Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 151

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Pieters, Klaas 
 15 jul 1759Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75782
2
Steeg, Albert Foppes van der 
 15 jul 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
3
Veenstra, Wyke Rykeles 
 15 jul 1763Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41779
4
Polstra, Lijsbet Tijsses 
 15 jul 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5595
5
Schaafsma, Akke Pieters 
 15 jul 1768Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59307
6
de Wind, Trijntje Gerbes 
 15 jul 1769Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102993
7
Eeltjes, Sytske 
 15 jul 1770Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50505
8
Gerritsma, Trijntje Gerrits 
 15 jul 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I539
9
Jepma, Sas Rienks 
 15 jul 1772Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100847
10
Lieuwes, Seeske 
 15 jul 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73043
11
de Vries, Tjidze Ykes 
 15 jul 1774Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74208
12
Ritskes, Sepkje 
 15 jul 1775Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10748
13
Elzinga, Symkje Jelles 
 15 jul 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57
14
Terpstra, Geertje Jelles 
 15 jul 1781Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39102
15
Roersma, Maaike Johannes 
 15 jul 1782Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25368
16
Vellinga, Klaas Ballings 
 15 jul 1783Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9983
17
Holwerda, Maaike Taekes 
 15 jul 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45885
18
Riedstra, Sybe Riemers 
 15 jul 1785Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72574
19
Jacobs, Eelke 
 15 jul 1787Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99224
20
Bakker, Jacoba Johanna 
 15 jul 1789Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57124
21
Valk, Akke Thijsses 
 15 jul 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10866
22
Bouma, Hiske Ymes 
 15 jul 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58046
23
Kooistra, Rinse Sapes 
 15 jul 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20991
24
Lange, Maaike Pieters de 
 15 jul 1791Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5095
25
van Wieren, Jan Gerbens 
 15 jul 1792Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33128
26
Weishaupt, Philippus Steffen 
 15 jul 1792Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47290
27
Boes, Ytske Sytzes 
 15 jul 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11727
28
Vries, Jelke Sakes de 
 15 jul 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I693
29
Gros, Ynskje Jans 
 15 jul 1794Hindeloopen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13527
30
Hoekstra, Trijntje Sakes 
 15 jul 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1431
31
Kam, Eelkje Piekes van der 
 15 jul 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13722
32
Tijsma, Pieter Joukes 
 15 jul 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9696
33
Berkenpas, Dirk Tyles 
 15 jul 1797St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97490
34
Hellema, Grietje Doekes 
 15 jul 1798Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18957
35
Bosgra, Lijsbet Okkes 
 15 jul 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40602
36
Alberda, Albert Jans 
 15 jul 1800Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84543
37
de Wal, Hendrik Pieters 
 15 jul 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96899
38
Mud, Wibren Hanses 
 15 jul 1802Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33075
39
Ronda, Sipke Gatzes 
 15 jul 1802Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36121
40
Feenstra, Cornelia Martens 
 15 jul 1803Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33617
41
Ploeg, Pietje Renderts van der 
 15 jul 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5823
42
Miedema, Pietje Hendriks 
 15 jul 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7741
43
Koopmans, Jantje Minnes 
 15 jul 1806Abbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61592
44
Polling, Japikje Roelofs 
 15 jul 1807Assen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82529
45
Woude, Geertje Pieters van der 
 15 jul 1807Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103147
46
Zuidema, Fokje Alberts 
 15 jul 1807Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58397
47
Dijkstra, Jantje Meinderts 
 15 jul 1810Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106123
48
Postma, Beatrix Sakes 
 15 jul 1811Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50521
49
Glazema, Jan Liemes 
 15 jul 1813Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37737
50
de Vries, Sjoerd Hayes 
 15 jul 1814Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77300

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 129

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Egberts, Albert 
 15 jul 1798Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14219
2
Tjeerds, Trijntje 
 15 jul 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39330
3
Sakes, Antje 
 15 jul 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5466
4
Pieters, Sjouke 
 15 jul 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71494
5
Kuiken, Jan Jacobs 
 15 jul 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79378
6
Koese, Aldert Albertus 
 15 jul 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81684
7
Sterkenburg, Ane Abes 
 15 jul 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58763
8
Johannes, Sytske 
 15 jul 1815 I88580
9
Ennema, Tjerk Ennes 
 15 jul 1817Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108846
10
Jong, Wopke Sjoerds de 
 15 jul 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1140
11
Ages, Oentje 
 15 jul 1819Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74712
12
Hoekstra, Uilke Jans 
 15 jul 1820Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2683
13
Ploeg, Tijs Tjietzes van der 
 15 jul 1822Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18260
14
Oosterbaan, Riemke Gerrits 
 15 jul 1823Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8843
15
Pietersma, Durk Pieters 
 15 jul 1823Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75200
16
Hettes, Jantje 
 15 jul 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I862
17
Porte, Jietze Gerrits 
 15 jul 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6235
18
Dijkstra, Jacob Jacobs 
 15 jul 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5099
19
Holder, Hyke Martens 
 15 jul 1830Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12459
20
Bekema, Jan Sjoerds 
 15 jul 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8726
21
Bijl, Keimpe Hotzes 
 15 jul 1832Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72839
22
Vliet, Albert Pieters van 't 
 15 jul 1832Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3943
23
Bijlsma, Wytske Ates 
 15 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42530
24
Deinema, Lijsbert Doekes 
 15 jul 1833Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20350
25
Katsma, Jan Klazes 
 15 jul 1833Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14975
26
Kloosterman, Wiltje Jans 
 15 jul 1833Kommerzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96729
27
Yntema, Rein Sjoerds 
 15 jul 1835 I60186
28
Jans, Sijke 
 15 jul 1836Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79110
29
Veenstra, Wytske Sweitses 
 15 jul 1836Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69990
30
Dijkstra, Jitje Oeges 
 15 jul 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86081
31
Hellinga, Grietje Pieters 
 15 jul 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18228
32
Sietzema, Oene Sietzes 
 15 jul 1838 I64048
33
Bijl, Marten Rinses van der 
 15 jul 1839Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62302
34
Prins, Antje Johannes 
 15 jul 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10025
35
Veen, Tjalling Tjipkes van der 
 15 jul 1840Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70187
36
Wierda, Nanne Sytzes 
 15 jul 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24151
37
Boekholt, Welmoed Gerrits 
 15 jul 1842 I49984
38
Ferwerda, Johannes Jacobs 
 15 jul 1842 I74108
39
Geeles, Grietje 
 15 jul 1843 I52758
40
Meer, Sytske Jacobs van der 
 15 jul 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8757
41
Meulen, Dirk Sybrens van der 
 15 jul 1843Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109328
42
Broekens, Dieuwke AEdes 
 15 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I831
43
Meekhof, Jantje Jans 
 15 jul 1844Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56942
44
Zwart, Ruurd Johannes 
 15 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32935
45
Hoekstra, Pieter Hendriks 
 15 jul 1845Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68809
46
Koopmans, Antje Harmens 
 15 jul 1845Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66230
47
Tolsma, Jeltje Tjibbes 
 15 jul 1845 I64310
48
Wiersma, Jacob Pieters 
 15 jul 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30865
49
Gijlstra, Albertus Adrianus 
 15 jul 1846Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5921
50
Koster, Saakje Foekes 
 15 jul 1847St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82036

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 58

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Himmes, Gabe 
Gerrits, Rinske 
 15 jul 1731Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87783
I87784
2
Jaspers, Pijtter 
Hendriks, Grietje 
 15 jul 1731Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81957
I81958
3
Martens, Klaas 
Joukes, Dirkjen 
 15 jul 1731Akkerwoude/Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91109
I91110
4
Stoffels, Reinder 
Andries, Neeltje 
 15 jul 1731Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91547
I91548
5
Elizaes, Ludzerd 
Arends, Antje 
 15 jul 1742Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91391
I91392
6
Hindriks, Jan 
Ottes, Eenje 
 15 jul 1753Grootegast/Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90966
I90967
7
Jans, Rienk 
Jakobs, Japke 
 15 jul 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44062
I44063
8
Martens, Rinse 
Reides, Jetske 
 15 jul 1753Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72413
I72414
9
Sytses, Uilke 
Jelles, Hiltie 
 15 jul 1753Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84315
I84316
10
Gubbels, Johannes 
Aans, Susanna 
 15 jul 1764Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104445
I104446
11
Boer, Pieter Pieters de 
Poppes, Hinke 
 15 jul 1767Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2359
I2358
12
Fockema, Johannes Daams 
van Kleffens, Trijntje Eelkes 
 15 jul 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87752
I87753
13
Franses, Jan 
Bloemsma, Antje Sapes 
 15 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93449
I11474
14
Dijkstra, Johannes Dirks 
Martens, Maaike 
 15 jul 1787Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43900
I43901
15
Faber, Johannes 
Bakker, Trijntje Klazes 
 15 jul 1787Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97418
I97415
16
Kamminga, Pieter Pieters 
Jans, Aaltje 
 15 jul 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49346
I49347
17
Ploeg, Geert Alderts van der 
de Vries, Eelkje Willems 
 15 jul 1787Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58513
I58514
18
Swierstra, Johannes Piers 
Gardenier, Geertje Barteles 
 15 jul 1787Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86831
I86832
19
Aans, Wiebe Jans 
Wytses, Grietje 
 15 jul 1792Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54095
I54096
20
Dijkstra, Kornelis Willems 
Bokma, Trijntie Pieters 
 15 jul 1792Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46520
I46518
21
Jansma, Wybren Sipkes 
Douma, Janke Jans 
 15 jul 1792Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20867
I20866
22
Meulenaar, Jan Alberts 
Pieters, Antje 
 15 jul 1792Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2726
I2727
23
Ploeg, Hillebrand Pieters van der 
Andries, Antje 
 15 jul 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5376
I5377
24
Werk, Haye Durks van der 
Alderts, Hiltje 
 15 jul 1792Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53299
I53300
25
Westra, Hendrik Jans 
Fontein, Eva Dirks 
 15 jul 1792Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101340
I101341
26
Miedema, Klaas Harmens 
Visser, Naene Dirks 
 15 jul 1804Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46346
I99460
27
Poortman, Dirk Pieters 
Haanstra, Trijntje Jans 
 15 jul 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30286
I30288
28
Rochussen, Hendrik 
Hubert, Judith Bethelemine Charlotte 
 15 jul 1807Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99997
I99998
29
Hoekstra, Hylke Jaspers 
Itskema, Aafke Jans 
 15 jul 1810Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
I82553
30
Ploeg, Johannes Gerbens van der 
Kolle, Antje IJsbrands 
 15 jul 1810Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2008
I48006
31
Veldema, Lammert Hendriks 
Wiersma, Sjoukje Tjeerds 
 15 jul 1810Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12175
I12461
32
Hoitsma, Johannes Jacobus 
Wierda, Stijntje Feikes 
 15 jul 1811Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44701
I44700
33
Sterk, Pieter Jans 
Terpstra, Fokeltje Jans 
 15 jul 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4696
I4365
34
Algra, Jochum Tjeerds 
Dousma, Antje Douwes 
 15 jul 1814Mairie Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59727
I59728
35
Bruinsma, Hibbe Jelles 
Hager, Antje Theunis 
 15 jul 1815Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91987
I60624
36
Walstra, Oebele Pieters 
Jelles, Reinou 
 15 jul 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57009
I57010
37
de Vries, Cornelis Douwes 
Buurstra, Antje Douwes 
 15 jul 1820Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59294
I59295
38
Feenstra, Pieter Klazes 
Sloterdijk, Marijke Martens 
 15 jul 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80492
I47606
39
Poortinga, Dirk Gerbens 
Tulp, Grietje Rinses 
 15 jul 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10344
I10562
40
Rijpma, Lolke Andries 
Smeding, Aaltje Jacobs 
 15 jul 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19187
I6353
41
Visbeek, Wybe Klases 
Dijk, Geertje Hilbrands van 
 15 jul 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4780
I2108
42
Bliek, Jan 
Geense, Leuntje 
 15 jul 1826Kapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108211
I108212
43
Kuiper, Jan Oortwijn 
Landmeyer, Dieuke Annes 
 15 jul 1834Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64380
I64381
44
de Vijver, Dignus van 
Kools, Cornelia 
 15 jul 1840Schoondijke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108248
I108249
45
Hofman, Dirk Jans 
Stienstra, Bottje Tjerks 
 15 jul 1853Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73456
I73455
46
Kemp, Hendrik Nicolaas 
de Ridder, Neeltje (Nellie) Antonia 
 15 jul 1853Vianen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109133
I109134
47
Zoodsma, Jan Sipkes 
Steensma, Trijntje Pieters 
 15 jul 1854Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4391
I4392
48
Buitenga, Evert Andries 
Krol, Hendrikje Harmens 
 15 jul 1857Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33436
I33452
49
Poortinga, Marten Jans 
Poortinga, Trijntje Gerbens 
 15 jul 1869Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36910
I18244
50
Baan, Jelle Jetzes van der 
Zysling, Hotske Sybrens 
 15 jul 1874Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95010
I95011

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pieters, Kaeltje 
 15 jul 1690Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83802
2
Hesselius, Gentius (Jentje) Bernardus 
 15 jul 1708Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50736
3
Hesselius, Jentie Bernardus 
 15 jul 1708Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68074
4
Sybes, Tietske 
 15 jul 1708Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47822
5
Oen(s)es, Gerryt 
 15 jul 1714Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86933
6
Teekes, Teetske 
 15 jul 1714Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73573
7
Hendriks, Meindert 
 15 jul 1725Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46039
8
Tijsz, Pyter 
 15 jul 1725Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106292
9
Eeltjes, Sirk 
 15 jul 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46663
10
Gosses, Johannes 
 15 jul 1742Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47380
11
Kleinstra, Gauke Gerrits 
 15 jul 1742Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108626
12
Reiner, Grijtje 
 15 jul 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80447
13
Sikkes, Jelle 
 15 jul 1742Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1565
14
Sikkes, Pieter 
 15 jul 1742Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1566
15
Hendriks, Janke 
 15 jul 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46071
16
Jurjens, Hiltje 
 15 jul 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79638
17
Lettinga, Gertje Piers 
 15 jul 1753Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33216
18
Postma, Gerrit Gerrits 
 15 jul 1753St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479
19
Dijk, Bauke Pieters van 
 15 jul 1759Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6664
20
Knossens, Tjeerd Wiebes 
 15 jul 1759Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100314
21
Roorda, Taeke Franzes 
 15 jul 1764Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19086
22
Saakes, Tytje 
 15 jul 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91580
23
Jans, Geeske 
 15 jul 1765Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102718
24
Roorda, Hans Klases 
 15 jul 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87326
25
Allerts, Trijntje 
 15 jul 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77531
26
Feenstra, Aaltje Arends 
 15 jul 1770Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49650
27
Jitses, Jurrien 
 15 jul 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44503
28
Jonker, Claas Jans 
 15 jul 1770Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19152
29
Offringa, Sjuck Wytzes 
 15 jul 1770Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4350
30
Rauwerda, Melle Annes 
 15 jul 1770Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86107
31
Zijlstra, Anne Klases 
 15 jul 1770Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84450
32
Brouwer, Gerben Klazes 
 15 jul 1777St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69834
33
Veer, Berend Jans van der 
 15 jul 1780Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54296
34
Hoekstra, Vroukje Sakes 
 15 jul 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80051
35
Lols, Antje Gerrits 
 15 jul 1781Lutjegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101476
36
Post, Klaas Klazes 
 15 jul 1781Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17726
37
Tamboeser, Bote Jelkes 
 15 jul 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38667
38
Aartsma, Wytske Arjens 
 15 jul 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63393
39
de Vries, Sjoerd Klazes 
 15 jul 1787Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96388
40
Ferwerda, Tjalle Hilbrands 
 15 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43555
41
Fokkema, Tjerk Fokkes 
 15 jul 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43336
42
Halma, Douwe Annes 
 15 jul 1787Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12043
43
Hijma, Pietje Jans 
 15 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1416
44
Jacobs, Renske 
 15 jul 1787St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63361
45
Postmus, Jacob Jacobs 
 15 jul 1787Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90599
46
Smidt, Johannes Jans 
 15 jul 1787Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53868
47
Sytinga, Pyttje Broers 
 15 jul 1787IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40127
48
Wallendal, Sjoukje Roelofs 
 15 jul 1787Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26921
49
Banga, Sybrigje Pieters 
 15 jul 1792Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75391
50
Ganzinga, Antje Jetzes 
 15 jul 1792Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29303

1 2 Volgende»