Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tjeerds, Akke 
 15 aug 1753Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84996
2
Tjeerds, Pytter 
 15 aug 1753Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92710
3
Ymes, Jetske 
 15 aug 1756Mantgum/Schillaart Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72645
4
Kryns, Jeltje 
 15 aug 1757Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93047
5
Witholt, Hillegje Alberts 
 15 aug 1760Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81645
6
Stellinga, Theunis Reins 
 15 aug 1762Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71584
7
Jaarsma, Gerrit Tijsses 
 15 aug 1763Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88693
8
Dirks, Sjouke 
 15 aug 1766St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39035
9
Hellema, Sytske Wygers 
 15 aug 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42348
10
Stuur, Klaaske Gribberts 
 15 aug 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47054
11
Agema, Grietje Douwes 
 15 aug 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21231
12
Jelgers, Jacob 
 15 aug 1775Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49298
13
Ram, Hiltje Klazes 
 15 aug 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12012
14
Broekens, Dieuwke AEdes 
 15 aug 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I831
15
Jongsma, Rijkje Sakes 
 15 aug 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46226
16
de Boer, Symen Jans 
 15 aug 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40503
17
Post, Jan Jans 
 15 aug 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11642
18
Hiemstra, Jifke Botes 
 15 aug 1792Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65004
19
Bottinga, Pier Piers 
 15 aug 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36303
20
Speulstra, Anne Jans 
 15 aug 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5971
21
Germeraad, Marius Pieters 
 15 aug 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47010
22
Pieters, Jan 
 15 aug 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19160
23
Hoekstra, Pieter Bouwes 
 15 aug 1795Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95764
24
Vliet, Bauke Alberts van 
 15 aug 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2574
25
Leystra, Heiltje Klazes 
 15 aug 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10155
26
Krottje, Adam Johannes 
 15 aug 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3335
27
Hellinga, Pieter Pieters 
 15 aug 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18226
28
Wobbema, Pieter Jacobs 
 15 aug 1803Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3927
29
Bos, Tetje Ulbes 
 15 aug 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39628
30
Hellinga, Trijntje Abes 
 15 aug 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7569
31
Poelstra, Korneliske Willems 
 15 aug 1804Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51844
32
Zuiderbaan, Minke Sjoerds 
 15 aug 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5683
33
Vlietstra, Mintje Aukes 
 15 aug 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21782
34
Jansen, Margaretha Elizabeth 
 15 aug 1806Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51282
35
de Vries, Ale Alberts 
 15 aug 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73663
36
Haanstra, Jacob Tjallings 
 15 aug 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18768
37
Atema, Sibbeltje Ates 
 15 aug 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77085
38
Clewits, Ritske Simons 
 15 aug 1812Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33147
39
Meulen, Sipke Martinus van der 
 15 aug 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11459
40
de Jong, Neeltje Uiltjes 
 15 aug 1813Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77150
41
Dijkstra, Dirk Jelkes 
 15 aug 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105093
42
Laurens, Nicolaas Wijbes 
 15 aug 1813Delfzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101291
43
Veenstra, Douwe Tjitses 
 15 aug 1814Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62136
44
Veenstra, Wouter Tjibles 
 15 aug 1814Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58503
45
Zoodsma, Johannes Pieters 
 15 aug 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26455
46
Dijkstra, Jitse Halbes 
 15 aug 1817Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31160
47
Tamminga, Ytje Durks 
 15 aug 1817Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95405
48
Kooistra, Jitse Wopkes 
 15 aug 1818Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105339
49
Wassenaar, Leendert Gerrits 
 15 aug 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12021
50
Wit, Jan Aans de 
 15 aug 1821Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12858

1 2 3 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Ewerts, Foppe 
 15 aug 1697Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74088

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Hylkes, Fedde 
 15 aug 1796Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65729
2
Olijnsma, Grietje Kornelis 
 15 aug 1800Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46365
3
Jans, Steffen 
 15 aug 1807Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107787
4
Annes, Johannes 
 15 aug 1808Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71517
5
Manneken, Jaapje 
 15 aug 1808Vlaardingen, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98098
6
Unema, Jan Jansen 
 15 aug 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49459
7
Jans, Jantje 
 15 aug 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50149
8
Talsma, Ruurd Eelkes 
 15 aug 1812Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101024
9
Roorda, Tjerk Pytters 
 15 aug 1813Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79550
10
Andersma, Antje Andries 
 15 aug 1815Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83020
11
Reinders, Jeltje 
 15 aug 1815Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80992
12
Schaaf, Beitske Meinderts van der 
 15 aug 1815Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25932
13
Bilo, Marisin 
 15 aug 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104322
14
Bosk, Ype Eewerts 
 15 aug 1816Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70571
15
Wey, Gerk Luitzen van der 
 15 aug 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21190
16
Jans, Trijntje 
 15 aug 1817 I59880
17
Sinnema, Eelse Tjebbes 
 15 aug 1818Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17646
18
Oeges, Willem 
 15 aug 1819Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21127
19
Ynia, Wybe Jarigs 
 15 aug 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9756
20
Brouwer, Wytze Tjeerds 
 15 aug 1820Tjalleberd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98501
21
Kolk, Harmen Douwes 
 15 aug 1820Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77726
22
Cramer, Leutse Jans 
 15 aug 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23660
23
de Jong, Hiltje Willems 
 15 aug 1822Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24287
24
Weide, Rein Gatzes van der 
 15 aug 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105347
25
Wiersma, Ouwe Klazes 
 15 aug 1824Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67724
26
Alma, Sake Sjoerds 
 15 aug 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6530
27
Bottes, Yke 
 15 aug 1826Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97949
28
Dirks, Grietje 
 15 aug 1826Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109123
29
Liemes, Dieuwke 
 15 aug 1826Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74328
30
Ploeg, Lijsbert Jurjens van der 
 15 aug 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12402
31
Tijsma, Sjoukje Joukes 
 15 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7141
32
Tillema, Grietje Tammes 
 15 aug 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74870
33
Wagenaar, Sjoerd Jacobs 
 15 aug 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9729
34
Wal, Lolle Romkes van der 
 15 aug 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15927
35
Boxum, Rienk Hendriks 
 15 aug 1827Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110469
36
Braak, Sake Jacobs 
 15 aug 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454
37
de Jong, Pieter Sybes 
 15 aug 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79544
38
Wierstra, Douwe Gerbens 
 15 aug 1827Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1158
39
Algra, Halbe Jurjens 
 15 aug 1830Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61482
40
Tamminga, Akke Durks 
 15 aug 1830Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95411
41
Symons, Tjitske 
 15 aug 1831Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70602
42
Bos, Hilje Lubberts 
 15 aug 1832Uitwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90273
43
de Beer, Fokje Simons 
 15 aug 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51771
44
Sipkens, Sipke Siebes 
 15 aug 1834Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91555
45
Stienstra, Folkert Jochems 
 15 aug 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6640
46
Ferwerda, Aukje Joekes 
 15 aug 1835Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17757
47
Pieters, Janke 
 15 aug 1836Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45536
48
Gerkes, Wytske 
 15 aug 1838Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110204
49
Hantuma, Trijntje Dirks 
 15 aug 1838Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12131
50
Klazes, Evertje 
 15 aug 1838St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62761

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 37 van 37

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Frankes, Meye 
Hayes, Hiltie 
 15 aug 1745Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90805
I90806
2
Jansen, Jacob 
Aeles, Janke 
 15 aug 1745Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102111
I102112
3
Lamring, Tjeerd Romkes 
Goickes, Antie 
 15 aug 1745Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105290
I105291
4
Sytses, Goffe 
Franses, Froukien 
 15 aug 1751Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76322
I76323
5
Wijbrens, Johannes 
Ottes, Antje 
 15 aug 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83889
I83890
6
Steensma, Romke Jans 
Heslinga, Foekjen 
 15 aug 1762Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103172
I103173
7
Boersma, Dirk Sydses 
Hendriks, Antie 
 15 aug 1773Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73292
I73298
8
van Loenen, Johannes Bernhardus 
Wagemans, Anna Elizabet 
 15 aug 1773Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69032
I69033
9
Wiegers, Hendrik 
Hindirks, Trijntje 
 15 aug 1773Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71805
I71806
10
Faber, Douwe Rinzes 
Valentijns, Grietje 
 15 aug 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16304
I16303
11
Doekes, Fedrik 
Sipkes, Akke 
 15 aug 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86847
I86848
12
Hooyenga, Jelle Rinzes 
Hedzers, Tjitske 
 15 aug 1779Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89546
I89547
13
Oeges, Jan 
Pieters, Antje 
 15 aug 1779Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67833
I67834
14
Zijlstra, Feddrik Doekes 
Kramer, Akke Sipkes 
 15 aug 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75927
I75928
15
de Boer, Feike Luitjens 
Alberts, Martje 
 15 aug 1784Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76268
I76269
16
Douwes, Jochum 
IJzebrands, Hiltje 
 15 aug 1784Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102216
I102217
17
Ruurds, Auke 
Cornelis, Hinke 
 15 aug 1784Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69347
I3061
18
Cuperus, Minne Jans 
Sijbes, Tjitske 
 15 aug 1790Boksum/Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56393
I56394
19
Barends, Hans Jansen 
Brouwer, Bregje Jacobs 
 15 aug 1821Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85391
I85392
20
Zijlstra, Jelle Wybrens 
Wal, Saakje van der 
 15 aug 1821Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97011
I97012
21
Dijkstra, Lammert Abes 
Oosterhout, Hiltje Jelles 
 15 aug 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2069
I5729
22
Gorter, Jarig Johannes 
de Haan, Baukje Sybrens 
 15 aug 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56046
I56047
23
Talsma, Sytze Eelkes 
Jaarsma, Tietje Gerrits 
 15 aug 1824Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101021
I101025
24
Baltjes, Pieter Hayes 
Riemersma, Antje Hanzes 
 15 aug 1832Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73972
I73971
25
Plantinga, Tjitze Gerrits 
Brolsma, Akke Pieters 
 15 aug 1832Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6361
I11157
26
Vries, Hendrik Johannes de 
Geldersma, Trijntje Folkerts 
 15 aug 1844Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4828
I4712
27
Tang(sma), Jan Johannes 
Hofman, Willemke Willems 
 15 aug 1851Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30837
I75937
28
Beintema, Jan Geerts 
Wal, Jantje Abrahams van der 
 15 aug 1857Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61334
I61335
29
van Dijk, Wytze Baukes 
Zijlstra, Sytske Pieters 
 15 aug 1861Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82487
I82490
30
Kooistra, Taeke Sikkes 
Leegstra, Klaaske Hendriks 
 15 aug 1872Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67576
I67577
31
Woudwijk, Marten Kornelis 
de Jong, Trijntje (Tena) Nuttes 
 15 aug 1872Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107296
I107297
32
Feeken, Willem (William Fayton) 
Detmers, Geeske (Christine) 
 15 aug 1874Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110681
I110685
33
de Vries, Grietsen Sakes 
Wal, Pietertje Jurjens van der 
 15 aug 1878Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81283
I98760
34
de Vries, Luurtze Jaspers 
Hogendijk, Pietertje Jans 
 15 aug 1889City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97433
I24353
35
Woude, Tjeerd Berends van der 
Leickering, Cornelia Egberts 
 15 aug 1891Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17448
I17454
36
Beimers, Paulus Pieters 
Boersma, Taetske Taekes 
 15 aug 1903Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71447
I71448
37
Terpstra, Jitse Wytzes 
Weidenaar, Grietje Igles 
 15 aug 1908Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15649
I75838

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 61

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Andries, Gerben 
 15 aug 1690Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72550
2
Gerlofs, Lijsbet 
 15 aug 1697Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104460
3
Oeges, Baucke 
 15 aug 1697Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47184
4
Calsbeek, Jelle Hotses 
 15 aug 1717Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91166
5
Scheltes, Jakob 
 15 aug 1717Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4809
6
Harkes, Sipke 
 15 aug 1723Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75158
7
Andries, Janke 
 15 aug 1734Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75368
8
Doens, Baukje 
 15 aug 1734Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12400
9
Hilbrands, Meinert 
 15 aug 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42572
10
Jans, Trijntie 
 15 aug 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83518
11
Ubles, Tomes 
 15 aug 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86583
12
Boonstra, Jeltje Eesges 
 15 aug 1740Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72419
13
Baukes, Isak 
 15 aug 1745Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47717
14
Ronda, Baukje Fokkes 
 15 aug 1745Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50783
15
Vellinga, Andries Folkerts 
 15 aug 1745Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4775
16
Wymstra, Mayke Foppes 
 15 aug 1745Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73787
17
de Grijs, Janke Jans 
 15 aug 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71865
18
Eitses, Ype 
 15 aug 1749Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45803
19
Annes, Hendrik 
 15 aug 1751Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95747
20
Epkema, Akke Geerts 
 15 aug 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89206
21
Fopma, Antje Foppes 
 15 aug 1751Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69124
22
Jonker, Jentje Ages 
 15 aug 1751Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82430
23
Meer, Pieter IJsbrands van der 
 15 aug 1751Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36752
24
Stroosma, Trijntje Berends 
 15 aug 1751St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4598
25
Bruinsma, Trijntje Hendriks 
 15 aug 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47006
26
Bottinga, Sjoukje Tomas 
 15 aug 1755Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15734
27
Joutes, Eelke 
 15 aug 1755Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80008
28
Lieuwes, Yttje 
 15 aug 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43451
29
Smits, Johannes Gerrits 
 15 aug 1756Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81465
30
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
 15 aug 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45637
31
Maan, Pieter Pieters van der 
 15 aug 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73012
32
Notebomer, Froukjen Sijes 
 15 aug 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105022
33
Reitsma, Ypkjen Gjalts 
 15 aug 1773Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48978
34
Teitsma, Ybeltje Gerrits 
 15 aug 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I296
35
Udes, Jurrien 
 15 aug 1778Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32349
36
de Hoop, Tytje Durks (aka van der Woude) 
 15 aug 1779Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21559
37
Sinnema, Eelse Annes 
 15 aug 1779Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11354
38
Zakes, Frids 
 15 aug 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46233
39
Feykes, Anne 
 15 aug 1784Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46925
40
Koopmans, Folkert Pieters 
 15 aug 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2149
41
Stel, Berber Sytzes (aka Sterreman) 
 15 aug 1784Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54297
42
Watersma, Pieter Geerts (Heerts) 
 15 aug 1784Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105912
43
Bruinja, Jacob Pieters 
 15 aug 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58855
44
de Ring, Pieter Tjeerds 
 15 aug 1790Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69335
45
Faust, Antje Christiaans 
 15 aug 1790Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31096
46
Haan, Palle Doeyes de 
 15 aug 1790Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10118
47
Jouksma, Jeltje Joukes 
 15 aug 1790Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2495
48
Prins, Roelof Johannes 
 15 aug 1790Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10026
49
Terpstra, Johannes Tjerks 
 15 aug 1790Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79456
50
Wassenaar, Hiltje Cornelis 
 15 aug 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11359

1 2 Volgende»