Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 150

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Reinders, Lolle 
 14 jul 1742Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91036
2
Hoekstra, Gaele Klazes 
 14 jul 1745Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48426
3
Tanja, Rintje Lieuwes 
 14 jul 1748Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96649
4
Ploeg, Dieuwke Thomas van der 
 14 jul 1755Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10888
5
Halbesma, Halbe Johannes 
 14 jul 1760De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33171
6
Kloosterman, Taetske Jans 
 14 jul 1762Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48141
7
Plat, Binne Klazes 
 14 jul 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2592
8
Sinnema, Petrus Eelzes 
 14 jul 1769Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16720
9
Henstra, Trijntje Klazes 
 14 jul 1770Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24009
10
Mients, Gatske 
 14 jul 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51217
11
Keizer, Evert Joosten 
 14 jul 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95316
12
Eeltjes, Egbert 
 14 jul 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50506
13
Wal, Jan Hendriks van der 
 14 jul 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1415
14
de Bruin, Eeltje Symons 
 14 jul 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46651
15
de Vries, Jacob Jans 
 14 jul 1774Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81054
16
Andringa, Klaas Tjeerds 
 14 jul 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33605
17
Heins, Kunskje 
 14 jul 1779Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80093
18
Boonstra, Pieter AEbes 
 14 jul 1780St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77610
19
van Dijk, Jan Wiegers 
 14 jul 1780Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56628
20
de Vries, Gosse Jans 
 14 jul 1781Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49405
21
Olijnsma, Jan Kornelis 
 14 jul 1781 I17870
22
de Vries, Dirk Jans 
 14 jul 1783Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87265
23
Faber, Trijntje Jans 
 14 jul 1783Benedenknijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30473
24
Havinga, Klaas Jans 
 14 jul 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22541
25
Heida, Foekjen Roels 
 14 jul 1788Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41849
26
Gercama, Knierke Johannes 
 14 jul 1789Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103645
27
Stienstra, Freerkje Symons 
 14 jul 1790Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73217
28
Woude, Yde Hendriks van der 
 14 jul 1792Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48782
29
Wytsma, Abele Eeltjes 
 14 jul 1792Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102152
30
Kuipers, Hendrik Jacobs 
 14 jul 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48906
31
Jans, Janke 
 14 jul 1794Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79732
32
Kamstra, Dirkje Tijsses 
 14 jul 1794Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6148
33
de Jong, Jeltje Heins (aka Hogerhuis) 
 14 jul 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40728
34
Bonga, Japke Sijes 
 14 jul 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12051
35
Luitsens, Dieuwke 
 14 jul 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41476
36
Laverman, Grietje Johannes 
 14 jul 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12386
37
de Boer, Oebele Binnes 
 14 jul 1801Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55418
38
Dijk, Elisabeth Lieuwes van 
 14 jul 1801Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10479
39
Annes, Pijter 
 14 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79042
40
Dijkstra, Cornelis Anskes 
 14 jul 1803Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38972
41
Meindertsma, Meindert Eelkes 
 14 jul 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84485
42
Noordhuis, Jantje Jacobs 
 14 jul 1803Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91643
43
Wierda, Jan Sjoukes 
 14 jul 1803Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72016
44
Meer, Ynske Jans van der 
 14 jul 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5243
45
Steltman, Rienk Jelles 
 14 jul 1804Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104842
46
Stap, Mintje Pieters 
 14 jul 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13595
47
Bosma, Taetske Marinus 
 14 jul 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44221
48
Laverman, Romkje Johannes 
 14 jul 1808Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44358
49
Boyenga, Baukje Harmens 
 14 jul 1810Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27937
50
Terpstra, Marten Oeges 
 14 jul 1810Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17139

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Grootius, Trijntie 
 14 jul 1768Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95051
2
Eelkes, Janke 
 14 jul 1806Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3944
3
Metskes, Antje 
 14 jul 1809Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86019
4
Bergmans, Houke Jans 
 14 jul 1812Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94917
5
Jacobs, Jantje (Janneke) 
 14 jul 1812Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44713
6
Westra, Albert Harmens 
 14 jul 1812Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99416
7
Hellema, Yme Ruurds 
 14 jul 1815Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47660
8
Ti(e)ken, Carel Ottes 
 14 jul 1816Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26577
9
Anema, Minne Wybes 
 14 jul 1817Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56365
10
Hoekstra, Iede Klases 
 14 jul 1817Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83179
11
Ruurds, Hinke 
 14 jul 1817Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82274
12
Terpstra, Oege Jans 
 14 jul 1817 I27095
13
Sijmens, Aafke 
 14 jul 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49615
14
Holwerda, Douwe Klases 
 14 jul 1819Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10508
15
Nieuwenhuis, Jeltje Heeres 
 14 jul 1819Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78017
16
Hendriks, Dirkjen 
 14 jul 1821Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101162
17
Oostra, Binne Pieters 
 14 jul 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52826
18
Tuinstra, Pieter Sydses 
 14 jul 1822Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63338
19
Visser, Klaas Gatzes 
 14 jul 1822Dedgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98439
20
van Loon, Ymkje Wybrandus 
 14 jul 1823 I57208
21
Harms, Geeske 
 14 jul 1825Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99603
22
Oost, Albert Geerts 
 14 jul 1827Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64201
23
van Schepen, Gerrit Feikes 
 14 jul 1832St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104516
24
Mey, Rinske Taekes van der 
 14 jul 1834Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95399
25
Dorhout, Rinske Tjibbes 
 14 jul 1837 I51806
26
Hesselius, Taekje Tjitzes 
 14 jul 1837Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93873
27
Klomp, Janke Feikes 
 14 jul 1838Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89269
28
Tolsma, Aaltje Hendriks 
 14 jul 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12454
29
Koopmans, Jan Klases 
 14 jul 1840Termunterzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85043
30
Kuik, Dirk Jans 
 14 jul 1840 I69432
31
Lyklema, Sytske Tjallings 
 14 jul 1840 I45488
32
Dijkstra, Trijntje Heerkes 
 14 jul 1841Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55489
33
Kuipers, Anne Harkes 
 14 jul 1841Oldekerk,province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34794
34
Zijlstra, Rinze Hendriks 
 14 jul 1841Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8384
35
Bosgra, Okke Tietes 
 14 jul 1842Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4609
36
Douma, Jan Sybrens 
 14 jul 1842Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20994
37
Mug, Reinder Annes 
 14 jul 1842Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64598
38
Tamminga, Grietje Jietzes (aka Hoogterp) 
 14 jul 1842Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39828
39
Roorda, Ymkje Freerks 
 14 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55365
40
Tuin, Tjalle Gerrits van 
 14 jul 1844Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9137
41
Werkhoven, Jelle Gabes 
 14 jul 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3994
42
van Dijk, Stillborn Jans 
 14 jul 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30673
43
Berg, Lykele Hemmes 
 14 jul 1846Bergen op Zoom, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32493
44
Leistra, Tjitske Tjeerds 
 14 jul 1847Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84296
45
Siderius, Klaas Everts 
 14 jul 1847 I79004
46
Dijk, Jildert Baukes van 
 14 jul 1848Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8043
47
Faber, Pietje Bartels 
 14 jul 1848Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52344
48
Speulstra, Lieuwe Jans 
 14 jul 1848 I6199
49
de Vries, Baukje Jelles 
 14 jul 1849Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23977
50
van Zandbergen, Eize Hermanus 
 14 jul 1849Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87852

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 48 van 48

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Sijbrens, Klaas 
Zijtses, Beitske 
 14 jul 1743Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84079
I84080
2
Botes, Doede 
Jeppes, Trijntje 
 14 jul 1748Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81020
I96927
3
Jacobs, Yede 
Jans, Geeske 
 14 jul 1748Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71006
I71007
4
Sjoukes, Eibert 
Douwes, Knierke 
 14 jul 1748Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104295
I104296
5
Yppes, Lykle 
Gerryts, Wytske 
 14 jul 1748Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104701
I104702
6
Reitsema, Pauwel Arjens 
Gerryts, Bieke 
 14 jul 1765Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65568
I65569
7
Ymes, Jacob 
Watses, Trijntje 
 14 jul 1765Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3110
I3111
8
Ruirds, Klaas 
Bates, Tettje 
 14 jul 1773Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89117
I89118
9
Hendriks, Ferdinand 
Diemers, Saakjen 
 14 jul 1776Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66773
I66774
10
Jacobs, Tjalling 
Tjebbes, Grietje 
 14 jul 1776Noordbroek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96039
I96040
11
Willems, Wijtse 
Alberts, Heiltje 
 14 jul 1776Doezum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85691
I85692
12
Wybenga, Brandt Minnes 
Riemers, Meike 
 14 jul 1779Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58304
I58305
13
Cornelis, Gerben 
Romkes, Ryme 
 14 jul 1782Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70933
I70934
14
Hendriks, Eeltje 
Sijmons, Janke 
 14 jul 1783Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67836
I67837
15
Fokkes, Paulus 
Romkes, Roelofke 
 14 jul 1790Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56339
I56340
16
Ferwerda, Theunis Klazes 
Huisman, Marijke Ruurds 
 14 jul 1793Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65929
I65930
17
Vrij, Hendrik Jans 
Pieters, Afke 
 14 jul 1793Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86960
I35611
18
Smeding, Oebele Durks 
Siderius, Lipkje Foppes (aka Rinia) 
 14 jul 1799Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50684
I50685
19
Minnema, Jan Minnes 
Halbesma, Lijsbert Douwes 
 14 jul 1805Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53835
I53836
20
Heidema, Meint Andries 
Hoekstra, Aaltje Hendriks 
 14 jul 1812Mairie Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27988
I27989
21
Heeringa, Gosse Dirks 
de Swart, Geertje Fritses 
 14 jul 1814Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37893
I89443
22
Dijk, Hendrik Meinderts van 
Feenstra, Trijntie Tjeerds 
 14 jul 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1805
I89875
23
Jong, Jacob Meinderts de 
Booitsma, Etje Taekes 
 14 jul 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20244
I20245
24
Visser, Benedictus Jacobs 
Glas, Janke Igles 
 14 jul 1827Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38072
I38073
25
Westra, Bonne Jans 
Heidanus, Dieuke Sierds 
 14 jul 1827Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12460
I10907
26
Wetterauw, Casper Clases 
Weide, Tjitske Dirks van der 
 14 jul 1827Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60421
I60423
27
Boer, Reinder de 
Bleinsma, Rientje Rintjes 
 14 jul 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7366
I10408
28
Boer, Tjeerd Pieters de 
Nijp, Doetje Christoffels 
 14 jul 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3688
I3763
29
Rijpstra, Frans Fransen 
Kootstra, Hiltje Douwes 
 14 jul 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48232
I48233
30
Braaksma, Bindert Boyens 
Bonsma, Antje Harmens 
 14 jul 1832Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6798
I6698
31
Duizendstra, Hendrik Klazes 
Hooghiemstra, Trijntje Douwes 
 14 jul 1836Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105370
I59240
32
Tjepkema, Tjepke Minnes 
Wagen, Martje Sjoukes van der 
 14 jul 1842Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2194
I2193
33
Stienstra, Homme Tjeerds 
Bakker, Jantje Adams 
 14 jul 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11932
I11933
34
Polstra, Johannes Tjeerds 
Banga, Trijntje Lieuwes 
 14 jul 1855Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57839
I57840
35
Tamminga, Auke Sjoerds 
Damstra, Antje Dooitzes 
 14 jul 1855Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75917
I75918
36
Terpstra, Lieuwe Jans 
Kroodsma, Doetje Ynes 
 14 jul 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8395
I5927
37
Meer, Pieter Jelles van der 
Hoogstra, Roelofke Jans 
 14 jul 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9244
I27438
38
Oosterbaan, Willem Gerrits 
Koopmans, Baukje Folkerts 
 14 jul 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9548
I9549
39
Roorda, Albert Ruurds 
Snijder, Cele Douwes 
 14 jul 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14185
I23905
40
Ploeg, Jacob Piers van der 
Smit, Marij Siltjes 
 14 jul 1864Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34824
I52765
41
Meer, Jan Harmens van der 
Woude, Yke Taekes van der 
 14 jul 1869Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83773
I83766
42
Jensma, Klaas Gosses 
Bosch, Renske Jans 
 14 jul 1870Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22642
I22226
43
Hilverda, Wytze Gerrits 
Hiddinga, Antje Jans 
 14 jul 1876Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66570
I66569
44
Bouma, Paulus Gerrits 
Rozema, Baukje Jans 
 14 jul 1877Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55817
I14001
45
Faber, Frans Jans 
Kayzer, Dieuwke Meentos 
 14 jul 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22879
I22875
46
Olivier, Hessel Alefs 
Miedema, Trijntje Tjerks 
 14 jul 1881Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107020
I60279
47
Nieuwsma, Johannes Renzes 
Vis, Renske 
 14 jul 1883Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97835
I97838
48
Elzenga, Harmen Goffes 
Molen, Adriana van der 
 14 jul 1926Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28338
I100960

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Johannes, Douwe 
 14 jul 1700Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66783
2
Johannes, Johannes 
 14 jul 1700Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82974
3
Joukes, Tys 
 14 jul 1720Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42598
4
Baukes, Floris 
 14 jul 1726Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46239
5
Hayema, Rinse Pieters 
 14 jul 1737Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104092
6
Wassenaar, Lieuwe Jelles 
 14 jul 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15545
7
Aukes, Meindert 
 14 jul 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21661
8
Boeles, Jan 
 14 jul 1743Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19344
9
Tjerks, Fokke 
 14 jul 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3953
10
Kool, Rients Lubbes 
 14 jul 1752Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102438
11
Bouma, Janke Sipkes 
 14 jul 1754Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11623
12
Lolles, Baukje 
 14 jul 1754Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88987
13
Abes, Bortzen 
 14 jul 1765Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93381
14
Ferwerda, Willem Tjalles 
 14 jul 1765Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16135
15
Fokkes, Dieuke 
 14 jul 1765Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106600
16
Martens, IJessche 
 14 jul 1765Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45289
17
Meyer, Jan Rinderts 
 14 jul 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49927
18
Hooghiemstra, Hillebrand Klazes 
 14 jul 1771Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64084
19
Jans, Jochem 
 14 jul 1771Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77242
20
Johannes, Wijtske 
 14 jul 1771Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45874
21
Mook, Coenraad Jacobs 
 14 jul 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87320
22
Tjepkema, Cornelis Tjepkes 
 14 jul 1771Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22676
23
Baarda, Trijntje Sipkes 
 14 jul 1776Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36124
24
de Groot, Marten Willems 
 14 jul 1776Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66718
25
Jans, Hiltje 
 14 jul 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42985
26
Ley, Joon Gabes van der 
 14 jul 1776Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30977
27
Frankena, Aukjen Aukes 
 14 jul 1782Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69103
28
Groot, Geiske Wybrens de 
 14 jul 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8239
29
Kikstra, Wytske Klazes 
 14 jul 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2396
30
Mey, Auke Jans van der 
 14 jul 1782Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82184
31
Brandsma, Tjitske Jelles 
 14 jul 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39903
32
Buma, Klaas Hendriks 
 14 jul 1793Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13478
33
Dijkstra, Gertje Harmens 
 14 jul 1793Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40018
34
Hoogterp, Wytske Thijsses 
 14 jul 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7172
35
Jacobs, Eelke 
 14 jul 1793Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99229
36
Jansma, Antje Wybrens 
 14 jul 1793Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12185
37
Joukes, Tryntje 
 14 jul 1793Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46114
38
Roorda, Janke Jacobs 
 14 jul 1793Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20961
39
Akkerman(s), Sipke Alles 
 14 jul 1799Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7651
40
Bloemendal, Joukje Jochums 
 14 jul 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41119
41
Meindertsma, Maaijke Pieters 
 14 jul 1799Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52655
42
Dijk, Hendrikje Wytzes van 
 14 jul 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5022
43
Dijken, Henricus Stenhuis 
 14 jul 1802City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85070
44
Hoekstra, Neeltje Jans 
 14 jul 1805Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35697
45
Holwerda, Klaas Jientjes 
 14 jul 1805Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13704
46
Jacobs, Klaaske 
 14 jul 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45656
47
Kooi, Maaike Keimpes van der 
 14 jul 1805Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47842
48
Wijma, Jedske Sakes 
 14 jul 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69126
49
Meer, Leendert Kornelis van der 
 14 jul 1810Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57019
50
Kamminga, Tryntie Kornelis 
 14 jul 1811Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46561