Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 131

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Fokkes, Eelke 
 15 jun 1740Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65549
2
Heerkes, Beerend 
 15 jun 1746Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100765
3
Looyenga, Rein Pieters 
 15 jun 1758Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66139
4
Algera, Hiltje Jans 
 15 jun 1770Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89386
5
Jager, Albert Douwes 
 15 jun 1771Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70120
6
Beerns, Tijtje 
 15 jun 1772Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47579
7
Brouwer, Jacobus Petrus 
 15 jun 1773Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75616
8
Olivier, Baukje Roelofs 
 15 jun 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76028
9
Kooistra, Gerrit Ouwes 
 15 jun 1775Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9861
10
Zijlstra, Dirk Jacobs 
 15 jun 1775Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102348
11
Meirink, Yttje Fockes 
 15 jun 1782Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86898
12
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 15 jun 1784Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74640
13
Dijkstra, Antje Gerbens 
 15 jun 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38380
14
Dijkstra, Froukje Teyes 
 15 jun 1786Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16656
15
Boersma, Gerben Oebles 
 15 jun 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13349
16
Nicolai, Lieuwe Allardus 
 15 jun 1787Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9645
17
Boorsma, Froukjen Lieuwes 
 15 jun 1795Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99353
18
Hoot, Sybrigje Arjens 
 15 jun 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5033
19
Posthuma, Rienk Sybes 
 15 jun 1795Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56784
20
Rypkema, Nieske Roels 
 15 jun 1795Broek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60805
21
de Jong, Jippe Sybes 
 15 jun 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38567
22
Landheer, Ybeltje Tjallings 
 15 jun 1797Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75092
23
Sijes, Pieter 
 15 jun 1801Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44549
24
Sjoerds, Dirk 
 15 jun 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47287
25
Wey, Japke Sytzes van der 
 15 jun 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103970
26
Bloemsma, Marcus Binnes 
 15 jun 1804Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79058
27
Braak, Pieter Sakes 
 15 jun 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9453
28
Koopman, Sjoukje Nannes 
 15 jun 1812Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5820
29
Bakker, Lammert Annes 
 15 jun 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33003
30
Vellinga, Tjamke Klazes 
 15 jun 1813Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103929
31
Wallinga, Lieuwe Klazes 
 15 jun 1813 I35165
32
Ferwerda, Hendericus Pollius Willems 
 15 jun 1814Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103294
33
Koelewijn, Gerritje 
 15 jun 1814Bunschoten, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111637
34
de Boer, Janke Symons 
 15 jun 1817Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92635
35
Dijkstra, Jattje Willems 
 15 jun 1818Stroobos, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75642
36
Pluilaart, Pieterdina 
 15 jun 1819City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104807
37
Olijnsma, Freerk Klazes 
 15 jun 1823Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83777
38
Porte, Grietje Jans 
 15 jun 1823Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13275
39
Merkus, Harmen Hielkes 
 15 jun 1825Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100616
40
de Roos, Tjitske Willems 
 15 jun 1828Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74747
41
Akkerhof, Folkert Feykes 
 15 jun 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5611
42
Hoogterp, Riemke Wytzes 
 15 jun 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81259
43
Vellema, Frans Joekes 
 15 jun 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38182
44
Hoekstra, Douwe Gerrits 
 15 jun 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8703
45
Stienstra, Aaltje Goverts 
 15 jun 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12794
46
van Haitsma, Tjietske Rinses 
 15 jun 1830Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90544
47
Kroodsma, Grietje Sytzes 
 15 jun 1831Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9988
48
van Duinen, Fokeltje Freerks 
 15 jun 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67003
49
Straatsma, Tjeerd Tjeerds 
 15 jun 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63049
50
Vlietstra, Renske Aukes 
 15 jun 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21769

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jilles, Douwe 
 15 jun 1757Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100488
2
Florus, Jetske 
 15 jun 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93540
3
Clases, Weyke 
 15 jun 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105385
4
Roelfs, Aaltje 
 15 jun 1810Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77249
5
van Nes, Zara Elisabeth 
 15 jun 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80696
6
Haan, Bouwe Jans de 
 15 jun 1812Givet, France Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11475
7
Dijkstra, Wytze Klazes 
 15 jun 1813Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57606
8
Visser, Antje Hayes 
 15 jun 1814Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51486
9
Gerrits, Eelkje 
 15 jun 1816Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101889
10
Ytsma, Klaas Jans 
 15 jun 1816Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105320
11
de Groot, Antje Piers 
 15 jun 1817Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51087
12
Gerrits, Willem 
 15 jun 1818Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31577
13
Jelles, Grietje 
 15 jun 1819St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39924
14
Weit, Wytze Gerbens van der 
 15 jun 1820Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17012
15
Gerbens, Baukjen 
 15 jun 1821 I49377
16
Harmens, Sybren 
 15 jun 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84058
17
Jong, Doetje Wiltjes de 
 15 jun 1824Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18548
18
Banga, Lieuwe Pieters 
 15 jun 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
19
Bil, Gepkje Klazes 
 15 jun 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40079
20
Bles, Jantje van der 
 15 jun 1826Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71391
21
Haitsma, Ynse Sjerps 
 15 jun 1826Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68889
22
Hofman, Durk Pieters 
 15 jun 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13689
23
Veen, Gerrit Everts van der 
 15 jun 1827Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56904
24
Kolk, Antje Doedes van der 
 15 jun 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6369
25
Martens, Renske 
 15 jun 1829Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89517
26
Annes, Fokje 
 15 jun 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23568
27
Piers, Gerrijt 
 15 jun 1832Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62075
28
Poelstra, Pietje Uiltjes 
 15 jun 1832Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92259
29
Sinnema, Jan Keimpes 
 15 jun 1833Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45061
30
Stellema, Tjerk Willems 
 15 jun 1833Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91366
31
de Boer, Petronella 
 15 jun 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81880
32
Hoekstra, Frederik Franses 
 15 jun 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56411
33
Memerda, Tjitske Ritskes 
 15 jun 1835Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10743
34
Borger, Abraham Jans 
 15 jun 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30806
35
Visser, Jelle Sjardes 
 15 jun 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96260
36
Douma, Wytske Gaatzes 
 15 jun 1839Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105446
37
Groot, Hendrik Johannes de 
 15 jun 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19262
38
Stuur, Johannes Eeltjes 
 15 jun 1839aboard the ship "Walcheren" Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65599
39
Bachman, Salomon Johannes 
 15 jun 1840Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76905
40
Hempenius, Albert Hettes 
 15 jun 1841Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63602
41
Jongbloed, Meine Johannes 
 15 jun 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51303
42
Gosses, Antje 
 15 jun 1842Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4138
43
Halbersma, Hiltje Klazes 
 15 jun 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23462
44
Oosterhof, Sander Ruurds 
 15 jun 1842 I59729
45
de Graaf, Rinske Gerrits 
 15 jun 1844Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29940
46
Hofman, Trijntje Gerrits 
 15 jun 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71766
47
Hogt, Marten Annes van der 
 15 jun 1844Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100873
48
Dokter, Pieter Ydes 
 15 jun 1845Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53031
49
Sikma, Minke Lammerts 
 15 jun 1847Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85824
50
Ymes, Doetje 
 15 jun 1847Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23867

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 100

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Franses, Sybe 
Wepkes, Stijntje 
 15 jun 1710Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87593
I87594
2
Sybrens, Arjen 
Doedes, Ynske 
 15 jun 1727Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42585
I42586
3
Ypes, Jakob 
Reitses, Lysbet 
 15 jun 1727Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87588
I87589
4
Freerks, Wopke 
Gabes, Trijntje 
 15 jun 1732Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81699
I81700
5
Haijes, Durk 
Jacobs, Wymkjen 
 15 jun 1732Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80858
I80860
6
Tiercks, Oege 
Jarigs, Jeltie 
 15 jun 1732Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86810
I86811
7
Hanja, Jan Pijtters 
Folkerts, Pijttje 
 15 jun 1738Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75227
I75228
8
Jeremias, Jan 
Hendriks, Riemke 
 15 jun 1749Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74674
I74675
9
Willems, Jan 
Gerbens, Sjoukje 
 15 jun 1753Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72824
I72825
10
Feikes, Sybren 
Jentjes, Willemke 
 15 jun 1755Scharnegoutum/Loenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91777
I91778
11
Klases, Sierd 
Gerbens, IJbeltje 
 15 jun 1755Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88532
I88533
12
Walings, Keimpe 
Gerryts, Hiltje 
 15 jun 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77830
I77831
13
Andries, Klaas 
Okkes, Hiltje 
 15 jun 1760Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84620
I84622
14
Jans, Sjouke 
Yemes, Leeukie 
 15 jun 1760Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103233
I103234
15
Pyters, Aeme 
Dirks, Trijntie 
 15 jun 1760Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97389
I97390
16
de Boer, Alle Ruurds 
Cornelis, Trijntje 
 15 jun 1766Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68893
I68894
17
Klaprodt, Hendrik (aka Clapperot) 
Bavius, Tjitske 
 15 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56040
I56041
18
Harmens, Pijter 
Douwes, Tijtje 
 15 jun 1767Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43492
I43493
19
Claases, Cornelis 
Jans, Trijntje 
 15 jun 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
I85657
20
Hendriks, Roel 
Tjibbes, Bontje 
 15 jun 1777Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65888
I65889
21
Rosier, Johannes 
Idses, Lysbet 
 15 jun 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106759
I106760
22
Folkertsma, Cornelis Johannes 
van Bachum, Elisabeth Gerbrandus 
 15 jun 1783Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71650
I71651
23
Jans, Sjouke 
Dijkstra, Bottje Lieuwes 
 15 jun 1783Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57924
I57925
24
Jelles, Reiner 
Dijk, Katelijne Lieuwes van 
 15 jun 1783Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2369
I2370
25
Klazes, Ulbe 
Pieters, Dirkje 
 15 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95071
I95072
26
Ley, Rochus Tjeerds van der 
Joukes, Grietje 
 15 jun 1783Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67665
I67666
27
van Keulen, Hendrik 
Sytses, Claaske 
 15 jun 1783Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109249
I109250
28
Boonstra, Romke Wopkes 
Jantjes, Tytje 
 15 jun 1788Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48826
I48827
29
Dijkstra, Dirk Klazes 
Visser, Trijntje Rientses 
 15 jun 1788Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103168
I103169
30
Dijkstra, Reinder Freerks 
Liepkes, Trijntje 
 15 jun 1788Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72856
I72857
31
Hantjes, Jan 
Eysjes, Sjoukjen 
 15 jun 1788Gauw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87900
I87901
32
Plantinga, Claas Pieters 
Eijkhoudt, Waltje Johannes 
 15 jun 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75614
I75615
33
Pytters, Klaas 
Pytters, Zytske 
 15 jun 1788Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111861
I111862
34
Sinia, Gerrit Rinses 
Sjolles, Antje 
 15 jun 1788Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33162
I33163
35
Tuinstra, Pieter Jans 
Keizer, Jantje Willems 
 15 jun 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12494
I12495
36
Bosch, Aant Jakobs 
Tilkema, Emkje Douwes 
 15 jun 1794Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75257
I75258
37
de Boer, Doekle Pieters 
Dijkstra, Leentje Jelles 
 15 jun 1794Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82133
I82134
38
Hoekstra, Gosse Ulbes 
Kuipers, Maaike Pieters 
 15 jun 1794Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87846
I87847
39
Schaaf, Jan 
Adema, Anna 
 15 jun 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39802
I39803
40
de Pol, Jacob van 
Koppen, Aaltje 
 15 jun 1798Nijkerk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109754
I109755
41
Bekker, Wytze Jans 
Boersma, Maartje Montes 
 15 jun 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44757
I42828
42
Boersma, Klaas Jans 
Bruinsma, Gerbrig Tjeerds 
 15 jun 1806Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34113
I34114
43
de Wit, Egbert Teuwes 
de Wit, Elisabet Jans 
 15 jun 1806Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50642
I50643
44
Hartmans, Hartman Dirks 
Wynia, Maaike Melis 
 15 jun 1806Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15207
I15208
45
Lolkama, Lodewijk Abrahams 
de Vries, Hylke Sybouts 
 15 jun 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105474
I105475
46
Meer, Pieter Jacobs van der 
Wielinga, Aaltje Reinders 
 15 jun 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12437
I12435
47
Olivier, Seerp Tietes 
Adema, Froukje Willems 
 15 jun 1806Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21090
I21091
48
Sinia, Gerrit Jacobs 
Dijkstra, Aukjen Thomas 
 15 jun 1806Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33158
I33159
49
Veen, Lieuwe Hendriks van der 
Boersma, Maaike Willems 
 15 jun 1806Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36064
I36065
50
Meyer, Jeppe Piebes 
Folkerts, Trijntje 
 15 jun 1811Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71532
I71495

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 80

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nuttes, Buwe 
 15 jun 1684Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82584
2
AEbes, Tryntje 
 15 jun 1704Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43312
3
Alles, Auk 
 15 jun 1710Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93193
4
Oedses, Riemke 
 15 jun 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44323
5
Jans, Jetske 
 15 jun 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49084
6
Jans, Jantje 
 15 jun 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105833
7
Gerrits, Abe 
 15 jun 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43048
8
Teitsma, Andries Fransen 
 15 jun 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1941
9
Willems, Grietie 
 15 jun 1739Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93791
10
Dirks, Gerben 
 15 jun 1755Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44867
11
Folkerts, Hendrik 
 15 jun 1755Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92579
12
Ypey, Doetje Willems 
 15 jun 1755Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6326
13
de Haan, Gerben Piers 
 15 jun 1760Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100797
14
Johannes, Grietie 
 15 jun 1760Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47611
15
Koopmans, Dirk Dirks 
 15 jun 1760Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2707
16
Laurman, Bodus Jacobs 
 15 jun 1760Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45692
17
Tolsma, Jan Harings 
 15 jun 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49705
18
Tolsma, Rinze Walings 
 15 jun 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58
19
Klaver, Minne Freerks 
 15 jun 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26955
20
Broeksma, Harmen Bienses 
 15 jun 1766Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88307
21
Dijkstra, Eelke Bienses 
 15 jun 1766Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63866
22
Hellema, Doeke Baukes 
 15 jun 1766Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44543
23
Liebes, Pijtie 
 15 jun 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46402
24
Soeter, Elske Christiaans 
 15 jun 1766Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50844
25
Vlaskamp, Johannes Berends 
 15 jun 1766Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25389
26
Broekens, Joannis Hermanus 
 15 jun 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106253
27
Aukes, Klaaske 
 15 jun 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47438
28
Braaksma, Wybe Jelles 
 15 jun 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1892
29
Breeden, Bindert Lolkes van 
 15 jun 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3941
30
de Jong, Sije Dirks 
 15 jun 1777Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54260
31
Keegstra, Ytje Sijes 
 15 jun 1777Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5256
32
Porte, Rinse Jans 
 15 jun 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60125
33
Siderius, Baukje Everts 
 15 jun 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3364
34
Bolhuis, Grietje Jacobs 
 15 jun 1783Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111450
35
Boonstra, Antje Jochums 
 15 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2462
36
Bosma, Lucas Rienks 
 15 jun 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56552
37
Ferwerda, Pietje Mintjes 
 15 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6263
38
Jogchems, Hiltje 
 15 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46296
39
Sjoerdsma, Andries Gooitzens 
 15 jun 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1539
40
Sjoerdsma, Sjoerd Gooitzens 
 15 jun 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1637
41
Bosma, Neeltje Sjoerds 
 15 jun 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14106
42
Dirks, Adriaantje 
 15 jun 1788Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15465
43
Douwes, Johantje 
 15 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14320
44
Hoekstra, Berber Jans 
 15 jun 1788Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58814
45
Laan, Eeke Jans van der 
 15 jun 1788Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79800
46
Meyer, Janke Saskers 
 15 jun 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9117
47
Tjeerds, Durk 
 15 jun 1788Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88526
48
Westra, Dettje Botes 
 15 jun 1788Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65043
49
Zijlstra, Pier Meiles 
 15 jun 1788Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97496
50
Boersma, Foekje Hendriks 
 15 jun 1794Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6721

1 2 Volgende»