Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 167

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hogenbrug, Oene Egges 
 14 sep 1758Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64145
2
Patrouilje, Pieter Sybes 
 14 sep 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10515
3
Jong(h), Ype Jitzes de 
 14 sep 1766Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18209
4
Bakker, Sjoerdtje Martens 
 14 sep 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59100
5
Glas, Jan Jans 
 14 sep 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1864
6
Huizen, Hendrik Sybes van 
 14 sep 1774Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5345
7
Dijkstra, Tjitske Reitzes 
 14 sep 1776Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5970
8
Postma, Sepkje Folkerts 
 14 sep 1777Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33695
9
Tenckinck, Wibrandus Jacobus 
 14 sep 1779St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108517
10
Tjipkes, Trijntje 
 14 sep 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45352
11
Wassenaar, Gerrit Willems 
 14 sep 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48069
12
Vierstra, Lieuwkje Minnes 
 14 sep 1784Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5974
13
Kuik, Vrouwkjen Bartelds 
 14 sep 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4591
14
Huisingh, Harmannus 
 14 sep 1787City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51158
15
Kooi, Akke Jans van der 
 14 sep 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2005
16
de Vries, Folkert Jans 
 14 sep 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28398
17
Planting, Reid Sydses 
 14 sep 1788Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36988
18
Woude, Roelof Johannes van der 
 14 sep 1788Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90924
19
Renema, Reinder Teunis 
 14 sep 1790Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12377
20
Bouwsma, Tjitske Pieters 
 14 sep 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19324
21
Tabes, Aaltje Hendriks 
 14 sep 1792Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45358
22
Ruurds, Steeven 
 14 sep 1793Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47485
23
Hoving, Jan Pieters 
 14 sep 1794Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64964
24
Roelofs, Marike 
 14 sep 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14691
25
Greydanus, Saekje 
 14 sep 1795Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104938
26
Postma, Teuntje Eeltjes 
 14 sep 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84035
27
Zijlstra, Willem Johannes 
 14 sep 1796Tacozijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62459
28
Bergsma, Johanna Brugts 
 14 sep 1797Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65413
29
Sipkes, Ytje 
 14 sep 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86818
30
Bosma, Joukje Pieters 
 14 sep 1801Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80117
31
Annes, Filippus 
 14 sep 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79043
32
de Boer, Zwaantje Wolters 
 14 sep 1806Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108558
33
Bosma, Saapke Wiegers 
 14 sep 1807Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82701
34
Kammenga, Arjaantje Teunis 
 14 sep 1807Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94646
35
Sandra, Pieter Dirks 
 14 sep 1807Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39247
36
Elfring, Aaltje Harms 
 14 sep 1810Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69658
37
Kingma, Ytske Tomas 
 14 sep 1810Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17147
38
Andringa, Trijntje Aukes 
 14 sep 1811Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47549
39
Bos, Jacob Tiessens 
 14 sep 1813Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107417
40
Friesema, Taeke Hanzes 
 14 sep 1813Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50706
41
Santema, Siebren Piers 
 14 sep 1813Britswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40255
42
Fennema, Hendrikje Pieters 
 14 sep 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11807
43
Hoitsma, Pieter Harmens 
 14 sep 1814St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63791
44
Sipma, Tjitze Ypes 
 14 sep 1814Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73741
45
Annema, Hedman Tabes 
 14 sep 1815Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62971
46
Terpstra, Wytze Eelkes 
 14 sep 1815Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26531
47
Huisingh, Writzerdina Cornelia 
 14 sep 1816Winsum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51157
48
Grofsmid, Tabe AEdes 
 14 sep 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78395
49
van Dijk, Jannigje Cornelis 
 14 sep 1817Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101691
50
Faber, Jenke Abrahams 
 14 sep 1818Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17881

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Pieters, Janke 
 14 sep 1749 I87726
2
Bennema, Tjipke Jans 
 14 sep 1801Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1790
3
Geerts, Roekes 
 14 sep 1802Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107497
4
Andries, Geert 
 14 sep 1808 I68993
5
Jans, Rinske 
 14 sep 1808Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17015
6
Pieters, Jan 
 14 sep 1809Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73346
7
Reinders, Beert 
 14 sep 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4615
8
Roorda, Albert Jelles 
 14 sep 1810Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84848
9
Fokkes, Liepke 
 14 sep 1811Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73312
10
Heide, Klaas Jacobs van der 
 14 sep 1813Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71161
11
Abbinga, Antje Abes 
 14 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42451
12
Hayes, Trijntje 
 14 sep 1814Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36171
13
Jensma, Meiltje Kornelis 
 14 sep 1814Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21345
14
Gaykema, Egbert Jans 
 14 sep 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83612
15
Hesling, Sjoukje Geerts 
 14 sep 1815Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106799
16
Douwes, Aaltje 
 14 sep 1817Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67394
17
Bosma, Jacob Klazes 
 14 sep 1818Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84616
18
Nicolai, Atze Roels 
 14 sep 1819Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57378
19
Pieters, Tettje 
 14 sep 1819Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83332
20
Popkes, Aagtje 
 14 sep 1819Pieterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101237
21
Visser, Uilkje Jakobs 
 14 sep 1821Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50396
22
Faber, Jan Abrahams 
 14 sep 1822Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17884
23
Hogerhuis, Wybren Jentjes 
 14 sep 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57654
24
van Kleffens, Nicolaas Eelkes 
 14 sep 1823Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96643
25
Koopal, Anne Alberts 
 14 sep 1824 I78476
26
Posthuma, Seeske Jacobs 
 14 sep 1824Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65741
27
Blaam, Harmina Jans 
 14 sep 1825Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50895
28
Brouwers, Joute Pieters 
 14 sep 1825 I53354
29
Buursma, Klaas Lukas 
 14 sep 1825Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89427
30
Humalda, Aukje Goffes 
 14 sep 1825Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76321
31
Jacobs, Janke 
 14 sep 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26
32
Vermeer, Lutske Hendriks 
 14 sep 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68240
33
Walstra, Klaas Gerbens 
 14 sep 1825Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51897
34
Arjens, Dieuwke 
 14 sep 1826Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43110
35
Bruinsma, Hiltje Sikkes 
 14 sep 1826Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95424
36
Cornelis, Sytske 
 14 sep 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79750
37
de Jong, Nieske Klazes 
 14 sep 1826 I54926
38
Hettema, Taetske Jans 
 14 sep 1826Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65732
39
Loepkes, Grietje 
 14 sep 1826 I61505
40
Kooi, Piebe Hedzers van der 
 14 sep 1827Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47460
41
Ronda, Baukje Fokkes 
 14 sep 1827Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50783
42
Wal, Jan Rommerts van der 
 14 sep 1828Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77503
43
Hessels, Antje 
 14 sep 1830Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41775
44
Westerbaan, Tjitske Lieuwes 
 14 sep 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27432
45
Zoodsma, Trijntje Sipkes 
 14 sep 1832Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29816
46
Hoekstra, Antje Tjepkes 
 14 sep 1834Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76958
47
Wal, Hendrik Sjoerds van der 
 14 sep 1836Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59587
48
Dijkstra, Jakob Klazes 
 14 sep 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8106
49
Klazes, Nieske 
 14 sep 1837Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5519
50
Hofma, Johannes Jetzes 
 14 sep 1838 I64869

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 66

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hylkes, Auke 
Jacobs, Froukjen 
 14 sep 1732Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81942
I81943
2
Jacobs, Diurre 
Michelis, Trientie 
 14 sep 1732Peins/Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92272
I92273
3
Douwes, Oene 
Karstes, Ansk 
 14 sep 1749Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105351
I105352
4
Libbes, Kornelis 
Freerks, Korneliske 
 14 sep 1749Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2379
I2380
5
Sijbes, Cornelis 
Harkes, Gertie 
 14 sep 1749Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111695
I111696
6
Eintes, Tabe 
Egberts, Grietje 
 14 sep 1755Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83995
I83996
7
Odolphi, Jakob 
Heinsius, Margaretha 
 14 sep 1755Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102527
I102528
8
Wopkes, Yke 
Hendriks, Aaltie 
 14 sep 1755Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76128
I76129
9
Geerts, Hendrik 
Harts, Hiltje 
 14 sep 1760Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93272
I93273
10
Syes, Dirk 
Wytses, Tjitske 
 14 sep 1766Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4956
I4957
11
Vermanje, Jan Tjerks 
Louwerens, Aeltjie 
 14 sep 1766Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77361
I77362
12
Zwijnenburg, Bastiaan 
Klerk, Teuntje 
 14 sep 1770Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98796
I98797
13
Brouwer, Hans Markus Schudel aka 
Brouwer, Iebeltje Wietzes 
 14 sep 1777Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58888
I58889
14
Durks, Douwe 
Roelofs, Imkjen 
 14 sep 1777Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98838
I98839
15
Huisman, Egbert Jans 
Ernstes, Tryntje 
 14 sep 1783Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109676
I109677
16
Roelofs, Heere 
Sipkes, Geertje 
 14 sep 1783Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95827
I95828
17
Wielsma, Doeke Jans 
Visser, Aafke Feikes 
 14 sep 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72334
I72335
18
Ypes, Klaas 
Florus, Eelkje 
 14 sep 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69296
I69297
19
Dijkstra, Rienk Jacobs 
Miedema, Janke Hendriks 
 14 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9974
I9975
20
Elzinga, Marten Jacobs 
Heerkes, Antje 
 14 sep 1788Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99090
I99091
21
Klaver, Pope Tammes 
Veldema, Lijsbeth Hanses 
 14 sep 1788Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86175
I86176
22
Kraak, Jan 
Watses, Rinske 
 14 sep 1788Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51931
I51932
23
Lambrechts, Hendrik Pieters 
Schuurmans, Claaske 
 14 sep 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101532
I101531
24
Dijkstra, Heerke Willems 
Meer, Ytje Hendriks van der 
 14 sep 1800Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74824
I74825
25
Hoekstra, Jan Tjeerds 
Eizes, Gooitske 
 14 sep 1800Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66212
I66213
26
Rynks, Jan Johannes 
Siersema, Heilina Luitjens 
 14 sep 1806Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7487
I12237
27
Ploeg, Jacob Jochums van der 
Prins, Antje Piers 
 14 sep 1814Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14024
I10452
28
Huizinga, Ybele Rienks 
Kloosterman, Jantje Romkes 
 14 sep 1816Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62699
I62700
29
Molen, Lodewijk Willem Ymes van der 
Brantsma, Cunegonda Johanna Margaretha 
 14 sep 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58998
I58999
30
Jepkema, Sas Rienks 
Tjaarda, Hotske Tjeerds 
 14 sep 1820Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47231
I97112
31
Monsma, Ids Symens 
Oosterling, Ytje Andries 
 14 sep 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37169
I37170
32
Faber, Anne Klases 
Koersma, Ytje Jelles 
 14 sep 1823Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102358
I102378
33
Pautsma, Jan Ales 
Brug, Sjoukje Hattums van der 
 14 sep 1824Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60878
I60879
34
Rosenberg, Hendrik Jacobus 
Werkhoven, Sytske Sybrens 
 14 sep 1825Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3141
I3140
35
van Houten, Hubert Aukes 
Geerts, Hendrikje 
 14 sep 1827Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86989
I86990
36
Schat, Symen Pieters 
de Vries, Wytske Heeres 
 14 sep 1828Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40891
I40882
37
de Wit, Kornelis Pieters 
Krol, Trijntje Jans (de) 
 14 sep 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91818
I91815
38
Pietersen, Pieter Jans 
Hogenbrug, Alida Petronella Egges 
 14 sep 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64122
I64123
39
van Dijk, Minze Dirks 
Nieuwenhuis, Grietje Ulbes 
 14 sep 1831Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70543
I70544
40
Westerhuis, Worp Sipkes 
Burmania, Jeltje Tjeerds 
 14 sep 1831Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10189
I42029
41
de Vries, Jan Folkerts 
Kramstra, Antje Dirks 
 14 sep 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28396
I28397
42
Kaaden, Johannes van der 
Vlugt, Jacomina van der 
 14 sep 1833Rozenburg, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98038
I98039
43
Nauta, Rinze Kornelis 
Meinsma, Orseltje Tjallings 
 14 sep 1833Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20475
I20476
44
Bruinsma, Arjen Ates 
Kuipers, Hinke Rintjes 
 14 sep 1834Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I674
I79954
45
Tapernon, George 
Bitzendorp, Meijna 
 14 sep 1834City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60483
I60484
46
Hoekstra, Symen AEdes 
Hovinga, Trijntje Symons 
 14 sep 1837Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8317
I20653
47
Vis, Hendrik Pieters 
de Jong, Antje Walings 
 14 sep 1837Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61024
I61053
48
Jagersma, Marten Boeles 
Vliet, Trientje Ates van der 
 14 sep 1841Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41151
I41152
49
Nauta, Klaas Wybes 
Dijkstra, Grietje Johannes 
 14 sep 1843Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83306
I83307
50
Post, Hein Annes 
Stapert, Antje Jelles 
 14 sep 1843Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13143
I13144

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 63

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Bonnema, Claas Ypes 
 14 sep 1683Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66801
2
Germeraad, Hans Willem 
 14 sep 1704Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47011
3
Dircks, Fedde 
 14 sep 1721Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78816
4
Teunis, Dieuwke 
 14 sep 1721Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72530
5
Seerps, Helena Maria 
 14 sep 1732Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47219
6
Jans, Pier 
 14 sep 1738Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82325
7
Tysses, Jitske 
 14 sep 1738Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47929
8
Jacobs, Antje 
 14 sep 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87515
9
Floris, Aaltje 
 14 sep 1749Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42907
10
Jans, Nieske 
 14 sep 1749Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1505
11
Lolkema, Johannes Lolkes 
 14 sep 1749Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72886
12
Zandstra, Eelke Murks 
 14 sep 1749Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76417
13
Brunia, Jakob Reinders 
 14 sep 1755Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111683
14
Jonkman, Kornelis Garmts 
 14 sep 1755t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111189
15
Rinses, Wobbe 
 14 sep 1755Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88238
16
Wagenaar, Sierd Halbes 
 14 sep 1755Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33573
17
Franses, Antje 
 14 sep 1757Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6365
18
Cornelis, Arjantie 
 14 sep 1760Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55552
19
de Vries, Albert Romkes 
 14 sep 1760Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60555
20
Steensma, Jan Metskes 
 14 sep 1760Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69225
21
Witholt, Hillegje Alberts 
 14 sep 1760Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81645
22
Freerks, Antje 
 14 sep 1766Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91913
23
Ritskes, Riemkje 
 14 sep 1766Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59753
24
Sikkema, Thomas Eelkes 
 14 sep 1766Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109361
25
Wijnstok, Lieubbe Jans 
 14 sep 1766Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7759
26
Saagmans, Aaltje 
 14 sep 1768Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102524
27
Damste, Johannes Jakobus 
 14 sep 1770City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63762
28
Dijkstra, Tjitske Pieters 
 14 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6036
29
Eeltjes, Gerben 
 14 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43942
30
Faber, Pieter Willems 
 14 sep 1777Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89345
31
Kadijk, Nyske Reintjes 
 14 sep 1777Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90017
32
Lemke, Marten Anes 
 14 sep 1777Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108959
33
Riemersma, Sjieuke Gerrits 
 14 sep 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45962
34
Westra, Bienze Barteles 
 14 sep 1777Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107657
35
Hendriks, Trijntje 
 14 sep 1783Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22526
36
van Kleffens, Auke Eelkes 
 14 sep 1783Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34639
37
Allardus, Johannes 
 14 sep 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45188
38
de Vries, Froukje Heeres 
 14 sep 1788Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53203
39
Fopma, Symon Rutgers 
 14 sep 1788Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71612
40
Gaikema, Geertje Klazes 
 14 sep 1788Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94221
41
Jaalstra, Antje Siegers 
 14 sep 1788Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72804
42
Luxen, Stijntje Eeltjes 
 14 sep 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59804
43
Overweg, Gerrit Jan 
 14 sep 1788Hellendoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109046
44
Proost, Jannigje Eizes 
 14 sep 1788Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40803
45
Boorsma, Maartje Wiebes 
 14 sep 1794Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11186
46
de Vries, Arjaantje Annes 
 14 sep 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36074
47
Feenstra, Auke Wybrens 
 14 sep 1794Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8578
48
Grouwstra, Trijntje Baukes 
 14 sep 1794Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28644
49
Kalma, Homme Jetzes 
 14 sep 1794Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68945
50
Meyer, Arjen Jacobs 
 14 sep 1794Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103629

1 2 Volgende»