Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 210

1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Freerks, Dirk 
 14 mrt 1750 I10831
2
Bloemendal, Jochum Fopkes 
 14 mrt 1754 I41122
3
Olijnsma, Kornelis Jans 
 14 mrt 1756Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17867
4
Klein, Antje Benjamins de 
 14 mrt 1759Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10023
5
Kooistra, Wytske Rienks 
 14 mrt 1761Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86942
6
Siderius, Grietje Doekes 
 14 mrt 1765St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13166
7
Siderius, Dirk Everts 
 14 mrt 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12930
8
Woude, Klaas Sijes van der 
 14 mrt 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22807
9
Dijkstra, Dirk Johannes 
 14 mrt 1770Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47609
10
Ritskes, Jan 
 14 mrt 1771Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33036
11
Klazes, Jan 
 14 mrt 1772Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46708
12
Tadema, Jeltje Gjalts 
 14 mrt 1772Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37503
13
de Jong, Sytske Okkes 
 14 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4606
14
Notebomer, Froukjen Sijes 
 14 mrt 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105022
15
Pieters, Janke 
 14 mrt 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11775
16
Wiersma, Hendrik Idses 
 14 mrt 1773Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88494
17
Arjens, Sjoerdje 
 14 mrt 1774Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35441
18
Bakker, Marijke Jolles 
 14 mrt 1775Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50715
19
Bouma, Sytze Gerrits 
 14 mrt 1775Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32061
20
Doekes, Foeke 
 14 mrt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45749
21
Prins, Hiltje Piers 
 14 mrt 1775Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106928
22
Dijkstra, Rendert Ruurds 
 14 mrt 1778Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77031
23
Gosses, Baukje 
 14 mrt 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70351
24
Schuitema, Neeltje Gerrits 
 14 mrt 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67388
25
Eelkes, Froukje 
 14 mrt 1779Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50242
26
Triemstra, Bauke Joukes 
 14 mrt 1779Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75273
27
Viersen, Ytje Jacobs 
 14 mrt 1781Eewal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10458
28
Noordenbosch, Janke Dirks 
 14 mrt 1782Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112498
29
Stienstra, Jacob Jogchums 
 14 mrt 1782Tirns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38416
30
Brouwer, Pieter Cornelis 
 14 mrt 1783St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23733
31
Hendriks, Attje 
 14 mrt 1785Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72834
32
Blink, Martje Martens 
 14 mrt 1786Uithuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112833
33
de Vries, Sytze Jelles 
 14 mrt 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25025
34
Dijkstra, Tamme Jans 
 14 mrt 1786St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77389
35
Huitema, Foppe Wiebes 
 14 mrt 1786Follega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65514
36
Wybenga, Jan Wybes 
 14 mrt 1787Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23781
37
Hiddema, Sjoerdtje Freerks 
 14 mrt 1788Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7777
38
Ganzinga, Gerke Jetzes 
 14 mrt 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34466
39
Graaf, Hidde Rinzes de 
 14 mrt 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2781
40
Hemrika, Aaltje Everts 
 14 mrt 1791Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14974
41
Koopman(s), Rienk Sytzes 
 14 mrt 1791Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23924
42
Keegstra, Fedde Pieters 
 14 mrt 1792Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76671
43
Woude, Tjeerd Daniels van der 
 14 mrt 1793Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17983
44
Wielsma, Johannes Doekes 
 14 mrt 1794Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86451
45
Visser, Houkjen Nannes 
 14 mrt 1795Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62441
46
Wymers, Janke 
 14 mrt 1795Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50774
47
Slim, Geertje Cornelis 
 14 mrt 1796Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6566
48
Jacobs, Naeaents 
 14 mrt 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43611
49
Jansen, Janke Jans 
 14 mrt 1799Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50369
50
Terpstra, Eesge Meines 
 14 mrt 1799Warstiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103977

1 2 3 4 5 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 200

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Popkes, Hemke 
 14 mrt 1774Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94008
2
Sjoerds, Grietje 
 14 mrt 1791Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97564
3
Rinkes, Jisk 
 14 mrt 1795Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58632
4
Baarda, Sybeltje Sybes 
 14 mrt 1804Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103733
5
Jelles, Dieuke 
 14 mrt 1807Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91053
6
Kuiken, Jarig Martens 
 14 mrt 1807St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75155
7
Holwerda, Harmen Eeltjes 
 14 mrt 1814Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6492
8
Weide, Klaas Berends van der 
 14 mrt 1814Zuidlaren, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92140
9
Akkerman(s), Symen Alles 
 14 mrt 1815Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26494
10
Kootstra, Auke Jans 
 14 mrt 1815Gersloot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110281
11
Wey, Willem Willems van der 
 14 mrt 1815Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55952
12
Hellinga, Goske Martens 
 14 mrt 1818Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I245
13
Heijnsdijk, Suzanna 
 14 mrt 1820Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71902
14
Hopperus, Enne Fokkes 
 14 mrt 1820Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6975
15
Kalkpot, David Sybrens 
 14 mrt 1820Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8
16
Bos, Sipke Dirks 
 14 mrt 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101798
17
de Boer, Tjalling Lammerts 
 14 mrt 1823Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29345
18
Velde, Kornelis Gerbens van der 
 14 mrt 1824Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4487
19
Speulstra, Jakob Ottes 
 14 mrt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8111
20
Egberts, Been 
 14 mrt 1827Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93442
21
Hoekema, Sytze Wybrens 
 14 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8479
22
Hoekstra, Jacob Jans 
 14 mrt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9646
23
Noteboom, Beitske Foekes 
 14 mrt 1827 I29893
24
Halma, Pieter Douwes 
 14 mrt 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27120
25
Jansma, Tietje Jans 
 14 mrt 1829Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99198
26
Lork, Jan Sybes 
 14 mrt 1829Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83470
27
Oostringa, Brand Sybrens 
 14 mrt 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4693
28
Westra, Bauke Sikkes 
 14 mrt 1831Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72749
29
Folkertsma, Piebe Johannes 
 14 mrt 1832Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6602
30
Zijlstra, Jan Teekes 
 14 mrt 1833Sonnega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90786
31
Hoving, Geessien Jans 
 14 mrt 1835Ten Post, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108597
32
Jong, Grietje Jans de 
 14 mrt 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5944
33
Syboltsma, Lijsbeth Tjeerds 
 14 mrt 1835Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102251
34
Meulen, Beitske Fokkes van der 
 14 mrt 1838Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60462
35
Bruinsma, Tjerk Ages 
 14 mrt 1839Haarlem, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76353
36
Hoekstra, Gerben Sipkes 
 14 mrt 1839Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50588
37
Kooistra, Gerrit Ouwes 
 14 mrt 1839Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9861
38
Schenkel, Roelof Melles 
 14 mrt 1840Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47015
39
Alders, Albert 
 14 mrt 1843Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23714
40
Koopman(s), Feikjen Nannes 
 14 mrt 1843Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3920
41
Vries, Pleuntje Wybes de 
 14 mrt 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11420
42
Wyminga, Hielkjen Jans 
 14 mrt 1843 I52331
43
Beernts, Trijntje 
 14 mrt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23843
44
Bruggers, Berendina 
 14 mrt 1844Miste, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113141
45
Radersma, Andries Reinders 
 14 mrt 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11277
46
Berkenbosch, Roelof Martens 
 14 mrt 1845 I70077
47
Jurresma, Klaas Jurjens 
 14 mrt 1845 I67303
48
Keizer, Gerben Kornelis 
 14 mrt 1846 I23126
49
Reitsma, Jantje Pieters 
 14 mrt 1846Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39182
50
Elzinga, Sake Sybes 
 14 mrt 1847Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6244

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 64

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Epkes, Epke 
Riurds, Baauk 
 14 mrt 1675Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87727
I87728
2
Everts, Aucke 
Doedes, Siouk 
 14 mrt 1717Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102469
I102470
3
Engberts, Jacob 
Ales, Dynke 
 14 mrt 1722Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93848
I93849
4
Hotses, Berent 
Harmens, Tjietske 
 14 mrt 1723Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105483
I105484
5
Stienstra, Jelle Cornelis 
Piers, Pytie 
 14 mrt 1724Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86783
I86784
6
Ottes, Pyter 
Eyntes, Fopkje 
 14 mrt 1734Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68121
I68122
7
Barelts, Gerben 
Douwes, Trijntie 
 14 mrt 1751Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81853
I81854
8
Wijtsis, Frans 
Hendriks, Geertje 
 14 mrt 1751Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77011
I77012
9
Pijters, Haring 
Willems, Trijntje 
 14 mrt 1756Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66339
I66340
10
Anema, Minne Wybes 
Douwes, Eeke 
 14 mrt 1762Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56365
I76599
11
Ewerts, Claas 
Liepkes, Riemke 
 14 mrt 1762Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80361
I80360
12
Freerks, Symon 
Jans, Hiske 
 14 mrt 1762St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91132
I91133
13
Geerts, Gerardus 
Jurjens, Metje 
 14 mrt 1762Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86394
I86395
14
Hofman, Sierk Kornelis 
Harmens, Antje 
 14 mrt 1762Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80627
I79922
15
Wagenaar, Pieter Willems 
Sijes, Neeltje 
 14 mrt 1762Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47891
I47892
16
Harmens, Jan 
Gerrits, Djieuke 
 14 mrt 1773Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90365
I90366
17
Tietes, Tabe 
Broers, Trijntje 
 14 mrt 1773Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47138
I47139
18
Gerryts, Beert 
Teunis, Yetske 
 14 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78559
I78561
19
Jacobs, Geert 
Veen, Hiske Jacobs van der 
 14 mrt 1779Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106972
I106973
20
Kaper, Klaas Cornelis 
Jacobs, Reinskje 
 14 mrt 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65232
I65233
21
Sydzes, Harke 
Fredriks, Grietje 
 14 mrt 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76218
I76219
22
Tjepkema, Jelle Alles 
Reiners, Ytske 
 14 mrt 1779Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88543
I88544
23
Veenstra, Hendrik Jans 
Geerts, Grietje 
 14 mrt 1779Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55928
I55929
24
Hovinga, Jan Zytzes 
Symons, Trijntje 
 14 mrt 1784Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21269
I21268
25
Tillema, Tamme 
Feenstra, Froukje Jacobs 
 14 mrt 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74873
I74874
26
Botes, Klaas 
Jelles, Trijntje 
 14 mrt 1790Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71727
I71728
27
Folkertsma, Eeltje Johannes 
Botes, Sytske 
 14 mrt 1790Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6590
I6592
28
Kremer, Jannes Eppes 
Knol, Anje Garmts 
 14 mrt 1790Scharmer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73517
I73518
29
Magree, Johan Philip 
Nannes, Oetske 
 14 mrt 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84776
I84777
30
Lipstra, Bauke Nammens 
Poelstra, Tjitske Fransens 
 14 mrt 1796Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80999
I81000
31
Stienstra, Pieter Sjoerds 
Zijlstra, Tjitske Feddriks 
 14 mrt 1802Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49742
I49743
32
Meister, Gerrit Koenraads 
Steensma, Dirkje Jans 
 14 mrt 1813Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2571
I5863
33
Martens, Klaas 
Bijl, Menke 
 14 mrt 1815City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48132
I48134
34
Boxma, Douwe Jochums 
Bisschop, Annegje Jacobs 
 14 mrt 1816Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102214
I102215
35
van Loo, Leendert 
van Boven, Maatje 
 14 mrt 1816Waarde, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111109
I111110
36
Yntema, Rein Sjoerds 
Smids, Jannetje Johannes 
 14 mrt 1821Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60186
I60187
37
Jonkman, Hendrik Roels 
de Vries, Fimke Luitsens 
 14 mrt 1822Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81072
I81073
38
Sytsma, Job Sytzes 
Vries, Grietje Minnes de 
 14 mrt 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10173
I10174
39
de Jong, Berend Jacobs 
Pitstra, Ankje Jans 
 14 mrt 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49611
I11651
40
de Jong, Pieter Klazes 
Stapert, Sybrigje Sybes 
 14 mrt 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26672
I26671
41
Dijkstra, Joeke Doedes 
Stienstra, Frouktje Rienks 
 14 mrt 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90956
I90957
42
Wagenaar, Ale Mients 
Walle, Gelske Douwes de 
 14 mrt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5451
I5950
43
Wallendal, Roelof 
Wijnstok, Trijntje Klazes 
 14 mrt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26896
I19785
44
Westra, Anne Wybes 
Lolkema, Ytje Pieters 
 14 mrt 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50646
I7521
45
Hoekstra, Sjoerd Freerks 
Kooistra, Tetje Gaeles 
 14 mrt 1844Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62474
I62468
46
Sliep, Harm Frederiks 
Poelstra, Klaaske Willems 
 14 mrt 1850Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41236
I51842
47
Stap, Tymen Annes 
Atema, Doutje Jelles 
 14 mrt 1850Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77065
I77073
48
Zwaag, Jan Klazes van der 
Dijkstra, Akke Wiegers 
 14 mrt 1852Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13319
I13320
49
Greve, Heinrich (Hendrik) 
Boer, Ettje Jans ten 
 14 mrt 1857Bedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105153
I105154
50
Rijpma, Curijn Sybrands 
Zwerver, Sjoerdtje Jacobs 
 14 mrt 1861Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36442
I38723

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 100

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Nicolai, Lamke Allardi 
 14 mrt 1680Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73805
2
Idses, Nittert 
 14 mrt 1711Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93370
3
Heringa, Gosewinus 
 14 mrt 1715Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94172
4
Anis, Jelle 
 14 mrt 1723Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106193
5
Jans, Simon 
 14 mrt 1723Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17694
6
Plat, Laas Jans 
 14 mrt 1723St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69318
7
Formers, Former 
 14 mrt 1725Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58807
8
Dirks, Sijmen 
 14 mrt 1728Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43073
9
Jans, Douwe 
 14 mrt 1728Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83516
10
Johannes, Teunis 
 14 mrt 1728Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26029
11
Wytzes, Sybren 
 14 mrt 1728Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74493
12
Andries, Antje 
 14 mrt 1734Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10789
13
Gribberts, Titske 
 14 mrt 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45923
14
Piebes, Jeltje 
 14 mrt 1734Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81224
15
Pieters, Wytske 
 14 mrt 1734Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90189
16
Poulis, Tettje 
 14 mrt 1734Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44342
17
Gerlofs, Wiebe 
 14 mrt 1736Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89293
18
Sibes, Dirk 
 14 mrt 1738Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99483
19
Fockema, Johannes Daams 
 14 mrt 1745Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87752
20
Viersen, Maaike Jans 
 14 mrt 1745Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23539
21
Bokkes, Menke 
 14 mrt 1751Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104353
22
Sjoukes, Willem 
 14 mrt 1751Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45260
23
Bosgraaf, Beernt Tietes 
 14 mrt 1756Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86156
24
Hiemstra, Marten Everts 
 14 mrt 1756Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88958
25
Johannes, Cornelis 
 14 mrt 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77949
26
Klazes, Saapke 
 14 mrt 1756Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95571
27
Luitjens, Ulbe 
 14 mrt 1756Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12983
28
Repkes, Wybe 
 14 mrt 1756Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100125
29
Stap, Hiltje Jans 
 14 mrt 1756Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72021
30
Steeg, Klaas Foppes van der 
 14 mrt 1756Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44037
31
Tjerks, Pieter 
 14 mrt 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42262
32
Zeilstra, Rinske Tjeerds 
 14 mrt 1756Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6257
33
Zijlstra, Sytze Hendriks 
 14 mrt 1756Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6253
34
de Vries, Jouke Sybrens 
 14 mrt 1762Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108782
35
Douwes, Gerlske 
 14 mrt 1762Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2814
36
Harmens, Jacob 
 14 mrt 1762Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19108
37
Lubberts, Leentje 
 14 mrt 1762Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67704
38
Rondhout, Luitsen Meljes 
 14 mrt 1762Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88694
39
Sjoerds, Tjeerd 
 14 mrt 1762Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104493
40
Steginga, Antje Freerks 
 14 mrt 1762Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107575
41
Stienstra, Janke Tjeerds 
 14 mrt 1762Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59797
42
Knijff, Jitske Hessels 
 14 mrt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46173
43
Tjeerds, Eibert 
 14 mrt 1770Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43715
44
Bakker, Bauke Sybrens 
 14 mrt 1773Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65244
45
Bijleveld, Willem Lieuwes 
 14 mrt 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59458
46
Bijlstra, Beitske Baukes 
 14 mrt 1773Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9359
47
Boonstra, Klaas Gerbens 
 14 mrt 1773Oosterend/Hennaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33327
48
Foppes, Doedje 
 14 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104959
49
Hellema, Ytje Foppes 
 14 mrt 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104960
50
Hoekstra, Cornelis Pieters 
 14 mrt 1773Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111841

1 2 Volgende»