Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 192

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
de Jong, Gosse Gerbens (aka Jonk) 
 14 okt 1763Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28277
2
Huisinga, Gerk Roelofs 
 14 okt 1769Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60580
3
Meulen, Luitjen Jans van der 
 14 okt 1769Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90016
4
Fortuin, Andrieske Anes 
 14 okt 1770Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100037
5
Klaver, Anne Jans 
 14 okt 1771Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87811
6
Noordbeek, Antje Abdias 
 14 okt 1772Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66330
7
Sinnema, Antje Jans 
 14 okt 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12342
8
Wiersma, Jinke Alles 
 14 okt 1772Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38311
9
Jansma, Ale Pieters 
 14 okt 1773Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16465
10
Keegstra, Hessel Feddes 
 14 okt 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13799
11
Beiboer, Grietje Luitjens 
 14 okt 1776Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97933
12
Crans, Jan Justus 
 14 okt 1777Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84520
13
Hoekstra, Klaas Johannes 
 14 okt 1777Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102236
14
Dijkstra, Jetze Ates 
 14 okt 1778Oudedijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98893
15
Hempenius, Tyttje Hettes 
 14 okt 1778Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39409
16
Klazes, Liuwe 
 14 okt 1778Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79935
17
Gulmans, Jakob Jans 
 14 okt 1779Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37591
18
Looyenga, Pieter Pieters 
 14 okt 1779Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19529
19
Swart, Ruurd Klaases 
 14 okt 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2654
20
Hemminga, Rinske Foppes 
 14 okt 1784Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100241
21
Bies, Hiltje Klazes 
 14 okt 1785Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58325
22
Inia, Aaltje Jans 
 14 okt 1785Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60007
23
Wiersma, Marten Andries 
 14 okt 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6993
24
Heslinga, Dirk Hessels 
 14 okt 1787St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77673
25
van Keimpema, Gerben Harmens 
 14 okt 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64172
26
Wal, Hylkje Taekes van der 
 14 okt 1788Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11685
27
de Wit, Berent Harmens 
 14 okt 1789Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113494
28
Dix, Gerrit 
 14 okt 1790Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109544
29
Hoekstra, Fokeltje Joukes 
 14 okt 1790Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4530
30
Oberman, Matthijs Carels 
 14 okt 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10886
31
Hellinga, Frouwkjen Dirks 
 14 okt 1791Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102323
32
Bloem, Antje Hertjes 
 14 okt 1792West-Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59009
33
Jellema, Rintje Jelles 
 14 okt 1793Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69465
34
Zondervan, Aaltje Alberts 
 14 okt 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46843
35
Zondervan, Willemke Alberts 
 14 okt 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20278
36
Zwiers, Hendrik Jacobs 
 14 okt 1793Dalen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99760
37
Kramer, Sjoukje Johannes 
 14 okt 1794St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106325
38
Symens, Douwe 
 14 okt 1794Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45446
39
Vries, Oene Jans de 
 14 okt 1794Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19472
40
Eiberts, Sytske 
 14 okt 1795Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46487
41
Gribberts, Ymke 
 14 okt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14339
42
Hofman, Fokke Klases 
 14 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5186
43
van Riezen, Willemke Hendriks 
 14 okt 1798Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113017
44
Wierda, Nieske Jans 
 14 okt 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19732
45
Jong, Lutske Douwes de 
 14 okt 1800Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4368
46
Vries, Aaltje Alderts de 
 14 okt 1800Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12969
47
Zwanenburg, Hendrik Baukes 
 14 okt 1800Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15252
48
Brems, Lolkje Willems 
 14 okt 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6753
49
Jans, Antje 
 14 okt 1802Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1895
50
Atsma, Antje Sjoerds 
 14 okt 1803Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37404

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 145

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Locher, Abraham 
 14 okt 1757 I66799
2
Sipkes, Sybe 
 14 okt 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67859
3
Jans, Antie 
 14 okt 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86288
4
Klaasen, Harm 
 14 okt 1806Zandeweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110676
5
Jans, Janke 
 14 okt 1808Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98635
6
Gepkes, Sijke 
 14 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11788
7
Zijlstra, Doetje Pieters 
 14 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26184
8
Bruchts, Aaltijn 
 14 okt 1812Niebert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104743
9
Clasinga, Jan Jans 
 14 okt 1812Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96498
10
Hoekstra, Jilling Sakes 
 14 okt 1813 I54725
11
Nicolay, Goytzen Atzes 
 14 okt 1816Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73557
12
Hantuma, Durk Wouters 
 14 okt 1817Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89984
13
Hanzes, Willemke 
 14 okt 1817Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108901
14
Pieters, Seelie 
 14 okt 1819Grootegast, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101488
15
Teitsma, Andries Fransen 
 14 okt 1819Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1941
16
Bijland, Jan Jans 
 14 okt 1821Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I231
17
Ferwerda, Jan Alberts 
 14 okt 1821Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69266
18
de Haan, Rindert Tjibbes 
 14 okt 1824Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80912
19
Roels, Ytje 
 14 okt 1824Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59906
20
Boelens, Jan Romkes 
 14 okt 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14570
21
Cuperus, Jan Dirks 
 14 okt 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4331
22
Hettema, Pieter Hendriks Vrij 
 14 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42645
23
Slot, Frans Dirks 
 14 okt 1826Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39539
24
Hogendijk, Oege Klazes 
 14 okt 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7266
25
Vatter, Frederik 
 14 okt 1828Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111993
26
de Jong, Berend Jacobs 
 14 okt 1829Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49611
27
Oenema, Pieter Oenes 
 14 okt 1829Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73902
28
Vellinga, Age Pieters 
 14 okt 1829Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105970
29
de Jong, Wypkje Willems 
 14 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24285
30
Elsinga, Symen Jelles 
 14 okt 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14299
31
Hoogterp, Sjoerd Simon 
 14 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8673
32
Poortinga, Jacob Ybes 
 14 okt 1832Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13463
33
Pieters, Antje 
 14 okt 1833Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89874
34
Hoekstra, Sytze Arjens 
 14 okt 1834Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6648
35
Zestiene, Jetske Rienks 
 14 okt 1836Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72838
36
Straatsma, Hiltje Tjeerds 
 14 okt 1837Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44642
37
Bijlsma, Douwe Johannes 
 14 okt 1838Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103338
38
Loon, Gerritje Taekeles van 
 14 okt 1838Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10053
39
Venekamp, Balling Martinus 
 14 okt 1838Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68751
40
Elzinga, Reino Daniels 
 14 okt 1842Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113573
41
Wybenga, Rensje Wybes 
 14 okt 1842 I41433
42
Riemersma, Grietje Gepkes 
 14 okt 1844 I12326
43
Steinfort, Jan Jakobs 
 14 okt 1846Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55642
44
Tamminga, Stillborn Martens 
 14 okt 1847 I51624
45
Wal, Jippe Hendriks van der 
 14 okt 1847 I5605
46
Sinnema, Symen Annes 
 14 okt 1848 I11361
47
Sybenga, Jacob Jans 
 14 okt 1848 I31214
48
van Keimpema, Gerben Harmens 
 14 okt 1849Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64172
49
Dorenbos, Hillebrand Willems 
 14 okt 1850Haulerwijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33466
50
Dijkstra, Sytske Pieters 
 14 okt 1852Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3926

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 47 van 47

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Dirks, Douwe 
Auckes, Bauck 
 14 okt 1683Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99098
I99099
2
Aukes, Jan 
Sikkes, Rinske 
 14 okt 1731Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88424
I88425
3
Offes, Ysbrand 
Wierds, Grytie 
 14 okt 1731Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69864
I69865
4
Johannes, Anne 
Dirks, Aaltie 
 14 okt 1742Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77140
I77141
5
Derks, Berent 
Jans, Anje 
 14 okt 1753Westeremden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100375
I100376
6
Merk, Pieter Jans van der 
Alberts, Geeske 
 14 okt 1753Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45115
I45116
7
Waatses, Symon 
Nicolai, Haukjen Pytters 
 14 okt 1753Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104731
I104732
8
Thomas, Hendrik 
Luijtjens, Ariaantje 
 14 okt 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74830
I74831
9
Pluim, Nicolaus 
Idema, Saakjen 
 14 okt 1764Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104941
I104942
10
Teunis, Jochum 
Egberts, Klaasjen 
 14 okt 1764Hoornsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88834
I88835
11
Wybrens, Pieter 
Theunis, Tjitske 
 14 okt 1764Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82914
I82915
12
Bins, Willem 
Nannes, Jantje 
 14 okt 1770Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72765
I72766
13
Jans, Gerrit 
Jans, Janke 
 14 okt 1770Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51287
I51288
14
Okkes, Bouwe 
Pytters, Marijke 
 14 okt 1770Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76697
I76698
15
Brouwer, Hette Thomas 
Sioerds, Teetske 
 14 okt 1781Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99379
I99380
16
Clases, Oense 
klases, Antie 
 14 okt 1781Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113394
I113396
17
Romkis, Folke 
Jans, Joukjen 
 14 okt 1781Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91841
I91842
18
Wal, Folkert Romkes van der 
Visser, Joukje Jans 
 14 okt 1781Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53800
I53801
19
Gaatzes, Jan 
Hylkes, Mayke 
 14 okt 1787Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110305
I110306
20
Hoekstra, Jan Reinders 
Piebes, Ynske 
 14 okt 1787Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47029
I47030
21
Spiekstra, Sjoerd Tjerks 
de Jong, Doetje Jelles 
 14 okt 1787Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113811
I113810
22
de Jager, Alle Daniels 
Jans, Sjoukje 
 14 okt 1804Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58060
I58061
23
Klopma, Geert Oeges 
Pietersma, Eelkje Dirks 
 14 okt 1804Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76529
I76530
24
Steenstra, Gerrit Thomas 
Bijlsma, Yke Abeles 
 14 okt 1804Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73854
I81980
25
Vliet, Ynze Jelles van 
Hellinga, Trijntje Feykes 
 14 okt 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7513
I7108
26
Groot, Watze Gabes de 
Ferwerda, Rinske Sybes 
 14 okt 1810Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I744
I390
27
Jeltema, Jan Willems 
Brouwer, Maaike Ottes 
 14 okt 1813Mairie Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10415
I9632
28
Broekman, Willem Fransens 
Kloppenburg, Grietje Harms (aka Pottjewijd) 
 14 okt 1815Nieuwe Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108811
I108812
29
van Oosten, Willem 
Hengst, Adriana 
 14 okt 1820Domburg, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93773
I93774
30
Wigboldi, Homme Popkes 
Hof, Antje Alberts 
 14 okt 1820Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110653
I110654
31
Mokma, Anne Andries 
Posthumus, Riemke Reinders 
 14 okt 1823Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75334
I75341
32
Leest, Hendrik Gerrits van der 
Bosch, Sybrigje Dirks 
 14 okt 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13558
I13559
33
Nijp, Jan Christoffels 
Ynia, Grietje Wybes 
 14 okt 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5270
I93444
34
Jong, Pieter Dirks de 
Spoelstra, Hiltje Joekes 
 14 okt 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16933
I16934
35
van Diest, Hendrik Cornelis 
Hazelhoff, Trijntje Hendriks 
 14 okt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102279
I102280
36
Meer, Willem Feikes van der 
Veldsma, Jetske Klazes (aka Veltman) 
 14 okt 1840Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93872
I93868
37
Terpstra, Klaas Durks 
de Jong, Klaaske Reinders 
 14 okt 1848Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38420
I95172
38
de Vries, Gjalt Jelkes 
Hempenius, Lolkje Ages 
 14 okt 1855Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68667
I68668
39
Bontekoe, Geert (George) Harings 
Mey, Janke (Yanke) Gerrits van der 
 14 okt 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13898
I13903
40
Rienks, Bienze (Benson) Cornelis 
Baumgarten, Elizabeth 
 14 okt 1874Centralia, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12252
I113553
41
Hellinga, Marten Martens 
Vellinga, Grietje Jans 
 14 okt 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17041
I48271
42
Kooistra, Wopke Jans 
Hollander, Antje Sipkes 
 14 okt 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25835
I24368
43
de Jong, Thijs Bouwes 
Hogendorf, Eelkjen Klazes 
 14 okt 1887Doniawerstal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107581
I107592
44
Elenbaas, Dirk 
Elzinga, Trijntje (Kate) Dirks 
 14 okt 1891Zeeland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108047
I16856
45
Weever, Johannes Lammerts 
Ridderhof, Johanna 
 14 okt 1896Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97422
I97427
46
Wijngaarden, Reinder Klazes (Richard Wyngarden) 
Bonga, Aaltje (Alice) Jans 
 14 okt 1914Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109070
I20381
47
Olthoff, Peter 
Staal, Janke (Jennie) Anes 
 14 okt 1920Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113480
I4657

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 82

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Willems, Waattse 
 14 okt 1688Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47949
2
Rodmers, Rodmer 
 14 okt 1703Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78186
3
Sjoerds, Jantje 
 14 okt 1703Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97571
4
Gerlofs, Anne 
 14 okt 1708Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104472
5
Pyters, Nammen 
 14 okt 1725Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1593
6
Joukes, Wyger 
 14 okt 1731Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30320
7
Mients, Einte 
 14 okt 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46454
8
Offringa, Fetje Eelkes 
 14 okt 1731Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21875
9
Tanja, Sioukjen Bodus 
 14 okt 1731Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46132
10
Fokkes, Eelkjen 
 14 okt 1736Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45856
11
Keimpes, Willemtje 
 14 okt 1736Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105227
12
Deurhof, Anne Douwes 
 14 okt 1742Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20039
13
Johannes, Dirk 
 14 okt 1742Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44426
14
Meinderts, Liebbe 
 14 okt 1742Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103095
15
de Groot, Jan Wops 
 14 okt 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95966
16
Faber, Sipke Jans 
 14 okt 1753Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96367
17
Postma, Yfke Aans 
 14 okt 1753Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18168
18
Wassenaar, Jarig Pieters 
 14 okt 1753St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79387
19
Watses, Pijtje 
 14 okt 1753Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43652
20
Ysbrants, Hans 
 14 okt 1753Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96468
21
Symons, Aafke 
 14 okt 1754Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68678
22
Hoogland, Ytje Bienses 
 14 okt 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13680
23
Swart, Trijntje Johannes 
 14 okt 1759Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65668
24
Tymens, Arjen 
 14 okt 1759St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39791
25
Ferwerda, Pieter Jacobs 
 14 okt 1764Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4028
26
Meinema, Frans Hendriks 
 14 okt 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86996
27
van Sloten, Dirk Tjerks 
 14 okt 1764Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67462
28
Gerbens, Mentje 
 14 okt 1766Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59242
29
Brouwer, Fokke Jobs 
 14 okt 1767Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51704
30
Doens, Geertje Teunis 
 14 okt 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77902
31
Idses, Martje 
 14 okt 1770Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76122
32
Lune, Wieger Pieters van der 
 14 okt 1770Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6983
33
Meinarda, Jan Poppe Andrae 
 14 okt 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52703
34
Visser, Naene Pieters 
 14 okt 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23174
35
Wedzinga, Klaas Klazes 
 14 okt 1770Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76504
36
Westerhuis, Hubert Ates 
 14 okt 1770Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10664
37
Wielen, Ritske Cornelis van der 
 14 okt 1770Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81482
38
Elzinga, Aaltje Koerts 
 14 okt 1779Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65636
39
Bekema, Jan Berends 
 14 okt 1781Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5991
40
Botes, Saakje 
 14 okt 1781Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105943
41
Doornbos, Ludserd Willems 
 14 okt 1781Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65084
42
Hindriks, Evert 
 14 okt 1781Zuidlaren, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113031
43
Koopmans, Janke Martens 
 14 okt 1781Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19673
44
Kuperus, Klaas Ynzes 
 14 okt 1781Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105942
45
Nieuwenhuis, Jacobje (Japke) Jacobs 
 14 okt 1781Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52593
46
de Haan, Tietje Ates 
 14 okt 1787Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113072
47
Hamstra, Jeltje Geerts 
 14 okt 1787Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7753
48
Hoekstra, Heerke Jochems 
 14 okt 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58673
49
Koopmans, Albert Melles 
 14 okt 1787Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71848
50
Lammerts, Lammert 
 14 okt 1787Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42912

1 2 Volgende»