Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 197

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Romkes, Jan 
 16 mrt 1731Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97584
2
Jans, Afke 
 16 mrt 1740Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87045
3
Westerhof, Egbert Pieters 
 16 mrt 1749Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75663
4
Teunis, IJcke 
 16 mrt 1753Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43261
5
Hendriks, Sieurtie 
 16 mrt 1755Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74936
6
Algra, Sjoerd Pieters 
 16 mrt 1762Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55950
7
Nannes, Trijntje 
 16 mrt 1765Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87830
8
Pieters, Antje 
 16 mrt 1766Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89874
9
Olivier, Aukje Martinus 
 16 mrt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44347
10
Reitsma, Sieds Arjens 
 16 mrt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106472
11
Roels, Mindert 
 16 mrt 1771Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91495
12
Hoekstra, Ventje Hendriks 
 16 mrt 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45007
13
Dreyer, Fopke Arjens 
 16 mrt 1773Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I599
14
Harmens, Martsen 
 16 mrt 1773Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104021
15
Rieuwerts, Antje 
 16 mrt 1773Oldeholtpade Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73330
16
Stap, Dieuwke Jans 
 16 mrt 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69128
17
Boersma, Hendrik Dirks 
 16 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73300
18
Sakes, Hindrik 
 16 mrt 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47738
19
Fransen, Klaas 
 16 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43379
20
Pol, Lammert van der 
 16 mrt 1777Wijk, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109465
21
Andersma, Antje Andries 
 16 mrt 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83020
22
Schregardus, Machiel Frederiks 
 16 mrt 1779Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65733
23
Jacobs, Tjitske 
 16 mrt 1780Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52529
24
Toutenburg, Antje Jans 
 16 mrt 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83935
25
Vellinga, Eeltje Reinders 
 16 mrt 1780Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12945
26
Zee, Anne Johannes van der 
 16 mrt 1782Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20519
27
Schoorstra, Pietrikje Jans 
 16 mrt 1783Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89228
28
Huizinga, Oeds Taekes 
 16 mrt 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13449
29
Ringnalda, Baukje Ynses 
 16 mrt 1786Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20518
30
Wey, Jan Sytzes van der 
 16 mrt 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87027
31
Schreuder, Frederik Wilhelmus 
 16 mrt 1790Halle, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105618
32
van Dijk, Martzen Pieters 
 16 mrt 1790Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59109
33
Visser, Thijs Pieters 
 16 mrt 1792Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16408
34
Jans, Heiltje 
 16 mrt 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78063
35
Hoekstra, Tjerk Arjens 
 16 mrt 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5700
36
Miedema, Gerryt Jans 
 16 mrt 1794Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50188
37
Postma, Riemer Wytzes 
 16 mrt 1794Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22893
38
Veen, Janke Wybrens van der 
 16 mrt 1795Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36000
39
Verhage, Dirk 
 16 mrt 1795Goedereede, province Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113103
40
Cuperus, Dirkjen Jans 
 16 mrt 1797Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104211
41
Galien, Meindert Sjoerds van der 
 16 mrt 1797Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58907
42
Storenbrink, Hendrikje Cornelis 
 16 mrt 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112951
43
Elsinga, Femmigje Roelofs 
 16 mrt 1798De Blesse Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74632
44
Dijker, Trijntje Pieters 
 16 mrt 1799Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13442
45
Maaikes, Hendrik Pieters 
 16 mrt 1799Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63345
46
Hoek, Dirk Freerks van der 
 16 mrt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43398
47
Wielinga, Reinder Oeges 
 16 mrt 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97492
48
Douwes, Aaltje 
 16 mrt 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2502
49
Ploeg, Antje Renderts van der 
 16 mrt 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94910
50
Douwes, Sjoerdtje 
 16 mrt 1802Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91799

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 197

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Dieuke 
 16 mrt 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82098
2
Willems, Geiske 
 16 mrt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6522
3
Dirks, Jannigje 
 16 mrt 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21701
4
Keizer, Gerrit Jaspers 
 16 mrt 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9714
5
Jelles, Baukjen 
 16 mrt 1812Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76903
6
Koopal, Geertje Doekeles 
 16 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12257
7
Molenaar, Marijke Pieters 
 16 mrt 1812Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13309
8
Wijnstra, Ate Oenes 
 16 mrt 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8298
9
Weistra, Grietje Cornelis 
 16 mrt 1813Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26953
10
Lautenbach, Wapke Willems 
 16 mrt 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55953
11
Miedema, Anne Teyes 
 16 mrt 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11000
12
Broersma, Andries Poppes 
 16 mrt 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14947
13
Feenstra, Beerent Gerrits 
 16 mrt 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82829
14
Lap, Koop Hendriks 
 16 mrt 1817Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110471
15
Annes, Gertje 
 16 mrt 1818 I75589
16
Hoek, Jouke Willems van der 
 16 mrt 1818St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26317
17
Plomp, Coenraad 
 16 mrt 1818Westkapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110597
18
Riesema, Antje Jans 
 16 mrt 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27131
19
Boer, Grietje Goffes de 
 16 mrt 1821Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21332
20
Andries, Pytje 
 16 mrt 1822Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109634
21
Bakker, Pietje Hanzes 
 16 mrt 1822Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100725
22
Rengenerus, Reinder Lieuwes 
 16 mrt 1822Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80556
23
Leistra, Tjeerd Liebbes 
 16 mrt 1824Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52954
24
Slim, Cornelis Wymers 
 16 mrt 1824 I61122
25
Willems, Hiltje 
 16 mrt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35658
26
Bakker, Johannes Freerks 
 16 mrt 1825 I15424
27
Rooze, Catharina (Kaatje) 
 16 mrt 1826s-Heerenhoek, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110605
28
Dijkstra, Hendrik Baukes 
 16 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3636
29
Spoelstra, Geert Wybes 
 16 mrt 1827Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105224
30
Leistra, Minse Aukes 
 16 mrt 1828Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52958
31
Rinsma, Symen Rinses 
 16 mrt 1828Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40295
32
Boersma, Dirk Jans 
 16 mrt 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10115
33
de Oude, Geertje Jans 
 16 mrt 1829 I57473
34
Ferwerda, Cornelia Benjamins 
 16 mrt 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104314
35
Pytters, Dieuwke 
 16 mrt 1829Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86033
36
Broersma, Pier Melles 
 16 mrt 1830Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19992
37
Wal, Jan Hendriks van der 
 16 mrt 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1415
38
Ploegsma, Jitske Foekes 
 16 mrt 1833Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65807
39
Sixma, Rinske Meintes 
 16 mrt 1833 I38706
40
Stevens, Doukjen 
 16 mrt 1834Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80115
41
Posthumus, Jelle Ypkes 
 16 mrt 1836Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80112
42
Zijlstra, Tjeerd Hendriks 
 16 mrt 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82130
43
Koster, Klaas Lourens 
 16 mrt 1840Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13421
44
Spoelstra, Oege Johannes 
 16 mrt 1840Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72449
45
Tolsma, Tjitske Pieters 
 16 mrt 1840Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6466
46
Zoodsma, Janke Pieters 
 16 mrt 1840Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I397
47
Boonstra, Antje Jochums 
 16 mrt 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2462
48
Zuidema, Lutske Berends 
 16 mrt 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53578
49
Lochnaar, Christiaan Carel 
 16 mrt 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64184
50
Memerda, Pieter Tjitses 
 16 mrt 1844Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10755

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Clases, Bocke 
Jeltus, Eeffke 
 16 mrt 1662Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85569
I85571
2
Jans, Job 
Martens, Syke 
 16 mrt 1671Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87793
I87794
3
Wickes, Ruerd 
Jans, Trijntie 
 16 mrt 1710Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91857
I91858
4
Jelgerhuis, Bernardus 
Jilderda, Petronella 
 16 mrt 1721Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112973
I112974
5
Gaukes, Tobias 
Symens, Tjietske 
 16 mrt 1732Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85639
I91936
6
Geerts, Pijter 
Harmens, Beitske 
 16 mrt 1738Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72336
I72337
7
Poulus, Pyter 
Hendriks, Antje 
 16 mrt 1738Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49379
I49380
8
Jans, Pijtter 
Lieuwes, Sijtske 
 16 mrt 1755Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86961
I86962
9
Claassen, Anne 
Reinirs, Pitie 
 16 mrt 1756Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17672
I17673
10
Arijs, Sijmen 
Samuels, Geertruit 
 16 mrt 1760Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107785
I107786
11
Boonstra, Pieter Johannes 
Jentjes, Hielts 
 16 mrt 1760Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67485
I67487
12
Bottema, Willem Jacobs 
Oenes, Willemke 
 16 mrt 1760Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48170
I48171
13
Geerts, Aldert 
Sikkes, Dieuwke 
 16 mrt 1760Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52941
I52942
14
Nauta, Migchiel 
Bosscha, Grietie 
 16 mrt 1760Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85083
I85084
15
Aris, Onne 
Tjaarts, Grietje 
 16 mrt 1766Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108359
I108360
16
Ley, Jan Annes van der 
Murks, Dieuke 
 16 mrt 1766Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19077
I19078
17
Schollenberger, Balthasar 
Pieters, Pietie 
 16 mrt 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82353
I82354
18
Pijters, Cornelis 
Johannis, Trijntie 
 16 mrt 1777Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98921
I98920
19
Tjebles, Wouter 
Tjeerds, Maaike 
 16 mrt 1777Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58510
I58511
20
de Vries, Pieter Martens 
Jans, Tjib 
 16 mrt 1783Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74291
I74292
21
Dirks, Ruird 
Jans, Klaaske 
 16 mrt 1783Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84217
I84216
22
Fijnje, Sjoerd Aukes 
Wybrens, Maaike 
 16 mrt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88929
I88930
23
Florison, Laurentius Joannes 
Aardenburg, Itske (Ida) Cornelis 
 16 mrt 1783Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107148
I107149
24
Gerrijts, Yete 
Baukes, Attie 
 16 mrt 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80086
I80087
25
Heerkes, Jan 
Hendriks, Fokje 
 16 mrt 1783Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56153
I56154
26
Roelofs, Uilke 
Cornelis, Renske 
 16 mrt 1783Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78122
I78123
27
Tolsma, Oene Wopkes 
Arends, Antje 
 16 mrt 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68147
I68148
28
Jacobs, Fredrik 
van Minnen, Aaltje Engels 
 16 mrt 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91671
I91668
29
Tolsma, Jan Klazes 
Lautenbach, Janke Willems 
 16 mrt 1788Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90124
I90122
30
Vries, Anne IJsbrands de 
Sytzes, Janke 
 16 mrt 1794Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14683
I14684
31
Darsch, Frans Jieppes van der 
de Vries, Geertje Dirks 
 16 mrt 1800Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99818
I99817
32
Loonstra, Pier Klazes 
de Blaauw, Wypkje Klasen 
 16 mrt 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104637
I104638
33
Post, Hendrik Botes 
Andries, Feikje 
 16 mrt 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26754
I26755
34
Tuinstra, Arjen Jans 
Reitsma, Sytske Gerrits 
 16 mrt 1806Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83187
I83182
35
Ysema, Durk Douwes 
Minnema, Dieuke Jans 
 16 mrt 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75598
I75599
36
Meyer, Hart Jans 
Brandsma, Tjitske Jelles 
 16 mrt 1814Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33630
I39903
37
Wever, Hendrik Jans 
Sytsma, Trijntje Freerks 
 16 mrt 1816Mairie Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58355
I764
38
Miedema, Tjibbele Uilkes 
Posthumus, Thomaske Baukes (aka de Jong) 
 16 mrt 1817Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45671
I45669
39
Schepenaar, Feddrik Arjens 
de Vries, Jannigje Ages 
 16 mrt 1817Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39513
I88771
40
Visser, Pieter Feyes 
Hoekstra, Aukje Lammerts 
 16 mrt 1820Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85928
I85929
41
Gosliga, Petrus de Rooy van 
Lieuwema, Grietje Romkes 
 16 mrt 1822Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7825
I13276
42
van Sinderen, Lucas Hotzes 
Jubiing, Maria Philippus 
 16 mrt 1822Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76898
I76904
43
Faber, Jakob Hendriks 
Morra, Sytske Wytses 
 16 mrt 1833Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3961
I3962
44
Kleinjan, Joost 
van Prooijen, Lijntje 
 16 mrt 1837Strijen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63251
I63252
45
Wapstra, Taeke Taekes 
Sytsma, Lutske Sytses 
 16 mrt 1839Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90418
I90419
46
Weit, Wytze Annes van der 
Kerkstra, Sydske Dirks 
 16 mrt 1840Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35236
I35233
47
Hellinga, Jurjen Annes 
Huisingh, Writzerdina Cornelia 
 16 mrt 1844Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26407
I51157
48
Slim, Ate Wybes 
de Graaf, Jantje Dirks 
 16 mrt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77708
I106316
49
van Gelder, Jacob Annes 
Wagenaar, Berber Jans 
 16 mrt 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82082
I52086
50
Obma, Tjeerd Sikkes 
Ghijsels, Janneke (Marianna Geises \ Jennie Glysler) 
 16 mrt 1863Milwaukee, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16206
I108389

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 100

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Feijes, Gaele 
 16 mrt 1710Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1379
2
Broers, Lieuwe 
 16 mrt 1721Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73044
3
Alberts, Rinske 
 16 mrt 1727Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2935
4
Melcherts, Kornelis 
 16 mrt 1727Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81694
5
Kooi, Jan Rypkes van der 
 16 mrt 1729Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2034
6
van Eck, Maaike Cornelis 
 16 mrt 1731Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95520
7
Arends, Sjoukje 
 16 mrt 1732Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103871
8
Jacobs, Symen 
 16 mrt 1732Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85726
9
Rinderts, Wybe 
 16 mrt 1732Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7207
10
Akker, Lourens Feikes van den 
 16 mrt 1748St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76966
11
Hedmans, Beernd 
 16 mrt 1749Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49001
12
Jilles, Gerben 
 16 mrt 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87145
13
Pieters, Fokeltje 
 16 mrt 1749Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93714
14
Boer, Lijsje Peters 
 16 mrt 1755Staphorst, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99508
15
Botes, Tiamme 
 16 mrt 1755Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45712
16
Hooysma, Geeske Alberts 
 16 mrt 1755St. Johannesga/Delfstrahuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66196
17
Krol, Jouke Tjerks 
 16 mrt 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81197
18
Pyters, Trijntje 
 16 mrt 1755Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106675
19
Simons, Harmen 
 16 mrt 1755Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47473
20
Warnders, Sikke 
 16 mrt 1756Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100855
21
Bosma, Grietje Roelofs 
 16 mrt 1760Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76633
22
Sydzes, Maijke 
 16 mrt 1760Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42770
23
Torenmans, Gerben Gerbens 
 16 mrt 1760Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14034
24
Bakker, Antje Dirks 
 16 mrt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38985
25
Beedsolds, Marieke Godfried 
 16 mrt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42520
26
de Jong, Rinske Doedes 
 16 mrt 1766Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35506
27
Dijk, Katelijne Lieuwes van 
 16 mrt 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2370
28
Dirks, Dirkje 
 16 mrt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67904
29
Franses, Antje 
 16 mrt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45883
30
Hoekstra, Ytje Gepkes 
 16 mrt 1766Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43416
31
Jaspers, Sake 
 16 mrt 1766Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67526
32
Pieters, Johannes 
 16 mrt 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49695
33
Saterdag, Jantjen Hotzes 
 16 mrt 1766Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14711
34
Wassenbergh, Abraham 
 16 mrt 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74849
35
Anjuma, Jan Gerbens 
 16 mrt 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21837
36
Broers, Bientie 
 16 mrt 1777Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44397
37
Hoekstra, Willem Gerbens 
 16 mrt 1777Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34667
38
Hommema, Baukje Hessels 
 16 mrt 1777Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7828
39
Martens, Joeke 
 16 mrt 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49070
40
Norbruis, Hendrik Johannes 
 16 mrt 1777Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20092
41
Rinsma, Baukje Pieters 
 16 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44359
42
Tijsma, Trijntje Joukes 
 16 mrt 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7149
43
van Gunst, Tiete Annes 
 16 mrt 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38409
44
Friks, Atje Jurjens 
 16 mrt 1780Vierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65775
45
Bernarda, Oege Tiedes 
 16 mrt 1783Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71535
46
de Vries, Trijntje Pieters 
 16 mrt 1783Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40454
47
Dirks, Aukje 
 16 mrt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45741
48
Hannema, Jetske Jogchums 
 16 mrt 1783Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83062
49
van Dijk, Tjeerd Bouwes 
 16 mrt 1783Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35839
50
Feitsma, Eeuwe Jans 
 16 mrt 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84850

1 2 Volgende»