Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Seffinga, Klaas Ybes 
 15 okt 1756Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40104
2
Tjeerds, Berber 
 15 okt 1757Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84457
3
Sijbolds, Tytje 
 15 okt 1758Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54088
4
Rienks, Rienkje 
 15 okt 1759 I74892
5
Wopkes, Rientje 
 15 okt 1759Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49087
6
Ferwerda, Sytze Jans 
 15 okt 1762 I96047
7
Reinders, Hinke 
 15 okt 1763Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87167
8
Heeres, Durk 
 15 okt 1765Wiel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91579
9
Hoekstra, Wytske Johannes 
 15 okt 1766Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74281
10
Maan, Ybeltje Lieuwes van der 
 15 okt 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19085
11
Valentijns, Dieuwke 
 15 okt 1766Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6394
12
Olthuis, Hendrik Mattheus 
 15 okt 1771Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99860
13
Gerbens, Gerrit 
 15 okt 1774Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71248
14
Bottes, Antje 
 15 okt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42945
15
Zuidema, Froukje Egberts 
 15 okt 1775Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47630
16
Dokter, Feike Gerbens 
 15 okt 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27767
17
Enga, Epke Pieters 
 15 okt 1778Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48911
18
Joukes, Johannes 
 15 okt 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44018
19
Joustra, Gellius Kornelis 
 15 okt 1779Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107045
20
Postra, Berend Lippes 
 15 okt 1781Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35987
21
Bouma, Schelte Cornelis 
 15 okt 1783Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7413
22
Martens, Jannigje 
 15 okt 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97118
23
Hoekstra, Foppe Cornelis 
 15 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11124
24
Jans, Pijtter 
 15 okt 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48576
25
Sinnema, Petrus Annes 
 15 okt 1788 I9492
26
Teewes, Jan 
 15 okt 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12996
27
Laverman, Klaaske Sijes 
 15 okt 1791Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21199
28
Boelstra, Pieter Johannes 
 15 okt 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77763
29
Ploeg, Pieter Hilbrands van der 
 15 okt 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5378
30
Ploegsma, Albert Pieters 
 15 okt 1795Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90379
31
Schoenmaker, Henderikje 
 15 okt 1796Hensbroek, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110942
32
Spoelhof, Jan Willems 
 15 okt 1796St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33260
33
Veenema, Aaltje Wybrens 
 15 okt 1796Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71416
34
Wynia, Jan Foekes 
 15 okt 1796Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74758
35
Rijpstra, Dirk Pieters 
 15 okt 1797Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2051
36
Wagenaar, Berber Jans 
 15 okt 1797Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79733
37
Sierdsma, Pieter Aukes 
 15 okt 1798Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97555
38
van Hoek, Wypkje Jans 
 15 okt 1799Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40067
39
Jong, Sjoerdje Jans de 
 15 okt 1800Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12190
40
Kempenaar, Heine Jans 
 15 okt 1800Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58296
41
Klein, Wybren Jacobs de 
 15 okt 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6744
42
Haak, Nieske Jaspers van der 
 15 okt 1804Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2391
43
Sjoukes, Neeltje 
 15 okt 1804St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55144
44
Algra, Jochum Hendriks 
 15 okt 1805Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106443
45
Zijlstra, Pieter Meiles 
 15 okt 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9720
46
Keizer, Minkje Willems 
 15 okt 1806Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78368
47
Straatsma, Akke Oenses 
 15 okt 1806Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5888
48
Blijstra, Pietje Klazes 
 15 okt 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83896
49
Dekker, Maria Berends 
 15 okt 1808Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110332
50
Kroodsma, Janke Hanses 
 15 okt 1810Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7809

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 137

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Cornelis 
 15 okt 1777Gaastmeer/Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102403
2
Riemers, Derk 
 15 okt 1785Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65588
3
Harings, Jacob 
 15 okt 1794Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98309
4
Falks, Agtje 
 15 okt 1808Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89735
5
Gerrits, Jan 
 15 okt 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12985
6
Jakobs, Rienk 
 15 okt 1811 I73407
7
Rochus, Taetske 
 15 okt 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13371
8
Mug, Bendert Arjens 
 15 okt 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50796
9
Haan, Jan Franses de 
 15 okt 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19008
10
Ruurds, Dirkje 
 15 okt 1816Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90528
11
de Vries, Yke Wybes 
 15 okt 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25823
12
Meer, Antje Jitzes van der 
 15 okt 1818Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15029
13
Polstra, Sjouke Beerts 
 15 okt 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26344
14
Sybes, Jeltje 
 15 okt 1822Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65461
15
Hartmans, Petronella Reinders 
 15 okt 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11052
16
Wagenaar, Tjitske Everts 
 15 okt 1824Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62920
17
Boonstra, Dirk Feikes 
 15 okt 1825Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8710
18
de Jong, Jakob Hanses 
 15 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49936
19
de Ley, Anne Krijns bij 
 15 okt 1825 I77677
20
de Wilde, Grietje Tjallings 
 15 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33449
21
Dirks, Yttje 
 15 okt 1825Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12035
22
Feenstra, Antje Jans 
 15 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I257
23
Kanaar, Catharina 
 15 okt 1825Westkapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110598
24
Reintjes, Boukje 
 15 okt 1825Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66797
25
Rensma, Trijntje Pieters 
 15 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I640
26
Annes, Trijntje 
 15 okt 1826IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70660
27
Terpstra, Wybren Jinzes 
 15 okt 1826 I10379
28
Weeber, Hendricus Johannes 
 15 okt 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66383
29
Andries, Sytske 
 15 okt 1827Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56086
30
Miedema, Doeke Lolkes 
 15 okt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2529
31
Scheepstra, Fimke Klazes 
 15 okt 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73868
32
Hoekstra, Dirkje Freerks 
 15 okt 1828Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43397
33
Huizinga, Willem Willems 
 15 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15615
34
Postumus, Ymkje Sierds 
 15 okt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2094
35
Haaksma, Pieter Andries 
 15 okt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26542
36
Beer, Styntje Rinzes de 
 15 okt 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10695
37
Boersma, Taeaedsche Annes 
 15 okt 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79009
38
Schreuder, Adrianus 
 15 okt 1831Hulst, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85205
39
Wijngaarden, Kornelis Pieters 
 15 okt 1831 I25684
40
Wijngaarden, Pieter Jans 
 15 okt 1832Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61039
41
Ferwerda, Pieter Alberts 
 15 okt 1834 I31303
42
Bakker, Adam Jans 
 15 okt 1835Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11934
43
Bokma, Marten Jans 
 15 okt 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12933
44
Woude, Antje Johannes van der 
 15 okt 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15952
45
Elsinga, Sytse Gerrits 
 15 okt 1839Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75123
46
Osinga, Sara Annes 
 15 okt 1840Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63639
47
de Vries, Albertje Meints 
 15 okt 1843Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27991
48
Lolkama, Lodewijk Abrahams 
 15 okt 1843Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105474
49
Ram, Grietje Klases 
 15 okt 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19824
50
Smit, Sophia (aka Schmidt) 
 15 okt 1845Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95299

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Douwes, Yeske 
Martens, Sibbel 
 15 okt 1724Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87189
I87190
2
Gelts, Cornelis 
Haans, Grietje 
 15 okt 1744Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91629
I91630
3
Melles, Bauke 
Kornelis, Korneliske 
 15 okt 1747Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90935
I90936
4
Schuiling, Hindrik Roelfs 
Tebbes, Aaltje 
 15 okt 1752Sappemeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92976
I92977
5
Theunis, Klaas 
Pytters, Eelkjen 
 15 okt 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84454
I84455
6
Douwes, Bote 
Durks, Menke 
 15 okt 1769Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51033
I51034
7
Melles, Bouwe 
Inia, Baukje Jacobus 
 15 okt 1769Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105844
I105842
8
Schans, Ruurd Sybrens van der 
Beens, Vrouwkjen 
 15 okt 1769Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90073
I90074
9
Huizen, Cornelis Hendriks van 
Scheltinga, Akke Pieters 
 15 okt 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4674
I4675
10
Jacobs, Dirk 
Luijrts, Lieuwkje 
 15 okt 1775Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101224
I101225
11
Lykles, Egbert 
Klaases, Trijntje 
 15 okt 1775Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48431
I48432
12
Oosterhof, Eeuwe Lubbes 
Ebes, Wytske 
 15 okt 1775Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49440
I49441
13
Ranges, Pieter 
Dublinga, Janke Livius 
 15 okt 1775Sloterdijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90976
I90977
14
de Boer, Tjalling Lammerts 
Geeles, Trijntje 
 15 okt 1780Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29345
I29346
15
Douma, Gaatze Douwes 
Wijbes, Jitske 
 15 okt 1780Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105447
I105448
16
Stolze, Samuel Erenfryt 
Hopman, Aaltje Roelofs 
 15 okt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44603
I44604
17
Biel, Willem Constant van der 
Jans, Geeske 
 15 okt 1785Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102717
I102718
18
Hiemstra, Arjen Jacobs 
Klazes, Geertje 
 15 okt 1786Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95061
I12023
19
Miedema, Klaas Annes 
Sydzes, Pyttje 
 15 okt 1786Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6271
I6272
20
Beekman, Pieter Johannisse 
Noorthoek, Dina 
 15 okt 1790Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100925
I100926
21
Postma, Taede Taedes 
Soepboer, Janke Douwes 
 15 okt 1797Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86796
I86797
22
Bijlsma, Isaak Hendriks 
Wiebrens, Jantje 
 15 okt 1809Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67643
I67644
23
Hempenius, Sikke Jacobs 
Extra, Antje Dirks 
 15 okt 1809Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54114
I54115
24
Roolvink, Jan Hendrik 
Ytsma, Trijntje Liebbes 
 15 okt 1809Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1902
I1903
25
Bouma, Pieter Martens 
Schoegster, Lijsbert Edsges 
 15 okt 1813Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90299
I90303
26
Hoekstra, Jan Sybrens 
de Vries, Antje Hendriks 
 15 okt 1814Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67990
I67992
27
Osinga, Sytze Jacobs 
Klaver, Geeske Ales 
 15 okt 1814Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58276
I58277
28
Terpstra, Jelle Wytzes 
Lange, Sjoukje Pieters de 
 15 okt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3518
I2691
29
Alkema, Harmen Hendriks 
Kamstra, Akke Doedes 
 15 okt 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97308
I97309
30
Wierstra, Tjalling Douwes 
Hoitinga, Sjoukje Hanzes 
 15 okt 1823Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34993
I34994
31
Postma, Riemer Wytzes 
Nieuwenhuis, Jantje Reitzes 
 15 okt 1825Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22893
I22894
32
Bouma, Dirk Annes 
Duhoux, Antonetta 
 15 okt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65179
I65178
33
Havinga, Romke Jans 
Miedema, Tjitske Taedes 
 15 okt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7695
I7008
34
Valk, Tjamme Jantjes 
Veen, Maaike Wiegers van der 
 15 okt 1829Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6998
I6411
35
Kuiphof, Klaas Binderts 
Kuipers, Rinske Pieters 
 15 okt 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4145
I5227
36
Postma, Sake Jacobs 
Bakker, Grietje Sjerps 
 15 okt 1831Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49511
I50526
37
de Vries, Tjalling Johannes 
Banga, Ytjen Idses 
 15 okt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39101
I95839
38
Doedema, Dirk Romkes 
Bosakker, Trijntje Jimkes 
 15 okt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75796
I75812
39
Miedema, Dirk Hendriks 
Rynks, Sytske Johannes 
 15 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7738
I7492
40
Meirink, Fokke Bartels 
Bierma, Antje Jorrits 
 15 okt 1838Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107145
I50608
41
de Vries, Gelt Sytzes 
Pool, Leentje Barteles 
 15 okt 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25023
I14589
42
Hogema, Johannes Meintes 
Meulen, Baukje Martinus van der 
 15 okt 1840Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11638
I11626
43
Ooyes, Jan Jans 
Vries, Klaaske Ypes de 
 15 okt 1840Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5774
I4143
44
de Wal, Meindert Pieters 
Heerema, Maartje Jelles 
 15 okt 1841Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65540
I65541
45
Borneman, Reinier 
Smidt, Baukje Hoites 
 15 okt 1845Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48569
I48568
46
Halma, Piebe Jans 
Rienks, Aukje Sipkes 
 15 okt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27308
I12248
47
Rienks, Johannes Sipkes 
Slim, Rinske Poppes 
 15 okt 1853Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12245
I29578
48
Olivier, Frans Freerks 
Ley, Johanna Johannes Posthumus van der 
 15 okt 1859Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50508
I50507
49
Roeda, Jan Dirks 
Abbinga, Harmenke Gerbens 
 15 okt 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5410
I5904
50
Roeda, Jouke Jitzes 
Wurdema, Berber Hendriks 
 15 okt 1868Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19408
I22027

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bonga, Aatje Pijters 
 15 okt 1699Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73388
2
Montes, Mient 
 15 okt 1702Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69003
3
Sybrens, Jeltje 
 15 okt 1702Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42296
4
Braunius, Christianus Hermanus 
 15 okt 1719Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73775
5
Harmens, Bauke 
 15 okt 1724Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43169
6
Bartles, Lysbet 
 15 okt 1730Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81128
7
Wopkes, Yke 
 15 okt 1730Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76128
8
de Meer, Sije Hendriks 
 15 okt 1731Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107466
9
Jans, Johannes 
 15 okt 1741Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82326
10
Meinardi, Froukje Jans 
 15 okt 1741Niekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65561
11
Sinnema, Keimpe Jans 
 15 okt 1741Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92108
12
Watses, Grijtie 
 15 okt 1741Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43647
13
Anema, Schelte Anes 
 15 okt 1747Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96997
14
Gerlofs, Hiltje 
 15 okt 1747Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74207
15
Oostergo, Dirk Baukes 
 15 okt 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85132
16
Hanstra, Jan Janzen 
 15 okt 1752Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59577
17
Kaspers, Ytje 
 15 okt 1755Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58205
18
Attes, Rinske 
 15 okt 1758Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52760
19
Bonnes, Jeltie 
 15 okt 1758Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82936
20
Dijkstra, Reinder Douwes 
 15 okt 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76000
21
Miedema, Antje Douwes 
 15 okt 1758Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76317
22
Tijssen, Aukjen 
 15 okt 1758Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89285
23
Schreiber, Jacob Coenraads 
 15 okt 1760Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1604
24
Cornelis, Tjitske 
 15 okt 1769Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88365
25
Douwes, Baukje 
 15 okt 1769Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89511
26
Glas, Jan Jans 
 15 okt 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1864
27
Meulen, Luitjen Jans van der 
 15 okt 1769Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90016
28
Kersten, Sepkje 
 15 okt 1775Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40419
29
Nijmeyer, Grietje Barteles 
 15 okt 1775Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32231
30
Tietes, Baukje 
 15 okt 1775Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74944
31
Tullener, Willem Johannes 
 15 okt 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92607
32
Wybes, Trijntje 
 15 okt 1775Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99210
33
Dijk, Alle Rompts aka Aldijk 
 15 okt 1780Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52467
34
Goverts, Renske 
 15 okt 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11736
35
Kooystra, Antie Jans 
 15 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82400
36
Joukes, Gertie 
 15 okt 1782Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42616
37
Bonga, Gerrit Sijes 
 15 okt 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80357
38
Dijkman, Trijntje Hendriks 
 15 okt 1786Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103099
39
Koops, Albertje Hendriks 
 15 okt 1786Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35069
40
Postmus, Hetje Taekes 
 15 okt 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5284
41
IJmker, Jantien Jans 
 15 okt 1794Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99501
42
Banga, Sjoerd Jans 
 15 okt 1797Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69288
43
de Grijs, Baukje Jans 
 15 okt 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71669
44
Dousma, Eelkjen Douwes 
 15 okt 1797Goutum/Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12284
45
Hijma, Anne Abes 
 15 okt 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74
46
Hoekstra, Dirkje Freerks 
 15 okt 1797Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43397
47
Steigstra, Brugt Sjoerds 
 15 okt 1797Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33863
48
Willems, Bregtje 
 15 okt 1798Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48068
49
van Schepen, Jacobus Joukes 
 15 okt 1799Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100759
50
Alting, Andries Teunis 
 15 okt 1809Oostwold, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56637

1 2 Volgende»