Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 196

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Tolsma, Jeltje Wopkes 
 14 nov 1747Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44529
2
Hoekstra, Antje Lieuwes 
 14 nov 1752Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80823
3
Gorter, Johannes Jans 
 14 nov 1761Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72820
4
Bonga, Pieter Jacobs 
 14 nov 1762Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7576
5
Boom, Hotze Johannes 
 14 nov 1763Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55064
6
Donia, Ane Gerrits 
 14 nov 1764Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58965
7
Dekker, Maria Huisinga 
 14 nov 1770Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100010
8
Nieuwland, Jurjen Gerrits 
 14 nov 1771Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41046
9
Boskma, Gerben Klases 
 14 nov 1772Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70178
10
Sikma, Cornelis Jacobs 
 14 nov 1773Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32632
11
van Pommeren, Jurjen Coenraads 
 14 nov 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42371
12
Boomsma, Romkje Fokkes 
 14 nov 1776Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I512
13
Wiersma, Leffert Teekes 
 14 nov 1776Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103743
14
Rienks, Klaaske 
 14 nov 1777Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48912
15
Riemersma, Gaele Riemers 
 14 nov 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64551
16
Allardus, Willem 
 14 nov 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45187
17
Postma, Jan Douwes 
 14 nov 1779Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102480
18
Glas, Evert Jans 
 14 nov 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37958
19
Hellema, Titie Arjens 
 14 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43127
20
Meister, Willem Koenraads 
 14 nov 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2610
21
Romar, Petrus Johannes 
 14 nov 1782Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100546
22
Stienstra, Rinse Uilkes 
 14 nov 1783Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18156
23
Fokkema, Marijke Lieuwes 
 14 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9745
24
Martens, Wypkje 
 14 nov 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I666
25
Noorderbaan, Wintje Martens 
 14 nov 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I667
26
Haak, Angenietje Harms 
 14 nov 1786Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72316
27
Vries, Japke Sytses de 
 14 nov 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14184
28
Ferwerda, Kornelis Pieters 
 14 nov 1787Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105172
29
Rijpma, Klaas Klazes 
 14 nov 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94744
30
Rollingswier, Jan Martens 
 14 nov 1788Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10661
31
Hamstra, Klaas Geerts 
 14 nov 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7754
32
Schregardus, Hiltje Hendriks 
 14 nov 1790Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6242
33
de Vries, Rinske Bouwes 
 14 nov 1791Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73903
34
Pieters, Minke 
 14 nov 1792Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102351
35
Sloten, Melis Pieters van 
 14 nov 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8586
36
de Jong, Pieter Klazes 
 14 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26672
37
Feenstra, Grietje Lieuwes 
 14 nov 1795Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59742
38
Schonenburg, Emke Johannes 
 14 nov 1796Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9853
39
Boersma, Pieter Wigles 
 14 nov 1797Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9666
40
de Vries, Fimke Luitsens 
 14 nov 1797Terwispel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81073
41
Gerritzen, Igle Dirks 
 14 nov 1798Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94909
42
Beintema, Willem Klazes 
 14 nov 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47136
43
Formers, Jeltje 
 14 nov 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80590
44
Smeding, Antje Hendriks 
 14 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2993
45
Swart, Maartje 
 14 nov 1801Koog aan de Zaan, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107839
46
Folkertsma, Folkert Piebes 
 14 nov 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6606
47
Velde, Jouke Gerbens van der 
 14 nov 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5711
48
Bij, Pieter Jans van der 
 14 nov 1803Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81335
49
Foppes, Libbe 
 14 nov 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50165
50
Nijdam, Willem Sytzes 
 14 nov 1803Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83943

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 157

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gubbels, Johannes 
 14 nov 1781Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104445
2
Sjoerds, Kornelis 
 14 nov 1810Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55100
3
Visser, Tjerkje Lammerts 
 14 nov 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108640
4
de Vries, Lolke Anes 
 14 nov 1812Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74002
5
Ferwerda, Elske Rinses 
 14 nov 1812Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6512
6
Jans, Sytske 
 14 nov 1812Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46550
7
Klem, Hindrik 
 14 nov 1812City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95333
8
Wobma, Freerk Jans 
 14 nov 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67928
9
Harmens, Hiltje 
 14 nov 1814Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108020
10
Riemersma, Elisabeth 
 14 nov 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84049
11
Miedema, Tjiepke Jans 
 14 nov 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26525
12
Slotje, Klaske Johannes 
 14 nov 1816Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13411
13
Hollander, Dieuwke Jacobs 
 14 nov 1818Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16195
14
Miedema, Antje Douwes 
 14 nov 1818Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76317
15
Groenia, Aaltje Harkes 
 14 nov 1819Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80495
16
Meer, Sjoerd Rienks (aka Dijkstra) van der 
 14 nov 1819Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86825
17
Bosma, Minke Aukes 
 14 nov 1820Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91751
18
Elsloo, Feikje Feikes 
 14 nov 1820Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68312
19
Noord, Ruurd Pieters van der 
 14 nov 1822 I69674
20
Fijlstra, Jacob Reinders 
 14 nov 1823 I20075
21
de Blaauw, Klaas Doens 
 14 nov 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57958
22
Hoekstra, Hendrik Cornelis 
 14 nov 1824Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27992
23
Ram, Baukje Hendriks 
 14 nov 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28737
24
de Nijs, Cornelia 
 14 nov 1825Sint Philipsland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100924
25
Dijk, Jildert Meinderts van 
 14 nov 1825Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1806
26
Westerhuis, Sipke Gerrits 
 14 nov 1825 I29880
27
Coopmans, Henke Jentjes 
 14 nov 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34902
28
Igles, Aaltje 
 14 nov 1826Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67745
29
Johannes, Baukje 
 14 nov 1826Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2414
30
Klaazes, IJttie 
 14 nov 1826Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96892
31
Koopmans, Henke Jentjes 
 14 nov 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59594
32
Martens, Bontje 
 14 nov 1826Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45356
33
Holwerda, Dirk Martens 
 14 nov 1827Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83830
34
Meetsma, Tjidsger Sybes 
 14 nov 1827Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40549
35
van Dijk, Eelkjen Willems 
 14 nov 1827 I66192
36
Nijp, Christoffel Christoffels 
 14 nov 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8839
37
Bijlsma, Jan Cornelis 
 14 nov 1831Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4969
38
Koster, Hendrik Harmens 
 14 nov 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48205
39
Swart, Dirk Pieters 
 14 nov 1831Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92062
40
Tilma, Ytske Jans 
 14 nov 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19020
41
Wijnstok, Willemke Klazes 
 14 nov 1831Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19786
42
Bijlsma, Janke Hobbes 
 14 nov 1835Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3017
43
Jeens, Aukjen 
 14 nov 1835 I66709
44
Zijlstra, Pieter Cornelis 
 14 nov 1835St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5790
45
Streekstra, Jeltje Jans 
 14 nov 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16534
46
Walle, Thijs Sakes de 
 14 nov 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11206
47
Schaaf, Johannes Willems van der 
 14 nov 1839Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101450
48
Talsma, Hendrikje Pieters 
 14 nov 1841Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33094
49
Bosch, Sieds Sjoukes 
 14 nov 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40532
50
Cnossen, Johan Sjirks 
 14 nov 1842IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71045

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 89

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Martens, Gabe 
Dircks, Wykien 
 14 nov 1706Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48102
I88370
2
Lammerts, Rinse 
Pijtters, Maaike 
 14 nov 1728Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89962
I89963
3
Oenses, IJe 
Sippes, Neeltje 
 14 nov 1728Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87361
I87362
4
Toremans, Marcus 
Eeltjes, Romke 
 14 nov 1728Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102311
I102312
5
AEdes, Jentje 
Claassen, Sibrigh 
 14 nov 1734Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68008
I68009
6
Engberts, Theunis 
Garmts, Aafke 
 14 nov 1734Mensingeweer/Maarslag, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102748
I102749
7
Hansen, Hans 
Sijtses, Aaltje 
 14 nov 1743Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85461
I85462
8
Bokkes, Yde 
Jacobs, Reinsch 
 14 nov 1751Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89842
I89843
9
Jans, Oege 
Douwes, Froukje 
 14 nov 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10580
I10581
10
Andringa, Tjeerd Jelles 
Veen, Janke Harmens van der 
 14 nov 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106866
I106867
11
Cornelis, Bouwe 
Sybrens, Trijntje 
 14 nov 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74546
I74547
12
Pyters, Folkert 
Jarigs, Lolkje 
 14 nov 1756St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73719
I73720
13
Meulen, Willem Pieters van der 
Reins, Anna Sophia 
 14 nov 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71424
I71425
14
Doedes, Willem 
Feikes, Hylkje 
 14 nov 1763Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44801
I44802
15
Tamboeser, Jelke Botes 
Tjerks, Nyske 
 14 nov 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46219
I46222
16
Geerts, Johannes 
Cornelis, Aaltje 
 14 nov 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69995
I69996
17
Harmens, Jurjen 
Sijbes, Riemke 
 14 nov 1773Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76831
I76832
18
Idses, Hendrik 
Klaases, Rinske 
 14 nov 1773Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74446
I74447
19
Johannes, Douwe 
Gerrits, Margrieta 
 14 nov 1773Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60126
I60127
20
Tenckink, Egbertus Henricus 
Heineman, Trijntje 
 14 nov 1773Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57825
I57826
21
Iedema, Johannes Pieters 
Douwes, Tijtje 
 14 nov 1776Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62809
I72630
22
Hanstra, Jan Janzen 
Harmens, Claaske 
 14 nov 1779Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59577
I59578
23
Zijlstra, Tjipke Murks 
Durks, Sibbeltje 
 14 nov 1779Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104299
I104300
24
de Ruiter, Jacob Martensz 
Mennes, Joekjen 
 14 nov 1781Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48092
I48093
25
Bakker, Gerrit Jentjes 
Valk, Jetske Douwes van der 
 14 nov 1784Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92403
I75025
26
Brouwer, Derk Tjaards 
Hindriks, Hindrikje 
 14 nov 1784Woltersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64735
I64736
27
de Jong, Dirk Dirks (aka Blaumuts) 
Joekes, Rinske 
 14 nov 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57055
I77842
28
Dijkstra, Bauke Andries 
Everts, Minke 
 14 nov 1784Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92372
I92373
29
Hiemstra, Douwe Klazes 
Wiersma, Klaaske Sjerps 
 14 nov 1784Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59244
I59243
30
Hilbrants, Hermannus 
Luinge, Zeigjen (Jeichien) 
 14 nov 1784Eelde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102204
I102205
31
Kamminga, Wybren Willems 
Jans, Antje 
 14 nov 1784Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50124
I50125
32
Kerstes, Gerben 
Gerrits, Lamkjen 
 14 nov 1784Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110504
I110506
33
Pieters, Wiltje 
Annes, Froukien 
 14 nov 1784Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92636
I92637
34
Pytters, Bauke 
Jans, Grietje 
 14 nov 1784Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13753
I13754
35
Ram, Johannes Klazes 
Zande, Grietje Lammerts van der 
 14 nov 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9525
I9526
36
Roorda, Sicco 
Rientses, Taetske 
 14 nov 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92889
I92890
37
Wesselius, Joris Huberts 
Wierds, Tryntie 
 14 nov 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80467
I80469
38
Dijkstra, Gerben Rintjes 
Lolkes, Trijntje 
 14 nov 1790Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66294
I66293
39
Popma, Jan Sjoerds 
Postma, Baukje Thijssens 
 14 nov 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36488
I36489
40
Reinhard, Salomon 
Schollenberger, Hendrina 
 14 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87630
I87631
41
Reinhart, Salomon 
Schollenberger, Henderina 
 14 nov 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63095
I63096
42
Sipkes, Sybren 
Wybes, Sytske 
 14 nov 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79185
I98505
43
Slingerland, Jacob 
de Jong, Lijpje 
 14 nov 1790Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98798
I98799
44
Heeringa, Sjoerd Gijsberts 
Yskes, Etje 
 14 nov 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45637
I45640
45
Terpstra, Pieter Klazes 
Epema, Maayke Jochums 
 14 nov 1802Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59823
I84076
46
Doyema, Mink Jacobs 
Salverda, Trijntje Wybes 
 14 nov 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71874
I71875
47
Oosterhagen, Meile Jans 
Steenhuis, Froukje Sikkes 
 14 nov 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44668
I44666
48
Buursema, Tunnis Fokkes 
Dijkstra, Trijntje Fridzers 
 14 nov 1811Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108502
I108503
49
Koops, Albertus Roelofs 
Hilbrants, Aaltien 
 14 nov 1812Vries, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102200
I102201
50
Gadschalk, Jan Hendrik 
Engelsman, Sieuke Jacobs 
 14 nov 1813Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59659
I59660

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Siouckes, Antie 
 14 nov 1675Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36401
2
Bokkes, Betske 
 14 nov 1706Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58756
3
Idses, Oudger 
 14 nov 1717Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93373
4
Pieters, Acke 
 14 nov 1717Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90195
5
Ytzens, Grietje 
 14 nov 1717Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32015
6
Epkes, Epke 
 14 nov 1723Edens/Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86781
7
Heidanus, Maike Jurjens 
 14 nov 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43993
8
Symens, Tjepke 
 14 nov 1723Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43690
9
Wybes, Sjouke 
 14 nov 1728Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43240
10
Pyters, Lijsbet 
 14 nov 1734Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77471
11
Jacobs, Lammert 
 14 nov 1738Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13604
12
Dirks, Jantie 
 14 nov 1745Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42875
13
Igles, Maayke 
 14 nov 1751 I2905
14
Wiersma, Jan Johannes 
 14 nov 1751Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45911
15
Hessels, Aefjen 
 14 nov 1756Elsloo Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75658
16
Jans, Cornelis 
 14 nov 1756St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77912
17
Cornelis, Isaac 
 14 nov 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52540
18
Koenes, Sytske 
 14 nov 1762Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73196
19
Oostringa, Jan Sybrens 
 14 nov 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4641
20
Pheiffer, Pieter Johannes 
 14 nov 1762Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88603
21
Radersma, Willem Dirks 
 14 nov 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67609
22
Reinders, Teen 
 14 nov 1762Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85967
23
Reitsma, Jitske Jelles 
 14 nov 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5426
24
Vriezema, Jan Pieters 
 14 nov 1762Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101329
25
Westra, Hinne Roels 
 14 nov 1763Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60074
26
van Beekhuijsen, Jan 
 14 nov 1772Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56181
27
Boersma, Syds Dirks 
 14 nov 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73299
28
Bouma, Tjerk Folkerts 
 14 nov 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79349
29
Cuperus, Dirk Jans 
 14 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5233
30
Eestra, Kornelis Tjibbes 
 14 nov 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109325
31
Feddema, Jan Wytzes 
 14 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13679
32
Feijes, Heerke 
 14 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45817
33
Housma, Willem Jans 
 14 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10619
34
Meulen, Lijsbert Lieuwes van der 
 14 nov 1773Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28236
35
Minnema, Lieuwe Ykes 
 14 nov 1773Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70180
36
Theunes, Willem 
 14 nov 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46742
37
Johannes, Maartje 
 14 nov 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79205
38
Memerda, Douwe Martens 
 14 nov 1779Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101886
39
Rijpstra, Japke Doekes 
 14 nov 1779Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2682
40
Brandsma, Wopke Hillebrands 
 14 nov 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40976
41
Hiemstra, Jacob Pieters 
 14 nov 1784Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90210
42
Hoekstra, Jan Jans 
 14 nov 1784St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40881
43
Kruyer, Trijntje Tietes 
 14 nov 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68585
44
Kuilgen, Berend Jans 
 14 nov 1784Wetsinge, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110020
45
Nieuwsma, Cornelis Rinses 
 14 nov 1784Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5088
46
Jeltema, Jan Willems 
 14 nov 1790Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10415
47
Keuning, Atje Simons (aka Kuipers 
 14 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10278
48
Koopmans, Jelte Jans 
 14 nov 1790Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97017
49
Martens, Marten 
 14 nov 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2204
50
Pieters, Trijntje 
 14 nov 1790Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3472

1 2 Volgende»