Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 165

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Mulder, Dores 
 15 mei 1749Baesweiler, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93913
2
Furken, Ettha Maria 
 15 mei 1754Hollen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100350
3
Gerbens, Oeble 
 15 mei 1757 I47354
4
Lieuwes, IJde 
 15 mei 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80825
5
Jans, Eva 
 15 mei 1763Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71221
6
Doedes, Dieuwke 
 15 mei 1764Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2114
7
Sikkema, Hiltje Sikkes 
 15 mei 1766Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77246
8
Wal, Evert Klazes van der 
 15 mei 1766Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92035
9
Hoogterp, Meinert Klazes 
 15 mei 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46860
10
Jacobs, Gieltje 
 15 mei 1770Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3174
11
Mients, Tyttie 
 15 mei 1772Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42797
12
Wagenaar, Grietje Roels 
 15 mei 1772Haskerdijken Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82731
13
Jans, Ariaantje 
 15 mei 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48037
14
van Dijk, Sake Reitzes 
 15 mei 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46632
15
Vries, Jasper Johannes de 
 15 mei 1775Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9293
16
Siderius, Baukje Everts 
 15 mei 1777Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3364
17
Wiersma, Tjitske Simons 
 15 mei 1778Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48819
18
Heidanus, Jurjen Giezolds 
 15 mei 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70001
19
Vries, Trijntje Rinses de 
 15 mei 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16455
20
Martens, Fopke 
 15 mei 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22482
21
Oeges, Johannes 
 15 mei 1783Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21707
22
Tjepkema, Johannes Tjepkes 
 15 mei 1785Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79816
23
Adema, Trijntje Gerbens 
 15 mei 1786Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10976
24
Dijkstra, Auke Cornelis 
 15 mei 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53892
25
Ferwerda, Thijs Jans 
 15 mei 1786Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7709
26
Nicolay, Sipkje Machiels 
 15 mei 1787Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41136
27
Johannes, Romke 
 15 mei 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67923
28
Pagels, Romke Johannes 
 15 mei 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92175
29
Flothman, Herman 
 15 mei 1790Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42438
30
Kingma, Gerrytje Gerrits 
 15 mei 1790Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101510
31
Tolsma, Eelkje Doekles 
 15 mei 1790Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64142
32
Klaver, Mintje Gatzes 
 15 mei 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3022
33
Miedema, Dirk Hendriks 
 15 mei 1792Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7738
34
Klaver, Grietje Wybes 
 15 mei 1793Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91909
35
van Loon, Sybren Sjoerds 
 15 mei 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77412
36
van Loon, Ymkje Sipkes 
 15 mei 1794Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69338
37
de Hoop, Evert Lammerts 
 15 mei 1795Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87196
38
Dokter, Trijntje Jacobs 
 15 mei 1795Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77711
39
Rijpma, Ruurd Ruurds 
 15 mei 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6819
40
Wagenaar, Aaltje Willems 
 15 mei 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11505
41
Terpstra, Jan Tjerks 
 15 mei 1796Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79458
42
Ferwerda, Tetje Aans 
 15 mei 1798Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104686
43
Former, Frans Durks 
 15 mei 1798Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100495
44
Boersma, Dirk Jans 
 15 mei 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10115
45
Schat, Reinder Pieters 
 15 mei 1800St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39811
46
de Vries, Jetske Johannes 
 15 mei 1801Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86233
47
Algra, Jitske Hendriks 
 15 mei 1803Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82236
48
Groeneveld, Dirk Cornelis 
 15 mei 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39884
49
Visser, Aafke Floris 
 15 mei 1804Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84436
50
Bouma, Janneke Piers 
 15 mei 1805Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40310

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Johannes, Jacobus 
 15 mei 1787Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91052
2
Bottes, Jan 
 15 mei 1792Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85874
3
Pytters, Bauke 
 15 mei 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13753
4
Melis, Ruurd 
 15 mei 1797Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13714
5
Pijters, Grietje 
 15 mei 1800Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86286
6
Jans, Sjoukjen 
 15 mei 1806Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4334
7
Allerts, Feye 
 15 mei 1807Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98025
8
Gerbens, Gerben 
 15 mei 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30045
9
Ekema, Jacob Tomas 
 15 mei 1812Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62134
10
Hoekstra, Harmen Pieters 
 15 mei 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18691
11
Pieters, Maatje 
 15 mei 1815Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86630
12
Aukes, Gaatske 
 15 mei 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45297
13
Wybinga, Johannes Jans 
 15 mei 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102786
14
Bennema, Auke Jans 
 15 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7502
15
Schaaf, Ate Johannes van der 
 15 mei 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26183
16
Tolsma, Auke Aukes 
 15 mei 1819Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48880
17
Posthuma, Wiebe Harmens 
 15 mei 1821Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70048
18
van Soest, Grietje Heeres 
 15 mei 1821Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75548
19
Andries, Pietje 
 15 mei 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55956
20
Krottje, Klaas Gerrits 
 15 mei 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76988
21
Veen, Gaele Gooitsens van der 
 15 mei 1824 I51997
22
Bosch, Oege Gerrits 
 15 mei 1825Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26234
23
Odolphi, Oeds Jacobs 
 15 mei 1825Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102525
24
Schokker, Jan Hendriks 
 15 mei 1825Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87075
25
Dijkstra, Reinder Sjoerds 
 15 mei 1827St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97167
26
Dijk, Lieuwe Jochums van 
 15 mei 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19111
27
Landheer, Ebe Tjallings 
 15 mei 1829Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78400
28
de Carpentier, Jacob Johan 
 15 mei 1830Zaandam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67244
29
Zijlstra, Meile Jans 
 15 mei 1831Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39726
30
Elzinga, Sybe Sakes 
 15 mei 1832Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6247
31
Swart, Aaltje Lieuwes 
 15 mei 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7016
32
Lemstra, Aaltje Rinkes 
 15 mei 1833Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48593
33
Pieters, Klaaske 
 15 mei 1834 I37932
34
Wiersma, Dirk Beerts 
 15 mei 1836Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4891
35
Halma, Gosse Douwes 
 15 mei 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27123
36
Boer, Nieske Douwes de 
 15 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19818
37
de Roos, Aletta 
 15 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82436
38
Mug, Pietje Arjens 
 15 mei 1838 I60660
39
Flootman, Stillborn Hendriks 
 15 mei 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8971
40
Zijlstra, Heine Jans 
 15 mei 1839Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94252
41
Bijlsma, Jantje Baukes 
 15 mei 1840Veenhuizen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104888
42
de Walle, Stillborn Andries 
 15 mei 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22388
43
Groenewoud, Teunis Jurjens 
 15 mei 1841Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22602
44
Loyinga, Frederik Reinders 
 15 mei 1841Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69383
45
Andrae, Johannes Abes 
 15 mei 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51175
46
Hubertsma, Ytje Lieuwes 
 15 mei 1843Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3800
47
Bie, Cornelia van der 
 15 mei 1845Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49343
48
Boonstra, Bauke Franzes 
 15 mei 1845Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83177
49
Cnossen, Jelle Sjirks 
 15 mei 1846 I68317
50
Hamstra, Johanna Sytzes 
 15 mei 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30369

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 726

1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jans, Wopke 
Jans, Saapke 
 15 mei 1698Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95551
I95552
2
Daniels, Hessel 
Willems, Sijbrigh 
 15 mei 1707Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2208
I95688
3
Alberts, Nanne 
Pijtters, Trijntie 
 15 mei 1718Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67782
I67783
4
Douwes, Wybren 
Harmens, Pyttie 
 15 mei 1718Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94426
I94427
5
Harmens, Yde 
Wybes, Zaakjen 
 15 mei 1718Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86806
I86807
6
Aelsis, Jacob 
Jans, Hiltje 
 15 mei 1729Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73892
I73893
7
Annes, Eibert 
Douwes, Antie 
 15 mei 1729Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86638
I86639
8
Joostes, Boodes 
Harmens, Mintie 
 15 mei 1729Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46911
I46912
9
Sijes, Jelke 
Beernts, Tjepkien 
 15 mei 1729Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94167
I94168
10
Wessels, Huibert 
Joris, Rinske 
 15 mei 1729Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80472
I80473
11
Ynia, Jacobus 
Fookes, Aaltje 
 15 mei 1729Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72597
I72598
12
Corneles, Marten 
Claases, Tjietske 
 15 mei 1735Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87005
I87006
13
Mey, Goffe Jans van der 
Fedderiks, Dieuke 
 15 mei 1735Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46891
I46892
14
Pijters, Aete 
Jetses, Antie 
 15 mei 1735Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88113
I88114
15
Pijters, Pier 
Yppes, Sibbeltje 
 15 mei 1735Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69351
I69352
16
Arriens, Daam 
Franses, Antie 
 15 mei 1738Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75925
I75926
17
Douwes, Limme 
Andrys, Betzke 
 15 mei 1738Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93226
I93227
18
Jans, Hendrik 
Taekes, Aukjen 
 15 mei 1738Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72081
I72082
19
Ypes, Jan 
Heerkes, Jelske 
 15 mei 1738Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23526
I23527
20
Arjens, Egbert 
Coops, Sytske 
 15 mei 1740Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40551
I40552
21
Douwes, Harmen 
Piers, Antje 
 15 mei 1740Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70419
I70418
22
Meinderts, Teunis 
Fransens, Sibbeltje 
 15 mei 1740Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82190
I82191
23
Offringa, Jan Eelkes 
Stellingwerf, Tjetske Dirks 
 15 mei 1740Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89929
I89930
24
Rommerts, Sijmon 
Nannes, Jansen 
 15 mei 1740Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72684
I72685
25
Andries, Reinder 
Jans, Rinske 
 15 mei 1745Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82872
I82873
26
Claases, Louwerens 
Theunis, Eelkjen 
 15 mei 1746Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91975
I91976
27
Douwes, Jan 
Meiles, Foekje 
 15 mei 1746Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6960
I6959
28
Jans, Jisk 
Cornelis, Froukjen 
 15 mei 1746Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103706
I103707
29
Reeling, Nicolaas Coenraads 
Beernts, Roelofje 
 15 mei 1746Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58256
I58257
30
Tjallings, Pytter 
Heins, Kinske 
 15 mei 1746Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90890
I90889
31
Douwes, Gerben 
Johannes, Tjitske 
 15 mei 1749Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44977
I44978
32
Hendriks, Feye 
Jans, Antje 
 15 mei 1749Kortezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49484
I49485
33
Melis, Cornelis 
Jacobs, Fokjen 
 15 mei 1751Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101703
I101704
34
Beerns, Klaas 
Harmens, Baukjen 
 15 mei 1757Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94400
I94401
35
Gepkes, Sjoerd 
Atis, Minke 
 15 mei 1757Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83237
I83238
36
Harmens, Jan 
Harmens, Rinske 
 15 mei 1757Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4371
I4370
37
Jans, Gerryt 
Kornelis, Aaltje 
 15 mei 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75482
I75483
38
Jans, Jakob 
Klaazes, Bregtje 
 15 mei 1757Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88147
I88138
39
Kornelis, Harmen 
Geerts, Antje 
 15 mei 1757Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84089
I84090
40
Pijters, Willem 
Tjeerds, Trijntie 
 15 mei 1757Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89876
I89877
41
Hoytes, Betze 
Hendriks, Geertje 
 15 mei 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78978
I78979
42
Joostes, Auke 
Dirks, Pijttie 
 15 mei 1758Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100844
I100845
43
Reymers, Menne 
Reitsma, Sicilia 
 15 mei 1758Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48109
I48110
44
Rijkles, Meindert 
Sytses, Sijtske 
 15 mei 1758Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96535
I96536
45
Jans, Cornelis 
Tjerks, Aaltje 
 15 mei 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43784
I43783
46
Abma, Freerk Murks 
Roelofs, Gerritje 
 15 mei 1763Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51082
I51083
47
de Beer, Poppe Geerts 
Gerryts, Eelkjen 
 15 mei 1763Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94050
I94051
48
Freerks, Douwe 
Wiltjes, Sjieuke 
 15 mei 1763Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16741
I16742
49
Harkes, Jacob 
Taekes, Willemke 
 15 mei 1763Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84444
I84445
50
Hayes, Claas 
Feykes, Elkje 
 15 mei 1763Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93328
I93329

1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 77

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nannes, Jetse 
 15 mei 1701Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78801
2
Coster, Gerardus (Gerryt) 
 15 mei 1704Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95611
3
Andries, Gerryt 
 15 mei 1711Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44268
4
Tolsma, Sjoukje Oenes 
 15 mei 1729Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76555
5
Gerbens, Meindert 
 15 mei 1735Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7181
6
Paulus, Ykien 
 15 mei 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63999
7
Johannes, Janke 
 15 mei 1738Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68093
8
Postma, Sierd Sierds 
 15 mei 1738Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16777
9
Sjoerds, Vroukje 
 15 mei 1738Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26794
10
Gerlofs, Itske 
 15 mei 1740Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15245
11
Katsma, Claas Simons 
 15 mei 1740Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72174
12
Lolles, Antje 
 15 mei 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15933
13
Feima, Gerben Jelles 
 15 mei 1749Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62629
14
Hempenius, Albert Sikkes 
 15 mei 1749Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68022
15
Meeth, Lodewijk 
 15 mei 1750Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100638
16
Popkes, Sjoukjen 
 15 mei 1750Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65797
17
Rutgers, Jouke 
 15 mei 1750Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72561
18
Wadman, Hendrik Folkerts 
 15 mei 1750Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82499
19
Gerbens, Teunis 
 15 mei 1755Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97679
20
Sjoerts, Sara 
 15 mei 1757Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91169
21
Teunis, Sjoukje 
 15 mei 1757Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26034
22
Tietes, Ymkjen 
 15 mei 1758Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44680
23
Krijns, Douwe 
 15 mei 1760Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94243
24
Pijtters, Jacob 
 15 mei 1763Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80110
25
Tamboer, Andries Baukes 
 15 mei 1763Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97042
26
Tijsses, Tietje 
 15 mei 1763Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90994
27
Jans, Grietje 
 15 mei 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79487
28
Pieters, Albert 
 15 mei 1767Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47774
29
Bandsma, Jan Sapes 
 15 mei 1768Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86998
30
Bouma, Pier Lolkes 
 15 mei 1768Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90801
31
Haas, Ventje Cornelis de 
 15 mei 1768Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5247
32
Lieuwes, Siijke 
 15 mei 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80826
33
Woude, Bintje Jans van der 
 15 mei 1768Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92365
34
Jochems, Yttje 
 15 mei 1769Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2272
35
de Vries, Jan Joukes 
 15 mei 1774Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66311
36
Faber, Jacob Johannes 
 15 mei 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77664
37
Meints, Tettje 
 15 mei 1774Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65830
38
Mients, Dieuke 
 15 mei 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47515
39
Roukema, Nieske Sybrens 
 15 mei 1774Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71419
40
Weidenaar, Aaltje Hessels 
 15 mei 1774Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105193
41
Botma, Lijsbeth Johannes 
 15 mei 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3508
42
de Jong, Willem Willems 
 15 mei 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24283
43
Hogenbrug, Egge Oenes 
 15 mei 1785Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64141
44
Koopal, Wintje Reimers 
 15 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60046
45
Ley, Grietje Wytzes van der 
 15 mei 1785Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94901
46
Pieters, Klaasje 
 15 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90176
47
Reimers, Antje 
 15 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60047
48
Siderius, Lipkje Everts 
 15 mei 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17671
49
Aukes, Jan 
 15 mei 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42522
50
Louwrens, Sybrig Louws 
 15 mei 1791Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I319

1 2 Volgende»