Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Kornelis, Sybrig 
 14 aug 1750Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86536
2
Gerbens, Tjettje 
 14 aug 1751Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108189
3
Tolsma, Jan Klazes 
 14 aug 1756Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90124
4
Ypma, Jackele Sjoerds 
 14 aug 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92482
5
Jans, Tjepke 
 14 aug 1763Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43182
6
Bouma, Folkert Egberts 
 14 aug 1764Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44935
7
Jans, Andries 
 14 aug 1765Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49614
8
Jans, Reintje 
 14 aug 1772Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110395
9
Porte, Jan Pieters 
 14 aug 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58818
10
de Vries, Geertje Dirks 
 14 aug 1775Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99817
11
Andries, Tjebbe 
 14 aug 1777Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3243
12
Kauw, Christijna 
 14 aug 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88829
13
Hoek, Jouke Willems van der 
 14 aug 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26317
14
Berg, Aafke Jacobs van den 
 14 aug 1781Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91223
15
Zijlstra, Aaltje Poppes 
 14 aug 1781Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100618
16
Rosema, Albert Lolles 
 14 aug 1784Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91005
17
van Zalen, Feike Andries 
 14 aug 1784Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87394
18
Olivier, Franske Roelofs 
 14 aug 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26515
19
Kooistra, AEbeltje Sapes 
 14 aug 1788Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17780
20
Overweg, Gerrit Jan 
 14 aug 1788Hellendoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109046
21
Engbrenghof, Trijntje Martens 
 14 aug 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1390
22
Everts, Kornelis 
 14 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44923
23
de Haan, Johannes Simons 
 14 aug 1791Boer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41008
24
de Vries, Ymkje Jacobs 
 14 aug 1791Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59876
25
Meter, Jan Minnes 
 14 aug 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5106
26
Mulder, Hillegonda Pieters 
 14 aug 1793West-Graftdijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109177
27
Woude, Jan Gerbens van der 
 14 aug 1793Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15513
28
Jonghoff, Antje Alberts 
 14 aug 1797Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48559
29
Steensma, Doetje Uiltjes 
 14 aug 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100086
30
Jongsma, Joltje Uilkes 
 14 aug 1800St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110894
31
Bijl, Grietje Feikes 
 14 aug 1801Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41722
32
Jonker, Maartje Tijssen 
 14 aug 1802Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51195
33
Sipma, Jeltje Aukes 
 14 aug 1802Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54615
34
Stienstra, Grietje Jochems 
 14 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6010
35
Gosses, Johannes 
 14 aug 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47653
36
Lourens, Jetske 
 14 aug 1805Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78791
37
Koopmans, Jan Keimpes 
 14 aug 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79115
38
Swart, Pieter Dirks 
 14 aug 1806Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12044
39
Bijlsma, Jacob Cornelis 
 14 aug 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4962
40
Kamminga, Wessel Jans 
 14 aug 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35385
41
van Vliet, Ids Ynzes 
 14 aug 1808Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46966
42
de Boer, Pieter Boyens 
 14 aug 1809Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42174
43
Johannes, Attje 
 14 aug 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46310
44
Krottje, Paulus Beerends 
 14 aug 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3825
45
Eilander, Sipkje Kornelis 
 14 aug 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27093
46
Feenstra, Klaas Jans 
 14 aug 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24867
47
Meer, Taetske Dirks van der 
 14 aug 1813 I17783
48
Tolsma, Meiltje Hendriks 
 14 aug 1813Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9017
49
Zuidema, Ytske Alles 
 14 aug 1814Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13110
50
Sjoerdsma, Gooitzen Sjoerds 
 14 aug 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38297

1 2 3 4 Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Veenstra, Hylkje Minderts 
 14 aug 1803Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74053

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 130

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Kuiken, Wop Jacobs 
 14 aug 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60659
2
Blijstra, Reinder Klazes 
 14 aug 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9863
3
Gosliga, Alida Elisabeth (Martje) Heerkes 
 14 aug 1810Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41594
4
Andries, Hittje 
 14 aug 1811Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74950
5
Gijsberts, Klaas 
 14 aug 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42864
6
Jakles, Sytse 
 14 aug 1811Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96210
7
Pijters, Dirk 
 14 aug 1811Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106197
8
Hoogstra, Rinze Ekes 
 14 aug 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47240
9
Monsma, Pieter Eiberts 
 14 aug 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7103
10
Feima, Jeltje Jelles 
 14 aug 1815Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73074
11
Hendriks, Pieter 
 14 aug 1817 I63349
12
van Vliet, Jelle Ynzes 
 14 aug 1817Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26399
13
Boer, Pieter Jans de 
 14 aug 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10658
14
Radersma, Gerrit Reinders 
 14 aug 1819Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50499
15
de Jong, Einte Teunis 
 14 aug 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49154
16
Zuidersma, Geert Hendriks 
 14 aug 1822Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20712
17
Zweep, Jacob Watses van der 
 14 aug 1822Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19227
18
Hovinga, Klaas Symens 
 14 aug 1824Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77788
19
Koopmans, Klaaske Foekes 
 14 aug 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13473
20
Meyer, Aaltje Gerrits 
 14 aug 1825Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18865
21
Zijlstra, Antje Hendriks 
 14 aug 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8378
22
de Glee, Jan Gerrits 
 14 aug 1826Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95910
23
de Jong, Rigtje Klazes 
 14 aug 1826 I60827
24
Keegstra, Klaas Rinzes 
 14 aug 1826Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89050
25
Lolkema, Johannes Lolkes 
 14 aug 1826 I72886
26
Tigchelaar, Geertje Jacobs 
 14 aug 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104430
27
Westra, Willem Harings 
 14 aug 1826Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66331
28
Zijlstra, Anne Douwes 
 14 aug 1827 I69676
29
Zoodsma, Janke Jans 
 14 aug 1827Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I544
30
Elsma, Meike Jacobs 
 14 aug 1828Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84991
31
Gosliga, Minke Jacobs 
 14 aug 1830Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94530
32
van Dijk, Jantje Gaeles 
 14 aug 1830Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35746
33
Krol, Jochum Gerrits 
 14 aug 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20529
34
Snijder, Sytze Douwes 
 14 aug 1831 I49279
35
Koldijk, Eetske Reids 
 14 aug 1832Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102872
36
Koopmans, Hyltje Pieters 
 14 aug 1834 I37618
37
Bosch, Sieds Sjoukes 
 14 aug 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40531
38
Brouwers, Schelte Pieters 
 14 aug 1835Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4799
39
Weerstra, Grietje Jans (aka Westra) 
 14 aug 1835Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95016
40
Gelder, Tjitske Everts 
 14 aug 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36755
41
Hidma, Tjalle Sjoerds 
 14 aug 1837Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103238
42
Haan, Ybeltje Ruurds de 
 14 aug 1838Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11935
43
Escher, Johan Petrus 
 14 aug 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103999
44
Friesema, Harmen Pieters 
 14 aug 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30963
45
Lantinga, Dieuke Sikkes 
 14 aug 1841Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17979
46
Hilarides, Taekje Martens 
 14 aug 1842 I13735
47
Jonker, Klaas Klazes 
 14 aug 1842Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19158
48
Sonnema, Adam Feddes 
 14 aug 1842 I35582
49
Wielen, Rienk Lieuwes van der 
 14 aug 1843Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5708
50
Groot, Wybren Pieters de 
 14 aug 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11480

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 56

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Claassen, Claas 
Pieters, Dieuke 
 14 aug 1712Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1117
I1118
2
Sijdses, Jentje 
Tetmans, Akke 
 14 aug 1712Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50672
I50673
3
Johannes, Ale 
Jeppes, Tryntje 
 14 aug 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101631
I101634
4
Saepes, Douwe 
Oens, Saekje 
 14 aug 1739Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67919
I67920
5
Claases, IJpe 
Freerks, Aaltje 
 14 aug 1740Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85741
I85742
6
Willems, Pijtter 
Douwes, Trijntie 
 14 aug 1740Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72783
I72784
7
Douwes, Jan 
Kornelis, Grytje 
 14 aug 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68921
I68922
8
Tiessens, Jan 
Rinties, Antje 
 14 aug 1746Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97384
I97385
9
Folkerts, Klaas 
Sydzes, Janke 
 14 aug 1763Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109639
I109638
10
Zwaanstra, Ytzen Dirks 
Martens, Sytske 
 14 aug 1763Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12938
I12939
11
Banga, Cornelis Idses 
Kleiterp, Bottje Jans 
 14 aug 1768Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49889
I49890
12
Cornelis, Aant 
Waelties, Tyttie 
 14 aug 1768Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83480
I83481
13
Dekking, Theunis Jans 
Harmens, Trijntje 
 14 aug 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70297
I70298
14
Feddes, Jacob 
Ulbes, Houkjen 
 14 aug 1768Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74004
I74008
15
Jans, Theunis 
Harmens, Trijntje 
 14 aug 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87237
I87238
16
Jans, Tjipke 
Harmanus, Grietje 
 14 aug 1768Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99957
I99958
17
Sytinga, Broer Ookles 
Jans, Rooitske 
 14 aug 1768IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94314
I94316
18
Harmens, Tjebbe 
Catsma, Aaltje Simons 
 14 aug 1774Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46797
I46798
19
Koopal, Auke Sjoerds 
Poelstra, Tytje Willems 
 14 aug 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86910
I86911
20
Tjepkes, Pytter 
Johannes, Aukje 
 14 aug 1774Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91042
I91043
21
de Boer, Thijs Hayes 
Dirks, Trijntje 
 14 aug 1782Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76072
I76073
22
Annes, Wybe 
Arjens, Grietje 
 14 aug 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77659
I66069
23
Goodijk, Klaas Roelofs 
Jelles, Tjiske 
 14 aug 1785Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106191
I106192
24
Bus, Hendrik Jurriens 
Scheltens, Antje 
 14 aug 1791Tjamsweer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96025
I96026
25
Weg, Jan Rochus van der 
Polstra, Lijsbet Tijsses 
 14 aug 1791Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5586
I5595
26
Wijnsma, Hylke Klases 
Zuiderbaan, Jitske Folkerts (aka Bos) 
 14 aug 1791Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81106
I81107
27
Donga, Jan Janzen 
Jetzes, Pietje 
 14 aug 1796Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47455
I47456
28
Schoor, Johannes Jans van der 
Oosterling, Renske Jans 
 14 aug 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1417
I1338
29
Timmer, Johannes Jans 
van Dijk, Trijntje Melles 
 14 aug 1796Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103794
I103795
30
Boomsma, Oepke Ulbes 
van Gorcum, Geeske Hendriks 
 14 aug 1803Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38426
I38427
31
Wal, Johannes Oeges van der 
Roorda, Angenietje Taekes 
 14 aug 1803Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2448
I2449
32
Broers, Willem 
Dankert, Grietje Jacobs 
 14 aug 1808Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101097
I13566
33
Jilles, Waatse 
Ymes, Antje 
 14 aug 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89996
I89998
34
de Graaf, Durk Ruurds 
de Haan, Antje Hendriks 
 14 aug 1811Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86665
I86666
35
Stelwagen, Jacob Hendriks 
Waardenburg, Elisabeth Hendriks 
 14 aug 1812Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7498
I25894
36
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
Boonstra, Trijntje Feikes 
 14 aug 1812Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
I17876
37
Hania, Abe Klazes 
Feenstra, Ymkje Pieters 
 14 aug 1813Mairie Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65072
I65073
38
Pars, Wiltje Johannes 
Kempenaar, Trijntje Keimpes 
 14 aug 1816Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26789
I26790
39
Kuipers, Pieter Jacobs 
Wal, Houkje IJsbrands van der 
 14 aug 1817Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26160
I26161
40
Schultsz, Ephraim Jacob 
Hofman, Sijke Gerrits 
 14 aug 1818Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97469
I97470
41
de Bosch, Hendrik Remmelts 
Molenberg, Pietje Pieters 
 14 aug 1833Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82703
I82704
42
de Vries, Symon Siedzes 
Landman, Dieuke Pieters 
 14 aug 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58850
I19064
43
Bos, Beert Arjens 
Stender, Jantje Pieters 
 14 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53248
I31511
44
Wagenaar, Jan Feddes 
Schaaf, Liefke Gerbens 
 14 aug 1834Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38783
I38775
45
Patrouilje, Sjoerd Gerbens 
Visser, Doetje Gerrits 
 14 aug 1845Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17398
I17399
46
Wikkerink, Jannes 
Prinsen, Grada Willemina 
 14 aug 1845Aalten, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105777
I105778
47
Wijma, Jan Riekles 
Bosma, Eelkje Annes 
 14 aug 1852Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108173
I108196
48
Bakker, Johannes Klazes 
Visser, Feykje Eintes 
 14 aug 1856Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73882
I14504
49
Meer, Sybren Davids van der 
Hoekstra, Corneliske Jans 
 14 aug 1862Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I158
I67800
50
Tadema, Klaas Pieters 
Hoekstra, Eelkje Klazes 
 14 aug 1862Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26403
I16079

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 68

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
N.N. 
 14 aug 1646Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2221
2
Lauerman, Martinus Reiners 
 14 aug 1707Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46899
3
Martens, Geeltje 
 14 aug 1707Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46480
4
Martens, Hijlk 
 14 aug 1707Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96063
5
Eelkes, Sepkjen 
 14 aug 1712Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70569
6
Schuringa, Teede Jans 
 14 aug 1712Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74736
7
Andries, Jan 
 14 aug 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45615
8
Ekkes, Bregtje 
 14 aug 1729Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91180
9
Wiegers, Ruurd 
 14 aug 1729Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69528
10
Sjoukes, Trijntje 
 14 aug 1733Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91570
11
Adams, Freerkjen 
 14 aug 1735Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109871
12
Bienses, Harke 
 14 aug 1740Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103558
13
Binnes, Albert 
 14 aug 1740Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108978
14
Jacobs, Ytske 
 14 aug 1740Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48083
15
Jans, Hylkjen 
 14 aug 1740Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88418
16
Jansen, Tetje Jans 
 14 aug 1746Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7123
17
Tierks, Jacob 
 14 aug 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46616
18
Cornelis, Arjaantie 
 14 aug 1757Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91868
19
de Vries, Pieter Dirks 
 14 aug 1757Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75544
20
Jas, Jouke Jaspers van der 
 14 aug 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24711
21
Lourens, Jacob 
 14 aug 1757Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92672
22
Teunis, Wijtske 
 14 aug 1757Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43263
23
Doekes, Korneliske 
 14 aug 1760Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72491
24
Veltman, Wybren Abeles 
 14 aug 1760Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17614
25
Dijkstra, Jacob Tjalles 
 14 aug 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3572
26
Harmens, Jantje 
 14 aug 1763Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89433
27
Tietema, Luitjen Bernardus 
 14 aug 1763Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74628
28
Tietes, Grijttje 
 14 aug 1763Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44681
29
Douma, Gertje Johannes 
 14 aug 1768Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90066
30
Korf, Pieter Jochums 
 14 aug 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98388
31
Kuipers, Thomas Jurjens 
 14 aug 1768Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96910
32
Ottes, Arjaantje 
 14 aug 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45660
33
Sipsma, Sybren Klazes 
 14 aug 1768Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85223
34
Westra, Antje Wigles 
 14 aug 1768Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65996
35
Westra, Jan Wigles 
 14 aug 1768Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103747
36
Dijkstra, Tietje Jans (aka van der Sloot) 
 14 aug 1769Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87397
37
Dijkstra, Yke Martens 
 14 aug 1774Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67806
38
Dousma, Hiltje Douwes 
 14 aug 1774Jutrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90802
39
Reitsma, Hylke Sydses 
 14 aug 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55211
40
Wierds, Grietje 
 14 aug 1774Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37761
41
Annema, Gelske Jarigs 
 14 aug 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76839
42
Gerrijts, Jan 
 14 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45956
43
Holwerda, Maaike Taekes 
 14 aug 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45885
44
Jans, Jasper 
 14 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19734
45
Wytzes, Sipkje 
 14 aug 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46821
46
de Jong, Trijntje Benjamins 
 14 aug 1791Joure/Westermeer/Snikzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64791
47
Faber, Rinske Tjeerds 
 14 aug 1791Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31526
48
Heeringa, Jan Pieters 
 14 aug 1791Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80863
49
Homans, Jakobus Christoffels 
 14 aug 1791Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4253
50
Kooistra, Rinse Sapes 
 14 aug 1791Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20991

1 2 Volgende»