Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 178

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Keimpes, Trijntje 
 15 sep 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47308
2
Jans, Taetske 
 15 sep 1765Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76037
3
Sijbrants, Jebge 
 15 sep 1768Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96794
4
Fopma, Geertje Baukes 
 15 sep 1769Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76135
5
Bosma, Auke Jochums 
 15 sep 1770Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75896
6
Zijlstra, Aaltje Jaspers 
 15 sep 1770Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2645
7
Wagenaar, Hendrik Jans 
 15 sep 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5630
8
Philippus, Hendrikje 
 15 sep 1775Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14669
9
Klazes, Rixtje 
 15 sep 1777Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37380
10
Gerbens, Gepke 
 15 sep 1779Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43419
11
Iepma, Sytske Klases 
 15 sep 1779Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94283
12
Wiarda, Sybren Hyltjes 
 15 sep 1780Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75018
13
de Jong, Hendrikje Thijsses 
 15 sep 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48436
14
Ydes, Frans 
 15 sep 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53039
15
Dijkstra, Hyke Broers 
 15 sep 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10849
16
Koops, Albertje Hendriks 
 15 sep 1786Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35069
17
Post, Cornelis Jans 
 15 sep 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3341
18
Kramer, Cornelis Piers 
 15 sep 1789Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85673
19
de Roos, Trijntje Oedzes 
 15 sep 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40562
20
Jong, Jeltje Andries de 
 15 sep 1790Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5813
21
Smit, Geeske Harmens 
 15 sep 1790Rotsterhaule Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95726
22
Hoekstra, Zaakje Jans 
 15 sep 1791Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97467
23
de Jong, Sepkje Lieuwes 
 15 sep 1792Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55897
24
Osinga, Jan Annes 
 15 sep 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25256
25
Fokkema, Fokke Tjeerds 
 15 sep 1793Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79307
26
Posthumus, Pieter Kornelis 
 15 sep 1793Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4489
27
Heslinga, Gertje Sybrens 
 15 sep 1796Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69136
28
Terpstra, Wytske Jitzes 
 15 sep 1796Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5435
29
Veldema, Jiskjen Lourens 
 15 sep 1796Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76083
30
Banga, Sjoerd Jans 
 15 sep 1797Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69288
31
Velde, Antje Gerbens van der 
 15 sep 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45929
32
Postmus, Dirk Dirks 
 15 sep 1799Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7774
33
Berghuis, Eeltje Piebes 
 15 sep 1800Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60895
34
Boersma, Ytje Everts 
 15 sep 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3529
35
Valk, Johanna Thys 
 15 sep 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10869
36
Wassenaar, Beert Migchiels 
 15 sep 1800St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79611
37
van Beets, Jitske Ayzes 
 15 sep 1801Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52328
38
Ynema, Trijntje Gepkes 
 15 sep 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85776
39
Bouma, Syke Eeltjes 
 15 sep 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1173
40
Gaeles, Trijntje 
 15 sep 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79420
41
Smidt, Trijntje Wopkes 
 15 sep 1803Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21474
42
Siemens, Hendrik 
 15 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44573
43
Martin, Wijke Gerbens 
 15 sep 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68184
44
Elzinga, Sybe Sakes 
 15 sep 1807Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6247
45
Plat, Aafke Binnes 
 15 sep 1808Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2593
46
Sytsma, Grietje Idzes 
 15 sep 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42687
47
Riemersma, Antje Pieters 
 15 sep 1809Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23157
48
Wallendal, Hans Jacobs 
 15 sep 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7787
49
van Sonsbeeck, Maria Hendrica 
 15 sep 1810Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96583
50
Dijkstra, Claas Rintjes 
 15 sep 1813Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98344

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 181

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Fokkes, Sijmen 
 15 sep 1800Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88668
2
Dijkstra, Magteltie 
 15 sep 1801Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94412
3
Horst, Janna van der 
 15 sep 1806Ezumazijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106843
4
Sytses, Abraham 
 15 sep 1808Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36305
5
Dirks, Symen 
 15 sep 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67543
6
Jacobs, Sieuke 
 15 sep 1811Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97328
7
Memerda, Binne Ritskes 
 15 sep 1811Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7017
8
Pieters, Dirkje 
 15 sep 1811Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95072
9
Damstra, Daam Fransen 
 15 sep 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4878
10
Dijkstra, Klaas Sjabbes 
 15 sep 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27400
11
Houkes, Tjitske 
 15 sep 1814 I73408
12
Wiersma, Tietje Sjoukes 
 15 sep 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5715
13
Willems, Grietje 
 15 sep 1814Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3023
14
Stroosma, Trijntje Berends 
 15 sep 1817St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4598
15
Tanja, Trijntje Bodus 
 15 sep 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46128
16
de Vries, Meindert Elses 
 15 sep 1818Wittewierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111166
17
Hoekstra, Janke Alderts 
 15 sep 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45913
18
Louwenaar, Jetze Pieters 
 15 sep 1818St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56495
19
Folkertsma, Trijntje Johannes 
 15 sep 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16150
20
Harmens, Sytske 
 15 sep 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19351
21
Prins, Syger Harmens 
 15 sep 1820Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100345
22
Schaaf, Baukje Meinderts van der 
 15 sep 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25934
23
Hoekstra, Sytske Cornelis 
 15 sep 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11129
24
Johannes, Hyke 
 15 sep 1822Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44417
25
Modderman, Trijntje Pieters 
 15 sep 1824Sint Annen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111243
26
Buwalda, Klaas Eelkes 
 15 sep 1825 I52799
27
Koopmans, Sytse Rienks 
 15 sep 1826Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40960
28
Linde, Harm Klaassen van der 
 15 sep 1826Blankenham, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99969
29
Louws, Afke 
 15 sep 1826Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69706
30
Postma, Sybren Folkerts 
 15 sep 1826 I60123
31
Raap, Henricus Adrianus 
 15 sep 1826Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58425
32
Riemers, Grietje 
 15 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65718
33
Tietes, Klaaske 
 15 sep 1826Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67115
34
van Dijk, Baukje Bouwes 
 15 sep 1826Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98601
35
Venema, Klaas Lolkes 
 15 sep 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107653
36
Eeltjes, Ytske 
 15 sep 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12948
37
Valk, Jouke Tjammes 
 15 sep 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27446
38
Berg, Sierd Jacobs van der 
 15 sep 1828Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81528
39
de Vries, Janneke Hendriks 
 15 sep 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79886
40
Swart, Pieter Sjoerds 
 15 sep 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1761
41
Viersma, Janneke Jans (aka Postma) 
 15 sep 1828Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95783
42
Zijlstra, Yke Tjipkes 
 15 sep 1828Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61253
43
Monsma, Oepke Sjierks 
 15 sep 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86225
44
Tuinstra, Derk Hindriks 
 15 sep 1829Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65578
45
van Hoorn, Elisabeth 
 15 sep 1831Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107346
46
Veldhuis, Jennigje 
 15 sep 1831Ommen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95951
47
Terpstra, Taeke Ouwes 
 15 sep 1832Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19626
48
Helder, Menke Pieters 
 15 sep 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24395
49
Vellinga, Haye Willems 
 15 sep 1833Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53608
50
Feitsma, Trijntje Jans 
 15 sep 1834Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38417

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 46 van 46

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dircks, Johannes 
Freerks, Hendrikje 
 15 sep 1695St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73715
I73716
2
Hemmes, Jan 
Schatens, Jantjen 
 15 sep 1696City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41454
I41455
3
Foppes, Evert 
Arjens, Aagje 
 15 sep 1743St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74086
I74087
4
Jochems, Gosse 
Eeltjes, Baukjen 
 15 sep 1743Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101148
I101150
5
Sipkes, Klaas 
Wijbes, Janzen 
 15 sep 1743Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76646
I76647
6
Gerrits, Jimme 
Tjallings, Antje 
 15 sep 1748Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67699
I67700
7
Stenhuis, Hendricus 
Hoeksema, IJkjen Cornelis 
 15 sep 1751Farmsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85088
I85089
8
Andries, Jan 
Hendriks, Antje 
 15 sep 1754Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86982
I86983
9
Piekes, Pieter 
Durks, Tietje 
 15 sep 1754Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111976
I111977
10
Reitses, Jan 
Gosses, Ytje 
 15 sep 1754Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74489
I74490
11
Aukes, Claas 
Zierds, Dieuke 
 15 sep 1771Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44673
I44674
12
Feenstra, Tamme Jans 
Klaases, Amelia 
 15 sep 1776Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60643
I60644
13
Seffinga, Klaas Ybes 
Nieuwhof, Geertje Willems 
 15 sep 1782Edens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40104
I40105
14
Biegel, Antoon 
Waterschoot, Ytie Jans 
 15 sep 1788Wageningen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101528
I101529
15
de Vries, Piebe Kornelis 
Ballings, Trijntje 
 15 sep 1793Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96719
I96720
16
Keizer, Gerrit 
Brandsma, Jeltje 
 15 sep 1793Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60903
I60904
17
Pieters, Worp 
Freerks, Akke 
 15 sep 1793St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59602
I59603
18
Wolberink, Jan Hendrik 
Sonnenberg, Janneke 
 15 sep 1793Neede, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48009
I48010
19
Dijkstra, Haaye Gerryts 
Tichelaar, Aaltje Hendriks 
 15 sep 1799Boksum/Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92242
I92238
20
Kooi, Keimpe Hedzers van der 
Straatsma, Hiltje Tjeerds 
 15 sep 1799Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47461
I44642
21
Ates, Reinder 
Leurs, Catharina Johannes Albertus 
 15 sep 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46023
I6973
22
Brandsma, Jan Martens 
Kooistra, Jantje Jeltes 
 15 sep 1805Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66019
I66020
23
Hellinga, Marten Douwes 
Teitsma, Trijntje Sybrens 
 15 sep 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11688
I11689
24
Huizinga, Luurt Tammes 
Huizinga, Itje Harms 
 15 sep 1810Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108454
I108455
25
Jansen, Arend 
Egelink, Henderina 
 15 sep 1813Zutphen, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98081
I98082
26
Popma, Jan Sjoerds 
Jacobs, Geeske 
 15 sep 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36488
I87321
27
Postma, Dirk AEdes 
Postmus, Hetje Taekes 
 15 sep 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6081
I5284
28
Talsma, Wybren Jans 
Boersma, Foekje Hendriks 
 15 sep 1825Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6153
I6721
29
Abma, Tjeerd Harmens 
Boersma, Neeltje Barteles 
 15 sep 1827Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70270
I70271
30
Broersma, Obbe Willems 
Veltman, Margrieta Harmens 
 15 sep 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58469
I58470
31
van Dijk, Jacob Feikes 
de Jong, Janke Sijes 
 15 sep 1852Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96803
I96804
32
Hellinga, Pieter Hendriks 
Tolsma, Jeltje Hendriks 
 15 sep 1853Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104717
I9021
33
Groot, Reinder Tjeerds de 
Walstra, Pietje Jans 
 15 sep 1864Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21617
I21618
34
Kalma, Jitze Siedzes 
Mellema, Uilkje Martens 
 15 sep 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29672
I29634
35
Meekma, Harmen Jacobs 
Dijkema, Pietje Tjeerds 
 15 sep 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34376
I15829
36
Bouma, Harmen Wouters 
Wiersma, Lijsbert Gerlofs 
 15 sep 1867Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58772
I14419
37
Hoekstra, Gosse Baukes 
Jongsma, Hinke Hettes 
 15 sep 1883Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22270
I22824
38
Swart, Willem Jans 
Berkenpas, Joukje Tieles 
 15 sep 1883Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1258
I2606
39
Woudstra, Klaas Jans 
de Vries, Sjoukje Petrus 
 15 sep 1898Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112040
I112041
40
van Vliet, Hermanus Herbertus 
Kastelijn, Johanna Catharina 
 15 sep 1899Vleuten, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112121
I112122
41
Giasson, Wallace 
Schaafsma, Anna (Annie) Wybrens 
 15 sep 1900Kankakee, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112126
I58386
42
Ferf, Sake Eelko's van der 
Spoelstra, Sjoukje Christiaans 
 15 sep 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34435
I34429
43
Staat, Jan (John) Leendert 
Woude, Grietje (Grace) Jans van der 
 15 sep 1908Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96333
I55334
44
Kuperus, Johannes Kornelis 
Bijlsma, Dirkje Hendriks 
 15 sep 1910Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29221
I77334
45
Halma, Menne Martinus 
Wal, Annigje Romkes van der 
 15 sep 1917Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60614
I32688
46
Huizen, Hendrik Goffes van 
Andrae, Tjeerdje Andries 
 15 sep 1921Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2012
I2253

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 69

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Tyttie 
 15 sep 1678Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97141
2
Everts, Sjoerdje 
 15 sep 1709Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94115
3
Wybrens, Cornelis 
 15 sep 1720Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47315
4
Wikkes, Jetze 
 15 sep 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43846
5
Cornelis, Aant 
 15 sep 1743Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83480
6
Cornelis, Titie 
 15 sep 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52534
7
Hendriks, Lieuwe 
 15 sep 1743Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42728
8
Idzes, Bycke 
 15 sep 1743 Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90765
9
Oenes, Alle 
 15 sep 1743Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93068
10
Sybes, Haerke 
 15 sep 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42861
11
Jans, Vrouwkjen 
 15 sep 1748Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111200
12
Sipkes, Aaltje 
 15 sep 1748Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79282
13
Greydanus, Ymte Jacobs 
 15 sep 1754Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68953
14
Ruurds, Baukjen 
 15 sep 1754Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98118
15
Triemstra, Liebe Metskes 
 15 sep 1758Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75866
16
Botes, Wytske 
 15 sep 1761Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7107
17
Mees, Adriaan 
 15 sep 1761Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100012
18
Nannes, Sydske 
 15 sep 1762Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80185
19
Wouwenaar, Ynske Egberts 
 15 sep 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47248
20
Bouma, Klaas Sipkes 
 15 sep 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37634
21
Brouwer, Pieter Coenraads 
 15 sep 1765St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92979
22
Johannes, Antje 
 15 sep 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78287
23
Nannes, Trijntje 
 15 sep 1765Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87830
24
Teunis, Grietje 
 15 sep 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2627
25
Dijkstra, Pieter Heins 
 15 sep 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3775
26
Minnema, Johannes Ykes 
 15 sep 1771Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69180
27
Meesterga, Pieter Eelkes (aka Pieter Hielkes Meestringa) 
 15 sep 1773Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111403
28
Tiekstra, Tyttje Yebeles 
 15 sep 1775Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6827
29
Ybeles, Grytje 
 15 sep 1775Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13471
30
Cornelis, Sijtse 
 15 sep 1776Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58827
31
Hoekstra, Kornelis Hendriks 
 15 sep 1776Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73285
32
Ploeg, Trijntje Pieters van der 
 15 sep 1776St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78174
33
Wallendal, Jacob Oetsens 
 15 sep 1776Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7784
34
Warrink, Lena Arents 
 15 sep 1781Uelsen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105868
35
Baukes, Thomas 
 15 sep 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45666
36
Loets, Helena (Leentje) Jans 
 15 sep 1782Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35939
37
Schulting, Anna Margaretha 
 15 sep 1782Peperga/Blesdijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63191
38
Vos, Harmanus Jans 
 15 sep 1782Oudeschoot/Nieuweschoot/Mildam/Rottum/Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14731
39
Jans, Jan 
 15 sep 1789Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59190
40
Dijkstra, Klaaske Douwes 
 15 sep 1793Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75692
41
Kingma, Aaltje Jans 
 15 sep 1793Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106753
42
Pebesma, Tjibbe Tomas 
 15 sep 1793Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18904
43
Propstra, Kornelis Alberts 
 15 sep 1793Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68100
44
Sipkes, Renskje Harkes 
 15 sep 1793Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100411
45
Sytsma, Jan Sytzes 
 15 sep 1793St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79903
46
Bos, Grietje Johannes 
 15 sep 1799Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109254
47
Braaksma, Jippe Pieters 
 15 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9422
48
Haanstra, Harmke Jans 
 15 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75919
49
Pieters, Meindert 
 15 sep 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46526
50
Wiersma, Antje Hendriks 
 15 sep 1799Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97965

1 2 Volgende»