Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 182

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
van Rozendal, Piebe Berends 
 13 okt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95963
2
Hoekstra, Wybren Hessels 
 13 okt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90754
3
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 13 okt 1775Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50085
4
Gerlofs, Sjieuwke (Sjouke) 
 13 okt 1775Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112275
5
Meyer, Hobbe Dirks 
 13 okt 1776Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111677
6
Watzes, Eelkjen 
 13 okt 1776Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85355
7
Haitsma, Johannes Haitzes 
 13 okt 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53662
8
Peizel, Tjebbe Cornelis 
 13 okt 1778Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52343
9
Landman, Pieter Douwes 
 13 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19059
10
Bakker, Aand Sipkes 
 13 okt 1780Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108058
11
Jans, Ettje 
 13 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46216
12
Doornbos, Antje Baukes 
 13 okt 1781Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111374
13
Hiemstra, Hinke Martens 
 13 okt 1782Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41129
14
Castelein, Hedzer Melles 
 13 okt 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17443
15
Haanstra, Jantje Jans 
 13 okt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39324
16
Oedses, Trijntje 
 13 okt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50520
17
Ley, Dirk Walings van der 
 13 okt 1787Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5539
18
Dijkstra, Lijsbert Eeltjes 
 13 okt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7442
19
Laurman, Antje Minnes 
 13 okt 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7300
20
Dijk, Akke Lykeles van 
 13 okt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5368
21
Sjoerds, Lijsbeth 
 13 okt 1791Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111078
22
Leistra, Tjitske Tjeerds 
 13 okt 1792Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84296
23
Meulen, Durk Engberts van der 
 13 okt 1792Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61564
24
Aenee, Botto Wiglius Schultetus 
 13 okt 1793Paramaribo, Surinam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64131
25
Aenee, Johanna Cornelia 
 13 okt 1793Paramaribo, Surinam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85206
26
Teitsma, Kornelis Andries 
 13 okt 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1988
27
Tilstra, Frans Baukes 
 13 okt 1793Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37741
28
Donker, Jitske Jans 
 13 okt 1794Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32535
29
Dijk, Minkes Meinderts van 
 13 okt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1804
30
van Schepen, Feike Gerrits 
 13 okt 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104514
31
Wiersma, Foeke Tjepkes 
 13 okt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44692
32
Hofman, Sierk Pieters 
 13 okt 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68235
33
Koning, Johannes Arjens 
 13 okt 1797Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71243
34
Hiemstra, Sybrendus Arjens 
 13 okt 1798Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95078
35
Jans, Maatje 
 13 okt 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80789
36
Koopal, Trijntje Sjoerds 
 13 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39480
37
Ritsma, Rinske Jans 
 13 okt 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35290
38
Poortinga, Gerben Dirks 
 13 okt 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10348
39
Sjouw, Antje Jans van der 
 13 okt 1803Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15567
40
Bekker, Jan Wytzes 
 13 okt 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44758
41
Boltjes, Sytske Menses 
 13 okt 1804Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10465
42
de Groot, Renske Andeles 
 13 okt 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73690
43
Ronda, Baukje Gatzes 
 13 okt 1804Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67856
44
Lep, Klaas Sjoukes 
 13 okt 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51070
45
Bennema, Fetje Fransens 
 13 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1405
46
Westerhoek, Dieuwke Oedses 
 13 okt 1806Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94360
47
de Vries, Klaas 
 13 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83006
48
Pieters, Marten 
 13 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45986
49
van Dijk, Jouke 
 13 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29698
50
Braak, Jetske Hilles 
 13 okt 1809Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34829

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 142

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Martens, Haantie 
 13 okt 1656Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95676
2
Harmens, Grietje 
 13 okt 1779Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111879
3
Aukes, Beitske 
 13 okt 1807Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44860
4
Gosses, Jan 
 13 okt 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47651
5
Kiestra, Pieter E. 
 13 okt 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96262
6
Kornelis, Trijntje 
 13 okt 1808Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I708
7
Steensma, Marten Jans 
 13 okt 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19204
8
Sybes, Marten 
 13 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6430
9
Ruurds, Gerk 
 13 okt 1811Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7231
10
Teunis, Yetske 
 13 okt 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78561
11
Velde, Gerben Gerbens van der 
 13 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26193
12
Hettema, Andries 
 13 okt 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7532
13
Ymes, Frouwkjen 
 13 okt 1815Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100336
14
Zwart, Jan Annes 
 13 okt 1815Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106202
15
Fransen, Tjaltie 
 13 okt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6872
16
Dijkstra, Dirk Eeltjes 
 13 okt 1818City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I253
17
van Sloten, Tjitske Ruurds 
 13 okt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5216
18
Hellema, Tjitske Baukes 
 13 okt 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40095
19
Jorritsma, Trijntje Durks 
 13 okt 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97494
20
Hofman, Antje Durks 
 13 okt 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48706
21
Tomas, Tjeerd 
 13 okt 1821Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106498
22
Lolkes, Wijtske 
 13 okt 1822Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87869
23
Koersma, Dieuwke Rinses 
 13 okt 1823Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89009
24
Eeringa, Hendrik Douwes 
 13 okt 1824Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71262
25
Jobs, Renske 
 13 okt 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79381
26
Pot, Pieter Klazes 
 13 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15039
27
Stienstra, Meindert Dirks 
 13 okt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49600
28
Bijlsma, Jacob Sjoukes 
 13 okt 1825Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66141
29
Bokma, Japke Bokkes 
 13 okt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31582
30
Gardenier, Pieter Barteles 
 13 okt 1825Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86835
31
Kamminga, Hylke Wybes 
 13 okt 1825Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87672
32
Visser, Freerk Pieters 
 13 okt 1825Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86652
33
Bangma, Antje Sikkes 
 13 okt 1826Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87174
34
Folkerts, Tjitske 
 13 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95472
35
Tolsma, Antje Andries 
 13 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10948
36
van Dijk, Eetze Gerbens 
 13 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96702
37
Oosting, Rinske Feikes 
 13 okt 1827Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67217
38
Stellinga, Janke Theunis 
 13 okt 1828Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71573
39
Ynia, Aaltje Fokkes 
 13 okt 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72577
40
Paulus, Simkje 
 13 okt 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46606
41
Doedes, Aafke 
 13 okt 1831Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47725
42
Johannes, Rinske 
 13 okt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31916
43
de Walle, Gelske Tijsses 
 13 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27461
44
Landman, Douwe Pieters 
 13 okt 1832Rosmalen, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19065
45
Siersma, Trijntje Jans 
 13 okt 1833Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94003
46
Tjoelker, Jillis Jans 
 13 okt 1833 I62858
47
Meters, Baukje Jisses 
 13 okt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27332
48
Wudma, Metje Jochums 
 13 okt 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46298
49
Meulen, Gooitske Johannes van der 
 13 okt 1837 I50732
50
Hedzers, Ruurdtie 
 13 okt 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90934

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 53

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tijsses, Sijmen 
Annes, Jancke 
 13 okt 1726Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92352
I92353
2
Jans, Hindrik 
Evers, Geeske 
 13 okt 1737Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71216
I71217
3
Fookes, Pybe 
Pyters, Antje 
 13 okt 1748Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105305
I105306
4
Cornelis, Harmen 
Mients, Antje 
 13 okt 1765Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87438
I87439
5
Kamstra, Tjalling Watzes 
Stinstra, Trijntje Thomas 
 13 okt 1776Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
I55468
6
Warrink, Arent 
Wessels, Janna 
 13 okt 1776Velthausen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63879
I63880
7
Lemstra, Bouwe Sybes 
Ages, Trijntje 
 13 okt 1782Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66259
I66260
8
Sybes, Rinse 
Jelles, Metje 
 13 okt 1782Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91967
I91968
9
Elsinga, Foeke Pieters 
Ruurds, Taetske 
 13 okt 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94575
I94576
10
Veninga, Arjen Tjeerds 
Wijgers, Marijke 
 13 okt 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112083
I112084
11
Dijkstra, Hein Heins 
Jans, Trijntje 
 13 okt 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74421
I41018
12
Oostenbrug, Eetse Theunis 
Veen, Wyke Tades van der 
 13 okt 1799Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110322
I110323
13
Koopmans, Klaas Jacobs 
Sybesma, Trijntje Arjens 
 13 okt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80140
I698
14
Postma, Doekle Sybrens 
Agema, Trijntje Feites 
 13 okt 1805Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71330
I71329
15
Schaaf, Johannes Joukes van der 
Bosch, Taetske Gerrits 
 13 okt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5467
I5924
16
Terpstra, Symen Klaases 
Weistra, Grietje Cornelis 
 13 okt 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26951
I26953
17
van Hoven, Jan 
Ruit, Krijntje 
 13 okt 1809Ouddorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108151
I108152
18
Sjoerdsma, Sjoerd Gooitzens 
Boonstra, Taetske Klaazes 
 13 okt 1814Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1637
I1638
19
Rietman, Derk (aka Rijtmans) 
Sweers, Maria 
 13 okt 1815Geesteren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108999
I109000
20
Wijngaarden, Jan Jetzes 
Fijlstra, Klaaske Leenderts 
 13 okt 1816Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109074
I109075
21
Witte, Johan Heinrich 
Vrugter, Catharina Margarita 
 13 okt 1824Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106044
I106045
22
Dijkstra, Hyltje Meinderts 
Algera, Tjeerdtje Tjeerds 
 13 okt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105805
I47538
23
Wey, Symen Sytzes van der 
Hoekstra, Neeltje Jans 
 13 okt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35695
I35697
24
Blom, Douwe Pieters 
Meyer, Grietje Hendriks (aka Wagenaar) 
 13 okt 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35447
I35451
25
Braaksma, Gerben Pieters 
Zijlstra, Antje Sytzes 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6889
I6260
26
Dijk, Haye Tjerks van 
Hemkes, Willemke Hendriks 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2096
I5133
27
Dijk, Meindert Hilbrands van 
Bouma, Grietje Kornelis 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2109
I5719
28
Hoornstra, Klaas Symens 
Kuiphof, Grietje Andries 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9475
I9476
29
Lojenga, Feike Johannes 
Haarsma, Wyke Meinderts 
 13 okt 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6792
I10640
30
Miedema, Dirk Douwes 
Bijlstra, Antje Baukes 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3476
I3475
31
Kalsbeek, Jan Freerks 
Sikma, Hiltje Willems 
 13 okt 1845Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64707
I64708
32
Vatter, Daniel Frederiks 
Sytsma, Geeske Bernardus 
 13 okt 1850Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111992
I2746
33
Dijkstra, Sybe Johannes 
Ronda, Trijntje Jacobs 
 13 okt 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77808
I77809
34
Sipma, Sjoerd Aukes 
Boonstra, Baukje Tjeerds 
 13 okt 1857Pella, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84212
I84219
35
Motshagen, Cornelis 
Mesman, Geertrui Albertha 
 13 okt 1858City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105715
I105716
36
Veen, Gerrit Gerlofs van der 
Buwalda, Klaaske Pieters 
 13 okt 1860Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59983
I59982
37
Hoekstra, Cornelis Jans 
Oosterbaan, Nynke Foekes 
 13 okt 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57410
I52266
38
Kooistra, Ruurd (Ralph) Eelkes 
Vellinga, Antje Hylkes 
 13 okt 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23041
I57405
39
Kramer, Jan Dirks 
Steenwijk, Catharina 
 13 okt 1882Usquert, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51356
I111731
40
Douma, Jan Sybrens 
Faber, Imkje Annes 
 13 okt 1883Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41820
I41821
41
Postma, Taeke Sybes 
Wiersma, Aaltje Pieters 
 13 okt 1883Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107689
I107678
42
Boersma, Riemer Johannes (Reemer John) 
VanderBelt, Jennie 
 13 okt 1886Roseland, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33741
I109059
43
Lettinga, Folkert Piers 
Kas, Trijntje Jans 
 13 okt 1887Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21935
I103626
44
Radersma, Dirk Jietzes 
Roorda, Anna Annes 
 13 okt 1888Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94030
I94031
45
Smidt, Fredrik Pieters 
Buwalda, Trijntje Sytzes 
 13 okt 1892Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71959
I71960
46
Buursma, Rinse (Ray) Tjallings 
Schokker, Trijntje Alberts 
 13 okt 1893Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110272
I110273
47
Vink, Gerrit 
Woudsma, Aaltje Jelles 
 13 okt 1897Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59914
I54283
48
Braak, Oege Gerrits 
Keizer, Dieuwke Jacobs 
 13 okt 1900Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35344
I68693
49
Tulp, Jacob 
Groen, Clara (Green) 
 13 okt 1902Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109682
I109714
50
Dutmer, Theodore Thys 
Terpstra, Stijntje (Christine) Geerts 
 13 okt 1903Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41917
I32820

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gribberts, Harmen 
 13 okt 1661Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88380
2
Annes, Grijtie 
 13 okt 1695Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101907
3
Tania, Jan Piers 
 13 okt 1695Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46142
4
Baltes, Antje 
 13 okt 1700Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93187
5
Gosses, Aarnt 
 13 okt 1700Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72260
6
Joostes, Nanne 
 13 okt 1709Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101051
7
AEbes, Tjeerd 
 13 okt 1715Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43314
8
Jans, Meinert 
 13 okt 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43746
9
Pieters, Vroukjen 
 13 okt 1720Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96525
10
Thijssens, Lieuwe 
 13 okt 1726Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96653
11
Daniels, Gerrit 
 13 okt 1737Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66
12
Hendriks, Bauke 
 13 okt 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42724
13
Kingma, Leenderd Hijlkes 
 13 okt 1737Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75551
14
Lauerman, Rinnerts Martinus 
 13 okt 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46904
15
Dijkstra, Magteltie 
 13 okt 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94412
16
Foppes, Foekke 
 13 okt 1743Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82037
17
Lolkes, Pietje 
 13 okt 1743Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68714
18
Sybrens, Dirk 
 13 okt 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10960
19
Tolsma, Klaas Klazes 
 13 okt 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
20
Bij, Tymen Hendriks van der 
 13 okt 1748Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71370
21
Jacobs, Ytje 
 13 okt 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95066
22
Meter, Minne Jans 
 13 okt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5103
23
Monsma, Oepke Sjierks 
 13 okt 1748Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86225
24
Terpstra, Berent Pieters 
 13 okt 1748Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
25
Wierstra, Tjepke Wierds 
 13 okt 1748Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86032
26
Boukes, Menschtje 
 13 okt 1754Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96760
27
Klazes, Evertje 
 13 okt 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62761
28
Stelwagen, Bauke Johannes 
 13 okt 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43229
29
Bonga, Baukje Symons 
 13 okt 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102716
30
Braak, Hendrik Jacobs 
 13 okt 1764Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16605
31
Hayema, Reinder Hayes 
 13 okt 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59600
32
Bandsma, Bauke Sapes 
 13 okt 1765Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
33
Cornelis, Meinert 
 13 okt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78891
34
Fransen, Aafke 
 13 okt 1765Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99711
35
Gorter, Jarig Johannes 
 13 okt 1765Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56046
36
Boxen, Margjen Jans 
 13 okt 1769Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85281
37
Nijdam, Heerke Pieters 
 13 okt 1771Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55377
38
Piers, Gerlofke 
 13 okt 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45702
39
Smit, Jacob Siltjes 
 13 okt 1771Hoorn, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52768
40
Swart, Betje Klazens 
 13 okt 1771Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85970
41
Tangerman, Sipke Fredericus 
 13 okt 1771Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81690
42
Tjeerds, Akke 
 13 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55184
43
Tjeerds, Tettje 
 13 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49389
44
Visser, Hylke Wygers 
 13 okt 1771Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35648
45
Dijkstra, Akke Klazes 
 13 okt 1776Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99493
46
Jans, Pieter 
 13 okt 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81022
47
Piers, Sybe 
 13 okt 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45703
48
Smedema, Tiete Harmens 
 13 okt 1776Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21662
49
Steensma, Tjipke Jakobs 
 13 okt 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81829
50
Terpstra, Dirk Gerrits 
 13 okt 1776Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38292

1 2 Volgende»