Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 132

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jetzes, Johanna 
 14 jun 1765Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30
2
Turkstra, Rients Annes 
 14 jun 1766Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7154
3
Jans, Taetske 
 14 jun 1767Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97581
4
Allerts, Trijntje 
 14 jun 1770St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77531
5
Feenstra, Aaltje Arends 
 14 jun 1770Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49650
6
Wijngaarden, Antje Willems 
 14 jun 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77772
7
Stoker, Wijke Martens 
 14 jun 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70580
8
Hogt, Marten Annes van der 
 14 jun 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100873
9
Sipkes, Martjen 
 14 jun 1775Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42938
10
Beerns, Eelkjen 
 14 jun 1777Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47583
11
Gaeles, Goffe 
 14 jun 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42813
12
Roukema, Foeke Duyes 
 14 jun 1777Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97667
13
Jetzes, Sjieuke 
 14 jun 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66175
14
Zeebastiana, Jan Cornelis Dekker de 
 14 jun 1780Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9798
15
Lemke, Gerben Anes 
 14 jun 1781Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92986
16
Melis, Berber 
 14 jun 1781Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79807
17
Posthumus, Johannes Jurjens 
 14 jun 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82060
18
Romkes, Hiltje 
 14 jun 1786Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65449
19
Bosch, Piebe Gerrits 
 14 jun 1792Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6704
20
Cuperus, Antje Jans 
 14 jun 1792Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5236
21
Symens, Tijs 
 14 jun 1792Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47917
22
Hendriks, Lijsbert 
 14 jun 1796Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46034
23
de Vries, Trijntje Theunis 
 14 jun 1797Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105762
24
Visser, Wytske Wytzes 
 14 jun 1797Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33722
25
Koop, Akke Sybes 
 14 jun 1798Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106467
26
Gilles, Nikolaas Fredriks 
 14 jun 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46147
27
Rijpma, Jouke Ruurds 
 14 jun 1803Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6824
28
Terpstra, Tjitske Johannes 
 14 jun 1803Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10384
29
Bloemsma, Baukje Nammens 
 14 jun 1805Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3217
30
Hylkema, Antje Botes 
 14 jun 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5867
31
Hoekstra, Jildert Taekes 
 14 jun 1807Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6834
32
Hamstra, Grietje Ydes 
 14 jun 1812Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74584
33
Uitterdijk, Henke Hendriks 
 14 jun 1813Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35898
34
de Jong, Jan Baukes 
 14 jun 1814Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76169
35
de With, Teeuwes Egberts 
 14 jun 1814 I50641
36
Rienstra, Jan Emkes 
 14 jun 1814Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35190
37
Venendal, Pietje Gijsbertus 
 14 jun 1816Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106661
38
Boersma, Maaike Pieters 
 14 jun 1817Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17202
39
Posthumus, Dorothea Alagonda Rinses 
 14 jun 1817Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36896
40
Wierda, Blijke Aukes 
 14 jun 1817Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18418
41
de Vries, Goffe Sytzes 
 14 jun 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27194
42
Kingma, Frouwkje Dirks 
 14 jun 1818Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81007
43
de Walle, Jan Tijsses 
 14 jun 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27312
44
Slim, Dieuke Arjens 
 14 jun 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27313
45
Sytsma, Harmenke Mennes 
 14 jun 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27311
46
Terpstra, Akke Ouwes 
 14 jun 1821Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19627
47
Veldema, Sijke Lammerts 
 14 jun 1821 I37535
48
Runia, Sjoerd Theunis 
 14 jun 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100757
49
Swart, Renske Piebes 
 14 jun 1828 I61285
50
Tilstra, Iebeltje Gosses 
 14 jun 1829Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28896

1 2 3 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Aelses, Feikjen 
 14 jun 1801Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72265
2
Foppes, IJsebrand 
 14 jun 1806Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102750
3
Sydses, Pieter 
 14 jun 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3716
4
Everds, Jacob 
 14 jun 1810Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53228
5
Ferwerda, Taeke Thijssens 
 14 jun 1811Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46747
6
Jans, Aan 
 14 jun 1811Swichum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98427
7
de Walle, Ytje Thijsses 
 14 jun 1813Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26328
8
Terpstra, Teunis Carels 
 14 jun 1814Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60386
9
Veen, Gerlof Gerrits van der 
 14 jun 1814Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102049
10
Arjens, Klaaske 
 14 jun 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26849
11
Bekius, Cornelis Allerts 
 14 jun 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70796
12
Molenaar, Pieter Formers 
 14 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13306
13
Ram, Antje Gerrits 
 14 jun 1815Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105850
14
Sterk, Etje Kornelis 
 14 jun 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26459
15
Ferwerda, Jelle Pieters 
 14 jun 1816Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14999
16
Borger, Jouke Douwes 
 14 jun 1817Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77450
17
Sytzes, Janke 
 14 jun 1818Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97871
18
Terpstra, Marten Tjerks 
 14 jun 1818Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86535
19
Westerhuis, Sipke Gerrits 
 14 jun 1818Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10184
20
Harrits, Rinske 
 14 jun 1819Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90093
21
Hoek, Dirk Freerks van der 
 14 jun 1819Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43398
22
Nijmeyer, Margjen Hendriks 
 14 jun 1819Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86389
23
Jannes, Pietertje 
 14 jun 1820Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71867
24
Gerbens, Jitske 
 14 jun 1822Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105360
25
van Slooten, Grietje Janes 
 14 jun 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70768
26
Kats, Jan Jans 
 14 jun 1826Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60606
27
Dijkstra, Wytske Johannes 
 14 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46108
28
Jans, Meino 
 14 jun 1827 I46123
29
Kayzer, Wilhelmus Hendriks 
 14 jun 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51763
30
Koets, Pieter Doedes 
 14 jun 1827St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64585
31
Kuipers, Grietje Durks 
 14 jun 1827Kootstertille Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74880
32
Reitsma, Saakje Sjoerds 
 14 jun 1829Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93298
33
Terpstra, Grietje Piebes 
 14 jun 1829Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5726
34
Zuidema, Froukje Egberts 
 14 jun 1829Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47630
35
Sinnema, Trijntje 
 14 jun 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81334
36
Hulzinga, Gosse Alles 
 14 jun 1831Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82909
37
Meer, Jorrit Gjalts van der 
 14 jun 1833 I71291
38
de Wagt, Heine Tjeerds 
 14 jun 1835 I62389
39
Koopmans, Aaltje Hiddes 
 14 jun 1836Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5922
40
Kort, Anne Hendriks 
 14 jun 1836 I62714
41
Roorda, Dirk Taekes 
 14 jun 1837Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11900
42
Smit, Meike Jelles 
 14 jun 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8715
43
de Jong, Stillborn Pieters 
 14 jun 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15862
44
Loonstra, Tjipke Klazes 
 14 jun 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34517
45
Holwerda, Taeke Pieters 
 14 jun 1841Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27421
46
Dijkstra, Antje Gerrits 
 14 jun 1842Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96205
47
Ebbens, Akke Harmens 
 14 jun 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27187
48
Boonstra, Jeltje Klases 
 14 jun 1844Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5837
49
Bekius, Johannes Jans 
 14 jun 1845Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69477
50
Veenstra, Auke Teedes 
 14 jun 1845Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89017

1 2 3 4 Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Sytsma, Froukje Walings 
 14 jun 1955Rijswijk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 103

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jongsma, Ernestus 
Rauwerda, Yke Freerks 
 14 jun 1744Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68209
I68210
2
Volkerts, Volke 
Hattums, Janke 
 14 jun 1748Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107462
I107463
3
Nannes, Johannes 
Thomas, Janke 
 14 jun 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74092
I74093
4
Theunis, Jouke 
Johannis, Elisabeth 
 14 jun 1750Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83319
I83320
5
Jongbloed, Meine Johannes 
Oebles, Jeltie 
 14 jun 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67187
I67188
6
Pijpstra, Symon Rienks 
Minnolts, Ymkje 
 14 jun 1761Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90571
I90572
7
Pytters, Roode 
Uitzes, Hiltje 
 14 jun 1761Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66665
I66666
8
Stienstra, Sjoerd Bouwes 
Rienks, Grietie 
 14 jun 1761Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67840
I67841
9
Willems, Jasper 
Andries, Fopkjen 
 14 jun 1761Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72460
I72461
10
Andrys, Reinder 
Rieniks, Ariaantje 
 14 jun 1764St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70504
I70505
11
Dirks, Eeltje 
Jacobs, Tjitske 
 14 jun 1767Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44437
I44438
12
Annes, Rienk 
Johannes, Welmoed 
 14 jun 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89795
I89796
13
Annes, Andrys 
Jans, Antje 
 14 jun 1772Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75336
I75337
14
Bergsma, Karel Jans 
Harms, Maike 
 14 jun 1772Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94449
I94450
15
Molenaar, Pieter Formers 
Sipkes, Tjeerdje 
 14 jun 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13306
I13307
16
Dijk, Jan Joukes van 
Meinderts, Janke 
 14 jun 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1464
I2105
17
Kuipers, Cornelis Jacobs 
Martens, Sjeuke 
 14 jun 1778Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2366
I2367
18
Rinsma, Folkert Pieters 
Rinsma, Grietje Folkerts 
 14 jun 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6930
I6931
19
Sinnema, Anne Eelzes 
Straatsma, Sytske Alberts 
 14 jun 1778Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11352
I11353
20
Viersen, Heerke Jans 
Feenstra, Aukje Harings 
 14 jun 1778Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23542
I23543
21
Douma, Tjipke Douwes 
Folkertsma, Janke Johannes 
 14 jun 1789Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65910
I65911
22
Roorda, Hendrik Sakes 
Ulbes, Ruurdje 
 14 jun 1789Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82086
I82087
23
van Wieren, Gerben Jans 
Lubberts, Aafke 
 14 jun 1789Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33124
I33125
24
Braaksma, Hille Andries 
Schreinhout, Rinske Jeltes 
 14 jun 1795Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82160
I82161
25
de Vries, Douwe Willems 
Klases, Tietje 
 14 jun 1795Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50330
I50331
26
Ypes, Pieter 
Ark, Doetje Ekkes van der 
 14 jun 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59440
I59441
27
de Jong, Jan Jans (aka Jongstra) 
Poelstra, Trijntje Thomas 
 14 jun 1801Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103165
I103164
28
Faber, Jan Jans 
Tiekersma, Tietje Sipkes 
 14 jun 1801Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26353
I26354
29
Hiddema, Pieter Abes 
Jans, Jantje 
 14 jun 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50148
I50149
30
Johannes, Marten 
Schat, Lijsbert Jans 
 14 jun 1801Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77951
I79086
31
Riesema, Jan Lammerts 
Dorhout, Fokje Joekes 
 14 jun 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3921
I3656
32
Veen, Hendrik Fokkes van der 
Atema, Lutske Jelles 
 14 jun 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59211
I59212
33
Veenstra, Ouwe Teedes 
Veninga, Trijntje Tjeerds 
 14 jun 1801Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23937
I23938
34
de Graaf, Fokke Lammerts 
Alberts, Grietje 
 14 jun 1804Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47699
I47700
35
Zeebastiana, Jan Cornelis Dekker de 
Hoekema, Jitske Hendriks 
 14 jun 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9798
I9799
36
Rubingh, Haijo Berends 
Holler, Marchien Bolles 
 14 jun 1805Wildervank, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108973
I108974
37
Bruinsma, Jan Tjeerds 
Jetsma, Tetje Klazes 
 14 jun 1807Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79273
I79274
38
Hennes, Douwe Klazen 
Klaases, Imme 
 14 jun 1807Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85379
I85380
39
Huizen, Eetze Sybes van 
Jans, Trijntje 
 14 jun 1807Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5421
I41798
40
Tuininga, Jacob Siedzes 
Spriensma, Tjitske Reinders 
 14 jun 1807Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53494
I53495
41
Miersma, Hette Joostens 
Dijk, Katelijne Lieuwes van 
 14 jun 1812Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2626
I2370
42
Kiestra, Harmanus Olferts 
Fopma, Geertje Douwes 
 14 jun 1815Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47215
I98646
43
Wassenaar, Jacob Sjoerds 
Fopma, Beitske Douwes 
 14 jun 1815Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99276
I99275
44
Duinen, Abe Jans van 
Klases, Beitske 
 14 jun 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1531
I50267
45
Meulen, Symen Hillebrants van der 
Beerents, Tjitske 
 14 jun 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101896
I101892
46
Terpstra, Jan Wiegers 
Faber, Jeltje Jans 
 14 jun 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75450
I75454
47
Velde, Pieter Klazes van der 
de Lange, Adriaantje Roelofs 
 14 jun 1817Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104503
I104507
48
de Vries, Klaas Thijsses 
Roelofs, Sybrigje 
 14 jun 1818Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67988
I68000
49
Zandstra, Roel Jochems 
Veer, Geertje Ates van der 
 14 jun 1818Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62642
I62643
50
Cnossen, Johannes Wybes 
Walma, Maaike Cornelis 
 14 jun 1821Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62197
I62198

1 2 3 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hedsers, Boote 
 14 jun 1646Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82779
2
Jans, Gerlske 
 14 jun 1711Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92785
3
Tijsses, Lysbet 
 14 jun 1711Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66784
4
Wobma, Jan Jansen 
 14 jun 1711Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95173
5
Ockes, Lijsbeth 
 14 jun 1737Scheemda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82504
6
Kornelis, Gerryt 
 14 jun 1739Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87745
7
Vinnema, Sierk Dirks 
 14 jun 1739Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91243
8
Hessels, Tjitske 
 14 jun 1744Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3491
9
Visser, Pieter Oenes 
 14 jun 1744Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9584
10
Willems, Anne 
 14 jun 1744Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15694
11
Alles, Rinske 
 14 jun 1748Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49002
12
Eintes, Beern 
 14 jun 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43224
13
Taekes, Hendrik 
 14 jun 1750Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49285
14
Gerlofs, Martinus 
 14 jun 1761Wetzens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46354
15
Gerrits, Sjoukje 
 14 jun 1761Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45247
16
Hessels, Klaaske 
 14 jun 1761Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48003
17
Drost, Johannes Bernardus 
 14 jun 1763Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49871
18
de Vries, Eelze Eelzes 
 14 jun 1766Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79930
19
Myntjes, Roelof 
 14 jun 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36350
20
Postma, Elisabeth Wytzes 
 14 jun 1767Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109260
21
Visser, Walle Hendriks 
 14 jun 1767Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79852
22
Johannes, Trijntje 
 14 jun 1772Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81876
23
Wiersma, Dirk Jacobs 
 14 jun 1772Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73834
24
Wiersma, Rykele Oeges 
 14 jun 1772Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61899
25
Cahais, Maria Magdalena 
 14 jun 1778Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7411
26
de Haan, Gooike Sybes 
 14 jun 1778Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58074
27
Duinen, Jan Abes van 
 14 jun 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1534
28
Gerbens, Ymkje 
 14 jun 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63735
29
Hendriks, Aaltje 
 14 jun 1778Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43147
30
Kuipers, Pieter Dirks 
 14 jun 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I324
31
Prins, Antje Piers 
 14 jun 1778Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10452
32
Sytses, Jacob 
 14 jun 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14702
33
Wiersma, Tjitske Simons 
 14 jun 1778Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48819
34
Hania, Abe Klazes 
 14 jun 1787Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65072
35
Bekema, Sjoerd Berends 
 14 jun 1789Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5852
36
Brouwers, Pieter Willems 
 14 jun 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4865
37
Hidma, Sjoerd Piers 
 14 jun 1789Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103230
38
Jans, Minke 
 14 jun 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43763
39
Johannes, Dirk 
 14 jun 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43903
40
Johannes, Romke 
 14 jun 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67923
41
Klem, Jantien Hindriks 
 14 jun 1789City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72960
42
Pagels, Romke Johannes 
 14 jun 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92175
43
Wuffen, Pieter Reinders 
 14 jun 1789Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9995
44
Cornelis, Tjipke 
 14 jun 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45250
45
Faber, Sytske Tjeerds 
 14 jun 1795Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69625
46
Porte, Andries Pieters 
 14 jun 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10061
47
Straatsma, Mintje Wytses 
 14 jun 1795Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15258
48
Veenstra, Pytter Symens 
 14 jun 1795Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97262
49
Wagenaar, Aaltje Willems 
 14 jun 1795Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11505
50
Wal, Age Sjoerds van der 
 14 jun 1795Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11071

1 2 Volgende»