Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 171

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Koopman(s), Feikjen Nannes 
 14 mei 1756Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3920
2
Stienstra, Jogchum Gaeles 
 14 mei 1759Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92237
3
Gaatzes, Jan 
 14 mei 1761Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110305
4
Rinses, Pieter 
 14 mei 1765Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72662
5
Wal, Jeltje Lieuwes van der 
 14 mei 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72840
6
Dijkstra, Pieter Jippes 
 14 mei 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50266
7
Terpstra, Akke Annes 
 14 mei 1768Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13664
8
Pompsma, Yke Jans 
 14 mei 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19659
9
Oosterhout, Jelle Jacobus 
 14 mei 1772Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6967
10
Tomas, Feikje 
 14 mei 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I889
11
Velstra, Janke Meints 
 14 mei 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58464
12
de Jong, Egbert Douwes 
 14 mei 1773Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93335
13
Teunis, Reinder 
 14 mei 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77535
14
Bloemstra, Rinske Ates 
 14 mei 1774Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100205
15
Sipkes, Rense 
 14 mei 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42995
16
Jans, Hiltje 
 14 mei 1776Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42985
17
Braaksma, Wybe Jelles 
 14 mei 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1892
18
Lettinga, Roelof Klases 
 14 mei 1777 I7434
19
Sytsma, Teetske Minzes 
 14 mei 1778Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63987
20
Fellinga, Trijntje Klazes 
 14 mei 1780Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107674
21
Hoekstra, Hotze Geerts 
 14 mei 1780Aegum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73906
22
Cuperus, AEde Jans 
 14 mei 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2545
23
Klinkhamer, Berend Johannes 
 14 mei 1781Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78350
24
Molen, Wytske Martens van der 
 14 mei 1783Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35599
25
Dijkstra, Meindert Berends 
 14 mei 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110918
26
Haarsma, Jille Martens 
 14 mei 1785Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11684
27
Datema, Marijke Hendriks 
 14 mei 1786Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90843
28
Taekes, Jeltje 
 14 mei 1787Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50019
29
Hommema, Roelofke Hessels 
 14 mei 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11151
30
Koopmans, Harmen Siedses 
 14 mei 1792Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39504
31
Bij, Aafke Martens van der 
 14 mei 1793Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104918
32
Boersma, Tjitske Pieters 
 14 mei 1794Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46545
33
Kloosterman, Minse Rinses 
 14 mei 1794Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85821
34
Engbrenghof, Marten Gerrits 
 14 mei 1795Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1476
35
Hoekstra, Aafke Pieters 
 14 mei 1796Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56257
36
Keestra, Romke Jans 
 14 mei 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64094
37
Kuiphof, Tjitske Binderts 
 14 mei 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5916
38
Pieters, Hidde 
 14 mei 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48058
39
Schippers, Hillegonda Catharina 
 14 mei 1796Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100547
40
Bosma, Antje Stevens 
 14 mei 1798Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111339
41
Abes, Pieter 
 14 mei 1800Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3931
42
Terpstra, Oebele Jitzes 
 14 mei 1801Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5438
43
Ploeg, Willemke Douwes van der 
 14 mei 1802Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85628
44
Dijkstra, Reinder Upts 
 14 mei 1803Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12468
45
Ploeg, Trijntje Durks van der 
 14 mei 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3095
46
Gilles, Lambertus Fredriks 
 14 mei 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9540
47
Hellema, Tietje Klazes 
 14 mei 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69147
48
Keller, Johannes Antoons 
 14 mei 1805Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101403
49
Pieters, Beitske 
 14 mei 1805Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44188
50
Pieters, Bottje 
 14 mei 1806Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80119

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 169

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tjepkes, Lieuwe 
 14 mei 1800Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91813
2
Sijbes, Klaas 
 14 mei 1802Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3835
3
Jans, Meindert 
 14 mei 1806Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68176
4
Annes, Wijke 
 14 mei 1808Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88942
5
Hillebrands, Wijtse 
 14 mei 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44836
6
Andries, Klaas 
 14 mei 1809Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84620
7
Pieters, Hindrikje 
 14 mei 1811St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97208
8
Rinses, Meinou 
 14 mei 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65576
9
Minnes, Jantje 
 14 mei 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14035
10
Vleur, Daniel Jansen de la 
 14 mei 1813Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96995
11
de Jong, Symen Klazes 
 14 mei 1814Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47411
12
Koopmans, Yeme Gerbens 
 14 mei 1814Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86300
13
Krol, Jan Sjoerds 
 14 mei 1814Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70051
14
Leistra, Ritske Klazes 
 14 mei 1814Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49260
15
Tamboeser, Hijlkjen Jelkes 
 14 mei 1814Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46223
16
Korvinus, Luitzen Tjeerds 
 14 mei 1815Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81674
17
Sikkes, Janke 
 14 mei 1817Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49191
18
Postma, Jacob Jacobs 
 14 mei 1818Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74801
19
Vrieswijk, Sipke Botes 
 14 mei 1818Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69227
20
de Vries, Johannes Tjeerds 
 14 mei 1821Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58206
21
van Berkum, Jacob Pieter 
 14 mei 1821Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27269
22
Meulen, Harke Fokkes van der 
 14 mei 1822De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69235
23
Ritzema, Pieter Jans 
 14 mei 1823Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69601
24
Bruinja, Tjeerd Pieters 
 14 mei 1824Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84229
25
Hijma, Jan Heins 
 14 mei 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3234
26
Jurjens, Mettje 
 14 mei 1824Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79631
27
Rinses, Wypkje 
 14 mei 1824Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102048
28
Wiersma, Aaltje Meinderts 
 14 mei 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27825
29
Jaarsma, Grietje Dirks 
 14 mei 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6149
30
Eeltjes, Sjuttje 
 14 mei 1827Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48463
31
Halma, Piebe Taekes 
 14 mei 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10287
32
Vervaate, Daniel 
 14 mei 1827Groede, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108671
33
Sikkema, Johannes Andries 
 14 mei 1828 I68429
34
de Vries, Hendrikje Bouwes 
 14 mei 1829Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79497
35
Stelwagen, Bauke Johannes 
 14 mei 1829Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21230
36
de Boer, Lijsbert Tjebbes 
 14 mei 1830 I62541
37
Hemrica, Vrouwkje Pieters 
 14 mei 1830St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78494
38
Ballings, Lutske 
 14 mei 1831Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82815
39
Smeding, Andries Sakes 
 14 mei 1831 I44760
40
Schregardus, Frederik Frederiks 
 14 mei 1832Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65727
41
Vries, Melle Klazes de 
 14 mei 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10192
42
Noteboom, Maaike Sijes 
 14 mei 1833Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112086
43
Nauta, Sjoerd Rintjes 
 14 mei 1836Bovenbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85254
44
Boyenga, Trijntje Jans 
 14 mei 1837 I48197
45
Pieters, Stijntje 
 14 mei 1837Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58862
46
Roorda, Hinke Isaacs 
 14 mei 1837Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14220
47
Sjoerdsma, Taede Sjoerds 
 14 mei 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92826
48
Kornelis, Lutske 
 14 mei 1838Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21681
49
Vellinga, Jan Folkerts 
 14 mei 1838Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25686
50
Westra, Cornelis Fokkes 
 14 mei 1838Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107363

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 703

1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Fockes, Tjalle 
Feddes, Jiesel 
 14 mei 1699Waaxens/Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88539
I88540
2
Hajes, Gosse 
Krijns, Sjouk 
 14 mei 1710Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97367
I97368
3
Fokkes, Drieuwes 
Claases, Trijntje 
 14 mei 1719Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93076
I93077
4
Uylkes, Riemer 
Jacobs, Trijntje 
 14 mei 1719Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72593
I72594
5
Binderts, Taeke 
Lammerts, Atie 
 14 mei 1722Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89380
I89381
6
Jans, Rinse 
Joosten, Berber 
 14 mei 1722Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48963
I48964
7
Pyters, Jelle 
Jacobs, Beerntie 
 14 mei 1722Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92289
I92290
8
Dirks, Feije 
Tjeerds, Klaaske 
 14 mei 1724Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72025
I72026
9
Hanses, Anne 
Peters, Tysje 
 14 mei 1724Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70081
I70082
10
Jaens, Jelle 
Aebes, Romkjen 
 14 mei 1724Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73446
I73447
11
Dirks, Dirk 
Lieuwes, Leentjen 
 14 mei 1730Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106449
I106450
12
Tjebbes, Douwe 
Jans, Fokeltie 
 14 mei 1730Itens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74722
I74723
13
Jans, Harmen 
Eetses, Grietje 
 14 mei 1731Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86792
I86793
14
Pijters, Laas 
Wijtzes, Sibbeltie 
 14 mei 1731Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96189
I96190
15
Pijtters, Johannes 
Franssen, Dieuwke 
 14 mei 1731Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90125
I90126
16
Douwes, Sybren 
Pytters, Frouckjen 
 14 mei 1733Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75377
I75378
17
Pijtters, Luitsen 
Klases, IJdtie 
 14 mei 1733Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74833
I74834
18
Haetses, Makke 
Johannis, Sytske 
 14 mei 1741Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89364
I89365
19
Jelles, Jan 
Idzes, Aafke 
 14 mei 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83028
I83029
20
Jelles, Lieuwe 
Cornelis, Hykke 
 14 mei 1741Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94804
I94805
21
Sjoerds, Pyter 
Lupkes, Itske 
 14 mei 1741Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80568
I80569
22
Tjerx, Mient 
Clases, Jetske 
 14 mei 1741Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73424
I73425
23
Pieters, Jacob 
Feykes, Berber 
 14 mei 1742Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103860
I103861
24
Sjoerds, Pyter 
Douwes, Yebeltje 
 14 mei 1742Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59219
I59220
25
Gerbens, Jan 
Annes, Arjaantie 
 14 mei 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68191
I72020
26
Aarnts, Beernt 
Hendrix, Grijtie 
 14 mei 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4676
I76840
27
Bouman, Aapko 
van Weerden, Josina Maria 
 14 mei 1747Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94418
I94419
28
Elsinga, Hendrik Lucas 
Baukes, Minke 
 14 mei 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47170
I47171
29
Geerts, Jan 
Jans, Reinou 
 14 mei 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96278
I96279
30
Heeres, Jakob 
Jacobs, Wijtske 
 14 mei 1747Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74417
I74418
31
Jacobs, Christiaan 
Hanses, Rinske 
 14 mei 1747Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2913
I2919
32
Jans, Hendrik 
Luitjens, Sjoukje 
 14 mei 1747Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80870
I80871
33
Jelles, Wybe 
Gerrits, Lysbet 
 14 mei 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43858
I43859
34
Pyters, Douwe 
Feyes, Antje 
 14 mei 1747Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102957
I102958
35
Sijbrens, Outger 
Idses, Rijmkje 
 14 mei 1747Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56050
I56051
36
Hindriks, Feyke 
Harnts, Stijntje 
 14 mei 1751Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70718
I70719
37
Alberts, Marten 
Botes, Wytske 
 14 mei 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80662
I46427
38
Anders, Henderik 
Clasen, Lammegien 
 14 mei 1752Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97022
I97023
39
Edgers, Hoite 
Jans, Ymkien 
 14 mei 1752Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88044
I88045
40
Freerks, Tjeerd 
Pieters, Jitske 
 14 mei 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31907
I31908
41
Gabes, Jan 
Foekes, Wijpkjen 
 14 mei 1752Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74764
I74765
42
Harkes, Frans 
Wygers, Gertje 
 14 mei 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45550
I45551
43
Jans, Eevert 
Aeatses, Janke 
 14 mei 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82636
I82637
44
Jans, Evert 
AEtses, Janke 
 14 mei 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2470
I2469
45
Jans, Minnert 
Jacobs, Trijntje 
 14 mei 1752Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93703
I93704
46
Jochems, Hendrik 
Romkes, Antje 
 14 mei 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46086
I46085
47
Johannes, Syds 
Oetses, Gertje 
 14 mei 1752Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69862
I69863
48
Keimpes, Geele 
Hedzers, Antje 
 14 mei 1752Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91774
I91775
49
Pyters, Wierd 
Johannes, Trijntje 
 14 mei 1752Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44226
I44227
50
Raap, Adrianus Floris 
Faber, Rinske Sybrens 
 14 mei 1752Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72963
I72964

1 2 3 4 5 ... 15» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 73

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nammens, Nammen 
 14 mei 1683Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1313
2
Willems, Aafke 
 14 mei 1688Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95689
3
Pybes, Lieuwe 
 14 mei 1708Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68686
4
Oenses, Grietje 
 14 mei 1710Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93344
5
Sjoerds, Bouwe 
 14 mei 1711Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67842
6
Johannes, Maijke 
 14 mei 1713Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82977
7
Ulbes, Ymkjen 
 14 mei 1713Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102115
8
Bangma, Sikke Obbes 
 14 mei 1724Zurich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95039
9
Gerbens, Marten 
 14 mei 1730Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87807
10
Gerrijts, Abe 
 14 mei 1730Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45942
11
Hessels, Lieuwe 
 14 mei 1730Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72679
12
Ram, Jacobje Jochums 
 14 mei 1730Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46279
13
Harmens, Klaas 
 14 mei 1731Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70184
14
Mients, Klaas 
 14 mei 1742Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93041
15
Dotinga, Sytse Tomas 
 14 mei 1747Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59310
16
Fockes, Opt 
 14 mei 1747Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75323
17
Alberts, Tryntie 
 14 mei 1752Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43303
18
Klaases, Pietje 
 14 mei 1752Hempens/Teerns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38965
19
Pytters, Cornelis 
 14 mei 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77404
20
Repkes, Dyttjen 
 14 mei 1752Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100124
21
Symons, Ytie 
 14 mei 1752Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87109
22
Gerrits, Wybe 
 14 mei 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83066
23
Gosses, Grietje 
 14 mei 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21229
24
Kornelis, Aaltje 
 14 mei 1758Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86157
25
Lucas, Gaatske 
 14 mei 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56555
26
Kuipers, Albert Everts 
 14 mei 1761Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81194
27
Eises, Geertie 
 14 mei 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93396
28
Jans, Einte 
 14 mei 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47067
29
Rijpma, Ruurd Ruurds 
 14 mei 1767Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6820
30
Sinnema, Tjebbe Eelses 
 14 mei 1767Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13663
31
Botma, Sake Folkerts 
 14 mei 1769Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75281
32
Hoekstra, Jurjen Jans 
 14 mei 1769Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6012
33
Jasper, Hendrik Alberts 
 14 mei 1769Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86384
34
Jelgerhuis, Jan Klazen 
 14 mei 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81426
35
Kalsbeek, Joukje Sjoukes 
 14 mei 1769Boornbergum/Kortehemmen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43239
36
Liebbes, Albert 
 14 mei 1769Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48227
37
Gunst, Anthonij 
 14 mei 1775Tholen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111572
38
Klazes, Gosse 
 14 mei 1775Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2809
39
Feitsma, Jan Minnes 
 14 mei 1778Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61832
40
Jacobs, Gertje 
 14 mei 1778Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99219
41
Buwalda, Tjitske Gerrits 
 14 mei 1780Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48248
42
Hellinga, Grietje Dirks 
 14 mei 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10958
43
Prins, Doeke Piers 
 14 mei 1780Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10453
44
Reuversma, Johannes Hanzes 
 14 mei 1780Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14979
45
Vollema, Antje Jelles (aka Osinga) 
 14 mei 1780Oppenhuizen/Uitwellingerga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97974
46
Slim, Antje Arjens 
 14 mei 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36720
47
Teunis, Yetske 
 14 mei 1784Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78561
48
Feddema, Wijtse Eits 
 14 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45796
49
Jaarsma, Froukjen Willems 
 14 mei 1786Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46955
50
Johannes, Jouke 
 14 mei 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46308

1 2 Volgende»