Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 164

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Durks, Hart 
 13 nov 1734Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100452
2
Dijkstra, Bauke Pieters 
 13 nov 1752Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97044
3
Stoker, Sibbeltje Martens 
 13 nov 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33505
4
Vellinga, Dirk Meints 
 13 nov 1768Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33366
5
Groot, Sjoerd Tomas de 
 13 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6882
6
Damsma, Pietje Folkerts 
 13 nov 1773Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65867
7
Hartmans, Hiske Jorrits 
 13 nov 1775Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11034
8
Wolda, Johanna Warners 
 13 nov 1775Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82837
9
Martens, Gerrit 
 13 nov 1776Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51198
10
Zijlstra, Freerk Lammerts 
 13 nov 1776Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13601
11
Ynia, Hendrik Jarigs 
 13 nov 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10303
12
Compaan, Auke Clases (aka Dijkstra) 
 13 nov 1778Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62174
13
de Vries, Fopke Klazes 
 13 nov 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42659
14
Monsma, Trijntje Gerrits 
 13 nov 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102432
15
Visser, Willem Nuttes 
 13 nov 1778Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83476
16
Banga, Lieuwe Pieters 
 13 nov 1780Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27876
17
Botma, Hessel Johannes 
 13 nov 1780Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3506
18
Jorritsma, Lijsbeth Willems 
 13 nov 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40801
19
Halma, Dirk Cornelis 
 13 nov 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7718
20
Dros(t), Jan Geerts 
 13 nov 1782Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61366
21
Kuipers, Reinder Hendriks 
 13 nov 1782Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46997
22
Minnema, Minne Lammerts 
 13 nov 1784Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98944
23
Fennema, Kinke Aukes 
 13 nov 1785Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3242
24
Jaarsma, Sytse Sybrens 
 13 nov 1785Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97698
25
Wieringa, Hindrik Pieters 
 13 nov 1785Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72226
26
Faber, Tettje Pieters 
 13 nov 1786Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93233
27
Mellema, Jacob Hoites 
 13 nov 1786Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40170
28
Tabes, Jan Hendriks 
 13 nov 1787Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45357
29
Boonstra, Tjitske AEbes 
 13 nov 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31576
30
Woude, Jantje Franses van der 
 13 nov 1790Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4293
31
Aarts, Ate Hendriks 
 13 nov 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41400
32
Ymes, Ruurtje 
 13 nov 1791Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47665
33
Bennema, Pieter Tjipkes 
 13 nov 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37368
34
Westra, Marten Klases 
 13 nov 1793Hitzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23413
35
Meyer, Jeltje Jans 
 13 nov 1794Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49930
36
de Groot, Sipke Alberts 
 13 nov 1795Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88701
37
Cupery, Freerk Klazes 
 13 nov 1797Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85733
38
Meer, Sytske van der 
 13 nov 1799Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101569
39
Oreel, Jan Klazes 
 13 nov 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97419
40
Bliek, Jan 
 13 nov 1801Kapelle, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108211
41
Boermans, Pieter Pieters 
 13 nov 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19247
42
Hitman, Pieter Teunis 
 13 nov 1801Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11261
43
Nieuwenhuis, Hiske Sikkes 
 13 nov 1801Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40099
44
Siderius, Leendert Dirks 
 13 nov 1803St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98527
45
Woude, Symen Pieters van der 
 13 nov 1804Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6805
46
Bijlsma, Jan Cornelis 
 13 nov 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4961
47
Oostra, Sytske Folkerts 
 13 nov 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97768
48
Westerbaan, Wytske Pieters 
 13 nov 1806Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6677
49
Cuperus, Dirk Aedes 
 13 nov 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2227
50
de Groot, Klaasje Klazes 
 13 nov 1809St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94730

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 149

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gerrits, Feike 
 13 nov 1764Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92939
2
Cupery, Klaas Ypes 
 13 nov 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85735
3
Dijmers, Oeds 
 13 nov 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93244
4
Gerbens, Pieter 
 13 nov 1809Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6944
5
Wiltjes, Jan 
 13 nov 1812Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64531
6
Kalverboer, Alle Feddes 
 13 nov 1814Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41075
7
Paulus, Rinske 
 13 nov 1814Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35276
8
Veldema, Tjitske Lammerts 
 13 nov 1815Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37539
9
Eeltje, Mayke Sybes 
 13 nov 1816Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105029
10
Venendal, Pietje Gijsbertus 
 13 nov 1817Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106661
11
Eiberts, Reusseltje 
 13 nov 1818Oostbeek, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107279
12
Meyer, Rendert Jans 
 13 nov 1818Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46566
13
Veen, Karst Popkes van der 
 13 nov 1818Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37792
14
Duursma, Rinske Durks 
 13 nov 1819 I41080
15
Jansen, Bauke Jaans 
 13 nov 1820Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71986
16
Lykles, Trijntje 
 13 nov 1820Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41133
17
Moonen, Frans 
 13 nov 1820Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70335
18
Teitsma, Frans Pieters 
 13 nov 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14824
19
Borger, Jantje Abrahams 
 13 nov 1823Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78074
20
Mey, Jan Goffes van der 
 13 nov 1823Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12063
21
Visser, Albert Pieters 
 13 nov 1823Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17727
22
Claassen, Lijzabeth 
 13 nov 1824Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105743
23
Ploeg, Antje Jochums van der 
 13 nov 1824Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46301
24
Westra, Sijke Klases 
 13 nov 1824Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19780
25
Donia, Tjietske Harmens 
 13 nov 1825Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96998
26
Breugeman, Evert Jans 
 13 nov 1826Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78515
27
Gerrits, Jeltje 
 13 nov 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14785
28
Meer, Engeltje Dooitzes van der 
 13 nov 1826Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92827
29
Wal, Wobbeltje Jans 
 13 nov 1826Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95913
30
Hulshorst, Hiltje Franses 
 13 nov 1828Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98129
31
Nauta, Dirk Doedes 
 13 nov 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36509
32
Talsma, Hinne Zytses 
 13 nov 1828Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47703
33
Hoekstra, Lijsbert Jurjens 
 13 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45213
34
Scheersma, Aukje Teunis 
 13 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6576
35
Teitsma, Andries Kornelis 
 13 nov 1829Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27274
36
Brons, Jan Hendriks 
 13 nov 1830Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110088
37
Prins, Aafke Piers 
 13 nov 1831Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10451
38
Wassenaar, Pieter Arjens 
 13 nov 1831St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77512
39
Dijkman, Sytse Jacobs 
 13 nov 1833Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I558
40
Hoekstra, Grietje Joons 
 13 nov 1833Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85678
41
Regnerus, Doetje Jacobs 
 13 nov 1834Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7064
42
Haga, Liebe Pieters 
 13 nov 1835Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27388
43
Zijlstra, Baukjen Jans 
 13 nov 1836Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110151
44
de Jong, Rinske Yskes 
 13 nov 1840Peperga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106360
45
Stienstra, Jochum Jans 
 13 nov 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17521
46
Krol, Gerrit Alberts 
 13 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6638
47
van Breeden, Aaltje Binderts 
 13 nov 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26020
48
Vellinga, Jentje Oepkes 
 13 nov 1841 I50731
49
Klok, Sytske Wybes 
 13 nov 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21027
50
Hofstra, Pieter Hettes 
 13 nov 1843Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96311

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Servaes, Turcijn 
Dircks, Jetske 
 13 nov 1681Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88436
I88437
2
Uberius, Uble 
Ipes, Hylckien 
 13 nov 1690Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73996
I73997
3
Morijts, Benjamin 
Harmens, Grietje 
 13 nov 1715Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104357
I104358
4
Jans, Arrien 
Wijbrants, Maike 
 13 nov 1735Sebaldeburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104664
I104665
5
Jitzes, Boele 
Jans, Antje 
 13 nov 1740Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19341
I19342
6
Weidenaar, Philippus 
Vlieg, Anke 
 13 nov 1740Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88797
I88798
7
Foppes, Wilt 
Meines, Aaltje 
 13 nov 1743Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94902
I94903
8
Jacobs, Jippe 
Alberts, Jannigie 
 13 nov 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88774
I88775
9
Hendriks, Gjalt 
Rienks, Sytske 
 13 nov 1757Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71630
I71631
10
Sybes, Eelse 
Davids, Titia 
 13 nov 1757Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68995
I68996
11
Gerrijts, Johannes 
Oeges, Pijtje 
 13 nov 1763Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72462
I72463
12
Harmens, Sije 
Eelkes, Sjoukjen 
 13 nov 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72482
I72483
13
Rynks, Pyter 
Sjoerds, Pytje 
 13 nov 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80003
I80004
14
Sijmens, Lou 
Idses, Ymkjen 
 13 nov 1763Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74374
I74375
15
Zijtses, Gerke 
Idses, Aukjen 
 13 nov 1763Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72945
I72946
16
de Jong, Bernardus Johannis 
Willems, Hiske 
 13 nov 1768Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89631
I89632
17
Jans, Tytte 
Pytters, Aukjen 
 13 nov 1768Winsum/Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71252
I71253
18
Johannis, Iete 
Christoffels, Geertje 
 13 nov 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99354
I99355
19
Andries, Rippert 
Rinnerts, Lijsbet 
 13 nov 1774Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98257
I98258
20
Wijdtz, Haetze 
Tjeerds, Emke 
 13 nov 1774Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109841
I109842
21
Fenema, Jan Wijgers 
Duurts, Grietje 
 13 nov 1785Lettelbert/Enumatil, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98581
I98582
22
Roelofs, Tie 
Baukes, Baukjen 
 13 nov 1785Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110156
I110157
23
Rollingswier, Marten Simens 
Ronda, Joukje Simens 
 13 nov 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15714
I15715
24
Themmen, Jacobus Henricus 
Renckema, IJmena Johanna 
 13 nov 1787Opende, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98312
I98313
25
de Vries, Minse Wytzes 
Ynzes, Antje 
 13 nov 1791Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52956
I52957
26
Reinders, Kornelis 
Wiegers, Jeltje 
 13 nov 1791St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97143
I97144
27
Rinses, Pieter 
Vlas, Aaltje Johannes 
 13 nov 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72662
I72661
28
Tol, Taeke Gerrits 
Bootsma, Geertje Rinzes 
 13 nov 1791Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96119
I96120
29
Koorda, Jan Wiebes 
Bosma, Renskje Makkes 
 13 nov 1796Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60496
I60497
30
Oepkes, Pieter 
Gemser, Elisabeth Pieters 
 13 nov 1796Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49862
I49863
31
Dorhout, Sieds Joekes 
Bruinsma, Vroukje Sipkes 
 13 nov 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1942
I3240
32
Kamminga, Teunes Wybes 
Meyer, Nieske Jans 
 13 nov 1803Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51641
I51642
33
Koopmans, Pieter Hyltjes 
Jonker, Grietje Jans 
 13 nov 1803Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37621
I37622
34
Reitsma, Feite Abes 
Hooghiemstra, Ynske Geerts 
 13 nov 1803Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48283
I48284
35
Walker, Casper Gerrijts 
Gardenier, Eelkje Pieters 
 13 nov 1804Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45936
I93014
36
Deinum, Ulbe Tjibbes 
Visser, Houkjen Teekes 
 13 nov 1808Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51575
I51576
37
Ploeg, Jan Dirks van der 
Mients, Beitske 
 13 nov 1808Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81590
I81591
38
van Dijk, Durk Jans 
Bruinsma, Vrouwkjen Klazes 
 13 nov 1808Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108084
I108085
39
Wyminga, Jan Roels 
Kloosterman, Attje Romkes 
 13 nov 1808Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52332
I52333
40
Tolsma, Auke Aukes 
Mamminga, Aaltje Jacobs 
 13 nov 1810Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48880
I74288
41
Zijlstra, Beert Gijsberts 
Smits, Trijntje Wybes 
 13 nov 1813Mairie Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71153
I71154
42
de Haan, Albert Ypes 
Simons, Ylk 
 13 nov 1814Mairie Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88660
I88667
43
Lelia, Rindert Wybes 
Woude, Aagje Freerks van der 
 13 nov 1814Mairie Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5655
I7074
44
van Kammen, Hendrik Rienks 
Viersma, Janneke Jans (aka Postma) 
 13 nov 1814Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95782
I95783
45
Knoop, Eilke Kornelis 
de Wit, Anna Rijkends 
 13 nov 1815Veendam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57391
I57392
46
de Jong, Teunis Eintes 
Gardenier, Sytske Dirks 
 13 nov 1821Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101728
I101729
47
Boersma, Hidde Jans 
Rodenhuis, Froukje AEdes 
 13 nov 1822Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79399
I79398
48
Weit, Anne Wytzes van der 
van Vlie, Meindertje Johannes 
 13 nov 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29907
I29909
49
Steensma, Romke Regnerus 
Reidsma, Aafke Tjalles 
 13 nov 1824Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44635
I6459
50
Bokma, Arjen Pieters 
Dijkstra, Nieske Pieters 
 13 nov 1825Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106468
I106479

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 67

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hesselius, Aeltie Bernardus 
 13 nov 1692Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68066
2
Gerbens, Aefke 
 13 nov 1701Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45920
3
Tiallings, Rintje 
 13 nov 1701Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I728
4
Wierds, Harryt 
 13 nov 1712Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101138
5
Wytses, Fouw 
 13 nov 1712Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90791
6
Eeltjes, Dieuke 
 13 nov 1718Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5145
7
Gerryts, Gosse 
 13 nov 1729Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2803
8
Piers, Baatje 
 13 nov 1729Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90405
9
Sakes, Martje 
 13 nov 1729Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4494
10
Schregardus, Feikjen 
 13 nov 1729Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89368
11
Ates, Pieter 
 13 nov 1735Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3256
12
Olivier, Franske Lourens 
 13 nov 1739Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14661
13
Zymens, Dieuke 
 13 nov 1739Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83302
14
Jans, Jan 
 13 nov 1740Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3619
15
Riemers, Pierkje 
 13 nov 1740Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107752
16
Douwes, Hiltje 
 13 nov 1746Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2506
17
Jans, Lolke 
 13 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43736
18
Steevens, Pijter 
 13 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93199
19
Heeres, Janke 
 13 nov 1750Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70185
20
Herres, Jan 
 13 nov 1750Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89575
21
Hinnes, Rinske (Hinke) 
 13 nov 1750Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106606
22
Hinnes, Ruirdje 
 13 nov 1750Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42849
23
Bakker, Jan Baukes 
 13 nov 1757Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66536
24
Binnes, Auke 
 13 nov 1757Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82712
25
Meindertsma, Eesge Lieuwes 
 13 nov 1763Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109662
26
Meulen, Trijntje Jeens van der 
 13 nov 1763Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15604
27
Reiners, Akke 
 13 nov 1763Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95331
28
Rozeboom, Adriaantje Dirks 
 13 nov 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62382
29
Samplonius, Trijntje Gerrits 
 13 nov 1763Oldelamer/Oldetrijne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69824
30
Andringa, Pieter Harmens 
 13 nov 1768Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15204
31
Hessels, Jan 
 13 nov 1768Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80158
32
Johannes, Zije 
 13 nov 1768Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78288
33
Prom, Johannes Aukes 
 13 nov 1768Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107731
34
Wibalda, Gertje Dirks 
 13 nov 1768Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90311
35
Wybes, Geiske 
 13 nov 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84053
36
de Groot, Antje Cornelis 
 13 nov 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81328
37
Fennema, Melle Folkerts 
 13 nov 1774Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1769
38
Gerbens, Gerrit 
 13 nov 1774Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71248
39
Gerkema, Knierke Aedes 
 13 nov 1774Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73303
40
Veldhuis, Walle Huites 
 13 nov 1774Lekkum/Miedum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71048
41
Bouma, Ynze Sjoerds 
 13 nov 1785Gaast/Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110448
42
Dijk, Grietje Jacobs 
 13 nov 1785t Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100284
43
Dijkstra, Jan Sjoukes 
 13 nov 1785Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57922
44
Kooistra, Jitze Sapes 
 13 nov 1785Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10132
45
Kuipers, Jacob Tjerks 
 13 nov 1785Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84332
46
Swart, Aafke Symons 
 13 nov 1785Donkerbroek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77133
47
Wiersma, Marten Andries 
 13 nov 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6993
48
Winselaar, Jarig Gerryts 
 13 nov 1785Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74276
49
Grijpstra, Sytze Thijssens 
 13 nov 1788Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10048
50
Zijlstra, Trijntje Jacobs 
 13 nov 1788Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10199

1 2 Volgende»