 1830Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37343
33
Hoogterp, Grietje Tjalles 
 16 aug 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26264
34
Minnema, Folkje Johannes 
 16 aug 1832Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63875
35
Wagenaar, Trijntje Hendriks 
 16 aug 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36603
36
Bleek, Jeltje Jurjens van der 
 16 aug 1833Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11413
37
Brok, Hein Lolkes 
 16 aug 1833 I50558
38
Dijk(e)ma, Martje Jans 
 16 aug 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27295
39
Griede, Willem Jans 
 16 aug 1833Kantens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110045
40
Paal, Rense Freerks van der 
 16 aug 1834Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88813
41
van Vliet, Albert Baukes 
 16 aug 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28028
42
Postma, Geertje Ruurds 
 16 aug 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5809
43
Wal, Nieske Jans van der 
 16 aug 1836 I1502
44
Tilstra, Antje Oepkes 
 16 aug 1839 I66344
45
Brolsma, Jan Jans 
 16 aug 1841St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11163
46
Hanses, Sytske 
 16 aug 1841Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49638
47
van Gorsel, Geertje 
 16 aug 1841Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109813
48
Hellinga, Fetje Feykes 
 16 aug 1843Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7528
49
Kuipers, Grietje Jans 
 16 aug 1843Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84469
50
Ploegstra, Tjitske Feikes 
 16 aug 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2354

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tjerks, Sjoerd 
Jans, Antie 
 16 aug 1739Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84938
I84939
2
Gerbens, Teunis 
Joostes, Grytje 
 16 aug 1744St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94350
I94351
3
Everts, Jolt 
Dirks, Tetje 
 16 aug 1767Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86617
I86618
4
Kuiken, Dirk Cornelis 
Piebes, Maartje 
 16 aug 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30737
I73712
5
Buwalda, Ulbe Gerrits 
Hansma, Corneliske Sijtses 
 16 aug 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76061
I76062
6
Harms, Willem 
Wijbes, Loetske 
 16 aug 1772Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83981
I83982
7
Holwerda, Dirk Martens 
Lous, Trijntie 
 16 aug 1772Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83830
I83831
8
Pieters, Gerben 
Ludzers, Antje 
 16 aug 1772Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86068
I86069
9
Broers, Pieter 
Dijkstra, Sibbeltje Tietes 
 16 aug 1778Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76149
I76148
10
Wiersma, Gosse Goffes 
Feenstra, Attje Joukes 
 16 aug 1778Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5114
I5113
11
Lamringh, Gerben Tjeerds 
Tjessema, Siebrigje Klases 
 16 aug 1789Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48557
I48558
12
Kiel, Luppo Luppes 
Graalman, Wubke Hindriks 
 16 aug 1816Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99552
I99554
13
Bloemsma, Yede Sjoerds 
Toonstra, Antje Gerbens 
 16 aug 1820Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58430
I58429
14
Jouwsma, Joute Eelkes 
Hoot, Grietje Foekes 
 16 aug 1821Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10860
I10632
15
Veen, Halbe Geerts van der 
Meer, Sijke Pieters van der 
 16 aug 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60684
I60685
16
de Weerd, Jan 
Beekman, Gerbrig 
 16 aug 1829Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72585
I72586
17
Pruiksma, Claas Arjens 
Lieklema, Tietje 
 16 aug 1831Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26701
I26702
18
Bijlsma, Tjebbe Sakes 
Meulen, Romkjen Tijsses van der 
 16 aug 1832Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4294
I4295
19
Huizen, Sybe Cornelis van 
Bilkert, Janke Jarigs (aka Bilstra) 
 16 aug 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1733
I1734
20
Ringma, Sybe Herkes 
Loon, Catharina van 
 16 aug 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12395
I12397
21
Dijkstra, Job Wybes 
Wagenaar, Luutske Jans 
 16 aug 1838Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98692
I9460
22
Hijma, Auke Abes 
Dijkstra, Ybeltje Martens 
 16 aug 1844Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60289
I27263
23
Vries, Anne Louws de 
de Jong, Sjoerdtje Gosses 
 16 aug 1849Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18799
I49020
24
Buren, Willem Sybes 
Hofstra, Trijntje Jacobs 
 16 aug 1851Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64610
I64611
25
Rijpstra, Jan Pieters 
Nicolai, Neeltje Ruurds 
 16 aug 1855Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1054
I1058
26
Nijp, Reinder Christoffels 
Posthumus, Antje Heins 
 16 aug 1856Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4472
I8831
27
de Vries, Bauke Johannes 
Poortman, Gettje Dirks 
 16 aug 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25825
I30285
28
Hornstra, Auke Klazes 
Wagenaar, Emkje Willems 
 16 aug 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8568
I9436
29
Jansma, Harmen Ritskes 
Wal, Fettje Aukes van der 
 16 aug 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11390
I11391
30
Luken, Bernardus Henricus 
Dijks, Johanna Petronella Anna 
 16 aug 1871Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90701
I90702
31
Hellinga, Harke Geerts 
Regnerus, Renske Johannes 
 16 aug 1873Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106594
I29248
32
Hovingh, Jan 
Hefting, Jantje 
 16 aug 1873Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99035
I99036
33
van Oeveren, Marinus 
Stad, Tietje Pieters 
 16 aug 1873Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100915
I100916
34
Hagedoorn, Edward (Aart) 
Spykerboer, Jane (Jannetje) 
 16 aug 1880Midland Park, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11583
I11584
35
van Veen, Martinus 
van Kruistum, Frederika Wilhelmina Christina Hendrika 
 16 aug 1882The Hague, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105150
I105151
36
de Roo, Tiete (Titis) AElzes 
Greve, Geeske Hendriks 
 16 aug 1883Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52222
I105152
37
Feddema, Arnoldus Freerks 
Annema, Froukje Tabes 
 16 aug 1883Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34245
I34246
38
van Riemsdijk, Johannis 
Borsje, Adriana 
 16 aug 1884Sliedrecht, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93557
I93558
39
Oosterbaan, Sake (Jacob) Melles 
Regnerus, Antje (Anna) Douwes 
 16 aug 1888Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15328
I28486
40
Spoelstra, Klaas (Nicholas) Martens 
Friesema, Grietje (Grace) Gelts 
 16 aug 1889Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16515
I92711
41
Hoekstra, Pieter Ates 
Hiddenga, Trijntje Sybrens 
 16 aug 1893Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101372
I21218
42
Veltkamp, Egge (Edward) 
Olthuis, Cornelia 
 16 aug 1895Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109497
I109498
43
Arendsen, Jan Hendrik 
de Walle, Ypkje Thijsses 
 16 aug 1899Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82822
I82642
44
van Dijk, Wytse Meinderts 
Dijkstra, Antje Arjens 
 16 aug 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25291
I54527
45
Emelander, Peter Benjamin 
Prins, Clara Anna 
 16 aug 1917USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11852
I11851
46
Drost, Jan Jans 
Hoekstra, Jitske Jans 
 16 aug 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37463
I29727

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Dircks, Jantie 
 16 aug 1711Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78813
2
Heins, Freerk 
 16 aug 1711Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91927
3
Liepkes, Trijntje 
 16 aug 1722Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71177
4
Aukes, Reinu 
 16 aug 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1511
5
Swart, Rijmke Simons 
 16 aug 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46703
6
de Vries, Bonse Lykeles 
 16 aug 1739Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69616
7
Tjepkes, Aukjen 
 16 aug 1739Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89852
8
Hylkes, Wybbe 
 16 aug 1744Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82186
9
Jetses, Tytie 
 16 aug 1750Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99482
10
Kloppenburg, Tjitske Pieters 
 16 aug 1750Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91590
11
Terpstra, Pieter Jans 
 16 aug 1761Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71576
12
Hiemstra, Trijntje Pieters 
 16 aug 1767Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36789
13
Sakes, Dieuke 
 16 aug 1767Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17615
14
Tibma, Sybrigjen Sjoeks 
 16 aug 1767Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76099
15
Vellinga, Simon Lieuwes 
 16 aug 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20963
16
Jans, Doede 
 16 aug 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1991
17
Kuiken, Jarig Martens 
 16 aug 1772St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75155
18
Reitsma, Pietje Dirks 
 16 aug 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10345
19
Baan, Auke Heeres van der 
 16 aug 1778Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76658
20
Braak, Pieter Menses 
 16 aug 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2401
21
Bruinsma, Jan Berends 
 16 aug 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40420
22
Hogedijk, Aukje Rinzes 
 16 aug 1778Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70221
23
Hopping, Marike Beerents 
 16 aug 1778Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79277
24
Kuipers, Willem Jeltes 
 16 aug 1778Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96615
25
Mey, Liewijnna Jans van der 
 16 aug 1778Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11061
26
Schultetus, Tjipkjen Formers 
 16 aug 1778Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66346
27
Sloterdijk, Dirk Douwes 
 16 aug 1778Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98836
28
van Slooten, Gaatske Feddes 
 16 aug 1778Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52725
29
Weit, Gerben Wytzes van der 
 16 aug 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7677
30
Wijnands, Bartel Durks 
 16 aug 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85242
31
Bosma, Reintje Jacobs 
 16 aug 1789Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38241
32
Buurstra, Antje Douwes 
 16 aug 1789Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59295
33
Triemstra, Mettje Liebbes 
 16 aug 1789Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75854
34
van Gelder, Johannes Cornelis 
 16 aug 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99614
35
Terpstra, Georgia Pieters 
 16 aug 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102841
36
Aans, Bontje Wiebes 
 16 aug 1795Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54094
37
de Groot, Pieter Piers 
 16 aug 1795Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30058
38
Dijkstra, Jan Rienks 
 16 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9977
39
Douwes, Hessel 
 16 aug 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2501
40
Jans, Akke 
 16 aug 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81231
41
Kallenkoot, Lutgertjen Alberts 
 16 aug 1795Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75656
42
Mark, Willem Thomas van der 
 16 aug 1795Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36688
43
Rijpma, Ruurd Ruurds 
 16 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6819
44
Tjaarda, Hotske Tjeerds 
 16 aug 1795Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97112
45
Werkman, Jetske Fockes 
 16 aug 1795Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109616
46
Andringa, Doekele Andeles 
 16 aug 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71108
47
Boonstra, Harrit Fokkes 
 16 aug 1801Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40742
48
de Jong, Marijke Rintjes 
 16 aug 1801Lemmer/Follega/Eesterga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88172
49
Dijk, Janke Fransen van 
 16 aug 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6474
50
Feenstra, Antje Aukes 
 16 aug 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52843

1 2 Volgende»