Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Ham, Jan Harmens 
 16 mei 1748Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83566
2
Gasinjet, Robberdina 
 16 mei 1762Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82533
3
Harmens, Lysbet 
 16 mei 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2883
4
Steeg, Klaas Daams van der 
 16 mei 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77268
5
Wiersma, Dirk Jacobs 
 16 mei 1772Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73834
6
Brandsma, Biekjen Wilkens 
 16 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11481
7
Laan, Iebeltje Jans van der 
 16 mei 1776Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76233
8
Woude, Elizabeth Heins van der 
 16 mei 1777Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88922
9
Dijkstra, Wate Rinzes 
 16 mei 1778Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879
10
Faber, Andries Jans 
 16 mei 1778 I7676
11
Jong, Reino Jans de 
 16 mei 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16753
12
Miedema, Gerben Joukes 
 16 mei 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10105
13
Dantuma, Eilef Regnerus 
 16 mei 1785Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21865
14
Peizel, Gerrit Kornelis 
 16 mei 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52324
15
Wierda, Trijntje Klazes 
 16 mei 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37451
16
Eisma, Ytske Tjeerds 
 16 mei 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10161
17
Meyer, Janke Saskers 
 16 mei 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9117
18
Hindriks, Jantien 
 16 mei 1789Emmen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84905
19
Dijkstra, Sytske Hendriks 
 16 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18749
20
Ploeg, Janke Douwes van der 
 16 mei 1792Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96044
21
Swart, Jetske Jans 
 16 mei 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46697
22
van Westen, Willem 
 16 mei 1794Nieuwerkerk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113305
23
Woude, Sjieuke Symens van der 
 16 mei 1794Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53072
24
Bubbezon, Cornelis 
 16 mei 1795Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98080
25
Wybrandi, Foppe Klazes 
 16 mei 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42475
26
Zetstra, Jantje Meiles 
 16 mei 1796Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34812
27
Boersma, Harmen Fokkes 
 16 mei 1797Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1275
28
Hoekstra, Hidde Pieters 
 16 mei 1797Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2731
29
Zijlstra, Sijke Jans 
 16 mei 1797Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52253
30
Leenderts, Maartje 
 16 mei 1798Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48622
31
Hettes, Pyter 
 16 mei 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48965
32
Schaafsma, Tetje Tjallings 
 16 mei 1802Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24171
33
Bouma, Tietje Eelkes 
 16 mei 1803Gaastmaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13409
34
Kooij, Trijntje Hessels 
 16 mei 1803Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49840
35
Tepper, Egbert Renzes 
 16 mei 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8336
36
Wiersma, Pieter Tjepkes 
 16 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29211
37
de Boer, Janke Keimpes 
 16 mei 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89453
38
Hoogland, Ytje Bienzes 
 16 mei 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15880
39
Talsma, Eelkjen Gosses 
 16 mei 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49736
40
Beerns, Baukjen Beern (aka Boonstra) 
 16 mei 1807Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97253
41
Smeding, Grietje Andries 
 16 mei 1807Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35527
42
Tjepkema, Syds Piebes 
 16 mei 1808Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39151
43
Meulen, Eelkje Sjoerds van der 
 16 mei 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41239
44
Frank, Wijke Everts 
 16 mei 1810Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100659
45
Meulen, Antje Koops van der 
 16 mei 1810Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33576
46
Bakker, Dieuwke Sikkes 
 16 mei 1811Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31923
47
Plaat, Adam Alberts van der 
 16 mei 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25676
48
Slager, Eke Pieters 
 16 mei 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26177
49
Tolsma, Uilkje Rinderts 
 16 mei 1811Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30857
50
Leest, Siebke Metskes van der 
 16 mei 1812Bartlehiem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20701

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 176

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Sepkjen 
 16 mei 1785Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112611
2
Hoekema, Paulus 
 16 mei 1799Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103290
3
Douwes, Janke 
 16 mei 1806Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66140
4
Gilles, Nikolaas Fredriks 
 16 mei 1810 I46147
5
Wybes, Sytske 
 16 mei 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98505
6
Beerns, Rixtje 
 16 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48804
7
Rensema, Saaktje Folkerts 
 16 mei 1813Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107066
8
Sevenster, Jan Sijbes 
 16 mei 1813Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12301
9
Rinx, Lamke 
 16 mei 1815Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102028
10
Gerbens, Ybeltje 
 16 mei 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1223
11
Dijkstra, Sjoerd Ruurds 
 16 mei 1817 I73488
12
Hozen, Harmke Jans 
 16 mei 1817Luinjeberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67325
13
Nieuwenhuis, Johannes Lieuwes 
 16 mei 1817Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93452
14
Hempenius, Hette Alberts 
 16 mei 1818Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63604
15
Kuiken, Tymen Arjens 
 16 mei 1822 I39783
16
Boersma, Sytze Ouwes 
 16 mei 1823Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1521
17
Huizenga, Rinse Tjallings 
 16 mei 1823Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35933
18
Koopmans, Hidde Taekes 
 16 mei 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13033
19
Teunis, Antje 
 16 mei 1823St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75564
20
Jans, Stijntje 
 16 mei 1824 I66290
21
Driest, Sjoerdtje Jans 
 16 mei 1825Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75646
22
Vlaskamp, Arent Gerrits 
 16 mei 1825Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54687
23
Jacobs, Sijtske 
 16 mei 1826Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84580
24
Smids, Hendrik Annes 
 16 mei 1826Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14717
25
Leenstra, Afke Pieters 
 16 mei 1827Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82159
26
Zaag, Lolke Sietzes van der 
 16 mei 1827Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68396
27
Postma, Antje Jacobs 
 16 mei 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5679
28
Hansma, Hans Sipkes 
 16 mei 1829Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58440
29
Westra, Jan Sierks 
 16 mei 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113735
30
Hijma, Hein Willems 
 16 mei 1830Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5091
31
Holwerda, Hans Jacobs 
 16 mei 1831Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99203
32
Koopmans, Sytske Willems 
 16 mei 1831Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10130
33
Sinia, Renze Gerrits 
 16 mei 1831Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67431
34
Brouwer, Jan Annes 
 16 mei 1832Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90627
35
Kingma, Klaas Johannes 
 16 mei 1832Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20767
36
Atsma, Atze Atzes 
 16 mei 1833Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67369
37
Freerks, Aaltje 
 16 mei 1833Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48085
38
Ritsma, Syds Feikes 
 16 mei 1833Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94567
39
Wallendal, Jacob Roelofs 
 16 mei 1833St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7783
40
Brunia, Grietje Jacobs 
 16 mei 1834Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111682
41
Eezema, Antje Johannes 
 16 mei 1834Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65485
42
Kingma, Lieuwkje Jacobs 
 16 mei 1834Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42774
43
van Oosten, Albert Pieters 
 16 mei 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28387
44
Hellinga, Bote Feykes 
 16 mei 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7111
45
Smedes, Foppe Melles 
 16 mei 1835Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36328
46
van Wicheren, Johannes Hermanus 
 16 mei 1835Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91281
47
Mulder, Doeije Dirks 
 16 mei 1836Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2737
48
Ol(l)emans, Anna Maria 
 16 mei 1836Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111662
49
Veldkamp, Albert Symens 
 16 mei 1836St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40426
50
Hofman, Jan Pieters 
 16 mei 1837Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51439

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 843

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Ewerts, Beern 
Oenes, Romck 
 16 mei 1680Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94100
I94101
2
Kuiken, Beert Aries 
Hoytes, Neeltie 
 16 mei 1701St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73731
I73733
3
Uwes, Hendrik 
Fockens, Trijntje 
 16 mei 1705Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92942
I92944
4
Stinnerts, Pybe 
Daams, Aafke 
 16 mei 1712St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79002
I79003
5
Wigers, Jan 
Jentjes, Jetske 
 16 mei 1717Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91572
I91573
6
Gerrijts, Hoppe 
Sijtses, Tjiedtske 
 16 mei 1723Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96526
I96527
7
Minnes, Minne 
Sijes, Antje 
 16 mei 1728Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69987
I69988
8
Sybes, Bartel 
de Pool, Maryke Jacobus 
 16 mei 1728Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42700
I42701
9
Wybes, Wouter 
Rinses, Tjemkjen 
 16 mei 1728Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70146
I70147
10
Douwes, Aldert 
Douwes, Joukjen 
 16 mei 1734Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84651
I84652
11
Broers, Lieuwe 
Rienks, Heebeltje 
 16 mei 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73044
I88312
12
Gerx, Berend 
Baukes, Trijntje 
 16 mei 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106877
I106878
13
Hettes, Jentje 
Wijbes, Klaske 
 16 mei 1745Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70310
I70311
14
Jans, Meinert 
Sygers, Minke 
 16 mei 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43746
I44105
15
Poopes, Dirk 
Riemers, Aukjen 
 16 mei 1745Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79189
I79190
16
Scheltes, Pytter 
Hendricks, Antje 
 16 mei 1745Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91410
I91411
17
Tjeerds, Gerrijt 
Ates, Berber 
 16 mei 1745Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75774
I75775
18
Tjeerds, Tabe 
Eelkes, Sjoukjen 
 16 mei 1745Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98479
I98480
19
Wiebbes, Douwe 
Ypes, Aafke 
 16 mei 1745Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96165
I96166
20
Yppes, Bokke 
Tjeerds, Aeltie 
 16 mei 1745Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86354
I86355
21
Ackerman, Paulus Jans 
Drabbe, Geesjen Roelofs 
 16 mei 1751Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87093
I87094
22
Baukes, Sybren 
Pieters, Eybertje 
 16 mei 1751Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95882
I95883
23
Bonga, Jacob Pijters 
Pyters, Sjuwke 
 16 mei 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45990
I45991
24
Fokes, Ids 
Oenes, Trijntje 
 16 mei 1751Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94322
I94323
25
Hendriks, Yble 
Johannis, Antje 
 16 mei 1751Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80440
I80441
26
Hiddes, Pyter 
Zipkes, Trijntje 
 16 mei 1751Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71376
I71377
27
Jacobs, Tjepke 
Feikes, Antje 
 16 mei 1751Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44694
I44695
28
Jans, Lieuwe 
Willems, Gryttje 
 16 mei 1751Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46960
I46961
29
Jans, Tjeerd 
Geerts, Pijtje 
 16 mei 1751Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80984
I80985
30
Joukes, Tjerk 
Jans, Houkje 
 16 mei 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80686
I80687
31
Sipkes, Hans 
Eelkes, Sjoukjen 
 16 mei 1751Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104578
I104579
32
Tjerks, Fokke 
Everts, Loltje 
 16 mei 1751Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93815
I93816
33
Willems, Jacob 
Dirks, Hiltje 
 16 mei 1751Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88129
I88130
34
Clases, Pytter 
Sybrens, Dooytske 
 16 mei 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88964
I88965
35
Eesges, Lieuwe 
Clasen, Saakjen 
 16 mei 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67838
I73460
36
Fokkes, Pyter 
Jitjes, Ytje 
 16 mei 1756Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72891
I72892
37
Franses, Bartle 
Jans, Tyske 
 16 mei 1756Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87385
I87386
38
Gerbens, Hoitte 
Tietsses, Trijntje 
 16 mei 1756Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112311
I112312
39
Gerryts, Douwe 
Jurjens, Anke 
 16 mei 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73321
I73322
40
Gerryts, Gosse 
Gosses, Pytje 
 16 mei 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39
I44
41
Hendrix, Keimpe 
Oenes, Sjoukjen 
 16 mei 1756Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90861
I90862
42
Jacobs, Haring 
Jans, Tietske 
 16 mei 1756Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78035
I78036
43
Jacobs, Teeke 
Pieters, Janke 
 16 mei 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50318
I50319
44
Jans, Aucke 
Jans, Riemke 
 16 mei 1756Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7248
I7247
45
Jans, Tamme 
Hebbes, Maartje 
 16 mei 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77395
I77396
46
Johannes, Klaas 
Atses, Akke 
 16 mei 1756Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70264
I70265
47
Martens, Adam 
Freerks, Tryntje 
 16 mei 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98246
I98245
48
Olivier, Martinus Lourens 
Gerrits, Adriaantje 
 16 mei 1756Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44350
I44351
49
Pieters, Harmen 
Mientes, Barber 
 16 mei 1756Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87304
I87305
50
Poulus, Arjen 
Gerrits, Geeske 
 16 mei 1756Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36871
I36872

1 2 3 4 5 ... 17» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 78

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tania, Gerlske Piers 
 16 mei 1678Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46135
2
Oenses, Wijtske 
 16 mei 1706Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93342
3
Jans, Sijke 
 16 mei 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64836
4
Jans, Janke 
 16 mei 1728Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82321
5
Iemes, Auke 
 16 mei 1734Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80732
6
Lont, Arjen Dirks 
 16 mei 1734St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53723
7
Martens, Jan 
 16 mei 1734Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102416
8
Ruurds, Feije 
 16 mei 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45812
9
Sipkes, Rinske 
 16 mei 1734Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83235
10
Dirks, Ruurd 
 16 mei 1745Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68041
11
Reitsma, Baukje Sybrens 
 16 mei 1745Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70261
12
Sjoukes, Teetske 
 16 mei 1745Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45257
13
Epema, Jogchum Brugts 
 16 mei 1751Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84081
14
Spyxma, Julius Piers 
 16 mei 1751Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10682
15
Alberts, Hyke 
 16 mei 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43305
16
Gerrijts, Aukje 
 16 mei 1756Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4512
17
Jans, Albert 
 16 mei 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2886
18
Meulen, Pieter Liepkes van der 
 16 mei 1759Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88816
19
Gietema, Hein Ypkes 
 16 mei 1762Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92227
20
Jans, Antje 
 16 mei 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26810
21
Pieters, Grietje 
 16 mei 1762Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95767
22
Tjeerds, Antje 
 16 mei 1762Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105410
23
Tjeerds, Jan 
 16 mei 1762Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45499
24
van Eck, Tjetske Wytzes 
 16 mei 1762Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96496
25
van Knijff, Horatius Allard 
 16 mei 1762Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106216
26
Vries, Sieds Bouwens de 
 16 mei 1762Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10045
27
Ypes, Janke 
 16 mei 1762Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43576
28
Boyens, Tjalling 
 16 mei 1763Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44880
29
Schaaf, Romke Jarigs van der 
 16 mei 1765Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56336
30
Harmens, Tryntje 
 16 mei 1766Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19195
31
Bokma, Nieske Bokkes 
 16 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10717
32
Goor, Rinske Jans 
 16 mei 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61507
33
Hayes, Janke 
 16 mei 1773 I38602
34
Hiemstra, Grietje Bouwes 
 16 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42576
35
Jans, Meinert 
 16 mei 1773Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88402
36
Jurjens, Gerrijt 
 16 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10809
37
Landman, Lijsbert Douwes 
 16 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18692
38
Miedema, Doeke Lolkes 
 16 mei 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2529
39
Schat, Jouke Jans 
 16 mei 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23731
40
van Dijk, Gooitzen Rudmers 
 16 mei 1773Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40844
41
Voersma, Trijntje Sasses 
 16 mei 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5906
42
Wijngaarden, Janke Pieters 
 16 mei 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61028
43
Wynzens, Fyke 
 16 mei 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80373
44
Arjens, Rixtje 
 16 mei 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12069
45
Baukes, Klaaske 
 16 mei 1776Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111904
46
Miedema, Harmen Keimpes 
 16 mei 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2947
47
Plantinga, Johannes Gerrits 
 16 mei 1776Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93007
48
Dijkstra, Sjoerd Baukes 
 16 mei 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40072
49
Hoites, Rikstje 
 16 mei 1779Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72452
50
Meekma, Klaas Jacobs 
 16 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5551

1 2 Volgende»