Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 161

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Piters, Pytter 
 16 jun 1739Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2865
2
Sierts, Grietje 
 16 jun 1740Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104855
3
Kingma, Pytje Pieters 
 16 jun 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107228
4
Pybes, Hittje 
 16 jun 1761Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83338
5
Abes, Bortzen 
 16 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93381
6
Hoekstra, Aan Gerrits 
 16 jun 1765Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I320
7
Atzes, Dirkje 
 16 jun 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33612
8
Johannis, Sjoerdt 
 16 jun 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19318
9
Cornelis, Antie 
 16 jun 1772Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88366
10
Gang, Gerrit Jans van der 
 16 jun 1772Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21579
11
Fredriks, Maaike 
 16 jun 1773Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11271
12
Venema, Jan Geerts 
 16 jun 1774Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106239
13
Elsma, Jakle Sytzes 
 16 jun 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96208
14
Andries, Baukje 
 16 jun 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78392
15
Hiemstra, Dirk Bouwes 
 16 jun 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18841
16
Meulen, Age Douwes van der 
 16 jun 1784Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48047
17
Nijsloot, Jelle Annes 
 16 jun 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106347
18
Swierstra, Pierkje Nannes 
 16 jun 1786Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57211
19
Bruinsma, Abe Douwes 
 16 jun 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77815
20
Wielinga, Lieuwe Reinders 
 16 jun 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12423
21
Beintema, Gerrit Willems 
 16 jun 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9578
22
Feenstra, Johannes Douwes 
 16 jun 1789Kubaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93320
23
Johannes, Johannes 
 16 jun 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45197
24
Postma, Gijsbert Gerrits 
 16 jun 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7475
25
Grevenstein, Akke Willems 
 16 jun 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2286
26
Westra, Attje Klazes 
 16 jun 1792Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78628
27
Hamstra, Binne Geerts 
 16 jun 1793Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7755
28
Link, Pieter 
 16 jun 1793Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5865
29
Swart, Jan Sjoukes 
 16 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98918
30
Miedema, Berber Klases 
 16 jun 1795Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7641
31
Poppes, Freerk 
 16 jun 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79193
32
Turkstra, Anne Rientses 
 16 jun 1795Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9702
33
Laan, Gerben Jans van der 
 16 jun 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37160
34
Glas, Dirk Piers 
 16 jun 1797Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58204
35
Veen, Martjen Aukes van der 
 16 jun 1798Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56591
36
Willems, Lieuwe 
 16 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44807
37
Johannes, Dirk 
 16 jun 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79559
38
Prins, Aukje Doekes 
 16 jun 1802Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39925
39
Tanja, Gerlantje Gerlofs 
 16 jun 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12456
40
Ebbens, Minne Harmens 
 16 jun 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5743
41
Gerbens, Wytske 
 16 jun 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42404
42
Dijkstra, Durk Jans 
 16 jun 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13538
43
Dijkstra, Johannes Pieters 
 16 jun 1806Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31023
44
Dijkstra, Neeltje Folkerts 
 16 jun 1806Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55340
45
Tamminga, Saakje Sjoerds 
 16 jun 1806Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14375
46
Jochems, Jan 
 16 jun 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43888
47
Sinnema, Hiltje Wytzes 
 16 jun 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94801
48
Gerbens, Klaaske Gerbens 
 16 jun 1812Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42205
49
Voersma, Johannes Lammerts 
 16 jun 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26260
50
de Vries, Hinke Joukes 
 16 jun 1813Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108781

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Engbringhoff, Jan Herm. 
 16 jun 1736 I33985
2
Feikes, Jouke 
 16 jun 1796Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13162
3
Tjalkes, Feykjen 
 16 jun 1796Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105362
4
Tjallings, Lamke 
 16 jun 1802Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42330
5
Jochems, Menke 
 16 jun 1808Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103507
6
Poppes, Jan 
 16 jun 1811Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92422
7
Grofsmid, Tabe AEdes 
 16 jun 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78394
8
Nicolay, Wilke Klazes 
 16 jun 1813 I55179
9
Rijks, Antje 
 16 jun 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46232
10
Odendals, Johanna 
 16 jun 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10979
11
Anema, Trijntje Joukes 
 16 jun 1816Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97981
12
Hoekstra, Folkert Kornelis 
 16 jun 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80374
13
Radersma, Antje Dirks 
 16 jun 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27288
14
Rinzes, Fryke 
 16 jun 1817Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5353
15
Dijkman, Nammen Willems 
 16 jun 1818Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I497
16
Bartels, Minke 
 16 jun 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18663
17
Bleker, Antje Siebrens Boersma 
 16 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27427
18
Westerhof, Sytske Haayes 
 16 jun 1823Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47414
19
Kooistra, AEbeltje Sapes 
 16 jun 1825Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17780
20
Miedema, Pieter Gepkes 
 16 jun 1825Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43417
21
Roelofs, Baukje 
 16 jun 1826Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53149
22
Sipma, Lieuwe Johannes 
 16 jun 1827Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81897
23
Knol, Anje Garmts 
 16 jun 1828Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73518
24
Westerbaan, Pieter Lieuwes 
 16 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6674
25
Oosterbaan, Jitske Gerbens 
 16 jun 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14046
26
Roelofs, Geessien 
 16 jun 1830Annerveen/Anloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107424
27
Miedema, Antje Jelles 
 16 jun 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10031
28
Roorda, Jantje Pieters 
 16 jun 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12739
29
de Vries, Gosse Jans 
 16 jun 1835Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49405
30
Meinsma, Broer Klazes 
 16 jun 1836Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106702
31
Vellema, Joeke Fransen 
 16 jun 1836Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6135
32
Weide, Stijntje Hendriks van der 
 16 jun 1836Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94021
33
Cuperus, Nanne Sjoerds 
 16 jun 1837Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52101
34
de Vries, Jitze Pieters 
 16 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81838
35
Hoekstra, Paulus Nannes 
 16 jun 1837 I28357
36
Obma, Katharina Tietes 
 16 jun 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82661
37
Jensma, Sjoukje Jaspers 
 16 jun 1838Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17263
38
Feikens, Sipke Annes 
 16 jun 1840Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41593
39
Braak, Hendrik Jacobs 
 16 jun 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16605
40
Vermeulen, Ide Jacobs 
 16 jun 1841Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87313
41
Dijkman, Stillborn Minnes 
 16 jun 1844Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I335
42
Zittema, Douwe Jelles 
 16 jun 1844Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37147
43
Dobma, Mentje Doekes 
 16 jun 1845Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9712
44
Sipma, Dirk Klazes 
 16 jun 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12594
45
Kuiken, Tjerk Jans 
 16 jun 1846 I68107
46
Miedema, Meindert Nannes 
 16 jun 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5259
47
Wal, Evert Klazes van der 
 16 jun 1846Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92035
48
Wormeester, Symen Ludolphs 
 16 jun 1847Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104284
49
Miedema, Klaas Annes 
 16 jun 1848 I49242
50
Wierda, Pieter Folkerts 
 16 jun 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11250

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 105

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Birdes, Idts 
Bootedr, Sij 
 16 jun 1642 I102983
I102984
2
Doensen, Jan 
Wopckes, Maertie 
 16 jun 1681Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87565
I87567
3
Johannis, Bokke 
Beerents, Grietje 
 16 jun 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94096
I94097
4
Johannis, Uble 
Jellis, Auckjen 
 16 jun 1700Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93426
I93427
5
Sytses, Sioert 
Beernts, Janke 
 16 jun 1720Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94104
I94103
6
Valentijns, Jan 
Sytses, Tjetske 
 16 jun 1736Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I818
I819
7
Gjaelts, Jacob 
Douwes, Taetske 
 16 jun 1746Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86400
I86401
8
Lammerts, Jan 
Jans, Tytje 
 16 jun 1748Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68477
I68478
9
Jans, Taekle 
Idzerts, Geertje 
 16 jun 1754Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94558
I94559
10
Syboltsma, Sybren Harmens 
Mey, Froukje Jans van der 
 16 jun 1754Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43563
I43564
11
Ykema, Theodorus Ykes 
Bouma, Marij Jans 
 16 jun 1754Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95048
I95049
12
Hellema, Wyger Doekes 
Lykeles, Grietje 
 16 jun 1765Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10749
I10750
13
Jans, Sipke 
Wytzes, Detje 
 16 jun 1765Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82003
I82004
14
Jans, Sjoerd 
Annes, Geeske 
 16 jun 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88190
I88191
15
Kampstra, Pieter Hendriks 
Siedses, Jeltje 
 16 jun 1765Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102689
I102690
16
Meinerts, Dirk 
Piters, Pitertie 
 16 jun 1765Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83715
I83716
17
Sijtses, Rompt 
Alles, Tjitske 
 16 jun 1765Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52475
I52476
18
Bij, Ruurd Tjeerds van der 
Ydses, Minke 
 16 jun 1771Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69086
I69087
19
Fokes, Gosse 
Sjoerds, Pytje 
 16 jun 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46725
I46726
20
Wallinga, Jan Hessels 
Jans, Trijntje 
 16 jun 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6968
I6969
21
Harms, Harm 
Hinderks, Luigien 
 16 jun 1776Haren, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98177
I98178
22
Hendriks, Eilert 
Ruurds, Jeltje 
 16 jun 1776Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66424
I66425
23
Jackles, Jarich 
Pytters, Hyltje 
 16 jun 1776Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81237
I81238
24
Jans, Pytter 
Terpstra, Teetske Jans 
 16 jun 1776Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90666
I90665
25
Noordenbos, Anne Ulbes 
Dirks, Kunskje 
 16 jun 1776Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47865
I47873
26
Walle, Sake Tyssens de 
Cuperus, Ytje Hendriks 
 16 jun 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11203
I11204
27
Dekker, Hendrik Keimpes 
Fokkes, Grietje 
 16 jun 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59809
I59810
28
Hofman, Pieter Jans 
Glas, Wytske Jans 
 16 jun 1782Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68243
I68244
29
Posthuma, Keimpe Pieters 
Meulen, Tietje Fokkes van der 
 16 jun 1782Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83045
I83046
30
van Eisinga, Ids Jacobs 
Synia, Jantje Gerrits 
 16 jun 1782Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98191
I98192
31
Sinnema, Jelte Eelses 
de Vries, Grietje Tjipkes 
 16 jun 1790Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22485
I22486
32
Gerritsma, Daniel Gerrits 
Hiemstra, Lijsbeth Fokkes 
 16 jun 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1845
I2522
33
Kruizinga, Wouter Hendriks 
Feyma, Rienkje Willems 
 16 jun 1794Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67028
I67029
34
Koster, Sytse Oedzes 
Bosma, Lamke Jetzes 
 16 jun 1799Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61325
I61324
35
Talma, Hessel Meinderts 
Jong, Lutske Jans de 
 16 jun 1799Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6476
I6477
36
Ynia, Hendrik Jarigs 
Elzinga, Minke Lucas 
 16 jun 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10303
I10304
37
Dijkstra, Albert Lolkes 
Tysses, Klaaske 
 16 jun 1800Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47510
I42607
38
Keizer, Albert Willems 
Tjeerds, Grietje 
 16 jun 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11914
I11915
39
Osinga, Wopke Sjoerds 
Tolsma, Siebrigje Doekles 
 16 jun 1805Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102072
I102073
40
Sieswerda, Klaas Jentjes 
Aukema, Tetje Feikes 
 16 jun 1805Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40329
I40330
41
van Randen, Ype Douwes 
Lap, Anna Gerkes 
 16 jun 1805IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70626
I70627
42
Zandburg, Tjerk Jans 
Vliet, Baukje Abrahams van der 
 16 jun 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99677
I99678
43
Bloemsma, Binne Jans 
de Oude, Jantje Luitjens 
 16 jun 1812Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62758
I62762
44
Braak, Sake Jacobs 
Bleker, Hiltje Wybrens 
 16 jun 1814Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454
I9456
45
Broersma, Ebbe Heddes 
Zwaag, Getje Hemkes van der 
 16 jun 1814Mairie Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71149
I71150
46
Hoekstra, Rients Yedes 
Reitsma, Antje Hendriks 
 16 jun 1816Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83172
I83171
47
Lambrechts, Jan Hendriks 
Dreunhuizen, Geertruida Jans 
 16 jun 1816Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53596
I53597
48
Smith, Sybren Cornelis 
Steensma, Saeaeske Jans 
 16 jun 1816Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7091
I7096
49
Posthumus, Pieter Pieters 
Kuiper(s), Jitske Jans 
 16 jun 1818Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105439
I105440
50
Boonstra, Hotse Sjoukes 
Bergsma, Johanna Brugts 
 16 jun 1821Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65412
I65413

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 59

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tziesses, Taetske 
 16 jun 1666Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87577
2
Outgers, Jan 
 16 jun 1700Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58800
3
Rinsma, Pijter 
 16 jun 1709Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43370
4
Tolsma, Auke Doekles 
 16 jun 1712Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74284
5
Jans, Aelze 
 16 jun 1737Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87036
6
Teyes, Teunis 
 16 jun 1737Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75039
7
Alberts, Tryntie 
 16 jun 1743Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43297
8
Sybes, Antje 
 16 jun 1748Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51998
9
Tromp, Michiel Ages 
 16 jun 1748Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51962
10
Klazes, Froukje 
 16 jun 1754Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88146
11
Luinstra, Stijntje Pieters 
 16 jun 1754Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101093
12
Smedema, Trijntje Paulus 
 16 jun 1754Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98190
13
Douwes, Sytske 
 16 jun 1763Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49204
14
Jans, Nieske 
 16 jun 1763Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47065
15
Fokkema, Ernst Fokkes 
 16 jun 1765Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41342
16
Laan, Jeen Sytzes van der 
 16 jun 1765Doniaga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107570
17
Miedema, Freerk Jelles 
 16 jun 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I998
18
Popes, Klaaske 
 16 jun 1765Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43823
19
Schilstra, Marijke Lourens 
 16 jun 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86889
20
Schilstra, Pieter Lourens 
 16 jun 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102541
21
Klopstra, Heine Doedes 
 16 jun 1766Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106933
22
Veenstra, Wytze Jarigs 
 16 jun 1766Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56338
23
Walings, Willem 
 16 jun 1771St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78370
24
Ballings, Tijttje 
 16 jun 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49708
25
Helder, Yfke Pieters 
 16 jun 1776Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34640
26
Laan, Iebeltje Jans van der 
 16 jun 1776Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76233
27
van Sloten, Kornelis Jans 
 16 jun 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73032
28
Westra, Lubbert Rinses 
 16 jun 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3438
29
Wierda, Pieter Eintes 
 16 jun 1776Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3312
30
Heerkens, Meintje Reinders 
 16 jun 1780Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106846
31
de Roos, Idske Brands 
 16 jun 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31929
32
Heerema, Jelle Jans 
 16 jun 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36638
33
Hiemstra, Gerritje Jans 
 16 jun 1782Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88459
34
Pot, Albert Pieters 
 16 jun 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15034
35
Brouwer, Arnoldus Johannes 
 16 jun 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58787
36
Bosma, Antje Sakes 
 16 jun 1786Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107530
37
Bolt, Arend 
 16 jun 1793Lochem, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108328
38
Brolsma, Gerrit Jans 
 16 jun 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11172
39
de Boer, Grietje Fekkes 
 16 jun 1793Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86222
40
de Vries, Ymkje Jacobs 
 16 jun 1793Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59876
41
Hartmans, Gelske Dirks 
 16 jun 1793Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15467
42
Jans, Maaike 
 16 jun 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79402
43
Johannes, Hijke 
 16 jun 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79209
44
Laversma, Minne Oeges 
 16 jun 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56669
45
Veenstra, Teunes Klazes 
 16 jun 1793Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106805
46
Wiedema, Trijntje Jans 
 16 jun 1793Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47387
47
Bouma, Ytje Annes 
 16 jun 1799Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5937
48
Hellinga, Symen Annes 
 16 jun 1799Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6518
49
Keimpes, Jan 
 16 jun 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42680
50
Kingma, Ymke Douwes 
 16 jun 1799Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35528

1 2 Volgende»