Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 235

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Aukes, Anne 
 15 mrt 1737Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86111
2
van Dompselaar, Willem Willems 
 15 mrt 1743Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40487
3
Fransma, Doede Ages 
 15 mrt 1744Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58830
4
Havinga, Jan Kornelis 
 15 mrt 1749Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94911
5
Boersma, Hiltje Wopkes 
 15 mrt 1762Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50054
6
Jans, Tytje 
 15 mrt 1767Gaastmeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102397
7
Hoornstra, Symen Douwes 
 15 mrt 1771Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9478
8
Minnema, Douwe Sjoerds 
 15 mrt 1771Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76884
9
de Jong, Lieuwe Jelles 
 15 mrt 1772De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85531
10
Dijkstra, Meindert Martens 
 15 mrt 1772Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103013
11
Bokma, Jan Aukes 
 15 mrt 1774Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90691
12
Paulus, Yetske 
 15 mrt 1774Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38247
13
Stellema, Tjerk Willems 
 15 mrt 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91366
14
Zetstra, Pieter Wybes 
 15 mrt 1774Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75020
15
Lases, Lieuwkje 
 15 mrt 1775Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11654
16
Douma, Hendrik Douwes 
 15 mrt 1776Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98600
17
Jacob, Frederik Bernard 's 
 15 mrt 1776Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99995
18
Hayema, Trijntje Mennes 
 15 mrt 1778Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55361
19
Kok, Jitske Jans 
 15 mrt 1778Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5344
20
Kuiken, Grietje Gerrits 
 15 mrt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97632
21
Bokma, Rochus Alberts 
 15 mrt 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40954
22
Oberman, Christiaan Carels 
 15 mrt 1780Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10889
23
Vliet, Ynze Jelles van 
 15 mrt 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7513
24
Roos, Antje Jans de 
 15 mrt 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13671
25
Hessels, Jan Jansen 
 15 mrt 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27683
26
Klaver, Sijbe Roelofs 
 15 mrt 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I482
27
Leinsma, Korneliske Leenderts 
 15 mrt 1785Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1618
28
Meinderts, Hendrik 
 15 mrt 1786Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45292
29
Sminia, Rinske Harmens 
 15 mrt 1787Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73907
30
de Bruin, Theunis Salomons 
 15 mrt 1788Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74678
31
de Vries, Wytze Petrus 
 15 mrt 1789Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94457
32
Houtman, Harke Sipkes 
 15 mrt 1789Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91885
33
Plat, Maartje Jans 
 15 mrt 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85151
34
Hoekstra, Tietje Jans 
 15 mrt 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74116
35
Terpstra, Wytske Gerrits 
 15 mrt 1790Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1810
36
Ley, Tabe Hendriks van der 
 15 mrt 1791Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3583
37
Woude, Lolkje Symons van der 
 15 mrt 1791Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17043
38
Braaksma, Jantje Boyens 
 15 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6793
39
Freerks, Jurjen 
 15 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43395
40
Reidsma, Rinske Tjalles 
 15 mrt 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6455
41
Hoekstra, Antje Paulus 
 15 mrt 1793Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28362
42
Helder, Ynske Baukes 
 15 mrt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6357
43
Kingma, Sijke Gerrits 
 15 mrt 1795Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59877
44
Oostringa, Pietje Klazes 
 15 mrt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40490
45
Wierstra, Tjalling Douwes 
 15 mrt 1796Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34993
46
Koopmans, Albert Siedses 
 15 mrt 1797Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88171
47
Plat, Romkje Binnes 
 15 mrt 1798Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13614
48
Ferwerda, Antje Jarigs 
 15 mrt 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13863
49
Keuning, Teetske Myntjes 
 15 mrt 1800Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96599
50
Hogerhuis, Hiltje Wybrens 
 15 mrt 1801Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91258

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 216

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Durks, Ycke 
 15 mrt 1790Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92000
2
Bonga, Pieter Jacobs 
 15 mrt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7576
3
Keimpes, Lijsbeth 
 15 mrt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42553
4
Steevens, Jenke 
 15 mrt 1807Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63991
5
Doedes, Sjieuwke 
 15 mrt 1809Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86313
6
Casimier, Benne Lammerts 
 15 mrt 1810Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107065
7
Martinus, Frans 
 15 mrt 1810Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64980
8
de Boer, Wijtse Jans 
 15 mrt 1812 I51676
9
Hellema, Sytske Wygers 
 15 mrt 1812Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42348
10
Hotzes, Ids 
 15 mrt 1812 I64427
11
Schuurmans, Tjietske Klazes 
 15 mrt 1812Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26307
12
Reis, Hendrik 
 15 mrt 1813Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113157
13
Sluis, Cornelia van der 
 15 mrt 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54385
14
Wielen, Hendrik Rienks van der 
 15 mrt 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6073
15
Meulen, Arjen Rinses van der 
 15 mrt 1814Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80937
16
Reitsma, Wopke Abes 
 15 mrt 1814Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48865
17
Swierstra, Wintje Piers 
 15 mrt 1814Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73220
18
Terpstra, Sytske Douwes 
 15 mrt 1814Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78319
19
Jans, Antje 
 15 mrt 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47432
20
Meulen, Gosse Hillebrands van der 
 15 mrt 1817Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80294
21
Feikema, Jochem Rommerts 
 15 mrt 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107193
22
Postema, Fokke Wiebes 
 15 mrt 1818Ezinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100636
23
Klaases, Hiltje 
 15 mrt 1819Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85931
24
Meeldijk, Maggeltje 
 15 mrt 1819Piershil, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63232
25
Bijlsma, Trijntje Jentjes 
 15 mrt 1821Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78922
26
Mug, Aafje Piebes 
 15 mrt 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39782
27
Arjens, Ytje 
 15 mrt 1823Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4677
28
Galama, Aaltje Gerryts 
 15 mrt 1825Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91331
29
Dijk, Bauke Hiddes van 
 15 mrt 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8026
30
Groenewoud, Meindert Jurjens 
 15 mrt 1827Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50778
31
Hemrica, Jacob Annes 
 15 mrt 1827Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61866
32
Jans, Aaltje 
 15 mrt 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11465
33
Feddema, Dirkje Pieters 
 15 mrt 1829Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52598
34
Kok, Maria Jans 
 15 mrt 1829Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72227
35
Lourens, Trijntje 
 15 mrt 1829Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3600
36
Vries, Jakob Ypes de 
 15 mrt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3420
37
Bennema, Mootje Jans 
 15 mrt 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16063
38
de Bruin, Eeltje Symons 
 15 mrt 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46651
39
Lampe, Johannes 
 15 mrt 1830 I64921
40
Meulen, Engbert Hendriks van der 
 15 mrt 1830Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77486
41
Olivier, Jan Roelofs 
 15 mrt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45348
42
Postma, Ytje Jeltes (aka Pasma) 
 15 mrt 1832Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100134
43
Wassenaar, Boyen Arjens 
 15 mrt 1832 I31510
44
Vries, Franske Jelles de 
 15 mrt 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9417
45
Boersema, Wybren Etes 
 15 mrt 1834Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100470
46
Drost, Jan Jans 
 15 mrt 1834Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12816
47
Nijp, Christoffel Reinders 
 15 mrt 1834 I8826
48
Velstra, Meint Andries 
 15 mrt 1834Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14383
49
Keizer, Gerrit Gerrits 
 15 mrt 1836Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78427
50
Kuipers, Siebrigje Dirks 
 15 mrt 1836Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45728

1 2 3 4 5 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Nicolai, Allardus 
Klases, Brecht 
 15 mrt 1676Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73806
I73807
2
Clasen, Pyter 
Douwes, Lysbet 
 15 mrt 1711St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83601
I83602
3
Dirks, Wijtse 
Broers, Tytje 
 15 mrt 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36430
I44750
4
Hendriks, Hessel 
Everts, Rinske 
 15 mrt 1733Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63042
I63043
5
Bosch, Lieuwe Jans 
Gerrits, Aaltje 
 15 mrt 1747Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12974
I43287
6
Annes, Anne 
Doekes, Albertje 
 15 mrt 1767Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56818
I56819
7
Clases, Heyn 
Sipkes, Franske 
 15 mrt 1767Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78636
I78637
8
Entesz, Ate 
Jans, Hiske 
 15 mrt 1767Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71290
I71289
9
Freerks, Willem 
Pyters, Japke 
 15 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79848
I79849
10
Hiddema, Pieter Abes 
Durks, Neeltje 
 15 mrt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50148
I86979
11
Jans, Dirk 
Piers, Beitske 
 15 mrt 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6049
I6050
12
Alberts, Egbert 
Jans, Jantje 
 15 mrt 1771Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95865
I95866
13
Hendriks, Luitien 
Hendriks, Pierkien 
 15 mrt 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102476
I102477
14
Prins, Johannes Doekes 
Klein, Antje Benjamins de 
 15 mrt 1778Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10022
I10023
15
Zevenhuizen, Hendrik Pieters 
Gerrijts, Welmoet 
 15 mrt 1783Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92777
I92778
16
Dijkstra, Klaas Wierds 
Miedema, Trijntje Sijes 
 15 mrt 1803Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62426
I62427
17
Bakker, Jan Klazes 
Dijkstra, Akke Klazes 
 15 mrt 1807Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98218
I99493
18
Vlieger, Wopke Rienks 
Bruinsma, Imkjen Annes 
 15 mrt 1807Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111787
I111788
19
Zwijnenburg, Simon 
Slingerland, Bastiaantje 
 15 mrt 1812Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98788
I98789
20
Feitsma, Jan Minnes 
Groustra, Trijntje Jentjes 
 15 mrt 1815Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832
I61833
21
Rosier, Steven Jacobus 
Berger, Gertje Thomas 
 15 mrt 1818Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34579
I34580
22
Dijkstra, Luitsen Jochems 
Eendvogel, Grietien Alberts 
 15 mrt 1822Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107043
I107044
23
Koopsma, Dirk Sybes 
Post, Antje Hendriks 
 15 mrt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100082
I100083
24
van Sloten, Jacob Sjoerds 
Woude, Folkje Klaases van der 
 15 mrt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30790
I30791
25
Zittema, Douwe Lykeles 
Rysema, Baukje Jans 
 15 mrt 1829Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37126
I37127
26
Buursma, Douwe Minzes 
Vries, Tytje Wybes de 
 15 mrt 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5364
I5714
27
Hoekstra, Keimpe Klazes 
Kroodsma, Marijke Abrahams 
 15 mrt 1832Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61589
I61590
28
de Haas, Gerrit Jacobs 
Bruinsma, Sytske Bruins 
 15 mrt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36471
I36472
29
de Roos, Brand Jans 
de Vries, Riemke Aukes 
 15 mrt 1835Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57811
I57812
30
Laninga, Klaas Alderts 
van Dam, Frouke Jurriens 
 15 mrt 1837Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112747
I112748
31
de Jong, Hendrik Wytzes 
Keizer, Doetje Gerbens 
 15 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86132
I86133
32
Wiersma, Sije Sijes 
Wagenaar, Rikstje Dirks 
 15 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10615
I48800
33
Kooistra, Sikke Jentes 
Oberman, Aafke Taekes 
 15 mrt 1845Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67580
I51061
34
Kools, Abraham 
Saigne, Sibia la 
 15 mrt 1848Groede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108668
I108670
35
Zondervan, Dirk Dirks 
Zuidema, Hiltje Klazes 
 15 mrt 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30599
I13354
36
Frese, Jan Jans 
Wierda, Aafke Folkerts 
 15 mrt 1882Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103537
I31651
37
Venhuizen, Derk 
Linneman, Voske 
 15 mrt 1882Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112959
I112970
38
Extra, Ruurd (Rudolph) Jacobs 
Kuiken, Eeke (Agnes) Martens 
 15 mrt 1893USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95461
I95465
39
Dobma, Berend Piebes 
Keizer, Attje Gerrits 
 15 mrt 1894Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49907
I97202
40
Noord, Albert Ruurds van der 
Boonstra, Geertje Goffes 
 15 mrt 1902Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69652
I23342
41
Anema, Arjen Wytzes 
de Boer, Janke Foppes 
 15 mrt 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34954
I58402
42
Meinders, Harke Gerardus 
Holwerda, Renske Klazes 
 15 mrt 1911Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95844
I39086
43
Talsma, Tjeerd (George) Klazes 
Heilman, Lydia Jennie 
 15 mrt 1919Lake County, IN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17973
I81154
44
Terpstra, Gosse Broers 
Tilma, Maaike Jans 
 15 mrt 1921Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84540
I59302

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 107

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Wopkes, Luitske 
 15 mrt 1691Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42926
2
Jeltes, Jakob 
 15 mrt 1696Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43869
3
Michiels, Pieter 
 15 mrt 1711Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78533
4
Bienses, Sape 
 15 mrt 1716Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99075
5
Roelofs, Baukje 
 15 mrt 1716Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14497
6
Sybes, Sake 
 15 mrt 1716Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5147
7
Tjerks, Freerk 
 15 mrt 1716Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75248
8
Gerkes, Rinse 
 15 mrt 1731Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44714
9
Alberts, Ytje 
 15 mrt 1733Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33165
10
Gerrits, Afke 
 15 mrt 1733Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45781
11
Jorritsma, Tjalling Sijbrens 
 15 mrt 1733IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99901
12
Piers, Antje 
 15 mrt 1733Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95114
13
Wagenaar, Jacob Sjoerds 
 15 mrt 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1496
14
Gerkes, Gertje 
 15 mrt 1743Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93015
15
Fortuin, Alle Ansches 
 15 mrt 1744Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68337
16
Goffes, Trijntje 
 15 mrt 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42810
17
de Vries, Sasker Fokkes 
 15 mrt 1745Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43328
18
Rodmers, Trijntje 
 15 mrt 1747St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70407
19
Elzinga, Lucas Hendriks 
 15 mrt 1748Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47031
20
Aukes, Jacob 
 15 mrt 1750 I77592
21
Jansma, Auke Jans 
 15 mrt 1750Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103482
22
Meulen, Bouwe Hylkes van der 
 15 mrt 1750Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100478
23
Piers, Gerrijt 
 15 mrt 1750Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62075
24
Teitsma, Sybren Jans 
 15 mrt 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49223
25
Symons, Tjitske 
 15 mrt 1759Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70602
26
Douwes, Afke 
 15 mrt 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2511
27
Gabes, AEble 
 15 mrt 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45899
28
Piers, Jan 
 15 mrt 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45108
29
Postma, Tjettje (Tjeerdtje) Sierds 
 15 mrt 1761Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53848
30
Schaaf, Rinske Jarigs van der 
 15 mrt 1761Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10974
31
Sikma, Eelkjen Cornelis 
 15 mrt 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59749
32
Peereboom, Kornelis Michiels 
 15 mrt 1762Scherpenzeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69823
33
Annes, Dieuwke 
 15 mrt 1767Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36527
34
Aris, Rijkje 
 15 mrt 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87151
35
Gorter, Maaike Riemers 
 15 mrt 1767Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68471
36
Groeneveld, Jantje Dirks 
 15 mrt 1767Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36722
37
Lettinga, Antje Sytses 
 15 mrt 1767Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83081
38
Lolkes, Pytter 
 15 mrt 1767Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80915
39
Lunenburg, Corneliske Hendriks 
 15 mrt 1767Sondel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107607
40
Schat, Pieter Reinders 
 15 mrt 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39813
41
Sjoerds, Berber 
 15 mrt 1767Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89405
42
Sybrens, Taetske 
 15 mrt 1767Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99475
43
Tjalles, Grietie 
 15 mrt 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42115
44
Wal, Hendrik Hiddes van der 
 15 mrt 1767Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22531
45
Dijkhuis, Nanne Alberts 
 15 mrt 1771Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100588
46
Beintema, Ate Pieters 
 15 mrt 1772Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3247
47
Brandsma, Lammert Martens 
 15 mrt 1772Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73042
48
Hendriks, Lysbeth 
 15 mrt 1772Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104865
49
Miedema, Keimpe Harmens 
 15 mrt 1772Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5254
50
Reinders, Jeltje 
 15 mrt 1772Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80992

1 2 3 Volgende»