Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Nievelstein, Margaretha 
 16 jul 1723Baesweiler, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87768
2
Inses, Eelk 
 16 jul 1735Gaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103274
3
Jobs, Geertje 
 16 jul 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79433
4
de Vries, Wybe Salomons 
 16 jul 1769Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25820
5
Durks, Klaaske 
 16 jul 1773Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101207
6
Reitsma, Ypkjen Gjalts 
 16 jul 1773Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48978
7
Sytzes, Janke 
 16 jul 1773Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97871
8
Dijkstra, Yke Martens 
 16 jul 1774Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67806
9
Jacobs, Douwe 
 16 jul 1774Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3907
10
Hout, Ytje Doedes van der 
 16 jul 1775Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75617
11
Ley, Antje Berends van der 
 16 jul 1775Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6083
12
Steegstra, Korneliske Anes 
 16 jul 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3391
13
Jouwstra, Wybren Sierks 
 16 jul 1777Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61254
14
Germeraad, Elisabeth Pieters 
 16 jul 1778Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47007
15
de Haan, Ybeltje Jans 
 16 jul 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27589
16
Lautenbach, Saapke Lammerts 
 16 jul 1780Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92261
17
Lamsma, Arend Hanzes 
 16 jul 1781Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30239
18
Laverman, Romkje Sijes 
 16 jul 1781Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81230
19
Woudstra, Sijke Lieuwes 
 16 jul 1784Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42679
20
Jans, Jasper 
 16 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19734
21
Miersma, Sipke Hettes 
 16 jul 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5264
22
Feykes, Trijntje 
 16 jul 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46926
23
Dijkstra, Sipke Leenderts 
 16 jul 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63906
24
Boelstra, Tietje Johannes 
 16 jul 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35504
25
Holder, Yetske Johannes 
 16 jul 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12477
26
Molenaar, Baukje Pieters 
 16 jul 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13284
27
Haan, Bouwe Jans de 
 16 jul 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11475
28
Johannes, Johannes 
 16 jul 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79208
29
Penninga, Jan Jacobs 
 16 jul 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86329
30
Feenstra, Trijntje Wybrens 
 16 jul 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8576
31
Hoekstra, Trijntje IJsbrands 
 16 jul 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5765
32
Osinga, Hiske Jacobs 
 16 jul 1791Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7390
33
Wiglama, Klaas Attes 
 16 jul 1791Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77863
34
van Dijk, Freerk Dirks 
 16 jul 1792Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76929
35
Andersma, Ymkje Andries 
 16 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9535
36
Veltkamp, Pietje Ennes 
 16 jul 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37732
37
Zijlstra, Tjidske Meiles 
 16 jul 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97498
38
Dijkstra, Bauke Willems 
 16 jul 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27066
39
Sytsema, Gepke Pieters 
 16 jul 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68672
40
Wiersma, Lieuwe Jans 
 16 jul 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27640
41
Dijkema, Klaas Sjoerds 
 16 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1970
42
Miedema, Antje Hoites 
 16 jul 1796Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68236
43
Boelstra, Sjoukje Johannes 
 16 jul 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77762
44
Wobbema, Freerkje Jacobs 
 16 jul 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67926
45
Dijkstra, Johannes Sjoukes 
 16 jul 1801St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78281
46
Glas, Arjaantje Arjens 
 16 jul 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39028
47
Pykstra, Hendrik Jans 
 16 jul 1801Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69608
48
Hogerhuis, Sytske Wybes 
 16 jul 1802Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31022
49
Koopmans, Janke Gerbens 
 16 jul 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16128
50
Hoekstra, Janke Gosses 
 16 jul 1804Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87845

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 118

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerrits, Klaaske 
 16 jul 1785Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75956
2
van Kleffens, Eelke Sydses 
 16 jul 1785Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62223
3
Gerbens, Eeltje 
 16 jul 1804Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66857
4
Pieters, Reinder 
 16 jul 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79464
5
Gelts, Reinouw 
 16 jul 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9343
6
Fennema, Tiette Hansens 
 16 jul 1812Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81301
7
Koopmans, Hiltje Martens 
 16 jul 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26263
8
Lols, Gerrijt Clasens 
 16 jul 1812Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101479
9
Stormezand, Krijna 
 16 jul 1814Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64858
10
Oedzes, Ytje 
 16 jul 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46986
11
Holwerda, Johannes Pieters 
 16 jul 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46611
12
Stiemsma, Froukjen Klaases 
 16 jul 1824Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42231
13
Kooi, Jan Hendriks van der 
 16 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27103
14
Schans, Ruurd Sybrens van der 
 16 jul 1825Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90073
15
Steffens, Sjoerdtje 
 16 jul 1827Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49079
16
de Haan, Hiske Jacobs 
 16 jul 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103112
17
Schat, Trijntje Pieters 
 16 jul 1835St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67559
18
Adama, Ruurd Durks 
 16 jul 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93111
19
Algra, Jisse Doedes 
 16 jul 1838 I51549
20
Jensma, Klaas Jans 
 16 jul 1838 I50308
21
Mients, Beitske 
 16 jul 1839Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81591
22
de Vries, Andries Alberts 
 16 jul 1840Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31066
23
Faber, Tjalling Wybes 
 16 jul 1841Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21108
24
Huizen, Pieter Sybes van 
 16 jul 1841 I12562
25
Ploeg, Rinnert Foppes van der 
 16 jul 1841Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65210
26
Bloemsma, Binne Jans 
 16 jul 1844 I62758
27
Zandstra, Ettje Jacobs 
 16 jul 1845Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30296
28
Bontekoe, Klaas Harings 
 16 jul 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25148
29
de Vries, Douwe Bonzes 
 16 jul 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48852
30
Jellema, Tietje Roukes 
 16 jul 1846Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51721
31
Wagen, Antje Piers van der 
 16 jul 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72
32
Raatmink, Jannes 
 16 jul 1847Rheeze, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109044
33
Dijk, Jan Pieters van 
 16 jul 1848 I13489
34
Hellinga, Ytske Sierks 
 16 jul 1849Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13644
35
Keizer, Mintje Kornelis 
 16 jul 1849 I23128
36
Meer, Maaike Pieters van der 
 16 jul 1851Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21520
37
Tamminga, Jitske Dirks 
 16 jul 1852Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10093
38
Boersma, Jan Stevens 
 16 jul 1854Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7124
39
de Vries, Hette Tjeerds 
 16 jul 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70352
40
Bosma, Hinke Petrus 
 16 jul 1856Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94198
41
Damstra, Geert Gerlofs 
 16 jul 1856Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109127
42
Noordenbos, Martinus Jacobus 
 16 jul 1856 I31434
43
Lambrechts, Jantje Jans 
 16 jul 1857Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53582
44
Harma, Rinske Jans 
 16 jul 1859Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64900
45
Woude, Klaas Sjoerds van der 
 16 jul 1859 I52996
46
Hamstra, Jeltje Geerts 
 16 jul 1860Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7753
47
Lep, Dirk Hendriks 
 16 jul 1861 I21741
48
Noordhuis, Yttje Jacobs 
 16 jul 1862Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15393
49
Palstring, Jantje Hendriks 
 16 jul 1862Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33115
50
Cuperus, Jetske Nannes 
 16 jul 1864Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74823

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 43 van 43

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Asperen, Tjietse Jans 
Pytters, Reinu 
 16 jul 1702Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87497
I87498
2
Klases, Thijs 
Meynerds, Trijntje 
 16 jul 1730Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69418
I69419
3
Sipkes, Syds 
Johannis, Antje 
 16 jul 1752Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85021
I85022
4
Meer, Douwe Sytses van der 
Klases, Trijntje 
 16 jul 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77595
I77596
5
Schepers, Jan Derk 
Knuivers, Harmina 
 16 jul 1769Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88340
I88339
6
Sytzes, Douwe 
Klases, Trijntje 
 16 jul 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81657
I81658
7
Halbesma, Douwe Johannes 
Annema, Jelske Annes 
 16 jul 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62977
I62978
8
Poelstra, Ofke Fekkes 
Klases, Martje 
 16 jul 1780Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69478
I69479
9
Wybes, Fokke 
Tjibbes, Anke 
 16 jul 1780Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57492
I57493
10
Harms, Hindrik 
Jans, Geeske 
 16 jul 1785Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96629
I96630
11
Berg(h), Giel Kornelis van den 
Braaksma, Froukjen Andries 
 16 jul 1786Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100328
I100329
12
Geerts, Jan 
Wiebes, Aafke 
 16 jul 1786Durgerdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86270
I86271
13
Jans, Lubbert 
Bos, Jantje Cornelis 
 16 jul 1787Uitwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90274
I90275
14
Wielen, Ritske Cornelis van der 
Deelstra, Antje Herres 
 16 jul 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81482
I81483
15
Wymmers, Johannes 
Smeding, Ypkjen Geerts 
 16 jul 1797Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2984
I2964
16
Jagersma, Taede Sytses 
Cijffers, Folkje Tammes 
 16 jul 1814Mairie Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41166
I41167
17
Kooistra, Klaas Willems 
Oevering, Wytske Abes 
 16 jul 1815Mairie Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67197
I67196
18
Steenhuis, Tjeerd Sikkes 
Hofstra, Jantje Klaazes 
 16 jul 1815Mairie Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44667
I44672
19
Stuivinga, Pieter Willems 
Zeekats, Helena 
 16 jul 1815Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57000
I57001
20
Meulen, Geert Keimpes van der 
Lodeysen, Carolina Loisa Wilhelmina 
 16 jul 1820Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4508
I5866
21
Krottje, Adam Johannes 
Plantinga, Ynske Cornelis 
 16 jul 1826Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3335
I3336
22
Meer, Sybren Davids van der 
Spar, Antje Reinders 
 16 jul 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I158
I166
23
Wever, Wybe Lammerts 
Ozinga, Pietje Jacobs 
 16 jul 1834Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97400
I97404
24
Boersma, Pieter Hendriks 
Woude, Sikje Gerrits van der 
 16 jul 1835Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6809
I6807
25
Meyer, Broer Linzes 
Hoogstins, Akke Klazes 
 16 jul 1836Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1898
I1899
26
Overdijk, Wieger Sipkes 
Terpstra, Jantje Wybes 
 16 jul 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98419
I104115
27
Veen, Lieuwe Klazes van der 
Alkema, Trijntje Harmens 
 16 jul 1856Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97306
I97307
28
Heide, Paulus Luitzens Fink van der 
Feenstra, Janke Johannes 
 16 jul 1859Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58572
I58573
29
Meer, Jan Harmens van der 
Veenstra, Sipkje Aukes 
 16 jul 1859Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35777
I35778
30
Sybesma, Gooytzen Rutgers 
de Jong, Gertje Volkerts 
 16 jul 1866Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38509
I38510
31
Drost, Harmen Jans 
Jong, Sybeltje Willems de 
 16 jul 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56625
I20774
32
Talsma, Wybren Jenzes 
Sinia, Neeltje Renzes 
 16 jul 1874Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20932
I23440
33
Nijp, Gerrit Christoffels 
Ferwerda, Frouwkje Hendriks 
 16 jul 1881Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24541
I24539
34
Bersma, Bauke Frederik 
Wal, Antje Roelofs van der 
 16 jul 1891Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62525
I31479
35
Dijkstra, Liebe Hendriks 
de Vries, Foekje Alles 
 16 jul 1892Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13398
I31318
36
de Zwart, Feye Hendriks 
Groot, Renske Dirks de 
 16 jul 1896Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40333
I21370
37
Steensma, Wobbe Sybes 
de Boer, Kaatje (Katie) 
 16 jul 1896Orange City, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9425
I84317
38
Brouwer, Reimer Rinzes 
Ploeg, Geertje Harmens van der 
 16 jul 1898Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3973
I3972
39
Weit, Durk (Richard) Abes van der 
Kok, Anna Johannes 
 16 jul 1902USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17032
I17736
40
Dam, Siemen Gerrits 
Dijkstra, Rinske Jans 
 16 jul 1910Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36629
I67323
41
Heidema, Gerritt John 
Valk, Jennie James 
 16 jul 1915Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31981
I31977
42
Wey, Johannes Hendriks van der 
Bakker, Geertje Kornelis 
 16 jul 1931Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42096
I42083
43
Dijkstra, Douwe (David) Leenderts 
Wielenga, Antje (Anna) Jacobs 
 16 jul 1941Bigelow, MN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59928
I103342

Doop

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Baukes, Harmen 
 16 jul 1699Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59504
2
Aukes, Imke 
 16 jul 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93106
3
Asperen, Baukje Jans 
 16 jul 1713Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77635
4
Halbetsma, Sipke 
 16 jul 1713Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93435
5
Sjoerds, Jan 
 16 jul 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97574
6
Fransen, Yefke 
 16 jul 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46058
7
Tjepkes, Sijtske 
 16 jul 1739Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10991
8
Oeberius, Oeble Jans 
 16 jul 1741Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73773
9
Hillebrands, Kornelis 
 16 jul 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14174
10
Gerbens, Grietie 
 16 jul 1752Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83688
11
Helder, Jeltje Pijtters 
 16 jul 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2796
12
Jouwsma, Jan Nutterts 
 16 jul 1752Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84981
13
Bijlsma, Jan Folkerts 
 16 jul 1758Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53273
14
Pieters, Lieuwe 
 16 jul 1758Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40161
15
Abma, Murk Gerbens 
 16 jul 1769Goingarijp/Broek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88709
16
Bos, Feike Hendriks 
 16 jul 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11873
17
de Wind, Trijntje Gerbes 
 16 jul 1769Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102993
18
Eeltjes, Antje 
 16 jul 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66793
19
Pieters, Dooje 
 16 jul 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46534
20
Toomsma, Trijntje Taekes 
 16 jul 1769Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34268
21
Miedema, Johannes Lolkes 
 16 jul 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5248
22
de Wal, Fokke Eelkes 
 16 jul 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97976
23
Jetzes, Sjieuke 
 16 jul 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66175
24
Zeebastiana, Jan Cornelis Dekker de 
 16 jul 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9798
25
Boersma, Antje Taekes 
 16 jul 1786Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6449
26
de Jong, Dieuwke Jetzes 
 16 jul 1786Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108059
27
Dijkstra, Antje Gerbens 
 16 jul 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38380
28
Dijkstra, Baukje Idserts 
 16 jul 1786Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64744
29
Dijkstra, Froukje Teyes 
 16 jul 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16656
30
Tilma, Sybren Piers 
 16 jul 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5443
31
Tjessinga, Cornelis Jelles 
 16 jul 1786Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58936
32
Zwager, Klaaske Jans 
 16 jul 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40452
33
Heerkes, Tjalle 
 16 jul 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5462
34
de Jong, Jippe Sybes 
 16 jul 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38567
35
de Lune, Pieter Jans van 
 16 jul 1797Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65322
36
Geest, Grietje Cornelis van der 
 16 jul 1797Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43817
37
Hornstra, Fedde Feddes 
 16 jul 1797Ouwsterhaule/Oldeouwer/Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95919
38
Kuipers, Eeltje Jans 
 16 jul 1797Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83983
39
Meulen, Jan Wybes van der 
 16 jul 1797Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52330
40
Meulen, Sjoerd Sybes van der 
 16 jul 1797Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66736
41
Plaats, Jacob Wybes van der 
 16 jul 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59579
42
Zijlstra, Anne Dirks 
 16 jul 1797Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70791
43
de Boer, Doetje Thijssens 
 16 jul 1798Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76056
44
Kleine, Aaltje Pieters 
 16 jul 1811Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100938