Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 199

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Engbringhoff, Herm. Henrich 
 15 nov 1724 I33986
2
Bijlsma, Froukjen IJsbrands 
 15 nov 1757Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72768
3
Pel, Eit Mientes 
 15 nov 1763Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88569
4
Schaafsma, Meindert Jans 
 15 nov 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10264
5
Bennema, Lieuwe Aanes 
 15 nov 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4425
6
Johannes, Jacob 
 15 nov 1769Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93819
7
Hendriks, Sjoukje 
 15 nov 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62928
8
Aukes, Mintje 
 15 nov 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20219
9
Meinderts, Yttje 
 15 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9448
10
Visser, Lydia Jochums 
 15 nov 1773Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35474
11
Dijkstra, Dirk Oeges 
 15 nov 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21705
12
Hellema, Pietje Arjens 
 15 nov 1774Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43125
13
Kuperus, Dieuwke Pieters 
 15 nov 1774Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103014
14
Bouma, Wigle Folkerts 
 15 nov 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79357
15
Feenstra, Taetske Halbes 
 15 nov 1775Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104040
16
Heins, Dirk 
 15 nov 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47604
17
Smidt, Pieter Pieters 
 15 nov 1775St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42148
18
Veen, Antje Jans van der 
 15 nov 1775Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74960
19
Bosma, Marinus Sybes 
 15 nov 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1754
20
Kikstra, Leendert Klazes 
 15 nov 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1550
21
Visser, Watse Ages 
 15 nov 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55301
22
Douwes, Valentijn 
 15 nov 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43185
23
Nieuwenhuis, Lijsbeth Wessels 
 15 nov 1779Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102938
24
van Schepen, Antje Hayes 
 15 nov 1780Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26192
25
Postma, Dirk AEdes 
 15 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6080
26
Elzinga, Johannes Lucas 
 15 nov 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47169
27
Meer, Pier Douwes van der 
 15 nov 1785Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57939
28
Zijlstra, Dieuwke Feddriks 
 15 nov 1786Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38963
29
Postma, Tyttje AEdes 
 15 nov 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6082
30
Stellingwerf, Hinke Gerrits 
 15 nov 1788Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75579
31
Bosgra, Trijntje Beerends 
 15 nov 1789Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93949
32
Jarigs, Wijke 
 15 nov 1789St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49558
33
Dijkstra, Rinsje Kornelis 
 15 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33266
34
Vries, Trijntje Sipkes de 
 15 nov 1790Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5695
35
Bottema, Johanna Oenes 
 15 nov 1791Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99190
36
Eisinga, Trijntje Annes 
 15 nov 1791Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96375
37
Graafsma, Popkjen Jarichs 
 15 nov 1791Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101360
38
Hoogterp, Willem Jans 
 15 nov 1791Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10971
39
Swettema, Antje Reimers 
 15 nov 1791Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35232
40
Dijkstra, Tytje (Titia) Dirks 
 15 nov 1792Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103163
41
Kuiken, Tymen Arjens 
 15 nov 1792St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39783
42
Rinderts, Wijbe 
 15 nov 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45339
43
de Jong, Sytze Lieuwes 
 15 nov 1795Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48316
44
Jongsma, Antje Harmens 
 15 nov 1795Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84183
45
Wassenaar, Bente Willems 
 15 nov 1795Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31573
46
Beintema, Pieter Ates 
 15 nov 1796Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3251
47
Jongbloed, Jeltie Johannes 
 15 nov 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80797
48
Ley, Aaltje Wytzes van der 
 15 nov 1796Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94898
49
Rispens, Antje Wybes 
 15 nov 1796Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97556
50
Krol, Kornelis Alberts 
 15 nov 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71668

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Klaases, Feicke 
 15 nov 1800Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87599
2
Harkes, Tjalke 
 15 nov 1801 I91721
3
Jurjens, Albertje 
 15 nov 1809 I90208
4
Palles, Aaltje 
 15 nov 1811Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92959
5
Sjoerdts, Beerent 
 15 nov 1811Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44861
6
Sytsma, Trijntje Idzes 
 15 nov 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26206
7
Kloosterman, Jan Johannes 
 15 nov 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67705
8
de Vries, Tjerkje Ouwes 
 15 nov 1813St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66085
9
Hoekstra, Akke Sakes 
 15 nov 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48930
10
Graver, Jan Jansen 
 15 nov 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44210
11
Pieters, Antje 
 15 nov 1815 I52459
12
Eintes, Ane 
 15 nov 1816Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3384
13
Kooistra, Rinske (aka Hinke) Gerbens 
 15 nov 1817Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76732
14
Posthumus, Rienk Kornelis 
 15 nov 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25192
15
Postma, Zwaantje Wobbes 
 15 nov 1817Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104347
16
Teunis, Ybele 
 15 nov 1817Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86074
17
Boomsma, Wildrik Pieters 
 15 nov 1819Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106726
18
Meindersma, Eelke Wiggers 
 15 nov 1819Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85012
19
van Sloten, Ruurd Willems 
 15 nov 1820 I47480
20
Akker, Dirk Hendriksen 
 15 nov 1822Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109748
21
de Jong, Pieter Pieters 
 15 nov 1822Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42417
22
de Vries, Tieke Jilles 
 15 nov 1822 I70487
23
Nauta, Klaas Sjoukes 
 15 nov 1822Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83310
24
Poortinga, Rinze Gerbens 
 15 nov 1824Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10351
25
Boersma, Trijntje Sjoerds 
 15 nov 1825Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75423
26
Klazes, Tettje 
 15 nov 1825Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71923
27
de Groot, Jan Jans 
 15 nov 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39524
28
Dijkstra, Geertje Sjabbes 
 15 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27389
29
Dol, Jan Jans 
 15 nov 1826Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99859
30
Ewal, Dirk Pieters 
 15 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5311
31
Haga, Sjabbe Liebes 
 15 nov 1826Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41992
32
Hoekstra, Jan Tjerks 
 15 nov 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9358
33
Jans, Lysbet 
 15 nov 1826Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72821
34
Rispens, Wybe Reinders 
 15 nov 1826Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68947
35
Groothof, Klaas Meints 
 15 nov 1827Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42921
36
Hofman, Johannes Baltes 
 15 nov 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85244
37
Albertsma, Jan Alberts 
 15 nov 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49126
38
de Vries, Eelkje Willems 
 15 nov 1828Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58514
39
Klaver, Grietje Andries 
 15 nov 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26498
40
Streekstra, Nanne Jacobs 
 15 nov 1828 I64482
41
Dijkstra, Sjoerd Reitzes 
 15 nov 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10089
42
Kamminga, Jacob Johannes 
 15 nov 1829Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65446
43
Miedema, Jan Jans 
 15 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1551
44
Terpstra, Maaike Annes 
 15 nov 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62349
45
Wybes, Sytske 
 15 nov 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48404
46
Bos, Feike Hendriks 
 15 nov 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11873
47
Graaf, Durk Rinzes de 
 15 nov 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2780
48
Heidema, Margaretha Anna Geertruida 
 15 nov 1831 I56580
49
Luimstra, Sytske Symons 
 15 nov 1831Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4345
50
Martens, Neeltje 
 15 nov 1831St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39350

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 104

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Freerks, Jantie 
Wytses, Sjouk 
 15 nov 1699Buitenpost/Lutjepost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94169
I94170
2
Wobbes, Boele 
Goitses, Rinske 
 15 nov 1705Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89493
I89495
3
Martens, Marten 
Harkes, Geeske 
 15 nov 1711Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68813
I68814
4
Stapert, Yede Broers 
Jelles, Marijke 
 15 nov 1716Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73670
I73672
5
Pruym, Pyter Jans 
Krans, Marijke 
 15 nov 1744Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97876
I97877
6
Minnes, Foppe 
Alles, Maijke 
 15 nov 1749Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74565
I74566
7
Bosgraaf, Tiete Jans 
Beerns, Geertje 
 15 nov 1750Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82503
I86158
8
Reins, Sipke 
Aukes, Antie 
 15 nov 1750Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74027
I74028
9
Joosten, Andries 
Martens, Baukje 
 15 nov 1757Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42610
I102410
10
van Seggeren, Hendrik 
Everts, Antje 
 15 nov 1759Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83834
I83835
11
Bouman, Abraham 
Harmens, Anna 
 15 nov 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89759
I89760
12
Femmes, Pytter 
de Vrij, Beitske Jacobs 
 15 nov 1761Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88830
I88831
13
Meinerts, Hessel 
Reinders, Antje 
 15 nov 1761Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19354
I19355
14
Pijters, Siebe 
Oebles, Janke 
 15 nov 1761Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87655
I87656
15
Simons, Andries 
Wijnja, Fokeltje Wijbrens 
 15 nov 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44457
I44458
16
Westerbaan, Pier Jans 
Sijbrants, Marij 
 15 nov 1761Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69377
I69378
17
Aarns, Pybe 
Pybes, Maike 
 15 nov 1767Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76470
I20247
18
Atema, Jelle Ates 
Westra, Jeltje Pieters 
 15 nov 1767Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59215
I59216
19
Clasis, Gerbin 
Hommes, Suisanne 
 15 nov 1767Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97540
I97541
20
Eintes, Marten 
Bokkes, Maayke 
 15 nov 1767Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91027
I91028
21
Jans, Pylger 
Sjoerds, Pietje 
 15 nov 1767Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102363
I102364
22
Harms, Jacob 
Remmelts, Geesje 
 15 nov 1769Diever, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107084
I107085
23
Bijl, Steffen Hanzes 
Durks, Antje 
 15 nov 1772Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70345
I70346
24
Jurjens, Pyter 
Jentjes, Trijntje 
 15 nov 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98696
I98695
25
Lieuwes, Benedictus 
Botma, Riemkje Nuttes 
 15 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4435
I4436
26
Ouding, Andries 
Meer, Sijke van der 
 15 nov 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82456
I82457
27
Tiepkes, Hendrik 
Douwes, Antje 
 15 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46810
I56133
28
Walker, Gerrijt Caspers 
Lykles, Baafke 
 15 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45931
I45934
29
Weit, Wytze Gerbens van der 
Deinema, Sijtske Doekes 
 15 nov 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17012
I17013
30
Pieters, Lieuwe 
Fockes, Taetske 
 15 nov 1777Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100231
I100232
31
Bouwma, Pieter Bouwes 
Sipkes, Nantie 
 15 nov 1778Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60089
I60090
32
Derks, Jan 
Jacobs, Willemijna 
 15 nov 1778Twello, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84126
I84127
33
Eringa, Pier Jans 
Jans, IJmke 
 15 nov 1778Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99894
I99898
34
Harms, Frerijk 
Sijwerts, Jantjen 
 15 nov 1778Rottum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95602
I95603
35
Jans, Sijbren 
Clazes, Trijntje 
 15 nov 1778Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70521
I70522
36
Jaspers, Tijs 
Egberts, Jantje 
 15 nov 1778Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107383
I107384
37
Reitsma, Abe Wopkes 
Jans, Claaske 
 15 nov 1778Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36511
I36512
38
Sjoerds, Wytse 
Sjoerds, Minke 
 15 nov 1778Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42784
I42785
39
Sybrens, Evert 
Hendriks, Sibbeltie 
 15 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45809
I45810
40
Zee, Willem Jobs van der 
Molen, Femke Egberts van der 
 15 nov 1778Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86356
I86357
41
Acronius, Bodes Wybes 
Teekes, Klaske 
 15 nov 1789Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86531
I86542
42
Bekius, Jouke Douwes 
Siderius, Grietje Doekes 
 15 nov 1789Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13165
I13166
43
Minkema, Gosse Tjallings 
Sikkema, Hiltje Sikkes 
 15 nov 1789Duurswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77247
I77246
44
Bosma, Auke Jochums 
Westra, Martsen Johannes 
 15 nov 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75896
I75897
45
Osinga, Jan Martens 
Meulen, Aukje Gerrijts van der 
 15 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4569
I4516
46
Postma, Harmen Jans 
Pijters, Bauckie 
 15 nov 1795Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I801
I799
47
van Abbema, Johan Broers 
Fokkes, Idske 
 15 nov 1795Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83737
I83738
48
Bouma, Pieter Martens 
Johannis, Cathrijna 
 15 nov 1801Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90299
I90300
49
de Vries, Piebe Kornelis 
Kornelis, Aagtje 
 15 nov 1801Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96719
I96722
50
Stienstra, Jogchum Gaeles 
de Jong, Antje Willems 
 15 nov 1801Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92237
I94653

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Klases, Tamme 
 15 nov 1696Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95121
2
Heres, Pitter 
 15 nov 1711Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77349
3
Tammes, Aucke 
 15 nov 1711Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88394
4
Romkes, Douwe 
 15 nov 1716Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92387
5
Adams, IJbel 
 15 nov 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42762
6
Romkes, Antje 
 15 nov 1722Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46085
7
de Vries, Gaatse Pieters 
 15 nov 1739Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58415
8
Doitsma, Francoisa Johanna 
 15 nov 1739Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97478
9
Veen, Sytse Reinders van der 
 15 nov 1739Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93967
10
Watses, Antje 
 15 nov 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1465
11
Minnes, Wytske 
 15 nov 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68991
12
Cornelis, Grietie 
 15 nov 1750Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103833
13
de Jong, Binne Jans 
 15 nov 1750Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61185
14
Kiel, Luppo Luppes 
 15 nov 1750Nieuw Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99552
15
Pytters, Geertje 
 15 nov 1750St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77403
16
Reiners, Ytske 
 15 nov 1750Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88544
17
Botes, Antje 
 15 nov 1761Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68752
18
Folkes, Hattum 
 15 nov 1761Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68722
19
Gerbens, Grietje 
 15 nov 1761Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55951
20
Sikkes, Jan 
 15 nov 1761Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1571
21
Sikkes, Japke 
 15 nov 1761Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1570
22
Sikkes, Styntje 
 15 nov 1761Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1569
23
Ytsma, Hendrik Jacobs 
 15 nov 1761Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100876
24
Boerman, Jan Botes 
 15 nov 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90392
25
Johannes, Antje 
 15 nov 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108176
26
Kuiken, Wop Jacobs 
 15 nov 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60659
27
Leenderts, Dieuwke 
 15 nov 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40876
28
Meulen, Oebele Jeens van der 
 15 nov 1767Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15605
29
Sijgers, Tjitske 
 15 nov 1767Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72655
30
Tjeerds, Durckje 
 15 nov 1767Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45502
31
Friesema, Fokke Jacobs 
 15 nov 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6468
32
Olivier, Lourens Tietes 
 15 nov 1769Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74309
33
de Vries, Rinze Ypes 
 15 nov 1772St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109332
34
Oosterbaan, Jeltje Klazes 
 15 nov 1772Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76060
35
Ruitinga, Aafke Harmens 
 15 nov 1772Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65690
36
Veen, Jeltje Meinderts van der 
 15 nov 1772Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88578
37
Wiersma, Jinke Alles 
 15 nov 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38311
38
Beintum, Wintje Willems 
 15 nov 1778Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15234
39
Dotinga, Aafke Pieters 
 15 nov 1778Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102249
40
Hylkema, AEde Hylkes 
 15 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4901
41
Kootstra, Jente Martens 
 15 nov 1789Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34188
42
Piebes, Jan 
 15 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43806
43
Tjessema, Klaasje Durks 
 15 nov 1789Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81639
44
Wiersma, Aagtjen (Akke) Tjerks 
 15 nov 1789Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14959
45
Woude, Wymer Gerbens van der 
 15 nov 1789Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4882
46
van Dijk, Arnoldus Jans 
 15 nov 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85056
47
Olijnsma, Martha Kornelis 
 15 nov 1795Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46364
48
Ploegsma, Albert Pieters 
 15 nov 1795Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90379
49
Rensma, Aaltje Sytzes 
 15 nov 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7382
50
Ruardi, Oege Johannes 
 15 nov 1795Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3889

1 2 Volgende»