Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 180

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
van Rozendal, Piebe Berends 
 13 okt 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95963
2
Hoekstra, Wybren Hessels 
 13 okt 1771Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90754
3
Draayer, Trijntje Lieuwes 
 13 okt 1775Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50085
4
Watzes, Eelkjen 
 13 okt 1776Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85355
5
Haitsma, Johannes Haitzes 
 13 okt 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53662
6
Peizel, Tjebbe Cornelis 
 13 okt 1778Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52343
7
Landman, Pieter Douwes 
 13 okt 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19059
8
Bakker, Aand Sipkes 
 13 okt 1780Warns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108058
9
Jans, Ettje 
 13 okt 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46216
10
Doornbos, Antje Baukes 
 13 okt 1781Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111374
11
Hiemstra, Hinke Martens 
 13 okt 1782Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41129
12
Castelein, Hedzer Melles 
 13 okt 1785Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17443
13
Haanstra, Jantje Jans 
 13 okt 1785Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39324
14
Oedses, Trijntje 
 13 okt 1785Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50520
15
Ley, Dirk Walings van der 
 13 okt 1787Oude Leye Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5539
16
Dijkstra, Lijsbert Eeltjes 
 13 okt 1788Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7442
17
Laurman, Antje Minnes 
 13 okt 1788Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7300
18
Dijk, Akke Lykeles van 
 13 okt 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5368
19
Sjoerds, Lijsbeth 
 13 okt 1791Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111078
20
Leistra, Tjitske Tjeerds 
 13 okt 1792Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84296
21
Meulen, Durk Engberts van der 
 13 okt 1792Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61564
22
Aenee, Botto Wiglius Schultetus 
 13 okt 1793Paramaribo, Surinam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64131
23
Aenee, Johanna Cornelia 
 13 okt 1793Paramaribo, Surinam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85206
24
Teitsma, Kornelis Andries 
 13 okt 1793Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1988
25
Tilstra, Frans Baukes 
 13 okt 1793Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37741
26
Donker, Jitske Jans 
 13 okt 1794Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32535
27
Dijk, Minkes Meinderts van 
 13 okt 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1804
28
van Schepen, Feike Gerrits 
 13 okt 1795St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104514
29
Wiersma, Foeke Tjepkes 
 13 okt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44692
30
Hofman, Sierk Pieters 
 13 okt 1796Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68235
31
Koning, Johannes Arjens 
 13 okt 1797Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71243
32
Hiemstra, Sybrendus Arjens 
 13 okt 1798Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95078
33
Jans, Maatje 
 13 okt 1798Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80789
34
Koopal, Trijntje Sjoerds 
 13 okt 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39480
35
Ritsma, Rinske Jans 
 13 okt 1799Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35290
36
Poortinga, Gerben Dirks 
 13 okt 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10348
37
Sjouw, Antje Jans van der 
 13 okt 1803Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15567
38
Bekker, Jan Wytzes 
 13 okt 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44758
39
Boltjes, Sytske Menses 
 13 okt 1804Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10465
40
de Groot, Renske Andeles 
 13 okt 1804St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73690
41
Ronda, Baukje Gatzes 
 13 okt 1804Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67856
42
Lep, Klaas Sjoukes 
 13 okt 1805Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51070
43
Bennema, Fetje Fransens 
 13 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1405
44
Westerhoek, Dieuwke Oedses 
 13 okt 1806Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94360
45
de Vries, Klaas 
 13 okt 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83006
46
Pieters, Marten 
 13 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45986
47
van Dijk, Jouke 
 13 okt 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29698
48
Braak, Jetske Hilles 
 13 okt 1809Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34829
49
Haak, Hendrik Jacobs 
 13 okt 1809Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67637
50
Lepstra, Sibbeltje Feites 
 13 okt 1809Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1251

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 139

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Martens, Haantie 
 13 okt 1656Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95676
2
Aukes, Beitske 
 13 okt 1807Mantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44860
3
Gosses, Jan 
 13 okt 1808Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47651
4
Kiestra, Pieter E. 
 13 okt 1808St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96262
5
Kornelis, Trijntje 
 13 okt 1808Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I708
6
Steensma, Marten Jans 
 13 okt 1808Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19204
7
Sybes, Marten 
 13 okt 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6430
8
Ruurds, Gerk 
 13 okt 1811Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7231
9
Teunis, Yetske 
 13 okt 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78561
10
Velde, Gerben Gerbens van der 
 13 okt 1811Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26193
11
Hettema, Andries 
 13 okt 1815Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7532
12
Ymes, Frouwkjen 
 13 okt 1815Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100336
13
Zwart, Jan Annes 
 13 okt 1815Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106202
14
Fransen, Tjaltie 
 13 okt 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6872
15
Dijkstra, Dirk Eeltjes 
 13 okt 1818City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I253
16
van Sloten, Tjitske Ruurds 
 13 okt 1819Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5216
17
Hellema, Tjitske Baukes 
 13 okt 1820Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40095
18
Jorritsma, Trijntje Durks 
 13 okt 1820Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97494
19
Hofman, Antje Durks 
 13 okt 1821Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48706
20
Tomas, Tjeerd 
 13 okt 1821Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106498
21
Lolkes, Wijtske 
 13 okt 1822Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87869
22
Koersma, Dieuwke Rinses 
 13 okt 1823Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89009
23
Eeringa, Hendrik Douwes 
 13 okt 1824Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71262
24
Jobs, Renske 
 13 okt 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79381
25
Pot, Pieter Klazes 
 13 okt 1824Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15039
26
Stienstra, Meindert Dirks 
 13 okt 1824St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49600
27
Bijlsma, Jacob Sjoukes 
 13 okt 1825Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66141
28
Bokma, Japke Bokkes 
 13 okt 1825Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31582
29
Gardenier, Pieter Barteles 
 13 okt 1825Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86835
30
Kamminga, Hylke Wybes 
 13 okt 1825Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87672
31
Visser, Freerk Pieters 
 13 okt 1825Langweer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86652
32
Bangma, Antje Sikkes 
 13 okt 1826Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87174
33
Folkerts, Tjitske 
 13 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95472
34
Tolsma, Antje Andries 
 13 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10948
35
van Dijk, Eetze Gerbens 
 13 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96702
36
Oosting, Rinske Feikes 
 13 okt 1827Oudehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67217
37
Stellinga, Janke Theunis 
 13 okt 1828Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71573
38
Ynia, Aaltje Fokkes 
 13 okt 1828Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72577
39
Paulus, Simkje 
 13 okt 1829Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46606
40
Doedes, Aafke 
 13 okt 1831Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47725
41
Johannes, Rinske 
 13 okt 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31916
42
de Walle, Gelske Tijsses 
 13 okt 1832Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27461
43
Landman, Douwe Pieters 
 13 okt 1832Rosmalen, province of Noord-Brabant Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19065
44
Siersma, Trijntje Jans 
 13 okt 1833Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94003
45
Tjoelker, Jillis Jans 
 13 okt 1833 I62858
46
Meters, Baukje Jisses 
 13 okt 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27332
47
Wudma, Metje Jochums 
 13 okt 1836Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46298
48
Meulen, Gooitske Johannes van der 
 13 okt 1837 I50732
49
Hedzers, Ruurdtie 
 13 okt 1838Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90934
50
Jansma, Antje Jans 
 13 okt 1838Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30978

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Tijsses, Sijmen 
Annes, Jancke 
 13 okt 1726Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92352
I92353
2
Jans, Hindrik 
Evers, Geeske 
 13 okt 1737Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71216
I71217
3
Fookes, Pybe 
Pyters, Antje 
 13 okt 1748Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105305
I105306
4
Cornelis, Harmen 
Mients, Antje 
 13 okt 1765Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87438
I87439
5
Kamstra, Tjalling Watzes 
Stinstra, Trijntje Thomas 
 13 okt 1776Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55467
I55468
6
Warrink, Arent 
Wessels, Janna 
 13 okt 1776Velthausen, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63879
I63880
7
Lemstra, Bouwe Sybes 
Ages, Trijntje 
 13 okt 1782Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66259
I66260
8
Sybes, Rinse 
Jelles, Metje 
 13 okt 1782Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91967
I91968
9
Elsinga, Foeke Pieters 
Ruurds, Taetske 
 13 okt 1793Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94575
I94576
10
Dijkstra, Hein Heins 
Jans, Trijntje 
 13 okt 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74421
I41018
11
Oostenbrug, Eetse Theunis 
Veen, Wyke Tades van der 
 13 okt 1799Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110322
I110323
12
Koopmans, Klaas Jacobs 
Sybesma, Trijntje Arjens 
 13 okt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80140
I698
13
Postma, Doekle Sybrens 
Agema, Trijntje Feites 
 13 okt 1805Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71330
I71329
14
Schaaf, Johannes Joukes van der 
Bosch, Taetske Gerrits 
 13 okt 1805Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5467
I5924
15
Terpstra, Symen Klaases 
Weistra, Grietje Cornelis 
 13 okt 1805Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26951
I26953
16
van Hoven, Jan 
Ruit, Krijntje 
 13 okt 1809Ouddorp, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108151
I108152
17
Sjoerdsma, Sjoerd Gooitzens 
Boonstra, Taetske Klaazes 
 13 okt 1814Mairie Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1637
I1638
18
Rietman, Derk (aka Rijtmans) 
Sweers, Maria 
 13 okt 1815Geesteren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108999
I109000
19
Wijngaarden, Jan Jetzes 
Fijlstra, Klaaske Leenderts 
 13 okt 1816Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109074
I109075
20
Witte, Johan Heinrich 
Vrugter, Catharina Margarita 
 13 okt 1824Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106044
I106045
21
Dijkstra, Hyltje Meinderts 
Algera, Tjeerdtje Tjeerds 
 13 okt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105805
I47538
22
Wey, Symen Sytzes van der 
Hoekstra, Neeltje Jans 
 13 okt 1825Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35695
I35697
23
Blom, Douwe Pieters 
Meyer, Grietje Hendriks (aka Wagenaar) 
 13 okt 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35447
I35451
24
Braaksma, Gerben Pieters 
Zijlstra, Antje Sytzes 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6889
I6260
25
Dijk, Haye Tjerks van 
Hemkes, Willemke Hendriks 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2096
I5133
26
Dijk, Meindert Hilbrands van 
Bouma, Grietje Kornelis 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2109
I5719
27
Hoornstra, Klaas Symens 
Kuiphof, Grietje Andries 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9475
I9476
28
Lojenga, Feike Johannes 
Haarsma, Wyke Meinderts 
 13 okt 1836Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6792
I10640
29
Miedema, Dirk Douwes 
Bijlstra, Antje Baukes 
 13 okt 1836Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3476
I3475
30
Kalsbeek, Jan Freerks 
Sikma, Hiltje Willems 
 13 okt 1845Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64707
I64708
31
Dijkstra, Sybe Johannes 
Ronda, Trijntje Jacobs 
 13 okt 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77808
I77809
32
Sipma, Sjoerd Aukes 
Boonstra, Baukje Tjeerds 
 13 okt 1857Pella, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84212
I84219
33
Motshagen, Cornelis 
Mesman, Geertrui Albertha 
 13 okt 1858City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105715
I105716
34
Veen, Gerrit Gerlofs van der 
Buwalda, Klaaske Pieters 
 13 okt 1860Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59983
I59982
35
Hoekstra, Cornelis Jans 
Oosterbaan, Nynke Foekes 
 13 okt 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57410
I52266
36
Kooistra, Ruurd (Ralph) Eelkes 
Vellinga, Antje Hylkes 
 13 okt 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23041
I57405
37
Douma, Jan Sybrens 
Faber, Imkje Annes 
 13 okt 1883Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41820
I41821
38
Postma, Taeke Sybes 
Wiersma, Aaltje Pieters 
 13 okt 1883Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107689
I107678
39
Boersma, Riemer Johannes (Reemer John) 
VanderBelt, Jennie 
 13 okt 1886Roseland, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33741
I109059
40
Lettinga, Folkert Piers 
Kas, Trijntje Jans 
 13 okt 1887Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21935
I103626
41
Radersma, Dirk Jietzes 
Roorda, Anna Annes 
 13 okt 1888Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94030
I94031
42
Smidt, Fredrik Pieters 
Buwalda, Trijntje Sytzes 
 13 okt 1892Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71959
I71960
43
Buursma, Rinse (Ray) Tjallings 
Schokker, Trijntje Alberts 
 13 okt 1893Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110272
I110273
44
Vink, Gerrit 
Woudsma, Aaltje Jelles 
 13 okt 1897Delft, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59914
I54283
45
Braak, Oege Gerrits 
Keizer, Dieuwke Jacobs 
 13 okt 1900Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35344
I68693
46
Tulp, Jacob 
Groen, Clara (Green) 
 13 okt 1902Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109682
I109714
47
Dutmer, Theodore Thys 
Terpstra, Stijntje (Christine) Geerts 
 13 okt 1903Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41917
I32820
48
van Tuinen, Klaas Ritskes 
Sytsma, Antje Walings 
 13 okt 1917Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47992
I47965
49
Kloetstra, Dirk 
Feenstra, Jacoba Jans 
 13 okt 1934 I63562
I63561
50
Papma, Gerben Gosses 
Boonstra, Jeltje Ulbes 
 13 okt 1949Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87058
I87057

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 94

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Gribberts, Harmen 
 13 okt 1661Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88380
2
Annes, Grijtie 
 13 okt 1695Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101907
3
Tania, Jan Piers 
 13 okt 1695Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46142
4
Baltes, Antje 
 13 okt 1700Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93187
5
Gosses, Aarnt 
 13 okt 1700Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72260
6
Joostes, Nanne 
 13 okt 1709Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101051
7
AEbes, Tjeerd 
 13 okt 1715Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43314
8
Jans, Meinert 
 13 okt 1719Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43746
9
Pieters, Vroukjen 
 13 okt 1720Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96525
10
Thijssens, Lieuwe 
 13 okt 1726Bozum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96653
11
Daniels, Gerrit 
 13 okt 1737Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66
12
Hendriks, Bauke 
 13 okt 1737Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42724
13
Kingma, Leenderd Hijlkes 
 13 okt 1737Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75551
14
Lauerman, Rinnerts Martinus 
 13 okt 1737Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46904
15
Dijkstra, Magteltie 
 13 okt 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94412
16
Foppes, Foekke 
 13 okt 1743Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82037
17
Lolkes, Pietje 
 13 okt 1743Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68714
18
Sybrens, Dirk 
 13 okt 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10960
19
Tolsma, Klaas Klazes 
 13 okt 1743Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10570
20
Bij, Tymen Hendriks van der 
 13 okt 1748Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71370
21
Jacobs, Ytje 
 13 okt 1748Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95066
22
Meter, Minne Jans 
 13 okt 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5103
23
Monsma, Oepke Sjierks 
 13 okt 1748Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86225
24
Terpstra, Berent Pieters 
 13 okt 1748Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96512
25
Wierstra, Tjepke Wierds 
 13 okt 1748Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86032
26
Boukes, Menschtje 
 13 okt 1754Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96760
27
Klazes, Evertje 
 13 okt 1754St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62761
28
Stelwagen, Bauke Johannes 
 13 okt 1754Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43229
29
Bonga, Baukje Symons 
 13 okt 1762Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102716
30
Braak, Hendrik Jacobs 
 13 okt 1764Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16605
31
Hayema, Reinder Hayes 
 13 okt 1764Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59600
32
Bandsma, Bauke Sapes 
 13 okt 1765Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
33
Cornelis, Meinert 
 13 okt 1765Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78891
34
Fransen, Aafke 
 13 okt 1765Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99711
35
Gorter, Jarig Johannes 
 13 okt 1765Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56046
36
Boxen, Margjen Jans 
 13 okt 1769Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85281
37
Nijdam, Heerke Pieters 
 13 okt 1771Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55377
38
Piers, Gerlofke 
 13 okt 1771Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45702
39
Smit, Jacob Siltjes 
 13 okt 1771Hoorn, Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52768
40
Swart, Betje Klazens 
 13 okt 1771Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85970
41
Tangerman, Sipke Fredericus 
 13 okt 1771Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81690
42
Tjeerds, Akke 
 13 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55184
43
Tjeerds, Tettje 
 13 okt 1771Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49389
44
Visser, Hylke Wygers 
 13 okt 1771Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35648
45
Dijkstra, Akke Klazes 
 13 okt 1776Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99493
46
Jans, Pieter 
 13 okt 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81022
47
Piers, Sybe 
 13 okt 1776Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45703
48
Smedema, Tiete Harmens 
 13 okt 1776Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21662
49
Steensma, Tjipke Jakobs 
 13 okt 1776Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81829
50
Terpstra, Dirk Gerrits 
 13 okt 1776Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38292

1 2 Volgende»